Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

• Uzľēmumi ar pilnu

• Uzľēmumi ar pilnu ražošanas un tirdzniecības ciklu. Pie šāda tipa uzľēmumiem pieskaitāmi restorāni un ēdināšanas kombināti ar plašu pakalpojumu klāstu. Tiek veikts izejvielu pirmapstrādes process, gatavoti pusfabrikāti, gatavo ēdienu gatavošana. Gatavais produkts nonāk pie pircēja. • Citi ēdināšanas uzľēmumi. Nelieli vai vidēji lieli uzľēmumi, kuros lielu daļu kā izejvielas izmanto pusfabrikātus vai gatavo produkciju (kafejnīcas, bufetes, ātrās ēdināšanas uzľēmumi, ēdnīcas u.c.). 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 16

Ēdināšanas uzņēmumu raksturojums • Ēdināšanas uzņēmumu klasifikācija. Pasaules valstu praksē nepastāv vienota ēdināšanas uzľēmumu klasifikācija. • Eiropas 10 vecākajās valstīs darbojas ―Michelin‖ klasifikācija. • Michelin Red rokasgrāmata ir vecākais un pazīstamākais Eiropas viesnīcu un restorānu ceļvedis, kas restorāniem piešķir Michelin zvaigznes (max 3 zvaigznes). 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 17

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās