Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Vidējie svara zudumi

Vidējie svara zudumi pirmapstrādē un siltapstrādē Izejvielas nosaukums Dārzeņi, augļi Zivis (veselas) Zudumi pirmapstrādē, % Zudumi siltapstrādē, % vārot sautēj ot cepot 20–40 2–10 20 25–40 25–50* 20 18 18 Liellopu gaļa 25 39 40 36/20** Cūkgaļa 15 40 35 30 * — atkarībā no filejas veida ** — malti izstrādājumi 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 170

Izejvielu izsekojamība. Pārtikas aprites uzraudzības likums nosaka prasību nodrošināt pārtikas izsekojamību (iespēju visos pārtikas aprites posmos izsekot un atrast jebkuru pārtiku vai vielu, ko paredzēts vai ko varētu pievienot pārtikai), tāpēc ēdināšanas uzľēmumam jāprotokolē produkta identifikācija (piemēram, piegādātājs, piegādes vai ražošanas partija, ražošanas laiks). 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 171

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...