Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Viens no

Viens no identifikācijas veidiem ir norādīt izmantotās izejvielas ēdienu gatavošanā, un šajā nolūkā izejvielu nosaukumiem tehnoloģiskajās kartēs jāsakrīt ar nosaukumiem preču pavadzīmēs, preču reģistrācijas žurnālos. Bieži vien preču nosaukumi ir līdzīgi, tāpēc, lai atšķirtu konkrēto preci, tai piešķir koda numuru, ko lieto arī tehnoloģiskajās kartēs. Izsekojamību veic ne tikai izejvielu, bet arī produkta statusa noteikšanai — piemēram, pusfabrikāts vai gatavā produkcija. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 172

Tehnoloģiskā procesa norise. Ēdiena gatavošanas tehnoloģisko procesu tehnoloģiskajās kartēs attēlo grafiski (shematiski) vai aprakstot. Vienīgais nosacījums — jebkurā gadījumā jānorāda vai jānosauc visas nepieciešamās (būtiskākās) operācijas (pirmapstrādē, produktu apstrādē, termiskajā apstrādē un pasniegšanā) un apstākļus, kādās tās notiek — temperatūru, laiku. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 173

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Darba vides riska novertešanas metode
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās