Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Realizācijas

Realizācijas apstākļi. Tehnoloģiskajās kartēs var sniegt visu nepieciešamo informāciju par ēdiena realizācijas apstākļiem — cik ilgi to var uzglabāt (vai ēdiens pasniedzams nekavējoties), ar kādām piedevām, mērcēm to rekomendē pasniegt, kādai jābūt pasniegšanas un uzglabāšanas temperatūrai, kādus traukus ieteicams izmantot ēdiena pasniegšanā utt. Ieteicams tehnoloģiskajās kartēs ievietot arī ēdiena fotoattēlu. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 174

Ieteikumi sastādot tehnoloģisko karti: • Tehnoloģiskajās kartēs izejvielas norāda to pievienošanas secībā, ja nepieciešams — pat atkārtoti. • Ja pirmapstrādes laikā nav zudumu vai tie ir nelieli, izejvielu neto daudzums sakrīt ar bruto — tie ir vienādi. (Var norādīt tikai neto svaru, piemēram, pienam, cukuram, bruto aili atstājot tukšu.) • Ja kādai izejvielai tiek veikta siltapstrāde, attiecīgajā neto ailē norāda divus rezultātus, atdalot vienu no otra ar šķērssvītru, — viens pēc pirmapstrādes, otrs pēc siltapstrādes. Tabulas apakšā dod paskaidrojumus. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 175

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Darba vides riska novertešanas metode
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās