Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Organoleptiskie

Organoleptiskie rādītāji Produkta ārējais izskats, krāsa, konsistence, garša, smarža. Šo rādītāju kontrole sekmē nevainojamu, augstas kvalitātes produktu realizāciju klientam. Tos norāda: • ielikuma tabulā pie izejvielu nosaukumiem, norādot to kvalitatīvo sastāvu, — krāsu, lielumu, biezumu u. tml., jo to ievērošana nodrošinās šefpavāra sākotnējās idejas realizāciju gatavā ēdienā (piemēram, zaļa paprika, vesela forele, 1 kg — tikai zaļas paprikas izmantošana veidos vajadzīgo krāsu gammu vai 1 kg smagas zivs izmantošana ļaus to pasniegt veselu), • gatavošanas aprakstā vai procesa norises shēmā, kur paskaidrotu, kā jāsasmalcina izejvielas, kāda konsistence, ārējais izskats, krāsa produktam jāsasniedz. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 178

Fizikāli ķīmiskie rādītāji • ietver norādes par izejvielas sastāvu, piemēram, noteikts tauku saturs saldā vai skābā krējumā, garantēs procesa tehnoloģisko izpildi, dos noteiktu uzturvērtību (kaloritāti), savukārt svaigu, konservētu, kaltētu vai žāvētu produktu izmantošana ietekmēs mitruma saturu produktā un garšu. Precizējot šos rādītājus tehnoloģiskajā kartē pie izejvielu nosaukumiem, tiek sasniegti vēlamie produkta organoleptiskie rādītāji, skābums, mitrums un uzturvērtība. • Ignorējot šos rādītājus vai aizstājot vienu izejvielu ar citu, tiek iegūts jau pavisam citi produkti. Tāpēc katrs ēdināšanas uzľēmums izstrādā savas tehnoloģiskās kartes, norādot konkrēto izejvielu sastāvu — tikai šim uzľēmumam raksturīgo. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 179

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...