Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Iegādes datums 07.03.

Iegādes datums 07.03. 2011. Produktu izsekojamības žurnāls Derīguma termiņš 11.03. 2011. Piegādātājs vai iegādes vieta Iegādes dokuments(pavadzīme, čeks) Rimi Čeks Nr. xxx Produkts / prece Daudzums (norādot mērvienību) Uzglabāšanastemperatūra Krējums 0,5 l +6 & 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 Paraksts 182

Inventarizācija • Inventarizācija ir grāmatvedības uzskaites veids, kā pārbaudīt faktisko datu atbilstību saimniekošanas līdzekļu uzskaites datiem. • Reālai situācijai ir jāatbilst grāmatvedības uzskaites datiem. Faktiski izsniegto un saľemto materiālo vērtību (produkti, naudas līdzekļi, gatavie ēdieni) daudzumam ir jāsaskan ar uzskaitē atspoguļoto daudzumu, bet faktiskajiem atlikumiem ir jābilst uzskatītajiem. • Dažkārt reālie dati atšķiras no uzskaites datiem. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 183

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās