Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

3. Tirgus metode

3. Tirgus metode Dažādiem ēdieniem un dzērieniem tiek aprēķināti procentuāli dažādi uzcenojumi. 1) Tiek izcelts sortiments, kas ir jūtīgs pret cenu un kvalitātes izmaiľām (populāri ēdieni, ko var salīdzināt ar konkurentiem). Šiem ēdieniem var nedaudz pazemināt cenu un uzlabot kvalitāti. 2) Tiek atzīmēts sortiments, kas nav jūtīgs pret cenu izmaiľām (firmas ēdieni, delikateses). Ēdieniem var paaugstināt cenu. Tas neietekmēs pieprasījumu, bet palielinās peļľu. Pielietojot šo metodi, iespējama cenu elastīga reaģēšana uz izmaiľām tirgū. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 196

Ēdienu un dzērienu pārdošanas Tehnoloģiskās kartes izstrāde Ēdiena sastāvs un gatavošanas tehnoloģija cenu veidošana Kalkulācijas kartes aprēķins Ēdiena pašizmaksas aprēķins Uzcenojuma noteikšana % Izvērtējot uzľēmuma izdevumus un plānoto peļľu Ēdiena pārdošanas cena 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 PVN 22% 197

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās