Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Kalkulācijas karte •

Kalkulācijas karte • Kalkulācijas karte ir būtiska vadības grāmatvedības sastāvdaļa, bez kuras nav iespējama turpmāka uzcenojuma aprēķināšana un finanšu analīze ēdināšanas uzľēmumā, taču kalkulācijas karte vien nevar būt par pamatu ēdiena pārdošanas cenas aprēķinam. • Uzcenojuma lielumu noteiks konkrētā uzľēmuma izmaksas: algu fonds, telpu īre, kredītsaistības, amortizācijas izmaksas u.c. izmaksas, kā arī plānotais nākamā perioda apgrozījums. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 198

Ēdienu klasifikācija pēc to popularitātes un rentabilitātes • Ēdieni “zvaigznes” – uzvarētāji. Tie ir ēdieni, kas klientu vidū ir populāri un rentabli (šefpavāra, firmas, novatoriskie ēdieni). Tie ir oriģināli noformēti, izraisa klientu interesi. Ēdieniem ir augsta pašizmaksa. To gatavošanas process ir sarežģīts, nepieciešama kontrole un uzmanība. • Rezultātā: augsta cena un peļņa. Klienti ir apmierināti ar ekskluzīvajiem ēdieniem. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 199

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās