Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Pašapkalpošanās

Pašapkalpošanās restorāns (ātrās apkalpošanas) Restorāns ar ātru apkalpošanu pie letes un nosacīti zemām cenām. Apkalpošanu var veikt viesmīļi, iespējama pašapkalpošanās. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 32

Citi ēdināšanas uzņēmumi • Kafejnīcas Kafejnīca ir restorānu paveids, kur pilna servisa restorānu minētie nosacījumi nav tik strikti ievēroti. Ēdienkarte nav tik daudzveidīga, vairāk tiek izmantoti pusfabrikāti. Apkalpošanu veic viesmīļi, vai iespējama kombinēta apkalpošana (viesmīļi un pašapkalpošanās). 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 33

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra