Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Uzņēmuma telpu

Uzņēmuma telpu funkcionālā un to savstarpējās saistības shēma Telpas izejvielu pieņemšanai un uzglabāšanai Palīgtelpas Aukstuma kameras Noliktavas Iekraušanai Taras mazgāšanai un glabāšanai Sākotnējās apstrādes cehi Ražošanas telpas Ēdienu gatavošanas cehi Konditorejas cehi Telpas apmeklētājiem Palīgtelpas (trauku mazgāšana u.c.) Tirdzniecības zona Zāles atpūtai un izklaidei Vestibils Garderobe Dienesta telpas Garderobe Dušas telpas Dienesta ēdamtelpas Personāla tualetes Augstākā līmeņa vadības kabineti/ Grāmatveži/ Juristi Administratīvās telpas Vidējā līmeņa vadības kabineti (šefpavārs, restorāna menedžeris) 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 52

Noliktavu telpas Paredzētas no piegādātājiem saľemtās produkcijas, izejvielu un pusfabrikātu pieľemšanai, īslaicīgai uzglabāšanai un nodošanai uz ražotni. Noliktavu telpās ir jābūt atsevišķām: • iekraušanas telpām; • aukstuma kamerām (gaļas, zivju, gastronomijas, piena- tauku produktiem); • dārzeľu un augļu noliktavām – aukstuma kameras (augļiem - zaļumiem); • sauso produktu noliktavu telpām (normāla temperatūras režīma); • taras noliktavām. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 53

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana