Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

• Taru iedala: 1.

• Taru iedala: 1. ilgstoši lietojamā; 2. vienreizējā. Tarai jābūt vieglai, izturīgai, ērti transportējamai, uzglabājamai un lietojamai. Tai jāatbilst sanitāri higiēniskām prasībām 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 58

Ražošanas telpu raksturojums Projektējot ēdināšanas uzľēmumu jāievēro ražošanas telpu izmēru un apdares noteikumi. • Telpu iekšējai apdarei jābūt bez likām arhitektoniskām detaļām, lai tajās neuzkrātos putekļi. • Grieztu augstumam jābūt 3m; • Telpu apdarei izmanto gaišu toľu ūdensnecaurlaidīgus materiālus ar gludu, viegli mazgājamu virsmu; • Uzľēmumos, kas izvietoti dzīvojamās ēkās, sienas un pārsegumi jānodrošina ar skaľas izolāciju; 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 59

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Par darba vides iekšējo uzraudzību - Eiropas darba drošības un ...