Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

• Mazos un vidējos

• Mazos un vidējos uzľēmumos gaļas un zivju apstrādi organizē vienā telpā. • Atsevišķu zivju cehu iekārto uzľēmumos, kur dienā pārstrādā vairāk nekā 500 kg zivju produkcijas. • Gaļas – zivju cehā iekārto divas atsevišķas līnijas - gaļas un zivju apstrādei, pilnīgi atdalot instrumentus, iekārtas un inventāru • Putnu apstrādei iekārto atsevišķu darba vietu • Ledusskapi pieļaujams izmantot vienu kopēju, stingri nodalot sekcijas katrai produktu grupai: 1. gaļai; 2. zivīm; 3. putnu gaļai. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 66

Pusfabrikātu Pagatavošanas galds Galds zvīľošanai Vanna mazgāšanai Galds atsaldēšanai Gaļas- zivju ceha plāns Plaukts pusfabrikātiem Izlietne Plaukts pusfabrikātiem Traps 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 Pusfabrikātu Pagatavošanas galds Darba galds Vanna mazgāšanai Galds atsaldēšanai 67

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās