Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Karsto ēdienu

Karsto ēdienu gatavošanas telpa jeb karstais cehs • Galvenā ražošanas telpa, kur noslēdzas ēdienu gatavošanas process ir karstais cehs. • Šeit veic pusfabrikātu termisko apstrādi, gatavo ēdienus, piedevas, mērces, vāra zupas. • Karstais cehs ir savienots ar sagataves telpām – dārzeľu, gaļas-zivju cehiem un sadali. • Darbu karstajā cehā organizē, ievērojot tehnoloģisko procesu, iekārtas izvieto racionāli, samazinot darbinieku pārvietošanos. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 68

• Karstajā cehā iekārto sekojošas darba vietas: - zupu gatavošanai; - otro ēdienu gatavošanai; - piedevu gatavošanai; - mērču gatavošanai. • Pirmo ēdienu gatavošanai nepieciešama viena vai vairākas plīts virsmas, katli, elektriskie vārāmie katli, darba galdi produktu griešanai, karstā un aukstā ūdens pievads, trauki izejvielu uzglabāšanai. Nepieciešami galda svari, tilpuma mērkrūzes, sieti, pannas, u.c. inventārs. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 69

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Darba vides riska novertešanas metode
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās