Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

• Karstajā cehā tiek

• Karstajā cehā tiek vārīti arī saldie ēdieni un aukstajam ceham nepieciešamie termiski apstrādātie produkti, šīm vajadzībām neiekārto atsevišķu darba vietu, bet paredz vienu plīts virsmas laukumu. • Otro ēdienu gatavošanai darba vietu ieteicams dalīt divās daļās: 1)gatavo visus sautētos un ceptos ēdienus 2)gatavo piedevas un mērces. Nepieciešamās iekārtas: plīts, cepeškrāsns, elektriskās pannas, cepamās virsmas, grilaparāti, fritieri, mikroviļľu krāsnis utt. Plītis parasti izvieto telpas vidū, lai tā būtu pieejama no visām pusēm. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 70

Auksto un saldo ēdienu pārstrādes telpa • Šeit gatavo aukstos un saldos ēdienus, sviestmaizes, uzkodas u.c. produkciju. • Šajā telpā ir daudz produkcijas, kas netiek termiski apstrādāta, tādēļ īpaši stingri jāievēro sanitārās prasības. • Visus ēdienus gatavo īsi pirms realizācijas. • Telpā jābūt 2-3 aukstuma skapjiem, 2-4 darba galdiem (svaigiem un vārītiem produktiem), galda svariem. Telpa var būt aprīkota ar mehāniskajām sakľu rīvēm, griezējiem, putotājiem un citām elektromehāniskām iekārtām. • Saldo ēdienu gatavošanai jāiekārto atsevišķa darba vieta. • Šo cehu vēlams iekārtot ēkas ziemeļu pusē. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 71

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...