Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Sadale Sadale ir ēdienu

Sadale Sadale ir ēdienu izsniegšanas vieta, kur ēdiens tiek sadalīts, porcionēts un noformēts. • Sadalei jābūt tieši saistītai ar karsto un auksto cehiem, apmeklētāju zāli, servējamo telpu un galda trauku mazgātavu. • Šis plānojums nodrošina gatavā ēdiena īsāko ceļu no pagatavošanas procesa līdz patērēšanai, maksimāli saglabājot tā kvalitāti un sanitāro tīrību. • Sadalē jābūt visiem nepieciešamajiem instrumentiem ēdienu pasniegšanai (neko nedrīkst likt ar pirkstiem). Sadalei izvirzītās prasības: 1. ēdieni jāizsniedz pareizā temperatūrā; 2. ēdiens jāpasniedz glīti, estētiski noformēts; 3. ēdiens jāizsniedz pareizā svarā (atbilstoši dokumentācijai). • Ēdienu pasniegšanas temperatūras: zupas - 75°, aukstās uzkodas, saldie - 14°, otrie ēdieni, mērces - 65°, otrie ēdieni pēc pasūtījuma - 90° - 95°. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 72

Konditorejas cehs • Konditorejas cehs ēdināšanas uzľēmumā ir pastāvīgs, no citiem neatkarīgs cehs. • Visbiežāk konditorejas cehs apgādā ar savu produkciju ne tikai uzľēmumu, kurā tas atrodas, bet arī citus uzľēmumus. • Lai konditorejas cehā veiksmīgi noritētu izstrādājumu gatavošana, stingri jāievēro tehnoloģiskais process. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 73

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...