Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Nepieciešamās telpas

Nepieciešamās telpas konditorejas cehā tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai: • sviesta apstrādei; • olu apstrādei; • mīklu un citu izejvielu sagatavošanai; • ceptuve; • gatavo izstrādājumu apdarei; • iesaiľojamo materiālu uzglabāšanai; • iekšējās taras mazgāšanai; • ekspedīcijas telpa; • aukstuma iekārtām; • noliktava izejvielu diennakts uzglabāšanai. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 74

Šāds telpu daudzums ir iespējams tikai lielos uzľēmumos, bet mazos uzľēmumos konditorejas cehs jāizvieto vismaz trijās telpās: - izstrādājumu gatavošana, cepšana; - izstrādājumu noformēšana; - telpa īslaicīgai gatavās produkcijas uzglabāšanai. • Mīklas gatavošana un mīcīšana ir ļoti darbietilpīgs process, tādēļ to maksimāli mehanizē. Miltu sijāšanai izmanto dažādas jaudas miltu sijātājus, mazos cehos izmanto vienkārši sietus. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 75

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Par darba vides iekšējo uzraudzību - Eiropas darba drošības un ...