Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

• Vietā, kur notiek

• Vietā, kur notiek mīklas gatavošana, jābūt ūdens sildītājam vai plītij, svariem, karstā un aukstā ūdens pievadam. • Mīklas raudzēšanai jāievēro vajadzīgā temperatūra. • Konditorejas izstrādājumu cepšanai lieto speciālas cepšanas iekārtas (regulējama temperatūra, cepšanas ilgums, tvaika padeve). Krāsns tuvumā izvieto pārvietojamus vairākstāvu plauktus, kur novieto gatavo produkciju. • Atsevišķi iekārto plauktus neceptai produkcijai. • Pēc cepšanas izstrādājumus atdzesē un noformē. • Tālāk izstrādājumi nonāk telpā, īslaicīgai gatavās produkcijas uzglabāšanai, no kurienes tie tālāk tiek nodoti realizācijai. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 76

Maizes grieztuve • Ēdināšanas uzľēmumā tā var būt atsevišķa telpa vai darba vieta, kas paredzēta maizes uzglabāšanai un sagriešanai. Šo telpu ieteicams iekārtot tirdzniecības zāles tuvumā. • Lai saglabātu kvalitatīvu maizi, temperatūra telpā vēlama +17 grādi un gaisa mitrums 70%. • Nav ieteicams šeit uzglabāt citus produktus. • Maizes griešanai izmanto maizes griezēju vai griež ar rokām. • Šajā telpā izvieto plauktus, skapjus maizes uzglabāšanai, darba galdus, griežamos dēļus, nažus. • Maizi griež ievērojot pieprasījumu. • Pēc katras griešanas darba vietu rūpīgi sakopj. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 77

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās