Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Telpa pārtikas

Telpa pārtikas atkritumiem • Šī telpa atrodas izejas tuvumā, tajā uzstāda aukstuma iekārtas, lai pārtikas atkritumi nebojātos un neveidotos nepatīkams aromāts. • Ēdienu atliekas realizē mājdzīvnieku barošanai, uzglabā 24-48 stundas. • Pēc konteineru iztukšošanas, tos mazgā. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 80

Dienesta telpas Nodrošina darbiniekiem normālus darba un atpūtas apstākļus. • Ēdināšanas uzľēmumā vēlamas divas ieejas. Viena ieeja – apmeklētājiem, otra – personālam. • Ģērbtuves. Darbiniekiem iekārto ģērbtuvi (2 telpas). Šeit izvieto aizslēdzamus skapīšus ar nodalījumiem (viens – virsdrēbēm, otrs – darba apģērbam). Pie katras ģērbtuves izvieto tualeti un dušas telpu. • Atpūtas telpa. Šajā telpā personāls ēd, relaksējas. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 81

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana