Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Tehniskās telpas

Tehniskās telpas Dažādas remonta darbnīcas, siltummezgls, elektriskās sadales telpas un citas telpas, kas nodrošina uzľēmuma darboties spēju 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 82

Tirdzniecības telpu raksturojums • Tirdzniecības telpās tiek realizēta gatavo ēdienu produkcija. Ľemot vērā uzľēmuma veidu un apjomu, telpas var būt ļoti plašas, ērtas, vai arī ļoti minimālas un šauras. • Visām tirdzniecības telpām ir izvirzītas šādas prasības: - optimāls plānojums un izvietojums; - ērta savstarpējā saistība ar ražošanas telpām; - noteikta un pilnīgi pietiekama platība, lai apkalpojošais personāls varētu normāli strādāt; - maksimālas ērtības un komforts viesiem – temperatūra, patīkams apgaismojums, pietiekama ventilācija, interesants interjers, stabilas un ērtas mēbeles. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 83

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana