Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Telpas apmeklētāju

Telpas apmeklētāju apkalpošanai • Vestibils – telpa no kuras sākas apmeklētāju apkalpošana. Vestibilā izvieto: garderobi, tualetes, spoguļus, mīkstās mēbeles, žurnālu galdiľus, telefonu, organizē avīžu un žurnālu, ziedu pārdošanu, izvieto ierīci apavu spodrināšanai, izvieto stendu ar informāciju par piedāvājamiem pakalpojumiem un ēdienkarti 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 84

• Zāles priekštelpa – tā ir viesu sagaidīšanas telpa, kas atrodas pirms banketu zāles; tajā izvietotas mēbeles, dīvāni, krēsli, žurnālu galdiľi, var būt bāra lete un galdiľš ar cigāru kastīti – humidoru • Pusdienu un banketu zāles ir telpas viesu apkalpošanai, tās var būt vairākas • Servisa bāri un bāra letes, kur tiek pārdoti dzērieni, augļi, cigaretes, kafija un cita produkcija 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 85

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Darba vides riska novertešanas metode
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās