Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

• Estrādes un deju

• Estrādes un deju laukumi ir atkarīgi no zāles izmēriem un kompozīcijas; tie var atrasties zāles centrā vai arī noslēgt interjera kompozīciju; laukumus izceļ ar oriģinālu apgaismojumu, īpašas formas griestiem; laukuma lielumu nosaka izejot no aprēķina 0,15 – 0,20 kv.m uz vienu deju pāri un ne vairāk kā 50% no kopējās zāles platības 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 86

Ēdināšanas uzľēmuma konkrēts telpu uzskaitījums tiek veidots, ľemot vērā sanitārās prasības, projektēšanas normas, pielietojamo tehnoloģiju īpatnībām. Ēka tiek nodrošināta ar ūdens apgādes, kanalizācijas, apkures, elektroenerģijas, telefonu sakaru, piespiedu ventilācijas sistēmām. Papildus var būt kondicionēšanas un signalizācijas sistēmas. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 87

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās