Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Restorāna telpu apjomu

Restorāna telpu apjomu plānošanas lēmumam ir jāparedz tehniskā procesa secība, jāizslēdz izejvielu, pusfabrikātu un gatavās produkcijas, izlietoto un tīro trauku, kā arī apmeklētāju un personāla kustības un plūsmu krustošanās. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 88

Patstāvīgais darbs 1. Uzzīmēt restorāna plānu, iekļaujot visas nepieciešamās telpas. Ievērot to atrašanās vietu saistībā ar sanitārajām un higiēnas prasībām, kā arī darba organizācijas prasībām. Formāts – A3. 2. Uzzīmēt ražošanas un noliktavu telpas, kurās parādīt paredzētās darba vietas, produkcijas pārstrādes plūsmas virzienu. Formāts – A4. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 89

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Darba vides riska novertešanas metode
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās