Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ražošanas telpas

Ražošanas telpas nosaukums Pusdienu zāles, sadales bufetes Servīzes, veļas, garderobes telpas Cehi : gaļas-zivju, dārzeņu Optimālie mikroklimata parametri Aukstais periods Karstais periods Gaisa t°C Gaisa relatīvais mitrums % Gaisa t°C Gaisa relatīvais mitrums % 18-20 40-60 21-23 40-60 21-23 40-60 22-24 40-60 17-19 40-60 20-22 40-60 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 92

Cehi: pirmapstrādes, aukstie Cehi: karstais, konditorejas, Galda trauku mazgātava Virtuves trauku, taras mazgātava Administratīvās telpas 18-20 40-60 21-23 40-60 17-19 40-60 20-22 40-60 18-20 40-60 21-23 40-60 17-19 40-60 20-22 40-60 22-24 40-60 23-25 40-60 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 93

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana