Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

• Zālei jābūt

• Zālei jābūt nodalītai no darba telpām, viesu sagaidīšanas zonas; jo augstāks apkalpošanas līmenis, jo lielāks attālums starp galdiem; apkalpošanai starp galdiem atstāj 900 mm, bet ejai netīro trauku pārvietošanai ar ratiľiem atvēl 1350mm • Ēdienu demonstrēšana: letes, vitrīnas tiek izvietotas blakus ―fokusējošam punktam‖ • Izklaides: ja restorānā ir klavieres, skatuve deju zāle, tad galdiľiem ir jābūt orientētiem uz šiem objektiem 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 96

• Nepieciešamas, lai ēdieni vienmēr būtu apgaismoti, un apgaismojumam virs ēdiena nav jāmainās • Gaismai, kas krīt uz galda virsmu, ir jābūt tieši perpendikulārai, lai apmeklētāji justos nošķirti no pārējās telpas; • Apgaismojumam jābūt regulējamam, lai radīti neformālu vidi vakarā un lietišķu, darījuma atmosfēru dienas laikā; 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 97

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās