15.01.2013 Views

Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca

Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca

Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

#80<br />

Drīzumā jauns, pārstrādāts<br />

Kjella Gunnara Hofa<br />

"Biznesa ekonomikas"<br />

izdevums latviešu lasītājam<br />

Masaru<br />

Emoto<br />

Rīgā<br />

Jauna<br />

Umberto Eko<br />

grāmata<br />

Grāmatu<br />

rudens<br />

gadatirgus<br />

Oktobris 2010


Ieskaties!<br />

Grāmatu lasīšanas nepieciešamība mums vairāk vai mazāk tiek izveidota<br />

jau bērnībā. Tas ir laiks, kad rodas prieks par pirmo paša izlasīto pasaku vai<br />

stāstiņu, kad pilnībā iedzīvojies literāro varoņu tēlos, kad viss kļūst iespējams<br />

savā sapņu un fantāziju pasaulē. Prieks, ka arī šajos laikos cilvēki nav zaudējuši<br />

lasīšanas prieku. Ir tik daudz iespēju izvēlēties literatūru atbilstoši savam<br />

noskaņojumam, vēlmēm un vajadzībām. Katrs lasītājs no grāmatas paņem<br />

to, kas tai brīdī viņam šķiet aktuāls, svarīgs. Ir cilvēki, kuri principā nekad<br />

nelasa “vieglo” literatūru, jo uzskata, ka tā ir lieka laika šķiešana. Šīs vēlmes<br />

ir jārespektē, un vienmēr pastāv iespēja plašajā literatūras klāstā atrast sev piemērotu lasāmvielu.<br />

Komunicējot ar pastāvīgajiem klientiem, tiek iegaumētas viņu vēlmes un nākamajā reizē netiek<br />

lieki tērēts laiks izziņas procesā. Rezultātā gandarītas ir abas puses. Patiesībā grāmatu lasīšana ir<br />

spēja būt atvērtam un godīgam gan pret sevi, gan pret citiem, jo emocijas skar visus. Jautājums<br />

tikai, vai mēs tās gribam izrādīt, jo mūsu lietišķais prāts cenšas tās kontrolēt. Katra grāmata ir kā<br />

izglītojošs stāsts.<br />

Aizvien vairāk mūsu klientu izvēlas lasīt darbus oriģinālvalodā. Veikalos bagātīgi tiek piedāvāta<br />

gan daiļliteratūra, gan uzziņu literatūra angļu valodā, kā arī vācu un franču valodā, turklāt par<br />

pieņemamām cenām. Ir iespēja veikalā arī individuāli pasūtīt latviešu un ārzemju izdevniecību<br />

(angļu valodā) grāmatas. Kad pasūtītā prece ir veikalā, par tās saņemšanu klients tiek informēts<br />

personīgi. Gaidām Jūs mūsu veikalā!<br />

Benita Šnēberga, SIA “Jānis Roze” veikala vadītāja Galerijā Centrs<br />

4. – 10. oktobris<br />

18. – 24. oktobris<br />

7,49<br />

3,80<br />

8,14<br />

4,90<br />

NEDĒĻAS PIEDĀVĀJUMS<br />

11. – 17. oktobris<br />

25. – 31. oktobris<br />

9,55<br />

3,80<br />

10,75<br />

5,60<br />

Masaru Emoto Rīgā<br />

12. oktobrī starptautiski atzītais japāņu zinātnieks Masaru Emoto<br />

viesosies Rīgā un vadīs semināru par unikāliem atklājumiem<br />

ūdens pētījumos (sīkāka informācija par semināru www.<br />

skanaskola.lv). Par godu šim notikumam “<strong>Jāņa</strong> <strong>Rozes</strong> apgāds”<br />

oktobrī laidīs klajā jaunāko Masaru Emoto grāmatu “Ūdens<br />

apslēptā dzīve”. Grāmatā Emoto turpina atklāt ūdens noslēpumus. Viņš māca,<br />

kā ūdens gudrību varam ienest savā dzīvē un kā, cienot un novērtējot ūdeni,<br />

varam atjaunot mūsu planētu un stāties pretim šī laikmeta pārbaudījumiem.<br />

Veikalos joprojām iespējams iegādāties arī Masaru Emoto populāro grāmatu<br />

“Ūdens kristālu noslēpumi”.<br />

Ziņas<br />

Akcijas PRET PVN likmes palielināšanu<br />

grāmatām rezultāti ir apkopoti!<br />

Grāmatas latviešu valodā – gan tajā sarakstītas, gan kvalitatīvi tulkojumi<br />

no svešvalodām – ir pamats latviešu valodas un nacionālās identitātes<br />

pastāvēšanai un attīstībai. Grāmatu kvalitāte un pieejamība ir cieši saistīta<br />

ar izglītības līmeni, atbalstu mūžizglītībai un darbaspēka konkurētspējai un<br />

mūsu nācijas pastāvēšanai ilgtermiņā un pazeminātā PVN likme šobrīd ir<br />

vienīgais instruments, kā saglabāt grāmatu un tajās ietvertā intelektuālā satura<br />

konkurētspēju informācijas un izklaides sektorā.<br />

Savu nostāju pret PVN likmes paaugstināšanu grāmatām, akcijā, kuru grāmatnīcās un<br />

bibliotēkās visā Latvijā no 26. augusta līdz 12. septembrim organizēja Latvijas Grāmatnieku<br />

ģilde, ar parakstiem (t. sk. 1 109 elektroniskā veidā) apliecinājuši 42 182 Latvijas iedzīvotāji.<br />

Latvijas iedzīvotāju izteiktais viedoklis tiks iesniegts Latvijas Republikas Ministru kabinetā.<br />

Paldies visiem, kuri atbalsta un piedalās akcijās, kas tiek rīkotas grāmatniecības nozares atbalstam!<br />

Veiksmīgi noslēgusies loterija<br />

“Skola tuvojas, izklaides turpinās”<br />

No 2. augusta līdz pat 12. septembrim grāmatu veikalos “Jānis Roze”<br />

norisinājās loterija “Skola tuvojas, izklaides turpinās”, kurā bija iespējams<br />

laimēt četras videospēļu konsoles Nintendo DSi XL. Balvas tika izlozētas<br />

21. septembrī un to laimīgie ieguvēji ir Ieva Cakule, Vēsma Kaire, Agita<br />

Vaivade un Lauma Prikšāne.<br />

Pirmā pēc balvas ieradās divu bērnu māmiņa Agita Vaivade, kura preces<br />

skolai bija iegādājusies tirdzniecības parka “Alfa” grāmatu veikalā “Jānis<br />

Roze”. Agita stāsta, ka piedalīties loterijā pamudinājusi pārdevēja un īpaši<br />

priecīgs par balvu būs divpadsmitgadīgais dēls.<br />

Paldies visiem, kas piedalījās loterijā! Turpiniet sekot SIA “Jānis Roze” aktivitātēm un gaidiet nākamo<br />

loteriju ar lieliskām balvām!<br />

Visu oktobri grāmatu veikalos “Jānis Roze”<br />

vairākām kancelejas precēm SUPERCENAS!<br />

2 <strong>Ziņnesi</strong>s 3<br />

<strong>Ziņnesi</strong>s


Dienas Grāmata<br />

Lato Lapsa<br />

INDIJA NE PA JokAM. UN PAkISTĀNA ARī<br />

Šī grāmata ieinteresēta aculiecinieka acīm rāda nevis sieviešu žurnālos tik<br />

bieži apjūsmoto Indijas “eksporta variantu”, kur sniegbaltos tempļos zaļu pļavu<br />

vidū viedi vecūkšņi seko savai karmai, ar prieku mācot ciniskajiem, stresā<br />

un savtīgumā dzīvojošajiem eiropiešiem patiesās dzīves gudrības, bet gan<br />

to, kur savas reālās dzīves priekus un bēdas ik dienu piedzīvo paši indieši un<br />

pakistānieši. Abas šīs zemes ir tā pasaules daļa, kur kaut kas neiespējams, pat<br />

vienkārši neiedomājams cilvēku piemeklē ik uz soļa, tikko viņš šo soli sper sānis<br />

no tūristu iemītās takas. Un šīs grāmatas autors to tiešām ir darījis ne pa jokam.<br />

Aizraujošo stāstījumu ilustratīvi papildina autora fiksētie mirkļi krāsainās fotogrāfijās. Tāpat<br />

pielikumā rodama atsevišķa nodaļa par praktiskām lietām, kas būtu jāzina, dodoties ceļojumā,<br />

piemēram, par valsts uzbūvi, drošības jautājumiem un finanšu norēķiniem, dzīvošanas, ēšanas,<br />

iepirkšanās un uzvedības paradumiem.<br />

Dienas Grāmata<br />

Veine Linna<br />

NEzINĀMAIS kAREIVIS<br />

1940. gada 13. martā bija beidzies Ziemas karš. Somija tā rezultātā atdeva<br />

Padomju Savienībai 11 procentus no savas teritorijas austrumos. 1941. gada<br />

25. jūnijā Somija ar Vācijas atbalstu uzbruka Padomju Savienībai un sākās<br />

Turpinājumkarš, kas beidzās ar pamiera noslēgšanu 1944. gada 19. septembrī.<br />

Somija zaudēja vēl vairāk austrumu teritoriju.<br />

Romāns “Nezināmais kareivis”, kas tulkots vairāk nekā 20 valodās, ir<br />

populārākais Turpinājumkara atspoguļojums prozā. Šajā darbā nav ne vēsts<br />

no pompoza heroiskuma un patētiska patriotisma, tā skatpunkts ir patiesība par jebkuru karu —<br />

vienkāršo ierindnieku tiešais un skaudri reālistiskais redzējums. Somijā tas nepārspīlējot ir visu<br />

laiku iemīļotākais un lasītākais romāns, neskaitāmas tā replikas kļuvušas par visiem zināmiem<br />

spārnotajiem teicieniem, un daži varoņi ieguvuši gluži vai arhetipa statusu.<br />

Tulkojumu no somu valodas veikusi Maima Grīnberga ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Somijas<br />

Literatūras informācijas centra atbalstu.<br />

DRĪZUMĀ!<br />

Grāmatu jaunumi<br />

Dienas Grāmata<br />

JoLDIJAS JūRA. 2. daļa<br />

No lietuvju valodas tulkojis Talrids Rullis<br />

Triloģijas otrās grāmatas “Joldijas jūra” 2. daļā turpinās notikumi gan 16. gadsimta<br />

Latvijā un Lietuvā, gan visā Eiropā. Kā cūkas pie siles dižie lielvaru kungi<br />

grūstās un plēšas, lai valdītu Baltijas ūdeņos, — cilvēku likteņi viņiem nav<br />

no svara. Tvirbuta dēli un Ieva joprojām gaida Kiprijonu atgriežamies, — vai<br />

mīlestība būs pietiekams pretspēks alkatības apmātajiem valdniekiem?<br />

Lietuviešu mūsdienu rakstnieka Petra Dirģēlas (1947) “Baltijas triloģijā” —<br />

romānos “Slēptais brasls”, “Joldijas jūra. Pirmā daļa”, “Joldijas jūra. Otrā daļa”<br />

un “Ancilus ezers” tiek skatīta visa 15.—17. gs. Baltijas vēsture visplašākajā tā<br />

laika Eiropas vēstures kontekstā.<br />

Atgādinām, ka izdevniecībā “Dienas Grāmata” jau ir izdota triloģijas pirmā grāmata “Slēptais brasls”<br />

un otrās grāmatas “Joldijas jūra” 1. daļa.<br />

Grāmatu jaunumi<br />

Lietusdārzs<br />

Eldons Teilors<br />

PRĀTA PRoGRAMMĒŠANA<br />

No SMADzEŅU SkALoŠANAS LīDz<br />

PAŠPALīDzīBAI<br />

No angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga<br />

Grāmatas autors, psiholoģijas un filosofijas doktors, cenšas izzināt cilvēka prāta<br />

dzīles un noskaidrot, kā varam kļūt par sava prāta pavēlniekiem. Grāmata ir<br />

smalks, taču ikvienam saprotams pētījums par to, kā iespējams kontrolēt cilvēku<br />

domas un manipulēt ar mūsu apziņu. Vai esat kādreiz iegādājies lietas, kuras<br />

jums nav nepieciešamas? Vai vēlēšanās balsojat par kādu politiķi, nezinot, kāpēc to darāt? Vai tiešām<br />

tā ir tikai sagadīšanās?<br />

Eldons Teilors atklāj ne tikai prāta programmēšanas postošo ietekmi, bet arī veidus, kā cīnīties<br />

pret citu centieniem manipulēt ar mūsu apziņu. Šajā grāmatā rodama gan teorētiska informācija,<br />

gan viegli pielietojamas metodes, kas sniegs jūsu domām spēku un ļaus saprast, ka visu sapņu<br />

piepildījums ir jūsu pašu rokās.<br />

Nordik<br />

Mišels Monteņs<br />

RAUDzES. ESEJAS<br />

No franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika<br />

Dzejnieces Dagnijas Dreikas tulkojumā publicētas franču 16. gadsimta domātāja<br />

Mišela Monteņa (1533–1592) līdz šim nelatviskotās esejas.<br />

Vairāk nekā 400 gadu Monteņa esejas ir pētītas un komentētas, atkārtoti izdotas,<br />

tulkotas daudzās valodās, citētas, analizētas, apstrīdētas un cildinātas – vārdu<br />

sakot, pieredzējušas visu, kas lemts klasiskiem tekstiem.<br />

“Es jutīšos pārmēru laimīgs, ja saņemšu sabiedrības atzinību kaut vai tikai par to, ka esmu devis<br />

saprotošiem cilvēkiem iespēju likt lietā manas zināšanas – ja tādas ir – un pierādījis, ka esmu tā vērts,<br />

lai mani paturētu atmiņā.” (Mišels Monteņs)<br />

4 <strong>Ziņnesi</strong>s 5<br />

<strong>Ziņnesi</strong>s<br />

Tapals<br />

V.<br />

MAFIJAS MENEDŽERIS<br />

No krievu valodas tulkojis Vinifreds Kraučis<br />

Atsaucoties uz lasītāju ierosinājumu, atkārtoti izdots“Mafijas menedžeris” –<br />

skarbs, taču atjautīgs un ironisks skatījums uz darījumu pasauli.<br />

Var uzskatīt, ka šī grāmata ir personālvadības mācību līdzekļa un “Krusttēva”<br />

padomu vardarbīgs apvienojums. Izlauzties uz augšu un tur palikt visos laikos<br />

ir bijis galvenais mērķis tiem, kas neatkarīgi no profesijas un korporatīvā statusa<br />

neaprobežoties ar godīgu iztikas pelnīšanu. Grāmata sniedz skarbas atziņas un<br />

specifiskas zināšanas.


Grāmatu jaunumi<br />

Avots<br />

Gribi ēst? Gatavo!<br />

CEPSIM PAŠI<br />

Nav jāgaida svētki, lai savus mīļos iepriecinātu ar kārdinoši smaržojošu pašceptu<br />

kārumu. Grāmatā sniegti padomi un receptes, kā no dažādām mīklām izcept<br />

gardas smalkmaizītes, plātsmaizes, pīrādziņus, cepumus un tortes. Atliek vien<br />

ļauties mirkļa vilinājumam.<br />

Avots<br />

Gribi ēst? Gatavo!<br />

SACIETĒJUSI MAIzE RECEPTĒS<br />

Maize ir svarīgākais pārtikas produkts, kas spēj pabarot cilvēkus pat dzīves<br />

visgrūtākajos brīžos, tādēļ pat viscietākais maizes gabaliņš ir izmantojams.<br />

Grāmatā stāstīts, kā no sacietējušas maizes pagatavot veselīgus un garšīgus<br />

ēdienus, un sniegts daudzveidīgs recepšu klāsts.<br />

Avots<br />

Žanete Sandere<br />

LAULīBAS PĒC SLUDINĀJUMA<br />

Patiess stāsts par Vācijā dibinātu ģimeni un ikdienas realitāti – ģimenes<br />

sarežģītajām attiecībām un sievietes ilgām pēc mīlestības, harmonijas un<br />

morālā atbalsta.<br />

Autore, guvusi rūgtu pieredzi, pauž pārliecību, ka domām ir milzu spēks un ar<br />

mīlestības pilnu sirdi var paveikt daudz sevis un mīļoto labā.<br />

Autorizdevums<br />

Elza Vīksna<br />

“DzIMTAJĀ zEMīTĒ” I<br />

“DzIMTAJĀ zEMīTĒ” II<br />

Elza Vīksna (1935) visu mūžu ir rakstījusi dzeju. “Dalīts<br />

prieks ir divkāršs prieks,” domā dzejniece, apkopojot<br />

savus dzejoļus krājumā “Dzimtajā zemītē. Dzīve dzejā”<br />

divos sējumos..<br />

Latviešu valodā<br />

METRIŅA GARSTĀSTI. SĒRIJA “VĀģI”<br />

Bērni iemīļojuši labsirdīgo un draudzīgo buksieri Metriņu, kuram,<br />

kā izrādās, ir kāds īpašs talants. Šis vāģis sacer neticami aizraujošus<br />

stāstus! Turkāt visos notikumos viņš pats ir galvenais varonis. Šoreiz<br />

Metriņš stāsta, kā reiz bijis slavens cīņas vāģis vārdā Matadors, kā<br />

rādījis velnišķīgus trikus un kā drosmīgi dzēsis ugunsgrēku. Protams,<br />

Radiatormiesta iedzīvotāji netic nevienam Metriņa vārdam, taču Zibenim reizēm gribas<br />

noticēt, īpaši, kad Metriņš izsaucas: “Kā vai tad neatceries? Tu taču arī tur biji!”<br />

TRīS SIVĒNTIŅI. SĒRIJA “PASAkU zEMĒ”<br />

“Pārmetuši pār pleciem sainīšus ar iedzīvi, trīs sivēntiņi pa lauku<br />

ceļu devās plašajā pasaulē...” Droši vien gandrīz katrs ir dzirdējis, kā<br />

viņiem klājās, taču allaž ir jauki pārlasīt iemīļotās pasakas, kas paaudžu<br />

paaudzēs valdzinājušas gan bērnus, gan pieaugušos. Un ja vēl grāmatā<br />

ir skaistas ilustrācijas, lasīšana kļūst par īpašu notikumu. Sērijā “Pasaku<br />

zemē” iznākušas sešas lasītāju iecienītas pasakas: “Runcis zābakos”,<br />

“Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”, “Džeks un brīnumpupa”, “Pinokio”,<br />

“Sarkangalvīte” un “Trīs siventiņi”.<br />

krievu valodā<br />

EGMONT grāmatu jaunumi<br />

Наряды для приНцесс.<br />

КНижКа-игрушКа<br />

Эта замечательная книжка поможет каждой девочке попробовать<br />

себя в роли настоящего модельера. Чернила в маркере - волшебные.<br />

Они легко стираются со страниц, и рисование превращается в<br />

забавную игру!<br />

удивительНые фоКусы для детей<br />

Итак, представление начинается! Сногсшибательное,<br />

умопомрачительное, невероятное – и полностью подготовленное<br />

тобой самим!!! В этой книге ты найдешь множество эффектных<br />

фокусов. Фокусы с картами, веревками, трубами, рисом, бананами,<br />

перечницами и пакетами с кукурузными хлопьями. Фокусы,<br />

которые можно исполнять на сцене перед целым залом или просто<br />

показывать за обеденным столом. Только попробуй, и поймешь,<br />

что показывать фокусы – несложное и увлекательное дело. Ты и сам получишь<br />

огромное удовольствие, и твои зрители будут в восторге!<br />

6 <strong>Ziņnesi</strong>s 7<br />

<strong>Ziņnesi</strong>s


Drīzumā!<br />

kjells Gunnars Hofs<br />

BIzNESA EkoNoMIkA<br />

GRĀMATA<br />

VEIKALOS BŪS<br />

PIEEJAMA OKTOBRA<br />

BEIGĀS<br />

Laba ziņa arī zinātkārajiem – sadarbībā ar norvēģu profesoru, Rīgas Tehniskās universitātes<br />

vieslektoru Kjellu Gunnaru Hofu un viņa latviešu kolēģiem tapis un drīzumā būs nopērkams<br />

grāmatas Biznesa ekonomika otrais, papildinātais izdevums. Grāmata pirmoreiz latviešu valodā<br />

iznāca 2003. gadā un guva lielu atsaucību studentu un pasniedzēju vidū.<br />

K.G. Hofa grāmata Biznesa ekonomika sniedz dziļas pamatzināšanas uzņēmējdarbības ekonomikā.<br />

Mācību grāmatai ir plašs pielietojums – to izmanto gan ekonomisti, apgūstot uzņēmējdarbības<br />

ekonomikas pamatkursu, gan inženierzinātnē un citās specialitātēs studējošie, kam<br />

uzņēmējdarbības ekonomika ir viens no mācību priekšmetiem. Šī izdevuma pamatā ir Norvēģijā<br />

2010. gada sākumā izdotās grāmatas Bedriftens økonomi 7. izdevums, kas šobrīd ir Norvēģijā<br />

vispieprasītākā grāmata šajā jomā.<br />

Izdevums latviešu valodā ir pārveidots un piemērots Latvijas apstākļiem, īpaši jautājumos, kas<br />

skar likumdošanu un praktisko darbību.<br />

Grāmatas autors pievēršas šādām tēmām:<br />

• vērtību radīšana un resursu patēriņš,<br />

• finanšu pārskata sastādīšana,<br />

• kalkulācija un cena,<br />

• lēmumu pieņemšana un ienesīguma analīze,<br />

• plānošana, vadība un kontrole.<br />

Grāmatai ir sava interneta mājas lapa, kurā var iegūt papildu mācību materiālu:<br />

www.jr.lv/jra/biznesa_ekonomika (darbosies pēc grāmatas iznākšanas).<br />

Kjells Gunnars Hofs ir ieguvis izglītību biznesa vadībā Vašingtonas Valsts<br />

universitātē (Washington State University) ASV un vairāk nekā 20 gadus<br />

strādājis vadošos amatos Norvēģijas rūpniecības, tirdzniecības un naftas<br />

pārstrādes un pakalpojumu uzņēmumos, ilgus gadus bijis universitātes<br />

pasniedzējs. Šobrīd viņš ir uzņēmējdarbības profesors Vides un bioloģijas<br />

zinātņu universitātes Biznesa augstskolā Norvēģijā, kā arī kopš 1998. gada<br />

pastāvīgi lasa lekcijas Latvijā un ir Rīgas Tehniskās universitātes Goda doktors.<br />

K. G. Hofs ir sarakstījis septiņas grāmatas par biznesa ekonomikas nozares jautājumiem, un<br />

Norvēģijā tās uzskata par vadošajām šajā jomā.<br />

Rasma Alsiņa ir asociētā profesore Rīgas Tehniskajā universitātē. Autore lasa<br />

lekcijas uzņēmējdarbības ekonomikā un plānošanā, budžeta plānošanā un<br />

vadības grāmatvedībā Rīgas Tehniskajā universitātē un ir vieslektore arī citās<br />

Latvijas augstākajās mācību iestādēs. Viņa vada kursus un sniedz konsultācijas<br />

uzņēmējiem, piedalās dažādu līmeņu profesionālās izglītības programmu<br />

izstrādē un īstenošanā. R. Alsiņa ir vairāku grāmatu autore un līdzautore par<br />

uzņēmējdarbības ekonomiku, plānošanu un vadības grāmatvedību.<br />

Jauna grāmata<br />

Umberto Eko<br />

SARAkSTU<br />

kARUSELIS<br />

No itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere<br />

Datorgrafiskais noformējums: Anda Austriņa<br />

Savā jaunajā grāmatā “Sarakstu karuselis” Umberto Eko pievērsies Rietumu kultūras centieniem<br />

sistematizēt, kataloģizēt, veidot virknes, sastādīt sarakstus: tie var būt svēto pulki, kareivju rindas,<br />

dīvainu radījumu vai ārstniecības augu katalogi, dārgumu krātuvju apraksti, tāpat arī 20. gadsimta<br />

skaistuļu parādes augstās modes skatēs.<br />

Kultūra, kas ir pārliecināta par savu spēku un nozīmīgumu, priekšroku izrāda pabeigtām,<br />

noturīgām formām; turpretī, saskaroties ar visdažādāko parādību haosu un cenšoties piemeklēt<br />

tām kādu kopīgu kritēriju, kultūra sāk veidot kādu notikumu, faktu, simbolu, ornamentu un<br />

zīmju sarakstus. Tieši pasaules kultūras tiekšanās uz sakārtotību ir galvenais pērtījuma objekts<br />

šajā Umberto Eko, ģeniālā mūsdienu domātāja un rakstnieka, darbā.<br />

Līdzīgi kā grāmatās “Skaistuma vēsture” un “Neglītuma vēsture”, kuras zibenīgi kļuva par pasaules<br />

bestselleriem, paša Umberto Eko stāstījumu papildina literatūras antoloģija un plašs ilustratīvais<br />

materiāls, kas apstiprina un izvērš autora domas.<br />

Par autoru:<br />

Umberto Eko, Boloņas universitātes semiotikas profesors, dzimis 1932. gadā Alesandrijā, pasaules<br />

slavu iemantojis ar romānu “<strong>Rozes</strong> vārds”.<br />

Latviski “<strong>Jāņa</strong> <strong>Rozes</strong> apgādā” līdz šim iznākuši šādi Umberto Eko darbi: “<strong>Rozes</strong> vārds”, “Fuko<br />

svārsts”, “Bodolīno”, “Kā uzrakstīt diplomdarbu”, Neglītuma vēsture”, “Skaistuma vēsture”<br />

Veikalos pieejamas arī Umberto Eko grāmatas<br />

“Skaistuma vēsture” un “Neglītuma vēsture”<br />

8 <strong>Ziņnesi</strong>s 9<br />

<strong>Ziņnesi</strong>s


Jauna grāmata<br />

BIRUTA<br />

BAUMANE.<br />

GLEzNIECīBA<br />

Biruta Baumane ( 1924) – viena no latviešu glezniecības virsotnēm. Viņas radītais caurvij mūsu<br />

mākslas kopainu vairāk nekā pusgadsimta garumā. Biruta Baumane gleznojusi to, ko redzējusi,<br />

jutusi un pārdzīvojusi, to, ko mīlējusi – savu zemi, tās cilvēkus, savu dzīvi. Nekas nav izdomāts,<br />

viss ir īsts un patiess. Arī viņas mīlestība uz glezniecību, bet vēl vairāk – dzīves mīlestība.<br />

Biruta Baumane dzimusi Tērvetē, pedagoga, skolas direktora Friča Frīdberga ģimenē.<br />

Viņas vecāki, talantīgi pedagogi, saviem skolniekiem snieguši labas zināšanas un audzinājuši ar<br />

lielu mīlestību godāt savu zemi un kultūru. Skolas un tēva darba jubilejā admirālis Teodors Spāde<br />

ieradies Tērvetē, lai Frici Frīdbergu apbalvotu ar Triju zvaigžņu ordeni.<br />

Tērvete ir Birutas laimes zeme, tur viņa apjauš, ka dzīve ir lielākā balva, kas dota cilvēkam un<br />

to jāprot novērtēt. Viņa mīl literatūru, mūziku, bet par visu vairāk – baletu, ar to saistās viņas<br />

nākotnes sapņi. Bet liktenis ir lēmis citādi – viņa kļūst par gleznotāju.<br />

Un glezno viņa tāpat kā dzīvo – no visas sirds, pārliecinoši, kā tie retie, kuros kvēlo dievišķā<br />

dzirksts – talants. Pirmie akti top Mākslas akadēmijā pie Valdemāra Tones, pirmās pirtis, pirmie<br />

cirka tēmas risinājumi – pie <strong>Jāņa</strong> Liepiņa. Studijas Mākslas akadēmijā noris tieši kara gados –<br />

laikā, kad studentus izglīto izcilas personības latviešu mākslā. Pēc akadēmijas – visdrūmākais<br />

Staļina laiks, kad valdošais virziens mākslā ir socreālisms. Bet Birutai Baumanei, kurai tuva beļģu<br />

glezniecība, Rietumeiropas modernisti –vai viņai kāds var norādīt, ko un kā gleznot?<br />

Albums sniedz iespēju izsekot mākslinieces radošajam mūžam no studiju gadiem līdz mūsdienām.<br />

Pēdējais reproducētais darbs – saules gaismas piepildīts audekls – Latvijas vasara ar ziedošu<br />

rapšu lauks un dzidri zilām debesīm, bet pirms tam bijis Klišī bulvāris, Venspils ostmalas ieliņas,<br />

Lilioms, ledus iešana, Zaķusala, Pārdaugava, Bēthovena sonāte, budēļi, Salacgrīva ziemā un skats<br />

pa virtuves logu no Ģertrūdes ielas dzīvokļa, Bauska un klusās dabas. Gleznots ir daudz – 400<br />

lappušu biezajā albumā ir 360 gleznu reprodukcijas, bet tā ir tikai neliela daļa no mākslinieces<br />

radošā devuma.<br />

Glezniecības albumu izdevusi galerija “Daugava”, sastādītāja un teksta autore – mākslas zinātniece<br />

Anda Treija, grāmatas dizaina autors – mākslinieks Juris Petraškevics. Jelgavas tipogrāfija ar šo<br />

izdevumu apliecina savu augsto profesionālo līmeni un tehniskās iespējas.<br />

GRĀMATU


Jaunums!<br />

Grāmatu veikali “Jānis Roze”<br />

iepazīstina ar zīmolu<br />

labu kino gudram skatītājam<br />

No šā gada oktobra visos grāmatu veikalos “Jānis Roze” būs pieejama ACME<br />

Film zīmola SMART filmu kolekcija, kurā iekļautas izcilas filmas – vizuāli,<br />

intelektuāli un emocionāli uzrunājoši mākslas darbi gudram skatītājam.<br />

Oktobrī katru nedēļu grāmatu veikalos<br />

“Jānis Roze” 5 lieliskām filmām 30% atlaide!<br />

4. – 10. oktobris<br />

11. – 17. oktobris<br />

18. – 24. oktobris<br />

25. – 31. oktobris<br />

3,99<br />

4,99<br />

4,99<br />

4,99<br />

2,79<br />

3,49<br />

3,49<br />

3,49<br />

2,99<br />

3,99<br />

3,99<br />

3,99<br />

1,99<br />

2,79<br />

2,79<br />

2,79<br />

2,99<br />

3,99<br />

2,99<br />

2,99<br />

1,99<br />

2,79<br />

1,99<br />

1,99<br />

2,99<br />

3,99<br />

2,99<br />

2,99<br />

1,99<br />

2,79<br />

1,99<br />

1,99<br />

1,99<br />

2,99<br />

2,99<br />

1,99<br />

–<br />

1,39<br />

1,99<br />

1,99<br />

1,39<br />

JAUNUMS! VISOS GRĀMATU VEIKALOS “JĀNIS ROZE”!<br />

12 <strong>Ziņnesi</strong>s 13<br />

<strong>Ziņnesi</strong>s


Jūlijā Nacionālā apgāda grāmatām, albūmiem,<br />

tūristu ceļvežiem un vēstures grāmatām<br />

atlaides līdz pat 50%!<br />

Dodoties ceļojumā, tūrisma vai biznesa braucienā,<br />

lieliski noderēs dāvanā grāmatas par Latviju:<br />

"Latvija, kādu mēs to mīlam", Andris Ārgalis "Rīga",<br />

"Latvijas valsts 90 gadu", "Rīgas arhitektūras astoņi<br />

gadsimti Eiropas kultūras spogulī" un citas grāmatas<br />

par mūsu valsti, kultūru, tās vēsturi un vērtībām.<br />

Akcijas piedāvājums spēkā no 6. jūlija līdz 6. augustam.<br />

PIRCĒJA KARTES ĪPAŠNIEKIEM<br />

14 <strong>Ziņnesi</strong>s 15<br />

<strong>Ziņnesi</strong>s<br />

Teātri<br />

Dailes teātris<br />

Brīvības iela 75, Rīga, t. 67270463<br />

www.dailesteatris.lv<br />

-25% biļetei uz izrādi “kaija”<br />

27. oktobrī plkst. 19.00. Biļetes var iegādāties Dailes teātra<br />

un visās “Biļešu paradīzes” kasēs.<br />

Latvijas Nacionālais teātris<br />

Kronvalda bulvāris 2, Rīga, t. 67006300<br />

www.teatris.lv<br />

-30% biļetei uz izrādi “Ļaunais gars”<br />

16. oktobrī plkst. 18.00.<br />

Biļetes var iegādāties Nacionālā teātra kasē.<br />

Muzeji<br />

Paula Stradiņa medicīnas<br />

vēstures muzejs<br />

Antonijas iela 1, Rīga, t. 67222665<br />

www.mvm.lv<br />

- LVL 0,50 atlaide pastāvīgās ekspozīcijas<br />

apmeklējumam (LVL 1,50 vietā jāmaksā tikai LVL 1)<br />

Latvijas Dabas muzejs<br />

Krišjāņa Barona iela 4, Rīga, t. 67356023<br />

www.dabasmuzejs.gov.lv<br />

Muzejā ir apskatāmas zooloģijas, botānikas, entomoloģijas,<br />

paleontoloģijas un ģeoloģijas, jūras, antropoloģijas<br />

ekspozīcijas, kā arī vides ekspozīcija “Cilvēks un vide”.<br />

- 20% pastāvīgo ekspozīciju apmeklējumam<br />

- 15% izstāžu apmeklējumam<br />

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs<br />

Pils laukums 3, Rīga, t. 67223004<br />

www.history-museum.lv<br />

- 20% Āraišu arheoloģiskā parka apmeklējumam<br />

opera<br />

Latvijas Nacionālā opera<br />

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, t. 67073777,<br />

67073715, www.opera.lv<br />

-10% divām biļetēm<br />

Biļetes derīgas, uzrādot “Pircēja karti”.<br />

Cirks<br />

Rīgas cirks<br />

Merķeļa iela 4, Rīga, t. 67213479<br />

www.cirks.lv<br />

-20% atlaide (ne vairāk kā 3 biļetēm ar vienu PK).<br />

Vairāk informācijas www.jr.lv<br />

Īpašie piedāvājumi<br />

kinoteātri<br />

“Gaisma”<br />

Rīgas iela 19, Valmiera, t. 64222641<br />

www.kinogaisma.lv<br />

-25% biļetēm*<br />

* atlaide neattiecas uz pirmizrādēm un ģimenes biļetēm<br />

“kINo LoRA”<br />

Strēlnieku iela 2, Sigulda, t. 67973972<br />

www.kinolora.lv<br />

“Neesi pieticīgs – atpūties labākajā”<br />

-20% biļetēm<br />

“k.Suns”<br />

Elizabetes iela 83/85, Rīga, t. 67285411<br />

www.kinogalerija.lv/ksuns.php<br />

Līdz -20% biļetēm<br />

Īpaša cena (Ls 2,10) lekciju cikla “Kinoskola” un “Ekrāna<br />

skumjie ziedi. Melodrāmas universs” biļetēm. Lektori –<br />

Viktors Freibergs, Normunds Naumanis un Dita Rietuma.<br />

Apmācība<br />

Valodu skola “Alius Lingua”<br />

Audēju iela 2, Rīga, t. 67225666,<br />

mob. t. 25903311, www.aliuslingua.lv<br />

-15% atlaide visiem kursiem<br />

Atpūta<br />

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs<br />

Meža prospekts 1, Rīga, t. 67518409<br />

www.rigazoo.lv<br />

-15% atlaide no ieejas biļešu pamatcenas<br />

(līdz 5 biļetēm vienā reizē).<br />

Piedzīvojumu parks “Mežakaķis”<br />

Senču iela 1, Sigulda, t. 67976886<br />

www.kakiskalns.lv<br />

-10% atlaide individuālam apmeklējumam<br />

(līdz 5 cilvēkiem ar vienu PK).<br />

Spa Estonia<br />

Tammsaare 4a, Pērnava, Igaunija,<br />

t. +372 447 6905, www.spaestonia.ee<br />

+ DĀVANĀ Spa procedūra par brīvu*<br />

*Pasūtot piedāvājumu “Spa brīvdienas ar draugiem”.<br />

JAUNUMS!<br />

Teātri<br />

Jaunais Rīgas teātris<br />

Lāčplēša iela 25, Rīga, t. 67280765<br />

www.jrt.lv<br />

-10% atlaide biļetēm uz izrādēm:<br />

"Bračkas" 1. oktobrī plkst. 19:00<br />

"Fundamentālists" 8. oktobrī plkst. 19:00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!