Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca

jr.lv

Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca

#80

Drīzumā jauns, pārstrādāts

Kjella Gunnara Hofa

"Biznesa ekonomikas"

izdevums latviešu lasītājam

Masaru

Emoto

Rīgā

Jauna

Umberto Eko

grāmata

Grāmatu

rudens

gadatirgus

Oktobris 2010


Ieskaties!

Grāmatu lasīšanas nepieciešamība mums vairāk vai mazāk tiek izveidota

jau bērnībā. Tas ir laiks, kad rodas prieks par pirmo paša izlasīto pasaku vai

stāstiņu, kad pilnībā iedzīvojies literāro varoņu tēlos, kad viss kļūst iespējams

savā sapņu un fantāziju pasaulē. Prieks, ka arī šajos laikos cilvēki nav zaudējuši

lasīšanas prieku. Ir tik daudz iespēju izvēlēties literatūru atbilstoši savam

noskaņojumam, vēlmēm un vajadzībām. Katrs lasītājs no grāmatas paņem

to, kas tai brīdī viņam šķiet aktuāls, svarīgs. Ir cilvēki, kuri principā nekad

nelasa “vieglo” literatūru, jo uzskata, ka tā ir lieka laika šķiešana. Šīs vēlmes

ir jārespektē, un vienmēr pastāv iespēja plašajā literatūras klāstā atrast sev piemērotu lasāmvielu.

Komunicējot ar pastāvīgajiem klientiem, tiek iegaumētas viņu vēlmes un nākamajā reizē netiek

lieki tērēts laiks izziņas procesā. Rezultātā gandarītas ir abas puses. Patiesībā grāmatu lasīšana ir

spēja būt atvērtam un godīgam gan pret sevi, gan pret citiem, jo emocijas skar visus. Jautājums

tikai, vai mēs tās gribam izrādīt, jo mūsu lietišķais prāts cenšas tās kontrolēt. Katra grāmata ir kā

izglītojošs stāsts.

Aizvien vairāk mūsu klientu izvēlas lasīt darbus oriģinālvalodā. Veikalos bagātīgi tiek piedāvāta

gan daiļliteratūra, gan uzziņu literatūra angļu valodā, kā arī vācu un franču valodā, turklāt par

pieņemamām cenām. Ir iespēja veikalā arī individuāli pasūtīt latviešu un ārzemju izdevniecību

(angļu valodā) grāmatas. Kad pasūtītā prece ir veikalā, par tās saņemšanu klients tiek informēts

personīgi. Gaidām Jūs mūsu veikalā!

Benita Šnēberga, SIA “Jānis Roze” veikala vadītāja Galerijā Centrs

4. – 10. oktobris

18. – 24. oktobris

7,49

3,80

8,14

4,90

NEDĒĻAS PIEDĀVĀJUMS

11. – 17. oktobris

25. – 31. oktobris

9,55

3,80

10,75

5,60

Masaru Emoto Rīgā

12. oktobrī starptautiski atzītais japāņu zinātnieks Masaru Emoto

viesosies Rīgā un vadīs semināru par unikāliem atklājumiem

ūdens pētījumos (sīkāka informācija par semināru www.

skanaskola.lv). Par godu šim notikumam “Jāņa Rozes apgāds”

oktobrī laidīs klajā jaunāko Masaru Emoto grāmatu “Ūdens

apslēptā dzīve”. Grāmatā Emoto turpina atklāt ūdens noslēpumus. Viņš māca,

kā ūdens gudrību varam ienest savā dzīvē un kā, cienot un novērtējot ūdeni,

varam atjaunot mūsu planētu un stāties pretim šī laikmeta pārbaudījumiem.

Veikalos joprojām iespējams iegādāties arī Masaru Emoto populāro grāmatu

“Ūdens kristālu noslēpumi”.

Ziņas

Akcijas PRET PVN likmes palielināšanu

grāmatām rezultāti ir apkopoti!

Grāmatas latviešu valodā – gan tajā sarakstītas, gan kvalitatīvi tulkojumi

no svešvalodām – ir pamats latviešu valodas un nacionālās identitātes

pastāvēšanai un attīstībai. Grāmatu kvalitāte un pieejamība ir cieši saistīta

ar izglītības līmeni, atbalstu mūžizglītībai un darbaspēka konkurētspējai un

mūsu nācijas pastāvēšanai ilgtermiņā un pazeminātā PVN likme šobrīd ir

vienīgais instruments, kā saglabāt grāmatu un tajās ietvertā intelektuālā satura

konkurētspēju informācijas un izklaides sektorā.

Savu nostāju pret PVN likmes paaugstināšanu grāmatām, akcijā, kuru grāmatnīcās un

bibliotēkās visā Latvijā no 26. augusta līdz 12. septembrim organizēja Latvijas Grāmatnieku

ģilde, ar parakstiem (t. sk. 1 109 elektroniskā veidā) apliecinājuši 42 182 Latvijas iedzīvotāji.

Latvijas iedzīvotāju izteiktais viedoklis tiks iesniegts Latvijas Republikas Ministru kabinetā.

Paldies visiem, kuri atbalsta un piedalās akcijās, kas tiek rīkotas grāmatniecības nozares atbalstam!

Veiksmīgi noslēgusies loterija

“Skola tuvojas, izklaides turpinās”

No 2. augusta līdz pat 12. septembrim grāmatu veikalos “Jānis Roze”

norisinājās loterija “Skola tuvojas, izklaides turpinās”, kurā bija iespējams

laimēt četras videospēļu konsoles Nintendo DSi XL. Balvas tika izlozētas

21. septembrī un to laimīgie ieguvēji ir Ieva Cakule, Vēsma Kaire, Agita

Vaivade un Lauma Prikšāne.

Pirmā pēc balvas ieradās divu bērnu māmiņa Agita Vaivade, kura preces

skolai bija iegādājusies tirdzniecības parka “Alfa” grāmatu veikalā “Jānis

Roze”. Agita stāsta, ka piedalīties loterijā pamudinājusi pārdevēja un īpaši

priecīgs par balvu būs divpadsmitgadīgais dēls.

Paldies visiem, kas piedalījās loterijā! Turpiniet sekot SIA “Jānis Roze” aktivitātēm un gaidiet nākamo

loteriju ar lieliskām balvām!

Visu oktobri grāmatu veikalos “Jānis Roze”

vairākām kancelejas precēm SUPERCENAS!

2 Ziņnesis 3

Ziņnesis


Dienas Grāmata

Lato Lapsa

INDIJA NE PA JokAM. UN PAkISTĀNA ARī

Šī grāmata ieinteresēta aculiecinieka acīm rāda nevis sieviešu žurnālos tik

bieži apjūsmoto Indijas “eksporta variantu”, kur sniegbaltos tempļos zaļu pļavu

vidū viedi vecūkšņi seko savai karmai, ar prieku mācot ciniskajiem, stresā

un savtīgumā dzīvojošajiem eiropiešiem patiesās dzīves gudrības, bet gan

to, kur savas reālās dzīves priekus un bēdas ik dienu piedzīvo paši indieši un

pakistānieši. Abas šīs zemes ir tā pasaules daļa, kur kaut kas neiespējams, pat

vienkārši neiedomājams cilvēku piemeklē ik uz soļa, tikko viņš šo soli sper sānis

no tūristu iemītās takas. Un šīs grāmatas autors to tiešām ir darījis ne pa jokam.

Aizraujošo stāstījumu ilustratīvi papildina autora fiksētie mirkļi krāsainās fotogrāfijās. Tāpat

pielikumā rodama atsevišķa nodaļa par praktiskām lietām, kas būtu jāzina, dodoties ceļojumā,

piemēram, par valsts uzbūvi, drošības jautājumiem un finanšu norēķiniem, dzīvošanas, ēšanas,

iepirkšanās un uzvedības paradumiem.

Dienas Grāmata

Veine Linna

NEzINĀMAIS kAREIVIS

1940. gada 13. martā bija beidzies Ziemas karš. Somija tā rezultātā atdeva

Padomju Savienībai 11 procentus no savas teritorijas austrumos. 1941. gada

25. jūnijā Somija ar Vācijas atbalstu uzbruka Padomju Savienībai un sākās

Turpinājumkarš, kas beidzās ar pamiera noslēgšanu 1944. gada 19. septembrī.

Somija zaudēja vēl vairāk austrumu teritoriju.

Romāns “Nezināmais kareivis”, kas tulkots vairāk nekā 20 valodās, ir

populārākais Turpinājumkara atspoguļojums prozā. Šajā darbā nav ne vēsts

no pompoza heroiskuma un patētiska patriotisma, tā skatpunkts ir patiesība par jebkuru karu —

vienkāršo ierindnieku tiešais un skaudri reālistiskais redzējums. Somijā tas nepārspīlējot ir visu

laiku iemīļotākais un lasītākais romāns, neskaitāmas tā replikas kļuvušas par visiem zināmiem

spārnotajiem teicieniem, un daži varoņi ieguvuši gluži vai arhetipa statusu.

Tulkojumu no somu valodas veikusi Maima Grīnberga ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Somijas

Literatūras informācijas centra atbalstu.

DRĪZUMĀ!

Grāmatu jaunumi

Dienas Grāmata

JoLDIJAS JūRA. 2. daļa

No lietuvju valodas tulkojis Talrids Rullis

Triloģijas otrās grāmatas “Joldijas jūra” 2. daļā turpinās notikumi gan 16. gadsimta

Latvijā un Lietuvā, gan visā Eiropā. Kā cūkas pie siles dižie lielvaru kungi

grūstās un plēšas, lai valdītu Baltijas ūdeņos, — cilvēku likteņi viņiem nav

no svara. Tvirbuta dēli un Ieva joprojām gaida Kiprijonu atgriežamies, — vai

mīlestība būs pietiekams pretspēks alkatības apmātajiem valdniekiem?

Lietuviešu mūsdienu rakstnieka Petra Dirģēlas (1947) “Baltijas triloģijā” —

romānos “Slēptais brasls”, “Joldijas jūra. Pirmā daļa”, “Joldijas jūra. Otrā daļa”

un “Ancilus ezers” tiek skatīta visa 15.—17. gs. Baltijas vēsture visplašākajā tā

laika Eiropas vēstures kontekstā.

Atgādinām, ka izdevniecībā “Dienas Grāmata” jau ir izdota triloģijas pirmā grāmata “Slēptais brasls”

un otrās grāmatas “Joldijas jūra” 1. daļa.

Grāmatu jaunumi

Lietusdārzs

Eldons Teilors

PRĀTA PRoGRAMMĒŠANA

No SMADzEŅU SkALoŠANAS LīDz

PAŠPALīDzīBAI

No angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga

Grāmatas autors, psiholoģijas un filosofijas doktors, cenšas izzināt cilvēka prāta

dzīles un noskaidrot, kā varam kļūt par sava prāta pavēlniekiem. Grāmata ir

smalks, taču ikvienam saprotams pētījums par to, kā iespējams kontrolēt cilvēku

domas un manipulēt ar mūsu apziņu. Vai esat kādreiz iegādājies lietas, kuras

jums nav nepieciešamas? Vai vēlēšanās balsojat par kādu politiķi, nezinot, kāpēc to darāt? Vai tiešām

tā ir tikai sagadīšanās?

Eldons Teilors atklāj ne tikai prāta programmēšanas postošo ietekmi, bet arī veidus, kā cīnīties

pret citu centieniem manipulēt ar mūsu apziņu. Šajā grāmatā rodama gan teorētiska informācija,

gan viegli pielietojamas metodes, kas sniegs jūsu domām spēku un ļaus saprast, ka visu sapņu

piepildījums ir jūsu pašu rokās.

Nordik

Mišels Monteņs

RAUDzES. ESEJAS

No franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika

Dzejnieces Dagnijas Dreikas tulkojumā publicētas franču 16. gadsimta domātāja

Mišela Monteņa (1533–1592) līdz šim nelatviskotās esejas.

Vairāk nekā 400 gadu Monteņa esejas ir pētītas un komentētas, atkārtoti izdotas,

tulkotas daudzās valodās, citētas, analizētas, apstrīdētas un cildinātas – vārdu

sakot, pieredzējušas visu, kas lemts klasiskiem tekstiem.

“Es jutīšos pārmēru laimīgs, ja saņemšu sabiedrības atzinību kaut vai tikai par to, ka esmu devis

saprotošiem cilvēkiem iespēju likt lietā manas zināšanas – ja tādas ir – un pierādījis, ka esmu tā vērts,

lai mani paturētu atmiņā.” (Mišels Monteņs)

4 Ziņnesis 5

Ziņnesis

Tapals

V.

MAFIJAS MENEDŽERIS

No krievu valodas tulkojis Vinifreds Kraučis

Atsaucoties uz lasītāju ierosinājumu, atkārtoti izdots“Mafijas menedžeris” –

skarbs, taču atjautīgs un ironisks skatījums uz darījumu pasauli.

Var uzskatīt, ka šī grāmata ir personālvadības mācību līdzekļa un “Krusttēva”

padomu vardarbīgs apvienojums. Izlauzties uz augšu un tur palikt visos laikos

ir bijis galvenais mērķis tiem, kas neatkarīgi no profesijas un korporatīvā statusa

neaprobežoties ar godīgu iztikas pelnīšanu. Grāmata sniedz skarbas atziņas un

specifiskas zināšanas.


Grāmatu jaunumi

Avots

Gribi ēst? Gatavo!

CEPSIM PAŠI

Nav jāgaida svētki, lai savus mīļos iepriecinātu ar kārdinoši smaržojošu pašceptu

kārumu. Grāmatā sniegti padomi un receptes, kā no dažādām mīklām izcept

gardas smalkmaizītes, plātsmaizes, pīrādziņus, cepumus un tortes. Atliek vien

ļauties mirkļa vilinājumam.

Avots

Gribi ēst? Gatavo!

SACIETĒJUSI MAIzE RECEPTĒS

Maize ir svarīgākais pārtikas produkts, kas spēj pabarot cilvēkus pat dzīves

visgrūtākajos brīžos, tādēļ pat viscietākais maizes gabaliņš ir izmantojams.

Grāmatā stāstīts, kā no sacietējušas maizes pagatavot veselīgus un garšīgus

ēdienus, un sniegts daudzveidīgs recepšu klāsts.

Avots

Žanete Sandere

LAULīBAS PĒC SLUDINĀJUMA

Patiess stāsts par Vācijā dibinātu ģimeni un ikdienas realitāti – ģimenes

sarežģītajām attiecībām un sievietes ilgām pēc mīlestības, harmonijas un

morālā atbalsta.

Autore, guvusi rūgtu pieredzi, pauž pārliecību, ka domām ir milzu spēks un ar

mīlestības pilnu sirdi var paveikt daudz sevis un mīļoto labā.

Autorizdevums

Elza Vīksna

“DzIMTAJĀ zEMīTĒ” I

“DzIMTAJĀ zEMīTĒ” II

Elza Vīksna (1935) visu mūžu ir rakstījusi dzeju. “Dalīts

prieks ir divkāršs prieks,” domā dzejniece, apkopojot

savus dzejoļus krājumā “Dzimtajā zemītē. Dzīve dzejā”

divos sējumos..

Latviešu valodā

METRIŅA GARSTĀSTI. SĒRIJA “VĀģI”

Bērni iemīļojuši labsirdīgo un draudzīgo buksieri Metriņu, kuram,

kā izrādās, ir kāds īpašs talants. Šis vāģis sacer neticami aizraujošus

stāstus! Turkāt visos notikumos viņš pats ir galvenais varonis. Šoreiz

Metriņš stāsta, kā reiz bijis slavens cīņas vāģis vārdā Matadors, kā

rādījis velnišķīgus trikus un kā drosmīgi dzēsis ugunsgrēku. Protams,

Radiatormiesta iedzīvotāji netic nevienam Metriņa vārdam, taču Zibenim reizēm gribas

noticēt, īpaši, kad Metriņš izsaucas: “Kā vai tad neatceries? Tu taču arī tur biji!”

TRīS SIVĒNTIŅI. SĒRIJA “PASAkU zEMĒ”

“Pārmetuši pār pleciem sainīšus ar iedzīvi, trīs sivēntiņi pa lauku

ceļu devās plašajā pasaulē...” Droši vien gandrīz katrs ir dzirdējis, kā

viņiem klājās, taču allaž ir jauki pārlasīt iemīļotās pasakas, kas paaudžu

paaudzēs valdzinājušas gan bērnus, gan pieaugušos. Un ja vēl grāmatā

ir skaistas ilustrācijas, lasīšana kļūst par īpašu notikumu. Sērijā “Pasaku

zemē” iznākušas sešas lasītāju iecienītas pasakas: “Runcis zābakos”,

“Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”, “Džeks un brīnumpupa”, “Pinokio”,

“Sarkangalvīte” un “Trīs siventiņi”.

krievu valodā

EGMONT grāmatu jaunumi

Наряды для приНцесс.

КНижКа-игрушКа

Эта замечательная книжка поможет каждой девочке попробовать

себя в роли настоящего модельера. Чернила в маркере - волшебные.

Они легко стираются со страниц, и рисование превращается в

забавную игру!

удивительНые фоКусы для детей

Итак, представление начинается! Сногсшибательное,

умопомрачительное, невероятное – и полностью подготовленное

тобой самим!!! В этой книге ты найдешь множество эффектных

фокусов. Фокусы с картами, веревками, трубами, рисом, бананами,

перечницами и пакетами с кукурузными хлопьями. Фокусы,

которые можно исполнять на сцене перед целым залом или просто

показывать за обеденным столом. Только попробуй, и поймешь,

что показывать фокусы – несложное и увлекательное дело. Ты и сам получишь

огромное удовольствие, и твои зрители будут в восторге!

6 Ziņnesis 7

Ziņnesis


Drīzumā!

kjells Gunnars Hofs

BIzNESA EkoNoMIkA

GRĀMATA

VEIKALOS BŪS

PIEEJAMA OKTOBRA

BEIGĀS

Laba ziņa arī zinātkārajiem – sadarbībā ar norvēģu profesoru, Rīgas Tehniskās universitātes

vieslektoru Kjellu Gunnaru Hofu un viņa latviešu kolēģiem tapis un drīzumā būs nopērkams

grāmatas Biznesa ekonomika otrais, papildinātais izdevums. Grāmata pirmoreiz latviešu valodā

iznāca 2003. gadā un guva lielu atsaucību studentu un pasniedzēju vidū.

K.G. Hofa grāmata Biznesa ekonomika sniedz dziļas pamatzināšanas uzņēmējdarbības ekonomikā.

Mācību grāmatai ir plašs pielietojums – to izmanto gan ekonomisti, apgūstot uzņēmējdarbības

ekonomikas pamatkursu, gan inženierzinātnē un citās specialitātēs studējošie, kam

uzņēmējdarbības ekonomika ir viens no mācību priekšmetiem. Šī izdevuma pamatā ir Norvēģijā

2010. gada sākumā izdotās grāmatas Bedriftens økonomi 7. izdevums, kas šobrīd ir Norvēģijā

vispieprasītākā grāmata šajā jomā.

Izdevums latviešu valodā ir pārveidots un piemērots Latvijas apstākļiem, īpaši jautājumos, kas

skar likumdošanu un praktisko darbību.

Grāmatas autors pievēršas šādām tēmām:

• vērtību radīšana un resursu patēriņš,

• finanšu pārskata sastādīšana,

• kalkulācija un cena,

• lēmumu pieņemšana un ienesīguma analīze,

• plānošana, vadība un kontrole.

Grāmatai ir sava interneta mājas lapa, kurā var iegūt papildu mācību materiālu:

www.jr.lv/jra/biznesa_ekonomika (darbosies pēc grāmatas iznākšanas).

Kjells Gunnars Hofs ir ieguvis izglītību biznesa vadībā Vašingtonas Valsts

universitātē (Washington State University) ASV un vairāk nekā 20 gadus

strādājis vadošos amatos Norvēģijas rūpniecības, tirdzniecības un naftas

pārstrādes un pakalpojumu uzņēmumos, ilgus gadus bijis universitātes

pasniedzējs. Šobrīd viņš ir uzņēmējdarbības profesors Vides un bioloģijas

zinātņu universitātes Biznesa augstskolā Norvēģijā, kā arī kopš 1998. gada

pastāvīgi lasa lekcijas Latvijā un ir Rīgas Tehniskās universitātes Goda doktors.

K. G. Hofs ir sarakstījis septiņas grāmatas par biznesa ekonomikas nozares jautājumiem, un

Norvēģijā tās uzskata par vadošajām šajā jomā.

Rasma Alsiņa ir asociētā profesore Rīgas Tehniskajā universitātē. Autore lasa

lekcijas uzņēmējdarbības ekonomikā un plānošanā, budžeta plānošanā un

vadības grāmatvedībā Rīgas Tehniskajā universitātē un ir vieslektore arī citās

Latvijas augstākajās mācību iestādēs. Viņa vada kursus un sniedz konsultācijas

uzņēmējiem, piedalās dažādu līmeņu profesionālās izglītības programmu

izstrādē un īstenošanā. R. Alsiņa ir vairāku grāmatu autore un līdzautore par

uzņēmējdarbības ekonomiku, plānošanu un vadības grāmatvedību.

Jauna grāmata

Umberto Eko

SARAkSTU

kARUSELIS

No itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere

Datorgrafiskais noformējums: Anda Austriņa

Savā jaunajā grāmatā “Sarakstu karuselis” Umberto Eko pievērsies Rietumu kultūras centieniem

sistematizēt, kataloģizēt, veidot virknes, sastādīt sarakstus: tie var būt svēto pulki, kareivju rindas,

dīvainu radījumu vai ārstniecības augu katalogi, dārgumu krātuvju apraksti, tāpat arī 20. gadsimta

skaistuļu parādes augstās modes skatēs.

Kultūra, kas ir pārliecināta par savu spēku un nozīmīgumu, priekšroku izrāda pabeigtām,

noturīgām formām; turpretī, saskaroties ar visdažādāko parādību haosu un cenšoties piemeklēt

tām kādu kopīgu kritēriju, kultūra sāk veidot kādu notikumu, faktu, simbolu, ornamentu un

zīmju sarakstus. Tieši pasaules kultūras tiekšanās uz sakārtotību ir galvenais pērtījuma objekts

šajā Umberto Eko, ģeniālā mūsdienu domātāja un rakstnieka, darbā.

Līdzīgi kā grāmatās “Skaistuma vēsture” un “Neglītuma vēsture”, kuras zibenīgi kļuva par pasaules

bestselleriem, paša Umberto Eko stāstījumu papildina literatūras antoloģija un plašs ilustratīvais

materiāls, kas apstiprina un izvērš autora domas.

Par autoru:

Umberto Eko, Boloņas universitātes semiotikas profesors, dzimis 1932. gadā Alesandrijā, pasaules

slavu iemantojis ar romānu “Rozes vārds”.

Latviski “Jāņa Rozes apgādā” līdz šim iznākuši šādi Umberto Eko darbi: “Rozes vārds”, “Fuko

svārsts”, “Bodolīno”, “Kā uzrakstīt diplomdarbu”, Neglītuma vēsture”, “Skaistuma vēsture”

Veikalos pieejamas arī Umberto Eko grāmatas

“Skaistuma vēsture” un “Neglītuma vēsture”

8 Ziņnesis 9

Ziņnesis


Jauna grāmata

BIRUTA

BAUMANE.

GLEzNIECīBA

Biruta Baumane ( 1924) – viena no latviešu glezniecības virsotnēm. Viņas radītais caurvij mūsu

mākslas kopainu vairāk nekā pusgadsimta garumā. Biruta Baumane gleznojusi to, ko redzējusi,

jutusi un pārdzīvojusi, to, ko mīlējusi – savu zemi, tās cilvēkus, savu dzīvi. Nekas nav izdomāts,

viss ir īsts un patiess. Arī viņas mīlestība uz glezniecību, bet vēl vairāk – dzīves mīlestība.

Biruta Baumane dzimusi Tērvetē, pedagoga, skolas direktora Friča Frīdberga ģimenē.

Viņas vecāki, talantīgi pedagogi, saviem skolniekiem snieguši labas zināšanas un audzinājuši ar

lielu mīlestību godāt savu zemi un kultūru. Skolas un tēva darba jubilejā admirālis Teodors Spāde

ieradies Tērvetē, lai Frici Frīdbergu apbalvotu ar Triju zvaigžņu ordeni.

Tērvete ir Birutas laimes zeme, tur viņa apjauš, ka dzīve ir lielākā balva, kas dota cilvēkam un

to jāprot novērtēt. Viņa mīl literatūru, mūziku, bet par visu vairāk – baletu, ar to saistās viņas

nākotnes sapņi. Bet liktenis ir lēmis citādi – viņa kļūst par gleznotāju.

Un glezno viņa tāpat kā dzīvo – no visas sirds, pārliecinoši, kā tie retie, kuros kvēlo dievišķā

dzirksts – talants. Pirmie akti top Mākslas akadēmijā pie Valdemāra Tones, pirmās pirtis, pirmie

cirka tēmas risinājumi – pie Jāņa Liepiņa. Studijas Mākslas akadēmijā noris tieši kara gados –

laikā, kad studentus izglīto izcilas personības latviešu mākslā. Pēc akadēmijas – visdrūmākais

Staļina laiks, kad valdošais virziens mākslā ir socreālisms. Bet Birutai Baumanei, kurai tuva beļģu

glezniecība, Rietumeiropas modernisti –vai viņai kāds var norādīt, ko un kā gleznot?

Albums sniedz iespēju izsekot mākslinieces radošajam mūžam no studiju gadiem līdz mūsdienām.

Pēdējais reproducētais darbs – saules gaismas piepildīts audekls – Latvijas vasara ar ziedošu

rapšu lauks un dzidri zilām debesīm, bet pirms tam bijis Klišī bulvāris, Venspils ostmalas ieliņas,

Lilioms, ledus iešana, Zaķusala, Pārdaugava, Bēthovena sonāte, budēļi, Salacgrīva ziemā un skats

pa virtuves logu no Ģertrūdes ielas dzīvokļa, Bauska un klusās dabas. Gleznots ir daudz – 400

lappušu biezajā albumā ir 360 gleznu reprodukcijas, bet tā ir tikai neliela daļa no mākslinieces

radošā devuma.

Glezniecības albumu izdevusi galerija “Daugava”, sastādītāja un teksta autore – mākslas zinātniece

Anda Treija, grāmatas dizaina autors – mākslinieks Juris Petraškevics. Jelgavas tipogrāfija ar šo

izdevumu apliecina savu augsto profesionālo līmeni un tehniskās iespējas.

GRĀMATU


Jaunums!

Grāmatu veikali “Jānis Roze”

iepazīstina ar zīmolu

labu kino gudram skatītājam

No šā gada oktobra visos grāmatu veikalos “Jānis Roze” būs pieejama ACME

Film zīmola SMART filmu kolekcija, kurā iekļautas izcilas filmas – vizuāli,

intelektuāli un emocionāli uzrunājoši mākslas darbi gudram skatītājam.

Oktobrī katru nedēļu grāmatu veikalos

“Jānis Roze” 5 lieliskām filmām 30% atlaide!

4. – 10. oktobris

11. – 17. oktobris

18. – 24. oktobris

25. – 31. oktobris

3,99

4,99

4,99

4,99

2,79

3,49

3,49

3,49

2,99

3,99

3,99

3,99

1,99

2,79

2,79

2,79

2,99

3,99

2,99

2,99

1,99

2,79

1,99

1,99

2,99

3,99

2,99

2,99

1,99

2,79

1,99

1,99

1,99

2,99

2,99

1,99


1,39

1,99

1,99

1,39

JAUNUMS! VISOS GRĀMATU VEIKALOS “JĀNIS ROZE”!

12 Ziņnesis 13

Ziņnesis


Jūlijā Nacionālā apgāda grāmatām, albūmiem,

tūristu ceļvežiem un vēstures grāmatām

atlaides līdz pat 50%!

Dodoties ceļojumā, tūrisma vai biznesa braucienā,

lieliski noderēs dāvanā grāmatas par Latviju:

"Latvija, kādu mēs to mīlam", Andris Ārgalis "Rīga",

"Latvijas valsts 90 gadu", "Rīgas arhitektūras astoņi

gadsimti Eiropas kultūras spogulī" un citas grāmatas

par mūsu valsti, kultūru, tās vēsturi un vērtībām.

Akcijas piedāvājums spēkā no 6. jūlija līdz 6. augustam.

PIRCĒJA KARTES ĪPAŠNIEKIEM

14 Ziņnesis 15

Ziņnesis

Teātri

Dailes teātris

Brīvības iela 75, Rīga, t. 67270463

www.dailesteatris.lv

-25% biļetei uz izrādi “kaija”

27. oktobrī plkst. 19.00. Biļetes var iegādāties Dailes teātra

un visās “Biļešu paradīzes” kasēs.

Latvijas Nacionālais teātris

Kronvalda bulvāris 2, Rīga, t. 67006300

www.teatris.lv

-30% biļetei uz izrādi “Ļaunais gars”

16. oktobrī plkst. 18.00.

Biļetes var iegādāties Nacionālā teātra kasē.

Muzeji

Paula Stradiņa medicīnas

vēstures muzejs

Antonijas iela 1, Rīga, t. 67222665

www.mvm.lv

- LVL 0,50 atlaide pastāvīgās ekspozīcijas

apmeklējumam (LVL 1,50 vietā jāmaksā tikai LVL 1)

Latvijas Dabas muzejs

Krišjāņa Barona iela 4, Rīga, t. 67356023

www.dabasmuzejs.gov.lv

Muzejā ir apskatāmas zooloģijas, botānikas, entomoloģijas,

paleontoloģijas un ģeoloģijas, jūras, antropoloģijas

ekspozīcijas, kā arī vides ekspozīcija “Cilvēks un vide”.

- 20% pastāvīgo ekspozīciju apmeklējumam

- 15% izstāžu apmeklējumam

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Pils laukums 3, Rīga, t. 67223004

www.history-museum.lv

- 20% Āraišu arheoloģiskā parka apmeklējumam

opera

Latvijas Nacionālā opera

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, t. 67073777,

67073715, www.opera.lv

-10% divām biļetēm

Biļetes derīgas, uzrādot “Pircēja karti”.

Cirks

Rīgas cirks

Merķeļa iela 4, Rīga, t. 67213479

www.cirks.lv

-20% atlaide (ne vairāk kā 3 biļetēm ar vienu PK).

Vairāk informācijas www.jr.lv

Īpašie piedāvājumi

kinoteātri

“Gaisma”

Rīgas iela 19, Valmiera, t. 64222641

www.kinogaisma.lv

-25% biļetēm*

* atlaide neattiecas uz pirmizrādēm un ģimenes biļetēm

“kINo LoRA”

Strēlnieku iela 2, Sigulda, t. 67973972

www.kinolora.lv

“Neesi pieticīgs – atpūties labākajā”

-20% biļetēm

“k.Suns”

Elizabetes iela 83/85, Rīga, t. 67285411

www.kinogalerija.lv/ksuns.php

Līdz -20% biļetēm

Īpaša cena (Ls 2,10) lekciju cikla “Kinoskola” un “Ekrāna

skumjie ziedi. Melodrāmas universs” biļetēm. Lektori –

Viktors Freibergs, Normunds Naumanis un Dita Rietuma.

Apmācība

Valodu skola “Alius Lingua”

Audēju iela 2, Rīga, t. 67225666,

mob. t. 25903311, www.aliuslingua.lv

-15% atlaide visiem kursiem

Atpūta

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs

Meža prospekts 1, Rīga, t. 67518409

www.rigazoo.lv

-15% atlaide no ieejas biļešu pamatcenas

(līdz 5 biļetēm vienā reizē).

Piedzīvojumu parks “Mežakaķis”

Senču iela 1, Sigulda, t. 67976886

www.kakiskalns.lv

-10% atlaide individuālam apmeklējumam

(līdz 5 cilvēkiem ar vienu PK).

Spa Estonia

Tammsaare 4a, Pērnava, Igaunija,

t. +372 447 6905, www.spaestonia.ee

+ DĀVANĀ Spa procedūra par brīvu*

*Pasūtot piedāvājumu “Spa brīvdienas ar draugiem”.

JAUNUMS!

Teātri

Jaunais Rīgas teātris

Lāčplēša iela 25, Rīga, t. 67280765

www.jrt.lv

-10% atlaide biļetēm uz izrādēm:

"Bračkas" 1. oktobrī plkst. 19:00

"Fundamentālists" 8. oktobrī plkst. 19:00

More magazines by this user
Similar magazines