B kategorijas atļauja Nr. RET-19-96 - Vides pārraudzības valsts birojs

old.vpvb.gov.lv

B kategorijas atļauja Nr. RET-19-96 - Vides pārraudzības valsts birojs

-elektroceltņi – elektroceltņi un prese – 269200 kWh/a,

-elektroceltņi – apgaismojumam – 18800 kWh/a.

Kopējais elektroenerģijas patēriņš – 288000 kWh/a.

Ūdens ieguve un lietošana

Ūdensapgāde tiek nodrošināta saskaņā ar SIA „Rēzeknes Būvmateriāli” noslēgto līgumu

Ūdens attīrīšanas un dezinfekcijas iekārtu nav.

Ūdens tiek izlietots tikai sadzīves vajadzībām un apkurei - 292 m 3 /gadā.

Ūdens patēriņa uzskaite tiek veikta, izmantojot ūdens skaitītāju.

Emisijas gaisā un smakas

Metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu apstrāde notiek uzņēmuma teritorijā. Organizēto

emisijas avotu ražošanā nav. Piesārņojošo vielu emisijas no griešanas un metināšanas darbiem

ir nebūtiskas.

Kantora telpu apkurei tiek izmantots apkures katls ar jaudu mazāku par 200 kW, kurināmais

malka.

Ievērojot metāllūžņu un transportlīdzekļu apstrādes darbības nosacījumus, nav iespējama

traucējošo smaku rašanās.

Demontāžas darbi paredzēti slēgtās telpās.

Ievērojot transportlīdzekļu un sadzīves tehnikas apstrādes darbības nosacījumus, nav

iespējama traucējošo smaku rašanās.

Notekūdeņi un lietus ūdeņi

Uzņēmumā rodas tikai sadzīves notekūdeņi, kas tiek novadīti kanalizācijas sistēmā atbilstoši

noslēgtajam līgumam ar SIA „Rēzeknes būvmateriāli”. Notekūdeņu daudzums līdz 292

m 3 /gadā vai 1,16 m 3 diennaktī.

Ražošanas notekūdeņi neveidojas.

Lietusūdeņi no ražošanas teritorijas tiek savākti un attīrīti.

Nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanas vieta atradīsies uzņēmuma teritorijā, kas ir aprīkota ar

ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu. Lietusūdeņi no uzņēmuma teritorijas tiks

savākti un novadīti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas sastāv no divām daļām: smilšu

atdalītāja un naftas produktu atdalītāja. Attīrīšanas iekārtu jauda ir 6 l/sek. Pēc attīrīšanas

lietus ūdeņi tiks novadīti SIA “Rēzeknes būvmateriāli” kanalizācijas sistēmā. Atdalītie naftas

produkti tiks uzkrāti necaurlaidīgā tvertnē un nodoti bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem.

Troksnis

Iecirknis strādā no 8:00 – 17:00, ārpus darba laika trokšņu traucējumu nav.

Transports uzņēmumā:

Metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu piegāde un gatavās produkcijas transportēšana tiek

plānota dienas laikā. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas 140 m attālumā no uzņēmuma teritorijas

robežas, tāpēc uz uzņēmumu un no uzņēmuma braucošā transporta radītais troksnis nevar

radīt sadzīves problēmas.

Atkritumu radīšana un apsaimniekošana

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves un bīstamie atkritumi – eļļas filtri, dažādas

atstrādātās eļļas un šķidrumi, akumulatori, ar naftas produktiem piesūcinātas lupatas, zāģu

skaidas, slaukāmais materiāls, riepas.

Atkritumu savākšana sākas ražošanas telpās, kur atkritumus savāc atbilstošā tarā un novieto

pagaidu glabāšanas vietā.

Sadzīves atkritumi tiek savākti konteineros, bīstamie – marķētā tarā, metāla kastēs, mucās.

Par bīstamo atkritumu apsaimniekšanu ir noslēgts līgums ar SIA „VV Vītoli”.

7

More magazines by this user
Similar magazines