Hoe meld je je aan en belangrijke data voor Alpe d'HuZes

opgevenisgeenoptie.nl

Hoe meld je je aan en belangrijke data voor Alpe d'HuZes

Hoe meld je je aan en belangrijke data voor Alpe d’HuZes

2013 die je nodig hebt (Voorinschrijving individueel)

Je bent een individuele deelnemer uit 2012. Je bent uitgenodigd om je opnieuw in te schrijven als

individuele deelnemer voor Alpe d’HuZes 2013. Je kunt géén team inschrijven. Wil je een team

inschrijven? Dan verwijzen we je naar de reguliere inschrijving die start op 14 oktober 2012.

Ga naar

http://aanmelden/opgevenis

geenoptie.nl en vul alle

gevraagde informatie in. Je

hebt onder andere nodig de

naam en het polisnummer

van je ziektekostenverzekering.

Vul verder alle

gegevens in.

Laat een sportmedisch

onderzoek uitvoeren bij

een sportmedische instelling

(aangesloten bij de

FSMI). Je kunt dit tot en

met 15-04-2013 laten doen.

Alpe d’HuZes ontvangt

een positief advies van de

uitvoerende sportarts

deelname

Regel ondertussen je shirtsponsors.

- Doe dit voor 01-02-2013 (Vroege

Vogel) om zeggenschap in de

grootte, etc. van je logo’s te hebben.

- Doe dit uiterlijk 15-02-2013 om in het

reguliere proces mee te gaan.

- Hoe je dit doet en deadlines lees je op

www.opgevenisgeenoptie.nl/logokleding

Kledingmaat wijzigen?

- Doe dit uiterlijk 01-02-2013 via je

inschrijfpagina.

Klik op de link die je krijgt

toegestuurd via de e-mail

om je inschrijving te bevestigen.

Doe dit uiterlijk 14

oktober 2012 voor 12.00

uur. Je 125 euro inschrijfgeld

moet je dan ook via

iDEAL hebben betaald.

Je krijgt geen positief

advies van de sportarts

Meld je voor 01-02-2013 af :

- Je krijgt je inschrijfgeld retour.

- Je krijgt geen kleding.

- Donaties worden niet teruggestort.

Meld je na 01-02-2013 af :

- Je krijgt geen inschrijfgeld retour.

- Je krijgt wel kleding.

- Donaties worden niet teruggestort.

Geen keuringsrapport ontvangen op

15-04-2013 door Alpe d’HuZes?:

Je hebt je dan niet of niet tijdig laten

“keuren

- Uitsluiting van deelname.

- Je krijgt geen stuurbordje en tijdregi-

stratiechip

- Je krijgt geen inschrijfgeld retour.

- Je krijgt wel kleding.

- Donaties worden niet teruggestort.

[Dorine] AD6 organisatie\- formulieren\2013-Voor-InchrijfIndividueel-V01.pptx [2012-09-23]

Inschrijving op tijd

bevestigd en inschrijfgeld

op tijd ontvangen door

Alpe d’HuZes?

Ja

Nee

Je wordt

uitgeschreven

en

daarmee

uitgesloten

van

deelname.

Geen

deelname


Hoe meld je je aan en belangrijke data voor Alpe d’HuZes

2013 die je nodig hebt (voorinschrijving team)

Je bent een teamcaptain uit 2012. Je bent uitgenodigd om een team in te schrijven voor Alpe

d’HuZes 2013. Een team bestaat uit minimaal 2 en maximaal 8 actieve deelnemers. Zorg ervoor dat

je teamgenoten dit schema ook krijgen, zodat ook zij weten wat de “spelregels” zijn.

Ga naar

http://aanmelden/opgevenisgee

noptie.nl en meld daar je

volledige team aan.

Je hebt dus alle e-mailadressen

van je teamleden

nodig.

Wanneer je zelf actief deelneemt

kun je nog maximaal 7

andere teamleden opvoeren,

anders 8.

Laat een sportmedisch

onderzoek uitvoeren bij een

sportmedische instel-ling

(aangesloten bij de FSMI). Je

kunt dit tot en met 15-04-

2013 laten doen.

Alpe d’HuZes ontvangt

een positief advies van de

uitvoerende sportarts

deelname

Regel ondertussen je shirtsponsors.

- Doe dit voor 01-02-2013 (Vroege

Vogel) om zeggenschap in de

grootte, etc. van je logo’s te hebben.

- Doe dit uiterlijk 15-02-2013 om in het

reguliere proces mee te gaan.

- Hoe je dit doet en deadlines lees je op

www.opgevenisgeenoptie.nl/logokleding

Kledingmaat wijzigen?

- Doe dit uiterlijk 01-02-2013 via je

inschrijfpagina.

Je bent teamcaptain en

geen actieve deelnemer:

Klik op de link die je krijgt

toegestuurd via de e-mail

om de inschrijving van je

team te bevestigen. Uiterlijk

14-10-2012 moet je alles

geregeld hebben!

Je bent teamcaptain en je

doet actief mee als

deelnemer.

Klik op de link die je krijgt

toegestuurd via de e-mail

om je inschrijving te bevestigen.

Zowel je bevestiging

als betaling moet

uiterlijk 14-10-2012 om

12.00 uur zijn geregeld.

Je krijgt geen positief

advies van de sportarts

Meld je voor 01-02-2013 af :

- Je krijgt je inschrijfgeld retour.

- Je krijgt geen kleding.

- Donaties worden niet teruggestort.

Meld je na 01-02-2013 af :

- Je krijgt geen inschrijfgeld retour.

- Je krijgt wel kleding.

- Donaties worden niet teruggestort.

Geen keuringsrapport ontvangen op

15-04-2013 door Alpe d’HuZes?:

- Uitsluiting van deelname.

- Je krijgt geen stuurbordje en tijdregi-

stratiechip

- Je krijgt geen inschrijfgeld retour.

- Je krijgt wel kleding.

- Donaties worden niet teruggestort.

[Dorine] AD6 organisatie\- formulieren\2013-Voor-InschrijfTeam-V01.pptx [2012-09-23]]

Bewaak dat je teamleden

hun inschrijving uiterlijk

14-10-2012 om 12.00 uur

hebben bevestigd en het

inschrijfgeld hebben voldaan.

Niet bevestigde teamleden

worden 14-10-2012 na 12.00

uur uitgeschreven, waarna je

team uit minder mensen zal

bestaan. De definitieve

teamgrootte wordt bepaald

aan de hand van het aantal

bevestigde teamleden op 14-

10-2012. Na deze datum

kunnen er geen nieuwe

teamleden meer toegevoegd

worden. Er kan hooguit

gewisseld worden.

Inschrijving op tijd aan Alpe

d’HuZes bevestigd en inschrijfgeld

tijdig voldaan?

Ja Nee

Geen

deelname

Je wordt uitgeschreven

en daarmee

uitgesloten

van deelname


Hoe meld je je aan en belangrijke data voor Alpe d’HuZes

2013 die je nodig hebt (reguliere inschrijving – individueel)

Je gaat je inschrijven als “individuele deelnemer” voor Alpe d’HuZes 2013. Je kunt je inschrijven

vanaf 14-10-2012, 12.05 uur tot en met 21-10-2012, 20.00 uur. Zorg ervoor dat je je inschrijving

uiterlijk 28-10-2012 om 20.00 uur hebt bevestigd.

Ga naar

http://aanmelden/opgevenisg

eenoptie.nl en vul alle

gevraagde informatie in.

Bevestig je inschrijving

uiterlijk op 28-10-2012, 20.00

uur. Je staat nu op de

wachtlijst en wacht op de

uitkomst van de loting

Laat een sportmedisch

onderzoek uitvoeren bij

een sportmedische instelling

(aangesloten bij de

FSMI). Je kunt dit tot en

met 15-04-2013 laten doen.

Alpe d’HuZes ontvangt

een positief advies van de

uitvoerende sportarts

deelname

Regel ondertussen je shirtsponsors.

- Doe dit voor 01-02-2013 (Vroege

Vogel) om zeggenschap in de

grootte, etc. van je logo’s te hebben.

- Doe dit uiterlijk 15-02-2013 om in het

reguliere proces mee te gaan.

- Hoe je dat doet en deadlines lees je op

www.opgevenisgeenoptie.nl/logokleding

Kledingmaat wijzigen?

- Doe dit uiterlijk 01-02-2013 via je

inschrijfpagina.

Je krijgt bericht dat je bent

toegelaten. Betaal je 125

euro inschrijfgeld direct via

iDEAL, doe dit uiterlijk 11

november 2012, 20.00 uur

Je stond/staat niet hoog genoeg

op de wachtlijst om direct te worden

toegelaten. “Afvallers” worden

aangevuld met aspirant-deelnemers

van de wachtlijst.

Je krijgt geen positief

advies van de sportarts

Meld je voor 01-02-2013 af :

- Je krijgt je inschrijfgeld retour.

- Je krijgt geen kleding.

- Donaties worden niet teruggestort.

Meld je na 01-02-2013 af :

- Je krijgt geen inschrijfgeld retour.

- Je krijgt wel kleding.

- Donaties worden niet teruggestort.

Geen keuringsrapport ontvangen op

15-04-2013 door Alpe d’HuZes?:

Je hebt je dan niet of niet tijdig laten

“keuren

- Uitsluiting van deelname.

- Je krijgt geen stuurbordje en tijdregi-

stratiechip

- Je krijgt geen inschrijfgeld retour.

- Je krijgt wel kleding.

- Donaties worden niet teruggestort.

[Dorine] AD6 organisatie\- formulieren\2013-Regulier-InchrijfIndividueel-V01.pptx [2012-09-23]

Inschrijfgeld op tijd

ontvangen door Alpe

d’HuZes?

Ja

Nee

Je wordt

uitgeschreven

en

daarmee

uitgesloten

van

deelname.

Geen

deelname


Hoe meld je je aan en belangrijke data voor Alpe d’HuZes

2013 die je nodig hebt (reguliere inschrijving team)

Je gaat je inschrijven als “teamcaptain” voor Alpe d’HuZes 2013. Je kunt je inschrijven vanaf 14-10-2012,

12.05 uur tot en met 21-10-2012, 20.00 uur. Zorg ervoor dat zowel jij als je teamgenoten de inschrijving uiterlijk

28-10-2012 om 20.00 uur hebt bevestigd. Een team bestaat uit minimaal 2 en maximaal 8 actieve deelnemers.

Zorg ervoor dat je teamgenoten dit schema ook krijgen, zodat ook zij weten wat de “spelregels” zijn.

Ga naar

http://aanmelden/opgevenisgeen

optie.nl en meld daar je

volledige team aan.

Je hebt dus alle e-mail-adressen

van je teamleden nodig.

Wanneer je zelf actief deelneemt

kun je nog maximaal 7

andere teamleden opvoeren,

anders 8.

Laat een sportmedisch

onderzoek uitvoeren bij een

sportmedische instel-ling

(aangesloten bij de FSMI). Je

kunt dit tot en met 15-04-

2013 laten doen.

Alpe d’HuZes ontvangt

een positief advies van de

uitvoerende sportarts

deelname

Regel ondertussen je shirtsponsors.

- Doe dit voor 01-02-2013 (Vroege

Vogel) om zeggenschap in de

grootte, etc. van je logo’s te hebben.

- Doe dit uiterlijk 15-02-2013 om in het

reguliere proces mee te gaan.

- Hoe je dit doet en deadlines lees je op

www.opgevenisgeenoptie.nl/logokleding

Kledingmaat wijzigen?

- Doe dit uiterlijk 01-02-2013 via je

inschrijfpagina.

Je bent teamcaptain en geen

actieve deelnemer:

Klik op de link die je krijgt

toegestuurd via de e-mail om

de inschrijving van je team te

bevestigen. En voer uiterlijk 21-

10-2012 alle teamleden in.

Je bent teamcaptain en je doet

actief mee als deelnemer.

Klik op de link die je krijgt toegestuurd

via de e-mail om je

inschrijving te bevestigen en

voer uiterlijk 21-10-2012 de email-adressen

van je teamleden

in.

Je krijgt geen positief

advies van de sportarts

Meld je voor 01-02-2013 af :

- Je krijgt je inschrijfgeld retour.

- Je krijgt geen kleding.

- Donaties worden niet teruggestort.

Meld je na 01-02-2013 af :

- Je krijgt geen inschrijfgeld retour.

- Je krijgt wel kleding.

- Donaties worden niet teruggestort.

Geen keuringsrapport ontvangen op

15-04-2013 door Alpe d’HuZes?:

- Uitsluiting van deelname.

- Je krijgt geen stuurbordje en tijdregi-

stratiechip

- Je krijgt geen inschrijfgeld retour.

- Je krijgt wel kleding.

- Donaties worden niet teruggestort.

[Dorine] AD6 organisatie\- formulieren\2013-Regulier-InschrijfTeam-V01.pptx [2012-09-23]

Bewaak dat je teamleden hun

inschrijving uiterlijk

28-10-2012 om 20.00 uur hebben

bevestigd. Niet bevestigde

teamleden worden 28-10-2012 na

20.00 uur uitgeschreven, waarna

je team uit minder mensen zal

bestaan. Je staat nu op de

wachtlijst en wacht op de uitkomst

van de loting.

Je krijgt bericht dat het team

is toegelaten. Zorg ervoor dat

iedereen zijn 125 euro

inschrijfgeld direct via iDEAL

betaald. Doe dit uiterlijk 11-

11-2012, 20.00 uur.

Je stond/staat niet hoog genoeg op de wachtlijst om direct te worden

toegelaten. “Afvallers” worden aangevuld met aspirant-deelnemers

van de wachtlijst.

Inschrijfgeld op tijd

ontvangen door

Alpe d’HuZes?

Ja Nee

Geen

deelname

Je wordt uitgeschreven

en daarmee

uitgesloten

van deelname

More magazines by this user
Similar magazines