Sportbeleidsplan 2008 – 2013 van de Stad Oudenburg

isb.colo.ba.be

Sportbeleidsplan 2008 – 2013 van de Stad Oudenburg

Inhoudstafel

Voorwoord............................................................................................................................. 4

Aanpak en opbouw van de beleidsnota ................................................................................. 5

Samenvatting van het sportbeleidsplan ................................................................................. 6

Deel 1: De Missie .................................................................................................................. 8

Deel 2: Gegevensverzameling............................................................................................... 9

Hoofdstuk 1: Inventaris en beschrijving van de huidige interne structuren ......................... 9

Hoofdstuk 2: Inventaris van de externe sportsector ..........................................................16

Hoofdstuk 3: Behoeften van de sportsector ......................................................................19

Hoofdstuk 4: Evaluatie van het huidig sportbeleid.............................................................21

Hoofdstuk 5: De decretale mogelijkheden voor onze stad ................................................21

Hoofdstuk 6: Trends van toepassing op onze stad ...........................................................22

Deel 3: Strategische en operationele doelstellingen .............................................................23

Hoofdstuk 1: Ondersteuning van de Oudenburgse sportverenigingen ..............................23

Strategische doelstelling 1: Het ondersteunen van de georganiseerde sport in Oudenburg

.........................................................................................................................................23

Operationele doelstelling 1.1: Het financieel ondersteunen van de sportverenigingen

met permanente werking, op basis van een subsidiereglement met objectiveerbare

kwaliteitscriteria. ...........................................................................................................24

Operationele doelstelling 1.2: Het steunen van sportevenementen met bovenlokale

uitstraling. .....................................................................................................................24

Operationele doelstelling 1.3: Het goedkoop ter beschikking stellen van de

sportinfrastructuur.........................................................................................................24

Operationele doelstelling 1.4: Het logistiek ondersteunen van alle sportclubs en

sportevenementen........................................................................................................25

Operationele doelstelling 1.5: Ondersteunen van sportverenigingen die

sportinfrastructuur realiseren. .......................................................................................25

Operationele doelstelling 1.6: Het waarderen van topprestaties van Oudenburgse

sportverenigingen en individuelen.................................................................................25

Hoofdstuk 2: De andersgeorganiseerde sport...................................................................26

Strategische doelstelling 2: De inwoners via sensibiliseringsacties aanzetten tot

regelmatige sportbeoefening. ...........................................................................................26

Operationele doelstelling 2.1: Het bestaande kwalitatief aanbod voor kleuters (de 3 tot

6-jarigen) behouden......................................................................................................26

Operationele doelstelling 2.2: Het bestaande kwalitatief aanbod voor de jeugd (de 6 tot

12-jarigen) behouden....................................................................................................27

Operationele doelstelling 2.3: Het bestaande aanbod voor de jongeren (12 tot 18

jarigen) uitbreiden.........................................................................................................27

Operationele doelstelling 2.4: De sportdienst zal sportactiviteiten voor volwassenen

aanbieden, rekeninghoudend met de nieuwe trends.....................................................28

Operationele doelstelling 2.5: De ééndagssportmanifestaties behouden. .....................28

Operationele doelstelling 2.6: De deelname voor intra- en extra-muros schoolgebonden

sporten verhogen..........................................................................................................29

Operationele doelstelling 2.7: De sportdienst zal jaarlijks een initiatief nemen ter

bevordering van de algemene fitheid en conditie van de bevolking...............................29

Hoofdstuk 3: Toegankelijkheid en diversiteit in de sport....................................................30

Strategische doelstelling 3: Het stadsbestuur wil in kader van de toegankelijkheid en

diversiteit specifieke doelgroepen stimuleren om aan sport te doen. ................................30

Operationele doelstelling 3.1: Het bestaande aanbod voor senioren (+ 50 plussers)

behouden. ....................................................................................................................30

Operationele doelstelling 3.2: Het lidmaatschap van de kansarmen bij een sportclub

verhogen. .....................................................................................................................30

Operationele doelstelling 3.3: De gehandicaptensport promoten. .................................31

2

More magazines by this user
Similar magazines