Sportbeleidsplan 2008 – 2013 van de Stad Oudenburg

isb.colo.ba.be

Sportbeleidsplan 2008 – 2013 van de Stad Oudenburg

Hoofdstuk 3: Toegankelijkheid en diversiteit in de sport

Het stadsbestuur wil specifieke doelgroepen als senioren, kansarmen en personen met een

handicap stimuleren om aan sport te doen.

Van de 28 sportclubs zijn er 12 verenigingen met senioren onder hun leden. Momenteel zijn

er 190 senioren en 1 gehandicapte lid van een Oudenburgse sportclubs.

Strategische doelstelling 3: Het stadsbestuur wil in kader van de

toegankelijkheid en diversiteit specifieke doelgroepen stimuleren om aan sport

te doen.

Analyse en duiding:

De sportdienst organiseert lessenreeksen van curve-bowls, fitheidsgym, en dans voor 50plussers.

In het belang van de algemene fitheid worden de lessenreeks taichi en nordic

walking, die georganiseerd wordt voor volwassen, tevens gepromoot bij de senioren. Uit de

enquête blijkt dat de senioren minder tevreden zijn over de fitheidsgym omwille van de

wisselende lesgever. Een lesgever die beschikbaar is voor één uurtje is moeilijk vindbaar.

Een vaste sportpromotor via de sportdienst is aangewezen.

De burensportdienst organiseert jaarlijks met succes een wandelnamiddag voor senioren. De

stad betaalt het busvervoer.

Operationele doelstelling 3.1: Het bestaande aanbod voor senioren (+ 50 plussers)

behouden.

Nr. Maatregel Timing Indicator Fin. prognose

3.1.1. Organiseren van de 2008-2013 Aantal € 1500

lessenreeksen: curve-bowls,

fitheidsgym (met vaste

lesgever), dans en nordic

walking.

deelnemers.

3.1.2. Verder organiseren van de 2008-2013 Aantal € 400

wandelnamiddag en inleggen

van een bus. (MIVOS)

deelnemers.

Analyse en duiding:

Sommige kinderen en volwassenen kunnen niet sporten daar zij het lidmaatschap van een

sportclub niet kunnen betalen. Dit door een te hoge schuldenlast of een laag inkomen.

Momenteel betaalt het O.C.M.W. via het fonds “Sociale en culturele participatie” aan cliënten

die het vragen 80 % van het lidmaatschap voor een sportclub, sportinitiatie of sportkamp van

de sportdienst terug. De voorwaarde is cliënt zijn bij het O.C.M.W. Dit zijn mensen die een

uitkering ontvangen, die in het stelstel van budgetbegeleiding vallen …. Heel wat mensen

vallen dus uit de boot. Er is een grijze zone. Uit de stuurgroep blijkt dat heel wat mensen niet

durven aan te kloppen bij het O.C.M.W. Om deze groep mensen te laten sporten moet er iets

ondernomen worden.

Operationele doelstelling 3.2: Het lidmaatschap van de kansarmen bij een sportclub

verhogen.

Nr. Maatregel Timing Indicator Fin. prognose

3.2.1. Haalbaarheid onderzoeken 2008 Reglement € 1.200

voor het opmaken van een

ingevoerd en aantal

30

More magazines by this user
Similar magazines