Sportbeleidsplan 2008 – 2013 van de Stad Oudenburg

isb.colo.ba.be

Sportbeleidsplan 2008 – 2013 van de Stad Oudenburg

Voorwoord

In het kader van het nieuw decreet van 28 februari 2007, houdendede subsidiëring van

gemeentebesturen voor het voeren van een sport voor allen-beleid” en passend naar het

gemeentedecreet, maakte de stad Oudenburg een sportbeleidsplan op voor de

bestuursperiode 2008-2013. Aan het decreet wordt jaarlijks een totaal bedrag van 16 miljoen

euro voorzien. Elke gemeente krijgt de kans om in te tekenen op het nieuw decreet. De

voorwaarden om gesubsidieerd te worden door de Vlaamse Gemeenschap zijn een

interactief sportbeleidsplan opmaken, een erkende sportraad hebben en minstens één

gekwalificeerde sporttechnische ambtenaar hebben.

Het is de eerste keer dat de stad Oudenburg kans maakt om subsidies te krijgen. Bij het

vorig decreet was één van de voorwaarden dat de stedelijke sportinfrastructuur beheerd

werd door éénzelfde instantie en dit was bij ons niet het geval.

Om dit sportbeleidsplan te kunnen opmaken werd een stuurgroep samengesteld. Een team

bestaande uit de schepen van sport, personen uit de sportraad, enkele ervaren personen uit

de sportsector en verschillende deskundigen waren de motor van de planning.

Voor de begeleiding bij de opmaak van het plan kregen 130 gemeenten een coach

toegewezen. De stad kreeg de Heer Frank Bulcaen, hoofd van de provinciale sportdienst van

West-Vlaanderen als coach.

Het sportbeleidsplan moet minstens bestaan uit de volgende vier hoofdstukken:

Ondersteuning van de sportclubs, de andersgeorganiseerde sport, de toegankelijkheid en

diversiteit in de sport en de sportinfrastructuur. Indien de stad in aanmerking wil komen voor

impulssubsidie nl. het ondersteunen van de jeugdsportbegeleiding, kan men nog een vijfde

hoofdstuk toevoegen.

Het sportbeleidsplan kwam tot stand met steun van de Vlaamse Gemeenschap.

4

More magazines by this user
Similar magazines