Sportbeleidsplan 2008 – 2013 van de Stad Oudenburg

isb.colo.ba.be

Sportbeleidsplan 2008 – 2013 van de Stad Oudenburg

Enquête sport bijlage 2

Bepaal mee het sportbeleid

De stad Oudenburg is momenteel bezig met de opmaak van het sportbeleidsplan 2008-

2013. Om een nog betere kijk te krijgen op je sportieve gedrag, meningen en/of wensen

m.b.t. de sportinfrastructuur en de georganiseerde sportactiviteiten, vragen we je om

bijgaande vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst kan je (ev. voor de andere gezinsleden)

ook downloaden via de website: http://www.oudenburg.be/?page=downloads.

Individuele gegevens ( : kruis aan!)

Geslacht: mannelijk vrouwelijk

Leeftijd:………………………

Ben je student in Oudenburg buiten Oudenburg niet van toepassing

beroepsmatig actief in Oudenburg buiten Oudenburg niet van toepassing

Deelgemeente: ………………………..

Doe je aan sport vul dan deel 1 in. Doe je niet aan sport vul dan deel 2 in.

Deel 1: Vul dit deel in als je aan sport doet

1. Hoeveel tijd spendeer je aan sport?

……. uren per week ………. uren per maand

* schoolsport telt niet mee

2. Welke sport(en) beoefen je?

………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Op welke wijze doe je aan sport?

Ik ben lid bij de vereniging :……………………………………………………………………………………….

Sportactiviteiten van de Oudenburgse sportdienst

Op individuele basis

Andere wijze van organisatie (vb. : manege, fitnesszaal) …………………………………………………

4. Zo je nog geen lid bent van een sportclub: Waarom (nog) niet?

………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Sporten draagt bij tot een betere gezondheid! Vind je dat het stadsbestuur hier voldoende

aandacht aan schenkt? M.a.w. vind je Oudenburg een sportieve stad?

Ja, helemaal akkoord

Niet (helemaal) akkoord

6. Welke sport(en) zou je in de toekomst graag willen beoefenen in Oudenburg en/of welke

sportmanifestaties zou je hier graag georganiseerd willen zien?

………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Welke kanalen voor infoverzameling over het sportaanbod in Oudenburg kunnen volgens jou

nog beter?

Oudenburg Informatief Affiches, folders

Website stad (www.oudenburg.be) De school

De sportdienst / sporthal Andere : …………………………………………………….

8. In welke mate ben je tevreden over de bestaande sportinfrastructuur?

Geef een score van 0 (ontevreden) tot 10 (erg tevreden).

More magazines by this user
Similar magazines