Sportbeleidsplan 2008 – 2013 van de Stad Oudenburg

isb.colo.ba.be

Sportbeleidsplan 2008 – 2013 van de Stad Oudenburg

CORRESPONDENTIEADRES

Sporthal "Ter Ter Beke Beke" Beke Beke

Bekestraat 16, 8460 Oudenburg

Tel. 059 26 53 37

Vereniging Zonder Winstoogmerk Bijlage 9

Sport en Recreatie Oudenburg

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Stadhuis Oudenburg

Weststraat 24, 8460 Oudenburg

Tel. 059 56 84 20 Fax: 059 26 54 06

F. Muurklimmen

- Scholen van 9.00u tot 16.00 u: 2,97 euro/u

- Clubs van Oudenburg aangesloten bij Sport-, Cultuur-, Jeugdraad: 3,72 euro/u

- Clubs en scholen van Oudenburg niet aangesloten bij de Sport-, Cultuur-, Jeugdraad +

individuelen: 6,20 euro/u

- Clubs, scholen en andere van buiten Oudenburg: 7,44 euro/u

- Huur klimmateriaal: 0,75 euro/individuele uitrusting

II. KLEINE ZAAL (16 op 16 m)

- Scholen en clubs van Oudenburg aangesloten bij Sport-, Cultuur-, Jeugdraad: 5,58

euro/u

4,46 euro/u voor min. 20 uur in een periode van 6 maanden

- Clubs en scholen van Oudenburg niet aangesloten bij de Sport-, Cultuur-, Jeugdraad +

individuelen: 8,06 euro/u

6,45 euro/u voor min. 20 uur in een periode van 6 maanden

- Clubs en scholen van buiten Oudenburg: 12,39 euro/u

De bovenstaande tarieven zijn excl. 6 % BTW.

III. NIET-SPORTACTIVITEITEN

A. Grote zaal: - inschrijvingen, rommelmarkt, ruilbeurs: 300 euro/dag

- bal, maaltijd: 495 euro/dag

- fuif, optreden: 1239 euro/dag

B. Kleine polyvalente zaal: - fuif, optreden: 174 euro/dag - sportclub met permanente

werking in de sporthal: 100 euro/dag

- andere niet-sportactiviteiten: 124 euro/dag - sportclub met

permanente werking in de sporthal: 64 euro/dag

- i.s.m. cafetaria: gratis

grote zaal kleine zaal

WAARBORG WAARBORG OPKUIS

Risico A: beurs, fuif, popconcert 1.240 euro 370 euro 75 euro

Risico B: toneel, souper, modeshow, concert 495 euro 124 euro 50 euro

Risico C: inschrijvingen 245 euro 124 euro 50 euro

Laatste prijsaanpassing, op 19/06/2007

Bankrekening: 775-5719862-84 BTW nr. BE 448.337.859

More magazines by this user
Similar magazines