28.02.2013 Views

Basis CMYK - Sparta Enschede

Basis CMYK - Sparta Enschede

Basis CMYK - Sparta Enschede

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hoofdsponsor<br />

<strong>Sparta</strong> Klanken<br />

Officieel orgaan van de cvv <strong>Sparta</strong> <strong>Enschede</strong><br />

Oktober 2012


GLASHARDE HOOGSTANDJES<br />

Maak eens kennis met het GlasCon-team,<br />

het innovatieve glasbedrijf met kennis LID VAN DE<br />

Business Club<br />

en een compleet assortiment<br />

GlasCon Oost BV Tolstraat 17A 7482 DC Haaksbergen<br />

T 053 - 574 34 14 F 053 - 574 33 34 E info@glasconoost.nl<br />

ESSO<br />

Voordelig in:<br />

� Tanken<br />

� Wassen<br />

� Shop<br />

ERIC REINK<br />

Burg. M. v. Veenlaan 130 <strong>Enschede</strong> Tel. 053 - 476 35 01 Fax 053 - 477 84 49<br />

Self Service Station ‘t Boswinkel<br />

LID VAN DE<br />

Business Club


REDACTIE<br />

Redactie: Ab Bakker, Herman Post, Frank Bakker, Wim Mulder, Henk van der Hoeven<br />

Eindredactie: Jan Hendrik Gosseling<br />

43ste jaargang nr. 4 - oktober 2012<br />

Kopij inleveren voor het december-nr. kan tot maandag 3 december - klanken@sparta-enschede.nl<br />

In dit nummer<br />

3<br />

5<br />

11<br />

13<br />

15<br />

17<br />

21<br />

23<br />

29<br />

31<br />

35<br />

37<br />

39<br />

41<br />

van de voorzitter<br />

personalia<br />

<strong>Sparta</strong> cultuur<br />

in de schijnwerper Loes de Boer<br />

de cruciale rol van communicatie<br />

klaar voor de toekomst met nieuw<br />

kunstgrasveld<br />

businessbabbels<br />

facebook<br />

nieuwelingen bij <strong>Sparta</strong> 1<br />

het wel en wee van <strong>Sparta</strong> 1 en 2<br />

Beltona Beloften Competitie<br />

de prestaties van <strong>Sparta</strong> 1 zaal<br />

penaltybokaal E teams<br />

Supporters Vereniging<br />

jubilarissen<br />

Kopij voor het december-nummer<br />

kan worden ingeleverd tot<br />

maandag 3 december.<br />

<strong>Sparta</strong> Klanken<br />

Officieel orgaan van de<br />

CVV <strong>Sparta</strong> <strong>Enschede</strong><br />

Opgericht 21 april 1921<br />

Drukwerk<br />

Ipskamp Drukkers te <strong>Enschede</strong><br />

Redactiebabbels<br />

<strong>Sparta</strong> is klaar voor de toekomst. Vernieuwend op en buiten<br />

het veld. Dat zagen we onlangs staan in de Tubantia.<br />

Met een nieuw kunstgrasveld en de sociale rol in de samenleving<br />

als vitale vereniging.<br />

<strong>Sparta</strong> heeft ook respect voor het verleden en de vaak<br />

genoemde en geroemde “<strong>Sparta</strong>cultuur”. Ab Bakker -wie<br />

anders- erevoorzitter en voorvechter van die cultuur,<br />

maakt zich daar sterk voor in een artikel dat u in deze<br />

editie kunt lezen.<br />

<strong>Sparta</strong> is een vereniging waar gevoetbald wordt. We<br />

staan open voor elk individu, ongeacht religieuze achtergrond<br />

of maatschappelijke positie.<br />

<strong>Sparta</strong> heeft al sinds 1947 een eigen clubblad. Veel verenigingen<br />

stoten hun clubblad af en beperken zich tot<br />

communicatie via internet. Prima. Dat doet <strong>Sparta</strong> ook<br />

door middel van emailnieuwsbrieven, een site die elk<br />

moment up-to-date is, tweets over het wedstrijdverloop<br />

op zaterdag, foto’s en verslagen op facebook. Maar de<br />

<strong>Sparta</strong>klanken hoort er gewoon bij in onze beleving. Een<br />

clubblad dat op de deurmat valt. Met ruimte voor lief en<br />

leed in de veelgelezen rubriek “personalia”. Met aandacht<br />

voor alle geledingen binnen onze vereniging. En<br />

niet in de laatste plaats een medium voor onze sponsoren<br />

om door middel van advertenties uw aandacht te<br />

vragen.<br />

<strong>Sparta</strong> is het seizoen begonnen. Van hoog tot laag wordt<br />

weer gevoetbald. Heren, dames, senioren, pupillen en<br />

de zaal. In de zaal wordt dit seizoen op hoog niveau gespeeld.<br />

En WE staan bovenaan. Onze razende reporter<br />

Neill Sweet, rapporteert niet geheel zonder humor over<br />

de ontwikkelingen van onze vrienden in de zaal.<br />

Veel leesplezier!<br />

1<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


� Water- en gasinstallaties<br />

� Dak- zink en koperwerk<br />

� Medische aanpassingen<br />

� Rioleringstechniek<br />

� Luchtbehandeling<br />

� Airconditioning<br />

� Verwarming<br />

� Sanitair<br />

� Elektra<br />

LID VAN DE<br />

Business Club<br />

De Reulver 26<br />

7544 RT <strong>Enschede</strong><br />

Tel. 053 - 433 70 31<br />

e-mail: info@velovanderbij.nl<br />

internet: www.velovanderbij.nl


Tevreden over seizoenstart<br />

Het seizoen is goed op gang gekomen. In grote lijnen<br />

past tevredenheid. De vlaggenschepen van onze club<br />

presteren naar verwachting. <strong>Sparta</strong> 1 heeft het moeilijk<br />

in de 1e klasse maar laat goed voetbal zien zodat het<br />

behalen van resultaten niet uit kan blijven. Ik heb de<br />

woorden nog niet opgeschreven of <strong>Sparta</strong> pakt voor<br />

de tweede maal de volle winst, nu volledig terecht in<br />

Kampen tegen KHC.<br />

Ook <strong>Sparta</strong> 2 presteert goed en staat op een gedeelde<br />

2e plaats en verliest ongelukkig in de laatste minuten<br />

bij Excelsior 3. <strong>Sparta</strong> 3 pakt de nodige punten wat zeer<br />

tot tevredenheid stemt omdat het in voorgaande seizoenen<br />

aan samenhang ontbrak. Een goede samenhang<br />

en teamsfeer dragen zeer bij aan plezier en inzet.<br />

Ook dit vinden we deze middag 6 oktober terug in de<br />

uitslagen. <strong>Sparta</strong> 3 verslaat (rivaal) Achilles 2 met 4-2<br />

waarvoor hulde.<br />

Na een moeilijk vorig seizoen bij de jeugd pakt de<br />

nieuwe technische staf de draad weer op. B1 presteert<br />

goed. A1 heeft meer tijd nodig maar ook hier lijkt het<br />

een kwestie van tijd voordat de trainingsarbeid vruchten<br />

gaat afwerpen. En daar staan we dan na het begin<br />

van het seizoen.<br />

De <strong>Sparta</strong> organisatie is er in geslaagd weer de elftallen<br />

te voorzien van de nodige trainers en begeleiders.<br />

Hier en daar zijn er ook aandachtspunten maar de<br />

conclusie mag zijn dat er veel werk is verzet waarvoor<br />

dank aan alle betrokkenen bij onze club.<br />

Het bestuur heeft met de vrijwilligersavond getracht zijn<br />

erkentelijkheid uit te drukken voor de inzet van velen.<br />

Hoe groot die inzet is bleek nog eens weer bij de opening<br />

van het nieuwe kunstgrasveld. Het bestuur dankt<br />

(nog eens) een ieder die het mogelijk heeft gemaakt dat<br />

alle leden onder hoogwaardige omstandigheden de<br />

voetbalsport kunnen beoefenen zowel bij de trainingen<br />

als tijdens de wedstrijden. Het kunstgras heeft de mogelijkheden<br />

sterk vergroot doordat kunstlicht aanwezig<br />

is en de kunstgrasvelden maximaal gebruikt kunnen<br />

worden.<br />

Op maandag 1 oktober spraken vertegenwoordigers<br />

van de <strong>Enschede</strong>se voetbalverenigingen over de toekomst<br />

van het voetbal in onze gemeente. Op een<br />

avond georganiseerd door de Federatie <strong>Enschede</strong>se<br />

voetbalverenigingen werd gezamenlijk van gedachten<br />

tekst: Herman Post<br />

gewisseld over de toekomst. Al langer is duidelijk<br />

dat samenwerking kan leiden tot kostenreductie en<br />

beheersing. Al langer is duidelijk dat de gemeente<br />

<strong>Enschede</strong> op zoek is naar een aantal centraal gelegen<br />

accommodaties. Schreurserve is er daarvan<br />

een. <strong>Sparta</strong> probeert waar mogelijk bij te dragen als<br />

vitale vereniging aan ontwikkelingen in de wijk en<br />

binnen de gemeente <strong>Enschede</strong>. <strong>Sparta</strong> probeert<br />

goede afspraken te maken met voetbalvereniging<br />

Vosta over het efficiënt benutten van de accommodatie.<br />

Maar natuurlijk is het ook zo dat de voetbalsport<br />

het centrale thema is en blijft van de CVV<br />

<strong>Sparta</strong>.<br />

Op 29 augustus was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.<br />

Besloten werd o.a. de ledenbijdragen<br />

iets aan te passen. Ook benoemde het bestuur de<br />

noodzaak om te komen tot een duurzame aansturing<br />

van de verschillende accounts die onze vereniging<br />

rijk is.<br />

Het bestuur is verheugd dat een aantal leden gezamenlijk<br />

de bereidheid hebben getoond mee te denken<br />

over het organisatorische en voetbaltechnisch<br />

te voeren beleid. Die betrokkenheid is van fundamenteel<br />

belang voor de vereniging. Dat dit beleid<br />

verder wordt onderbouwd stemt tot tevredenheid.<br />

Het devies blijft: vele handen maken het werken lichter.<br />

Hebt u een aantal uren over, binnen de vereniging<br />

moet nog veel werk verzet worden. Uw<br />

medewerking wordt erg op prijs gesteld.<br />

Tot slot een opmerking over de tegenstelling tussen<br />

persoonlijk belang en verenigingsbelang. Het komt<br />

met enige regelmaat voor dat bij prestatieve teams<br />

de samenhang wordt beïnvloedt door de instroom<br />

van nieuwe talentvolle spelers en speelsters.<br />

Het bestuur stelt zich op het standpunt dat de onder<br />

verantwoordelijkheid van het bestuur aangestelde<br />

trainers en begeleiders van de <strong>Sparta</strong> elftallen de<br />

belangen van zowel individuele spelers als het belang<br />

van de vereniging zorgvuldig tegen elkaar afwegen.<br />

Mochten er desondanks vragen blijven richt<br />

u zich dan tot de betreffende trainer en begeleiders.<br />

Te allen tijde geldt: Wissel uit en tracht persoonlijke<br />

doelstellingen in evenwicht te houden met de doelstellingen<br />

van onze vereniging.<br />

3<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


Voordeel scoren met de<br />

Voordelen: � korting op notaristarief, taxatiekosten<br />

en afsluitprovisie<br />

� de scherpste rente<br />

� keuze uit vrijwel alle geldverstrekkers<br />

� objectief en deskundig advies<br />

� elke hypotheek sponsort <strong>Sparta</strong><br />

Kom langs in de Menkotoren, Bosuilstraat 21.<br />

CAP FINLEX<br />

FINANCIËLE PLANNING - HYPOTHEKEN<br />

BELEGGINGEN - JURIDISCH ADVIES<br />

Bel of mail voor een afspraak met<br />

Jan-Hendrik Gosseling.<br />

Tel.: 053 - 789 18 53 of 06 - 52 45 52 00<br />

Fax: 053 - 789 18 54<br />

e-mail: janhendrik@capfinlex.nl<br />

www.spartahypotheek.nl<br />

* Aantrekkelijke kortingen<br />

voor <strong>Sparta</strong>leden.<br />

Vraag naar de voorwaarden.<br />

LID VAN DE<br />

Business Club


Personalia tekst: Ab Bakker<br />

In zijn geliefde vakantieland Italië, overleed deze zomer<br />

plotseling Gerrit Rozeboom, de vader resp. schoonvader<br />

en opa van Alice, Erwin, Thom, Lars en Mark Winters<br />

en levenspartner van mevr. Rie Haartman-Boonstra.<br />

Zo onverwacht, geen afscheid kunnen nemen laat<br />

diepe sporen na van gemis en verdriet. De band van<br />

Gerrit met <strong>Sparta</strong> die er altijd is geweest en die via zijn<br />

kinderen en kleinkinderen heel zichtbaar was, stemt<br />

ons als vereniging dankbaar. Ons oprechte medeleven<br />

gaat uit naar jullie allen in deze verdrietige tijd.<br />

Deze zomer is onze sportvriend en penningmeester<br />

van de Supporters Vereniging Johnny van de Velde,<br />

overvallen door jicht, dat is verzuring van het lichaam<br />

door een tekort aan natriumbicarbonaat. Een heel pijnlijke<br />

aangelegenheid die zich dikwijls concentreert in<br />

voeten en tenen. Gelukkig heeft men het enigszins<br />

onder controle, althans voor zover dat mogelijk is. We<br />

wensen je sterkte en ik meende te weten dat het nuttigen<br />

van een bepaald “vloeibaar voedsel”beter niet of<br />

matig genuttigd kan worden, (grapje) maar ja, een<br />

mens wil wel eens wat. Van harte beterschap.<br />

19 juli jl. werd onze voetbalvriend Bob Nieuwenhuis getroffen<br />

door een hersenbloeding. Dat was schrikken.<br />

Gelukkig zijn de uitval gevolgen meegevallen. Verdere<br />

revalidatie moet leiden naar beterschap. Het ziet er tot<br />

heden hoopvol uit. Zijn optimisme en wilskracht zijn<br />

daarbij ingrediënten die ongetwijfeld gaan bijdragen<br />

aan de verbetering van zijn kwaliteit van leven. We<br />

wensen Bob en ook Wil sterkte op de weg naar volledig<br />

herstel.<br />

Dinsdag 31 juli jl. is de moeder resp. schoonmoeder<br />

van onze sportvriend en vriendin Alfred en Betsie Hof<br />

en de oma van Henri en Stefan overleden. Wij delen in<br />

hun verdriet. Veel mooie herinneringen maar ook dankbaarheid<br />

voor haar liefdevolle zorg troosten ons in alle<br />

leed en gemis. We wensen Alfred, Betsie en de kinderen<br />

kracht en sterkte bij het verwerken van dit verlies.<br />

Vrijdag 3 augustus jl. is Jenti Noé van Zwieten geboren,<br />

zoon van onze sportvriend Pieter Jan en Karin Dijkhuis.<br />

Van harte gefeliciteerd met dit heugelijke feit. We hopen<br />

dat Jenti Noé, die aan jullie zorgen is toevertrouwd,<br />

voorspoedig en gezond mag opgroeien. Jullie mogen<br />

haar jullie liefde geven. Nieuw leven maakt je stil van<br />

verwondering en stemt je dankbaar. Wij delen in jullie<br />

dankbaarheid en blijheid.<br />

Woensdag 8 augustus jl. was voor onze sportvriend<br />

Henk Senkeldam een echte ongeluksdag. Na jarenlang<br />

probleemloos met een houtzaag te hebben<br />

gezaagd, ging het dit keer goed mis. Zijn linkerduim<br />

werd diep geraakt en het ging gepaard met heel<br />

veel pijn. Ja Henk, het kan verkeren. Heel vervelend<br />

allemaal. We wensen je van harte een volledig herstel<br />

toe.<br />

Donderdag 9 augustus jl. is Joke Binnemars, de<br />

vrouw van onze sportvriend Jan Binnenmars geopereerd<br />

aan de aorta en de buikslagader. Gehoopt<br />

werd daarmee haar bloeddoorstroming te hebben<br />

gereguleerd zodat haar klachten sterk zouden afnemen.<br />

Helaas bleek een aantal weken daarna dat<br />

de bloeddoorstroming opnieuw stagneerde. Operatief<br />

ingrijpen bleek onontkomelijk. Het “euvel” is nu<br />

definitief opgelost (hopen we) en het gaat goed met<br />

haar. Joke, we wensen je samen met Jan nog vele<br />

gezonde jaren. Een hartelijke groet voor jou en Jan<br />

van ons allen.<br />

Onze sportvriend, voorzitter B.C.S. en hoofdsponsor<br />

Wim Ooitink, heeft naar aanleiding van hartklachten<br />

eind augustus jl., een hartcateresatie ondergaan.<br />

Dotteren bleek acuut niet noodzakelijk en zonder in<br />

detail te treden, kunnen we gelukkig melden dat zijn<br />

problemen met medicijnen kunnen worden bedwongen.<br />

Hoewel daarmee aanvankelijke zorg is<br />

weggenomen zal hij toch zichzelf enige aanpassing<br />

van levensstijl moeten opleggen. Van een workaholic<br />

naar aanvaardbare normen. Dat zal niet meevallen<br />

voor hem maar s.v.p. Wim: take care of yourself!<br />

We wensen je samen met Avianne, je kinderen en<br />

kleindochter nog vele gezonde jaren.<br />

Onze sportvriend, verzorger en lid van de Beltona<br />

commissie Chris Muis, is enige tijd uitgeschakeld<br />

vanwege een gebroken duim en een scheurtje in de<br />

pols. Hij zit met zijn duim in het gips en op het moment<br />

van schrijven (4 sept.) kan nog niet exact bepaald<br />

worden of het weken of mogelijk maanden<br />

zal duren voor hij weer zijn verenigings activiteiten<br />

kan hervatten. Een voor hem vervelende situatie<br />

welke geduld vraagt. Chris, namens ons allen wensen<br />

we je een zo spoedig mogelijk volledig herstel.<br />

Woensdag 5 september jl. overleed mevr. Goossen<br />

de moeder van onze sportvriend Peter Goossen. Na<br />

5<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


Pollemans & Walhof B.V. Houtimporteurs<br />

Hanzepoort 23B, 7575 DB Oldenzaal<br />

Tel. 0541 - 53 20 33, fax 0541 - 53 14 20<br />

www.polwal.nl<br />

Dorpsstraat 137<br />

tel. 433 43 40<br />

fax. 436 42 02<br />

www.cafesprakel.nl<br />

info@cafesprakel.nl<br />

LID VAN DE<br />

Business Club


een val in haar huis, midden juli, werd ze met ernstige<br />

nekklachten opgenomen in het ziekenhuis. Het leek<br />

aanvankelijk redelijk goed te gaan totdat 1 september<br />

jl. een hersenbloeding met ernstige complicaties, haar<br />

fataal werd. We leven mee, delen in het verdriet en<br />

hopen dat vreugdevolle herinneringen troost en kracht<br />

bieden in deze moeilijke tijd.<br />

“Je moeder blijft je moeder<br />

Zo eigen en vertrouwt.<br />

Je wilt haar niet graag missen<br />

Omdat je van haar houdt.<br />

Irma, de echtgenote van onze sportvriend Jan van<br />

Erven is, na de zeer geslaagde vrijwilligersavond van 7<br />

september jl. op weg naar huis op onverklaarbare<br />

wijze gevallen. Ze heeft aan de val geen enkele herinnering.<br />

Na onderzoek is geen direct aanwijsbare reden<br />

geconstateerd. Evenwel was het gevolg wel een hersteloperatie<br />

van het jukbeen. Haar huidige toestand is<br />

zeer redelijk tot goed. Gelukkig maar, het had allemaal<br />

erger kunnen aflopen. We vertrouwen op volledig herstel<br />

en wensen haar beterschap.<br />

Bij het verlaten van de supermarkt eind september jl. is<br />

Riek, de vrouw van onze sportvriend Herman Engbers,<br />

gevallen met als ernstig gevolg een gebroken linker<br />

knie. Been in het gips, heel vervelend en het kan nog<br />

wel een tijdje duren. Sterkte Riek tijdens de revalidatie<br />

die volgt. We hopen en vertrouwen op een volledig herstel.<br />

Met onze jonge, dappere sportvriend Teun Kroeze, speler<br />

van het vorig seizoen in de competitie spelende<br />

<strong>Sparta</strong> E4, gaat het naar omstandigheid gemeten,<br />

goed. Dat wil zeggen de destijds geconstateerde leukemie<br />

is genezen, zij het dat reguliere nabehandeling<br />

in Groningen nog plaats vindt. De lange weg van revalidatie,<br />

nodig vanwege de hersenbloeding met verlammingsverschijnselen<br />

aan de linker zijde van het<br />

lichaam, zet hij onverminderd en gemotiveerd voort.<br />

Gelukkig is ook in dit opzicht enige vooruitgang te constateren.<br />

Geduld en veel doorzettingsvermogen wordt<br />

door onze jonge, voorbeeldige <strong>Sparta</strong>an dagelijks in<br />

praktijk gebracht. Zeker, de eveneens liefdevolle zorg<br />

en support van het hele gezin, is voor hem een stimulans<br />

nooit op te geven en altijd maar door te gaan.<br />

Moeilijk soms…. maar toch, chapeau Teun! We volgen<br />

als vereniging met veel respect je enorme vechtlust en<br />

wensen je van harte sterkte en verdere beterschap.<br />

Gerard de Graaf, onze sympathieke sportvriend zit, zo<br />

hij het zelf noemt, in de revisie. Op beide benen zitten<br />

plekken die er niet horen en verwijderd moeten<br />

worden. Daar komen de dermatoloog en de plastisch<br />

chirurg aan te pas. Vervolgens nog een uitgebreid<br />

blaasonderzoek en alsof het nog niet genoeg<br />

si moet hij ook geholpen worden aan staar op het<br />

oog. Ja, dan kan je inderdaad spreken van revisie.<br />

Overigens, positief en hoopvol is de constatering dat<br />

het woord kwaadaardig niet van toepassing is.<br />

Daarbij gevoegd zijn optimistische aard en we hebben<br />

het vertrouwen dat alles goed zal komen. Van<br />

harte sterkte en herstel gewenst.<br />

Onze sportvriend Remco Oosterbroek, de doelman<br />

met toekomst, is enige tijd pijnlijk geplaagd door<br />

een abces aan zijn zitvlak. Operatief ingrijpen was<br />

noodzakelijk en is succesvol verlopen. Als goede<br />

<strong>Sparta</strong>an heeft hij de training hervat en hij zal op dit<br />

moment zijn plaats onder de lat wel weer hebben<br />

ingenomen. Daarmee zijn gelukkig vervelende<br />

maanden afgesloten en kan hij zijn voetbalcarrière<br />

weer hervatten. Remco we wensen je voor het pas<br />

begonnen seizoen heel veel succes.<br />

Onze sportvriend Onne Storteboom is ernstig ziek.<br />

Op het moment van schrijven is mij niet exact bekend<br />

in hoeverre de ziekte zich verder zal ontwikkelen.<br />

Men spreekt over chemokuren die noodzakelijk<br />

zijn maar naar verluidt voelt hij daar op voorhand<br />

niet voor. We kunnen niet anders dan afwachten,<br />

leven mee en wensen hem kracht en sterkte in deze<br />

ongewisse, moeilijke tijd.<br />

Onze sportvriend Jan Stronks, die jarenlang met ernstige<br />

rugklachten alle middelen ten baat nam om<br />

enigszins de pijn te verzachten, is helaas, zonder resultaat,<br />

uitbehandeld. Daar word je niet vrolijk van.<br />

Ondanks deze teleurstelling heeft hij toch weer een<br />

kaderfunctie aanvaardt als leider van <strong>Sparta</strong> 3. Bewondering<br />

voor zijn doorzettingsvermogen. Als je<br />

op deze manier invulling geeft aan het cliché “je<br />

moet er mee leren leven”, dwingt dat ons aller respect<br />

af. Jan, sterkte en succes gewenst.<br />

Op de leeftijd van 85 jaar is mevr. de Boer, de moeder<br />

resp. schoonmoeder van Leo en Gonny de Boer<br />

overleden. Na de heup te hebben gebroken is het<br />

heel snel bergafwaarts gegaan. Nog maar vier<br />

maanden geleden overleed vader de Boer, allemaal<br />

heel tragisch en verdrietig. Echter als leven lijden<br />

wordt is sterven gewin, hoewel het gemis blijft. We<br />

7<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


Eetcafé Down Town:<br />

Een wereld van<br />

verschil!<br />

<strong>Sparta</strong>nen eten uiteraard bij:<br />

Zuiderhagen 16/18 7511 GL <strong>Enschede</strong> - Reservering 053-436 77 87<br />

www.eetcafedowntown.nl - info@eetcafedowntown.nl<br />

OTC VAN KEMPEN PERSONENVERVOER<br />

WWW.OTCVANKEMPEN.NL<br />

Maandag gesloten<br />

Dinsdag vanaf 17.00 uur<br />

Woensdag vanaf 17.00 uur<br />

Donderdag vanaf 17.00 uur<br />

Vrijdag vanaf 17.00 uur<br />

Zaterdag vanaf 17.00 uur<br />

Zondag vanaf 17.00 uur<br />

In overleg kunt u ook<br />

buiten onze normale<br />

openingstijden bij<br />

ons terecht.<br />

Bel of mail ons voor meer<br />

informatie.<br />

DAGTOCHTEN<br />

MEERDAAGSE<br />

BUSVAKANTIES<br />

VERHUUR<br />

TOURINGCAR<br />

SCHOOL-<br />

REIZEN<br />

Geniet ervan!<br />

ENSCHEDE T 053 - 435 7823 | OLDENZAAL T 0541 - 517 500 | DOETINCHEM T 0314 - 354 408 |<br />

LID VAN DE<br />

Business Club


delen in hun moeilijke omstandigheden en wensen jullie<br />

samen met de kinderen en kleinkinderen kracht en<br />

sterkte toe. Laat dankbaarheid voor de mooie herinneringen<br />

troost bieden in deze droeve tijd.<br />

Wij feliciteren onze sportvriend Rogier klein Rot en zijn<br />

vrouw Monique met de geboorte, op 27 september jl.<br />

van hun dochter Iris Elina. Op het geboortekaartje lezen<br />

we:<br />

“Een wonder in een wiegje<br />

Zo lief en klein<br />

Het is niet te omschrijven<br />

hoe blij we met jou zijn”<br />

Dat kunnen we ons voorstellen. We wensen jullie<br />

samen een heel gelukkige toekomst.<br />

In het clubblad van juni jl. (overigens in vele andere uitgaven)<br />

publiceerden we opnieuw over de gezondheid<br />

van onze sportvriend Dick Scholten. We schreven over<br />

zijn strijd tegen de kanker, vergezeld door allerlei heel<br />

vervelende complicaties en ook over, zo het zich liet<br />

aanzien, hoopvol verloop. We bleven samen immer<br />

realistisch naar zeker ook samen optimistisch. Welnu,<br />

we zagen hem samen met Henriëtte, zijn liefdevolle en<br />

zorgzame vrouw, bij de thuiswedstrijd <strong>Sparta</strong> - DOS ’37<br />

zelfs op de tribune zitten. Geweldig, het bloed kruipt<br />

toch waar het niet gaan kan. Ongebroken en nog vol<br />

van zijn soms onnavolgbare conversatie. De echte Dick,<br />

zal ik maar zeggen, die we zo graag zien! We hebben<br />

respect voor zijn onverwoestbare inzet voor volledig<br />

herstel. Dick, de grote <strong>Sparta</strong> familie en met name<br />

de representanten daarvan, waar ik mij bescheiden<br />

toe reken, wensen je van harte verdere beterschap.<br />

Je kan elkaar immers niet missen.<br />

De gezondheid van Marina, de vrouw van onze<br />

sportvriend Martin Lindeboom laat al lange tijd te<br />

wensen over. Het kent allerlei oorzaak maar zeker<br />

haar spierreuma is hierbij een belangrijke reden.<br />

Via een goede medische begeleiding o.a. bestaande<br />

uit medicijnen (prednison) wordt getracht<br />

haar kwaliteit van leven te verbeteren. Bij regelmatig<br />

gebruik is verbetering zeker niet uitgesloten. Nader<br />

onderzoek vindt plaats. Hoe pijnlijk de klachten ook<br />

zijn, positief denken bevordert beterschap. Marina,<br />

van harte beterschap.<br />

Tenslotte<br />

Ook in de afgelopen periode hebben we opnieuw<br />

veel lief en leed gedeeld. Dat is <strong>Sparta</strong> eigen. Aandacht<br />

hebben voor elkaar, ook, ja juist in onze sportvereniging,<br />

onderstreept nog eens heel duidelijk de<br />

samenbindende functie die we voorstaan. Geïnformeerd<br />

worden is voor deze rubriek van het aller<br />

grootste belang.<br />

Geen informatie, geen vermelding. Het is mede<br />

daarom dat we alle niet met naam genoemden<br />

hartelijk groeten en geluk en gezondheid toe wensen.<br />

Gert List en de strijd tegen kanker<br />

We ontvingen een uitgebreid verslag van Gert List (oud speler van <strong>Sparta</strong>) n.a.v. zijn beklimming van de Alpe<br />

d’Huzes op donderdag 7 juni jl. Hij schrijft: “Wat een emotie, wat een belevenis om dit te mogen en te kunnen<br />

doen. Wat fijn om bij te dragen aan het goede doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor de strijd<br />

tegen kanker.” Zijn sponsor bedrag van a 9.307,27 aan de Stichting Alpe d’Huzes, dus de strijd tegen kanker,<br />

vervulde hem met trots, waarbij hij dank bracht aan de senioren soos van november 2011 waar een<br />

bedrag van a 116,95 werd gedoneerd. Vervolgens gaf hij een impressie van de voorbereiding en een verslag<br />

van de drie!! beklimmingen die volbracht werden in resp. 1 uur en 45 min., 1 uur en 47 min. en in 1 uur<br />

en 58 min. Hij schrijft: “Wat een publiek, wat een sfeer en wat een enthousiasme. Op Alpe d’Huzes stonden<br />

duizenden mensen te juichen, te klappen en aan te moedigen. Het leek de Tour wel. Ik heb zitten janken<br />

op de fiets, zoveel emotie kwam er los.” Hij richt een bijzonder woord van dank aan Herma, zijn vrouw?<br />

Citaat: “Zonder haar had ik dit allemaal niet op deze wijze kunnen doen.<br />

Ga ik dit nog een keer doen….? Ja, is het antwoord, dus in 2013 ben ik weer van de partij op de Alpe d’Huzes<br />

voor de strijd tegen kanker. Tenslotte spreekt hij de wens uit dat hij van <strong>Sparta</strong>-leden of oud-leden opnieuw<br />

een donatie mag ontvangen en groet ons allen vriendelijk. We zijn zeer onder de indruk van het<br />

initiatief tot en het volbrengen van de klim naar de beroemde Franse berg en zeker ook van het geldbedrag<br />

dat gerealiseerd werd. We wensen hem alle succes voor 2013.<br />

NB vanwege het uitgebreide verslag heeft de redactie het verslag ingekort. De redactie<br />

9<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


<strong>Sparta</strong>-cultuur tekst: Ab Bakker<br />

Toegegeven; met mijn beperkte kennis van zaken en<br />

mijn beperkte vocabulair is het zeer gewaagd uw aandacht<br />

te vragen voor de <strong>Sparta</strong>-cultuur. Toch spreken<br />

we binnen onze vereniging nogal eens over de cultuur<br />

van onze club. Als je zaken benoemt mag je toch ook<br />

proberen ze te omschrijven.<br />

Welnu, we willen een poging wagen. We zouden cultuur<br />

kunnen omschrijven als een geheel van gemeenschappelijke<br />

verworvenheden, waarden, normen en<br />

verwachtingen. Cultuur is iets wat bij je hoort zoals bij<br />

Holland molens, klompen, tulpen en kaas horen. Cultuur<br />

is beschaving, herkenbaarheid. Als je op vakantie<br />

bent in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk of Engeland proef<br />

en zie je het duidelijk. Voor <strong>Sparta</strong> is cultuur de wijze<br />

waarop we onze normen en waarden een gezicht<br />

geven.<br />

Het is de ontwikkeling van datgene wat historisch is gegroeid<br />

binnen onze vereniging. Het kent zijn begin in<br />

de jaren ’20 en ‘30 van de vorige eeuw. De principiële<br />

opstelling van de mannen (oprichters) van het eerste<br />

uur en het gevecht voor erkenning markeerde onze cultuurstart.<br />

Binnen de toen reeds jaren bestaande voetbalwereld<br />

moest een lange weg worden afgelegd om competitie<br />

deelname te bewerkstelligen. Het had te maken met<br />

de Christelijke signatuur die men voorstond. We kunnen<br />

ons dat anno 2012 bijna niet voorstellen.<br />

Echter onze oecumenische opstelling heeft mede de<br />

<strong>Sparta</strong>-cultuur bepaald. Dat bevorderde de eenheid,<br />

de samenwerking en het onderlinge begrip en respect<br />

tussen de diverse religieuze groepen en leerde ons<br />

naar elkaar toe te groeien, elkaar te verstaan en met<br />

elkaar onze mooie voetbalsport te beoefenen.<br />

Toen ook ontstond het familiegevoel. Deze uitgangspunten<br />

zijn voor <strong>Sparta</strong> van wezenlijke betekenis en bepaalden<br />

dus de cultuur die tot heden zo kenmerkend is.<br />

Respect voor de identiteit en respect voor een ieder, die<br />

ongeacht zijn of haar religieuze of maatschappelijk sociale<br />

achtergrond als volwaardig gewaardeerd lid geaccepteerd<br />

wordt. Dat is voor velen in de loop der<br />

verenigingsgeschiedenis reden geweest zich aan te<br />

melden als zowel spelend als niet spelend lid.<br />

Cultuur is eveneens een patroon van waarden die leiden<br />

naar een doel en voor het functioneren van onze<br />

vereniging van belang zijn. Het in de loop der jaren ontstane<br />

imago is uiting van onze <strong>Sparta</strong> cultuur, waarbij<br />

het accent ligt op het verenigingsgevoel.<br />

Onze prominente, gepassioneerde voorzitter van de<br />

Belangenorganisatie van Zaterdagvoetbal Verenigingen<br />

(B.Z.V.) Jaap Bisschop, omschreef onze cultuur<br />

aldus: <strong>Sparta</strong> is geen voetbalvereniging maar<br />

een vereniging waar gevoetbald wordt.<br />

Deze uitspraak typeert onze club en accentueert<br />

onze cultuur. Het is voor velen van ons ook de motivatie<br />

actief dienstbaar te zijn voor onze vereniging.<br />

Nogmaals, onze <strong>Sparta</strong>-cultuur heeft een eigen gezicht.<br />

Dat is met name ook de reden dat we haar<br />

moeten koesteren als iets heel waardevols.<br />

Onze voetbalvriend en erelid Wim Hesselink heeft<br />

destijds ter gelegenheid van ons 75-jarig bestaan<br />

het prachtige jubileumboek het licht doen zien en in<br />

de bestuurskamer ons historisch verhaal zichtbaar<br />

gemaakt. Onze helaas overleden sportvrienden en<br />

ereleden Cor van Harselaar en Dick Hartman hebben<br />

ieder op hun wijze via het monument in het<br />

clubgebouw en de leus: “<strong>Sparta</strong> wat een club” de<br />

<strong>Sparta</strong>-cultuur zichtbaar gemaakt. Anderen hebben<br />

bijgedragen onze cultuur buiten de verenigingsgrenzen<br />

te promoten. Weer anderen onderhouden<br />

tot heden ons cultuurerfgoed.<br />

De Supporters Vereniging doet dat vanuit haar doelstelling<br />

de leefbaarheid binnen onze club te bevorderen.<br />

Ook de sportieve bijdrage der spelers<br />

bevordert en dient onze <strong>Sparta</strong>-cultuur. Kortom, we<br />

hebben allen nu al meer dan 91 jaar de CVV “<strong>Sparta</strong><br />

<strong>Enschede</strong>” in haar cultuuruiting gestalte gegeven.<br />

Cultuur is niet hetzelfde als ambitie (eerzucht) , als<br />

nostalgie (heimwee betrekking hebbend of horend<br />

bij het verleden) of traditie (oude gewoontes van een<br />

grote groep mensen).<br />

Cultuur is meer.<br />

Heel vroeger zag de christelijke traditie het spel als<br />

een medicijn tegen depressies. Pas de ontspanning<br />

zoekende mens voelde zich zeer wel en leefde. Men<br />

beschouwde het ontspannen verenigingsgebied<br />

daarbij als de voedingsbodem. Mede bepalend<br />

voor onze <strong>Sparta</strong>-cultuur is dat verenigingsgebied.<br />

Dat betekent respect voor het verleden en in het<br />

heden werken aan de toekomst. Moge deze cultuur<br />

in al haar uitingen een bron blijven van motivatie,<br />

inspiratie en van oecumenisch denken en handelen.<br />

11<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


In de schijnwerper: Loes de Boer<br />

Naam: Loes de Boer.<br />

Leeftijd: 13 jaar.<br />

In welk elftal speel je: <strong>Sparta</strong> D2.<br />

Op welke positie speel je: middenveld, spits.<br />

Hoelang al lid van <strong>Sparta</strong>: 6 of 7 jaar.<br />

Wie is je trainer/leider: Roy Lammerts & Marc Brouwer.<br />

Heb je al doelpunten gemaakt: Ja.<br />

Zijn er nog meer familieleden actief bij <strong>Sparta</strong>: Nee.<br />

Wat is je allermooiste actie ooit op het voetbalveld: In<br />

de E7 heb ik een keer 9 doelpunten in een wedstrijd<br />

gemaakt.<br />

Wat vind je het aller leukste om te doen buiten voetballen:<br />

Naar de stad en filmavond met vriendinnen.<br />

Favoriete club Nederland: FC Twente.<br />

Favoriete club buitenland: Real Madrid.<br />

Favoriete voetballer: Cristiano Ronaldo & Bryan Ruiz.<br />

Broers/zussen: Ja Ruben, 16 jaar.<br />

Op welke school zit je: Bonhoeffer, Van der Waalsaan<br />

Favoriete vak op school: Gym & tekenen.<br />

Vervelendste vak op school: Wiskunde.<br />

Wat eet je het liefst: Pannenkoeken.<br />

Wat eet je liever niet: Spruitjes, andijvie.<br />

Wat drink je graag: Cola, Energy.<br />

Als ik groot ben dan word ik: Gymlerares.<br />

Tot slot, wil je nog aan iemand de groeten doen:<br />

nee, lol.<br />

13<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


Voor advies op maat een notaris van Formaat<br />

www.notariskantoor-enschede.nl<br />

Hengelosestraat 42/44<br />

Postbus 18, 7500 AA <strong>Enschede</strong><br />

Tel.: 053-431 49 77<br />

Fax: 053-431 02 99<br />

E-mail: notarissen@henw.nl


De cruciale rol van communicatie tekst: Ab Bakker<br />

Het werkwoord communiceren is een veel gebruikt<br />

woord. Van Dale omschrijft: in verbinding staan met -<br />

persoonlijk contact hebben - spreken met. Binnen onze<br />

vereniging gebruiken we dit woord ook nogal eens. We<br />

vinden dan dat we te vaak niet communiceren.<br />

Een vereniging communiceert echter altijd. Dat doen<br />

we formeel bijv. met bestuursmededelingen, met uitslagen<br />

en standen, met een verzorgd uitziend clubhuis,<br />

met schone vlaggen aan de mast, met een warm welkom<br />

voor de gasten.<br />

De vereniging vertelt daarbij haar eigen verhaal en<br />

geeft haar eigen betekenis aan wat gezien wordt. Het<br />

zou heel verstandig zijn hier eens iets meer bij stil te<br />

staan. Om te communiceren zijn er niet altijd communicatieplannen<br />

nodig. Als we communicatiever willen<br />

worden moeten we “gebruik” maken van onze leden.<br />

We zullen ze voortdurend moeten aanspreken op hun<br />

bijzondere competenties. Maatwerk leveren, exact<br />

aangeven wat we van hen verwachten, rekening houden<br />

over welke expertise ze beschikken en het moet<br />

ook passen binnen drukke werkzaamheden en het gezinsleven.<br />

Van veel leden is in teamverband wel bekend wat ze<br />

dagelijks doen, maar dikwijls niet bij het bestuur of het<br />

account vrijwilligerswerk. Dat blokkeert de communicatie.<br />

Hier is creativiteit geboden. De vraag is alleen<br />

hoe die creativiteit gemobiliseerd kan worden. Menigeen<br />

heeft geen zin in te tekenen op lijsten om vrijwilligerswerk<br />

te verrichten maar als je ze persoonlijk<br />

aanspreekt en in staat bent een gevoelige snaar te<br />

raken, is de bereidheid een bijdrage te leveren vele<br />

malen groter. Hier werkt dus persoonlijke communicatie<br />

ontzettend goed.<br />

Laten we met elkaar blijven nadenken over hoe we<br />

samen ons verenigingsschip het beste kunnen laten<br />

functioneren. Ook op woelige baren. Veel structureel<br />

overleg op allerlei niveaus zal daartoe blijvend moeten<br />

plaatsvinden. Het bestuur kan daarin sturend richting<br />

geven, maar we zullen zelf als betrokken leden, onze<br />

verantwoordelijkheid dienen te nemen.<br />

Dat betreft bijv. de doelstelling om meer inkomsten te<br />

genereren en daartoe marketinginspanningen te leveren<br />

(Account Sport Sponsoring). Het gedrag op en rond<br />

de velden speelt richting onze leden ook een commu-<br />

nicatieve, cruciale rol. Het geldt eveneens voor ons<br />

clubblad. Sinds 1947!!! heeft een groot aantal gerespecteerde<br />

leden zich ingezet voor de periodieke uitgave<br />

van ons clubblad. Hulde. Dat betekent dat<br />

tientallen jaren “<strong>Sparta</strong>-klanken” onze cultuur zichtbaar<br />

en tastbaar maakt en tevens een belangrijk<br />

communicatiemiddel is. Wat ons betreft moet dat zo<br />

blijven!!!<br />

Uiteraard maken tegenwoordig velen van ons gebruik<br />

van de social media met haar mogelijkheden<br />

sneller te communiceren. Prima, niks mis mee.<br />

Evenwel; het één sluit het ander niet uit. In het verlengde<br />

hiervan: de laatste jaren zijn we gewend de<br />

door onze sportvriend en erelid Klaas Friskus samengestelde<br />

Presentatiegids te ontvangen. Opnieuw<br />

waren we getuige van de vele weken en de<br />

vele uren die hij besteedde aan deze uitgave.<br />

Met passie en groot vakmanschap werkte hij aan<br />

het resultaat waarvan we de vorige maand, allen<br />

konden kennis nemen. Een communicatiemiddel<br />

pur sang met een geweldige uitstraling van onze<br />

vereniging. We zijn zeer onder de indruk geraakt.<br />

Het is voor <strong>Sparta</strong> van groot belang creatiever en<br />

communicatiever te worden zonder direct in de klassieke<br />

reflex te schieten van communicatie-plannen<br />

maken. Geld is in de regel niet voldoende voor handen<br />

maar creativiteit en het vermogen te communiceren<br />

wel. We kunnen daar, ieder op onze eigen<br />

plek en binnen de grenzen van eigen kunnen, aan<br />

werken.<br />

Het zal het functioneren binnen alle gelederen van<br />

de vereniging zeer ten goede komen. Het onderkennen<br />

van het probleem is een voorwaarde tot verbetering.<br />

Transparantie is hierbij van groot belang. We zijn<br />

van mening dat met betrekking tot het onderwerp<br />

communicatie nog wel stappen gemaakt kunnen<br />

worden. Zo moeilijk is het toch ook weer niet. Het niveau<br />

van respectievelijk de sportprestatie en van de<br />

verenigings organisatie zal de komende jaren aller<br />

aandacht vragen.<br />

Een club die groeit naar 1100 leden verdient die aandacht<br />

en zal over de cruciale rol van communicatie<br />

moeten blijven nadenken. Allen die daarbij betrokken<br />

zijn wensen we veel succes.<br />

15<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


LID VAN DE<br />

Business Club<br />

OP DE MAN<br />

DIE BIER VOORAL<br />

VOOR ZICHZELF<br />

BROUWDE!<br />

Ze moe mmoesten este ste s te ten<br />

ni n ni n i iin<br />

n n1615 1 11615<br />

615 61 15 we w we wel ele<br />

l le l e eeven<br />

even ven v n we wenne we wennen nne nn n na n a aaan<br />

an a de sma sm smaak m ak van v van Pe<br />

Pe PPeter ter tter er<br />

Cu<br />

Cu CCuype<br />

Cuyper. ype pe per. r. r<br />

Hij<br />

ij gaf fG Grolsch l h bi bier een kkrachtigere h i smaak k ddan andere d bi bbieren.<br />

Precies zoals hij het zelf lekker vond.<br />

En dat moesten anderen dan ook maar vinden.<br />

Bleek nog vrij aardig te kloppen ook.


Klaar voor de toekomst met nieuw kunstgrasveld<br />

tekst: Wim Mulder<br />

Wie op donderdag 4 oktober de Tubantia opensloeg<br />

zag daar op pagina 13 een grote foto van <strong>Sparta</strong> voorzitter<br />

Herman Post, die gehurkt het nieuwe kunstgras<br />

op het hoofdveld koestert. Met gepaste trots, want de<br />

aanleg van het kunstgras heeft heel wat voeten in de<br />

aarde gehad. Letterlijk en figuurlijk.<br />

Zaterdag 29 september werd het kunstgrasveld officieel<br />

in gebruik genomen. Wethouder Ed Wallinga en<br />

pupil Jacob Besselink van de F10 knipten voorafgaand<br />

aan de wedstrijd tussen <strong>Sparta</strong> en FC Zutphen samen<br />

het zwart-witte lint door. Een mooie symbolische daad,<br />

waarmee <strong>Sparta</strong> klaar is voor de toekomst. Dankzij de<br />

medewerking en investeringen van de gemeente en<br />

de inzet van vele vrijwilligers werd een<br />

fantastisch kunstgrasveld aangelegd.<br />

De aanleg van het veld vergde uiteindelijk<br />

11 weken (zie de fotorapportage),<br />

maar hieraan gingen jaren van overleg<br />

met de gemeente vooraf. Er is weinig<br />

budget voor dit soort investeringen<br />

en onze vereniging moest duidelijk<br />

aantonen dat er een duidelijk knelpunt<br />

lag, maar ook een aantal jaren van<br />

structurele groei laten zien.<br />

Dat is uiteindelijk gelukt. De accommodatie<br />

voldeed niet meer aan de<br />

eisen waaraan een club met meer<br />

dan duizend leden moet voldoen voor<br />

haar leden. We hebben nu een<br />

tweede kunstgrasveld waardoor er<br />

onder alle omstandigheden kan worden<br />

gevoetbald. Daarnaast werd het<br />

trainingsveld opgehoogd en voorzien<br />

van een nieuwe omheining. Tenslotte<br />

zijn er nog plannen om de entree te<br />

verbeteren en de fietsenstalling aan te<br />

pakken.<br />

Wethouder Ed Wallinga en pupil Jacob<br />

Besselink van <strong>Sparta</strong> F10 knippen<br />

voorafgaand aan de wedstrijd tussen<br />

<strong>Sparta</strong> en FC Zutphen samen het<br />

zwart-witte lint door.<br />

Even terug naar het artikel in de Tubantia. Onze<br />

voorzitter legt daar uit waarom <strong>Sparta</strong> klaar is voor<br />

de toekomst. “Vernieuwend op en buiten het veld”<br />

luidt de titel. De gemeente investeert in onze vereniging,<br />

maar verwacht ook dat wij een belangrijke sociale<br />

rol vervullen in de wijk. Daarom heeft <strong>Sparta</strong><br />

zich aangeboden als “vitale sportvereniging”. Een vitale<br />

sportvereniging biedt maatschappelijk en financieel<br />

rendement door het ontplooien van activiteiten<br />

op het gebied van gezondheid, arbeidsparticipatie,<br />

welzijn en onderwijs. Hierbij moet je denken aan het<br />

aanpakken van het probleem van overgewicht bij<br />

kinderen, het scheppen van werkervaringplekken of<br />

naschoolse opvang.<br />

17<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


Wij zijn er voor u, altijd.<br />

� �� ��� ������� ���������� �������������� ��� ��������� ��� ����� ������������� �� ����� �������<br />

������ �������������<br />

� ������������������ ���� ���� ���������� ����� ����������� ��� �����������������<br />

� ��� ��������������� �������� ���� ��������� �������������������<br />

� ��� ������ ������ �������������<br />

Uitvaartleiders<br />

��������� ������� ������ ������� �� ����� ��� ��� �����<br />

Stichting Diacon<br />

������������ ���� ���� �� �������� � ��� ��� �� �� � ��� ��� �� �� � ��� ��� �� ��<br />

� ������������������������� � ������������������������


Hiervoor moet onze vereniging wel deskundigheid in<br />

huis halen en subsidiestromen aantrekken.<br />

Waar het natuurlijk uiteindelijk om draait is dat zowel<br />

de vele jeugdspelers als de selectieteams en de senioren<br />

gewoon lekker kunnen voetballen. Met het<br />

tweede kunstgrasveld zijn de mogelijkheden hiervoor<br />

weer flink uitgebreid.<br />

Zo kan <strong>Sparta</strong> als sociaal middelpunt van de wijk de<br />

toekomst met vertrouwen tegemoet zien!<br />

Week 24: Nu alle reclameborden rond het hoofdveld<br />

zijn verwijderd is het nu de beurt om het tegelpad te<br />

verwijderen.<br />

Week 25: Het veld is nu helemaal kaal, de doelpalen<br />

zijn er nu ook af.<br />

Week 27: Men is gebonnen met het verwijderen van de<br />

toplaag.<br />

Week 28: Het meeste zand is afgevoerd. Er wordt nu<br />

begonnen met het egaal malen van de ondergrond.<br />

Week 30: Dinsdag 24 juli is begonnen met het aanbrengen<br />

van het fundatiezand.<br />

Week 31: De bestrating wordt aangebracht.<br />

Week 32: Maandag 6 augustus aanbrengen van het<br />

drainagesysteem.<br />

19<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


20<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012<br />

Week 34: De Granulight laag is aangebracht en er is<br />

een begin gemaakt met de reclameborden.<br />

Week 34: Het kleurt weer langzaam groen op het<br />

hoofdveld.<br />

Week 35: Dinsdag 28 augustus het aanbrengen van<br />

de lijnen.<br />

Woensdag 29 augustus invullen van het kunstgras.


Businessbabbels<br />

De businessclub <strong>Sparta</strong> (BCS) wordt steeds actiever en<br />

is inmiddels gegroeid naar circa 50 leden. We hebben<br />

al weer tal van activiteiten achter de rug waarin het nuttige<br />

met het aangename is verenigd. Want dat is de<br />

doelstelling van onze businessclub; op een plezierige,<br />

ongedwongen manier bedrijven met elkaar in contact<br />

brengen die elkaar van kennis, kunde en opdrachten<br />

kunnen voorzien.<br />

Begin 2012 hebben we een sportcafé georganiseerd<br />

met als gasten Hans Kraaij jr. en Youri Mulder. Een erg<br />

geslaagde avond met hilarische anekdotes. In juni<br />

hebben we gegolfd en gebarbecued en onlangs zijn<br />

we met businessclubleden en sponsoren aanwezig<br />

geweest bij de opening van ons kunstgrasveld.<br />

Voor de rest van het jaar hebben we ook een fantastisch<br />

programma; we zijn bij de Military, we gaan op<br />

10 november met een bus vol naar Schalke ’04 tegen<br />

Werder Bremen en in december schuiven we aan bij<br />

ons nieuwste businessclublid Eetcafé DownTown om<br />

ons door Roy van Hemert en z’n team culinair te laten<br />

verwennen. En voor 2013 hebben we de agenda al<br />

weer bijna vol met mooie, leuke en leerzame activiteiten.<br />

Naast het activiteitenprogramma zijn we actief met<br />

een e-mailnieuwsbrief. Bedrijven kunnen zich hierin<br />

presenteren en aangeven wat ze voor de leden kunnen<br />

betekenen. Kortom, de BCS is een erg actieve<br />

businessclub waarvan je lid moet worden als je ondernemer<br />

bent of een ondernemende functie bekleedt<br />

en je op zoek bent naar nieuwe kansen en<br />

nieuwe contacten. En niet te vergeten, als je <strong>Sparta</strong><br />

een warm hart toedraagt. Want een deel van het lidmaatschapsgeld<br />

wordt geïnvesteerd in de toekomst<br />

van <strong>Sparta</strong>. Een vitale vereniging!<br />

Meer weten: stuur een mail aan bcs@sparta-enschede.nl<br />

Facebook<br />

Sinds een tijdje is er ook via Facebook nieuws omtrent <strong>Sparta</strong> te volgen. De berichtgeving op de eigen<br />

<strong>Sparta</strong>-pagina is anders dan op de <strong>Sparta</strong>-site. Op deze facebook-pagina willen we graag foto’s van<br />

wedstrijden, van jong tot oud, plaatsen. Maar ook is er ruimte om oproepen te plaatsen en aankondigingen<br />

te doen.<br />

Surf daarom naar de <strong>Sparta</strong>-pagina op Facebook (http://tinyurl.com/8jsadgn) en klik op ‘vind ik leuk’om<br />

je te abonneren op deze pagina.<br />

21<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


22<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012<br />

vrijdag 9 november<br />

voor E/F jeugd<br />

en mini’s<br />

aanvang 19.00 uur<br />

einde ± 20.30 uur<br />

kaarten hele avond € 1,-


De nieuwelingen bij <strong>Sparta</strong> 1 tekst: Wim Mulder<br />

Bij een nieuw seizoen horen nieuwe gezichten. Oudgedienden<br />

zwaaien af en spelers die nog nieuw zijn<br />

voor de club dienen zich aan. Nieuwsgierig? Maak dan<br />

nu kennis met de nieuwelingen van dit seizoen.<br />

Daan Akkerman is 32<br />

jaar oud en werkzaam<br />

als leerkracht in het basisonderwijs.<br />

Zijn loopbaan<br />

als voetballer begon<br />

in de jeugd van Vogido,<br />

daarna speelde hij<br />

in de jeugd van Sportclub,<br />

waarna hij toch<br />

weer op het Vogido nest<br />

terugkeerde. Zijn recente<br />

voetballoopbaan speelde zich af bij HSC (5 jaar) en Glanerbrug<br />

(2 jaar).<br />

Omdat hij om de hoek woont ging hij regelmatig op Zaterdag<br />

bij <strong>Sparta</strong> kijken. Wat hij daar zag beviel hem<br />

wel. Op zijn 32ste wilde hij toch nog eens een overstap<br />

maken naar het zaterdagvoetbal en dat valt tot nu toe<br />

niet tegen. Hij is topscorer! Zelf is hij hierover bescheiden:<br />

“We hebben nog maar 6 wedstrijden gespeeld,<br />

maar ik kan moeilijk zeggen dat het niet zo is.”<br />

Daan speelt afhankelijk van de gevolgde tactiek centrumspits<br />

of aanvallende middenvelder. Bij Glanerbrug<br />

speelde hij in een erg grote selectie met veel goede<br />

voetballers. In de selectie van <strong>Sparta</strong> zitten ook veel<br />

goede voetballers, maar die is een stuk kleiner. Daan<br />

vindt het vooral erg leuk dat er veel jonge jongens bij<br />

zitten. Hij heeft het hier prima naar zijn zin!<br />

Tussen het zaterdagvoetbal en het zondagvoetbal ziet<br />

Daan wel de nodige verschillen. Niet qua niveau, maar<br />

wel qua stijl van voetballen. Op zaterdag wordt er<br />

vooral Engels gevoetbald, met veel lange ballen en fysieke<br />

kracht. Een ander verschil is het ontbreken van<br />

een vijfde klasse. Hierdoor is het niveauverschil tussen<br />

de klassen wat groter. In de eerste klasse wordt een<br />

foutje direct afgestraft, waar je er in de 2de klasse nog<br />

mee wegkomt. Hierdoor hebben we een aantal wedstrijden<br />

met een doelpuntje verschil verloren. Dat vraagt<br />

om scherpte en discipline, maar dat gaat nu steeds<br />

beter. We zijn goed bezig.<br />

Daan vindt <strong>Sparta</strong> een gezonde en gezellige club. Met<br />

een goed gevulde kantine op donderdag en zaterdag<br />

en een actieve supportersvereniging. De toekomst?<br />

Zo lang als het kan wil Daan op niveau<br />

blijven presteren, hij is geen type voor een lager elftal.<br />

Als dat niet meer lukt sluit hij zijn carrière af waar<br />

die begon: bij Vogido. Dan is de cirkel rond. Maar<br />

daar denkt Daan nog niet aan. Hij voelt zich jong en<br />

fit!<br />

Rudi Oostindie is 27<br />

jaar oud en werkzaam<br />

in de Horeca.<br />

Hij speelde hiervoor<br />

langdurig voor Achilles<br />

<strong>Enschede</strong>, maar<br />

ging daarnaast op<br />

steeds hoger niveau<br />

zaalvoetballen (eerst<br />

eerste-, later eredivisie).<br />

Hierdoor stopte<br />

hij bij Achilles en ging op zondag voetballen bij AJC<br />

en kwam daarna nog kort uit voor Sportlust Glanerbrug<br />

en weer Achilles. Dat er in het verleden veel rivitaliteit<br />

is geweest tussen Achilles en <strong>Sparta</strong>, merkt<br />

hij eigenlijk alleen als oudgedienden van Achilles<br />

hierover beginnen.<br />

Rudi is van origine middenvelder. Zijn zaalvoetbalkwaliteiten<br />

zie je terug in techniek op de kleine<br />

ruimte en overzicht. Goede kwaliteiten voor een<br />

middenvelder. Op dit moment heeft hij nog geen<br />

basisplaats. Helaas weerhoud een blessure hem er<br />

nu van om te spelen, maar hij hoopt op voorspoedig<br />

herstel zodat hij weer wat voor de club kan betekenen.<br />

De behoefte om weer op niveau te spelen is niet het<br />

enige dat Rudi naar <strong>Sparta</strong> bracht. Zijn vader was<br />

jarenlang <strong>Sparta</strong>an en daardoor was Rudi al bekend<br />

met <strong>Sparta</strong>. Zijn eerste indrukken zijn erg positief.<br />

Het is dan ook een beetje thuiskomen. Rudi<br />

merkt op dat alles goed is geregeld rond de selectie<br />

en dat de trainingen van hoog niveau zijn.<br />

Het valt hem op dat <strong>Sparta</strong>nen erg betrokken zijn bij<br />

de club en veel belangstelling tonen. Ook bij de<br />

jeugdteams komen veel ouderen kijken. Het valt<br />

Rudi zelfs op dat het wel eens lijkt of er meer mensen<br />

bij de jeugdteams komen kijken dan bij de selectie.<br />

23<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


KREMERSVEENWEG 21 7585 PN GLANE (LOSSER) TEL. 053-461 24 59<br />

Juwelier - Horloge<br />

Gronausestraat 1201-1203 7534 AH Glanerbrug Tel. 053 - 461 12 28<br />

Maandag de gehele dag gesloten<br />

����� ���� ������ ����� ���� ��� ����� ���� ��� �� ���� ��� ������ ������<br />

�������<br />

������ ������<br />

����<br />

������<br />

����� ���� ������ ����� ������ ������<br />

����� ������ �������� ��������<br />

�������������<br />

���� ��� �������� ������� �������� ��������<br />

�������� ��������<br />

�������<br />

����� �����<br />

����� ����������� ���������� ������ ������<br />

������ ������<br />

����������������<br />

��<br />

��<br />

� ��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />


Nick Zwiers is 20 jaar<br />

oud en volgt nu een commerciële<br />

studie op het<br />

MBO, na dit jaar wil hij<br />

een opleiding voor fysiotherapie<br />

starten. Door<br />

blessureleed is hij regelmatig<br />

met deze beroepsgroep<br />

in aanraking<br />

gekomen. Een inspiratie?<br />

Zeker. Maar hij hoeft niet<br />

perse als sportfysiotherapeut aan de slag, het werken<br />

met ouderen spreekt hem ook erg aan.<br />

Zijn voetballoopbaan speelde zich tot nu toe af bij Rigtersbleek,<br />

waar hij ook in het eerste elftal speelde. Dit<br />

jaar stopte hij daar in de winterstop. Na te hebben<br />

doorgetraind bij Juliana voelde hij toch een sterke behoefte<br />

op niveau te blijven voetballen. Hierbij kwam hij<br />

al snel uit bij <strong>Sparta</strong>. Als jeugdspeler kwam hij hier vaak<br />

op bezoek en werd altijd goed ontvangen. Na een<br />

goed gesprek met trainer Jan Willem Holland bezocht<br />

hij de laatste thuiswedstrijd van <strong>Sparta</strong> dit seizoen en<br />

zag daar een team spelen waar hij graag bij wilde<br />

horen. Zo gezegd zo gedaan1<br />

Daan is net als Rudy op meerdere posities in het<br />

middenveld inzetbaar. Helaas liep ook hij kort na<br />

Rudy een vervelende blessure op. Kleine scheurtjes<br />

in de knieband en hamstring houden hem de komende<br />

tijd aan de kant. Op dit moment mag hij alleen<br />

onder begeleiding aan krachttraining doen.<br />

Over <strong>Sparta</strong> heeft Nick niets dan goeds te vertellen:<br />

“Leuke mensen, veel gezelligheid. Ik ben hartstikke<br />

goed ontvangen en heb me erg welkom gevoeld”.<br />

Zijn ambities voor de toekomst? “Ik zie mij nog wel<br />

een aantal jaren bij <strong>Sparta</strong> spelen. Hier wil ik graag<br />

presteren en iets neerzetten.”<br />

Dat <strong>Sparta</strong> een geweldige club is met betrokkenheid,<br />

prestatie en veel gezelligheid wisten we al<br />

lang. Maar het blijft leuk om dat te horen van mensen<br />

die nieuw bij de club komen.<br />

Jongens: welkom en veel succes!<br />

25<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


DE VRIES<br />

RADIATEUREN<br />

UW PARTNER IN<br />

KOELING!!!<br />

De Reulver 82<br />

7544 AM <strong>Enschede</strong><br />

Tel. 053 - 431 20 44<br />

AUTO RADIATEUREN SERVICE<br />

BENNIE DE VRIES<br />

onbetwist de specialist<br />

AUTO RADIATEUREN<br />

te warm - lekt - verstopt?<br />

Daar heb je specialisten voor.<br />

Binnen een dag klaar (2 jaar garantie)<br />

Ook montage van waterpompen en koppakkingen.<br />

Ook specialisatie opgebied van oldtimers en industriekoelers.<br />

Ik denk niet na<br />

over mijn uitvaart...<br />

...ik onthoud Vredehof.<br />

Pedro<br />

Ik onthoud...<br />

Swier<br />

Uitvaartleider<br />

Telefoon: 053 - 431 23 89<br />

www.vredehof.nl


DEELNAME VANAF DE A-JEUGD<br />

SPARTAQUIZ<br />

VRIJDAG 23 NOVEMBER<br />

AANVANG:<br />

20.00 UUR<br />

INSCHRIJFFORMULIER<br />

LIGT BIJ DE BAR!!!<br />

DURF JIJ?<br />

Doe vrijdag 23 november a.s. mee met<br />

de speciaal voor <strong>Sparta</strong> gemaakte quiz.<br />

Zit jij vol met weetjes? Doe dan mee!<br />

We beginnen om 20.00 uur. Tot dan!<br />

www.sparta-enschede.nl<br />

27<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


FIETSENWINKEL<br />

Oldenzaalsestraat 340<br />

7523 AJ <strong>Enschede</strong><br />

Telefoon 053-435 82 19<br />

HORECA PRODUCTEN B.V. ENSCHEDE<br />

TELEFOON 053 - 435 30 86<br />

LID VAN DE<br />

Business Club<br />

sigarenmagazijn<br />

Voortsweg 33, tel. 435 84 46<br />

<strong>Enschede</strong><br />

Het adres voor uw<br />

� ROOKARTIKELEN<br />

� AANSTEKERS<br />

� PIJPEN<br />

� FOTO-SERVICE<br />

in een dag klaar<br />

� LEKTUUR<br />

� WENSKAARTEN<br />

� STRIPPENKAARTEN<br />

� TOTO-LOTTO-<br />

SPELNET<br />

� STAATSLOTEN


Het wel en wee van <strong>Sparta</strong> 1 en 2 tekst: Henk van der Hoeven<br />

Na het kampioenschap van <strong>Sparta</strong> 1 van de Tweede<br />

Klasse werd er reikhalzend uitgekeken naar het nieuwe<br />

seizoen. Eindelijk weer in de Eerste Klasse!<br />

Trainer Jan Willem van Holland kon vier nieuwe spelers<br />

begroeten: Daan Akkerman, Nick Zwiers, Robert<br />

Hembrecht en Rudy Oostindie. In de beginfase van de<br />

competitie konden we ook Abel Gerrits weer verwelkomen<br />

in de selectie. Binnenkort komt Matthijs ter Horst<br />

de gelederen versterken zodat de aanvalskracht een<br />

nieuwe impuls krijgt. Met de spelers van <strong>Sparta</strong> 2 die in<br />

de voorbereiding aansloten is er sprake van een mooie<br />

selectie. Daarnaast bleek Geerco Holtkamp als assistent<br />

trainer een uitbreiding van de technische staf.<br />

De voorbereiding kende wisselende successen. Zo<br />

werd er twee keer gewonnen inoefenwedstrijden.<br />

Tegen respectievelijk PH en Drienerlo werd het 3-2 en<br />

3-1. De zondagclubs Sportclub <strong>Enschede</strong> en Glanerbrug<br />

bleken te sterk met 4-2 en 8-0.<br />

In de beker was er sprake van een sterke tegenstand.<br />

Hoofdklassers WHC en Rigtersbleek waren een duidelijk<br />

maatje te groot. De bekercampagne werd afgesloten<br />

met een gelijkspel tegen TVC ’28.<br />

In de competitie blijkt dat tegenstanders in de Eerste<br />

Klasse tot nu niet veel voor elkaar onderdoen. Op dit<br />

moment heeft <strong>Sparta</strong> 1 drie wedstrijden gewonnen en<br />

vier wedstrijden verloren. Het klasseverschil in met<br />

name de nederlagen geeft wel aan dat <strong>Sparta</strong> 1 zeker<br />

een rol te spelen heeft in de competitie. Kleine nederlagen<br />

leverden weliswaar geen punten op maar zeker<br />

wel aanknopingspunten om op voort te borduren. Na<br />

de verdiende overwinning op Blauw Geel ’55 is het<br />

team terug te vinden op een plaats aan de onderkant<br />

van de middenmoot.<br />

<strong>Sparta</strong> 2 kende een prima vorig seizoen. Zowel in<br />

de competitie als in de beker bleek dat <strong>Sparta</strong> 2 zich<br />

prima kon verweren. Uiteindelijk haalde <strong>Sparta</strong> in<br />

de competitie de derde plaats en dat leverde de nacompetitie<br />

op. Daarin bleek VVOG te sterk. In de<br />

beker werden prima resultaten behaald. SVZW 2<br />

was uiteindelijk de ploeg die het bekersprookje ten<br />

einde bracht.<br />

De voorbereiding op het huidige seizoen maakte<br />

duidelijk dat een tweede elftal eigenlijk elk seizoen<br />

een geheel nieuwe start moet maken. Ook dit seizoen<br />

zijn er veel nieuwe gezichten in het team.<br />

Naast de keepers Sebastiaan Boomsma en Pascal<br />

Waanders zijn Mike Lippinkhof, Ingo ter Huurne,<br />

Pascal Oorlog en Bart Visser nieuwe spelers.<br />

Net als grote broeder <strong>Sparta</strong> 1 werd de bekercompetitie<br />

in de reguliere fase beëindigd.<br />

De competitie kent een flink aantal ploegen dat aan<br />

elkaar gewaagd is. Als gevolg daarvan is het dringen<br />

om de hogere posities. Doordat er op een flink<br />

aantal posities binnen het team sprake is van een<br />

wisseling van de wacht zijn de resultaten niet altijd<br />

evenwichtig. Maar al met kent <strong>Sparta</strong> 2 een goede<br />

start die zeker uitzichten biedt op meer.<br />

Het uiteindelijke resultaat van vorig seizoen is daarbij<br />

een mooie stimulans om de goede lijn voort te<br />

zetten<br />

29<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


LID VAN DE<br />

Business Club


Beltona Beloften Competitie 2012-2013 tekst: Daan Wevers<br />

Op maandag 17 september is de BBC 2012 van start<br />

gegaan. Sinds in 1999 enkele mensen bij <strong>Sparta</strong> het initiatief<br />

namen tot deze speciale wedstrijdreeks, bedoeld<br />

om iets extra’s te doen voor jong voetbaltalent (spelers<br />

tot en met 21 jaar) in het oosten van het land, is dit al<br />

weer de 14e editie.<br />

Bescheiden begonnen met 20 deelnemende verenigingen<br />

is ‘de Beltona’ inmiddels een begrip geworden in<br />

de voetballerij. Tot ver buiten <strong>Enschede</strong>, ja zelfs tot ver<br />

buiten de provinciegrens. En dat mag toch wel heel bijzonder<br />

worden genoemd, zoals het tegelijk aantoont<br />

dat deze beloftencompetitie in brede kring wordt gezien<br />

als een nuttige aanvulling op de jeugdopleiding.<br />

Daarbij treedt sportkledingfabrikant Beltona B.V. in Rijswijk<br />

- tevens kledingsponsor van de Cvv <strong>Sparta</strong> - al<br />

vanaf het begin op als zeer gewaardeerd naamgever<br />

en hoofdsponsor.<br />

Voor de organisatiecommissie onder voorzitterschap<br />

van Gerard Mulder was er ook ditmaal geen zomerpauze,<br />

want meteen na de geslaagde finaledag werd<br />

begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe Beltona-seizoen.<br />

Behalve om het compleet krijgen van het deelnemersveld,<br />

gekoppeld aan zoveel mogelijk regionaal ingedeelde<br />

poules, gaat het daarbij verder o.m. om het<br />

samenstellen van het wedstrijdprogramma, het maken<br />

van afspraken met de diverse scheidsrechtersverenigingen<br />

in Overijssel, Gelderland en Drenthe.<br />

Daarnaast is er veel tijd en zorg besteed aan de ook<br />

nu weer fraai ogende presentatiegids waarin de deelnemende<br />

clubs niet alleen een pagina mogen vullen<br />

met informatie over zichzelf, maar waarin elke vereniging<br />

ook de nodige ruimte krijgt voor sponsor-uitingen.<br />

De presentatiegids bevat verder o.m. een terug-/vooruitblik<br />

van de commissievoorzitter, een verslag van de<br />

laatste finaledag, en een beschouwing over de poule-<br />

indeling voor het nieuwe seizoen. Dit alles voorzien<br />

van veel fotomateriaal en met daarnaast natuurlijk<br />

ook het complete programma van de nieuwe competitie.<br />

De belangstelling voor de Beltona Beloften Competitie<br />

is nog altijd onverminderd groot. Weliswaar<br />

gaven na het afgelopen seizoen enkele clubs om<br />

doorgaans zeer acceptabele redenen te kennen<br />

niet langer te willen of te kunnen meedoen. In het<br />

nieuwe seizoen beginnen toch weer 36 ploegen<br />

aan de beloftencompetitie die uiteindelijk de winnaar<br />

van de Beltona Cup 2012-2013 moet opleveren.<br />

De 36 ploegen zijn ondergebracht in negen poules<br />

van vier waarin tussen nu en half april een hele<br />

competitie wordt afgewerkt met vier wedstrijden<br />

vóór de winterstop en twee in de periode daarna.<br />

De poulewinnaars en de zeven beste nummers 2<br />

plaatsen zich voor de finaledag, die zaterdag 1 juni<br />

2013 weer bij <strong>Sparta</strong> op het Schreurserve wordt gehouden.<br />

Voor deelnemende verenigingen, uitslagen standen<br />

enz.. verwijzen wij u naar de <strong>Sparta</strong>-site “kopje” Beltona.<br />

Het bestuur heeft afscheid genomen van twee commissieleden,<br />

te weten Wim Hesselink, een van de<br />

oprichters van de competitie en belast met pr zaken,<br />

en Rein Westerman belast met de algehele wedstrijdcoördinatie.<br />

Veel dank zijn wij verschuldigd voor<br />

het vele werk dat zij voor de Beltona Beloften Competitie<br />

hebben verricht.<br />

Tegelijkertijd verwelkomen we drie nieuwe commissieleden<br />

te weten Raymond Dijkers en Peter de Jong<br />

die samen met Herman van de Velde de wedstrijdcoördinatie<br />

zullen gaan verzorgen en Daan Wevers<br />

voor pr zaken.<br />

31<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


Met de <strong>Sparta</strong>foon steunt u onze jeugd<br />

SPARTAFOON<br />

i.s.m.<br />

voor meer informatie<br />

Leo de Boer tel. 06 - 13 48 63 64 spartafoon@sparta-enschede.nl<br />

Op tijd op weg . . . wereldwijd<br />

Kuipersdijk 430 | 7541 WK <strong>Enschede</strong><br />

Telefoon 053 - 434 12 12 | www.msg-eurokoeriers.nl<br />

www.msg-fietskoeriers.nl


SINTERKLAASMIDDAG<br />

F JEUGD EN MINI’S<br />

Woensdag 28 november<br />

Aanvang 14.00 uur<br />

Clubgebouw <strong>Sparta</strong><br />

Aanmeldingsformulieren achter de bar<br />

33<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


De leden van dé businessclub<br />

<strong>Sparta</strong>, de BCS, dragen de<br />

<strong>Sparta</strong>nen een warm hart toe.<br />

Business Club<br />

Goudsbloemstraat 23 tel. 053 - 435 91 56<br />

7531 DD <strong>Enschede</strong> fax. 053 - 435 91 56<br />

mob. 06 - 23170400<br />

Bent u geïnteresseerd in de doelstellingen van<br />

deze groep actieve mensen, die naast hun<br />

sportieve interesses ook andere afspraken van<br />

onze samenleving nastreven, dan kunt u<br />

inlichtingen inwinnen via het mailadres<br />

bcs@sparta-enschede.nl


De prestaties van <strong>Sparta</strong> zaal 1 tekst: Neil Sweet<br />

De goede prestaties van <strong>Sparta</strong> E. Zaal 1 zijn niet onopgemerkt<br />

gebleven en daarom is er ons gevraagd<br />

een stukje voor de <strong>Sparta</strong> Klanken te schrijven. Op<br />

de website van cvv <strong>Sparta</strong> <strong>Enschede</strong> zijn er al uitgebreide<br />

verslagen te vinden over de wedstrijden tot<br />

nu toe inclusief statistieken.<br />

Uit marktonderzoek is gebleken dat de lezers van<br />

de <strong>Sparta</strong> Klanken meer van de mens achter zaal 1<br />

willen weten, en daar springen wij met dit stukje op<br />

in.<br />

Het is vrijdag 8 oktober en <strong>Sparta</strong> E. heeft net 4-4 gelijkgespeeld<br />

tegen de nummer 2 TVO. Hierdoor blijft het<br />

team bovenaan staan met 13 punten uit 5 we<br />

dstrijden. Helaas heeft ondergetekende deze wedstrijd<br />

over moeten slaan door verblijf in het buitenland, maar<br />

als razende reporter heb ik speciaal voor u een exclusief<br />

interview met de <strong>Sparta</strong>nen net na de wedstrijd.<br />

Heren, mag ik jullie feliciteren met dit gelijkspel of zien<br />

jullie dat niet zo?<br />

Bart: Tja... Je begint met vijf tegen vijf en je komt op een<br />

0-2 voorsprong, zij scoren... wij scoren...en het staat 1-<br />

3. Daarna laten we ons in slaap sussen en gaan we<br />

de rust in met een 3-3 stand. Natuurlijk ben je dan teleurgesteld<br />

en helemaal als je vlak na rust met 4-3 achterkomt.<br />

Gelukkig scoren wij dan een perfecte gelijkmaker.<br />

En je weet, dan kan alles nog gebeuren in het<br />

zaalvoetbal. Wij konden scoren, misschien dat TVO dat<br />

ook had gekund. Het team bleef echter strijden en uiteindelijk<br />

hebben we 1 punt.<br />

Uhm... ja... dankjewel Bart. Mark, jij hebt de gehele<br />

wedstrijd vanaf de bank mogen aanschouwen, hoe ervaar<br />

je dan zo’n wedstrijd?<br />

Mark: Het loopt je dan dun door de broek, kan ik je wel<br />

zeggen...<br />

Het was zo spannend?<br />

Mark: Spannend? Owja dat natuurlijk ook, maar we<br />

hebben vantevoren bij Sander gegeten en dat eten<br />

gaat net zo rap als dat Sander auto rijdt...<br />

Sander: Hey, zó slecht was het eten ook weer niet!<br />

Aha, natuurlijk... Erwin, dit was je competitiedebuut en<br />

je legt er gelijk twee in het netje. Desondanks, sta je nog<br />

wel vijf doelpunten achter op topscoorder Koen.<br />

Erwin: Ik leg er 30 in een seizoen in, dus die haal ik<br />

nog wel in!!! En als we verliezen dan komt dat door<br />

die prutsers achterin.<br />

Dus aan jou lag het niet vanavond?<br />

Erwin: Nee, dat lijkt me duidelijk, ik ben de beste! Dat<br />

zegt mijn vrouw ook elke avond tegen mij.<br />

Goed voor jou Erwin. Wouter, ik hoorde dat de<br />

<strong>Sparta</strong> zaal 1 postzegels inmiddels op de markt zijn.<br />

Kunnen wij nog meer promotie-activiteiten verwachten?<br />

Wouter: Jazeker, binnenkort zijn de sparta zaal 1 bekerpostzegels<br />

ook op de markt. En ik denk erover na<br />

om een boekje uit te brengen met woordgrappen.<br />

Wil je er een horen?<br />

Neuh, dat is niet....<br />

Wist je dat Bambi ontslagen is bij Walt Disney? Er<br />

was een reeorganisatie!<br />

HAHAHAHAHA<br />

Nee dat wist ik niet... Koen, je bent topscoorder terwijl<br />

je achterin staat. Wat is je geheim?<br />

Koen: Dat zijn mijn Brabantse roots! Wij zuiderlingen<br />

komen altijd naar voren. Kijk maar naar PSV... Manolev<br />

altijd voorin te vinden, zijn vervanger Hutchinson<br />

net zo. Willems stoomt altijd mee naar voren en<br />

zelfs Marcello kopt ballen erin.<br />

En ik maar denken dat je uit Limburg komt. Pieter, je<br />

scoort alweer je derde goal van het seizoen. Voel je<br />

je al een beetje thuis tussen deze jongens?<br />

Pieter: Nou dat gaat best wel goed met die jongens,<br />

ik vind alleen die lange kale die er vandaag bij is<br />

een beetje eng.<br />

Rick, wat is het vriespunt uitgedrukt in Kelvin?<br />

Rick: Nou moe, waarom krijg ik de moeilijke vragen?<br />

Ik pass!<br />

Owkee, wat is je favoriete eten?<br />

Rick: Frikandellenschotel!<br />

Heel lekker Rick! Hebben jullie nog iets wat jullie<br />

kwijt willen aan de lezers van de <strong>Sparta</strong> Klanken?<br />

Allemaal: Spi-Spa-<strong>Sparta</strong>... Jalalalala, Spi-Spa-<br />

<strong>Sparta</strong>... jalalalalala.<br />

35<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


SCHOONHEIDSINSTITUUT<br />

Het doet je goed,<br />

dat voel je.<br />

De schoonheids-specialist.<br />

Je wordt er weer mens van.<br />

Minkmaatstraat 136, <strong>Enschede</strong> 053-435 83 34<br />

Dépositaire<br />

JUVENA<br />

MEDEX<br />

DR. R.A. ECKSTEIN<br />

AHAVA<br />

Hairteam<br />

GERARD<br />

Niet zo maar een kapsalon.....<br />

Kapsalon Gerard straalt een gezellige en authentieke<br />

sfeer uit waardoor de klanten zich op hun<br />

gemak voelen. Mede door de warme inrichting en<br />

de klantvriendelijke benadering van onze 11 professionele<br />

medewerkers wordt uw bezoek aan onze<br />

kapsalon een prettige ervaring. Voor de zeer jeugdige<br />

bezoekers van Kapsalon Gerard is er een extra<br />

ruimte ingericht waar de kids zich precies thuis voelen<br />

en de keuze hebben om op een motor of in een<br />

auto geknipt te worden.<br />

Hierdoor wordt het bezoek<br />

aan de kapper een<br />

uitje voor de kinderen.<br />

Aarzelt u niet en kom<br />

gerust eens langs om<br />

zelf te oordelen over<br />

onze kapsalon.<br />

Padangstraat 66 7535 AE <strong>Enschede</strong><br />

Telefoon 053 - 432 48 72<br />

e-mail: info@kapsalongerard.nl<br />

www.kapsalongerard.nl


Penaltybokaal E teams<br />

Dit seizoen strijden de E teams om de penaltybokaal<br />

seizoen 2012-2013. In de rust van het eerste elftal<br />

mogen de spelers 3 strafschoppen nemen op de reserve<br />

doelman van het eerste elftal. Op dit moment zijn<br />

drie E teams geweest en gaat <strong>Sparta</strong> E3 aan de leiding.<br />

zaterdag 3 november <strong>Sparta</strong> - Go Ahead K. <strong>Sparta</strong> E4<br />

zaterdag 17 november <strong>Sparta</strong> - FC Meppel <strong>Sparta</strong> E5<br />

zaterdag 8 december <strong>Sparta</strong> - AZSV <strong>Sparta</strong> E6<br />

zaterdag 19 januari <strong>Sparta</strong> - WVF <strong>Sparta</strong> E7<br />

zaterdag 16 februari <strong>Sparta</strong> - SC Rouveen <strong>Sparta</strong> E8<br />

zaterdag 9 maart <strong>Sparta</strong> - KHC <strong>Sparta</strong> E9<br />

zaterdag 23 maart <strong>Sparta</strong> - VV Hierden <strong>Sparta</strong> E10<br />

zaterdag 13 pril <strong>Sparta</strong> - Urk <strong>Sparta</strong> E11<br />

zaterdag 4 mei <strong>Sparta</strong> - DOS Kampen <strong>Sparta</strong> ME1<br />

Tussenstand penaltybokaal<br />

penalty’s raak gem.<br />

1 <strong>Sparta</strong> E3 21 9 0.42<br />

2 <strong>Sparta</strong> E1 21 8 0.38<br />

3 <strong>Sparta</strong> E2 24 9 0.37<br />

Foto: <strong>Sparta</strong> E3<br />

37<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


Winkelcentrum ‘t Ribbelt<br />

Ribbelerbrinkstraat 57<br />

7531 CB <strong>Enschede</strong><br />

Telefoon 053 - 435 02 27<br />

Winkelcentrum ‘t Stroink<br />

Veldhoflanden 10<br />

7542 LA <strong>Enschede</strong><br />

Telefoon 053 - 434 52 80<br />

Goed brood op uw bord is<br />

energie voor elke sport!<br />

“Uw groenteman” Pompoen<br />

“Ook voor al uw<br />

fruitgeschenken”<br />

Winkelcentrum<br />

Boswinkel <strong>Enschede</strong><br />

Tel: 053-4313458<br />

info@uwgroentemanpompoen.nl<br />

www.uwgroentemanpompoen.nl<br />

LID VAN DE<br />

Business Club<br />

wordt<br />

lid !<br />

24 uur per dag door<br />

heel Europa<br />

J. van Vonno<br />

Preludestraat 118<br />

7534 XL <strong>Enschede</strong><br />

Tel. 053 - 461 35 76<br />

Mob. 06 - 11 35 62 14


Supporters Vereniging tekst: Hugo Walhof<br />

Het nieuwe seizoen is weer in volle gang en dus heeft<br />

de Supporters Vereniging haar activiteiten ook weer opgestart.<br />

We hebben alweer diverse keren aan ons Rad<br />

van Avontuur gedraaid ná thuiswedstrijden van het<br />

eerste elftal en gaat het ophalen van oudpapier ook<br />

gewoon door.<br />

Intussen heeft de Gemeente <strong>Enschede</strong>/Twente Milieu<br />

bijna in heel <strong>Enschede</strong> de blauwe containers voor het<br />

oudpapier uitgedeeld. In verband hiermee zijn ook alle<br />

wijken opnieuw ingedeeld en kan het zijn dat bij u het<br />

oudpapier op een andere dag wordt opgehaald. U<br />

kunt dit zelf nakijken op de website www.twentemilieu.nl<br />

door op de afvalkalender uw postcode in te voeren.<br />

Of kijk gewoon op de <strong>Sparta</strong> site. Natuurlijk kunt u<br />

uw oudpapier ook altijd inleveren bij de blauwe papiercontainer<br />

naast het clubgebouw van <strong>Sparta</strong> aan de<br />

Kotkampweg.<br />

Op maandagavond 29 oktober houden wij onze<br />

jaarvergadering. De jeugdbingo in november en<br />

kerstbingo in december komen er aan. Verder gaan<br />

we bij de thuiswedstrijd van ons eerste elftal op 3<br />

november lekker haringhappen.<br />

Onze beroemde Pubquiz is niet meer weg te denken<br />

in november en Sinterklaas heeft zijn bezoek<br />

voor eind november al aangekondigd bij de SV. We<br />

sluiten het jaar weer af met onze gezellige oudejaarsborrel.<br />

Al met al weer voldoende activiteiten waarvoor de<br />

SV u graag uitnodigt. Hieronder een overzicht met<br />

alle data.<br />

Graag tot ziens!!<br />

Activiteiten programma<br />

Maandag 29 oktober Jaarvergadering SV aanvang 21.00 uur<br />

Zaterdag 3 november Haringkraam bij wedstrijd<br />

<strong>Sparta</strong> 1 - Go Ahead Kampen 1<br />

Vrijdag 9 november Jeugdbingo E-F en mini’s aanvang 19.00 uur<br />

Vrijdag 23 november <strong>Sparta</strong> Quiz aanvang 20.00 uur<br />

Woensdag 28 november Sinterklaasmiddag<br />

F en mini’s aanvang 14.00 uur<br />

Vrijdag 21 december Kerstbingo aanvang 20.00 uur<br />

Zaterdag 29 december Oudejaarsborrel aanvang 15.00 uur<br />

Zaterdag 12 januari Snertloop<br />

Activiteiten programma<br />

39<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


Hofl and Optiek. Nummer één in oogzorg en mode.<br />

Borne<br />

Grotestraat 197<br />

T 074-2671356<br />

Denekamp<br />

Vledderstraat 1<br />

T 0541-352318<br />

Haaksbergen<br />

Spoorstraat 8<br />

T 053-5725009<br />

Losser<br />

Raadhuisplein 7<br />

T 053-5388299<br />

<strong>Enschede</strong><br />

H.J. van Heekplein 26<br />

T 053-4321121<br />

Eibergen<br />

Kluiversgang 6<br />

T 0545-475500<br />

Oldenzaal<br />

St. Plechelmusplein 13<br />

T 0541-514177<br />

DE JONG<br />

Contactlensspecialisten a.n.v.c.<br />

Optometristen o.v.n.<br />

www.hoflandoptiek.nl<br />

MET HOFLAND<br />

MIK JE BETER<br />

Raadhuisstraat 16, 7581 AA Losser, tel. 053 - 538 12 08<br />

Koopcentrum Deppenbroek<br />

Rijnstraat 76-78, <strong>Enschede</strong>, tel. 053 - 435 54 64<br />

bloem en kado


Jubilarissen<br />

Op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van woensdag 29 augustus jl. werden er een aantal jubilarissen<br />

gehuldigd ivm hun langdurig lidmaatschap van de cvv <strong>Sparta</strong> <strong>Enschede</strong>.<br />

Frank Bakker, 25 jaar lid.<br />

Frank Goossen, 25 jaar lid.<br />

Herman van de Velde, 25 jaar lid.<br />

Cor Doornhein, 40 jaar lid.<br />

Henri Goossen, 40 jaar lid.<br />

41<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


Job Weerstra Fysiotherapeut<br />

Lid van loopgroep <strong>Sparta</strong><br />

Fit zijn is voor<br />

iedereen belangrijk!<br />

Weerfit fysiotherapie is een moderne,<br />

innovatieve fysio- en fitnesspraktijk in het<br />

centrum van <strong>Enschede</strong>. Doordat wij de oorzaak<br />

van het probleem aanpakken en verder kijken<br />

dan de pijn zal er doelgerichter gewerkt<br />

kunnen worden voor sneller en langduriger<br />

resultaat! Wij staan voor iedereen klaar om te<br />

helpen op passende wijze weer fit te worden<br />

en vooral.. te blijven!<br />

Weerfit fysiotherapie<br />

C.J. Snuifstraat 18<br />

7511 ZK <strong>Enschede</strong><br />

Telefoon: +31 (0) 53 785 06 01<br />

www.weerfit.nl


Bob Nieuwenhuis, 50 jaar lid. Klaas Grevelink, 60 jaar lid.<br />

KERST-<br />

BINGO<br />

VRIJDAG 21 DECEMBER<br />

AANVANG 20.00 UUR<br />

43<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012


44<br />

SPARTA KLANKEN OKTOBER 2012<br />

Algemeen bestuur cvv <strong>Sparta</strong><br />

Voorzitter H. Post tel. 06-53318941<br />

2e Voorzitter F. Bakker tel. 431 26 48<br />

Secretaris P. Wibier tel. 434 58 06<br />

Penningmeester W. Bakker tel. 06-51542585<br />

Algemeen R. v.d. Lippe tel. 433 67 51<br />

PR C. Tuinbeek tel. 06-14928680<br />

Ledenadministratie administratie tel. 435 45 18<br />

Account-functionarissen<br />

VTZ senioren H. Grondman tel. 06-42303492<br />

Facilitaire zaken J. Kloppenburg tel. 476 99 29<br />

Sponsoring ASS W. Holtkamp tel. 06-51492520<br />

Medische faciliteit P.J.M. Coppens tel. 430 72 63<br />

praktijk tel. 432 68 94<br />

Vrijwilligerscoörd. H. Jongman tel. 053-4334430<br />

ACT M. Mansveld tel. 433 80 98<br />

Coördinatoren<br />

Junioren A/B/C Angelo Poledda 0049-1722096835<br />

D pupillen Patrick Nijboer tel. 06-44390293<br />

E pupillen Leo de Boer tel. 06-13486364<br />

F pupillen/mini's Ronald Westerman tel. 06-14928257<br />

Keepers Marcel de Vries tel. 06-23110371<br />

Rapporteur keepers Andre te Pas tel. 06-24637951<br />

Dames/meisjes Patrick Beunders tel. 06-21818765<br />

Keepers M. de Vries tel. 06-23110371<br />

Scheidsrechters Tonnie ter Huerne tel. 06-43100056<br />

Wedstrijdsecretarissen<br />

Senioren 3 t/m 8 G. Vinke tel. 430 64 36<br />

Junioren p/a <strong>Sparta</strong> di/vr tel. 435 45 18<br />

Pupillen p/a <strong>Sparta</strong> di/vr tel. 435 45 18<br />

Overige<br />

Beheerder clubgeb. H.J. Goossen tel. 06-51424367<br />

Beltona toernooi W. Visscher tel. 06-53592886<br />

Webteam K. Friskus tel. 06-23911147<br />

A D R E S S E N<br />

Ere-voorzitters en ere-leden<br />

Webteam/teletekst J. Hembrecht tel. 478 37 77<br />

Eindredac. S.K. J.H. Gosseling tel. 06-52455200<br />

Clubgebouw tel. 435 45 18<br />

Supportersvereniging<br />

Voorzitter H. Walhof tel. 06-54917152<br />

Secretaris Y. Klonne tel. 06-34557073<br />

Penningmeester J. v.d. Velde tel. 06-51595925<br />

Businessclub <strong>Sparta</strong><br />

Secretaris J.H. Gosseling tel. 06-52455200<br />

<strong>Sparta</strong> website www.sparta-enschede.nl<br />

E mail adressen<br />

Algemene info info@sparta-enschede.nl<br />

Voorzitter voorzitter@sparta-enschede.nl<br />

Secretaris secretariaat@sparta-enschede.nl<br />

Penningmeester penningmeester@sparta-enschede.nl<br />

Clubblad klanken@sparta-enschede.nl<br />

Sponsoring sponsoring@sparta-enschede.nl<br />

Webmasters webmaster@sparta-enschede.nl<br />

Businessclub bcs@sparta-enschede.nl<br />

Teletekst pag. 485 RTV Oost<br />

Ere-voorzitters J. Meere (†), A.R. Bakker.<br />

Ere-leden G. ten Cate, J. ter Mors, G. Nijboer, R. Knobbe, D.J. Kruidhof, B.J. Wissink, H. Leferink,<br />

H. Schoonbeek, R. Weener, M. Mondria, C. v. Harselaar, J.G. ter Horst, J. Koops, F.G. Frölich,<br />

H. Versteeg, F.H. Vennink, R.L. Nijboer, C.K. v. Harselaar, A.H. Theessink, D.A. Hartman,<br />

K. Houdel, G.J. Dubbeldam (allen overleden)<br />

D. Budding, H. Kloppenburg, mevr. W. Pees, H.M. v.d. Valk, R.F. Westerman, G. Bolte, H. Goossen,<br />

H. Hankel, D.W. Hesselink, F. Bakker, K.R. Friskus, H. Veenstra.


fris > enthousiast > doen<br />

Ipskamp Drukkers is de specialist in het drukken van boeken,<br />

brochures, magazines en publicaties, vanaf oplage 1 tot enkele<br />

duizenden, zowel in zwart-wit als in full colour.<br />

ENSCHEDE AMSTERDAM ROTTERDAM Josink Maatweg 43, <strong>Enschede</strong> T. 053 482 62 62 www.ipskampdrukkers.nl


LID VAN DE<br />

Business Club

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!