Handreiking ViM - Veilige zorg, ieders zorg

veiligezorgiederszorg.nl

Handreiking ViM - Veilige zorg, ieders zorg

inHoudsopgaVe

1. WAArOM INCIDENtEN MElDEN? ..................................................................... 6

1.1 Veilig melden ................................................................................................ 6

1.2 Bron voor veiliger werken ............................................................................. 7

1.3 Verschillende fasen bij incidenten ................................................................ 7

2. WAt MElDEN? .................................................................................................... 8

2.1 Stel een duidelijke definitie vast ................................................................... 8

2.2 Meld alles wat niet de bedoeling is .............................................................. 8

2.3 Voer hoofdclassificatie en ernstcategorie in ................................................. 8

3. OrGANISEEr VIM GOED ................................................................................. 13

3.1 Organiseer commitment van rvb en management ...................................... 13

3.2 Investeer in veiligheidscultuur .................................................................... 13

3.3 Creëer een veilige omgeving om te melden ................................................ 13

3.4 Installeer een VIM-commissie ..................................................................... 15

4 HOE MElDEN ................................................................................................... 18

4.1 Stel een meldprocedure vast ...................................................................... 18

4.2 Maak duidelijk waar wat te registreren ....................................................... 18

4.3 Digitaal melden of niet? .............................................................................. 19

4.4 Eisen aan het meldformulier ....................................................................... 20

4.5 Wel of niet anoniem melden? ..................................................................... 20

More magazines by this user
Similar magazines