Handreiking ViM - Veilige zorg, ieders zorg

veiligezorgiederszorg.nl

Handreiking ViM - Veilige zorg, ieders zorg

5. WIE MElDEN? .................................................................................................. 23

5.1 Zoveel mogelijk medewerkers .................................................................... 23

5.2 Patiënten melden (on)veiligheid .................................................................. 23

5.3 Meldingsbereidheid stimuleren ................................................................... 24

6. WAt DOEN MEt MElDINGEN? ANAlySErEN EN VErBEtErEN! ................... 25

6.1 Analyse gaat uit van systeemdenken ......................................................... 25

6.2 Wie analyseren meldingen? ........................................................................ 26

6.3 risicotaxatie ............................................................................................... 28

6.4 Oorzaakanalyses ........................................................................................ 29

6.5 Welke meldingen analyseren? .................................................................... 29

6.6 Verbeteraanbevelingen ............................................................................... 33

7. rAPPOrtAGE ................................................................................................... 32

7.1 Feedback aan de melder ............................................................................ 32

7.2 terugkoppeling aan team ........................................................................... 32

7.3 rapportage aan het management .............................................................. 32

7.4 Wijze van terugkoppeling van de resultaten van de analyses ........................ 32

7.5 typen analyses ........................................................................................... 33

7.6 resultaten verbreden ................................................................................. 36

VErDEr lEZEN ..................................................................................................... 38

More magazines by this user
Similar magazines