Weleda Berichten Lente 2011

weleda.nl

Weleda Berichten Lente 2011

90 Years

In harmony

with nature and the

human being

Weleda BERICHTEN

Lente 2011 | 228

Werelds!

Internationale jubileumuitgave | Weleda 90 jaar duurzaam!

LENTE 1 2011

certified

100%

natural


90 JAAR IN

HARMONIE

MET MENS EN

NATUUR

90 jaar geleden begon de geschiedenis van

Weleda in een klein dorp in Zwitserland. Nu,

in 2011, is Weleda een internationale onderneming

met 1.900 medewerkers en actief

op alle continenten. Graag vertellen we in

deze jubileumuitgave het een en het ander

over het succesverhaal dat Weleda heet.

Het eerste Weleda-tijdschrift verscheen al

in 1932. Inmiddels zijn er meer dan twintig

versies in even zoveel landen. Deze magazines

laten zien wat het motto ‘in harmonie

met mens en natuur’ voor Weleda betekent.

Alles bij Weleda is gebaseerd op eerbied,

liefde en verantwoordelijkheid voor mens

en natuur. Wat dat betreft is Weleda pionier

van de duurzaamheid!

In deze uitgave volop voorbeelden van onze

veelsoortige betrokkenheid bij mens en

natuur en ook die van Weleda-gebruikers

wereldwijd. Ontdek bijvoorbeeld waar de

kostbare biologische sesamolie vandaan

komt, een onmisbaar bestanddeel van natuurcosmetica.

Op de jubileumwebsite,

www.weleda.com, nog meer gedetailleerde

informatie rond het thema duurzaamheid.

Mede namens alle medewerkers van Weleda

dank ik een ieder hartelijk voor het vertrouwen.

Dit stimuleert ons om ook in de toekomst

producten te ontwikkelen die in alle

opzichten voldoen aan ons motto ‘in harmonie

met mens en natuur’.

PATRICK SIRDEY,

CEO WELEDA AG

certified

100%

natural

COVER:

SESAMTEELT

IN MEXICO

COLOFON

WELEDA BERICHTEN

LENTE 2011 | 228

WELEDA BERICHTEN IS EEN UITGAVE

VAN WELEDA BENELUX SE EN

VERSCHIJNT VIERMAAL PER JAAR.

REDACTIE:

MARIELLE BOERSTOEL,

MICHEL GASTKEMPER (CORRECTIE),

SANDRA VLOT (HOOFDREDACTIE)

BEELDREDACTIE:

KIRSTI HUIZINGA

VORMGEVING:

JURJEN BUURMANS

FOTOGRAFIE/ILLUSTRATIES:

CHRISTIAN FIELDEN, FRED FURGOL,

MARJAN DE HAAN, KIRSTI HUIZINGA,

MICHAEL PEUCKERT, MICHIEL

WIJNBERGH, BARBARA VON

WOELLWARTH, WELEDA GROEP

DRUK: HABO DACOSTA

OPLAGE: 110.000

22

INHOUD

Natuurlijke ingrediënten,

natuurlijke schoonheid 4

Weleda 90 jaar duurzaam 6

En hoe zit het met onszelf? 8

Blijvend mooi met Granaatappel 13

Het hart van Weleda ligt in de tuin 16

Lentekriebels! 20

Sesam, open u 22

Espace Weleda: een oase van rust 28

WELEDA 2 BERICHTEN LENTE 3 2011

16

13

VERKOOPINFORMATIE

ALLE IN DEZE UITGAVE GENOEMDE

PRIJZEN ZIJN ADVIESVERKOOP-

PRIJZEN. PRIJSGEGEVENS ZIJN

BEHOUDENS TYPE- EN

DRUKFOUTEN. DE PRODUCTEN ZIJN

VERKRIJGBAAR BIJ DE MEESTE

WELEDA PARTNERWINKELS. MEER

INFORMATIE OVER WELEDA,

PRODUCTEN EN VERKOOPADRES-

SEN IN DE BUURT: WWW.WELEDA.NL.

WELEDA BENELUX SE, POSTBUS

680, 2700 AR ZOETERMEER,

079 363 13 35, INFO@WELEDA.NL.

DE AFGEBEELDE PERSONEN IN DIT

MAGAZINE ZIJN - TENZIJ ANDERS

VERMELD - UITSLUITEND

ILLUSTRATIEF.

WELEDA BERICHTEN IS GEDRUKT OP

PAPIER MET HET FSC-KEURMERK.


NATUURLIJKE

INGREDIËNTEN,

NATUURLIJKE

SCHOONHEID

Natuurzuivere lichaamsverzorgingsproducten en (zelfzorg)geneesmiddelen van

Weleda worden duurzaam geproduceerd. In harmonie met mens en natuur. En dat

al precies 90 jaar!

1924

1959

1924

Grondlegger van de

antroposofie, Rudolf

Steiner, ontwikkelt de

biologisch-dynamische

landbouw.

2001

Weleda bouwt een

nieuw ecologisch

pand in Duitsland. In

2006 volgt Zwitserland.

1959

Aanleg van de

grootste tuin met

medicinale planten in

Europa in het Duitse

Wetzgau.

1997

Weleda Duitsland

krijgt een ISO

1400-certificering

voor kwaliteit.

Weleda Frankrijk,

Japan en Zweden

volgen.

2005

Weleda ontvangt van

de Duitse regering

een prijs voor het

Weleda Generationen

Netzwerk, het project

ter vergroting van de

solidariteit tussen de

generaties.

2008

Weleda Nederland en

België zijn klimaatneutraal.

Zij kopen

emissierechten van

Soil & More dat

wereldwijd composteringsprojecten

opzet.

WELEDA 4 BERICHTEN LENTE 5 2011

1975

1992

Weleda start

partnerships bij de

teelt van biologische

ingrediënten uit

ecologische

natuurgebieden, en

helpt deze gebieden

ontwikkelen en

beschermen.

2008

Weleda steunt

biodiversiteit en

neemt tevens deel

aan de negende

VN-conferentie over

dit onderwerp.

1988

1992

1997

1975

Weleda ondersteunt

uiteenlopende

hulpprojecten in de

wereld.

1998

Weleda Duitsland

opent een crèche

voor de kinderen van

werknemers, gevolgd

door Weleda Frankrijk

in 2010.

2006

De eerste internationale

Weleda

milieuconferentie.

Highlights: vermindering

van CO2-uitstoot

en waterbeheer.

2009

Weleda publiceert

zijn eerste internationale

milieurapport.

1998

2000

2001

2005

1988

Duurzaam zijn we al

vanf 1921. Vanaf

1988 wordt dit

officieel vastgelegd.

2000

Als één van de eerste

bedrijven in Duitsland

publiceert Weleda

een duurzaamheidsverslag.

Weleda

Nederland volgt

enkele jaren later.

2007

Weleda en andere

producenten van

natuurcosmetica

voeren het NaTruekeurmerk.

2010

Het kantoor van

Weleda Verenigde

Staten draait geheel

op windenergie.

Weleda Nederland

wordt verkozen tot

Duurzaamste Merk

van Nederland 2010.

2007

2006

2009

2008

2010


WELEDA

90 JAAR

DUURZAAM

Samen zuinig

Andreas Ellenberger milieudeskundige

bij Weleda AG Zwitserland:

‘Arlesheim, de stad waar Weleda

haar hoofdkantoor heeft, is een

zeer milieubewuste plaats. Toen de

stad een voorstel deed voor een

houtgestookte warmtecentrale, zeer

dicht in de buurt van ons bedrijf,

hebben we onmiddellijk besloten

hieraan mee te doen. Door dit systeem

zal de verwarming vanaf 2011

geheel geschieden met biomassa uit

het bos rond Arlesheim, in plaats

van aardgas uit Siberië. Jaren geleden

vroegen we onze gas- en elektriciteitsleveranciers

al om ecologisch

MICHAEL STRAUB EN MARTINA BROMMER

gecertificeerde producten

te leveren. Ook zijn we erin

geslaagd al onze productzendingen

en gedrukte

materialen klimaatneutraal

te maken. Doordat

we gesloten watercirculatiesystemen

hebben geïnstalleerd,

zijn onze koelprocessen

veel meer

verantwoord en betrouwbaarder

geworden. En in

de loop van de tijd hebben

we niet minder dan zeven

miljoen liter drinkwater

bespaard.’

WELEDA 6 BERICHTEN

Weleda wordt wereldwijd

geprezen om de pioniersrol

die het vervult als

‘groen merk’. Weleda is

100% natuurlijk, gezond,

veilig, eerlijk, menselijk,

milieuvriendelijk, maatschappelijk

betrokken, en

dat al sinds 1921!

CHRISTOPH MÖLDNER

Duurzaam zaaien

en oogsten

ANDREAS ELLENBERGER,

ADRIAN CARKIC

Michael Straub, beheerder Weleda-tuin

Duitsland, tevens Europa’s grootste medicinale

kruidentuin: ‘Veel van de 180 soorten die

hier biologisch worden geteeld voor verwerking in

Weleda-producten, zijn met uitsterven bedreigd.

Weleda verwerkt niet alleen ingrediënten uit deze

en zes andere Weleda-tuinen wereldwijd, maar

betrekt ook zo’n duizend verschillende grondstoffen

uit bijna elk deel van de wereld. Deze grondstoffen

komen zoveel mogelijk uit biologische of

biologisch-dynamische landbouw en ecologisch

Pioniers in

Nederland

Hans Nijnens, algemeen

directeur Weleda Benelux.

Weleda Benelux is

sinds vier jaar klimaatneutraal

dankzij ons partnerschap

met het bedrijf

Soil & More. Deze organisatie

heeft in landen als

Mexico en Zuid-Afrika joint

HANS NIJNENS EN JOHAN

ventures opgericht, om organisch afval in te zamelen en

dit om te zetten in hoogwaardige compost.

Weleda Nederland heeft alleen al in 2010 diverse prijzen in

ontvangst mogen nemen. De Duurzaamste Merk van

Nederland 2010 Award is er één van. Ook ons mobiliteitsplan

heeft een innovatieprijs gekregen. Werknemers die

met de fiets naar hun werk komen, krijgen een vergoeding

van 19 cent voor elke kilometer die ze rijden. Goed voor het

milieu, goed voor hun gezondheid. Nog een voorbeeld:

Vanaf hun zestigste kunnen werknemers overschakelen op

parttime arbeid en doorgaan met werken tot na de normale

pensioenleeftijd van 65 jaar. Iemand die nog maar 80

procent in plaats van fulltime werkt, krijgt 90 procent van

zijn vroegere salaris terwijl zijn pensioen er niet onder te

lijden heeft. Eén van onze werknemers, Johan, is bij ons op

de leeftijd van 63 begonnen en is nu 75. Hij komt niet elke

dag, maar hij is hier regelmatig, wat prettig is voor hem en

voor ons. De werknemers waarderen en gebruiken dergelijke

programma’s.’

MEDEWERKER SOORTBESCHERMING gecertificeerde natuurgebieden.’ Straub houdt zich dan

ook bezig met het zoeken naar ongerepte natuur op alle

continenten.

Duurzaamheid heeft bewezen een solide basis te zijn voor

Weleda. Inmiddels is 65 procent van de grondstoffen voor

Weleda biologisch. Dat percentage zal snel oplopen tot 80

procent. Synthetische kleurstoffen, parfum en conserveringsmiddelen

blijven taboe, evenals dierproeven en genetisch

gemodificeerde organismen.

Is er nooit iets fout gegaan? Duurzaamheidsmanager bij

Weleda Duitsland, Holger Biller, geeft toe: ‘Onze verpakkingen.

Op dit vlak is er ruimte voor verbetering. We werken

hard aan ecologisch verantwoorde verpakking.’

LENTE 7 2011

DUURZAAM OP

ALLE FRONTEN

Een greep uit duurzame

daadkracht van Weleda:

GEZOND - Weleda helpt

mee om de biodiversiteit

(de diversiteit aan

plantensoorten) in stand te

houden en ondersteunt de

ontwikkeling van biologische

en duurzame

landbouw.

FAIR - Weleda werkt nauw

samen met lokale partners

om ervoor te zorgen dat

grondstoffen zonder

uitbuiting worden

geproduceerd en ingekocht.

En er wordt een

eerlijke prijs betaald; fair

trade dus.

BIO - Eigen biodynamische

teelt van medicinale

kruiden kent een lange

geschiedenis bij Weleda.

Weleda telt dan ook maar

liefst zeven eigen tuinen.

BALANS - Weleda’s

bedrijfsactiviteiten draaien

om menselijke behoeften,

vooral die van de werknemers.

Er zijn tal van

programma’s om de balans

tussen werken en leven te

helpen bewaren.

NEUTRAAL - Weleda stelt

zich een klimaatneutrale

bedrijfsvoering ten doel en

gaat zuinig om met

energie. De overige

CO 2 -uitstoot wordt

gecompenseerd met

emissiecompensatie.


WELEDA-GEZINNEN VAN OVER DE HELE WERELD VERTELLEN

EN HOE ZIT HET MET

ONSZELF?

ZWITSERLAND:

Weleda gaat duurzaam om met de wereld. En hoe zit het met

onszelf? Lees hoe Weleda-gebruikers uit de hele wereld

omgaan met duurzaamheid binnen het gezin.

SANDRA VLOT

Minder is vaak meer

Onze auto rijdt op aardgas. Het water

wordt via zonnecollectoren voorverwarmd.

De toiletten en de wasmachine

krijgen gefilterd regenwater via een apart

waterleidingsysteem. De tuin wordt besproeid

met water uit de regenton. We hebben

geen energievretende droger. Ons eten

maken we zelf van verse biologische ingre-

ERIC EN MONICA RUBITSCHUNG,

CLARA, SALOMÉ EN NICCOLO

LAUFEN, ZWITSERLAND

diënten. We drinken leidingwater want dat

is van goede kwaliteit en heeft geen verpakking

nodig. We recyclen vrijwel alle bruikbare

materialen: glas, blik, karton en papier.

Wij zijn beslist ‘groener’ dan veel

mensen in onze omgeving. Veel van onze

buren rijden en vliegen permanent de wereld

over, omdat het zo goedkoop is. Dat is

AUSTRALIË:

Wees positief, maak het verschil!

Thuis recyclen we papier, karton, plastic

en blikjes, we schakelen ’s nachts de

stroom uit en dat doen we ook als er niemand

thuis is. We kopen natuurvoeding en

eten eens per week restjes van de dagen ervóór.

We leren onze kinderen door het goede

voorbeeld te geven: door de lichten in

huis uit te doen en door te composteren.

De kinderen recyclen glas en papier. Ze nemen

hun lunch mee naar school in gebruikte

meeneemverpakkingen. We wisselen

ook tips voor energiebesparing uit met

familie en vrienden. Ook op kantoor wordt

zuinig omgegaan met papier door bijvoorbeeld

dubbelzijdig te printen.

In onze omgeving is niet iedereen even serieus

bezig met duurzaamheid. Biologische

producten zijn duurder, dus kiezen veel

mensen nog voor het goedkopere alternatief.

Omdat de gemeente verzamelbakken

beschikbaar stelt, recyclen de meeste mensen

hun vuilnis wel. Duurzaam leven blijft

toch makkelijker als het je niets extra kost.

Ons land wordt aldoor duurzamer. Er zijn

ontzoutingsdrinkwaterinstallaties zodat

zeewater kan worden gebruikt. Er wordt

aan recycling en waterbeperking gedaan

en er wordt duurzamer en ‘groener’ gebouwd.

Er worden kortingen gegeven op

zonnepanelen, regentonnen, toiletten met

consumptie als (be)levenskwaliteit. Duurzaamheid

is voor ons een vanzelfsprekendheid.

Onze kinderen nemen veel van onze

waarden over. We hebben ze bijgebracht dat

waardevolle relaties het belangrijkste in het

leven zijn. Ja, uiteraard hebben ze zich in

hun puberjaren ook tegen ons afgezet.

Ons land is op de goede weg. Zo is zestig

procent van ons stroomverbruik afkomstig

van duurzame waterkracht. Er wordt veel

WELEDA 8 BERICHTEN LENTE 9 2011

NATALIA EN ALEJANDRO GARRIDO, NANCY EN

GABRIEL PORTOCARRERO - SYDNEY, AUSTRALIË

twee spoelmogelijkheden en waterbesparende

douchekoppen.

We zouden willen dat meer mensen zich

bewust worden van hun omgeving en van

de invloed die afval kan hebben op het milieu,

dat ze bewust luisteren naar het advies

dat via de diverse media wordt gegeven.

Wees positief, maak het verschil!

gedaan om het openbaar vervoer verder te

verbeteren. Zwitserland is een van de koplopers

ter wereld op het gebied van recycling.

Het belangrijkste probleem bij de invoering

van nog meer duurzaamheid in het dagelijkse

leven is dat het persoonlijk comfort

ons heilig is. Onze wens: veel minder papier

en afval produceren en op elk terrein veel

meer intelligente producten ontwerpen die

langer meegaan – want minder is vaak meer!


FINLAND:

JAANA EN AULIS KYTÖLÄ, AARNI EN

SOILA, HELSINKI, FINLAND

Groen denken en doen is

een manier van leven

geworden

Onze vakanties zijn eenvoudig en bestaan voornamelijk

uit wandelingen in de natuur, dicht bij

ons buitenhuisje. We eten vegetarisch en kopen voornamelijk

plaatselijke, ecologische producten. Verder

hebben we een stukje grond waarop we groenten en

bessen kweken. Jaana is een ecologische kapster; ze

gebruikt zo min mogelijk synthetische middelen en

chemicaliën. Een groot deel van ons meubilair is gerecycled,

onze lichaamsverzorging en huishoudelijke

reinigingsmiddelen zijn gecertificeerde fair trade producten.

Zelfs de kinderen doen het licht uit als ze een

kamer verlaten en sorteren het huishoudelijke afval.

Speelgoed en kleding worden gerecycled. Zaken als

de consumptiemaatschappij en koopverslaving zijn

veel voorkomende gespreksonderwerpen aan tafel.

Veel van onze buren schakelen langzaam om naar een

‘groenere leefstijl’, maar voor ons is ‘groen denken en

handelen’ een manier van leven geworden.

Milieukwesties halen ook steeds vaker de voorpagina’s

van kranten. Veel politieke partijen hebben tegenwoordig

een milieuprogramma. Steden en dorpen

nemen duurzaamheid sinds kort serieuzer.

Onze wens? We zouden willen dat mensen ietsje minder

egoïstisch zijn en wat meer belangstelling tonen

voor het milieu.

NEDERLAND:

Groene stroom

is een begrip,

net als schoon

autorijden

Zoals vrijwel iedereen in

Nederland scheiden we

ons afval. We proberen slechts

één keer per week boodschappen

te doen en zo min mogelijk

etenswaren weg te gooien.

De klokthermostaat van onze

zuinige cv-ketel is afgestemd

op onze werkweek. Je merkt

op kantoor ook goed dat er

duurzamer wordt gewerkt. Zo

kan er alleen worden geprint

met een speciaal pasje. We rijden

in een ‘eco-auto’ en zijn

dit jaar met de vouwwagen op

vakantie geweest in onze eigen

provincie, heel duurzaam dus!

Met nog een kindje op komst,

krijgen we veel spullen van oudere

nichtjes en neefjes. Ook al

zijn de kinderen nog klein, we

leren ze wel de deuren dicht en

het licht uit te doen. Dit voorjaar

hebben we geprobeerd

DIANA EN MARCEL VONS-MEINEN, DAMIAN

EN DAISY JANE, ASSEN, NEDERLAND

samen broccoli te telen. Helaas

heeft mama geen groene

vingers en is de oogst mislukt.

Ik dacht altijd dat wij niet

echt groen zijn, maar nu ik

opnoem wat we allemaal

doen, valt het me reuze mee.

We houden van luxe, maar

niet tegen elke prijs. Ik denk

dat de meeste mensen in

onze omgeving wel in min of

meerdere mate duurzaam bezig

zijn, maar het is niet echt

iets waar we het over hebben

tijdens de koffie of op een

verjaardag.

Duurzaamheid is niet meer

weg te denken in ons land.

Groene stroom is een begrip,

net als schoon autorijden, afval

scheiden, duurzaam bouwen,

spaar- en LED-lampen.

Onze wens? De overheid zou

goed gedrag, duurzaam leven

dus, moeten belonen. Biologische

producten goedkoper en

niet-biologische duurder maken.

Moet je dan eens zien

hoeveel mensen overstappen!

VERENIGDE STATEN:

WELEDA 10 BERICHTEN LENTE 11 2011

We proberen onze mooie

planeet elke dag te eren

We recyclen bijna alles. Negentig procent van

het voedsel bij ons thuis is natuurvoeding en

de producten voor onze lichamelijke verzorging zijn

uiteraard van Weleda. We luisteren zelfs naar (kinder)liedjes

over minder en hergebruiken! We proberen

onze mooie planeet elke dag te eren. Recyclen is

in ons gezin een manier van leven en zoon Connor is

hier actief bij betrokken. Hij kan de onderkant van

kartonnen dozen lezen om te bepalen of je ze kunt

recyclen of niet. We praten met hem over de verse

ingrediënten die we gebruiken en waarom, en over

de schadelijke stoffen in chemische schoonmaakmiddelen

en massaproductievoedsel.

DEANNE ZIRKER EN TOM WHITE,

CONNOR ALBUQUERQUE, NEW MEXICO,

VERENIGDE STATEN

Helaas moet ik zeggen dat wij ‘groener’ zijn dan de

meeste mensen in onze omgeving, maar natuurlijk

geldt ook hier de uitdrukking ‘soort zoekt soort’.

Onze vrienden hebben dus dezelfde levensstijl als

wij. Er is absoluut meer besef rondom het creëren

van een ‘groener’, duurzamer land. Ik hoop maar dat

voor volgende generaties deze manier van leven ‘zal

blijven hangen’ en dat we een deel van de schade die

we hebben berokkend kunnen herstellen!

Ik zou willen dat mensen alleen natuurvoeding eten

en plaatselijke kwekers steunen, in plaats van de

grote voedingsmiddelenbedrijven. Ik zou willen dat

recycling verplicht was voor elk huishouden. Ik zou

willen dat scholen alleen maar natuurlijk voedsel

zouden serveren aan onze kinderen. Ik zou willen, ik

zou willen, ik zou willen!


PROBEER EN WIN EEN JAAR LANG

GRANAATAPPELPRODUCTEN!

De Granaatappel Kennismakingsset

bestaat uit:

Granaatappel Verstevigende Dagcrème: voor

een stevigere huid en een frisse uitstraling. Verzacht

rimpels, bevordert de huidelasticiteit en

stimuleert de celvernieuwing. Granaatappel

Regeneratie Handcrème: trekt snel in, verzorgt

intensief en helpt vroegtijdige huidveroudering

en pigmentvlekken op de handen voorkomen.

Granaatappel Verzorgingsdouche: reinigt mild,

verzorgt en helpt beschermen tegen uitdrogen.

Je huid voelt aangenaam zacht en soepel aan.

Kennismakingsset miniverpakkingen: Granaatappel

Verstevigende Dagcrème, Granaatappel

Regeneratie Handcrème, Granaatappel

Verzorgingsdouche voor slechts e 3,95 (normale

prijs e 8,95).

Een jaar lang gratis

Granaatappelproducten!

Ben jij één van de honderd gelukkigen?

Maak kans op een jaar lang gratis

Granaatappelproducten! Check snel je

unieke code in de kennismakingsset

op www.weleda.nl!

Je kunt je code checken tot 31 mei 2011.

Weleda Granaatappelproducten

zijn speciaal

ontwikkeld voor de huid

vanaf haar veertigste

levensjaar. Maak nu

voordelig kennis met drie

producten uit deze serie en

maak bovendien kans op

een jaar lang gratis

Granaatappelproducten!

En… profiteer van korting

Tegen inlevering van de kortingsbon

uit de kennismakingsset ontvang je bovendien

e 1,50 korting op een Weleda

Granaatappelproduct naar keuze

(m.u.v. kennismakingsset en mini’s).

Alle aanbiedingen in deze uitgave zijn geldig t/m 1 april

2011 of zolang de voorraad strekt. Verkrijgbaar bij de

meeste Weleda Partnerwinkels. Kijk op www.weleda.nl

voor de dichtstbijzijnde verkooppunten.

BLIJVEND MOOI MET

GRANAATAPPEL

Granaatappelproducten van Weleda bevatten behalve

granaatappelolie ook sesamolie. Beide zitten boordevol

antioxidanten en onverzadigde vetzuren, die de

effecten van vroegtijdige huidveroudering tegengaan.

Het leven begint bij veertig, luidt de uitdrukking.

Natuurlijk is dat onzin,

maar het houdt in elk geval niet op bij veertig.

In tegendeel! Vaak is dit een periode

waarin we lekker in ons vel en vol nieuwe

plannen zitten. Naarmate de jaren vorderen,

verandert niet alleen je geest, maar

ook je lichaam. Om gezond te blijven, zijn

beweging, gezonde voeding én goede lichaams-

en gezichtsverzorging belangrijk.

De huid vanaf veertig

Vanaf je veertigste vertragen de stofwisselingsprocessen

van de huid alsook de celvernieuwing.

Hierdoor verzwakt het antioxidatieve

afweersysteem en is de huid

minder goed in staat om weerstand te bieden

aan vrije radicalen. Daarnaast is de

huid minder goed in staat vocht vast te

WELEDA 12 BERICHTEN LENTE 13 2011

houden, waardoor ze droger wordt en rimpels

zichtbaar worden. De huid verandert

overigens niet alleen van binnenuit, maar

ook door invloeden van buitenaf, zoals

zonlicht, luchtvervuiling en stress.

Om goed te regenereren en er aantrekkelijk

te blijven uitzien, heeft de huid na haar

veertigste een intensievere verzorging

nodig: meer slaap, gezondere voeding, langere

tijd om te ontspannen, meer vocht,

betere bescherming. Ook verzorgingsproducten

dienen afgestemd te zijn op de behoeften

van de huid.

Granaatappelproducten van Weleda bevatten

enorm veel goede eigenschappen en geven

de huid wat zij nodig heeft vanaf haar

veertigste levensjaar. Waarom zijn granaatappel

en sesam zo waardevol voor cosmetische

producten? De olie die uit granaatap-


pel- en sesampitjes wordt gewonnen, zit boordevol

antioxidanten. Deze gaan de effecten van vroegtijdige

huidveroudering tegen. Ze beschermen gezonde lichaamscellen

en -weefsel tegen vrije radicalen. Schade

die eenmaal door vrije radicalen is aangebracht,

kun je met antioxidatieve werking niet meer terugdraaien.

Voorkomen van de schade kun je wel.

Puur natuur! - Zoals in al haar lichaamsverzorgingsproducten

verwerkt Weleda ook in de

Granaatappelproducten 100% natuurlijke en waar

mogelijk biologisch geteelde ingrediënten. Dus

geen afsluitende mineralen, zoals vaseline of

paraffine, geen synthetische stoffen, zoals

parabenen en ftalaten. Bovendien zijn alle

lichaamsverzorgingsproducten dierproefvrij.

Lichaam en gezicht

Weleda introduceerde begin 2009 Granaatappel

Lichaamsverzorging. Een jaar later werd deze serie

aangevuld met Granaatappel Verstevigende Gezichtsverzorging.

Deze vult de Granaatappellijn

aan met een intensieve, natuurlijke verzorging van

de gezichtshuid. Granaatappel Verstevigende Gezichtsverzorging

verzorgt, verstevigt, hydrateert en

stimuleert de celvernieuwing; de huid wordt steviger

en gladder en krijgt een frisse, gezonde uitstraling.

Het resultaat: de huid blijft langer elastisch,

kan beter vocht opnemen en rimpels worden minder

diep. Granaatappelproducten van Weleda geven

alles wat je huid vanaf je veertigste nodig heeft.

Voor een blijvend mooie huid! ■

Bewust

consumeren

Op het moment dat je groente

en fruit in het schap belanden, is

er al veel energie in gestoken

tijdens de teelt en het vervoer.

En dat veroorzaakt CO 2 -uitstoot.

Omdat dat niet te zien is aan het

product, helpt de Groente en

fruitkalender van Milieu Centraal

je bij het maken van een

bewuste keuze. Handig om mee

te nemen in je portemonnee is

de kalender in creditcardformaat.

Ook beschikbaar als app

voor de iPhone en iPod-touch.

Kijk op www.milieucentraal.nl.

COMPENSEER

OOK!

Wat Weleda kan, kun jij ook. Word

klimaatneutraal! Verminder je

CO 2 -uitstoot door zogenaamde

carbon credits te kopen van

FairClimateFund. Reken uit wat je

uitstoot is en investeer in de aanloopkosten

en uitbreiding van

duurzame energieprojecten, fair

trade. Bij FairClimateFund krijg je

carbon credits met een naam en

gezicht. Je wordt regelmatig op

de hoogte gehouden van het

verschil dat je maakt op www.

fairclimatefund.nl/co2-calculator.

NATUURLIJK

NIEUWS Weleda

allerduurzaamst

Meer bio

Eén op de vier Nederlanders koopt meer

biologische producten dan vorig jaar. Zes

procent is juist minder biologische producten

gaan kopen. Dat blijkt uit een onderzoek

van Jumbo Supermarkten onder bijna 1800

consumenten. www.biofoodonline.nl.

WELEDA 14 BERICHTEN LENTE 15 2011

Weleda mag zich een jaar lang

Duurzaamste merk van Nederland

noemen. Van alle genomineerde

groene bedrijven op

Allesduurzaam.nl kreeg Weleda

veruit de meeste stemmen.

Directeur Hans Nijnens van

Weleda: ‘Wij zijn al sinds 1921

duurzaam bezig. Lang voordat

het woord was uitgevonden.

We zijn blij met deze

waardering.’

SCHULDLOOS SHOPPEN

Op zoek naar een nieuw paar eerlijke schoenen of een verantwoorde baan? Dan biedt

www.ecoplaats.nl uitkomst. Ecoplaats is een online winkelcentrum waar je eco, bio en fairtrade

spulletjes en diensten kunt vinden. Schuldloos shoppen dus. Natuurlijk is er volop mode te

vinden op deze site, maar Ecoplaats is ook het adres voor compostbakken, fair trade lekkernijen

en biologisch afwasmiddel. En dat alles vanuit je luie stoel in huis gehaald.

Wecycle

In het eerste kwartaal van 2010

werd in Nederland 25,1 miljoen

kilo aan elektrische apparaten en

spaarlampen ingezameld: een

stijging van 24% ten opzichte van

het eerste kwartaal van 2009. De

ingezamelde apparaten worden

verantwoord gerecycled.

Hierdoor hoeven minder

grondstoffen te worden onttrokken

aan de natuur. Via inzamelacties

en campagnes wil Wecycle

nog meer elektrische apparaten

en spaarlampen inzamelen en

recyclen. Meer informatie: www.

nvmp.nl en www.wecycle.nl.

Model kiest

voor Weleda

Het Nederlandse model en

sieradenontwerpster Bonne van der Ree gebruikt

alleen 100% natuurlijke verzorgingsproducten

waaronder Weleda. In een interview op www.

shortlistid.net zegt zij: ‘Mijn motto is minder is

meer. Ik gebruik alleen natuurlijke, biologische

producten zoals Dr. Hauschka en Weleda. Ik heb

een extreem gevoelige huid en de meeste

synthetische producten zijn te agressief voor mij.

Om er goed uit te zien is het natuurlijk ook

belangrijk om gewoon veel plezier te hebben. De

feelgoodhormonen in je lichaam laten je stralen!’


Landgoed

Weleda Nederland is bijzonder trots één van deze zeven

tuinen te hebben achter het bedrijfspand in Zoetermeer.

Deze tuin is één hectare groot. Met twintig hectare is de

Duitse tuin in Wetzgau de grootste van alle Weleda-

tuinen, maar tevens de

grootste medicinale kruidentuin

van Europa.

Eerder lag deze tuin bij het

Weleda-gebouw in Schwäbisch

Gmünd, maar om verder

te kunnen groeien, is de

tuin in 1959 verplaatst naar

een plateau ten noorden

van Schwäbisch Gmünd

met uitzicht over de Staufer

en de Swabische Alpen.

HET HART

VAN WELEDA

LIGT IN DE TUIN

De eigen biologisch-dynamische kruidentuinen vormen het

hart van Weleda. Weleda teelt een deel van de geneeskrachtige

planten wereldwijd in zeven eigen tuinen. Duitsland

heeft de grootste.

WELEDA 16 BERICHTEN

Plantenrijk

De ongeveer 260 verschillende

geneeskrachtige

plantensoorten worden geteeld

en verzorgd door

hoofdtuinman Michael

Straub en achttien werknemers.

180 van deze plantensoorten

worden gebruikt

voor de productie

van Weleda (zelfzorg)medicijnen

en lichaamsverzorgingsproducten.

Deze

180 plantensoorten gaan

nagenoeg direct van het

land in de tube.

Grondbasis

De biologisch-dynamische teelt van geneeskrachtige

kruiden – met respect voor de aarde en zonder

chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest – is

waar Weleda voor staat en vormt de basis voor de

inspanningen van Weleda om het milieu te beschermen

en plantensoorten te behouden.

LENTE 17 2011


WELEDA-TUIN

IN NEDERLAND

OOGST SINT-JANSKRUID, ZOETERMEER

De biologisch-dynamische kruidentuin van

Weleda in Nederland is aangelegd in 1995

in Zoetermeer. Hier telen vijf tuinmedewerkers

onder bezielende leiding van hoofdtuinman

Jan Graafland bijna alle 260 plantensoorten die

in de lichaamsverzorgingsproducten van

Weleda voorkomen. Daarnaast worden zo’n

70 plantensoorten geteeld die ook werkelijk

worden geoogst en verwerkt in Weleda-producten.

Deze productieplanten zijn bestemd

voor verwerking in (zelfzorg)geneesmiddelen.

Voorbeelden zijn goudsbloem, sint-janskruid

en primula. De overige Weleda- tuinen zijn

gelegen in Zwitserland, Frankrijk, Nieuw-

Zeeland, Zuid-Afrika en Groot-Brittannië.

Behalve natuurlijke ingrediënten van eigen

teelt, betrekt Weleda ook grote hoeveel heden

natuurlijke, veelal biologische ingrediënten

van telers wereldwijd en uit ecologisch gecertificeerde

natuurgebieden. ■

Weleda-tip:

Ook de gratis Weleda

E-Nieuwsbrief ontvangen?

Ga naar www.weleda.nl.

Graag ontvangen we je ervaring

of tip met betrekking tot een

Weleda-product op

productervaring@weleda.nl.

Inzenders maken kans op

vermelding van hun gebruikstip

in Weleda Berichten (vermelding

met naam en woonplaats) en

een heerlijk Weleda-geschenk.

Echt effectief

Wat een geweldig

product is Echte

Tijmsiroop! Mijn

hoest zorgde voor

veel irritaties en

slapeloze nachten.

In één van de

Weleda E-nieuwsbrieven

las ik over dit product

en heb het gelijk gekocht. Na

een dag merkte ik al dat het

vastzittende slijm oploste

waardoor ik weer heerlijk kon

slapen. Echte Tijmsiroop is ook

heel verzachtend voor de keel.

Rina Oosterling-Verhoek,

Leidschendam

Aangenaam

kennisgemaakt

Met de wikkel om de

vorige Weleda Berichten heb

ik het Granaatappel kennismakingssetje

opgehaald. Vanochtend

heb ik de dagcrème gebruikt en

merkte ik dat deze snel werd

opgenomen door mijn droge huid.

De crème smeert lekker uit en

is niet vettig zoals sommige

andere crèmes. Ik geniet ook

helemaal van de ontspannende

geur. Ik kan niet wachten om

vanavond de nachtcrème te

proberen. - Ike Stowers, Assen

Minder tandsteen

Sinds een jaar gebruik ik de

tandpasta’s van Weleda. Planten

Tandpasta is prettig in gebruik, fijn

van smaak en zorgt ervoor dat

mijn tandvlees minder gevoelig is. Saline Tandpasta

helpt uitstekend tegen tandsteen. Liet ik voorheen

viermaal per jaar tandsteen verwijderen, tijdens het

laatste bezoek vertelde de tandarts me dat dit

niet meer nodig was. De minimale tandsteen die ik

nog heb, kan tijdens de tweejaarlijkse controles

worden verwijderd. - Leny Wijts-Pillich, Sittard

Groeipijn voorbij

Mijn zoon van vijf had tijdens het slapen vaak last van

groeipijn in zijn benen, en dan vooral in zijn knieën. Door

zijn benen voor het slapengaan in te smeren met Venadoron,

heeft hij geen last meer van pijnlijke benen. Dat is

voor zowel hem als ons een uitkomst.

Marlou Muller, Hendrik-Ido-Ambacht

WELEDA 18 BERICHTEN

LENTE 19 2011

Gebruikstips

Zijdezacht uit zwembad

Al jaren heb ik een zwemabonnement

voor het buitenbad in Hendrik-Ido-

Ambacht. Dit jaar heb ik me na ieder

bezoek ingesmeerd met Weleda

Granaatappel Regeneratie Olie. Nog

nooit had ik zo’n heerlijk soepele huid

aan het eind van het buitenbadseizoen.

Wat een fantastisch product!

W. Korteweg, Zwijndrecht

Weleda-tip:

Wanneer huidolie op een nog

vochtige huid wordt aangebracht,

dus direct na bad of douche, wordt

deze snel door de huid opgenomen.

Gelukkigst!

Ik draag contactlenzen,

heb last van

pollen, rij veel met

de auto en werk

voortdurend met computers.

Mijn ogen kunnen dus wel

wat verlichting gebruiken! Ik

heb veel producten geprobeerd

om mijn geprikkelde, droge

ogen te behandelen, maar met

Ogentroost Oogdruppels van

Weleda ben ik veruit het

gelukkigst!

Kirsten Foest, Den Haag


WELEDA 20 BERICHTEN LENTE 21 2011

LENTE-

KRIEBELS!

Lentekriebels. De meeste geven je een heerlijk gevoel

en zijn dan ook zeer welkom. Er zijn echter ook lentekriebels

waar je minder blij van wordt. Alle planten die

zaden dragen, produceren stuifmeel ofwel pollen.

Deze pollen worden door de wind over grote afstanden

meegenomen. Deze pollen kunnen je behoorlijk

parten spelen. Heb jij ook lentekriebels? 100% natuurlijke

Ogentroost Oogdruppels* en Gencydo Neusspray*

bieden ondersteuning bij pollen in de lucht.

Ogentroost Oogdruppels

verzacht, verzorgt en verfrist

geprikkelde, rode en

tranende ogen bij pollen in

de lucht. Het product bevat

extract van het plantje

ogentroost, dat de ogen

verzacht en ze helpt in balans

te blijven. In tegenstelling

tot veel andere oogdruppels

bevat Ogentroost

Oogdruppels geen synthetischeconserveringsmiddelen.

Het kan veilig langdurig

worden gebruikt en is

zelfs geschikt voor baby’s

en contactlensdragers.

Gencydo Neusspray e 7,70

Ogentroost Oogdruppels flesje e 7,55

Ogentroost Oogdruppels ampullen e 7,95

Gencydo Neusspray

helpt je vrijer door de neus

te ademen bij pollen in de

lucht. De combinatie van

natuurzuiver citroensap en

het extract van kweepeer

helpt het neusslijmvlies

slinken en ondersteunt een

goede vochthuishouding in

de neus. De spray is mild

voor het neusslijmvlies

waardoor de spray langdurig

kan worden gebruikt.

Gencydo Neusspray helpt

snel en goed: voor een fris

en helder gevoel.

Alle aanbiedingen in deze uitgave zijn geldig t/m 1 april 2011 of zolang de voorraad strekt.

Verkrijgbaar bij de meeste Weleda Partnerwinkels. Kijk op www.weleda.nl voor de

dichtstbijzijnde verkooppunten.

*Gezondheidsproducten. Lees voor gebruik de bijsluiter.


In zijn rubberen

laarzen staat José

Artémio Alcaraz

Cardenas bij iets minder

dan 40 graden op de

aanhanger van zijn oude

Jeep. Ritmisch peutert

hij met een vork in

sesamplanten aan zijn

voeten. Plotseling houdt

hij stil…

ANDREA FREUND

SESAM,OPEN U

José bukt zich en pakt met bekwame

hand een klein, lichtgroen diertje van

de grond. Hij trekt een tang uit zijn broekzak,

knipt de stekel aan het eind van de

staart af en werpt de schorpioen terug in

het veld. Zijn steek kan dodelijk zijn en het

was niet de eerste vandaag. Met een grijns

wijst José naar zijn dikke laarzen: ondoordringbaar

voor de dodelijke stekel van de

WELEDA 22 BERICHTEN

schorpioen. De sesamplanten liggen al drie

weken te drogen. De vruchthulsels springen

al bij de minste beroering open. Als

zand valt het zaad op de laadvloer van de

aanhanger. De sesam opent zich...

Geluk

José Artémio kent het verhaal uit 1001 nacht

over de fabelachtige rijkdom die sesam

bracht niet, maar de sesam

heeft ook hem geluk gebracht.

Pas dit jaar heeft hij

zijn bouwland uitgebreid

van zes naar veertien hectare

en wil het nog verder uitbreiden.

Hij had jaren geleden al

een keer sesam aangeplant,

maar was er noodgedwongen

mee gestopt omdat de

prijzen te zeer schommelden

en hij er zijn gezin niet

van kon onderhouden. Hij

stapte over op veevoer, wat

amper beter was. Toen kwam

Sesajal. De oliemolen, waar

Weleda biologisch geteelde

sesamolie uit de regio Tomatlán

in de Mexicaanse

deelstaat Jalisco vandaan

haalt, garandeert hem dankzij

een verdrag met Weleda

een minimumprijs. Nu kan

José zijn sesam zonder zorgen

telen.

Juiste moment

Op de velden staan kleine

piramides aan elkaar geschakeld

als geheimzinnige

LENTE 23 2011

symbolen: de sesam wordt

zo opgesteld om te drogen

in zogenaamde mono’s.

Sesam is geen inheemse

plant. Afrikaanse slaven

brachten het mee uit hun

vaderland, van waaruit het

duizenden jaren eerder als

een van de oudste oliehoudende

planten ter wereld

vermoedelijk zelfs Babylon

had weten te bereiken. Hier

was het voedzame en dus

waardevolle koren zelfs een

maateenheid.

Om het beste uit de sesam

te halen is er maar één toverwoord:

het juiste moment.

‘Je moet niet alleen

het tijdstip van de oogst,

maar ook van het zaaien

goed uitkiezen,’ zegt José.

‘We zaaien als de regentijd

echt is begonnen en het na

de eerste stortbui niet weer

droog wordt. Daar heb je

een beetje geluk bij nodig.’

En ervaring als die van José.

Sesam is met weinig tevreden

en heeft genoeg aan

een zandige of leemachtige

bodem en aan een beetje

water. Te veel zou het doen

verrotten. Te weinig zou het

laten wegkwijnen.

Biologisch

De langwerpige, tot drie

centimeter lange vruchthulsels

bevatten elk amper

zestig zaadjes. Onder goede

omstandigheden groeien in

drie maanden de olieplanten

op, die met hun zachtroze

bloesem een beetje

doen denken aan vingerhoedskruid.

Als de plant

zijn bladeren laat vallen, is


het moment gekomen om te snoeien. Terwijl

rondom Tomatlán de boeren al bezig

zijn met oogsten, is de zuidelijker gelegen

akker van sesamteler Joel Rivera Chávez in

de buurt van Chalacatepec nog groen. In

plaats van maïs teelt ook Joel nu biologische

sesam, waarmee hij meer verdient.

‘Toen ik begon wist ik helemaal niets van

sesam, maar Sesajal ondersteunt en adviseert

mij over wanneer ik moet zaaien,

wanneer ik moet oogsten én wat ik tegen

mieren moet doen.’ Joel werd een traditioneel

middel aangeraden: de ronde vrucht

van de Cuastecomate-boom vullen met

suikerwater en in de mierenhoop steken.

De ongenode gasten worden zo effectief

verdreven. Dergelijke eco-wapens zijn geoorloofd

in de biologische landbouw. Om

biologisch te worden gecertificeerd, moeten

de velden drie jaar lang worden bewerkt

zonder mest en pesticiden, iets waarvoor

de plattelandsbevolking in Tomatlán

sowieso geen geld heeft. Eigenlijk verbouwden

veel boeren al eco-kwaliteit. Omdat

ze echter niet waren gecertificeerd,

konden ze hun sesam niet als biologische

producten verkopen.

Goed inkomen

Agrarisch ingenieur Miguel Angél en Carlos

Rutter van Sesajal begeleiden en ondersteunen

de boeren tijdens het omschakelingsproces

tot na drie jaar het langverwachte

bio-certificaat wordt verstrekt door

de onafhankelijke en gerenommeerde

OP DE VELDEN STAAN KLEINE

PIRAMIDES AAN ELKAAR GESCHAKELD

ALS GEHEIMZINNIGE SYMBOLEN

non- profitorganisatie OCIA. Dit certificaat

is ook geldig op de Europese markt.

In totaal maken al 183 boeren in de regio

Tomatlán gebruik van het partnerschap

met Sesajal, dat hen voor jaren verzekert

van een goed inkomen. Samen bewerken

ze 2.100 hectare biologische sesam. Dit jaar

zal de oppervlakte groeien naar meer dan

3.500 hectare, als er nog meer boeren als

ecoboer werkzaam zijn.

Booming bio

Terwijl Mexico wereldwijd de boventoon

voert bij de biologische teelt van koffie, agave-

en honing, is biologische sesam een

nicheproduct. Van de ongeveer 30.000 hectare

sesam wordt slechts een klein percentage

geteeld volgens biologische criteria. In

2010 heeft de Mexicaanse regering voor het

eerst een premie betaald, als de sesam niet

aan de voedingsmiddelenindustrie, maar

aan oliemolens wordt verkocht. Dat zal waarschijnlijk

ook ten goede komen aan de biologische

landbouw, vooral omdat negentig

procent van de oogst voor de export voor de

booming biologische markten in Europa en

de VS is bestemd.

In Mexico spelen de opbrengsten uit de landbouw

met vier procent een ondergeschikte

rol. De meeste inkomsten komen uit de

dienstverlenende sector, het toerisme, de

aardolieverwerkende industrie en de elektrotechnische

industrie (elke tweede Blackberry

WELEDA 24 BERICHTEN LENTE 25 2011

Sesam bevat tot 43 procent olie en een

schatkist aan vitale stoffen: behalve vitamine

E, B1, B2 en provitamine A, bevat

sesam onverzadigde vetzuren en mineralen

als ijzer, kalium, calcium, magnesium,

zink en fosfor. De antioxidanten in sesamolie

werken neutraliserend op vrije radicalen

en gaan de effecten van vroegtijdige

huidveroudering tegen. Vanwege de beschermende

en voedende effecten van

zuivere, biologisch verbouwde sesamolie

verwerkt Weleda sesamolie in zeer veel

van haar verzorgingsproducten.

op de wereld wordt hier gemaakt). Door de

samenwerking met Sesajal zoeken echter

steeds minder vertwijfelde familievaders hun

geluk in de stad of illegaal in de VS. In Tomatlán

wordt nu eenderde van de sesam geteeld.

Acht weken

Joel en José doen het als boeren relatief

goed. Wanneer we José voor zijn huis aantreffen,

is hij net bezig de sesamzaden met

zelf getimmerde, rechthoekige zeven, die

door twee man moeten worden vastgehouden

en geschud, te ontdoen van bladeren,

schillen en vuil. De oogst van de afgelopen

dag is samen goed voor twintig zakken, die

door José bij elkaar worden gebonden en

die hij later naar de controle zal brengen.

Daar vandaan gaat de vracht per vrachtwagen

naar Guadalajara, naar de oliemolen,

waar Sesajal ze onderwerpt aan allerlei

analyses en de zaden verder verwerkt tot

olie. In isotanks van 30.000 liter wordt de

sesamolie naar Duitsland vervoerd. Hier

controleert de firma Gustav Heess in Stuttgart

met strenge analyses of de olie aan de

hoge biologische normen voldoet. Pas

daarna komt de Mexicaanse olie bij Weleda,

acht weken nadat José, Joel en de overige

boeren hun zakken vulden, elk met

veertig kilogram en zo’n miljoen korrels.

Een sesamkorrel weegt slechts een fractie

van een gram – maar ongelofelijk zwaar

voor de eco-boeren van Tomatlán. ■


VOORDEEL OP BERKEN

Van de reinigende kwaliteiten van jonge berkenblaadjes

werd al in de oude volksgeneeskunde

gebruik gemaakt. Profiteer tijdelijk van flink

voordeel op drie Weleda Berkenproducten.

Berken Douchepeeling

geeft je lichaam een verfijnd

en stralend huidbeeld. Stimuleert

de doorbloeding en

ondersteunt het natuurlijke

vernieuwingsproces van de

huid. Dode huidcellen worden

zacht verwijderd. Ideaal

in combinatie met Berken

Cellulitis Olie voor een

mooie, gezonde huid bij cellulitis.

Berken Cellulitis Olie bevat

jonge berkenblaadjes,

rozemarijn en muizedoorn

Heb je een (over)gevoelige

huid? Amandel Verzachtende

Gezichtsverzorging

van Weleda brengt je huid

weer in balans. Een gevoe-

die de stofwisseling van

de huid stimuleren en

het vochtgehalte op

peil houden. In combinatie

met massage,

beweging en gezonde

voeding zorgt de olie

binnen een maand voor

stevigere en gladdere dijen,

heupen en bovenarmen.

Berken Extract is een reinigende,

verkwikkende gezonde

drank met een aromatische

smaak. Berken

Extract heeft een bloedzui-

lige gezichtshuid moet met

zorg worden behandeld.

Amandel Verzachtende

Gezichtsverzorging heeft

een kalmerende en her-

MOOI IN BALANS

MET AMANDEL

verende en vochtafdrijvende

werking op het lichaam.

Tijdelijk 25% korting op:

Berken Extract, Berken

Douchepeeling en Berken

Cellulitis Olie.

stellende invloed op de gevoelige

huid. Het kan je

gezichtshuid ook wel eens

even te veel worden. Stress,

zwangerschap, een overvloed

aan indrukken hebben

invloed op de conditie

van de gezichtshuid. Ook

luchtvervuiling, airconditioning,

kou en hitte, ongezonde

voeding, alcohol,

roken en gebruik van synthetische

cosmetica en

wasmiddelen kunnen

overgevoelige reacties van

de huid veroor zaken.

Amandelproducten van

Weleda zijn 100%

natuurlijk en ongeparfumeerd.

Alle stoffen die

maar enigszins kunnen

prikkelen, zijn weggelaten.

MINI-ACTIE

Altijd handig: Weleda-producten

in mini-verpakking. Duindoorn

Vitaliseringsdouche, Iris

Hydraterende Gezichtscrème,

Lavendel Ontspanningsolie,

Arnica Massageolie, Duindoorn

Handcrème, Calendula

Haar- en Bodyshampoo.

Weleda mini’s per stuk tijdelijk

e 1,25; vijf stuks voor e 4,95.

SAMEN PUUR GENIETEN

Weldadige producten voor (aanstaande)

mama en baby in het verwencadeau Samen

puur genieten. Geef puur natuur cadeau

aan een ander óf aan jezelf. Het verwencadeau

bevat 100% natuurlijke Weledaproducten

voor mama en baby: Amandel

Verzachtende Gezichtscrème, het boek

Alle aanbiedingen in deze uitgave zijn geldig t/m 1 april 2011 of zolang de voorraad strekt. Verkrijgbaar bij de meeste Weleda

Partnerwinkels. Kijk op www.weleda.nl voor de dichtstbijzijnde verkooppunten.

WELEDA 26 BERICHTEN LENTE 27 2011

Weleda Puur Zwanger, Calendula Bodycrème,

Calendula Haar- en Bodyshampoo

en een leuk boekje van Guido

van Genegten: Rikki en zijn vriendjes.

Verwencadeau Samen Puur Genieten

e 12,95 (t.w.v. e 22,60).


Weleda Nederland telt

350 plaatsen waar je

een weldadige Weleda

Verwenbehandeling kunt

ondergaan, Frankrijk telt

er één: l’Espace Weleda.

Een oase van rust in de

hectiek van hartje Parijs.

L’Espace Weleda biedt de

drukke Parisienne tussen

de bedrijven door een

welkom ik-moment.

Schoonheidsspecialist bij

Weleda, Sandra van

Amstel, nam er een kijkje.

SANDRA VLOT

ESPACE WELEDA: EEN OASE VAN RUST

Bij binnenkomst in l’Espace Weleda wordt de hectiek

van de stad vervangen door de serene rust. Op een

fraaie locatie in een zijstraat van de Champs-Élysées word

je bijna letterlijk in de watten gelegd. Geen schoonheidsbehandelingen

zoals wij die hier in Nederland kennen,

maar weldadige massages, natuurlijk puur en alleen met

Weleda-producten. Bij l’Espace Weleda draait alles om

ontspanning. De luxe salons zijn ingericht met rustgevende

materialen en kleuren, de masseuses praten zachtjes,

alles is er op gericht om de bezoeker helemaal tot rust te

laten komen tijdens een gezichts-, hand-, of lichaamsmassage

óf een complete massage. ‘De meeste mensen komen

tussen hun werk door even ontstressen,’ vertelt Espacegastvrouw

Yvonne Keller.

Een gezichtsmassage begint altijd met het bepalen van het

huidtype. Na de reiniging van de huid ondergaat de klant

een uitgebreide massage met Rosa Mosqueta Gezichtsolie

parels of Amandel Gezichtsolie, waarna een masker wordt

opgebracht. De behandeling wordt afgesloten met het opbrengen

van een passende Weleda Gezichtsverzorging.

Wie voor een lichaamsmassage gaat, kan kiezen uit één

van de Weleda huidoliën. De keuze kan worden bepaald

door de geur of door de behoeften van dat moment: lavendel

is rustgevend, Arnica is ideaal bij stramme spieren en

duindoorn zorgt voor een weldadige, zomerse beleving.

De deskundige masseuses

zorgen voor een massage

op maat en een bijzonder

welkom rustmoment in het

drukke leven van de mensen

die hier werken en wonen.

‘Klanten stappen als

herboren naar buiten, klaar

voor weer een drukke dag.’

Luxe

‘Wat je direct ervaart bij

l’Espace Weleda is de luxe,

rustgevende uitstraling’,

zegt Sandra van Amstel. In

de fraaie ontvangstruimte

wordt de bezoeker onthaald

door één van de gastvrouwen.

De behandelingen

geschieden volgens

afspraak, wachten kan in

een van de fraaie zithoekjes,

die zicht bieden op een

Weleda-productenwand en

een ‘groene muur’ van

WELEDA 28 BERICHTEN LENTE 29 2011

Bij L’Espace Weleda kunnen tevens massagecursussen

worden gevolgd, bijvoorbeeld de cursus

babymassage. Natuurlijk met de 100% natuurlijke

producten van Weleda. L’Espace Weleda is tevens

dé locatie waar de pers vanuit de hele wereld op

afkomt om alles te horen over de 100% natuurlijke

verzorgingsproducten van Weleda, die worden geproduceerd

in harmonie met mens en natuur. En

dat al 90 jaar! www.espace-weleda.fr.

planten, die de nauwe relatie van Weleda met de natuur,

zelfs in het hectische Parijse stadscentrum, tastbaar maakt.

Sandra: ‘Wat opvalt, is dat men hier de nadruk op het lichaam

legt, terwijl we in Nederland vooral behandelingen

voor het gezicht hebben. Wellicht dat ook wij ons behandelprogramma

in de toekomst nog meer op complete lichaamsbehandelingen

richten. Er zijn al veel schoonheidsspecialisten

die deelmassages geven en ook kennen

we al een aantal lichaamsbehandelingen, zoals de Berken

Cellulitis Behandeling en de Mama Behandeling. Vooral in

de Mama Behandeling – vier behandelingen speciaal gericht

op de zwangere vrouw – was men in Parijs bijzonder

geïnteresseerd, evenals in onze nauwe samenwerking met

veel schoonheidsspecialisten. Nederland is een voorloper

op dit gebied. Het aantal Weleda Schoonheidsspecialisten

in Nederland ligt inmiddels al boven de 350!’ ■


90 Years

In harmony

with nature and the

human being

Sociaal netwerk

Volg Weleda ook op

Hyves en Twitter: voor

de laatste nieuwtjes en

allerlei wetenswaardigheden,

meningen

en blogs.

Plaats je tip

Graag ontvangen we je

ervaring of tip met betrekking

tot een Weledaproduct

op productervaring@weleda.nl.

Inzenders maken kans

op vermelding van hun

gebruikstip in Weleda

Berichten (vermelding

met naam en woonplaats)

en een heerlijk

Weleda-geschenk.

KLEURRIJK WELEDA

Wat is Weleda Berichten?

Weleda Berichten is het gratis

kwartaaltijdschrift van Weleda

boordevol informatie en artikelen

over gezondheid en de 100%

natuurlijke producten.

Weleda is de langst bestaande

producent van natuurzuivere,

mens- en diervriendelijke verzorgings-

en zelfzorgproducten.

Enthousiast over Weleda Berichten?

Neem een gratis abonnement op Weleda Berichten en profiteer regelmatig

van de speciale kortingsacties voor abonnees. Opgeven kan via

www.weleda.nl of vul de bon hiernaast in en stuur deze naar:

Weleda Benelux SE, Postbus 680, 2700 AR Zoetermeer.

WELEDA 30 BERICHTEN LENTE 31 2011

!

Weten welke Weleda-producten er zijn en

wat ze voor je kunnen betekenen? Kijk op

www.weleda.nl voor een overzicht van alle

lichaamsverzorgings- en zelfzorgproducten

en de adviesverkoopprijzen.

BON: VOOR EEN GRATIS ABONNEMENT

OP WELEDA BERICHTEN

Dhr/Mvr Voorletter(s)

Achternaam

Straat en

huisnummer

Postcode Woonplaats

E-mailadres

Wij gebruiken de adresgegevens uitsluitend voor het toezenden van Weleda Berichten en het e-mailadres

alleen om in de toekomst te vragen of je abonnee wilt blijven. Eén abonnement per adres.

E02-2011

WELEDA

IN HARMONIE

MET MENS EN

NATUUR

al 90 jaar

in 56 landen

op 5 continenten

met inzet van 1.900

medewerkers en teelt

van 300 verschillende

plantensoorten

op 55 hectare eigen

biologisch-dynamische tuinen

wereldwijd

in samenwerking met

meer dan 10 fair trade en

natuurbeschermings-

organisaties

met een jaarlijkse oogst

van 400.000.000

zoetgeurende rozenblaadjes

in Turkije

en productie van 3.000

homeopathische en antro-

posofische geneesmiddelen

en meer dan 120

verzorgingsproducten

SPECIAAL

VOOR JOU


“Tijdloze schoonheid

haal ik uit de natuur”

Bio Granaatappel Gezichtsverzorging

» Vanaf 40 jaar

» Verzacht rimpels

» Stimuleert de celvernieuwing

Resultaat: een stevige en gladde huid

Zonder synthetische geur- en kleurstoffen

en conserveringsmiddelen. Dierproefvrij.

Verstevigend Serum

Reductie van rimpels + 29%*

Celvernieuwing + 23%*

Hydratatie + 39%**

Testresultaat door onafhankelijk instituut

* na 4 weken ** na 30 minuten

More magazines by this user
Similar magazines