PLUS 3 - Oktober 2010 - Agfa

agfa.com

PLUS 3 - Oktober 2010 - Agfa

oktober 2010 informatieblad voor agfa-medewerkers

Agfa gaat voor Rationeel EnergieGebruik

Nieuwe HR-organisatie

3


2

agfa gaat voor

rationeel energiegebruik

ecodur membranen op

ifat 2010

door de ogen van

een amazone

buiten dienst

marc van landeghem

4

12

18

24

Plus nr. 4 verschijnt rond de jaarwisseling

agfa graphics

vergroot omzet door

overname Pitman

bad boy(s)!

de koers

Colofon

redaCtieadres

agfa-gevaert nv – redactie PlUs

septestraat 27 – 2640 mortsel

tel. 03 444 89 30

e-mail: plus@agfa.com

www.agfa.com/plus

HoofdredaCteur

Johan Jacobs (8015)

redaCtieseCretariaat

maria dom (8933)

fotografie

Johan Jacobs, agfa Photo library

Jan van deuren, geerhard Joos

7

13

21

nr. 3 – oktober 2010

nieuwe Hr-organisatie

Plus/minus

Het kompas van agfa

thais barbosa

10

16

22

Werkten mee aan dit nummer

ben arickx, thais barbosa, birgitte baten,

betty broothaers, ilse Joosen, viviane michels,

els neyrinck, august Horrevorst, stephan thys,

guy vandecraen, Hans vandenbulcke,

marc van landeghem

VormgeVing, prepress en Coördinatie

www.magelaan.be

druk

artoos Communicatiegroep, kampenhout

gedrukt op satimat green 135 gr.,

fsC mixed sources gecertificeerd

VerantWoordelijk uitgeVer

Pierre de boeck – durmelaan 5 – 2830 willebroek


edito

beste collega,

Na een moeilijke periode van economische recessie vertoont

de grafische markt in 2010 duidelijke tekenen van herstel.

Vergeleken met 2009 verbeterde de omzet van Agfa Graphics

in het eerste halfjaar met bijna 15%, terwijl de verhouding

tussen omzet en winst, de brutowinstmarge, tot 31,9% steeg.

De verkoop- en algemene beheerskosten doken onder de grens

van de 20% en de EBIT verviervoudigde bijna tot 46,1 miljoen

euro (11,8% van de omzet). Dit zijn zeer goede en vooral

hoopvolle cijfers voor de toekomst.

Het eerste halfjaar was ook een goedgevuld jaar. Zo stonden er

twee internationale vakbeurzen op het programma. Over het

succes op Ipex, eind mei in Birmingham, kon u in de vorige

editie van Plus al lezen. Een maand later toonden we de

wereld op Fespa in München onze inkjettechnologie, en meer

in het bijzonder onze portfolio grootformaatprinters die door

de recente overname van Gandi Innovations sterk uitgebreid

werd. Agfa Graphics is ervan overtuigd dat inkjet op termijn

heel wat bestaande druktechnologieën zal vervangen. We zien

deze verschuiving nu al op het vlak van zeefdruk. In Australië

verkochten we onlangs een tweede :M-Press Tiger aan dezelfde

zeefdrukker die slechts vijf maanden eerder zijn eerste pers

had gekocht. Eén ding is zeker: Agfa Graphics staat met zijn

inkjettechnologie duidelijk op de industrieradar.

In de voorbije maanden investeerden we ook in nieuwe markten.

Onze joint venture in China, die op 1 september officieel

van start ging, schraagt onze groeistrategie in wat snel de

grootste economie ter wereld zal worden. Ook daarover kon

u al meer lezen in het vorige Plus-nummer. In de Verenigde

Staten rondden we begin augustus onze overname van Pitman

Company af, de grootste verdeler van producten voor drukwerkvoorbereiding

en druk in Noord-Amerika.

De integratie in ons bedrijf van deze icoon van de

grafische industrie zal leiden tot een forse omzetstijging,

een grotere diversificatie van ons productgamma

en een verbeterde distributie van onze goederen.

Meer hierover leest u verder in dit nummer.

Agfa Graphics ziet de komende jaren met vertrouwen

tegemoet. We blijven de vruchten plukken van onze

filmbusiness, een markt waarin we sinds het uittreden

van Konica en Kodak de belangrijkste speler geworden

zijn. Terwijl onze vernieuwende computer-to-plateoplossingen

de drukvoorbereidingsfase nog efficiënter

en duurzamer zullen maken, zetten we ook de investeringen

in inkjet verder, zowel in drukpersen voor verpakkingen

en labels als in grootformaatsystemen voor

uithangborden, point of sales -materiaal en billboards.

Tot slot werken we verder aan de ontwikkeling van software

die alle delen van het drukproces beheert en met

elkaar verbindt.

Agfa Graphics gelooft zeer sterk in de Power of Print

(de Kracht van Drukwerk). Niettegenstaande de revolutie

in verschillende elektronische media zal drukwerk

een krachtig en handig communicatie-instrument met

toegevoegde waarde blijven. Ik ben er dan ook van

overtuigd dat Agfa Graphics een mooie toekomst te

wachten staat.

Met vriendelijke groeten,

Stefaan Vanhooren

oktober 2010 +

3


4

rationeel energiegebruik

minder energie

verbruiken is de beste

vorm van groene energie!

in het najaar start de dienst energieën met een bewustmakingscampagne

rond rationeel energiegebruik. Het doel van de campagne is om ieder van

ons aan het denken te zetten over hoe we de beschikbare energie best

gebruiken. te lang was energie een vanzelfsprekend iets waar nonchalant mee

omgesprongen werd. tegenwoordig weten we beter.

energie is een schaars goed geworden, één dat bovendien steeds duurder

betaald wordt. alle initiatieven om het traditionele (verspillende) patroon van

ons energieverbruik te doorbreken zijn dus meer dan welkom.

Het zijn trouwens niet alleen de volgende generaties, onze kinderen, die er

baat bij zullen hebben. ook onze eigen portemonnee, zowel die van u als die

van het bedrijf, zullen er wel bij varen. een win-winsituatie heet dat.

even voorstellen: reggie megawatt, mascotte van

de rationeel energiegebruik-campagne.

Wist u dat in de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar

onze hoofdzetel in Mortsel tot twee jaar geleden

continu 20 megawatt warmte verbruikte? Dat is evenveel

als het verbruik van 2.000 doorsnee gezinnen in

eenzelfde periode. Nochtans werd er deze periode niet

of nauwelijks geproduceerd en waren de kantoren voor

meer dan 90% onbemand. Vorig jaar kon het verbruik

door allerlei ingrepen in de productie reeds teruggeschroefd

worden tot 14 megawatt. Dit jaar willen we

nog beter doen en hopen door de bewustmakingsactie

het verbruik nog eens met enkele megawatt te verminderen.

En niet alleen in de kerstperiode uiteraard.

Want de energiebesparende maatregelen die we u

zullen voorstellen kunnen uiteraard het hele jaar door

worden gebruikt. U kan ze bovendien ook thuis toepassen,

zodat het effect nog vergroot.


Agfa wekt sinds enkele jaren een groot deel van zijn eigen elektriciteit op met

behulp van een moderne warmtekrachtkoppelingsinstallatie.

In 2011 zal een tweede, gelijkaardige installatie ingebruik worden genomen.

Tot en met de DikkeTruienDag op 16 februari 2011,

zullen we u met allerlei informatie bestoken via Plus,

Info NV, intranet, affiches,... In de campagne zal er

gefocust worden op het 8-puntenprogramma waarmee

we heel wat onnodig energieverbruik kunnen vermijden.

We gaan ook effectief meten wat het ons opbrengt.

Verder gaan we een aantal handige energiemeters ter

beschikking stellen waarmee u op uw arbeidsplek of

thuis kan nameten hoeveel energie er verloren gaat

door toestellen die nodeloos blijven aanstaan, volledig

of in stand-by modus. Aan de hand van die metingen

kan u dan de nodige maatregelen nemen.

Meten is weten!

Sensibiliseren en informeren is één ding. Anderzijds zal

de onderneming zoals de voorbije jaren verder blijven

investeren in energiebesparing. Zo zal er begin volgend

jaar een tweede warmtekrachtkoppelingsinstallatie

worden geplaatst. Hierdoor zal Agfa in Mortsel voortaan

zelf in 80% van zijn elektriciteitsbehoefte

kunnen voorzien.

Heel wat plannen dus, en er kunnen er nog bijkomen.

Ook u kunt immers uw steentje bijdragen. Centraal in

de campagne staat het meldnummer 2121.

Op dit nummer kan u technische problemen en

energie-onvriendelijke toestanden melden.

Tot slot laten we Luc Delagaye, CEO Agfa Materials

en peter van de campagne, aan het woord: “Bewust

omgaan met energie wint elke dag aan belang. Om de

energiebehoeftes van de komende generaties veilig te

stellen moeten we vandaag actie ondernemen door

spaarzaam om te gaan met energie en door te blijven

investeren in alternatieve bronnen. Elke inspanning om

minder energie te verbruiken helpt ons een stap verder

om deze doelstelling te realiseren. Dat geldt evengoed

voor de industrie als voor de huishoudens. Ik hoop dan

ook van harte dat ieder van ons zich voor het welslagen

van deze campagne zal inzetten. Alleen zo kunnen we

een verschil maken!”

2121is het centrale meldnummer voor technische problemen en energie-onvriendelijke

toestanden. Zijn er lokalen die niet meer gebruikt worden, dan kan je dit via dit nummer melden.

De energietoevoer voor dit lokaal kan dan op het minimum worden geplaatst. Merk je ergens een water- of

een persluchtlek? 2121 is het meldpunt.

Een kraan die tien druppels water per minuut lekt, verspilt 5 tot 6 liter water per dag. Dat zijn twintig baden

per jaar. Een toilet dat een kwart liter water per minuut verliest, verspilt dagelijks 360 liter water.

Het melden waard, lijkt ons.

5


6

energie besparen

doe je zo

1. Laat toestellen niet in stand-by staan,

maar schakel ze volledig uit. Een gemiddelde

kantooreenheid in stand-by

verbruikt 20 euro elektriciteit per jaar.

Maal 1.500 kantooreenheden maakt dat

30.000 euro per jaar.

2. Doof de lichten wanneer er niemand

meer in de kantoorruimte is. Zeker

’s avonds, maar ook overdag kan je dit

doen. Na afloop van een vergadering

’s morgens wordt het vergaderlokaal

de rest van de dag vaak niet meer

gebruikt.

U laat ’s nachts de

verlichting branden,

zodat de poetsploeg

de weg vindt ?

3. Gebruik de zonnewering (indien aanwezig) om een ruimte koel te houden in de zomer. In de winter kan je ze

openhouden om de ruimte op natuurlijke wijze te verwarmen.

4. Laat de airco niet te hard koelen. Het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur bedraagt best niet meer dan

5 °C. De kostprijs voor koelen is driemaal hoger dan die voor verwarmen.

5. Zet de thermostatische kraan van de randverwarming in de winter niet hoger dan 3. Dit komt ongeveer overeen

met 21 °C. Zet je de verwarming hoger, dan zal de koeling onnodig opstarten om de temperatuur te verlagen.

6. Meld water- en persluchtlekken en de leegstand van lokalen via het nummer 2121.

Zie kadertekstje op de vorige pagina.

Verlichting schakel je best uit wanneer je de werkplek verlaat.

Ook al is het kort. Dat bespaart energie. Zo levert het doven van

moderne TL-verlichting al een besparing op na minder dan 30 seconden.

Samen energie besparen: moet het aan of kan het uit ?

www.voka.be

7. Hou ramen en deuren zo veel mogelijk gesloten om warmteverlies te vermijden.

Is het te warm zet dan eerder de deur van de gang open. Is er tijdens een vergadering te weinig verse lucht in

een lokaal, zet het raam dan op een kier tijdens de vergadering. Achteraf ventileren als niemand nog aanwezig

is, heeft geen zin.

8. Gebruik indien mogelijk de trap in plaats van de lift. Goed voor de gezondheid en weer wat minder

(elektrische) energie verbruikt.


agfa graphics

vergroot aanbod en verdubbelt

omzet in de Verenigde staten

met overname pitman

begin augustus rondde agfa

graphics de overname van

Pitman Company Usa af.

door de overname van deze

toonaangevende leverancier

van producten en systemen

voor drukvoorbereiding,

industriële inkjet, drukpersen

en verpakkingsdruk, versterkt

agfa graphics zijn positie in

de groeiende amerikaanse

drukindustrie.

De overname stelt Agfa Graphics in staat om zijn omzet

in de VS te doen stijgen tot ongeveer 500 miljoen dollar.

Aan de Agfa-portfolio worden verschillende nieuwe

productlijnen toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn

oplossingen voor de verpakkingsindustrie zoals flexografische

drukplaten, inkten en media, en producten

voor de drukpers zoals inkten, rubberdoeken en chemie.

Ook het industriële inkjet-aanbod wordt aangevuld

met een groot assortiment media, nieuwe inkten en

grootformaat-printsystemen. Al deze producten worden

gemaakt door topproducenten: Esko Graphics, 3M,

Du Pont, SunChemical,…

profiel

Pitman Company USA werd in 1907 in Chicago opgericht

door Harold M. Pitman. De onderneming is

gevestigd in Totowa, New Jersey (VS) en telt ongeveer

500 medewerkers verspreid over 16 locaties in

de VS. Agfa Graphics en Pitman waren al meer dan

vijftig jaar strategische partners. Pitman opereert

nu als een volledige divisie van Agfa Corporation,

de Amerikaanse dochteronderneming van Agfa

Graphics.

7


8

Agfa Graphics staat

sterker in de VS De Morgen

Agfa Graphics verdubbelt

in omvang in de VS Het Laatste Nieuws

Agfa betaalt zowat viermaal de bedrijfswinst die Pitman

zal bijdragen. Dat maakt deze deal erg aantrekkelijk.”

Door Pitman’s sterke distributienetwerk, grote klantenbestand

en kennis van de industrie enerzijds en de

uitgebreide productportfolio anderzijds, krijgt Agfa

Graphics onmiddellijke groeimogelijkheden. De markt

die het nu zal kunnen bereiken, is substantieel groter.

“Een van de belangrijkste beweegredenen voor deze

beslissing was het feit dat we een unieke mogelijkheid

hebben om onze inkjetactiviteiten aanzienlijk

te doen groeien”, zegt Stefaan Vanhooren, President

Agfa Graphics. “Net zoals bij de joint venture met

Shenzhen Brothers in China voegen we ook hier onze

toptechnologie samen met de distributie-expertise van

een toonaangevende lokale speler. Dit zal ons in staat

stellen om sneller en dieper in deze grote groeimarkten

door te dringen.”

de cijfers

SMet S deze overname drijft Agfa Graphics zijn

omzet in de VS op tot circa 500 miljoen dollar.

Het wordt daarmee een van de grootste

grafische spelers in de VS.

SDe S totale markt waarin we actief zullen zijn,

verviervoudigt.

SVerwacht S wordt dat de EBIT-marge van de overgenomen

activiteiten overeen zal komen met de

globale doelstelling van 7% van Agfa Graphics.

Agfa Graphics

versterkt positie

in de VS De

Bank Degroof

Agfa creëert een unieke kans om zijn inkjetprinters

te verdelen in de VS.”

“Belangrijke versterking van distributie voor een goede prijs.”

In de toekomst zal Agfa Graphics een ware one stop

shop zijn voor zijn Amerikaanse klanten, met totaaloplossingen

die het volledige drukproces beslaan.

Daarenboven zullen er door de overname meer

kansen zijn om partnerships aan te gaan met andere

topproducenten.

En er is nog meer. Ook de toegevoegde expertise van

Pitman en hun ervaring met internetverkoop zullen

de omzet ten goede komen. Daarenboven zal

Agfa Graphics dankzij deze strategische zet minder

afhankelijk worden van de grondstofprijzenevolutie.

agfa graphics’ productaanbod

in de Vs na de overname

40%

Petercam

Bank Degroof

20%

40%

Producten voor verpakkingsdruk

Producten voor drukwerkvoorbereiding en voor drukpersen

digitale apparatuur, inkjet, software en diensten

Tijd


5 is het aantal maanden tussen de installatie

van een eerste :m-Press tiger en de aankoop van een

tweede machine door de australische onderneming

stylePrint.

“sinds we de :m-Press tiger in huis haalden, vinden

klanten de kwaliteit zo goed en is bijgevolg de vraag

naar opdrachten zo gestegen dat we een tweede pers

nodig hadden”, aldus andrew woodhouse, hoofd productie

bij stylePrint. “onze klanten vragen specifiek

naar ‘tiger Prints’!”

de :m-Press tiger kan tot 700 m² per uur drukken op

substraten tot 10 mm dikte. Het beschikbare kleurengamma

overtreft dat van een offsetpers. ook variabele

data drukken is mogelijk. “de :m-Press tiger is de eerste

echte productiemachine die de brug tussen snelheid

en kwaliteit dicht. de printer is zuinig en biedt

een onklopbare kwaliteit”, zegt michael woodhouse,

mede-eigenaar van stylePrint.

big in japan

onlangs stapten een aantal fuji- en kodak-klanten

in Japan over naar de 8-up plaatbelichters van agfa

graphics. Yoshiday Printing, de grootste verbruiker

van de Pro-t-drukplaten van fuji in Japan (en mogelijk

in de wereld) en bovendien een van fuji’s referentiesites

in Japan, schakelde onlangs volledig over op

:azura ts-drukplaten. nichidai Printing, drukkerij

van voornamelijk juridische boeken en documenten,

Pressteq, een drukker van krantenbijlages en direct

mailings, en takeuchi Printing uit tokyo volgden

hetzelfde pad. allen kozen voor :azura ts omwille van

de ecologische voordelen.

uitgebreide inkjetportfolio

doet het goed op fespa

fespa, de jaarlijkse toonaangevende vakbeurs voor

zeefdruk en digitale druk, vond dit jaar plaats van 22

tot 26 juni in münchen. voor agfa graphics was dit

dé plaats bij uitstek om zijn indrukwekkende gamma

nieuwe inkjetproducten te tonen, inclusief de :anapurna

2500 led, de :anapurna 2050 en de nieuwe

:Jeti 1224 HdC (de snelste in zijn gamma, met agfa

graphics-inkten) en de :Jeti aquaJet, die direct op

textiel kan drukken.

fespa zette agfa graphics’ uitgebreide inkjetbusiness

stevig op de kaart. er kwamen zeer veel geïnteresseerden

een kijkje nemen, en de beurs werd afgesloten

met 47 verkoopdeals en nog veel meer nieuwe

prospects. de :anapurna mw bleef de best verkopende

printer, maar ook de bovengenoemde printers deden

het goed.

:dotrix bekroond voor

technologische innovatie

agfa’s industriële inkjetpers :dotrix was een van de

winnaars van de Chinese “ringier technology innovation

awards 2010” voor de verpakkingsindustrie.

ringier trade media ltd, een in Hong kong gebaseerde

dochter van het toonaangevend Zwitserse mediabedrijf

ringier ag, lanceerde de industry innovation

awards in 2005 als een eerbetoon aan bedrijven in

sleutelindustrieën zoals voeding & drank, verpakking,

plastic en metaalbewerking. Het doel van de awards

is het erkennen van bedrijven die de aanzienlijkste

bijdragen leveren aan de verdere groei van de industrie

door een toename in productiviteit, economische

efficiëntie, het creëren van nieuwe mogelijkheden in

de markt of het verbeteren van productieprocessen.

sinds de lancering vijf jaar geleden worden de

bekroningen gezien als een van de meest invloedrijke

in China.

de uitreikingsceremonie werd gehouden op 14 juli in

sjanghai. ronald lai, sales director industrial inkjet

voor agfa graphics in China, nam de prijs in ontvangst.

9


10

Half september kon u in

een interne mededeling

lezen dat de verschillende

Human resources-afdelingen

samengebracht worden in één

global shared service. dit

gebeurt in het kader van het

zoeken naar meer synergie

in een aantal gelijklopende

activiteitsgebieden van

de businessgroepen. deze

nieuwe, groepsoverkoepelende

personeelsafdeling wordt sinds

1 oktober geleid door bert

lyssens. voor de collega’s

van HealthCare is hij geen

onbekende. de collega’s

van graphics kennen hem

misschien nog van zijn rol in

het graphics Hr team ongeveer

drie jaar geleden. maar ook de

collega’s van materials zijn

ongetwijfeld benieuwd wie de

nieuwe vice-president Hr is.

plus: Een korte eerste vraag: wie is Bert Lyssens?

bert lyssens: Ik ben 41 jaar en ik heb psychologie

gestudeerd. Na mijn studies heb ik altijd in een HRomgeving

gewerkt. Eerst deed ik de recrutering voor

een headhunter. Daarna heb ik voor een aantal andere

bedrijven, zoals CIMAD Consultants, IBM en AT&T,

verschillende HR management functies gehad. Eerst op

Belgisch niveau, later voor de Benelux en vervolgens

voor heel Europa. Een van mijn opdrachten bij AT&T

was trouwens het opzetten van een shared service

center voor HR in Europa. Dit heeft me in elk geval

vertrouwd gemaakt met een aantal basis HR-processen

en hoe deze efficiënter te laten verlopen in een internationale

context.

plus: Hoe bent u uiteindelijk bij Agfa aanbeland?

bert lyssens: Een zestal jaar geleden werd ik door de

toenmalige HR-directeur Jan Van Acoleyen aangetrokken

voor de functie van HR-directeur Europa. Dat was

nog voor er sprake was van de opsplitsing van het

bedrijf. In het scenario van de splitsing werd ik dan toegewezen

aan Graphics, waar ik in eerste instantie mijn

rol voor Europa verder zette. Ik combineerde dit met

‘Hr moet én

efficiënt én

dicht bij de

businessgroepen

kunnen

werken’

het leiden van het HR Process Office, dat zich

bezig hield met een aantal internationale HR-tools

en -processen zoals OCR. Daarna werd ik tevens de

verantwoordelijke voor de andere regio’s buiten Europa,

met uitzondering van het hoofdkwartier. Uiteindelijk

werd ik ongeveer drie jaar geleden aangetrokken in het

vernieuwde managementteam van Christian Reinaudo

als vice president HR HealthCare.

plus: Terug nu naar het samenbrengen van de verschillende

HR-afdelingen. Waarom?

bert lyssens: Er zijn eigenlijk twee redenen. Ten eerste

is een volledige splitsing van de onderneming niet langer

aan de orde. In de tweede plaats willen we groeien

als bedrijf. Hiervoor moeten we onze winstgevendheid

kunnen verbeteren. Als we rendabel zijn, kunnen we

immers meer investeren in onze toekomst. De HRafdelingen

werken vrij onafhankelijk van elkaar. Er zijn

dus ongetwijfeld een aantal synergieën, gelijklopende

activiteiten, die we efficiënter zullen kunnen organiseren.

Efficiënter op het operationele vlak en op het vlak

van de kosten.


Bert Lyssens: “In de drie businessgroepen zijn er heel wat gelijklopende

activiteiten. Die gaan we samenbrengen en optimaliseren. Anderzijds zien we

dat door de opsplitsing van de HR-afdelingen, deze diensten nu veel dichter bij

de businessgroepen staan. Dat moeten we ook in de nieuwe organisatie kunnen

behouden.”

plus: In de interne mededeling was er sprake van

het vinden van een maximum aan synergie en het

uitrollen van ‘best practices’. Kan u een voorbeeld

geven van wat hier juist mee bedoeld wordt?

bert lyssens: Wel, als je bijvoorbeeld naar een aantal

operationele activiteiten kijkt, zoals loonverwerking,

administratie of recrutering, dan zie je dat die eigenlijk

grotendeels gelijklopen. Dit soort van activiteiten gaan

we samenbrengen en optimaliseren. Anderzijds zien

we dat door de opsplitsing van de HR-afdelingen, deze

diensten nu veel dichter bij de businessgroepen staan.

Dat moeten we ook in de nieuwe organisatie kunnen

behouden. Zo zijn er een aantal programma’s ontwikkeld,

bijvoorbeeld op het vlak van leidinggeven of op

het vlak van opleiding en loopbaanontwikkeling, die

hun deugdelijkheid hebben bewezen. Het zou dus niet

verstandig zijn om die verworven kennis niet te gebruiken

voor de rest van de Groep.

plus: Zullen de verschillende afdelingen ook fysiek

opnieuw één geheel vormen. Met andere woorden,

komt er één centrale HR-locatie?

bert lyssens: Het feit dat HR in de businessgroepen

werd ondergebracht heeft duidelijke voordelen

gehad. Anderzijds zullen er door de synergieën wel

zeer bepaalde activiteiten zijn waarvoor een nauwere

samenwerking nodig kan zijn. Voor België zullen we

zoveel mogelijk trachten het nieuwe team terug zo veel

mogelijk samen te brengen in Mortsel. Internationaal

bekeken zijn er niet zo veel activiteiten die kunnen

gecentraliseerd worden.

plus: Zal dit programma naast kostenbesparingen

ook gevolgen hebben voor de betrokken

medewerkers?

bert lyssens: Er zijn drie soorten van kostenbesparingen

in dit programma. Zo zijn er de middelgrote Agfalanden

waar je een afzonderlijke HR-manager hebt

voor HealthCare en voor Graphics. Daar zullen we deze

twee functies samenbrengen. Dit is grotendeels al gebeurd

met de aankondiging van de nieuwe organisatie.

Ten tweede zullen er door het samenbrengen van een

aantal activiteiten ook op de langere termijn, eens die

activiteiten volledig geïntegreerd zijn, nog enkele banen

kunnen verdwijnen. Tot slot zal er ook op het vlak van

de ‘tools’ die we nu gebruiken heel wat bespaard kunnen

worden. Waar we in het verleden voor heel wat

zaken met twee of drie leveranciers werkten, zullen we

dat voortaan met één leverancier kunnen doen.

plus: Wat zijn de eerste stappen die u gaat

ondernemen?

bert lyssens: We hebben de structuur voor de nieuwe

HR-organisatie uitgetekend, dat is het eenvoudigste

deel van de job. Nu zullen we heel wat tijd en energie

moeten steken in het tot stand brengen van de nieuwe

samenwerking. Dat is niet eenvoudig, want we werken

over de grenzen met verschillende nationaliteiten en

culturen. Hieruit moeten we een global team kunnen

vormen. En waar de afdelingen nu nog erg businessgroep-gericht

zijn, zullen ze nu een shared servicementaliteit

moeten aannemen. Ook daar moeten we

zorgen dat een hechte samenwerking snel tot stand

komt. Een van de eerste prioriteiten wordt het opstellen

van een gemeenschappelijke HR-agenda voor de

komende maanden en dit samen met de Exco’s van de

verschillende businessgroepen.

11


12

voor de collega’s die op gevaert 2 werken is hij al lang geen onbekende meer,

maar ook als u op straat voorbij de ingang loopt kan u de blauwe container

omringd door zandzakjes goed zien staan. misschien heeft u uw nieuwsgierigheid

nog niet kunnen bevredigen en vraagt u zich nog steeds af wat dit allemaal te

betekenen heeft.

ecodur membranen

voorgesteld op

ifat 2010

Het antwoord is eenvoudig: de blauwe container is een

industriële MBR-proefopstelling voor Agfa-membranen.

MBR staat hier voor Membrane BioReactor. Met deze

opstelling testen en verbeteren we de prestaties van

Agfa’s membraanmodules in de behandeling van industrieel

vervuild water. De containeropstelling op Gevaert

2 staat model voor de nieuwe, in opbouw zijnde waterzuiveringsinstallatie

op Gevaert 5.

Het behandelen van het industrieel vervuild water door

de MBR-technolgie biedt twee voordelen. Enerzijds

kunnen we de recuperatie van het zilver in het afvalwater

maximaliseren. Anderzijds kan het gezuiverde water

opnieuw in het eigen productieproces worden gebruikt.

De door Agfa in Mortsel ontwikkelde Ecodurmembranen

werden inmiddels voor het eerst aan

de vakmensen voorgesteld op de IFAT 2010 beurs in

München. Op de stand was er heel wat interesse voor

de module die in samenwerking met A3 werd ontwikkeld.

Eén module kan 58 van onze membraanplaten,

goed voor een oppervlakte van 80 m², bevatten.

Hiermee kan 25 m³ water per dag worden verwerkt.


ad boy(s)!

eind juni was de vestiging in mortsel

het toneel van een regelrechte ramp

wanneer een doorgedraaide man niet

alleen luc delagaye, President agfa

materials, had gegijzeld, maar nadien

ook nog verschillende explosieven op

gevaert 5 tot ontploffing had gebracht.

dat was in twee lijnen het scenario van

de grootschalige rampenplanoefening,

bad boy, die toen door provincie,

defensie, volksgezondheid, de stad

mortsel, politie, rode kruis en brandweer

samen met het crisiscoördinatieteam

van agfa werd uitgevoerd.

Het betrof hier dan wel een ‘zandbakoefening’ – de

verschillende acties werden dus niet echt op het terrein

nagespeeld – toch was dit door de inschakeling van

zowat alle mogelijke overheidsdiensten een vrij realistische

test. Alle betrokken partijen hadden een waslijst

van doelstellingen waarbij de communicatie, intern en

tussen de verschillende partijen, en de snelheid en

efficiëntie van handelen centraal stonden.

Collega’s Eddy Michiels, manager zorgsystemen, preventie

en milieu, Louis Thys, leider interventiedienst,

en Jan Venneman, onderzoeksleider in het Materials

Agfa’s Bad Boys van dienst: v.l.n.r. collega’s Louis Thys, Jan Venneman en Eddy Michiels.

Technology Center, hebben intensief meegewerkt aan

de voorbereiding en het uitschrijven van het rampenscenario.

Dat is geen sinecure, want alles moet tot in de

puntjes kloppen. Hun jarenlange Agfa-ervaring op dit

vlak bleek ook nu weer een absolute meerwaarde.

Onze collega’s verwerkten in het scenario o.m. een

brand in onze productie-installaties en een belangrijk

milieu-incident, veroorzaakt door de explosies.

Dit bood Agfa de kans om de eigen noodplannen en

de samenwerking met de overheidsdiensten grondig

te testen. Voor Jan Venneman was in het verhaal de

echte hoofdrol weggelegd: met zijn legeropleiding als

paracommando kon hij een overtuigende Bad Boy

neerzetten.

13


14

agfa-labs laat r&d renderen

innovatie is uiterst belangrijk voor ondernemingen die

willen blijven groeien, maar anderzijds is het ook een

zeer kostelijke zaak. daarom dat bedrijven vaak partnerships

aangaan met universiteiten of onderzoekcentra.

een onderneming kan echter evenzeer als partner

optreden en zo zijn eigen expertise laten renderen.

dat is de achterliggende gedachte van het open

innovatieplatform voor materiaalonderzoek agfa-labs.

via dit platform biedt agfa zijn onderzoek- en procesexpertise

aan op het vlak van:

S de ontwikkeling van functionele chemische

bouwstenen,

S de formulering ervan tot dispersies, inkten of gietoplossingen,

en

S het aanbrengen (via giet- of druktechnieken) hiervan

op geschikte substrata (roll-to-roll)

voor de realisatie van nieuwe multifunctionele

materialen.

meer info vindt u op www.agfa-labs.com

75 op de zomeravond van 27 juni 1935 zaten

6 personeelsleden van het toenmalige gevaert

Photoproducten op het terras van een café op het

gemeente plein van mortsel over hun hobby film te

praten. Ze besloten in clubverband hun krachten en

kennis te bundelen en de club te noemen naar de pas

(op 2 februari 1935) overleden stichter van de firma

lieven gevaert. dit jaar viert de koninklijke Cinéclub

lieven gevaert bijgevolg haar 75-jarig bestaan.

daarmee is het meteen de oudste cineclub van

belgië. behalve heel wat feestactiviteiten binnen de

club werd op zaterdag 2 oktober een opendeur in het

clublokaal gehouden.

Violen voor het goede doel

de abn-personeelsvereniging steunt de Palliatieve

Hulpverlening antwerpen en mechelen door haar

schouders te zetten onder het unieke concert stars of

the violin.

op dinsdag 7 december 2010 om 20 uur speelt het

orkest der lage landen samen met drie solisten van

wereldklasse, onder de leiding van walter Proost in de

blauwe zaal van desingel in antwerpen.

Het programma:

vioolconcerto nr. 5 in a, op. 37 van Henri vieuxtemps

(solist: andrea obiso)

vioolconcerto nr. 1 in d, op. 6 van niccolò Paganini

(soliste: kyoko Yonemoto)

vioolconcerto nr. 1 in g met van max bruch

(solist: boris belkin)

Presentatie: katelijne boon – radio klara

& koningin elisabeth-wedstrijd.

meer info over hoe u kaarten kan bestellen

vindt u op de website van abC

http://abcvzw.be

op de pagina abn lion club

of via e-mail maesronald@telenet.be

op woensdag 13 oktober

werd de club ontvangen voor

een officiële huldiging op het

stadhuis van mortsel.

wil je meer weten over de film- en videoactiviteiten

van de club, surf dan naar

http://users.skynet.be/bk343304/kclg/


acen voor je job,

Wat levert het op?

La pLus haute

technoLogie

anti crash ?

rouLer

caLmement.

juLien de wiLde

président du conseiL d’administration

agfa gevaert

foncer vers son travaiL

qu’est-ce qu’on y gagne ?

Het belgisch instituut voor de

verkeersveiligheid voerde in het

voorjaar een opgemerkte campagne

tegen overdreven snelheid in

het verkeer. Het instituut werkte

hierbij samen met een aantal grote

bedrijven en schakelde ook de Ceo’s

of de voorzitters van de raad van

bestuur van die bedrijven in.

Voorzitter Julien De Wilde verleende graag zijn

medewerking. Hij prijkte dan ook op een van de vele

affiches langs de autosnelwegen in het voorjaar. Het

BIVV besliste echter om een of ander reden om van de

Agfa-affiche alleen een Franstalige versie te maken. De

kans dat u de affiche echt gezien heeft is dan ook niet

zo heel groot. Daarom drukken we de affiche graag nog

eens af in Plus. Vrij vertaald klinkt de slogan: ‘De beste

spitstechnologie om ongelukken te vermijden? Rustig

rijden!’

Gelijktijdig met de affichecampagne liepen ook een

aantal spotjes op de radio. Van het Agfa-spotje was wel

een Nederlandse versie. De tekst luidde als volgt.

Agfa-Gevaert heeft een techniek ontwikkeld waardoor

auto’s minder vaak geflitst worden. De techniek is eenvoudig

en zeer veilig en heet: rustig rijden. Samen met

het BIVV strijden bedrijven tegen te hard rijden.

Want racen voor je job, wat levert het op?”

Wist je dat…

SEén S op twee arbeidsongevallen verkeersongevallen

zijn?

SOverdreven S snelheid jaarlijks 300 dodelijke

ongevallen veroorzaakt?

SEén S dodelijk ongeval op drie te wijten is aan

een overdreven snelheid?

S20 S km/u sneller rijden tussen Oostende en

Brussel u slechts 7 minuten ‘tijdswinst’ oplevert?

SBestuurders S die voor beroepsdoeleinden

rijden de toegelaten snelheid het vaakst

overschrijden?

SEn S dat terwijl ze 50% meer kans hebben op een

verkeersongeval!

SJe S aan 80 km/u al 20 keer meer risico loopt om

bij een ongeval om het leven te komen

dan aan 30 km/u?

voor meer info over dit onderwerp en

de campagnespotjes kan u terecht op

www.roadsafetyatwork.be

Institut Belge pour la Sécurité Routière asbl - Chaussée de Haecht 1405, 1130 Bruxelles - Ed. Responsable: M. VAN HOUTTE - Exempt de timbre.

15


16

plus/minus

in deze rubriek vragen we naar uw mening over een bepaald, meestal

actueel, onderwerp. dat onderwerp zal vaak in de arbeidssfeer te vinden zijn,

maar een noodzaak is dat niet. Heeft u een mening over het onderwerp dat

we aansnijden, dan willen we die graag horen. schrijf ze neer in maximum

300 woorden en stuur ze ons via e-mail naar plus@agfa.com of via de

fabriekspost naar Plus-8015. de redactie zal dan een selectie maken van

twee (of meer) standpunten die elkaar misschien tegenspreken, misschien

ook aanvullen, maar die in elk geval interessant genoeg zijn om met de

andere lezers te delen.

Eind januari lazen we in de kranten het toch wel

vreemde nieuws dat sinds de invoering van de ecocheques

in 2009, nauwelijks 10% van de 1,1 miljoen

Belgen die ze ontvingen er daadwerkelijk iets mee

gekocht had. Hebben de Belgen geld te veel? Of zijn

ze slordig en hebben ze hun cheques verloren? We

weten het niet. Misschien wordt het allemaal wat veel

om volgen: maaltijdcheques, sport- en cultuurcheques,

ecocheques,…

We vroegen u dan ook wat u van het toekennen van al

die verschillende vormen van cheques vindt. Maakt het

u niet uit of vindt u in tegendeel dat het uw keuzemogelijkheden

beperkt? Heeft u bepaalde cheques niet

gebruikt? Of vindt u het een goede manier om bepaalde

zaken – zoals sport, cultuur, ecologie – te promoten?


Hans VandenbulCke, hoofdkeurder procescontrole bij Agfa Materials, is geen voor-

stander van het toekennen van de verschillende soorten cheques:

“Ik vind ze een verkapte vorm van loonsverhoging die echter niet meegerekend wordt in

de verloning, zowel op het vlak van maandloon, vakantiegeld, premies en/of pensioenopbouw.

Anderzijds begrijp ik niet dat zoveel mensen de cheques niet gebruiken. Ik heb

er wel wat tijd moeten insteken om uit te vissen waar en waarvoor ik ze kon gebruiken,

maar ik heb ze wel opgebruikt. Het is uiteindelijk geld nietwaar?

Feit is wel dat de verschillende cheques meestal bij de handelaars om de hoek niet kunnen

gebruikt worden omdat de administratieve rompslomp te veel tijd zou vergen voor

deze handelaars. De grote grootwarenhuizen of de doe-het-zelf-centra nemen ze dan

wel gemakkelijk aan en misbruiken ze ook naar mijn mening. Onder andere met de eco-cheques kan men in doe-hetzelf-zaken

alles betalen. De bedoeling van de eco-cheques gaat hierdoor totaal verloren. Men kan dan evengoed alle

cheques dezelfde naam geven. De grote distributiezaken concurreren tegen elkaar op en kunnen niet anders dan ze aan

te nemen. Wat cultuur- en sportcheques betreft, deze zijn nog moeilijker te gebruiken. De meeste theatergezelschappen,

zeker de kleinere, nemen ze gewoon niet aan.”

betty brootHaers, operatrice spectrometrie in het Chemical Research Centre,

vindt dat er enerzijds wel voldoende winkels aangesloten zijn waar men met de

ecocheques terecht kan, maar dat er weinig producten mee te kopen zijn die je

meermaals nodig hebt.

“Als je alle gloeilampen in huis door spaarlampen hebt vervangen en als je een spaardouchekop

hebt gemonteerd, wat doe je dan met de rest van je cheques?”, vraagt zij

zich af. “Ik heb ze uiteindelijk kunnen opgebruiken in verschillende doe-het-zelfzaken

omdat die de puntjes niet op de i zetten en de cheques ook aannemen voor zaken die

niet op de eco-lijst voorkomen.”

els neirinCk, software engineer bij Agfa HealthCare in Gent, vindt het alvast

positief dat men ecologie wil promoten, maar jammer is wel dat niet alle winkels de

cheques aanvaarden of dat de winkeliers slecht geïnformeerd zijn.

“Het grote hekelpunt is dat je met je cheques niet overal terecht kan. Dat beperkt in grote

mate je keuzemogelijkheid.”

U merkt het aan de commentaren van onze collega’s dat er aan het systeem van de ecocheques toch nog het een en

ander schort. Begin september verschenen er in de pers nog artikels die de ecocheques een onzeker voortbestaan

toeschreven. Het gebrek aan controle op de uiteindelijke besteding van de ecocheques ondermijnt duidelijk het

systeem, is een veelgehoorde commentaar.

Prijs! Hier

vindt u de oplossingen van de puzzels uit het vorige nummer en ontdekt u misschien

ook of u een van de gelukkige winnaars bent die met twee filmtickets aan de haal gaat.

17


18

“Toen ik in 2007 – ik was 46 jaar – de diagnose borstkanker kreeg, had ik het gevoel dat mijn lichaam mij ontnomen werd.” © Marie Mandy

door de ogen van

een amazone

op 6 oktober opende

– in aanwezigheid van

prinses mathilde – de

fototentoonstelling ‘door

de ogen van een amazone’

in het ziekenhuis UmC

sint-Pieter in brussel.

deze tentoonstelling, met

werk van marie mandy

en vincent fooy, brengt

het verhaal van marie

mandy, borstkankerpatiënt,

in woord en beeld.

de tentoonstelling en

bijhorende catalogus

kwamen tot stand mede

dankzij de sponsoring van

agfa-gevaert.

De fototentoonstelling ‘Door de ogen van een amazone’ werd geopend

in aanwezigheid van prinses Mathilde.


CEO Christian Reinaudo en Marie Mandy knippen bij de opening het verplichte lint

door, geflankeerd door (l.) Yvan Mayeur, OCMW-voorzitter van Brussel, en

(r.) Dr. Fabienne Liebens, van de BorstKliniek UMC Sint-Pieter.

UMC Sint-Pieter en Agfa HealthCare werken al jaren

nauw samen aan een programma ter preventie van

borstkanker. Via intensieve screening en geavanceerde

digitale beeldvormingsystemen, die perfect zijn toegesneden

op de specifieke behoeften van mammografie,

streven we ernaar de juiste diagnose te stellen in een zo

vroeg mogelijk stadium van de ziekte.

UMC Sint-Pieter beschikt over Agfa HealthCare’s toptechnologische

digitale mammografiesystemen waaronder

het DX-M-systeem en de MUSICA-beeldverwerking.

Het digitale DX-M-systeem laat toe om naaldkristallijne

detectoren in te lezen, om zo hoogkwalitatieve diagnostische

beelden te maken, ook bij een lage stralingsdosis.

De beeldverwerking van de digitale röntgenbeelden

gebeurt automatisch door de MUSICA-software voor

mammografie, die de zones met microcalcificaties, de

voorbodes van borstkanker, duidelijk in beeld brengt.

Dankzij deze technologie kunnen de patiënten in een

vroeg stadium een diagnose krijgen en een aangepaste

behandeling opstarten.

Zo verhogen hun kansen op

genezing.

een bijzondere

tentoonstelling

Marie Mandy heeft haar ziekte

overwonnen. Met haar kunstwerken

en teksten wil ze een

hart onder de riem steken van

zoveel andere patiënten. In 50

foto’s hertekent Marie Mandy

zelf de genezingsgeschiedenis

van haar lichaam van borstkanker.

Van de schok bij de diagnose

tot de borstamputatie,

van de medische behandeling

tot aan haar nieuwe amazone-

lichaam beschrijft ze de kanker als een emotionele reis,

een inwijding. Haar fotografisch werk onthult met een

uitzonderlijke moed de intimiteit van deze ziekte.

Het is een aangrijpend relaas dat niemand onberoerd

laat.

Niet alleen Agfa HealthCare sponsorde dit bijzondere

project. De catalogus en de fototentoonstelling kwamen

tot stand mede dankzij de technologie van Agfa

Graphics. De catalogus werd gedrukt met de :Sublimatechnologie

en thermische platen van Agfa Graphics, en

de beelden voor de tentoonstelling werden gerealiseerd

op de :Anapurna grootformaatinkjetprinter met inkten

van Agfa Graphics.

borstkanker

Jaarlijks krijgen 1 miljoen vrouwen wereldwijd

deze diagnose van hun arts te horen. In België

wordt 1 op 9 vrouwen in de loop van haar leven

met de ziekte geconfronteerd. Een zware diagnose

met ingrijpende gevolgen voor al deze vrouwen

en hun naasten. Toch is er ook positief nieuws.

Vandaag overleeft 75% van de patiënten de

ziekte. Er snel bij zijn, kan dus van levensbelang

zijn. Hoe eerder de diagnose wordt gesteld, hoe

sneller de artsen de behandeling kunnen starten

en hoe beter de behandelingsmogelijkheden zijn.

“Genezen is wellicht het werk van een heel leven.” © Marie Mandy

19


20

150

Zoveel nieuwe klanten heeft agfa HealthCare in de

eerste acht maanden van 2010 binnengehaald voor

zijn it-oplossingen. we denken hier dan aan imPaX,

agfa’s Picture archiving and Communication system,

en het bijhorende radiology information system (ris)

en nuclear information system (nis), imPaX Cardiovascular

voor cardiologie, imPaX data Center – dat de

toegang tot en verspreiding van diagnostische beeldvorming

doorheen de onderneming beheert – alsook

het orbis ziekenhuisinformatiesysteem.

in noord-amerika tekenden bijna 40 nieuwe klanten

overeenkomsten met agfa HealthCare. in azië tekende

agfa HealthCare bij maar liefst 9 nieuwe klanten

overeenkomsten voor de installatie van imPaX en

bijhorende oplossingen. wat europa betreft, haalde

agfa HealthCare bijna 70 nieuwe klanten binnen voor

de installatie van haar it-oplossingen. in europa sloot

het bedrijf ook 27 overeenkomsten af voor zijn orbisoplossing.

Ziekenhuis oost-limburg kiest voor

orbis Care

ook in limburg zal orbis de zorgsector verder moderniseren.

begin september tekende het Ziekenhuis

oost-limburg (Zol) voor de installatie van een orbis

Care oplossing op alle drie sites van het ziekenhuis.

orbis Care zal de volledig op papier gebaseerde

workflow in het Zol grotendeels vervangen. orbis

Care is bovendien verregaand geïntegreerd met agfa

HealthCare’s elektronisch medisch dossier dat ook

het voorschrijven van geneesmiddelen, labotesten en

medisch-technische onderzoeken beheert.

Zol telt momenteel 814 bedden en stelt meer dan

2.500 verzorgers en 200 dokters te werk. naast haar

regionale functie biedt Zol ook een aantal expertises

zoals bv. hartoperaties, neurochirurgie en vruchtbaarheidsonderzoeken.

agfa HealthCare tweede in

Hercules Healthcare trophy

de sales & service Unit belux van agfa HealthCare

kreeg dit jaar de kans om deel te nemen aan de

Hercules Healthcare trophy, een jaarlijkse competitie

tussen een aantal healthcare-organisaties waarbij op

een unieke en veilige, maar vooral leuke manier de

competitie wordt aangegaan en contacten worden

gelegd.

de Hercules trophy is eigenlijk een beetje van alles.

Het is enerzijds een sportwedstrijd en een teambuilding-event,

maar men zou het evengoed een festival

of een netwerk-event kunnen noemen. bedrijven

schrijven zich in en vaardigen vervolgens een of enkele

teams af die zich een dag lang meten in twaalf

sporten.

agfa ging de uitdaging aan met liefst zeven teams

van telkens vijf personen. tegenstanders van dienst

op zaterdag 26 juni jl. waren onder andere de teams

van HP, barco, galapagos,… op het sport- en recreatiedomein

de nekker te mechelen werd er slag geleverd

in de volgende, toch wel originele disciplines:

bugxter, crazy banana, cricket, cross country, ergometer,

indiaca, mountainbike, polyvolley, quads,

schermen, skimboard surfer en waterbubbels.

disciplines waarvan de meesten onder ons wellicht

nog nooit gehoord hebben. Het feit dat agfa de trofee

niet mee naar huis kon brengen mocht de pret echter

niet drukken. een volgende keer misschien?


de koers

eenmaal per kwartaal geeft

Plus je een kort overzicht over

hoe ons aandeel het in de

voorbije periode gedaan heeft.

we doen dat onder meer aan

de hand van wat de analisten

van de agfa-resultaten vinden.

25 augustus 2010 zou wel eens een historische dag

voor Agfa kunnen zijn. Voor het aandeel was het

sowieso al een uitzonderlijke dag: het aandeel sloot

zomaar eventjes 20% hoger af, de op een na grootste

koersklim in de geschiedenis van het aandeel. Die

uitzonderlijke stijging was het gevolg van een excellent

halfjaarrapport.

‘Verguisd Agfa staat op uit de doden.’ ‘Agfa verpulvert

verwachtingen.’ ‘Agfa schittert op de beurs.’ ‘Agfa-

Gevaert zit weer op goede spoor.’ De titels van de

commentaren in de pers logen er niet om. Agfa heeft in

positieve zin verrast, zoveel is duidelijk.

Onze onderneming boekte in het tweede kwartaal een

nettowinst van 39 miljoen euro, maar ook de andere

financiële cijfers ogen goed. De recurrente bedrijfswinst

(= winst die niet uit eenmalige feiten voorkomt, bv.

de verkoop van een stuk grond) verdubbelde tot 84

miljoen euro. Agfa’s kwartaalomzet steeg, en dat was

lang geleden, met 8,7 procent tot 736 miljoen euro.

Een flinke groeiversnelling dus in vergelijking met het

eerste kwartaal (0,3%). Bovendien slaagden we er ook

in onze schulden verder af te bouwen, van 569 miljoen

eind 2009 tot 391 miljoen euro eind juni 2010.

21 mei 2010

5,08 € +3,94%

25 augustus 2010

5,28 €

prima resultaten stuwden

het agfa-aandeel de hoogte in

Al deze cijfers lagen ver boven de verwachtingen van

analisten en pers. Ook de prognoses voor 2010 werden

als verrassend sterk bestempeld. Dat leidde tot de

gekende euforie bij de beleggers die het aandeel in één

dag tijd maar liefst 20 procent hoger stuwden.

Is dit dan de historische ommekeer voor onze onderneming

waaraan ieder van ons al heel wat inspanningen

heeft geleverd? De vraag werd ook aan CEO Christian

Reinaudo gesteld op de persconferentie. Hij was

uiteraard zeer tevreden met de resultaten en de goede

vooruitzichten, maar temperde anderzijds toch ook het

enthousiasme een beetje: “We mogen niet uit het oog

verliezen dat het hoogtepunt van de crisis vorig jaar in

het eerste en tweede kwartaal lag, vandaar de huidige

sterke groeicijfers. De komende kwartalen zullen de

groeicijfers wat gematigder zijn.”

Door de positieve resultaten heeft Agfa alvast de nodige

ruimte gecreëerd voor eventuele overnames. Christian

Reinaudo: “Door de crisis zijn er zeker mogelijkheden

om intelligente overnames te doen. Met intelligent bedoelen

we dan zeer gericht en tegen een correcte prijs.

Ze moeten Agfa in staat stellen om toegang te krijgen

tot interessante markten zoals de Pitman-overname en

de Shenzhen joint venture.”

21


22

Thais Barbosa is 29 jaar en afkomstig uit Brazilië, meer

bepaald uit São Paulo, een stad van om en bij de 20

miljoen inwoners en het kloppende economische hart

van een van de belangrijkste groeiregio’s ter wereld.

Met haar opleiding in PR stapte ze een zestal jaar

geleden in de grafische industrie bij NUR, een bedrijf

dat ook in het segment van de wide-format printers

actief was. Na de overname van NUR door HP, stapte

ze over naar Gandi Innovations. De geschiedenis

herhaald e zich, want Gandi werd eind vorig jaar door

Agfa Graphics overgenomen.

plus: Waarom wil iemand in godsnaam verhuizen

van Brazilië naar België?

tHais: Ik had het ook nooit verwacht van mezelf, maar

ik moet toegeven dat liefde de grote reden was.

Ik studeerde in het kader van een uitwisselingsprogramma

in de Verenigde Staten en daar leerde ik een

Belg kennen. Dat is inmiddels negen jaar geleden.

Wij zijn getrouwd en wonen in Jodoigne, Geldenaken,

midden in de natuur. Het contrast met São Paulo kan

niet groter zijn, maar ik heb me de oversteek nog geen

minuut beklaagd.

agfa is met eigen medewerkers of

vertegenwoordigingen nagenoeg overal ter

wereld actief. maar wist u dat we alleen in

belgië al 24 verschillende nationaliteiten tellen

onder onze medewerkers? in Het kompas van

agfa maakt u kennis met een van die ‘vreemde’

collega’s die hun kijk geven op werken in

vlaanderen en bij agfa.

‘brazilië heeft alles om het

te maken, maar ontbreekt

nog de discipline.’

plus: Als 20-jarige van Zuid-Amerika naar Europa

verhuizen moet toch een hele aanpassing zijn?

tHais: Ja, maar ik had wel al wat reiservaring achter

de rug. Ik heb ook een tijdje in Argentinië en de

Verenigde Staten gewoond. Bovendien is België een

kosmopolitisch land waar veel talen gesproken en

begrepen worden. Zelfs al spreek je geen Nederlands of

Frans, ook met Engels kan je hier werken en je uit de

slag trekken.

Reizen is trouwens iets wat ik het liefst doe. Ander culturen

ontdekken en mensen leren kennen vind ik heel

belangrijk. Het is wel niets materieel, maar het is van

onschatbare waarde voor je intellectuele bagage.

plus: Wat vind je dan van de Belgen of de Belgische

cultuur?

tHais: In het begin komen Belgen vrij ernstig en

gereserveerd over. Maar dat is maar schijn, want na

een eerste ontmoeting blijken ze erg vriendelijke en

betrouwbare mensen te zijn. België is een goede plaats

om te leven.


plus: Maar er zijn ongetwijfeld verschillen met

Brazilianen, bijvoorbeeld in de werksfeer?

tHais: Uiteraard. Brazilië is op dat vlak een echt

zuiders land. Mañana, hé. Waarom dingen vandaag

doen als het morgen ook kan. In België is alles veel

gestructureerder en gedisciplineerder. Daardoor heb je

als individu ook meer kansen. Je moet ze uiteraard wel

benutten. Verder zijn Brazillianen iets luidruchtiger dan

de Belgen, dat heb ik vorig jaar nog gemerkt toen drie

familieleden van me op bezoek waren.

plus: Zijn er nog eigenaardigheden bij de Belgen die

je zeer vreemd vindt?

tHais: De frietjes. Je vindt ze in de eerste plaats op

elke hoek van de straat. Maar dan de bruine stoofvleessaus

die er over wordt gegoten. Mijn eerste

Nederlandse woordje was smakelijk, maar stoofvleessaus

vind ik niet smakelijk. Sorry.

plus: Elke dag de taalgrens over, op en af naar

Jodoigne. Is dat niet zwaar?

tHais: Ja. Maar ik heb het er voor over. Ik heb nog

geen kinderen, dus dat scheelt. Bovendien woon ik hier

prachtig in de natuur. Anderzijds wil ik absoluut in de

grafische industrie blijven werken. Ik kon natuurlijk

niet voorzien dat door de opeenvolging van opnames ik

steeds verder van huis moest gaan werken.

plus: Hoe is die overgang van Gandi naar Agfa

verlopen?

tHais: Het was wellicht een complex overgangsproces,

maar alles begint nu in zijn plooi te vallen. De overname

was in elk geval voor beide firma’s een opportuniteit.

Vandaag zijn Agfa en HP de enige leveranciers die

een volledig industrieel printerassortiment kunnen aanbieden.

Op persoonlijk vlak was het wel een hectische

periode. In mei verhuisde ik van Mechelen naar Mortsel

en moesten we alles voorbereiden voor de belangrijkste

inkjetbeurzen, Ipex en Fespa.

Het kompas Van agfa

23


24

buiten dienst

in deze rubriek gaan we op zoek naar collega’s die zich ook in hun vrije tijd

op een bijzondere manier laten opmerken. dat kan bijvoorbeeld met een

opmerkelijke hobby of door uitzonderlijk sportief exploot.

deze keer bracht een tip ons bij marc van landeghem .

Zijn werkuren brengt Marc door op de NRM-afdeling

(ofwel ‘de lege inpak’) en in de cinemazaal, waar hij

de projecties verzorgt. Belichting en geluid spelen ook

een hoofdrol in zijn vrije tijd. Dan is hij als DJ Ace de

koning van de dansvloer. Voor we beginnen aan het

interview wil hij dat één ding duidelijk is: wij hebben

hem gevonden, niet andersom. “Ik vind het niet nodig

om mezelf aan te prijzen. Ik heb genoeg aan mond-totmondreclame.

Mensen boeken mij omdat ze me bezig

zagen of omdat ze over me hoorden vertellen.”

plus: Hoe lang ben je al dj?

marC: Ik ben begonnen op mijn twaalfde. Een tante

had geen dj voor haar feestje en ik heb toen met een

kleine platendraaier voor de muziek gezorgd. Nu is het

een uit de hand gelopen hobby. Ik probeer een paar

weekends vrij te houden, maar vaak draai ik op vrijdag-,

zaterdag- en zondagavond. Gelukkig staat mijn

vrouw er volledig achter.

plus: Voor welk soort gelegenheden kunnen mensen

je boeken?

marC: Ik doe alles, van trouwfeesten tot modeshows

en tot voor kort zelfs eroticabeurzen. Als ik weet dat

de organisatie OK is, ben ik ook bereid om af en toe

een benefiet te verzorgen, zoals voor Hogar Para

Todos, dat ook gesteund wordt door Agfa Aid. Alleen

carnavals feesten en grote jeugdfuiven doe ik niet meer.

Die carnavalshits en de ‘boenk’-muziek zijn niet mijn

ding. Ikzelf hou het meest van disco en van rock uit de

jaren ’60 tot ’90. De klassiekers van U2, Simple Minds,

Human League, New Order, …


dj aCe: the best dj in town

plus: Met wat voor installatie werk je? Volg je de

technologische trends?

marC: Ik hou enorm van vinyl. Zet mij met een stapel

langspeelplaten aan een muziekinstallatie van een

bruin cafeetje en ik ben gelukkig. Mensen die van hun

oude LP’s afwillen, mogen mij trouwens altijd bellen!

Maar uiteraard ga ik ook mee met mijn tijd. Ik volg

zelfs cursussen om met de nieuwe technologie overweg

te kunnen. Ik huur ook geen materiaal. Als één van de

enigen in België bouw ik mijn discobar en mijn podia

zelf. Voor sommige evenementen zit ik al een jaar op

voorhand aan de tekentafel. Ik vind het tof om iets te

maken dat een ander niet heeft. Zo heb ik een systeem

gebouwd dat mijn installatie beschermt bij vechtpartijen.

Eén druk op de knop en de discobar pakt zichzelf

in.

plus: Het succes van een dj wordt afgemeten aan het

aantal dansers. Hoe krijg jij de vlam in de pan?

marC: Voorbereiding is belangrijk. Ik wil altijd een

voorafgaand gesprek om te weten wat voor vlees ik in

de kuip heb. Daar kruipt tijd in, maar het loont. Bij een

trouwfeest ben ik er al twee uur voor het volk aankomt

om alles piekfijn in orde te hebben. Tijdens de receptie

en het eten observeer ik hoe mensen op mijn achtergrondmuziek

reageren. Dat leert me al veel over het

publiek. Voorts moet je de ouderen meteen meehebben.

Dat zijn de sfeermakers. Je mag ze niet wegjagen

met muziek die ze niet kennen. Het is een kwestie van

feeling. Een goede dj weet instinctief welke plaat hij

wanneer moet draaien. Ik probeer ook altijd de gangmaker

te zijn met mijn gitaartje en mijn sambaballen,

pruiken en andere attributen. En zie ik in het publiek

iemand zonder danspartner, dan bied ik mijn diensten

aan. Zelfs wanneer mijn vrouw en ik met de bus op reis

gaan, maak ik ambiance met mijn draagbare cd-speler.

plus: Doe je nog andere dingen in de muziek?

marC: Zo’n 15 jaar geleden ben ik met liedjesteksten

begonnen. Er waren toen heel weinig dansbare

Nederlandstalige nummers. En ik dacht dus: “waarom

niet zelf voor een paar goede meezingers zorgen?”

‘Jij bent mijn leven’ van Thomas Berge is zo’n liedje en

ook voor Garry Hagger en Jan Smit heb ik al teksten

geschreven. Ik maak ook remixen van bestaande nummers,

zoals van ‘Ma Baker’ van Boney M. Ik probeer die

liedjes aan te passen zodat ze nog beter werken op de

dansvloer. Ik ben eigenlijk constant met muziek bezig.

Het belangrijkste is weinig TV kijken, dan heb je tijd

voor je hobby’s.

plus: Heb je tot slot nog een sterk verhaal dat je

altijd zal bijblijven?

marC: Ik wil niet te veel uit de biecht klappen, maar

één trouwfeest springt er toch wel uit. Na een schermutseling

tussen bruid en bruidegom was het feest al

om half één afgelopen. Onze eigen zilveren huwelijksverjaardag

was ook speciaal. Ik had het groots opgezet:

Vlaamse artiesten, een butler, een grote tent en 250

genodigden. Twee dagen voor het zover was kreeg ik

een ongeluk. Resultaat: ik kon in een ziekenhuisbed

naar mijn eigen feest.

25


26

in dienst

april

juni

Dave Hulpiau

HE/SSU BELUX

Nicolae Barbat

Mihai

HE/GENT

Bernadeta Baba

Teodora

GS/FINANCE

Joris Vandevorst

HE/FINANCE

Hong Sun

HE/GENT

Katleen Lansu

HE/SSU BELUX

personalia

juli

An De Laet

GS/FINANCE

Geert

Vandenbussche

HE/SIV IIBU

Thais Barbosa

GS/INKJET

David Brown

HE/GENT

Alec De Kuyper

AGFA DOTRIX

Tom Verhelst

M/O/ZPM/DPB/

INTERVENTIE -

DIENST

Daniel Beuve-Méry

mei

HE/GENT

Bart Rousseau

GS/APPLICATION

& SERVICES

Mohamed

Alahyane

GS/APPLICATION

& SERVICES

Joachim Goffin

HE/SSU BELUX

Lieven

Vaneeckhaute

HE/GENT

Laurent

Chane-Chuen-Kee

HE/GENT


uit dienst

april

Luc De Cooman S GS/Global Sales, Marketing & Services

Nic De Ceulaer S M/HR/Personeelsadministratie

Karen Follens S HE/S&BD/Market Intelligence

Glenn Swaelen S HE/GLOBAL HR

Annelies Devlamynck S HE/Gent

Geert Vandenhole S HE/Gent

Steven Mignauw S HE/Gent

Nancy Mazur S HE/Gent

Melissa Bierebeeck S M/O/O&D/Onderhoudsbeheer

Geert Deroover S M/MTC/Chemical Research Centre

Arnold De Ceuster S M/O/MRF/H/Facpro

Tony Smidts S M/O/MRF/GZ/PROD/Exploitatie

Arvid Claassen S HE/R&D IMAGING

mei

Herman Waterschoot S M/Logistics

Ann De Corte S HE/OEP Mortsel

Bruno Vissuzaine S GS/Global Sales Services

Sindy Vranckx S HE/SOLUTION MANAGEMENT IIBU

Marc Coppens S M/O/MRF/BG1/LO1

Tom Boeckx S M/O/ZPM/DPB/Interventiedienst

Romain Van Dyck S M/O/F/GC/Bijzondere confectie

Ali Hadi S M/O/O&D/Diensten

Etienne Conaerts S M/O/O&D/Onderhoud MR/Werk

Mike Guilmot S HE/SSU BELUX

Frans Bal S M/O/MRF/GZ/Hulpdiensten

Petrus Van De Velde S M/O/O&D/Onderhoud MR/Werk

juni

Walter Meganck S HE/AB/VerkHE

Anita Van Den Broeck S M/Materials

Eddie Van De Sande S M/O/MRF/H/PIP

Jürgen Dooms S HE/Gent

Paul Vingerhoets S GS/Global Sales Services

Leo Oelbrandt S M/B/Identity & Security

Lucien Dirckx S M/O/MRF/OL/Productie/Explotatie

juli

Robert Francois S GSS/ICS/MAA/AS/Fin.-Prd.S

Ingeborg Creus S CC/Corporate Human Resources

Max Acke S M/O/F/GTI Confectie

Johan Pauwels S HE/SSU BELUX

Sam Philips S M/O/O&D/Onderhoud MR/Werkplaatsen

Nick Mees S M/O/O&D/Onderhoud MR/Werkplaatsen

Van Diec S HE/Gent

Jens Driesen S M/O/O&D/Reservemagazijnen

Wouter Van Put S M/Procurement

Christiane Schevernels S M/O/F/GTI/HE/Weekploeg

Herman Mortelmans S M/O/MRF/OL/Productie/Expl

Marijn Vanasch S M/O/O&D/Onderhoud MR

Jozef Van Eynde S M/O/O&D/Onderhoud MR/Werk

Wahiba Znati S HE/SSU BELUX

Marcel Van Hoof S M/O/MRF/EB2/Exploitatie E

Stefaan Van Kerckhoven S M/O/OGZ/GZ/PROD/Expl.

Walter Peelman S M/O/MRF/PCF/PROD/Confectie

Davy Boussauw S HE/Gent

Herman Cornelissen S M/Operations

geboortes

oktober

Fien Pauwels °19 oktober 2009

dochtertje van Michel Pauwels (M/O/MRF/H/AD/Technologie)

en Karolien Geudens

noVember

Simon Lammens °23 november 2009

zoontje van Petra Dams (GS/Global Communications)

en Kristof Lammens

april

Sofia Guerrouj °1 april 2010

dochtertje van Samira Zaghboubi (GS/FINANCE)

en Nourreddine Guerrouj

Nynke Vaneeckhaute °14 april 2010

dochtertje van Lieven Vaneeckhaute (HE/Gent)

en Veronique T’Joen

Aline De Vooght °17 april 2010

dochtertje van Jan De Vooght (AGFA DOTRIX)

en Sylvie Verbruggen

Wout Schaeken °21 april 2010

zoontje van Bart Schaeken (GSS/ICS/GRA/APPL.SERVICES

SC & SUP.PROC.) en Katleen Gorissen

mei

Lothar Duportail °6 mei 2010

zoontje van Ruth Mabilde (HE Gent) en Patrick Duportail

Luka Jancart °11 mei 2010

dochtertje van Dieter Jancart (GS/APPLICATION & SER-

VICES)

Fien Savat °11 mei 2010

dochtertje van Pieter-Jan Savat (HE/Gent)

Emma Van Den Heuvel °12 mei 2010

dochtertje van Timmy Van Den Heuvel (M/F&A/ACC/

GL&BA/BANK ACCOUNTING) en Carla Spiessens

Siebe Wauters °23 mei 2010

zoontje van Jurgen Wauters (GSS/ICS/GRA/NTA/PORTAL

& LEARN.SOLUTIONS) en Sally Leirs

Fil Vanhees °26 mei 2010

zoontje van Bert Vanhees (GS/PREPRESS SALES

& MARKETING) en Jessica Rogiers

juni

Arnaud Weemaes °15 juni 2010

zoontje van Stijn Weemaes (GS/SUPPLY CHAIN

MANAGEMENT)

Maaike De Boever °17 juni 2010

dochtertje van Bart De Boever (HE/Gent) en

Ratma Van Dorsselaer

Apolline Thackray °24 juni 2010

dochtertje van Kevin Thackray (HE/Gent) en

Marie Bertille Carlier

Axl Verelst °25 juni 2010

zoontje van Wim Verelst (M/O/O&D/ONDERHOUD MR)

Cedric Apers °25 juni 2010

zoontje van Filip Apers (M/O/MRF/GZ/PROD/EXPLOITA-

TIE) en Wendy Everaert

Kato Bruyndonckx °29 juni 2010

dochtertje van Tom Bruyndonckx (M/O/O&D/FP & G6) en

Heidi Wouters

juli

Jonas Van Reeth °6 juli 2010

zoontje van Danny Van Reeth (M/O/F/GTI/HE/Weekploeg)

en An Aerts

Lyana Janssens °8 juli 2010

dochtertje van Kevin Janssens (M/O/MRF/OL/PB/CPPROD/

EXPLOITATIE) en Inge Akkermans

27


A Nederlands psychiater en schrijver.

Auteur van de verfilmde roman Van de koele meren des doods.

B Nakijken.

C Een ongelukkige reep

D Dit nummer van Led Zeppelin is familie van een mandarijn.

E Van dit Latijnse woord is de naam voor de muntkunde afgeleid

F We trachten voor wilde dieren te zijn.

G Zo klinkt die boom hoogst onvriendelijk.

H Lid van een Germaanse volksstam uit het Deense Waddengebied en

verslagen in de Slag bij Aquae Sextiae.

I Duits nazileider en hoofd van de SS.

J Rekenkundige.

puzzel

K Dit landelijke dorp aan de Mark is een deelgemeente van Geraardsbergen.

1

17

35

52

71

2

18

36

53

88

3

19

37

54

72

89

sudoku

20

38

55

73

90

4

21

39

56

74

91

Om de sudoku op te lossen moet u op

elke horizontale en op elke verticale lijn

de cijfers van 1 tot 9 invullen, maar ook

in elk van de 3x3-vierkantjes. Heeft u

beide sudoku’s opgelost, dan maakt u kans

op twee filmtickets als u de twee cijfers

in het vette lichtgekleurde vierkantje

inzendt. Per e-mail naar plus@agfa.com,

per binnenpost naar 8933.

Succes!

5

22

40

57

75

92

23

58

76

?

6

24

41

77

7

25

42

59

78

8

26

43

60

79

44

61

80

valt best mee

9

27

45

62

81

U vult eerst het rooster in met de antwoorden op de vragen en de vet gedrukte

cryptische omschrijvingen. Daarna kan u aan de hand van de cijfertjes de letters

op de juiste plaats in het grote rooster invullen. Heeft u alles goed ingevuld dan

leest u een vraag. Het antwoord op die vraag kan u inzenden via e-mail:

plus@agfa.com of naar 8933 per binnenpost. Uit de juiste inzendingen trekken

we een gelukkige winnaar die twee filmtickets ontvangt. Succes!

Let op: de ‘ij’ telt steeds voor één letter.

10

28

46

63

11

29

47

64

82

88 42 10 66 32 55

12

30

48

65

83

13

49

66

6 8 1 3

3 2

7 1 4

3 8 6

9 6 2 5 3

7 4 9

1 2 4

4 7 5 1 9 2 6

8 5

14

31

67

84

15

32

50

68

85

16

33

51

69

86

9

34

70

87

4

73

83

70

60

58

76

Het betere werk

61

12

33

2

78

41

75

14

26

39

11

22

55

38

31

34

72

35

43

5

56

91

29

6

7

63

46

18

68

8

48

47

44

64

22

23

15

27

80

40

62

30

57

16

45

3

24

1

89

5 4

3

1 6 2 8

4 8

6 9

3

7

1 5 8

8 3 7 2

2 7

20

90

84

36

37

13

79

82

19

69

77

67

50

59

53

17

52

87

28

54

86

49

81

21

70

25

92

65

51

85

90

74

71

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

More magazines by this user
Similar magazines