25.04.2013 Views

Gebruiksaanwijzing Elite 5.1T HRC Entertainment - Horizon Fitness

Gebruiksaanwijzing Elite 5.1T HRC Entertainment - Horizon Fitness

Gebruiksaanwijzing Elite 5.1T HRC Entertainment - Horizon Fitness

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

L o o p b a n d e n<br />

<strong>Gebruiksaanwijzing</strong><br />

<strong>Gebruiksaanwijzing</strong><br />

ELITE <strong>5.1T</strong> <strong>HRC</strong> <strong>Entertainment</strong>


Inhoudsopgave<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

Veiligheidsinstructies 3<br />

In elkaar klappen en transport 6<br />

Standpositie, stroom en veiligheidsstop 7<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

<strong>Elite</strong> <strong>5.1T</strong> <strong>HRC</strong> <strong>Entertainment</strong> 8<br />

Snelstart 9<br />

Weergave 12<br />

Programma’s 14<br />

<strong>Gebruiksaanwijzing</strong> TV-scherm 19<br />

Wedstrijdprogramma 27<br />

Hartslagprogramma 28<br />

Gebruikersprogramma 30<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

Fouten lokaliseren 31<br />

Vaak gestelde vragen 33<br />

Schoonmaken en onderhoud 35<br />

Trainingsprincipes 36<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br />

Trainingsprogramma 37<br />

De doelen bereiken 38<br />

Weekplan 39<br />

Maandplan 40<br />

Garantiebepalingen 41<br />

LET OP!<br />

Lees de volledige gebruiksaanwijzing door, voordat u uw loopband gaat gebruiken<br />

en bewaar deze.


3<br />

3-POLE<br />

GROUNDED<br />

OUTLET<br />

Veiligheidsinstructies<br />

Bewaar deze goed a.u.b.<br />

Lees de gebruiksaanwijzing helemaal door voordat u uw loopband gaat gebruiken.<br />

Als u een elektronisch product gebruikt, moet u altijd alle instructies opvolgen.<br />

Let op! Gebruik voor uw loopband uitsluitend de meegeleverde kabel. Vergewis u er<br />

van dat u de kabel uitsluitend insteekt in een geaarde contactdoos<br />

Let op het volgende: De hieronder afgebeelde tekening heeft betrekking op de<br />

Amerikaanse versie van de loopband. Voor de Duitse markt wordt een conventionele<br />

kabel zonder adapter meegeleverd.<br />

GROUNDED TREADMILL<br />

POWER CORD<br />

ADAPTER<br />

2-POLE<br />

OUTLET IN<br />

GROUNDED BOX<br />

METAL<br />

GROUNDING<br />

SCREW


Waarschuwing!<br />

Volg de volgende instructies op om de risico’s van verbrandingen, vuur, elektrische schokken<br />

en lichamelijk letsel zoveel mogelijk te beperken:<br />

• Gebruik de loopband nooit zonder eerst de veiligheidsclip aan uw kleding bevestigd te<br />

hebben.<br />

• Als u tijdens het trainen misselijk wordt, pijn in de borst krijgt, duizelig wordt of in<br />

ademnood komt, moet u onmiddellijk stoppen met trainen en naar een arts gaan.<br />

• Draag geen loszittende kleding waarmee u in de rollen vast kunt komen te zitten.<br />

• Houd de stroomkabel op veilige afstand van hete voorwerpen.<br />

• De loopband mag niet door kinderen gebruikt worden.<br />

• Gebruik de loopband niet buitenshuis.<br />

• Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de loopband transporteert.<br />

• Verwijder de afdekkap van de motor of de rollen van uw loopband niet. Reparaties<br />

dienen te worden verricht door een vakman.<br />

Kinderen<br />

• De loopband mag niet door kinderen gebruikt worden.<br />

• Zorg er voor dat kleine kinderen en huisdieren op voldoende afstand van uw trainingstoestel<br />

blijven terwijl er met het toestel getraind wordt.<br />

Reinigen<br />

•Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen om uw fitnesstoestel schoon te maken.<br />

Overige veiligheidsinstructies voor et gebruik van uw fitness loopband<br />

Let op!<br />

Als u tijdens het trainen misselijk wordt, pijn in de borst krijgt, duizelig wordt of in<br />

ademnood komt, moet u onmiddellijk stoppen met trainen en naar een arts gaan.<br />

• Draag geen loszittende kleding waarmee u in de rollen vast kunt komen te zitten.<br />

• Lees dit gebruikershandboek door voordat u met trainen begint.<br />

Belangrijk!<br />

Om uw loopband te beschermen tegen beschadigingen, is het absoluut noodzakelijk dat<br />

u de loopband aansluit op een stroombron die in voldoende mate beveiligd is en dat<br />

daarop geen andere elektronische apparatuur is aangesloten.<br />

Voorts is het zeer belangrijk, dat u uw loopband alleen in huis en in een normaal verwarmde<br />

ruimte gebruikt.<br />

4


Gefeliciteerd met de aanschaf van uw <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> loopband.<br />

U heeft een grote stap gezet in de richting van een regelmatige fitnesstraining! Uw<br />

<strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> loopband is een belangrijke (en uiterst effectieve) mijlpaal op weg naar<br />

uw fitnessdoeleinden. Regelmatig trainen op uw <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> loopband kan uw levenskwaliteit<br />

in veel opzichten verbeteren.<br />

Hier enkele voordelen van conditietraining voor uw gezondheid:<br />

• Gewichtsvermindering<br />

• Een gezonder hart<br />

• Een strak en krachtig spierstelsel<br />

• Meer energie in het leven van alledag<br />

• Minder stress<br />

• U kunt angsten en depressies beter aan<br />

• U wordt zelfbewuster<br />

U kunt echter alleen gebruik maken van deze voordelen als u er een levensstijl op na<br />

houdt die hoofdzakelijk gericht is op fitness. Met uw <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> loopband kunt u de<br />

belemmeringen die van uw training willen afhouden gemakkelijker aan. Zelfs sneeuw,<br />

regen en duisternis zijn vanaf nu geen belemmering meer voor uw training.<br />

In dit handboek krijgt u basisinformatie voor een start in uw eigen fitnessprogramma. Hoe<br />

beter u uw nieuwe loopband kent, des te minder moeite zult u hebben op weg naar een<br />

gezonde levensstijl.<br />

Let op! Lees dit gebruikershandboek door voordat u met trainen begint.<br />

Als u tijdens het trainen misselijk wordt, pijn in de borst krijgt, duizelig wordt of in<br />

ademnood komt, moet u onmiddellijk stoppen met trainen en naar een arts gaan.<br />

Opbouw<br />

Belangrijk! Volg de stappen in de montage-instructie als u uw loopband in elkaar zet.<br />

Om latere kraak- of piepgeluiden te voorkomen, moet u alle schroeven goed vastdraaien.<br />

Als u alles correct gemonteerd heeft, mag er geen speling zijn tussen de armstangen, de<br />

consolestang en de console.<br />

5


Inklappen<br />

Pak het achterste uiteinde van uw loopband vast. Til dit voorzichtig op totdat het verticaal<br />

staat. Zorg er voor dat het loopdek goed in de bevestiging vastklikt, voordat u de loopband<br />

beweegt.<br />

Transport<br />

Uw <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> loopband is uitgerust met twee transportrollen op het hoofdframe.<br />

Om het te transporteren, moet u er zich van overtuigen dat de loopband ingeklapt en in<br />

de bevestiging vastgeklikt is. Neem dan de armstangen beet, kantel de loopband naar u<br />

toe en rol hem.<br />

Wees voorzichtig! De loopband is zwaar. Wees dus voorzichtig bij het transport en<br />

laat u zich eventueel helpen door een tweede persoon.<br />

6


Optimale standpositie<br />

Om de loopband optimaal te kunnen gebruiken, moet u er voor zorgen dat de loopband<br />

vlak staat. Voor dat doel is uw loopband uitgerust met verstelbare voetjes die in hoogte<br />

verstelbaar zijn. Stel de voetjes zodanig in, dat de loopband vlak staat en borg dan deze<br />

positie, door de moeren tegen het frame aan te draaien.<br />

Inschakelen<br />

Overtuig u er van dat de loopbandkabel op een contactdoos is aangesloten. Druk de<br />

schakelaar naast de kabelbus nu in de stand On. Nu brandt het lampje, er weerklinkt een<br />

signaal en de console wordt ingeschakeld.<br />

Veiligheidsclip<br />

Uw loopband werkt niet, zonder dat u de veiligheidsclip op zijn plaats heeft bevestigd.<br />

Maak de klem aan het uiteinde van de veiligheidsclip goed vast aan uw kleding. De<br />

veiligheidsclip stopt de band, als u valt of wegglijdt. GEBRUIK DE LOOPBAND NOOIT,<br />

ZONDER DAT DE VEILIGHEIDSCLIP AAN UW KLEDING IS BEVESTIGD.<br />

Ga niet op het loopoppervlak staan<br />

Ga niet op het loopoppervlak staan terwijl u uw loopband programmeert, maar gebruik<br />

de treevlakken aan beide zijden. Ga pas op de band staan, als de loopband loopt. Start de<br />

loopband nooit met een hoge snelheid.<br />

7


Bidonhouder<br />

Consolestang<br />

Snelkeuzetoetsen<br />

Stijging<br />

Hoogte-afstelling<br />

<strong>Elite</strong> <strong>5.1T</strong> <strong>HRC</strong> <strong>Entertainment</strong><br />

Console<br />

Transportrol<br />

Geïntegreerd touch-pad<br />

Snelkeuzetoetsen Snelheid<br />

Motorafdekkap<br />

Handpuls<br />

Zijdelingse treevlakken<br />

Eindkappen<br />

Loopoppervlak<br />

8


Snelle start<br />

9<br />

Quick Start<br />

Druk op Start om met trainen in de handmatige modus te beginnen.<br />

Pauze<br />

Druk op de Stop - toets om met trainen te stoppen.<br />

Reset<br />

Druk op de Stop - toets en houd deze vast om alle waarden terug op nul te zetten.


DIRECTE SNELHEIDSKEUZE<br />

U kunt tijdens een programma sneller een door u gewenste snelheid instellen, door op de<br />

betreffende snelheidstoets te drukken. Let op het volgende: Als u zich tevens in een<br />

programma met snelheidswissel bevindt, verandert hierdoor het hele programmapatroon.<br />

Voorbeeld:<br />

in programma P2 ligt de beginsnelheid bij 4.0 km/u. Als u nu met de snelheidsdirectkeuzetoets<br />

6.0 km/u kiest, veranderen alle overige sequenties ook met 2.0 km/u.<br />

DE SNELHEID EN DE STIJGING VERANDEREN<br />

Met de (+) en de (-) toetsen kunt u tijdens een programma de snelheid en de stijging<br />

verhogen of verlagen. Let op het volgende: Dit is alleen tijdens een programma<br />

mogeljik; hierbij verandert het hele patroon van het programma. Voorbeeld: de<br />

beginsnelheid in P2 bedraagt 4.0 km/u. Als u die verhoogt naar 6 km/u, veranderen<br />

ook alle overige sequenties met 2.0 km/u.<br />

10


Instellen<br />

De trainingstijd instellen<br />

Druk op de pijltoetsen (omhoog of omlaag)<br />

om de trainingstijd in te stellen. Als u de<br />

gewenste trainingstijd gekozen heeft, drukt<br />

u op de Select (keuze)-toets.<br />

(MOEILIJKHEIDSGRAAD) KIEZEN<br />

Kies met behulp van de + of de – speed (snelheids)-toets een programma-level<br />

(moeilijkheidsgraad) tussen 1 en 10. Dit is niet bij alle programma’s mogelijk. Bevestig de<br />

door u ingevoerde gegevens met de SELECT (KEUZE) toets.<br />

Met de (+) en de (-) toetsen kunt u tijdens een programma de level<br />

(moeilijkheidsgraad) veranderen. Let op het volgende: Hierbij verandert het hele<br />

programmapatroon.<br />

EEN TRAININGSDUUR KIEZEN<br />

Kies nu een trainingsduur door op de + of<br />

de – Speed (snelheids) – toets te drukken of<br />

gebruik de vooraf aangegeven<br />

trainingsduur. Als u bent aangekomen bij<br />

de gewenste trainingsduur, drukt u op de<br />

Start-toets.<br />

PROGRAMMA – EINDE<br />

Met een akoestisch signaal wordt u gewezen<br />

op het einde van een trainingsprogramma.<br />

Op het TIME (SNELHEIDS-) display verschijnt<br />

het woord END en gedurende 30 seconden<br />

verschijnen uw trainingsresultaten in beeld,<br />

voordat het display terugspringt naar de uitgangspositie.<br />

11


SELECT /KEUZE<br />

Weergave<br />

Met deze toets kunt u tijdens het trainen naar<br />

de calorieën- en rondeweergave springen.<br />

CALORIES / CALORIEEN<br />

Geeft het calorieverbruik aan.<br />

DISTANCE / AFSTAND<br />

Geeft de afgelegde afstand in kilometer aan.<br />

TIME / TIJD<br />

Wordt aangegeven in minuten en seconden.<br />

Toont de overige tijd of de verstreken<br />

trainingsduur.<br />

PULSE / HARTSLAG<br />

Wordt aangegeven in slagen per minuut.<br />

Wordt aangegeven als u de handpuls of de<br />

optionele borstband gebruikt.<br />

12


ELEVATION / STIJGING<br />

13<br />

Anzeige<br />

De stijging verschijnt in het venster links bovenaan.<br />

SPEED / SNELHEID<br />

De snelheid verschijnt in het venster rechts bovenaan.<br />

PROGRAMMA’S<br />

Toont het gekozen programma


MANUAL/HANDMATIG<br />

Programma’s<br />

Handmatig instelbaar programma zonder voorinstellingen.<br />

INTERVALS/INTERVAL<br />

Bij dit programma verandert de snelheid automatisch. De trainingsduur is vooraf ingesteld<br />

op 30 minuten.<br />

ROLLING / BERGWANDELEN<br />

Bij dit programma verandert de snelheid automatisch. De trainingsduur is vooraf ingesteld<br />

op 30 minuten.<br />

WEIGHT LOSS / GEWICHTSVERMINDERING<br />

Bij dit programma verandert de stijging automatisch. De trainingsduur is vooraf ingesteld<br />

op 30 minuten.<br />

HILL RUN /BERGLOOP<br />

Stijgings- en snelheidswissel: de trainingsduur is vooraf ingesteld op 30 minuten.<br />

HILL CLIMB (BERGBEKLIMMING)<br />

Stijgings- en snelheidswissel: de trainingsduur is vooraf ingesteld op 30 minuten.<br />

RACE / WEDSTRIJD<br />

Snelheidswissel. De trainingsduur is vooraf ingesteld op 30 minuten.<br />

14


15<br />

Programma’s<br />

AFTER BURNER – VETVERBRANDING<br />

Stijgingswissel: de trainingsduur is vooraf ingesteld op 30 minuten.<br />

<strong>HRC</strong>1 – POLS 1<br />

Stijgingswissel om u binnen uw trainingshartslag te houden. De trainingsduur is vooraf<br />

ingesteld op 30 minuten.<br />

<strong>HRC</strong>2 – POLS 2<br />

Snelheids om u binnen uw trainingshartslag te houden. De trainingsduur is vooraf ingesteld<br />

op 30 minuten.<br />

Gebruikersprogramma 1<br />

Snelheids- en stijgingswissel. De trainingsduur is vooraf ingesteld op 30 minuten.<br />

Gebruikersprogramma 2<br />

Snelheids- en stijgingswissel. De trainingsduur is vooraf ingesteld op 30 minuten.<br />

Gebruikersprogramma 3<br />

Snelheids- en stijgingswissel. De trainingsduur is vooraf ingesteld op 30 minuten.<br />

Gebruikersprogramma 4<br />

Snelheids- en stijgingswissel. De trainingsduur is vooraf ingesteld op 30 minuten.


ROLLING: Speed changes; time defaults to 30 minutes<br />

INTERVAL: Speed changes; time defaults to 30 minutes<br />

16


17<br />

HILL RUN: Elevation and speed changes; time defaults to 30 minutes<br />

WEIGHT LOSS: Elevation changes; time defaults to 30 minutes


AFIER UBRNER: Elevation changes; time defaults to 30 minutes<br />

HILL CLIMB: Elevation and speed changes; time defaults to 30 minutes 18


Let op<br />

19<br />

<strong>Gebruiksaanwijzing</strong> TV-scherm<br />

• Probeer nooit, het televisietoestel zelf te repareren. Zet het apparaat in geval van<br />

storingen onmiddellijk uit en neem contact op met uw dealer. Deze televisie bestaat uit<br />

vele kleine elektronische precisie-onderdelen. Als u het toestel demonteert of zelf gaat<br />

repareren, kunt u het beschadigen.<br />

• Zorg er voor dat het beeldscherm niet blootgesteld wordt aan extreem stof noch aan<br />

met olie verontreinigde lucht, rechtstreeks zonlicht of andere schadelijke invloeden.<br />

• Gebruik voor het reinigen van het beeldscherm nooit verdunningsmiddelen of andere<br />

scherpe reinigingsmiddelen. Gebruik voor het stof verwijderen uitsluitend een zachte<br />

doek.<br />

• Houd het beeldscherm uit de buurt van oververhitte of sterk onderkoelde plaatsen. De<br />

lokale omgevingstemperatuur van het televisietoestel moet liggen tussen 0 en 40°C.<br />

• Gebruik uitsluitend de beide adapters (AC en automobiel), die met het apparaat zijn<br />

meegeleverd.<br />

• Om veiligheidsredenen verdient het aanbeveling, de AC-adapter te verwijderen als u<br />

het toestel niet gebruikt.<br />

• Voorkom schokken en laat het beeldscherm zeker niet vallen.<br />

De kans bestaat dat u een paar vlekken of een sterke helderheid op het LCD-display<br />

ontdekt. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat er sprake is van een storing. Vlekken<br />

of een extreme helderheid komen betrekkelijk vaak voor bij dit soort matrix-technologie.<br />

OPMERKING<br />

Als uw loopband langer dan 5 minuten stilstaat, dan schakelt de monitor automatisch over<br />

op standby-mode totdat u opnieuw op een console-toets drukt.


1<br />

2<br />

12<br />

13<br />

11<br />

1. CONSOLE<br />

2. INGEBOUWDE LUIDSPREKER<br />

3. ONTVANGSTSENSOR AFSTANDSBEDIENING<br />

4. VOLUME min (-)<br />

5. VOLUME plus (+)<br />

6. PROGRAMMA omlaag (-)<br />

7. PROGRAMMA omhoog (+)<br />

8. MODE<br />

9. MENU<br />

10. SET<br />

11. VIDEO-INGANG<br />

12. HOOFDTELEFOONAANSLUITING<br />

13. KABELAANSLUITING<br />

20


Remote Control Operation Guide<br />

MUTE stomschakeling aan/uit<br />

ON/OFF<br />

TIME<br />

SYS<br />

Standby/Inschakelen<br />

0~9 Numerieke toetsen (0~9) en andere -/—<br />

MIRROR Mirror Image Setting<br />

VIDEO AV / TV kanaalkeuze<br />

MENU Hoofdmenu<br />

-/— Numerieke toetsen vanaf 10 omhoog<br />

21<br />

Beeldaanpassing<br />

V+<br />

V-<br />

P<br />

P<br />

Toets voor omhoog (submenu)<br />

Toets voor omlaag (submenu)<br />

Naar het eerstvolgende hogere programma (pijl omhoog)<br />

Naar het eerstvolgende lagere programma (pijl omlaag)


LET OP<br />

1.) Overtuig u van het feit dat de afstandsbediening rechtstreeks gericht is op de<br />

infraroodsensor van de in werking zijnde televisie.<br />

2.) Belast de afstandsbediening niet met zware voorwerpen, laat ze niet vallen of nat<br />

worden en demonteer de afstandsbediening nooit.<br />

3.) Druk niet zomaar op de knopjes en druk de knopjes ook niet snel achter elkaar in.<br />

De reactietijd van uw toetsencommando bedraagt minstens 2 seconden.<br />

4.) Druk altijd eerst op de startknop (POWER) voordat u op de programmatoetsen<br />

drukt om een kanaal te kiezen.<br />

1. CHANNEL/KANAALKEUZE (numerieke toetsen 0~9 en -/—)<br />

U kunt kiezen van 0~254, dus in totaal 255 kanalen. Als het door u gewenste kanaal<br />

slechts uit één cijfer bestaat, hoeft u alleen maar op de desbetreffende toets (0~9) op uw<br />

afstandsbediening te drukken. Als het door u gewenste kanaal uit twee cijfers bestaat,<br />

drukt u eerst op de toets -/—, zodat deze tekens op het beeldscherm verschijnen. Dan pas<br />

drukt u op de betreffende cijfertoetsen.<br />

2. P /P (Programmakeuze)<br />

1.) Druk op CH+ om een hoger programma te kiezen<br />

2.) Druk op CH- om een lager programma te kiezen<br />

3. V+/V- (Volumeregeling)<br />

1.) Druk op VOL+ om het volume te verhogen<br />

2.) Druk op VOL- om het volume te verlagen<br />

4. POWER (in-/uitschakelen)<br />

Druk op de knop om het televisietoestel in- of uit te schakelen. Als u tijdens een spel deze<br />

toets indrukt, kunt u het spel daarmee verlaten.<br />

5. MUTE/STOMSCHAKELING<br />

Druk op deze toets om het geluid uit te zetten. Druk opnieuw op de toets of druk gewoon<br />

op VOL+/VOL -, om het geluid weer aan te zetten.<br />

6. VIEW MODE/BEELD AANSPASSEN<br />

Druk op de “VIEW MODE“ toets, om het beeld aan te passen. De volgende mogelijkheden<br />

verschijnen: ZOOM/VERGROTEN,<br />

TV AV<br />

WORKOUT MODE<br />

7. VIDEO (AV/TV selectie)<br />

Druk op deze knop om te kiezen tussen het televisie- of het videokanaal.<br />

22


Werken met het menu<br />

Druk op MENU, om het volgende diagram in beeld te brengen.<br />

1. PICTURE/BEELDINSTELLING<br />

Helderheid. Kleur. Contrast verschijnen, zoals onderaan in het programma opgetekend.<br />

1.) Druk op de menutoets om de volgende instelmogelijkheden te krijgen: Helderheid,<br />

kleurinstelling, contrast.<br />

2.) Kies beeld (PICTURE) en druk op CH+/CH- om met de indicatiepijl de gewenste<br />

instelmogelijkheid te kunnen kiezen. De gekozen instellingen worden in rood<br />

weergegeven.<br />

3.) Druk op VOL+/VOL - om het getal van de instelmogelijkheid te verhogen of te<br />

verlagen. Hierbij ligt de maximum instelmogelijkheid bij 63 = hoogste getal en de<br />

minimum instelmogelijkheid bij 0 = laagste getal.<br />

Helligkeit<br />

Farbe<br />

Kontrast<br />

2. Systeem / TV systeem<br />

1) Kies in deze stap het juiste kleurensysteem<br />

2) Om de kleuren goed te kunnen weergaveb, kunt u met de Vol+ toets kiezen uit NTSC,<br />

PAL BG, PAL I, PAD, PAL DK, SECAM en PAL<br />

3) Bevestig uw keuze met CH+/CH-. Het gekozen systeem verschijnt in rode letters.<br />

4) Druk op VOL+/VOL -, om het getal van de gekozen instelmogelijkheid te bepalen.<br />

23<br />

PICTURE/BEELD SYSTEEM<br />

EXIT/BEEINDIGEN PRESET<br />

NTSC<br />

PAL BG<br />

PAL I<br />

PAL D<br />

PAL DK<br />

SECAM<br />

PAL


3. PRESET/VOORINSTELLINGEN<br />

1.) Hier vindt u de volgende instelmogelijkheden, zoals getoond op de onderstaande<br />

afbeelding: Automatische zoekfunctie, handmatige zoekfunctie, fijninstelling, kanaal/<br />

frequentie, taal en wissen.<br />

2.) Kies VOORINSTELLINGEN, druk op CH+/CH- om de gewenste instelmogelijkheid<br />

met de indicatiepijl te kiezen. De gekozen instellingen verschijnen in rood.<br />

3.) Druk op VOL+/VOL -, om het getal van de gekozen instelmogelijkheid te bepalen. Bij<br />

de instelmogelijkheid „Handmatige zoekfunctie“ drukt u op VOL+ om omhoog te gaan<br />

en op VOL - om omlaag te gaan.<br />

4.) Druk op CH+/CH-, om de instelmogelijkheid Automatische zoekfunctie te kiezen.<br />

Druk op VOL+/Vol -, om de Automatische zoekfunctie te starten. Schuif de gekozen<br />

kanalen in Automatic Remember (Automatische opslag) en keer na afloop van de procedure<br />

terug naar het programma nr. 0.<br />

5.) Alle gekozen nummers c.q. instellingen worden automatisch opgeslagen.<br />

6.) Kies de gewenste taal door op de VOL+/VOL- toets te drukken en bevestig uw keuze<br />

met de SET-toets.<br />

7.) U verlaat het menu automatisch na tien seconden, als er geen andere instellingen<br />

worden gedaan.<br />

Auto<br />

Suche<br />

Fein<br />

Frequenz Liste: Voll<br />

Sprache ENGLISH: Deutsch<br />

Vorgabe<br />

Let op: Automatische zoekfunctie Start programma nr. 0<br />

Als het systeem tijdens het zoeken een signaal opvangt, verandert de indicatiebalk van<br />

kleur, van rood naar groen, waarmee een optimale ontvangst wordt aangegeven. Als het<br />

systeem een kanaal met een zwak signaal ontvangt, beoordeelt het systeem dit kanaal<br />

automatisch als „waardeloos“.<br />

24


Voordat u de klantenservice opbelt, moet u altijd eerst de onderstaande storingen<br />

controleren.<br />

De volgende gevallen hoeven niet per definitie te betekenen dat het televisietoestel niet<br />

goed werkt.<br />

25<br />

Fout Mogelijke oorzaak<br />

Geen beeld en<br />

geen geluid<br />

Geen beeld<br />

Geen geluid<br />

Slechte ontvangst<br />

Donker beeld<br />

Slecht en<br />

onstabiel beeld<br />

Dubbel beeld<br />

Sneeuwbeeld<br />

Geen kleur<br />

De batterij is leeg of heeft een slecht contact; de AC adapter of de automobiel-adapter<br />

is niet goed aangesloten; onvoldoende stroomsterkte; de<br />

inschakelknop is uitgeschakeld.<br />

De kanaalinstelling is niet correct. Verricht een automatische afstemming.<br />

De volumefunctie is volledig uitgeschakeld of het audio systeem is verkeerd<br />

geïnstalleerd. De koptelefoon is ingestoken. Slechte ontvangst of de mutefunctie<br />

is ingeschakeld.<br />

De antenne is niet goed ingesteld/geïnstalleerd. Het kanaal is niet<br />

goed ingesteld.<br />

De helderheid en het contrast zijn niet goed ingesteld. De omgevingstemperatuur<br />

is te laag.<br />

De antenne is niet goed ingesteld/geïnstalleerd. Het basissignaal is te zwak.<br />

De antenne is niet goed afgesteld. Reflecterende signalen van gebouwen in<br />

de buurt of andere sterk reflecterende signalen worden waargenomen.<br />

Beïnvloed door elektrische storingen van voertuigmotoren, treinen,<br />

hoogspanningsmasten of neonlicht.<br />

De kleur is niet goed ingesteld. Het kleursysteem is niet goed geïnstalleerd.<br />

De kleurwisfunctie is ingeschakeld. Slechte ontvangst.


Gegevens<br />

Type<br />

Productnaam<br />

Bereikbaarheid<br />

Kabelkanalen<br />

Displaycomponenten<br />

Schermgrootte<br />

Luidspreker<br />

Aansluitingen<br />

A102 V W 01<br />

LCD kleurentelevisie<br />

VHF-L:<br />

Z1~Z7:112.25MHz~166.75MHz;<br />

Z8~Z35:224.25MHz~44.675MHz<br />

Color TFT-LCD<br />

10,2 inch, 26cm<br />

Stereo<br />

Externe antenne-aansluiting, koptelefoonaansluiting, audio/<br />

video (AV) aansluitbus, externe stroomtoevoer<br />

26


TRAINING MET HET RACE (WEDSTRIJD) PROGRAMMA<br />

Uw race (wedstrijd-) programma geeft u de mogelijkheid tot een<br />

wedstrijd op een gekozen snelheid.<br />

1. Als u het RACE (WEDSTRIJD) programma gekozen heeft, drukt u op de SELECT (KEUZE) toets.<br />

2. Kies met de + of de – SPEED (SNELHEIDS-) toets de gewenste snelheid van uw tegenstander em<br />

bevestig deze met SELECT (KEUZE). Deze gekozen snelheid is de vooraf ingestelde snelheid waar u<br />

tegen moet rijden. Uw eigen snelheid kiest u nadat u het programma gestart heeft.<br />

3. Kies met de + of de – SPEED (SNELHEIDS-) toets de gewenste afstand. Let op het volgende: De<br />

trainingsduur is afhankelijk van de gekozen afstand en de snelheid.<br />

4. Druk nu op de START toets.<br />

5. Het programma wordt onderverdeeld in 10 segmenten. Het eerste segment is bedoeld om op te<br />

warmen, loopt op de helft van de gekozen snelheid en duurt 2,5 minuten. De segmenten 2-9 omvatten<br />

de eigenlijke wedstrijd-modus. Segment 10 is bedoeld voor de „cool-down“ en loopt weer op de helft van<br />

de gekozen snelheid.<br />

6. U kunt uw eigen snelheid tijdens het programma op elk gewenst moment veranderen.<br />

27


TRAINEN MET HET <strong>HRC</strong>-PROGRAMMA<br />

Nadat u het <strong>HRC</strong> programma heeft gekozen (directkeuzetoets <strong>Elite</strong> 5.0T) drukt u op de<br />

SELECT (KEUZE) toets. Na ca. 5 seconden knippert de hartslagindicatie. Bereken nu met<br />

behulp van het doelhartslag-diagram uw trainingshartslag. Toets deze vervolgens in met<br />

de up of de down toets.<br />

Als u uw trainingshartslag heeft gekozen, drukt u op de SELECT (KEUZE) toets. Stel met de<br />

up of de down toets de gewenste trainingstijd in. Druk dan op de START - toets om met de<br />

training te beginnen.<br />

Tijdens de eerste 5 minuten van het hartslaggeregelde programma wordt u opgewarmd<br />

met een lichte stijging. Daarna wordt de stijging automatisch veranderd, totdat u uw<br />

trainingshartslag bereikt. De stijging wordt constant gehouden, zolang u zich binnen uw<br />

trainingshartslagbereik bevindt (+/- 5 slagen).<br />

Als u huidige hartslag meer dan 25 slagen per minuut hoger is dan de ingestelde<br />

trainingshartslag, schakelt de loopband zich om veiligheidsredenen uit.<br />

Tijdens de laatste 5 minuten van het programma wordt de stijging verminderd, om u de<br />

mogelijkheid te geven, de training geleidelijk te beëindigen.<br />

LET OP HET VOLGENDE: Het hartslaggeregelde programma werkt alleen met<br />

gebruikmaking van een borstband (optioneel) voor het meten van de hartslag.<br />

DE BORSTBAND AANBRENGEN EN DE ELEKTRODEN BEVOCHTIGEN<br />

Logo<br />

Hier bevochtigen<br />

Achterkant van de borstband<br />

28


HARTSLAG – DOELZONE<br />

Uw hartslagdoelzone is een procentueel bestanddeel van uw maximale hartslag. De<br />

doelzone varieert van mens tot mens, afhankelijk van de leeftijd, de trainingstoestand en<br />

de persoonlijke fitnessdoelen. De American Heart Association adviseert voor het trainen<br />

een hartslagbereik van 60 tot 70% van uw maximum hartslag. U vindt deze in het<br />

onderstaande diagram.<br />

VOORBEELD van een 42-jarige gebruiker: Zoek uw leeftijd op de verticale lijn van het<br />

diagram, volg dan de dienovereenkomstige leeftijdsbalk tot aan de balk van de doelhartslag.<br />

Resultaat: 60% van uw maximum hartslag = 108 slagen per minuut, 75% van uw maximum<br />

hartslag = 135 slagen per minuut.<br />

HANDPULSMETING<br />

Leg uw handpalmen rechtstreeks op de handpulssensoren. Om een weergave op het<br />

scherm te krijgen, moet u beide handen op de sensoren leggen. Houd de sensoren niet te<br />

stevig vast, want ander wordt uw bloeddruk hoger. Houd de pulssensoren slechts zo lang<br />

vast, totdat uw hartslag in beeld verschijnt, anders krijgt u onregelmatigheden in de<br />

meting.<br />

TELEMETRISCHE BORSTBANDMETING *<br />

De hartslag wordt het meest nauwkeurig gemeten, als de borstbandzender rechtstreeks<br />

contact met de huid heeft. Bevochtig eerst de elektroden en breng de zender vervolgens<br />

rechtstreeks aan onder de borstspieren met het logo naar buiten toe. Stel de<br />

lengte van de elastische borstband zodanig in, dat de zender vast tegen de huid aanligt<br />

zonder echter onaangenaam te drukken. Meteen nadat u de borstband hebt<br />

omgedaan, straalt de zender de hartslagsignalen uit.<br />

* Borstband optioneel. U kunt elke Polar-compatibele borstband gebruiken.<br />

LET OP!<br />

Uw trainingstoestel is geen medische apparatuur. De meest uiteenlopende factoren kunnen<br />

de nauwkeurigheid van de hartslagindicatie beïnvloeden. De hartslagindicatie is<br />

slechts bedoeld als hulpmiddel bij het trainen.<br />

29<br />

Slagen per minuut<br />

Leeftijd<br />

DOELHARTSLAG


Trainen met het GEBRUIKERSPROGRAMMA<br />

Met behulp van het gebruikersprogramma kunt u uw eigen programma<br />

samenstellen en opslaan. Ga als volgt te werk:<br />

1. Als u het gebruikersprogramma gekozen heeft, drukt u op de SELECT (KEUZE) toets.<br />

2. Kies met de + of de - toets de gewenste trainingsduur en druk dan op de SELECT<br />

(KEUZE) toets.<br />

3. Kies met de + of de - toets de gewenste snelheid en druk dan op de SELECT (KEUZE)<br />

toets. U moet voor alle 30 segmenten de snelheid kiezen en dan altijd bevestigen<br />

met SELECT (AUSWAHL).<br />

4. Nadat u voor alle 30 segmenten de snelheid gekozen heeft, moet u nu voor alle<br />

segmenten de stijging kiezen. Als u dit gedaan heeft, drukt u op de Select-toets.<br />

5. Als u ook de stijging gekozen heeft, toetst u nu met de + en de - (pijl) toetsen met<br />

max. acht tekens uw naam in. Druk op Stop om met het programma te beginnen. Het<br />

programma is automatisch opgeslagen.<br />

6. Om het opgeslagen programma te wissen, kiest u het gebruikersprogramma en<br />

houdt u gedurende ca. 5 seconden de SELECT (KEUZE) toets ingedrukt.<br />

7. U kunt tijdens het opgeslagen programma weliswar op elk gewenst moment de<br />

snelheid of de stijging veranderen, maar dit wordt niet opgeslagen.<br />

30


31<br />

FOUTEN LOKALISEREN<br />

Loopbanden zijn zodanig ontworpen, dat ze een lange levensduur hebben en gemakkelijk<br />

zijn in het gebruik. Toch moet u altijd eerst even op de volgende lijst kijken, als er een<br />

probleem mocht optreden.<br />

PROBLEEM: De console geeft niets weer.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Controleer of de stroomkabel goed is ingestoken en de<br />

loopband is ingeschakeld.<br />

PROBLEEM: De stoppen in uw zekeringenkast slaan tijdens het trainen door.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Zorg er voor dat de loopband is aangesloten op een<br />

stroombron die in voldoende mate beveiligd is.<br />

PROBLEEM: De loopband schakelt zichzelf uit terwijl u de stijging instelt.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Overtuig u er van dat de kabel tijdens de opwaartse<br />

beweging niet los in het stopcontact zit.<br />

PROBLEEM: Het loopoppervlak niet in het midden.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Zorg er voor dat de loopband vlak staat en dat de band<br />

gecentreerd is (zie de pagina De loopband centreren).<br />

PROBLEEM: De loopband maakt tijdens het trainen een klikkend geluid aan de voorkant.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: De loopband moet absoluut vlak staan, gebruik hiervoor<br />

de verstelbare voetjes die u in de hoogte kunt verstellen.<br />

Hartslagindicatie fouten lokaliseren<br />

Oorzaken van fouten bij de handpulsmeting:<br />

• U houdt de handpulssensoren te stevig vast<br />

• U houdt de handpulssensoren te lang vast<br />

• U draagt een ring<br />

• Als u te hard ademt<br />

• Als uw handen koud of vochtig zijn<br />

• Bij zwaar astma<br />

• Bij arteriosclerose


Bij gebruikmaking van een borstband:<br />

PROBLEEM: De hartslag verschijnt niet.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Als u een borstband gebruikt, bestaat de kans dat de<br />

impuls tussen de huid en de borstband niet kan worden doorgestuurd. Maak de elektroden<br />

vochtig.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Controleer de plaats van de borstband.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Zorg er voor dat de afstand tussen de borstband en de<br />

console niet groter is dan 90 cm.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Controleer de batterij in uw borstband.<br />

PROBLEEM: De harstslagindicatie toont onregelmatigheden.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Controleer of de borstband stevig zit en of de dioden<br />

vochtig zijn.<br />

Voorts kan elektronische apparatuur als telefoons, motoren, CDspelers<br />

of sterk licht in de directe omgeving storingen<br />

veroorzaken.<br />

Als u het probleem met de bovenstaande punten niet kunt<br />

oplossen, neem dan contact op met uw dealer of met <strong>Horizon</strong><br />

<strong>Fitness</strong> – klantenservice,<br />

telefoonnummer +49 - (0)2234-433555.<br />

32


Zijn de geluiden, die mijn loopband maakt, normaal?<br />

Alle loopbanden maken een typisch, licht kloppend geluid, terwijl de band over de rollen<br />

glijdt. Vooral nieuw loopbanden maken deze geluiden. Het geluid wordt na verloop van<br />

tijd weliswaar zwakker, maar het verdwijnt nooit helemaal. Na enige tijd wordt de band<br />

uitgerekt en loopt hij dus lichter over de rollen.<br />

Waarom is mijn loopband luider dan de loopband die in de showroom<br />

staat?<br />

Alle fitnesstoestellen lijken in de showroom stiller te zijn, omdat achtergrondgeluiden<br />

wezenlijk luider zijn dan bij u thuis. Bovendien absorbeert een vloerbedekking geluiden<br />

beter dan bijv. een laminaat- of tegelvloer. Soms helpt het al een beetje als u een<br />

rubberen mat onder het toestel legt. Als het trainingstoestel vlak tegen een muur aan<br />

staat, worden de geluiden door de muur sterker gereflecteerd.<br />

Wanneer moet ik mij zorgen gaan maken over een bepaald geluid?<br />

Zolang uw trainingstoestel geen luidere geluiden maakt dan het geluidsniveau van een<br />

normaal gesprek, kunt u dit geluid als normaal beschouwen. Als uw loopband luider<br />

mocht zijn, neem dan contact op met uw dealer of met de servicelijn van <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong><br />

GmbH op het telefoonnummer 0049 (0)2234-433555. Soms is het mogelijk fouten ook op<br />

afstand te verhelpen.<br />

33<br />

Vaak gestelde vragen<br />

Onderhoud<br />

Welke routinewerkzaamheden moet ik verrichten?<br />

Wij gebruiken gesloten lagers voor onze loopbanden. Daarom hoeven de lagers niet<br />

gesmeerd te worden. Het belangrijkste is, dat u na elke training het transpiratievocht van<br />

uw toestel moet afvegen.<br />

Hoe maak ik mijn <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> – loopband schoon?<br />

Gebruik a.u.b. geen chemische reinigingsmiddelen. Gebruik uitsluitend normale huishoudelijke<br />

reinigingsmiddelen.


De band instellen<br />

Als u het gevoel krijgt, dat het loopoppervlak wegglijdt als u er op loopt, dan moet u het<br />

loopoppervlak spannen. In de meeste gevallen wordt het wegglijden van de band veroorzaakt<br />

door het feit dat de band als gevolg van het gebruik wordt uitgerekt. Dit is een heel<br />

normaal proces. Om dit probleem uit te schakelen, moet u de twee achterste schroeven<br />

op de rollen met de achtkantschroevendraaier<br />

een kwartslag in de onderaan getoonde<br />

richting draaien. Loop nu op de loopband<br />

om te achterhalen, of het probleem is<br />

verholpen. Herhaal de ingreep als dit nodig<br />

is, maar draai de schroeven bij elke<br />

poging nooit verder dan een kwartslag. De<br />

bandspanning is correct ingesteld, als het<br />

loopoppervlak ongeveer 6 mm van het loopdek<br />

af staat.<br />

De loopband centreren<br />

Als het loopoppervlak naar rechts is geschoven, draait u de rechter weerstandsschroef<br />

met de achtkantschroevendraaier telkens een kwartslag naar rechts, totdat het loopoppervlak<br />

gecentreerd is.<br />

Als het loopoppervlak naar links is geschoven, draait u de linker weerstandsschroef met<br />

de achtkantschroevendraaier telkens<br />

een kwartslag naar rechts, totdat het<br />

loopoppervlak gecentreerd is.<br />

Als het loopoppervlak te ver<br />

naar links is geschoven:<br />

1) Draai de linker weerstandsschroef<br />

een kwartslag naar rechts.<br />

Als het loopoppervlak te ver<br />

naar rechts is geschoven:<br />

1) Draai de rechter weerstandsschroef<br />

een kwartslag naar rechts.<br />

34


Als u uw loopband op de juiste manier schoonmaakt en onderhoudt, kunt u beschadigingen<br />

voorkomen.<br />

Telkens na gebruik (dagelijks)<br />

Zet de loopband uit en trek de stroomkabel uit het stopcontact.<br />

LET OP!<br />

Trek de stroomkabel uit het stopcontact voordat u met schoonmaken begint.<br />

35<br />

Schoonmaken en onderhoud<br />

• Gebruik alleen vochtige, maar nooit natte doeken<br />

• Controleer de stroomkabel op beschadigingen<br />

• Controleer of de stroomkabel ergens bekneld is geraakt<br />

• Controleer de bandspanning<br />

ELKE WEEK<br />

Maak het oppervlak onder uw loopband schoon.<br />

• Zet de loopband uit en trek de stroomkabel uit het stopcontact.<br />

• Klap de loopband omhoog en zorg er voor dat hij vastklikt<br />

• Trek de loopband een stukje van het gebruiksvlak vandaan<br />

• Maak de ondergrond onder de loopband schoon<br />

• Zet de loopband weer op zijn plaats<br />

ELKE MAAND<br />

• Controleer of alle schroeven goed zijn vastgedraaid.<br />

Na langdurig gebruik bestaat de kans dat het loopoppervlak met silicone moet worden<br />

nabehandeld.<br />

Neem contact op met de vakhandel of onze service-hotline 0049 (0)2234-433555.


Trainingsprincipes<br />

Raadpleeg eerst een arts voordat u met trainen begint.<br />

Hoe vaak?<br />

De American Heart Association adviseert drie- tot vier keer per week trainen, om uw<br />

systeem van hart en bloedvaten fit te houden. Als u gewicht en vet wilt kwijtraken, moet<br />

u nog vaker trainen. Het maakt niet uit of 3 of 6 dagen per week traint, maar maak van uw<br />

training een levenslange gewoonte. Veel mensen hebben succes met trainen, omdat zij<br />

een bepaald uur van de dag voor het trainen gereserveerd hebben. Het maakt niet uit of<br />

u ‘s morgens, ‘s middags of ‘s avonds traint. Belangrijk is wel dat u een uur van de dag kiest<br />

waarop u niet gestoord wordt. Een fitnessprogramma heeft alleen succes als u er een<br />

prioriteit in uw leven van maakt. Zet uw trainingstijden dus maar alvast in uw agenda.<br />

Hoe lang?<br />

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen van een aerobe training,<br />

verdient het aanbeveling, telkens tussen 24 en 32 minuten te trainen. Maar begin langzaam<br />

en voer de trainingsduur langzamerhand op. Als u dit jaar nog nauwelijks aan sport<br />

heeft gedaan, moet u uw training in het begin beperken tot minder dan 5 minuten. Uw<br />

lichaam heeft tijd nodig om te wennen aan uw nieuwe activiteiten. Als uw trainingsdoel<br />

afvallen is, is een langere, minder intensieve training effectief. Een trainingsduur van 48<br />

minuten is voor dergelijke resultaten een aanbevelenswaardig doel.<br />

Hoe intensief?<br />

De intensiteit hangt af van uw doelen. Als u zich met de <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> loopband wilt<br />

voorbereiden op een wedstrijd, moet de intensiteit natuurlijk hoger liggen dan wanneer<br />

u naar algemene fitness streeft. Maar ongeacht uw doelen, moet elke training in het<br />

begin minder intensief zijn. Aerobe training hoeft geen pijn te doen om er succes mee te<br />

boeken. Er zijn twee manieren om uw trainingssucces te meten. De eerste is het in de<br />

gaten houden van uw hartslag, de tweede is het analyseren van het bereikte<br />

vermoeidheidspeil.<br />

Vermoeidheidspeil<br />

De tweede en eenvoudigste manier om uw trainingssucces te meten, is het analyseren<br />

van het bereikte vermoeidheidspeil. Als u tijdens het trainen zodanig buiten adem bent<br />

gekomen, dat u geen gesprek meer kunt voeren, heeft u een te hoge intensiteit gekozen.<br />

U moet zich tijdens het trainen goed voelen en niet uitgeput zijn. Als u buiten adem bent,<br />

wordt het tijd langzamer te gaan lopen. Let op de signalen van uw lichaam als u wilt<br />

voorkomen dat u zich te veel inspant.<br />

36


Eerst stretching:<br />

37<br />

Trainingsprogramma<br />

Voordat u met trainen begint, moet u eerst een paar minuten strekoefeningen doen. Die<br />

verbeteren uw beweeglijkheid en verminderen de kans op blessures. Voer de rekoefeningen<br />

met langzame en soepele bewegingen uit.<br />

Been strekken:<br />

Zet met één been een stap naar voren zodat u een halve meter van een muur vandaan<br />

staat en buig naar de muur toe. Steun met uw handoppervlakken tegen de muur aan.<br />

Druk tegen de muur en laat hierbij beide voetzolen op de grond staan. Houd de<br />

spanning vast en tel tot tien.<br />

Quadricepsoefening:<br />

Houdt u zich vast (bijv. aan een muur) om het evenwicht niet te verliezen. Neem uw<br />

linker enkel vast en druk hem tegen uw zitvlak aan. Tel tot tien. Daarna herhaalt u de<br />

oefening met uw rechter enkel.<br />

Tenen aanraken:<br />

Ga met uitgestrekte benen op de grond zitten. Buig uw bovenlichaam naar voren toe,<br />

totdat u met uw vingers uw tenen raakt. Houd uw kniegewricht hierbij gestrekt. Blijf<br />

gedurende tien seconden in deze houding zitten.<br />

Opwarmen en afkoelen<br />

Opwarmfase:<br />

De eerste twee tot vijf minuten van de training moet u besteden aan opwarmen. Uw<br />

spieren moeten langzaam opgewarmd worden, om ze voor te bereiden op grotere<br />

belastingen. Bij het opwarmen kunt u gebruik maken van uw loopband door in het begin<br />

op een lage snelheid te gaan lopen.<br />

Afkoelen:<br />

Stop nooit abrupt met trainen. Een afkoelingsfase geeft uw systeem van hart en bloedvaten<br />

de kans, zich beter aan te passen aan de verminderde belasting. In de afkoelingsfase<br />

vermindert u langzaam maar zeker snelheid, zodat uw pols langzaam daalt. Na het<br />

afkoelen moet u de hierboven genoemde stretching-oefeningen herhalen, zodat u uw<br />

spieren los maakt en ontspant.


Bereik uw fitness-doelen<br />

Een uiterst belangrijke manier om uw fitness-doelen te bereiken, is een op lange termijn<br />

lopend fitnessprogramma. Is uw hoofddoel gewichtsvermindering, spieropbouw of<br />

stressvermindering? Of wilt u zich voorbereiden op de zomeractiviteiten? Als u weet wat<br />

uw doelen zijn, zal het gemakkelijker voor u zijn, een fitnessprogramma te ontwikkelen<br />

waar u succes mee zult hebben. Hier enkele gangbare trainingsdoelen:<br />

• Gewichtsvermindering<br />

• Gewicht behouden<br />

• Uitzien en conditie verbeteren<br />

• Beenspieren krachtiger maken<br />

• Energieniveau verhogen<br />

• Beter slapen<br />

• Betere sportieve prestaties<br />

• Uithoudingsvermogen verbeteren<br />

• Stress verminderen<br />

Als dit mogelijk is, definieert u uw doelen zo exact mogelijk en schrijft u ze op. Hoe<br />

nauwkeuriger u te werk gaat, des te gemakkelijker kunt u later uw succes meten. Als u<br />

doelen op lange termijn heeft, verdeelt u ze onder in maandelijkse en wekelijkse doelen.<br />

Voor doelen op langere termijn heeft u meer zelfmotivatie nodig. Doelen op korte termijn<br />

zijn gemakkelijker te bereiken. De console van uw loopband levert u verschillende soorten<br />

informatie, die u gebruiken kunt om uw trainingssucces te berekenen. De trainingsduur<br />

is hierbij een bijzonder belangrijke en nuttige functie.<br />

Houd een trainingsdagboek bij<br />

Kopieer de week- en maandplannen op de volgende pagina’s, om uw trainingsvooruitgang<br />

te kunnen documenteren. Na verloop van tijd zult u met trots kunnen terugkijken op uw<br />

trainingsresultaten.<br />

38


39<br />

Weekplan<br />

Week Weekdoel :<br />

Dag<br />

Zondag<br />

Maandag<br />

Dinsdag<br />

Woensdag<br />

Donderdag<br />

Vrijdag<br />

Zaterdag<br />

Week In totaal:<br />

Datum Afstand Calorieën Tijd Notities<br />

Week Weekdoel :<br />

Dag<br />

Zondag<br />

Maandag<br />

Dinsdag<br />

Woensdag<br />

Donderdag<br />

Vrijdag<br />

Zaterdag<br />

Week In totaal:<br />

Datum Afstand Calorieën Tijd Notities


Maandplan<br />

Maand Maanddoel<br />

Week Afstand Calorieën Tijd<br />

Maand in totaal:<br />

Maand Maanddoel<br />

Week Afstand Calorieën Tijd<br />

Maand in totaal:<br />

40


Alle informatie over onze garantiebepalingen vindt u op de garantie- & servicekaart.<br />

Als die mochten ontbreken, vraag ze dan aan op het telefoonnummer<br />

+49 - (0)2234-433550.<br />

41<br />

Garantiebepalingen


Rev. 1.0<br />

Designed for life. TM<br />

Contact<br />

Style <strong>Fitness</strong> GmbH<br />

Elisabethstr. 2<br />

D-50226 Frechen<br />

Algemene informatie:<br />

Telefoon: 02234-43355-0<br />

E-mail: info@horizonfitness.de<br />

Technische hotline:<br />

Telefoon: 02234-43355-5<br />

E-mail: service@horizonfitness.de<br />

Telefax: 02234-43355-1<br />

Internet: www.horizonfitness.de

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!