Gebruiksaanwijzing Elite 5.1T HRC Entertainment - Horizon Fitness

horizonfitness

Gebruiksaanwijzing Elite 5.1T HRC Entertainment - Horizon Fitness

L o o p b a n d e n

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

ELITE 5.1T HRC Entertainment


Inhoudsopgave

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Veiligheidsinstructies 3

In elkaar klappen en transport 6

Standpositie, stroom en veiligheidsstop 7

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Elite 5.1T HRC Entertainment 8

Snelstart 9

Weergave 12

Programma’s 14

Gebruiksaanwijzing TV-scherm 19

Wedstrijdprogramma 27

Hartslagprogramma 28

Gebruikersprogramma 30

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fouten lokaliseren 31

Vaak gestelde vragen 33

Schoonmaken en onderhoud 35

Trainingsprincipes 36

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Trainingsprogramma 37

De doelen bereiken 38

Weekplan 39

Maandplan 40

Garantiebepalingen 41

LET OP!

Lees de volledige gebruiksaanwijzing door, voordat u uw loopband gaat gebruiken

en bewaar deze.


3

3-POLE

GROUNDED

OUTLET

Veiligheidsinstructies

Bewaar deze goed a.u.b.

Lees de gebruiksaanwijzing helemaal door voordat u uw loopband gaat gebruiken.

Als u een elektronisch product gebruikt, moet u altijd alle instructies opvolgen.

Let op! Gebruik voor uw loopband uitsluitend de meegeleverde kabel. Vergewis u er

van dat u de kabel uitsluitend insteekt in een geaarde contactdoos

Let op het volgende: De hieronder afgebeelde tekening heeft betrekking op de

Amerikaanse versie van de loopband. Voor de Duitse markt wordt een conventionele

kabel zonder adapter meegeleverd.

GROUNDED TREADMILL

POWER CORD

ADAPTER

2-POLE

OUTLET IN

GROUNDED BOX

METAL

GROUNDING

SCREW


Waarschuwing!

Volg de volgende instructies op om de risico’s van verbrandingen, vuur, elektrische schokken

en lichamelijk letsel zoveel mogelijk te beperken:

• Gebruik de loopband nooit zonder eerst de veiligheidsclip aan uw kleding bevestigd te

hebben.

• Als u tijdens het trainen misselijk wordt, pijn in de borst krijgt, duizelig wordt of in

ademnood komt, moet u onmiddellijk stoppen met trainen en naar een arts gaan.

• Draag geen loszittende kleding waarmee u in de rollen vast kunt komen te zitten.

• Houd de stroomkabel op veilige afstand van hete voorwerpen.

• De loopband mag niet door kinderen gebruikt worden.

• Gebruik de loopband niet buitenshuis.

• Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de loopband transporteert.

• Verwijder de afdekkap van de motor of de rollen van uw loopband niet. Reparaties

dienen te worden verricht door een vakman.

Kinderen

• De loopband mag niet door kinderen gebruikt worden.

• Zorg er voor dat kleine kinderen en huisdieren op voldoende afstand van uw trainingstoestel

blijven terwijl er met het toestel getraind wordt.

Reinigen

•Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen om uw fitnesstoestel schoon te maken.

Overige veiligheidsinstructies voor et gebruik van uw fitness loopband

Let op!

Als u tijdens het trainen misselijk wordt, pijn in de borst krijgt, duizelig wordt of in

ademnood komt, moet u onmiddellijk stoppen met trainen en naar een arts gaan.

• Draag geen loszittende kleding waarmee u in de rollen vast kunt komen te zitten.

• Lees dit gebruikershandboek door voordat u met trainen begint.

Belangrijk!

Om uw loopband te beschermen tegen beschadigingen, is het absoluut noodzakelijk dat

u de loopband aansluit op een stroombron die in voldoende mate beveiligd is en dat

daarop geen andere elektronische apparatuur is aangesloten.

Voorts is het zeer belangrijk, dat u uw loopband alleen in huis en in een normaal verwarmde

ruimte gebruikt.

4


Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Horizon Fitness loopband.

U heeft een grote stap gezet in de richting van een regelmatige fitnesstraining! Uw

Horizon Fitness loopband is een belangrijke (en uiterst effectieve) mijlpaal op weg naar

uw fitnessdoeleinden. Regelmatig trainen op uw Horizon Fitness loopband kan uw levenskwaliteit

in veel opzichten verbeteren.

Hier enkele voordelen van conditietraining voor uw gezondheid:

• Gewichtsvermindering

• Een gezonder hart

• Een strak en krachtig spierstelsel

• Meer energie in het leven van alledag

• Minder stress

• U kunt angsten en depressies beter aan

• U wordt zelfbewuster

U kunt echter alleen gebruik maken van deze voordelen als u er een levensstijl op na

houdt die hoofdzakelijk gericht is op fitness. Met uw Horizon Fitness loopband kunt u de

belemmeringen die van uw training willen afhouden gemakkelijker aan. Zelfs sneeuw,

regen en duisternis zijn vanaf nu geen belemmering meer voor uw training.

In dit handboek krijgt u basisinformatie voor een start in uw eigen fitnessprogramma. Hoe

beter u uw nieuwe loopband kent, des te minder moeite zult u hebben op weg naar een

gezonde levensstijl.

Let op! Lees dit gebruikershandboek door voordat u met trainen begint.

Als u tijdens het trainen misselijk wordt, pijn in de borst krijgt, duizelig wordt of in

ademnood komt, moet u onmiddellijk stoppen met trainen en naar een arts gaan.

Opbouw

Belangrijk! Volg de stappen in de montage-instructie als u uw loopband in elkaar zet.

Om latere kraak- of piepgeluiden te voorkomen, moet u alle schroeven goed vastdraaien.

Als u alles correct gemonteerd heeft, mag er geen speling zijn tussen de armstangen, de

consolestang en de console.

5


Inklappen

Pak het achterste uiteinde van uw loopband vast. Til dit voorzichtig op totdat het verticaal

staat. Zorg er voor dat het loopdek goed in de bevestiging vastklikt, voordat u de loopband

beweegt.

Transport

Uw Horizon Fitness loopband is uitgerust met twee transportrollen op het hoofdframe.

Om het te transporteren, moet u er zich van overtuigen dat de loopband ingeklapt en in

de bevestiging vastgeklikt is. Neem dan de armstangen beet, kantel de loopband naar u

toe en rol hem.

Wees voorzichtig! De loopband is zwaar. Wees dus voorzichtig bij het transport en

laat u zich eventueel helpen door een tweede persoon.

6


Optimale standpositie

Om de loopband optimaal te kunnen gebruiken, moet u er voor zorgen dat de loopband

vlak staat. Voor dat doel is uw loopband uitgerust met verstelbare voetjes die in hoogte

verstelbaar zijn. Stel de voetjes zodanig in, dat de loopband vlak staat en borg dan deze

positie, door de moeren tegen het frame aan te draaien.

Inschakelen

Overtuig u er van dat de loopbandkabel op een contactdoos is aangesloten. Druk de

schakelaar naast de kabelbus nu in de stand On. Nu brandt het lampje, er weerklinkt een

signaal en de console wordt ingeschakeld.

Veiligheidsclip

Uw loopband werkt niet, zonder dat u de veiligheidsclip op zijn plaats heeft bevestigd.

Maak de klem aan het uiteinde van de veiligheidsclip goed vast aan uw kleding. De

veiligheidsclip stopt de band, als u valt of wegglijdt. GEBRUIK DE LOOPBAND NOOIT,

ZONDER DAT DE VEILIGHEIDSCLIP AAN UW KLEDING IS BEVESTIGD.

Ga niet op het loopoppervlak staan

Ga niet op het loopoppervlak staan terwijl u uw loopband programmeert, maar gebruik

de treevlakken aan beide zijden. Ga pas op de band staan, als de loopband loopt. Start de

loopband nooit met een hoge snelheid.

7


Bidonhouder

Consolestang

Snelkeuzetoetsen

Stijging

Hoogte-afstelling

Elite 5.1T HRC Entertainment

Console

Transportrol

Geïntegreerd touch-pad

Snelkeuzetoetsen Snelheid

Motorafdekkap

Handpuls

Zijdelingse treevlakken

Eindkappen

Loopoppervlak

8


Snelle start

9

Quick Start

Druk op Start om met trainen in de handmatige modus te beginnen.

Pauze

Druk op de Stop - toets om met trainen te stoppen.

Reset

Druk op de Stop - toets en houd deze vast om alle waarden terug op nul te zetten.


DIRECTE SNELHEIDSKEUZE

U kunt tijdens een programma sneller een door u gewenste snelheid instellen, door op de

betreffende snelheidstoets te drukken. Let op het volgende: Als u zich tevens in een

programma met snelheidswissel bevindt, verandert hierdoor het hele programmapatroon.

Voorbeeld:

in programma P2 ligt de beginsnelheid bij 4.0 km/u. Als u nu met de snelheidsdirectkeuzetoets

6.0 km/u kiest, veranderen alle overige sequenties ook met 2.0 km/u.

DE SNELHEID EN DE STIJGING VERANDEREN

Met de (+) en de (-) toetsen kunt u tijdens een programma de snelheid en de stijging

verhogen of verlagen. Let op het volgende: Dit is alleen tijdens een programma

mogeljik; hierbij verandert het hele patroon van het programma. Voorbeeld: de

beginsnelheid in P2 bedraagt 4.0 km/u. Als u die verhoogt naar 6 km/u, veranderen

ook alle overige sequenties met 2.0 km/u.

10


Instellen

De trainingstijd instellen

Druk op de pijltoetsen (omhoog of omlaag)

om de trainingstijd in te stellen. Als u de

gewenste trainingstijd gekozen heeft, drukt

u op de Select (keuze)-toets.

(MOEILIJKHEIDSGRAAD) KIEZEN

Kies met behulp van de + of de – speed (snelheids)-toets een programma-level

(moeilijkheidsgraad) tussen 1 en 10. Dit is niet bij alle programma’s mogelijk. Bevestig de

door u ingevoerde gegevens met de SELECT (KEUZE) toets.

Met de (+) en de (-) toetsen kunt u tijdens een programma de level

(moeilijkheidsgraad) veranderen. Let op het volgende: Hierbij verandert het hele

programmapatroon.

EEN TRAININGSDUUR KIEZEN

Kies nu een trainingsduur door op de + of

de – Speed (snelheids) – toets te drukken of

gebruik de vooraf aangegeven

trainingsduur. Als u bent aangekomen bij

de gewenste trainingsduur, drukt u op de

Start-toets.

PROGRAMMA – EINDE

Met een akoestisch signaal wordt u gewezen

op het einde van een trainingsprogramma.

Op het TIME (SNELHEIDS-) display verschijnt

het woord END en gedurende 30 seconden

verschijnen uw trainingsresultaten in beeld,

voordat het display terugspringt naar de uitgangspositie.

11


SELECT /KEUZE

Weergave

Met deze toets kunt u tijdens het trainen naar

de calorieën- en rondeweergave springen.

CALORIES / CALORIEEN

Geeft het calorieverbruik aan.

DISTANCE / AFSTAND

Geeft de afgelegde afstand in kilometer aan.

TIME / TIJD

Wordt aangegeven in minuten en seconden.

Toont de overige tijd of de verstreken

trainingsduur.

PULSE / HARTSLAG

Wordt aangegeven in slagen per minuut.

Wordt aangegeven als u de handpuls of de

optionele borstband gebruikt.

12


ELEVATION / STIJGING

13

Anzeige

De stijging verschijnt in het venster links bovenaan.

SPEED / SNELHEID

De snelheid verschijnt in het venster rechts bovenaan.

PROGRAMMA’S

Toont het gekozen programma


MANUAL/HANDMATIG

Programma’s

Handmatig instelbaar programma zonder voorinstellingen.

INTERVALS/INTERVAL

Bij dit programma verandert de snelheid automatisch. De trainingsduur is vooraf ingesteld

op 30 minuten.

ROLLING / BERGWANDELEN

Bij dit programma verandert de snelheid automatisch. De trainingsduur is vooraf ingesteld

op 30 minuten.

WEIGHT LOSS / GEWICHTSVERMINDERING

Bij dit programma verandert de stijging automatisch. De trainingsduur is vooraf ingesteld

op 30 minuten.

HILL RUN /BERGLOOP

Stijgings- en snelheidswissel: de trainingsduur is vooraf ingesteld op 30 minuten.

HILL CLIMB (BERGBEKLIMMING)

Stijgings- en snelheidswissel: de trainingsduur is vooraf ingesteld op 30 minuten.

RACE / WEDSTRIJD

Snelheidswissel. De trainingsduur is vooraf ingesteld op 30 minuten.

14


15

Programma’s

AFTER BURNER – VETVERBRANDING

Stijgingswissel: de trainingsduur is vooraf ingesteld op 30 minuten.

HRC1 – POLS 1

Stijgingswissel om u binnen uw trainingshartslag te houden. De trainingsduur is vooraf

ingesteld op 30 minuten.

HRC2 – POLS 2

Snelheids om u binnen uw trainingshartslag te houden. De trainingsduur is vooraf ingesteld

op 30 minuten.

Gebruikersprogramma 1

Snelheids- en stijgingswissel. De trainingsduur is vooraf ingesteld op 30 minuten.

Gebruikersprogramma 2

Snelheids- en stijgingswissel. De trainingsduur is vooraf ingesteld op 30 minuten.

Gebruikersprogramma 3

Snelheids- en stijgingswissel. De trainingsduur is vooraf ingesteld op 30 minuten.

Gebruikersprogramma 4

Snelheids- en stijgingswissel. De trainingsduur is vooraf ingesteld op 30 minuten.


ROLLING: Speed changes; time defaults to 30 minutes

INTERVAL: Speed changes; time defaults to 30 minutes

16


17

HILL RUN: Elevation and speed changes; time defaults to 30 minutes

WEIGHT LOSS: Elevation changes; time defaults to 30 minutes


AFIER UBRNER: Elevation changes; time defaults to 30 minutes

HILL CLIMB: Elevation and speed changes; time defaults to 30 minutes 18


Let op

19

Gebruiksaanwijzing TV-scherm

• Probeer nooit, het televisietoestel zelf te repareren. Zet het apparaat in geval van

storingen onmiddellijk uit en neem contact op met uw dealer. Deze televisie bestaat uit

vele kleine elektronische precisie-onderdelen. Als u het toestel demonteert of zelf gaat

repareren, kunt u het beschadigen.

• Zorg er voor dat het beeldscherm niet blootgesteld wordt aan extreem stof noch aan

met olie verontreinigde lucht, rechtstreeks zonlicht of andere schadelijke invloeden.

• Gebruik voor het reinigen van het beeldscherm nooit verdunningsmiddelen of andere

scherpe reinigingsmiddelen. Gebruik voor het stof verwijderen uitsluitend een zachte

doek.

• Houd het beeldscherm uit de buurt van oververhitte of sterk onderkoelde plaatsen. De

lokale omgevingstemperatuur van het televisietoestel moet liggen tussen 0 en 40°C.

• Gebruik uitsluitend de beide adapters (AC en automobiel), die met het apparaat zijn

meegeleverd.

• Om veiligheidsredenen verdient het aanbeveling, de AC-adapter te verwijderen als u

het toestel niet gebruikt.

• Voorkom schokken en laat het beeldscherm zeker niet vallen.

De kans bestaat dat u een paar vlekken of een sterke helderheid op het LCD-display

ontdekt. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat er sprake is van een storing. Vlekken

of een extreme helderheid komen betrekkelijk vaak voor bij dit soort matrix-technologie.

OPMERKING

Als uw loopband langer dan 5 minuten stilstaat, dan schakelt de monitor automatisch over

op standby-mode totdat u opnieuw op een console-toets drukt.


1

2

12

13

11

1. CONSOLE

2. INGEBOUWDE LUIDSPREKER

3. ONTVANGSTSENSOR AFSTANDSBEDIENING

4. VOLUME min (-)

5. VOLUME plus (+)

6. PROGRAMMA omlaag (-)

7. PROGRAMMA omhoog (+)

8. MODE

9. MENU

10. SET

11. VIDEO-INGANG

12. HOOFDTELEFOONAANSLUITING

13. KABELAANSLUITING

20


Remote Control Operation Guide

MUTE stomschakeling aan/uit

ON/OFF

TIME

SYS

Standby/Inschakelen

0~9 Numerieke toetsen (0~9) en andere -/—

MIRROR Mirror Image Setting

VIDEO AV / TV kanaalkeuze

MENU Hoofdmenu

-/— Numerieke toetsen vanaf 10 omhoog

21

Beeldaanpassing

V+

V-

P

P

Toets voor omhoog (submenu)

Toets voor omlaag (submenu)

Naar het eerstvolgende hogere programma (pijl omhoog)

Naar het eerstvolgende lagere programma (pijl omlaag)


LET OP

1.) Overtuig u van het feit dat de afstandsbediening rechtstreeks gericht is op de

infraroodsensor van de in werking zijnde televisie.

2.) Belast de afstandsbediening niet met zware voorwerpen, laat ze niet vallen of nat

worden en demonteer de afstandsbediening nooit.

3.) Druk niet zomaar op de knopjes en druk de knopjes ook niet snel achter elkaar in.

De reactietijd van uw toetsencommando bedraagt minstens 2 seconden.

4.) Druk altijd eerst op de startknop (POWER) voordat u op de programmatoetsen

drukt om een kanaal te kiezen.

1. CHANNEL/KANAALKEUZE (numerieke toetsen 0~9 en -/—)

U kunt kiezen van 0~254, dus in totaal 255 kanalen. Als het door u gewenste kanaal

slechts uit één cijfer bestaat, hoeft u alleen maar op de desbetreffende toets (0~9) op uw

afstandsbediening te drukken. Als het door u gewenste kanaal uit twee cijfers bestaat,

drukt u eerst op de toets -/—, zodat deze tekens op het beeldscherm verschijnen. Dan pas

drukt u op de betreffende cijfertoetsen.

2. P /P (Programmakeuze)

1.) Druk op CH+ om een hoger programma te kiezen

2.) Druk op CH- om een lager programma te kiezen

3. V+/V- (Volumeregeling)

1.) Druk op VOL+ om het volume te verhogen

2.) Druk op VOL- om het volume te verlagen

4. POWER (in-/uitschakelen)

Druk op de knop om het televisietoestel in- of uit te schakelen. Als u tijdens een spel deze

toets indrukt, kunt u het spel daarmee verlaten.

5. MUTE/STOMSCHAKELING

Druk op deze toets om het geluid uit te zetten. Druk opnieuw op de toets of druk gewoon

op VOL+/VOL -, om het geluid weer aan te zetten.

6. VIEW MODE/BEELD AANSPASSEN

Druk op de “VIEW MODE“ toets, om het beeld aan te passen. De volgende mogelijkheden

verschijnen: ZOOM/VERGROTEN,

TV AV

WORKOUT MODE

7. VIDEO (AV/TV selectie)

Druk op deze knop om te kiezen tussen het televisie- of het videokanaal.

22


Werken met het menu

Druk op MENU, om het volgende diagram in beeld te brengen.

1. PICTURE/BEELDINSTELLING

Helderheid. Kleur. Contrast verschijnen, zoals onderaan in het programma opgetekend.

1.) Druk op de menutoets om de volgende instelmogelijkheden te krijgen: Helderheid,

kleurinstelling, contrast.

2.) Kies beeld (PICTURE) en druk op CH+/CH- om met de indicatiepijl de gewenste

instelmogelijkheid te kunnen kiezen. De gekozen instellingen worden in rood

weergegeven.

3.) Druk op VOL+/VOL - om het getal van de instelmogelijkheid te verhogen of te

verlagen. Hierbij ligt de maximum instelmogelijkheid bij 63 = hoogste getal en de

minimum instelmogelijkheid bij 0 = laagste getal.

Helligkeit

Farbe

Kontrast

2. Systeem / TV systeem

1) Kies in deze stap het juiste kleurensysteem

2) Om de kleuren goed te kunnen weergaveb, kunt u met de Vol+ toets kiezen uit NTSC,

PAL BG, PAL I, PAD, PAL DK, SECAM en PAL

3) Bevestig uw keuze met CH+/CH-. Het gekozen systeem verschijnt in rode letters.

4) Druk op VOL+/VOL -, om het getal van de gekozen instelmogelijkheid te bepalen.

23

PICTURE/BEELD SYSTEEM

EXIT/BEEINDIGEN PRESET

NTSC

PAL BG

PAL I

PAL D

PAL DK

SECAM

PAL


3. PRESET/VOORINSTELLINGEN

1.) Hier vindt u de volgende instelmogelijkheden, zoals getoond op de onderstaande

afbeelding: Automatische zoekfunctie, handmatige zoekfunctie, fijninstelling, kanaal/

frequentie, taal en wissen.

2.) Kies VOORINSTELLINGEN, druk op CH+/CH- om de gewenste instelmogelijkheid

met de indicatiepijl te kiezen. De gekozen instellingen verschijnen in rood.

3.) Druk op VOL+/VOL -, om het getal van de gekozen instelmogelijkheid te bepalen. Bij

de instelmogelijkheid „Handmatige zoekfunctie“ drukt u op VOL+ om omhoog te gaan

en op VOL - om omlaag te gaan.

4.) Druk op CH+/CH-, om de instelmogelijkheid Automatische zoekfunctie te kiezen.

Druk op VOL+/Vol -, om de Automatische zoekfunctie te starten. Schuif de gekozen

kanalen in Automatic Remember (Automatische opslag) en keer na afloop van de procedure

terug naar het programma nr. 0.

5.) Alle gekozen nummers c.q. instellingen worden automatisch opgeslagen.

6.) Kies de gewenste taal door op de VOL+/VOL- toets te drukken en bevestig uw keuze

met de SET-toets.

7.) U verlaat het menu automatisch na tien seconden, als er geen andere instellingen

worden gedaan.

Auto

Suche

Fein

Frequenz Liste: Voll

Sprache ENGLISH: Deutsch

Vorgabe

Let op: Automatische zoekfunctie Start programma nr. 0

Als het systeem tijdens het zoeken een signaal opvangt, verandert de indicatiebalk van

kleur, van rood naar groen, waarmee een optimale ontvangst wordt aangegeven. Als het

systeem een kanaal met een zwak signaal ontvangt, beoordeelt het systeem dit kanaal

automatisch als „waardeloos“.

24


Voordat u de klantenservice opbelt, moet u altijd eerst de onderstaande storingen

controleren.

De volgende gevallen hoeven niet per definitie te betekenen dat het televisietoestel niet

goed werkt.

25

Fout Mogelijke oorzaak

Geen beeld en

geen geluid

Geen beeld

Geen geluid

Slechte ontvangst

Donker beeld

Slecht en

onstabiel beeld

Dubbel beeld

Sneeuwbeeld

Geen kleur

De batterij is leeg of heeft een slecht contact; de AC adapter of de automobiel-adapter

is niet goed aangesloten; onvoldoende stroomsterkte; de

inschakelknop is uitgeschakeld.

De kanaalinstelling is niet correct. Verricht een automatische afstemming.

De volumefunctie is volledig uitgeschakeld of het audio systeem is verkeerd

geïnstalleerd. De koptelefoon is ingestoken. Slechte ontvangst of de mutefunctie

is ingeschakeld.

De antenne is niet goed ingesteld/geïnstalleerd. Het kanaal is niet

goed ingesteld.

De helderheid en het contrast zijn niet goed ingesteld. De omgevingstemperatuur

is te laag.

De antenne is niet goed ingesteld/geïnstalleerd. Het basissignaal is te zwak.

De antenne is niet goed afgesteld. Reflecterende signalen van gebouwen in

de buurt of andere sterk reflecterende signalen worden waargenomen.

Beïnvloed door elektrische storingen van voertuigmotoren, treinen,

hoogspanningsmasten of neonlicht.

De kleur is niet goed ingesteld. Het kleursysteem is niet goed geïnstalleerd.

De kleurwisfunctie is ingeschakeld. Slechte ontvangst.


Gegevens

Type

Productnaam

Bereikbaarheid

Kabelkanalen

Displaycomponenten

Schermgrootte

Luidspreker

Aansluitingen

A102 V W 01

LCD kleurentelevisie

VHF-L:

Z1~Z7:112.25MHz~166.75MHz;

Z8~Z35:224.25MHz~44.675MHz

Color TFT-LCD

10,2 inch, 26cm

Stereo

Externe antenne-aansluiting, koptelefoonaansluiting, audio/

video (AV) aansluitbus, externe stroomtoevoer

26


TRAINING MET HET RACE (WEDSTRIJD) PROGRAMMA

Uw race (wedstrijd-) programma geeft u de mogelijkheid tot een

wedstrijd op een gekozen snelheid.

1. Als u het RACE (WEDSTRIJD) programma gekozen heeft, drukt u op de SELECT (KEUZE) toets.

2. Kies met de + of de – SPEED (SNELHEIDS-) toets de gewenste snelheid van uw tegenstander em

bevestig deze met SELECT (KEUZE). Deze gekozen snelheid is de vooraf ingestelde snelheid waar u

tegen moet rijden. Uw eigen snelheid kiest u nadat u het programma gestart heeft.

3. Kies met de + of de – SPEED (SNELHEIDS-) toets de gewenste afstand. Let op het volgende: De

trainingsduur is afhankelijk van de gekozen afstand en de snelheid.

4. Druk nu op de START toets.

5. Het programma wordt onderverdeeld in 10 segmenten. Het eerste segment is bedoeld om op te

warmen, loopt op de helft van de gekozen snelheid en duurt 2,5 minuten. De segmenten 2-9 omvatten

de eigenlijke wedstrijd-modus. Segment 10 is bedoeld voor de „cool-down“ en loopt weer op de helft van

de gekozen snelheid.

6. U kunt uw eigen snelheid tijdens het programma op elk gewenst moment veranderen.

27


TRAINEN MET HET HRC-PROGRAMMA

Nadat u het HRC programma heeft gekozen (directkeuzetoets Elite 5.0T) drukt u op de

SELECT (KEUZE) toets. Na ca. 5 seconden knippert de hartslagindicatie. Bereken nu met

behulp van het doelhartslag-diagram uw trainingshartslag. Toets deze vervolgens in met

de up of de down toets.

Als u uw trainingshartslag heeft gekozen, drukt u op de SELECT (KEUZE) toets. Stel met de

up of de down toets de gewenste trainingstijd in. Druk dan op de START - toets om met de

training te beginnen.

Tijdens de eerste 5 minuten van het hartslaggeregelde programma wordt u opgewarmd

met een lichte stijging. Daarna wordt de stijging automatisch veranderd, totdat u uw

trainingshartslag bereikt. De stijging wordt constant gehouden, zolang u zich binnen uw

trainingshartslagbereik bevindt (+/- 5 slagen).

Als u huidige hartslag meer dan 25 slagen per minuut hoger is dan de ingestelde

trainingshartslag, schakelt de loopband zich om veiligheidsredenen uit.

Tijdens de laatste 5 minuten van het programma wordt de stijging verminderd, om u de

mogelijkheid te geven, de training geleidelijk te beëindigen.

LET OP HET VOLGENDE: Het hartslaggeregelde programma werkt alleen met

gebruikmaking van een borstband (optioneel) voor het meten van de hartslag.

DE BORSTBAND AANBRENGEN EN DE ELEKTRODEN BEVOCHTIGEN

Logo

Hier bevochtigen

Achterkant van de borstband

28


HARTSLAG – DOELZONE

Uw hartslagdoelzone is een procentueel bestanddeel van uw maximale hartslag. De

doelzone varieert van mens tot mens, afhankelijk van de leeftijd, de trainingstoestand en

de persoonlijke fitnessdoelen. De American Heart Association adviseert voor het trainen

een hartslagbereik van 60 tot 70% van uw maximum hartslag. U vindt deze in het

onderstaande diagram.

VOORBEELD van een 42-jarige gebruiker: Zoek uw leeftijd op de verticale lijn van het

diagram, volg dan de dienovereenkomstige leeftijdsbalk tot aan de balk van de doelhartslag.

Resultaat: 60% van uw maximum hartslag = 108 slagen per minuut, 75% van uw maximum

hartslag = 135 slagen per minuut.

HANDPULSMETING

Leg uw handpalmen rechtstreeks op de handpulssensoren. Om een weergave op het

scherm te krijgen, moet u beide handen op de sensoren leggen. Houd de sensoren niet te

stevig vast, want ander wordt uw bloeddruk hoger. Houd de pulssensoren slechts zo lang

vast, totdat uw hartslag in beeld verschijnt, anders krijgt u onregelmatigheden in de

meting.

TELEMETRISCHE BORSTBANDMETING *

De hartslag wordt het meest nauwkeurig gemeten, als de borstbandzender rechtstreeks

contact met de huid heeft. Bevochtig eerst de elektroden en breng de zender vervolgens

rechtstreeks aan onder de borstspieren met het logo naar buiten toe. Stel de

lengte van de elastische borstband zodanig in, dat de zender vast tegen de huid aanligt

zonder echter onaangenaam te drukken. Meteen nadat u de borstband hebt

omgedaan, straalt de zender de hartslagsignalen uit.

* Borstband optioneel. U kunt elke Polar-compatibele borstband gebruiken.

LET OP!

Uw trainingstoestel is geen medische apparatuur. De meest uiteenlopende factoren kunnen

de nauwkeurigheid van de hartslagindicatie beïnvloeden. De hartslagindicatie is

slechts bedoeld als hulpmiddel bij het trainen.

29

Slagen per minuut

Leeftijd

DOELHARTSLAG


Trainen met het GEBRUIKERSPROGRAMMA

Met behulp van het gebruikersprogramma kunt u uw eigen programma

samenstellen en opslaan. Ga als volgt te werk:

1. Als u het gebruikersprogramma gekozen heeft, drukt u op de SELECT (KEUZE) toets.

2. Kies met de + of de - toets de gewenste trainingsduur en druk dan op de SELECT

(KEUZE) toets.

3. Kies met de + of de - toets de gewenste snelheid en druk dan op de SELECT (KEUZE)

toets. U moet voor alle 30 segmenten de snelheid kiezen en dan altijd bevestigen

met SELECT (AUSWAHL).

4. Nadat u voor alle 30 segmenten de snelheid gekozen heeft, moet u nu voor alle

segmenten de stijging kiezen. Als u dit gedaan heeft, drukt u op de Select-toets.

5. Als u ook de stijging gekozen heeft, toetst u nu met de + en de - (pijl) toetsen met

max. acht tekens uw naam in. Druk op Stop om met het programma te beginnen. Het

programma is automatisch opgeslagen.

6. Om het opgeslagen programma te wissen, kiest u het gebruikersprogramma en

houdt u gedurende ca. 5 seconden de SELECT (KEUZE) toets ingedrukt.

7. U kunt tijdens het opgeslagen programma weliswar op elk gewenst moment de

snelheid of de stijging veranderen, maar dit wordt niet opgeslagen.

30


31

FOUTEN LOKALISEREN

Loopbanden zijn zodanig ontworpen, dat ze een lange levensduur hebben en gemakkelijk

zijn in het gebruik. Toch moet u altijd eerst even op de volgende lijst kijken, als er een

probleem mocht optreden.

PROBLEEM: De console geeft niets weer.

MOGELIJKE OPLOSSING: Controleer of de stroomkabel goed is ingestoken en de

loopband is ingeschakeld.

PROBLEEM: De stoppen in uw zekeringenkast slaan tijdens het trainen door.

MOGELIJKE OPLOSSING: Zorg er voor dat de loopband is aangesloten op een

stroombron die in voldoende mate beveiligd is.

PROBLEEM: De loopband schakelt zichzelf uit terwijl u de stijging instelt.

MOGELIJKE OPLOSSING: Overtuig u er van dat de kabel tijdens de opwaartse

beweging niet los in het stopcontact zit.

PROBLEEM: Het loopoppervlak niet in het midden.

MOGELIJKE OPLOSSING: Zorg er voor dat de loopband vlak staat en dat de band

gecentreerd is (zie de pagina De loopband centreren).

PROBLEEM: De loopband maakt tijdens het trainen een klikkend geluid aan de voorkant.

MOGELIJKE OPLOSSING: De loopband moet absoluut vlak staan, gebruik hiervoor

de verstelbare voetjes die u in de hoogte kunt verstellen.

Hartslagindicatie fouten lokaliseren

Oorzaken van fouten bij de handpulsmeting:

• U houdt de handpulssensoren te stevig vast

• U houdt de handpulssensoren te lang vast

• U draagt een ring

• Als u te hard ademt

• Als uw handen koud of vochtig zijn

• Bij zwaar astma

• Bij arteriosclerose


Bij gebruikmaking van een borstband:

PROBLEEM: De hartslag verschijnt niet.

MOGELIJKE OPLOSSING: Als u een borstband gebruikt, bestaat de kans dat de

impuls tussen de huid en de borstband niet kan worden doorgestuurd. Maak de elektroden

vochtig.

MOGELIJKE OPLOSSING: Controleer de plaats van de borstband.

MOGELIJKE OPLOSSING: Zorg er voor dat de afstand tussen de borstband en de

console niet groter is dan 90 cm.

MOGELIJKE OPLOSSING: Controleer de batterij in uw borstband.

PROBLEEM: De harstslagindicatie toont onregelmatigheden.

MOGELIJKE OPLOSSING: Controleer of de borstband stevig zit en of de dioden

vochtig zijn.

Voorts kan elektronische apparatuur als telefoons, motoren, CDspelers

of sterk licht in de directe omgeving storingen

veroorzaken.

Als u het probleem met de bovenstaande punten niet kunt

oplossen, neem dan contact op met uw dealer of met Horizon

Fitness – klantenservice,

telefoonnummer +49 - (0)2234-433555.

32


Zijn de geluiden, die mijn loopband maakt, normaal?

Alle loopbanden maken een typisch, licht kloppend geluid, terwijl de band over de rollen

glijdt. Vooral nieuw loopbanden maken deze geluiden. Het geluid wordt na verloop van

tijd weliswaar zwakker, maar het verdwijnt nooit helemaal. Na enige tijd wordt de band

uitgerekt en loopt hij dus lichter over de rollen.

Waarom is mijn loopband luider dan de loopband die in de showroom

staat?

Alle fitnesstoestellen lijken in de showroom stiller te zijn, omdat achtergrondgeluiden

wezenlijk luider zijn dan bij u thuis. Bovendien absorbeert een vloerbedekking geluiden

beter dan bijv. een laminaat- of tegelvloer. Soms helpt het al een beetje als u een

rubberen mat onder het toestel legt. Als het trainingstoestel vlak tegen een muur aan

staat, worden de geluiden door de muur sterker gereflecteerd.

Wanneer moet ik mij zorgen gaan maken over een bepaald geluid?

Zolang uw trainingstoestel geen luidere geluiden maakt dan het geluidsniveau van een

normaal gesprek, kunt u dit geluid als normaal beschouwen. Als uw loopband luider

mocht zijn, neem dan contact op met uw dealer of met de servicelijn van Horizon Fitness

GmbH op het telefoonnummer 0049 (0)2234-433555. Soms is het mogelijk fouten ook op

afstand te verhelpen.

33

Vaak gestelde vragen

Onderhoud

Welke routinewerkzaamheden moet ik verrichten?

Wij gebruiken gesloten lagers voor onze loopbanden. Daarom hoeven de lagers niet

gesmeerd te worden. Het belangrijkste is, dat u na elke training het transpiratievocht van

uw toestel moet afvegen.

Hoe maak ik mijn Horizon Fitness – loopband schoon?

Gebruik a.u.b. geen chemische reinigingsmiddelen. Gebruik uitsluitend normale huishoudelijke

reinigingsmiddelen.


De band instellen

Als u het gevoel krijgt, dat het loopoppervlak wegglijdt als u er op loopt, dan moet u het

loopoppervlak spannen. In de meeste gevallen wordt het wegglijden van de band veroorzaakt

door het feit dat de band als gevolg van het gebruik wordt uitgerekt. Dit is een heel

normaal proces. Om dit probleem uit te schakelen, moet u de twee achterste schroeven

op de rollen met de achtkantschroevendraaier

een kwartslag in de onderaan getoonde

richting draaien. Loop nu op de loopband

om te achterhalen, of het probleem is

verholpen. Herhaal de ingreep als dit nodig

is, maar draai de schroeven bij elke

poging nooit verder dan een kwartslag. De

bandspanning is correct ingesteld, als het

loopoppervlak ongeveer 6 mm van het loopdek

af staat.

De loopband centreren

Als het loopoppervlak naar rechts is geschoven, draait u de rechter weerstandsschroef

met de achtkantschroevendraaier telkens een kwartslag naar rechts, totdat het loopoppervlak

gecentreerd is.

Als het loopoppervlak naar links is geschoven, draait u de linker weerstandsschroef met

de achtkantschroevendraaier telkens

een kwartslag naar rechts, totdat het

loopoppervlak gecentreerd is.

Als het loopoppervlak te ver

naar links is geschoven:

1) Draai de linker weerstandsschroef

een kwartslag naar rechts.

Als het loopoppervlak te ver

naar rechts is geschoven:

1) Draai de rechter weerstandsschroef

een kwartslag naar rechts.

34


Als u uw loopband op de juiste manier schoonmaakt en onderhoudt, kunt u beschadigingen

voorkomen.

Telkens na gebruik (dagelijks)

Zet de loopband uit en trek de stroomkabel uit het stopcontact.

LET OP!

Trek de stroomkabel uit het stopcontact voordat u met schoonmaken begint.

35

Schoonmaken en onderhoud

• Gebruik alleen vochtige, maar nooit natte doeken

• Controleer de stroomkabel op beschadigingen

• Controleer of de stroomkabel ergens bekneld is geraakt

• Controleer de bandspanning

ELKE WEEK

Maak het oppervlak onder uw loopband schoon.

• Zet de loopband uit en trek de stroomkabel uit het stopcontact.

• Klap de loopband omhoog en zorg er voor dat hij vastklikt

• Trek de loopband een stukje van het gebruiksvlak vandaan

• Maak de ondergrond onder de loopband schoon

• Zet de loopband weer op zijn plaats

ELKE MAAND

• Controleer of alle schroeven goed zijn vastgedraaid.

Na langdurig gebruik bestaat de kans dat het loopoppervlak met silicone moet worden

nabehandeld.

Neem contact op met de vakhandel of onze service-hotline 0049 (0)2234-433555.


Trainingsprincipes

Raadpleeg eerst een arts voordat u met trainen begint.

Hoe vaak?

De American Heart Association adviseert drie- tot vier keer per week trainen, om uw

systeem van hart en bloedvaten fit te houden. Als u gewicht en vet wilt kwijtraken, moet

u nog vaker trainen. Het maakt niet uit of 3 of 6 dagen per week traint, maar maak van uw

training een levenslange gewoonte. Veel mensen hebben succes met trainen, omdat zij

een bepaald uur van de dag voor het trainen gereserveerd hebben. Het maakt niet uit of

u ‘s morgens, ‘s middags of ‘s avonds traint. Belangrijk is wel dat u een uur van de dag kiest

waarop u niet gestoord wordt. Een fitnessprogramma heeft alleen succes als u er een

prioriteit in uw leven van maakt. Zet uw trainingstijden dus maar alvast in uw agenda.

Hoe lang?

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen van een aerobe training,

verdient het aanbeveling, telkens tussen 24 en 32 minuten te trainen. Maar begin langzaam

en voer de trainingsduur langzamerhand op. Als u dit jaar nog nauwelijks aan sport

heeft gedaan, moet u uw training in het begin beperken tot minder dan 5 minuten. Uw

lichaam heeft tijd nodig om te wennen aan uw nieuwe activiteiten. Als uw trainingsdoel

afvallen is, is een langere, minder intensieve training effectief. Een trainingsduur van 48

minuten is voor dergelijke resultaten een aanbevelenswaardig doel.

Hoe intensief?

De intensiteit hangt af van uw doelen. Als u zich met de Horizon Fitness loopband wilt

voorbereiden op een wedstrijd, moet de intensiteit natuurlijk hoger liggen dan wanneer

u naar algemene fitness streeft. Maar ongeacht uw doelen, moet elke training in het

begin minder intensief zijn. Aerobe training hoeft geen pijn te doen om er succes mee te

boeken. Er zijn twee manieren om uw trainingssucces te meten. De eerste is het in de

gaten houden van uw hartslag, de tweede is het analyseren van het bereikte

vermoeidheidspeil.

Vermoeidheidspeil

De tweede en eenvoudigste manier om uw trainingssucces te meten, is het analyseren

van het bereikte vermoeidheidspeil. Als u tijdens het trainen zodanig buiten adem bent

gekomen, dat u geen gesprek meer kunt voeren, heeft u een te hoge intensiteit gekozen.

U moet zich tijdens het trainen goed voelen en niet uitgeput zijn. Als u buiten adem bent,

wordt het tijd langzamer te gaan lopen. Let op de signalen van uw lichaam als u wilt

voorkomen dat u zich te veel inspant.

36


Eerst stretching:

37

Trainingsprogramma

Voordat u met trainen begint, moet u eerst een paar minuten strekoefeningen doen. Die

verbeteren uw beweeglijkheid en verminderen de kans op blessures. Voer de rekoefeningen

met langzame en soepele bewegingen uit.

Been strekken:

Zet met één been een stap naar voren zodat u een halve meter van een muur vandaan

staat en buig naar de muur toe. Steun met uw handoppervlakken tegen de muur aan.

Druk tegen de muur en laat hierbij beide voetzolen op de grond staan. Houd de

spanning vast en tel tot tien.

Quadricepsoefening:

Houdt u zich vast (bijv. aan een muur) om het evenwicht niet te verliezen. Neem uw

linker enkel vast en druk hem tegen uw zitvlak aan. Tel tot tien. Daarna herhaalt u de

oefening met uw rechter enkel.

Tenen aanraken:

Ga met uitgestrekte benen op de grond zitten. Buig uw bovenlichaam naar voren toe,

totdat u met uw vingers uw tenen raakt. Houd uw kniegewricht hierbij gestrekt. Blijf

gedurende tien seconden in deze houding zitten.

Opwarmen en afkoelen

Opwarmfase:

De eerste twee tot vijf minuten van de training moet u besteden aan opwarmen. Uw

spieren moeten langzaam opgewarmd worden, om ze voor te bereiden op grotere

belastingen. Bij het opwarmen kunt u gebruik maken van uw loopband door in het begin

op een lage snelheid te gaan lopen.

Afkoelen:

Stop nooit abrupt met trainen. Een afkoelingsfase geeft uw systeem van hart en bloedvaten

de kans, zich beter aan te passen aan de verminderde belasting. In de afkoelingsfase

vermindert u langzaam maar zeker snelheid, zodat uw pols langzaam daalt. Na het

afkoelen moet u de hierboven genoemde stretching-oefeningen herhalen, zodat u uw

spieren los maakt en ontspant.


Bereik uw fitness-doelen

Een uiterst belangrijke manier om uw fitness-doelen te bereiken, is een op lange termijn

lopend fitnessprogramma. Is uw hoofddoel gewichtsvermindering, spieropbouw of

stressvermindering? Of wilt u zich voorbereiden op de zomeractiviteiten? Als u weet wat

uw doelen zijn, zal het gemakkelijker voor u zijn, een fitnessprogramma te ontwikkelen

waar u succes mee zult hebben. Hier enkele gangbare trainingsdoelen:

• Gewichtsvermindering

• Gewicht behouden

• Uitzien en conditie verbeteren

• Beenspieren krachtiger maken

• Energieniveau verhogen

• Beter slapen

• Betere sportieve prestaties

• Uithoudingsvermogen verbeteren

• Stress verminderen

Als dit mogelijk is, definieert u uw doelen zo exact mogelijk en schrijft u ze op. Hoe

nauwkeuriger u te werk gaat, des te gemakkelijker kunt u later uw succes meten. Als u

doelen op lange termijn heeft, verdeelt u ze onder in maandelijkse en wekelijkse doelen.

Voor doelen op langere termijn heeft u meer zelfmotivatie nodig. Doelen op korte termijn

zijn gemakkelijker te bereiken. De console van uw loopband levert u verschillende soorten

informatie, die u gebruiken kunt om uw trainingssucces te berekenen. De trainingsduur

is hierbij een bijzonder belangrijke en nuttige functie.

Houd een trainingsdagboek bij

Kopieer de week- en maandplannen op de volgende pagina’s, om uw trainingsvooruitgang

te kunnen documenteren. Na verloop van tijd zult u met trots kunnen terugkijken op uw

trainingsresultaten.

38


39

Weekplan

Week Weekdoel :

Dag

Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Week In totaal:

Datum Afstand Calorieën Tijd Notities

Week Weekdoel :

Dag

Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Week In totaal:

Datum Afstand Calorieën Tijd Notities


Maandplan

Maand Maanddoel

Week Afstand Calorieën Tijd

Maand in totaal:

Maand Maanddoel

Week Afstand Calorieën Tijd

Maand in totaal:

40


Alle informatie over onze garantiebepalingen vindt u op de garantie- & servicekaart.

Als die mochten ontbreken, vraag ze dan aan op het telefoonnummer

+49 - (0)2234-433550.

41

Garantiebepalingen


Rev. 1.0

Designed for life. TM

Contact

Style Fitness GmbH

Elisabethstr. 2

D-50226 Frechen

Algemene informatie:

Telefoon: 02234-43355-0

E-mail: info@horizonfitness.de

Technische hotline:

Telefoon: 02234-43355-5

E-mail: service@horizonfitness.de

Telefax: 02234-43355-1

Internet: www.horizonfitness.de

More magazines by this user
Similar magazines