25.04.2013 Views

Gebruiksaanwijzing Achiever 507 - Horizon Fitness

Gebruiksaanwijzing Achiever 507 - Horizon Fitness

Gebruiksaanwijzing Achiever 507 - Horizon Fitness

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Contact<br />

Style <strong>Fitness</strong> GmbH<br />

Elisabethstr. 2<br />

D-50226 Frechen<br />

Algemene informatie:<br />

Telefoon: +49 (0)2234-433550<br />

E-mail: info@stylefitness.de<br />

Technische hotline:<br />

Telefoon: +49 (0)2234-433555<br />

E-mail: service@stylefitness.de<br />

Telefax: +49 (0)2234-433551<br />

Internet: www.stylefitness.de<br />

<strong>Achiever</strong> <strong>507</strong>


INHOUDSOPGAVE<br />

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES<br />

AANSLUITEN<br />

TRANSPORT /AFSTELLEN<br />

ACHIEVER <strong>507</strong> OVERZICHT<br />

PROGRAMMEREN<br />

INDIC ATIE<br />

PROGRAMMA'S<br />

HARTSLAGPROGRAMMA<br />

FIT-TEST<br />

TRAPPENTEST<br />

WATTGEREGELD PROGRAMMA<br />

PERSOONLIJK GEBRUIKERSPROGRAMMA<br />

HARTSLAGINDIC ATIE<br />

HARTSLAGDOELZONE<br />

FOUTEN LOK ALISEREN<br />

VAAK GESTELDE VRAGEN<br />

TRAININGSPRINCIPES<br />

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD<br />

STRETCHING<br />

FITNESS-DOELEN<br />

WEEKPLAN<br />

MA ANDPLAN<br />

GARANTIE<br />

!<br />

LET OP!<br />

Lees de gebruiksaanwijzing helemaal door , voordat u uw hometrainer gaat gebruiken en bewaar de<br />

gebruiksaanwijzing.<br />

2<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

22<br />

23<br />

24<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

1


VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Overige veiligheidsinstructies voor et gebruik van uw <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> ellipstrainer<br />

BEWAAR DEZE GOED A.U.B.<br />

Lees de gebruiksaanwijzing helemaal door voordat u uw hometrainer gaat gebruiken.<br />

Als u een elektronisch product gebruikt, moet u altijd alle instructies opvolgen.<br />

WAARSCHUWING!<br />

Volg de volgende instructies op om de risico's van verbrandingen, vuur, elektrische<br />

schokken en lichamelijk letsel zoveel mogelijk te beperken:<br />

* Gebruik uw hometrainer alleen op de in de handleiding beschreven wijze. Gebruik<br />

geen toebehoren die niet door de fabrikant zijn aanbevolen.<br />

* Steek nooit voorwerpen in een van de openingen van uw hometrainer.<br />

* V erwijder geen afdekkingen van uw hometrainer. Reparaties dienen uitsluitend te<br />

worden verricht door een vakman.<br />

* Gebruik uw hometrainingstoestel nooit, als het de een of andere beschadiging heeft<br />

opgelopen aan de kabel of aan het toestel zelf.<br />

* Houd de stroomkabel op veilige afstand van hete voorwerpen.<br />

* Gebruik uw trainingstoestel niet buitenshuis.<br />

* Gebruik uitsluitend de meegeleverde stroomkabel.<br />

* Laat de stroomkabel niet onder uw tapijt doorlopen en zet nooit voorwerpen op de<br />

kabel omdat deze anders beschadigd kan worden.<br />

* Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u uw hometrainer transporteert.<br />

LET OP!<br />

* Als u tijdens het trainen misselijk wordt, pijn in de borst krijgt, duizelig wordt of in<br />

ademnood komt, moet u onmiddellijk stoppen met trainen en naar een arts gaan.<br />

* Beweeg de pedalen niet met uw handen.<br />

* Draag geen loszittende kleding waarmee u in uw trainingstoestel vast kunt komen te<br />

zitten.<br />

* Overtuig u er vóór gebruik altijd van dat de greepstangen bevestigd zijn.<br />

* Lees dit gebruikershandboek door voordat u met trainen begint.<br />

* Train met aangepaste snelheid op uw hometrainer . Trap nooit meer dan 125<br />

*<br />

omwentelingen per minuut.<br />

Om op uw hometrainer uw evenwicht te kunnen houden, moet u de armstangen<br />

altijd goed vastpakken.<br />

GEBRUIK<br />

Het is zeer belangrijk, dat u uw fitnesstoestel alleen in huis en in een normaal verwarmde<br />

ruimte gebruikt. Doet u dit niet, dan kan er schade ontstaan aan de elektronica.<br />

KINDEREN<br />

* De hometrainer mag niet door kinderen gebruikt worden.<br />

* Zorg er voor dat kleine kinderen en huisdieren op voldoende afstand van uw<br />

trainingstoestel blijven terwijl er met het toestel getraind wordt.<br />

REINIGEN<br />

* Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen om uw fitnesstoestel schoon te maken.<br />

2 3


4<br />

Proficiat met uw keuze van een <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> ellipstrainer.<br />

Dit trainingstoestel zal een waardevolle ondersteuning van uw fitnessprogramma zijn en<br />

is een uitstekend middel om uzelf in vorm te brengen. Het regelmatig gebruik ervan kan<br />

uw levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren.<br />

Wij noemen u enkele voordelen van een regelmatige training:<br />

* Gewichtsvermindering<br />

* Een gezond hart<br />

* Betere lichaamshouding<br />

* Meer energie in het leven van alledag<br />

* Stress verminderen<br />

* Waardevolle compensatie van de belastingen van alledag<br />

* Beter uitzien en een beter gevoel<br />

De sleutel daartoe is een goed opgezet persoonlijk trainingsprogramma. Uw fietstrainer<br />

kan u helpen, zonder al te veel tijdverlies en ongeacht het weer in vorm te komen. U kunt<br />

in de aangename omgeving van uw eigen huis trainen. In deze handleiding krijgt u een<br />

bepaalde hoeveelheid basisinformatie over uw hometraining. Deze helpt u, uw doelen<br />

van een gezondere levensstijl te bereiken.<br />

LET OP: Raadpleeg eerst uw huisarts voordat u met een trainingsprogramma begint. Als<br />

u tijdens het trainen misselijk wordt, pijn in de borst krijgt, duizelig wordt of in ademnood<br />

komt, moet u onmiddellijk stoppen met trainen en naar een arts gaan.<br />

Belangrijk: vóór gebruik lezen!<br />

Opbouw<br />

Let op! Bouw uw fitnesstoestel precies zo op als beschreven in de gebruiksaanwijzing en<br />

overtuig u van het feit dat alle schroeven goed zijn vastgedraaid. Doet u dit niet, dan<br />

kunnen er defecten en onaangename geluiden ontstaan.<br />

5


6<br />

AANSLUITEN<br />

STROOMTOEVOER<br />

De <strong>Achiever</strong> <strong>507</strong>Elliptical Trainer wordt aangedreven door een netadapter. De<br />

netadapter moet worden aangesloten op de netaansluiting aan de voorkant van het<br />

toestel in de buurt van de voorste staande voet.<br />

Afstellen<br />

Power jack<br />

Om de ellipstrainer optimaal te kunnen gebruiken, moet u er voor zorgen dat hij horizontaal<br />

staat. Voor dat doel is uw trainingstoestel uitgerust met verstelbare voetjes die<br />

in hoogte verstelbaar zijn. Stel de voetjes zodanig in, dat de ellipstrainer vlak staat en<br />

borg dan deze positie, door de moeren tegen het frame aan te draaien.<br />

TRANSPORT<br />

Uw <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> ellipstrainer is uitgerust met twee transportrollen aan de voorzijde<br />

van het hoofdframe. Om het toestel te transporteren, pakt u met beide handen de<br />

achterste staande voet vast, u kantelt het toestel voorzichtig en u rolt het weg.<br />

WEES VOORZICHTIG!<br />

Onze hometrainers zijn zwaar. Wees dus voorzichtig bij het transport en laat u zich<br />

eventueel helpen door een tweede persoon.<br />

STAND VAN DE VOETEN<br />

Denk er aan dat u tijdens het gebruik van uw ellipstrainer de hielen omhoog moet bewegen.<br />

Dit is een natuurlijke loopbeweging.<br />

7


8<br />

UW ELLIPSTRAINER<br />

CONSOLESTANGVOET<br />

VOORSTE<br />

STAANDE VOET<br />

CONSOLE<br />

ARMSTANGBEDIENING<br />

HANDGREPEN<br />

CONSOLESTANG<br />

PEDAAL<br />

ZIJBEKLEDING<br />

ACHTERSTE<br />

STAANDE VOET<br />

PROGRAMMEREN<br />

SNELLE START<br />

Druk gewoon op de START - toets om met uw training te beginnen.<br />

STOPPEN MET TRAINEN<br />

Denk er aan dat u uw beweging langzaam aan moet verminderen en dat u niet abrupt<br />

mag stoppen. Als uw training ten einde is, geeft de console meerdere akoestische signalen.<br />

9


D I S P L A Y W E E R G A V E<br />

STAND VAN DE TRAINING<br />

Toont het trainingsverloop.<br />

OMWENTELINGEN PER MINUUT<br />

Toont het aantal omwentelingen per minuut.<br />

TIJD<br />

Wordt aangegeven in minuten en seconden. Toont de overige tijd of de verstreken trainingsduur<br />

.<br />

AFSTAND<br />

Geeft de afgelegde afstand in kilometer aan.<br />

SNELHEID<br />

Geeft de snelheid in mijl of kilometer aan.<br />

CALORIEËN<br />

Toont het totaal aantal verbrande calorieën.<br />

HARTSLAG<br />

De hartslag wordt aangegeven in slagen per minuut.<br />

Aantal Watt<br />

Geeft uw trainingsverloop in Watt aan.<br />

10<br />

P R O G R A M M A ' S<br />

WATTS CONTROL<br />

Met dit programma kan de gebruiker trainen<br />

met een hoeveelheid Watt die hij zelf kiest. Bij<br />

een lager TPM-cijfer (omwentelingen per minuut)<br />

wordt de weerstand dienovereenkomstig<br />

proportioneel verhoogd. Bij een hoger TPMcijfer<br />

wordt de weerstand dienovereenkomstig<br />

proportioneel verlaagd.<br />

INTERVAL<br />

Verbetert uw kracht, snelheid en uithoudingsvermogen<br />

door af te wisselen<br />

tussen lichte en sterke weerstanden.<br />

ROLLING<br />

Optimaal om uw trainingsvorm en uw gewicht<br />

te houden, door een zachte overgang tussen<br />

hoge en lage weerstanden.<br />

WEIGHT LOSS<br />

Ideaal om uw lichaamsgewicht te verminderen.<br />

U wisselt af tussen sterke<br />

en zwakke weerstanden, maar u blijft altijd in de<br />

vetverbrandingszone.<br />

FOOT HILL<br />

Verbetert de werking van uw cardio-vasculaire<br />

systeem dankzij gelijkmatige training.<br />

MOUNTAIN<br />

Het mountain programma verhoogt langzaam<br />

maar zeker de weerstand. Dit programma is<br />

ontwikkeld om zowel uw bloedcirculatie als uw<br />

belaste spierstelsel sterker te maken.<br />

11


12<br />

AFTER BURNER<br />

Ideaal om uw lichaamsgewicht te verminderen.<br />

U wisselt af tussen sterke<br />

en zwakke weerstanden, maar u blijft altijd in de<br />

vetverbrandingszone.<br />

HARTSLAG-PROGRAMMA<br />

Gewichtsvermindering door optimale vetverbranding,<br />

afwisselen tussen hoge en lage weerstanden,<br />

maar altijd binnen het hartslag-doelzone-bereik.<br />

FIT TEST<br />

Met de Fit Test krijgt u informatie over uw huidige<br />

trainingsniveau.<br />

TRAPPENTEST<br />

U traint / test uw uithoudingsvermogen door<br />

trapsgewijs verhogen van het aantal Watts.<br />

Trainingsduur 30 minuten.<br />

GEBRUIKERSPROGRAMMA 1<br />

Een voor de gebruiker bedoeld trainingsprogramma<br />

met een vooraf ingestelde trainings<br />

duur van 20 minuten.<br />

HRC-PROGRAMMA<br />

Als u het HRC programma heeft gekozen, knippert 5 seconden later de hartslag-doelzone.<br />

Bereken nu met behulp van het doelhartslag-diagram op pagina 19 uw trainingshartslag.<br />

Toets deze vervolgens in met de + of de - toets.<br />

Als u uw trainingshartslag gekozen heeft, knippert na nog eens 5 seconden de tijd. Stel<br />

de gewenste trainingstijd in met de + of de - toets. Druk dan op de START - toets<br />

om met de training te beginnen.<br />

Tijdens de eerste 5 minuten van het hartslaggeregelde programma wordt u opgewarmd<br />

met een lichte weerstand. Daarna wordt de weerstand automatisch veranderd, totdat u<br />

uw trainingshartslag bereikt. De weerstand wordt constant gehouden, zolang u zich binnen<br />

uw trainingshartslagbereik bevindt (+/- 5 slagen).<br />

Als u huidige hartslag meer dan 25 slagen per minuut hoger is dan de ingestelde trainingshartslag,<br />

schakelt de loopband zich om veiligheidsredenen uit.<br />

Tijdens de laatste 5 minuten van het programma wordt de weerstand verminderd, om u<br />

de mogelijkheid te geven, de training geleidelijk te beëindigen.<br />

LET OP HET VOLGENDE:Het hartslaggeregelde programma werkt alleen met gebruikmaking<br />

van een borstband voor het meten van de hartslag.<br />

DE BORSTBAND AANBRENGEN EN DE ELEKTRODEN BEVOCHTIGEN<br />

LOGO<br />

13


FIT TEST TRAPPENTEST<br />

Het Fit-Test programma is ontwikkeld om uw huidige fitnesstoestand te meten. Het geeft<br />

u feedback over uw huidige fitnesslevel waardoor u de mogelijkheid krijgt, uw vooruitgang<br />

in het oog te houden. En zo gebruikt u uw Fit- Test programma:<br />

1) Kies met de - of de + toets de FIT Test en bevestig uw keuze met Select.<br />

2) Kies met de + of de - toets het gewenste aantal Watt en bevestig uw keuze met<br />

Select. De begininstelling is altijd 25 Watt. Het in te stellen Watt-bereik ligt tussen 25<br />

en 550 Watt.<br />

3) Kies opnieuw met de + of de - toets het geslacht en druk op Select om naar het<br />

volgende instellingspunt te gaan.<br />

4) Toets uw leeftijd in met de + of de - toets. De leeftijd is vooraf ingesteld op 30<br />

jaar. Bevestig dit met Select.<br />

5) De trainingsduur is vooraf ingesteld op 30 minuten. Kies de door u gewenste<br />

trainingstijd met de + of de - toets. De mogelijke tijdsspanne ligt tussen 5 en 99<br />

minuten.<br />

Bevestig de door u gekozen tijd met Select.<br />

6) Toets nu in de laatste stap met de + of de - toets uw gewicht in. De mogelijke<br />

invoer ligt tussen 25 en 150kg. Standaardinstelling is 75 kg. Bevestig uw keuze met<br />

Select.<br />

7) Druk op de Start-toets om met de Fit- Test te beginnen.<br />

8) Als u de Fit Test afgesloten heeft, verschijnt op het display uw resultaat. Low / slecht,<br />

Fair / voldoende, Average / gemiddeld, Good / goed, Excellent / uitstekend.<br />

9) Opmerking: Het is niet mogelijk om tijdens de Fit- Test de weerstand te verstellen.<br />

1. Kies met de - of de + toets de trappentest en bevestig uw keuze met Select.<br />

2. Kies met de + of de - toets het gewenste aantal Watt bij de start en bevestig uw<br />

keuze met Select. U kunt kiezen uit 25,50,75,100W .<br />

3. Toets nu in de laatste stap met de + of de - toets uw gewicht in. De mogelijke<br />

invoer ligt tussen 25 en 150kg. Standaardinstelling is 75 kg.<br />

4. Druk op Start om met de training te beginnen.<br />

Kies aan de hand van de volgende criteria uw aantal Watt bij de start:<br />

- 25 Watt beginner<br />

- 50 Watt gevorderde<br />

- 75 Watt trainend op uithoudingsvermogen<br />

- 100 Watt wedstrijdsporter<br />

Ondanks de vooraf ingestelde trainingstijd van 30 minuten mag u slechts trainen zolang<br />

u zich goed voelt. Daarna kunt u in de loop van de trainingseenheden de trainingsduur<br />

verlengen.<br />

Op die manier kunt u het verloop van de toename van uw uithoudingsvermogen volgen.<br />

14 15


16<br />

WATTPROGRAMMA PERSOONLIJK GEBRUIKERSPROGRAMMA<br />

Met dit programma kan de gebruiker trainen met een hoeveelheid Watt die hij zelf kiest.<br />

Bij een lager TPM-cijfer (omwentelingen per minuut) wordt de weerstand dienovereenkomstig<br />

proportioneel verhoogd. Bij een hoger TPM-cijfer wordt de weerstand<br />

dienovereenkomstig proportioneel verlaagd.<br />

1) Kies met de - of de + toets het wattprogramma en bevestig uw keuze met Select.<br />

2) Kies met de + of de - toets het gewenste aantal Watt en bevestig uw keuze met<br />

Select. De begininstelling is altijd 25 Watt. Het in te stellen Watt-bereik ligt tussen<br />

25 en 400 Watt.<br />

3) De trainingsduur is vooraf ingesteld op 30 minuten. Kies de door u gewenste<br />

trainingstijd met de + of de - toets. De mogelijke tijdsspanne ligt tussen 5 en<br />

99 minuten.<br />

Bevestig de door u gekozen tijd met Select.<br />

4) Toets nu in de laatste stap met de + of de - toets uw gewicht in. De mogelijke<br />

invoer ligt tussen 25 en 150 kg. Standaardinstelling is 75 kg. Bevestig uw keuze met<br />

Select.<br />

5) Druk dan op de Start - toets om met het wattprogramma te beginnen.<br />

Het gebruikersgedefinieerde programma biedt u de mogelijkheid, uw persoonlijke programma<br />

aan te maken, dat u voor latere herhaling kunt opslaan. En zo gebruikt u uw<br />

gebruikersprogramma:<br />

1) Kies het gebruikersprogramma (CUSTOM) en bevestig uw keuze met Select.<br />

2) Kies met de + of de - toets de gewenste trainingsduur en bevestig uw keuze met<br />

Select.<br />

3) Kies met de + of de - toets het gewenste aantal Watt en bevestig uw keuze met<br />

Select. U moet voor alle 15 segmenten een wattlevel kiezen en telkens bevestigen<br />

met Select.<br />

4) Om de door u ingevoerde programma-informatie te wissen, roept u het<br />

gebruikersprogramma in het startmenu op. Druk op de Select toets en houd deze<br />

vervolgens gedurende 5 seconden ingedrukt.<br />

5) Als u het door u opgeslagen gebruikersprogramma gebruikt, kunt u het aantal Watt<br />

veranderen. Deze veranderingen worden echter niet opgeslagen.<br />

17


HARTSLAG INDICATIEMOGELIJKHEDEN<br />

Uw <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> hometrainer biedt u twee soorten polsmeting. U kunt kiezen uit een<br />

handpulsmeting en een telemetrische borstbandmeting.*<br />

HANDPULSMETING<br />

Leg uw handpalmen rechtstreeks op de handpulssensoren. Om een weergave op het<br />

scherm te krijgen, moet u beide handen op de sensoren leggen. Houd de sensoren niet<br />

te stevig vast, want ander wordt uw bloeddruk hoger. Houd de pulssensoren slechts zo<br />

lang vast, totdat uw hartslag in beeld verschijnt, anders krijgt u onregelmatigheden in<br />

de meting.<br />

Uw <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> hometrainer biedt u een telemetrische borstbandmeting.*<br />

TELEMETRISCHE BORSTBANDMETING *<br />

De hartslag wordt het meest nauwkeurig gemeten, als de borstbandzender rechtstreeks<br />

contact met de huid heeft. Bevochtig eerst de elektroden en breng de zender vervolgens<br />

rechtstreeks aan onder de borstspieren met het logo naar buiten toe. Stel de lengte van<br />

de elastische borstband zodanig in, dat de zender vast tegen de huid aanligt zonder<br />

echter onaangenaam te drukken. Meteen nadat u de borstband hebt omgedaan, straalt<br />

de zender de hartslagsignalen uit.<br />

* Borstband optioneel. U kunt elke Polar-compatibele borstband gebruiken.<br />

LET OP!<br />

Uw trainingstoestel is geen medische apparatuur . De meest uiteenlopende factoren kunnen<br />

de nauwkeurigheid van de hartslagindicatie beïnvloeden. De hartslagindicatie is<br />

slechts bedoeld als hulpmiddel bij het trainen.<br />

HARTSLAG-DOELZONE<br />

Uw hartslagdoelzone is een procentueel bestanddeel van uw maximale hartslag. De doelzone<br />

varieert van mens tot mens, afhankelijk van de leeftijd, de trainingstoestand en de<br />

persoonlijke fitnessdoelen. De American Heart Association adviseert voor het trainen een<br />

hartslagbereik van 60 tot 70% van uw maximum hartslag. U vindt deze in het onderstaande<br />

diagram.<br />

VOORBEELD van een 42-jarige gebruiker: Zoek uw leeftijd op de verticale lijn van het diagram,<br />

volg dan de dienovereenkomstige leeftijdsbalk tot aan de balk van de doelhartslag.<br />

Resultaat: 60% van uw maximum hartslag = 108 slagen per minuut, 75% van uw maximum<br />

hartslag = 135 slagen per minuut.<br />

Diagram van de doelhartslag<br />

18 19<br />

Slagen per minuut<br />

Doelhar tslag


20<br />

FOUTEN LOKALISEREN<br />

<strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> - hometrainers zijn zodanig ontworpen, dat ze een lange levensduur<br />

hebben en gemakkelijk zijn in het gebruik. T och moet u altijd eerst even op de volgende<br />

lijst kijken, als er een probleem mocht optreden.<br />

PROBLEEM: De console geeft niets weer.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Controleer of de consolekabel goed in de console is ingestoken.<br />

PROBLEEM: De hometrainer maakt een piepend of krakend geluid.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Draai alle schroeven goed vast en vet eventueel de schroefdraad<br />

in.<br />

PROBLEEM:U vindt de getoonde weerstand te hoog of te laag.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Houd de START toets ingedrukt totdat alle waarden op nul<br />

worden teruggezet en test de weerstand daarna opnieuw .<br />

HARTSLAGINDICATIE FOUTEN LOKALISEREN<br />

PROBLEEM: De hartslag verschijnt niet.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: verschijnt niet.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: 4 Als u een borstband gebruikt, bestaat de kans dat de impuls<br />

tussen de huid en de borstband niet kan worden doorgestuurd. Maak de elektroden<br />

vochtig.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Controleer de plaats van de borstband.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Zorg er voor dat de afstand tussen de borstband en de console<br />

niet groter is dan 90 cm.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Controleer de batterij in uw borstband.<br />

PROBLEEM: De harstslagindicatie toont onregelmatigheden.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Controleer de omgeving van de plaats waar u traint op<br />

mogelijke storingsbronnen zoals hoogspanningsleidingen voor uw voordeur, lopende<br />

motoren enz.<br />

Mogelijke oorzaken van fouten bij de handpulsmeting:<br />

* U houdt de handpulssensoren te stevig vast<br />

* U houdt de handpulssensoren te lang vast<br />

* U draagt een ring<br />

* Als u te hard ademt<br />

* Als uw handen koud of vochtig zijn<br />

* Bij zwaar astma<br />

* Bij arteriosclerose<br />

Let op: Voorts kan elektronische apparatuur als telefoons, motoren, CD -spelers of sterk<br />

licht in de directe omgeving storingen veroorzaken.<br />

Als u het probleem met de bovenstaande punten niet kunt oplossen,<br />

neem dan contact op met uw dealer of met <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> - klantenservice,<br />

telefoonnummer +49 - (0)2234-433555.<br />

21


VAAK GESTELDE VRAGEN<br />

ZIJN DE GELUIDEN VAN MIJN UPRIGHT BIKE NORMAAL?<br />

Onze hometrainers behoren tot de stilste trainingstoestellen op de markt, omdat zij zijn<br />

uitgerust met een frictieloze magneetrem en een snaaraandrijving. Wij gebruiken zeer<br />

hoogwaardige kogellagers en snaren om het ontstaan van geluiden tot een minimum te<br />

beperken.<br />

Vanwege het feit dat het weerstandssysteem op zich zo stil is, zijn mogelijk wel de zachte<br />

mechanische geluiden waarneembaar. Bij oudere modellen was het weerstandssysteem<br />

zo luid, dat u de mechanische geluiden natuurlijk niet kon horen. Deze mechanische<br />

geluiden zijn echter normaal. Alle bewegende delen als het vliegwiel, de snaren of de<br />

rollen maken een zacht geluid. Deze geluiden kunnen tijdens de training ook veranderen,<br />

als gevolg van de hitte zetten sommige delen uit.<br />

WAAROM IS MIJN TRAININGSTOESTEL LUIDER DAN HET TOESTEL DAT IN DE<br />

SHOWROOM STAAT?<br />

Alle fitnesstoestellen lijken in de showroom stiller te zijn, omdat achtergrondgeluiden<br />

wezenlijk luider zijn dan bij u thuis. Bovendien absorbeert een vloerbedekking geluiden<br />

beter dan bijv. een laminaat- of tegelvloer . Soms helpt het al een beetje als u een rubberen<br />

mat onder het toestel legt. Als het trainingstoestel vlak tegen een muur aan staat,<br />

worden de geluiden door de muur sterker gereflecteerd.<br />

HOE LANG IS DE LEVENSDUUR VAN DE AANDRIJFSNAREN?<br />

Met behulp van een computersimulatie hebben wij een onderhoudsvrije tijd voor de aan -<br />

drijfsnaar berekend van enkele duizend uren. Intussen worden er high-performance<br />

snaren gebruikt, zoals ze bijv. ook gebruikt worden in motorfietsen.<br />

KAN IK MIJN UPRIGHT BIKE GEMAKKELIJK TRANSPORTEREN, ALS IK HEM IN<br />

ELKAAR GEZET HEB?<br />

Uw trainingstoestel is uitgerust met twee transportrollen op het voorframe. Daarmee<br />

kunt u het toestel gemakkelijk transporteren. Om u het regelmatig trainen gemakkelijker<br />

te maken, verdient het aanbeveling uw hometrainer in een aangename sfeer op te<br />

bouwen. Veel klanten zetten hem voor de televisie of de stereo-installatie.<br />

GRONDBEGINSELEN BIJ HET TRAINEN<br />

RAADPLEEG EERST EEN ARTS VOORDAT U MET TRAINEN BEGINT.<br />

HOE VAAK?<br />

De American Heart Association adviseert drie- tot vier keer per week trainen, om uw sys -<br />

teem van hart en bloedvaten fit te houden. Als u gewicht en vet wilt kwijtraken, moet u<br />

nog vaker trainen. Het maakt niet uit of 3 of 6 dagen per week traint, maar maak van uw<br />

training een levenslange gewoonte. Veel mensen hebben succes met trainen, omdat zij<br />

een bepaald uur van de dag voor het trainen gereserveerd hebben. Het maakt niet uit of<br />

u 's morgens, 's middags of 's avonds traint. Belangrijk is wel dat u een uur van de dag<br />

kiest waarop u niet gestoord wordt. Een fitnessprogramma heeft alleen succes als u er<br />

een prioriteit in uw leven van maakt. Zet uw trainingstijden dus maar alvast in uw agenda.<br />

HOE LANG?<br />

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen van een aerobe training, ver -<br />

dient het aanbeveling, telkens tussen 24 en 32 minuten te trainen. Maar begin langzaam<br />

en voer de trainingsduur langzamerhand op. Als u dit jaar nog nauwelijks aan sport heeft<br />

gedaan, moet u uw training in het begin beperken tot minder dan 5 minuten. Uw<br />

lichaam heeft tijd nodig om te wennen aan uw nieuwe activiteiten. Als uw trainingsdoel<br />

afvallen is, is een langere, minder intensieve training effectief . Een trainingsduur van 48<br />

minuten is voor dergelijke resultaten een aanbevelenswaardig doel.<br />

22 23


SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD<br />

WELKE ROUTINEMATIGE ONDERHOUDSBEURTEN ZIJN NOODZAKELIJK?<br />

Aangezien wij uitsluitend verzegelde kogellagers gebruiken, is smering absoluut niet<br />

nodig. W el is het van belang, dat u na elke training het transpiratievocht van uw hometrainer<br />

moet afvegen.<br />

HOE MAAK IK MIJN TRAININGSTOESTEL SCHOON?<br />

Gebruik a.u.b. geen chemische reinigingsmiddelen. Gebruik uitsluitend normale<br />

huishoudelijke reinigingsmiddelen.<br />

TELKENS NA GEBRUIK (DAGELIJKS)<br />

Zet de console uit en trek de stekker uit het stopcontact.<br />

LET OP!<br />

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint met de reiniging en gebruik uitsluitend<br />

vochtige doeken, nooit natte doeken.<br />

ELKE WEEK<br />

Het belangrijkste is, dat u het transpiratievocht en het stof van uw toestel afveegt.<br />

Bijzonder belangrijk is het reinigen van de rollen en de geleiderails, om geluiden of<br />

krassen te voorkomen.<br />

ELKE MAAND<br />

Controleer of alle schroeven goed zijn vastgedraaid.<br />

HOE INTENSIEF?<br />

De intensiteit hangt af van uw doelen. Als u zich met de <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> Bike wilt voorbereiden<br />

op een wedstrijd, moet de intensiteit natuurlijk hoger liggen dan wanneer u<br />

naar algemene fitness streeft. Maar ongeacht uw doelen, moet elke training in het begin<br />

minder intensief zijn. Aerobe training hoeft geen pijn te doen om er succes mee te<br />

boeken. Er zijn twee manieren om uw trainingssucces te meten. De eerste is het in de<br />

gaten houden van uw hartslag, de tweede is het analyseren van het bereikte vermoeidheidspeil.<br />

VERMOEIDHEIDSNIVEAU<br />

De tweede en eenvoudigste manier om uw trainingssucces te meten, is het analyseren<br />

van het bereikte vermoeidheidspeil. Als u tijdens het trainen zodanig buiten adem bent<br />

gekomen, dat u geen gesprek meer kunt voeren, heeft u een te hoge intensiteit gekozen.<br />

U moet zich tijdens het trainen goed voelen en niet uitgeput zijn. Als u buiten adem bent,<br />

wordt het tijd langzamer te gaan lopen. Let op de signalen van uw lichaam als u wilt<br />

voorkomen dat u zich te veel inspant.<br />

24 25


STRETCHING<br />

EERST STRETCHING:<br />

Voordat u met trainen begint, moet u eerst een paar minuten strekoefeningen doen. Die<br />

verbeteren uw beweeglijkheid en verminderen de kans op blessures. Voer de stretchoefeningen<br />

met langzame en soepele bewegingen uit.<br />

BEEN STREKKEN:<br />

Zet met één been een stap naar voren zodat u een halve meter van een muur vandaan<br />

staat en buig naar de muur toe. Steun met uw handoppervlakken tegen de muur aan.<br />

Druk tegen de muur en laat hierbij beide voetzolen op de grond staan. Houd de spanning<br />

vast en tel tot tien.<br />

QUADRICEPSOEFENING:<br />

Houdt u zich vast (bijv . aan een muur) om het evenwicht niet te verliezen. Neem uw linker<br />

enkel vast en druk hem tegen uw zitvlak aan. Tel tot tien. Daarna herhaalt u de oefening<br />

met uw rechter enkel.<br />

TENEN AANRAKEN:<br />

Ga met uitgestrekte benen op de grond zitten. Buig uw bovenlichaam naar voren toe,<br />

totdat u met uw vingers uw tenen raakt. Houd uw kniegewricht hierbij gestrekt. Blijf<br />

gedurende tien seconden in deze houding zitten.<br />

OPWARMEN EN AFKOELEN<br />

OPWARMEN:<br />

De eerste twee tot vijf minuten van de training moet u besteden aan opwarmen. Uw<br />

spieren moeten langzaam opgewarmd worden, om ze voor te bereiden op grotere<br />

belastingen. Bij het opwarmen kunt u gebruik maken van uw trainingstoestel door in het<br />

begin op een lage snelheid en een lage weerstand te gaan rijden.<br />

AFKOELEN:<br />

Stop nooit abrupt met trainen. Een afkoelingsfase geeft uw systeem van hart en bloed -<br />

vaten de kans, zich beter aan te passen aan de verminderde belasting. In de afkoelingsfase<br />

vermindert u langzaam maar zeker snelheid, zodat uw pols langzaam daalt. Na het<br />

afkoelen moet u de hierboven genoemde stretching-oefeningen herhalen, zodat u uw<br />

spieren los maakt en ontspant.<br />

BEREIK UW FITNESS-DOELEN<br />

Een uiterst belangrijke manier om uw fitness-doelen te bereiken, is een op lange termijn<br />

lopend fitnessprogramma. Is uw hoofddoel gewichtsvermindering, spieropbouw of<br />

stressvermindering? Of wilt u zich voorbereiden op de zomeractiviteiten? Als u weet wat<br />

uw doelen zijn, zal het gemakkelijker voor u zijn, een fitnessprogramma te ontwikkelen<br />

waar u succes mee zult hebben. Hier enkele gangbare trainingsdoelen:<br />

* Gewichtsvermindering<br />

* Gewicht behouden<br />

* Uitzien en conditie verbeteren<br />

* Beenspieren krachtiger maken<br />

* Energieniveau verhogen<br />

* Beter slapen<br />

* Betere sportieve prestaties<br />

* Uithoudingsvermogen verbeteren<br />

* Stress verminderen<br />

Als dit mogelijk is, definieert u uw doelen zo exact mogelijk en schrijft u ze op. Hoe<br />

nauwkeuriger u te werk gaat, des te gemakkelijker kunt u later uw succes meten. Als u<br />

doelen op lange termijn heeft, verdeelt u ze onder in maandelijkse en wekelijkse doelen.<br />

Voor doelen op langere termijn heeft u meer zelfmotivatie nodig. Doelen op korte termijn<br />

zijn gemakkelijker te bereiken. De console van uw ellipstrainer levert u verschillende<br />

soorten informatie, die u gebruiken kunt om uw trainingssucces te berekenen. De trainingsduur<br />

is hierbij een bijzonder belangrijke en nuttige functie.<br />

HOUD EEN TRAININGSDAGBOEK BIJ<br />

Kopieer de week- en maandplannen op de volgende pagina's, om uw trainingsvooruitgang<br />

te kunnen documenteren. Na verloop van tijd zult u met trots kunnen terugkijken<br />

op uw trainingsresultaten.<br />

26 27


WEEKPLAN<br />

WEEK#<br />

WEEKDOEL :<br />

DAG DATUM AFSTAND CALORIEËN TIJD NOTITIES<br />

ZONDAG<br />

MAANDAG<br />

DINSDAG<br />

WOENSDAG<br />

DONDERDAG<br />

VRIJDAG<br />

ZATERDAG<br />

WEEK IN TOTAAL:<br />

WEEK#<br />

WEEKDOEL :<br />

DAG DATUM AFSTAND CALORIEËN TIJD NOTITIES<br />

ZONDAG<br />

MAANDAG<br />

DINSDAG<br />

WOENSDAG<br />

DONDERDAG<br />

VRIJDAG<br />

ZATERDAG<br />

WEEK IN TOTAAL:<br />

MAANDPLAN<br />

28 29<br />

MAAND<br />

MAANDDOEL<br />

WEEK# AFSTAND CALORIEËN TIJD<br />

MAAND IN TOTAAL:<br />

MAAND<br />

MAANDDOEL<br />

WEEK# AFSTAND CALORIEËN TIJD<br />

MAAND IN TOTAAL:


30<br />

GARANTIEBEPALINGEN<br />

Alle informatie over onze garantiebepalingen vindt u op de garantie- & servicekaart.<br />

Als die mocht ontbreken, kunt u er een aanvragen op het telefoonnummer<br />

+49 (0)2234-433550.


30<br />

GARANTIEBEPALINGEN<br />

Alle informatie over onze garantiebepalingen vindt u op de garantie- & servicekaart.<br />

Als die mocht ontbreken, kunt u er een aanvragen op het telefoonnummer<br />

+49 (0)2234-433550.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!