25.04.2013 Views

Gebruiksaanwijzing Comfort 407 - Horizon Fitness

Gebruiksaanwijzing Comfort 407 - Horizon Fitness

Gebruiksaanwijzing Comfort 407 - Horizon Fitness

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Veiligheidsinstructies<br />

Aansluiten /Afstellen<br />

Transport<br />

Afbeelding <strong>Comfort</strong><strong>407</strong><br />

Consolebeschrijving<br />

Programmaprofiel<br />

Afbeelding <strong>Comfort</strong>507<br />

Snelstart<br />

Indicatie<br />

Programmakeuze<br />

Programmaprofielen<br />

Wedstrijdprogramma<br />

Gebruikersprogramma<br />

Hartslagprogramma<br />

Hartslagindicatie en doelzone<br />

Fouten lokaliseren<br />

Vaak gestelde vragen<br />

Trainingsprincipes<br />

Schoonmaken en onderhoud<br />

Stretching<br />

<strong>Fitness</strong>-doelen<br />

Weekplan<br />

Maandplan<br />

Garantie<br />

LET OP!<br />

Inhoudsopgave<br />

Lees de gebruiksaanwijzing helemaal door, voordat u uw hometrainer gaat<br />

gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing.<br />

3<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

15<br />

16<br />

17<br />

19<br />

21<br />

22<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

32<br />

34<br />

35<br />

36<br />

37<br />

38<br />

39<br />

40<br />

41<br />

2


Bewaar deze goed<br />

Lees de gebruiksaanwijzing helemaal door voordat u uw hometrainer gaat<br />

gebruiken. Als u een elektronisch product gebruikt, moet u altijd alle instructies<br />

opvolgen.<br />

Waarschuwing! Volg de volgende instructies op om de risico's van verbrandingen,<br />

vuur, elektrische schokken en lichamelijk letsel zoveel mogelijk te beperken:<br />

•Gebruik uw hometrainer alleen op de in de handleiding beschreven wijze. Gebruik<br />

geen toebehoren die niet door de fabrikant zijn aanbevolen.<br />

•Steek nooit voorwerpen in een van de openingen van uw hometrainer.<br />

•Verwijder geen afdekkingen van uw hometrainer. Reparaties dienen uitsluitend te<br />

worden verricht door een vakman.<br />

•Gebruik uw hometrainingstoestel nooit, als het de een of andere beschadiging<br />

heeft opgelopen aan de kabel of aan het toestel zelf.<br />

•Houd de stroomkabel op veilige afstand van hete voorwerpen.<br />

•Gebruik uw trainingstoestel niet buitenshuis.<br />

•Gebruik uitsluitend de meegeleverde stroomkabel.<br />

•Laat de stroomkabel niet onder uw tapijt doorlopen en zet nooit voorwerpen op de<br />

kabel omdat deze anders beschadigd kan worden.<br />

•Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u uw hometrainer transporteert.<br />

3<br />

Veiligheidsinstructies


Overige veiligheidsinstructies voor het gebruik van<br />

uw <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> hometrainer<br />

Let op!<br />

•Als u tijdens het trainen misselijk wordt, pijn in de borst krijgt, duizelig wordt of in<br />

ademnood komt, moet u onmiddellijk stoppen met trainen en naar een arts gaan.<br />

•Beweeg de pedalen niet met uw handen.<br />

•Draag geen loszittende kleding waarmee u in uw trainingstoestel vast kunt komen<br />

te zitten.<br />

•Overtuig u er vóór gebruik altijd van dat de greepstangen bevestigd zijn.<br />

•Lees dit gebruikershandboek door voordat u met trainen begint.<br />

•Train met aangepaste snelheid op uw hometrainer. Trap nooit meer dan 125<br />

omwentelingen per minuut.<br />

•Om op uw hometrainer uw evenwicht te kunnen houden, moet u de armstangen<br />

altijd goed vastpakken.<br />

Gebruik<br />

Het is zeer belangrijk, dat u uw fitnesstoestel alleen in huis en in een normaal verwarmde<br />

ruimte gebruikt. Doet u dit niet, dan kan er schade ontstaan aan de elektronica.<br />

Kinderen<br />

•De hometrainer mag niet door kinderen gebruikt worden.<br />

•Zorg er voor dat kleine kinderen en huisdieren op voldoende afstand van uw<br />

trainingstoestel blijven terwijl er met het toestel getraind wordt.<br />

Reinigen<br />

•Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen om uw fitnesstoestel schoon te maken.<br />

4


Proficiat met uw keuze van een <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong><br />

hometrainer.<br />

Dit trainingstoestel zal een waardevolle ondersteuning van uw fitnessprogramma zijn<br />

en is een uitstekend middel om uzelf in vorm te brengen. Het regelmatig gebruik<br />

ervan kan uw levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren.<br />

Wij noemen u enkele voordelen van een regelmatige training:<br />

•Gewichtsvermindering<br />

•Een gezond hart<br />

•Betere lichaamshouding<br />

•Meer energie in het leven van alledag<br />

•Stress verminderen<br />

•Waardevolle compensatie van de belastingen van alledag<br />

•Beter uitzien en een beter gevoel<br />

De sleutel daartoe is een goed opgezet persoonlijk trainingsprogramma. Uw<br />

fietstrainer kan u helpen, zonder al te veel tijdverlies en ongeacht het weer in vorm<br />

te komen. U kunt in de aangename omgeving van uw eigen huis trainen. In deze<br />

handleiding krijgt u een bepaalde hoeveelheid basisinformatie over uw<br />

hometraining. Deze helpt u, uw doelen van een gezondere levensstijl te bereiken.<br />

LET OP:<br />

Raadpleeg eerst uw huisarts voordat u met een trainingsprogramma begint. Als u tijdens<br />

het trainen misselijk wordt, pijn in de borst krijgt, duizelig wordt of in ademnood<br />

komt, moet u onmiddellijk stoppen met trainen en naar een arts gaan.<br />

Belangrijk: vóór gebruik lezen!<br />

Opbouw<br />

Let op! Bouw uw fitnesstoestel precies zo op als beschreven in de<br />

gebruiksaanwijzing en overtuig u van het feit dat alle schroeven goed zijn<br />

vastgedraaid. Doet u dit niet, dan kunnen er defecten en onaangename geluiden<br />

ontstaan.<br />

5


Stroomtoevoer<br />

Aansluiten<br />

Uw programmeerbare <strong>Comfort</strong><strong>407</strong> wordt van stroom voorzien via een stroomkabel<br />

of optioneel met 4C batterijen. U moet de stroomkabel in het kabelcontact insteken.<br />

Dit kabelcontact bevindt zich aan de voorzijde van uw trainingstoestel vlak boven de<br />

voorste staande voet.<br />

Uw programmeerbare <strong>Comfort</strong>507 wordt via een stroomkabel van stroom voorzien.<br />

U moet de stroomkabel in het kabelcontact insteken. Dit kabelcontact bevindt zich<br />

aan de voorzijde van uw trainingstoestel vlak boven de voorste staande voet.<br />

6


Transport<br />

Uw <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> hometrainer is uitgerust met twee transportrollen aan de<br />

voorzijde van het hoofdframe. Om hem te transporteren, neemt u met de ene hand<br />

stevig de zitrail vast en met de andere de zithandgrepen. Til hem voorzichtig op en<br />

rol hem.<br />

Wees voorzichtig! Onze hometrainers zijn zwaar. Wees dus voorzichtig bij het<br />

transport en laat u zich eventueel helpen door een tweede persoon.<br />

7


Rugleuning<br />

Instelhendel zitje<br />

Uw Semi-Recumbent Bike <strong>Comfort</strong><strong>407</strong><br />

<strong>Comfort</strong> <strong>407</strong><br />

Achterste staande voet<br />

Zitje<br />

Handpuls<br />

Consolestang<br />

Zitrailafdekking<br />

Handgrepen<br />

Stabiliteitsvoet<br />

CONSOLE<br />

Zijbekleding<br />

Consolestangafdekking<br />

Pedaal<br />

Voorste staande voet<br />

Transportrollen<br />

8


<strong>Comfort</strong><strong>407</strong><br />

Stap 1: Kies met de UP en DOWN-toetsen de handmatige modus of<br />

een trainingsprogramma. Er worden diverse voorgeprogrammeerde<br />

programma's en een hartslag- en gebruikersprogramma aangeboden.<br />

Stap 2: Kies vervolgens met de UP en DOWN-toetsen een<br />

trainingslevel tussen 1 en 16. (Behalve hartslagprogramma's)<br />

Stap 3: Toets nu eveneens met de up- en de down-toetsen de<br />

trainingsgegevens in. Bevestig uw invoer telkens met een druk op<br />

de MODE/ENTER toets.<br />

Trainingsgegevens:<br />

TIME: Trainingstijd van 00:00 - 99:90 minuten in stappen van 1<br />

minuut.<br />

DISTANCE: Mogelijkheid tot het instellen van de afstand. Weergave<br />

van 0.00 - 99.90 en instelbaar in stappen van 0.10 kilometer of mijl.<br />

CALORIE: Calorieënweergave van 0 - 990 calorieën in stappen van<br />

10cal.<br />

WATT: Watt-instelbereik van 10-350 Watt (alleen in de handmatige<br />

modus)<br />

PULSE: Hartslagbereik 30 - 240 slagen per minuut.<br />

(Met uitzondering van het doelhartslagprogramma)<br />

Stap 4: Druk op de START/STOP-toets om met uw training te<br />

beginnen.<br />

9<br />

Beschrijving van de console


<strong>Comfort</strong><strong>407</strong><br />

Beschrijving van de console<br />

Snelle start<br />

Druk op elk gewenst moment op de Start/Stop-toets om met uw training te beginnen.<br />

Training met vooraf ingestelde trainingstijd<br />

De vooraf ingestelde trainingstijd gedeeld door 16 is de trainingstijd van elk<br />

profielsegment.<br />

Training zonder vooraf ingestelde trainingstijd<br />

De profielsegmenten wisselen na afloop van 0,1 kilometer of mijl. (Bij een stijgend<br />

traject geen vooraf ingestelde afstand en bij een dalend traject met vooraf ingestelde<br />

afstand)<br />

De weerstand instellen<br />

In handmatige modus kunt u de weerstandstrap kiezen. (1-16)<br />

Als u echter traint met een vooraf ingesteld aantal Watt, dan hangt de weerstand af<br />

van de snelheid en het vooraf ingestelde aantal Watt.<br />

Symbool<br />

Er verschijnt een symbool in beeld zodra het vooraf ingestelde aantal Watt niet<br />

bereikt of overschreden is. Het symbool verzoekt u, het aantal omwentelingen aan te<br />

passen.<br />

Na drie minuten en een blijvende afwijking weerklinkt er gedurende ca. 30 seconden<br />

een piepsignaal. U kunt dit signaal uitzetten door op een willekeurige toets te<br />

drukken. Het programma wordt automatisch gestopt.<br />

10


12 Voorgeprogrammeerde trainingsprogramma's<br />

De weerstand kan op elk gewenst moment veranderd worden.<br />

Hartslagprogramma<br />

Door de weerstand automatisch aan te passen, wordt het mogelijk altijd in de hartslag-doelzone<br />

te trainen. Hartslagdoelzone, zie pagina 31.<br />

De weerstand verandert automatisch om de 30 seconden in stappen van één. Level<br />

1-16 De weerstandsverandering begint, zodra u uw hartslagdoelzone over- of onderschrijdt.<br />

Bij een te hoge hartslag wordt de weerstand om de 15 seconden telkens<br />

met een level gereduceerd.<br />

Indien uw hartslag op het laagste level 1 de maximum hartslag gedurende 30 seconden<br />

overschrijdt, weerklinkt er een warschuwingssignaal en stopt het programma<br />

voor uw eigen veiligheid automatisch.<br />

11<br />

Consolebeschrijving


Stoppen met trainen<br />

Na afloop van de vooral ingestelde gegevens (behalve de polsindicatie) piept de console<br />

acht keer. Op dat moment is het programma beëindigd.<br />

Training onderbreken<br />

Door een druk op de Start/Stop-toets kunt u de training op elk willekeurig moment<br />

onderbreken en opnieuw starten.<br />

Instellingen wissen<br />

Als u tijdens het instellen van de consolefuncties op de Reset-toets drukt, gaat u<br />

telkens een stap terug.<br />

Druk op elk gewenst moment gedurende ca. 2 seconden op de Reset-toets om alle<br />

ingevoerde gegevens op nul te zetten.<br />

Consoleknoppen:<br />

Start/Stop: Om uw training te starten of te stoppen<br />

Mode:<br />

kiezen<br />

De functies Time, Distance, Pulse, Watt voor voorinstellingen<br />

Up: De in te stellen waarden aanpassen<br />

Down: De in te stellen waarden aanpassen<br />

Reset: 1. Voor het wissen Time, Distance, Pulse,Watt voorinstellingen<br />

2. Ingedrukt houden om op nul te zetten<br />

Recovery: Recuperatiepolsmeting<br />

Beschrijving van de console<br />

12


WEERGAVE:<br />

TIME / Tijd<br />

Wordt aangegeven in minuten en seconden. Toont de overige tijd of de verstreken<br />

trainingsduur.<br />

Speed / snelheid<br />

Geeft de snelheid in mijl of kilometer aan.<br />

Distance / afstand<br />

Wordt aangegeven in kilometer of mijl. Toont de verstreken tijd of de resterende<br />

afstand.<br />

Calories / Calorieën<br />

Toont de verbrande of nog te verbranden calorieën.<br />

Pulse / Hartslag<br />

Het polssymbol knippert zodra de hartslag via handpuls of de borstbandzender*<br />

wordt doorgestuurd. De hartslagindicatie kan de hartslag aangeven tussen 0 en 240<br />

slagen per minuut.<br />

Andere weergavemogelijkheden:<br />

• Alarm bij het bereiken van de max. vooraf ingestelde hartslag. (Programma 1 of<br />

Handmatig)<br />

• Als de doelhartslag is ingesteld, wordt deze vergeleken met de daadwerkelijke<br />

hartslag en wordt de weerstand dienovereenkomstig aangepast. (Programma 2)<br />

13<br />

Beschrijving van de console


Beschrijving van de console<br />

RECOVERY: Laat het doorsturen van de hartslag na het trainen doorgaan en druk op<br />

de recoverytoets. Alle weergavefuncties behalve de Time/Zeit stoppen. De tijd loopt<br />

terug vanaf 60 seconden. Als de tijd is verstreken, verschijnt onderaan in het consolevenster<br />

de graad van uw recuperatiepolsmeting in beeld.<br />

F1, F2,...F6 waarbij F1 zeer goed en F6 slecht is. Verbeter de recuperatiepols door<br />

regelmatig trainen.<br />

Druk opnieuw op de recoverytoets om naar het hoofdscherm te gaan.<br />

Opmerking:<br />

1. Als de signaaloverdracht naar de console wordt onderbroken, schakelt deze<br />

zichzelf na vier minuten uit en bevriest ze de gegevens. U kunt de console weer aan<br />

zetten door op een willekeurige toets te drukken.<br />

2. De volgende symbolen worden bij deze versie niet gebruikt. A.u.b. negeren:<br />

(Symbols)<br />

3. Als de weergave niet volledig is, moet u de batterijen wegnemen, ze eventueel<br />

vervangen en opnieuw in het apparaat doen.<br />

4. De stroomtoevoer geschiedt met een netadapter of optioneel met 4C/1,5V<br />

batterijen.<br />

14


P1:Hill<br />

P2:Intervals<br />

P3:Triple peak<br />

P4:Peak 1<br />

P5:Peak 2<br />

P6:Mountain<br />

15<br />

Programmaprofielen<br />

P7:Stress 1<br />

P8: Stress 2<br />

P9: Rolling<br />

P10:Highland<br />

1<br />

P11:Highland<br />

2<br />

P12:Fat burn


<strong>Comfort</strong> 507<br />

Rugleuning<br />

Instelhendel zitje<br />

Achterste staande voet<br />

Afbeelding <strong>Comfort</strong> 507<br />

Handpuls<br />

Handgrepen<br />

Stabiliteitsvoet<br />

Console<br />

Consolestangafdekking<br />

Zijbekleding<br />

Pedaal<br />

Transportrollen<br />

16


Snelle start<br />

Druk gewoon op de START - toets om met uw training te beginnen.<br />

Bevestiging CD/MP3-speler<br />

Op nul zetten<br />

Houdt de STOP - toets ingedrukt om alle waarden weer op nul terug te zetten.<br />

17<br />

Speakeraansluiting


De weergave selecteren<br />

Druk op de SELECT toets om de verschillende weergavemogelijkheden te kunnen<br />

kiezen: snelheid, aantal Watt en omwentelingen/minuut.<br />

Stoppen met trainen<br />

Denk er aan dat u uw beweging langzaam aan moet verminderen en dat u niet<br />

abrupt mag stoppen. Als uw training ten einde is, geeft de console meerdere<br />

akoestische signalen.<br />

18


TIJD<br />

Wordt aangegeven in minuten en seconden.<br />

Toont de overige tijd of de verstreken<br />

trainingsduur.<br />

AFSTAND<br />

Geeft de afgelegde afstand in kilometer<br />

aan.<br />

CALORIEËN<br />

Toont het totaal aantal verbrande calorieën.<br />

RPM<br />

Toont het aantal omwentelingen per<br />

minuut.<br />

19<br />

Weergave


Weerstand<br />

Geeft de huidige weerstand aan. U kunt<br />

de weerstand op elk gewenst moment<br />

veranderen, door op de + of de - toets<br />

te drukken. U kunt weerstanden kiezen<br />

tussen 1 (laag) en 20 (zeer hoog).<br />

Watt<br />

Geeft uw trainingsverloop in Watt aan.<br />

Hartslag<br />

Toont uw hartslag in slagen per minuut.<br />

Profielen<br />

Met behulp van lampdiodes wordt het<br />

trainingsverloop aangegeven. Elke<br />

horizontale diode staat voor 2<br />

weerstandstrappen.<br />

Weergave<br />

20


PROGRAMMA KIEZEN<br />

Druk op Enter om naar de programmasselectie te gaan. Kies nu met de pijltoetsen<br />

een programma en bevestig dit door opnieuw op de Enter - toets te drukken.<br />

DE WEERSTAND KIEZEN<br />

Kies nu met de pijltoets de gewenste weerstand en bevestig weer met de ENTER -<br />

toets.<br />

TRAININGSTIJD KIEZEN<br />

Kies nu met behulp van de pijltoets de gewenste trainingstijd.<br />

Bevestig opnieuw met een druk op de Enter - toets<br />

GEWICHT KIEZEN<br />

Kies met de pijltoetsen nu nog uw gewicht. Begin vervolgens met trainen door op de<br />

Start - toets te drukken.<br />

TRAINING BEËINDIGEN<br />

Druk op de STOP - toets om uw training even te onderbreken en houd de STOP -<br />

toets ingedrukt om met uw training te stoppen. Denk er aan uw tempo te verlagen,<br />

voordat u uw training onderbreekt of er mee stopt. Nadat u uw training heeft<br />

beëindigd, toont de console nog gedurende ca. 45 seconden uw trainingsgegevens.<br />

21


Programmaprofielen<br />

WATTS CONTROL (WATTGEREGELD PROGRAMMA)<br />

Met dit programma kan de gebruiker trainen met een hoeveelheid Watt die hij zelf<br />

kiest. Bij een lager TPM-cijfer (omwentelingen per minuut) wordt de weerstand dienovereenkomstig<br />

proportioneel verhoogd. Bij een hoger TPM-cijfer wordt de weerstand<br />

dienovereenkomstig proportioneel verlaagd.<br />

CROSS COUNTRY<br />

Verbetert uw kracht, snelheid en uithoudingsvermogen door af te wisselen tussen<br />

lage en hoge weerstanden.<br />

HILL RUN (BERGLOOP)<br />

Optimaal om uw trainingsvorm en uw gewicht te houden, door een zachte overgang<br />

tussen hoge en lage weerstanden, om uw polsslag geleidelijk te verhogen of te verlagen.<br />

AFTER BURNER (GEWICHTSVERMINDERING)<br />

Ideaal om uw lichaamsgewicht te reduceren door af te wisselen tussen lage en hoge<br />

weerstanden, maar altijd binnen het vetverbrandingsbereik.<br />

HILL CLIMB (BERGBEKLIMMING)<br />

Simuleert een bergbeklimming en een snelle afdaling. Optimaal om de beenspieren<br />

krachtiger te maken en uw prestatieniveau te verbeteren.<br />

22


ROCK CLIMB (ROTSBEKLIMMING)<br />

Verbetert uw uithoudingsvermogen en prestaties door wisselende weerstandspieken.<br />

RACE (WEDSTRIJD)<br />

Stimuleert uw ambitie en motivatie door een wedstrijd te lopen tegen de computer.<br />

HRT PROGRAMMA<br />

U toetst uw trainingshartslag in en de weerstand wordt automatisch zodanig<br />

aangepast, dat u in uw trainingszone blijft. Een uitstekende manier om uw<br />

trainingsintensiteit te optimaliseren.<br />

GEBRUIKERSPROGRAMMA 1<br />

Op de gebruiker afgestemd trainingsprogramma met een vooraf ingestelde<br />

trainingsduur van 30 minuten.<br />

GEBRUIKERSPROGRAMMA 2<br />

Op de gebruiker afgestemd trainingsprogramma met een vooraf ingestelde<br />

trainingsduur van 30 minuten.<br />

23<br />

Programma Profielen


0<br />

3<br />

9<br />

2<br />

8<br />

2<br />

7<br />

2<br />

6<br />

2<br />

5<br />

2<br />

4<br />

2<br />

3<br />

2<br />

2<br />

2<br />

1<br />

2<br />

0<br />

2<br />

9<br />

1<br />

8<br />

1<br />

7<br />

1<br />

6<br />

1<br />

5<br />

1<br />

4<br />

1<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1<br />

1<br />

1<br />

0<br />

1<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

3<br />

3<br />

3<br />

4<br />

4<br />

4<br />

5<br />

5<br />

5<br />

4<br />

4<br />

4<br />

3<br />

3<br />

3<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

1<br />

1<br />

2<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

1<br />

2<br />

2<br />

2<br />

3<br />

3<br />

3<br />

4<br />

4<br />

4<br />

5<br />

5<br />

5<br />

6<br />

6<br />

6<br />

5<br />

5<br />

5<br />

4<br />

4<br />

4<br />

3<br />

3<br />

3<br />

2<br />

2<br />

1<br />

1<br />

3<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

1<br />

2<br />

2<br />

3<br />

4<br />

4<br />

4<br />

5<br />

5<br />

5<br />

6<br />

6<br />

6<br />

7<br />

7<br />

7<br />

6<br />

6<br />

6<br />

5<br />

5<br />

5<br />

4<br />

4<br />

4<br />

2<br />

2<br />

2<br />

1<br />

4<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

2<br />

2<br />

2<br />

4<br />

5<br />

5<br />

5<br />

6<br />

6<br />

6<br />

7<br />

7<br />

7<br />

8<br />

8<br />

8<br />

7<br />

7<br />

7<br />

6<br />

6<br />

6<br />

5<br />

5<br />

5<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

5<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 2<br />

2<br />

4<br />

4<br />

5<br />

6<br />

6<br />

6<br />

7<br />

7<br />

7<br />

8<br />

8<br />

8<br />

9<br />

9<br />

9<br />

8<br />

8<br />

8<br />

7<br />

7<br />

7<br />

6<br />

6<br />

6<br />

4<br />

4<br />

2<br />

2<br />

6<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 2<br />

2<br />

4<br />

4<br />

6<br />

7<br />

7<br />

7<br />

8<br />

8<br />

8<br />

9<br />

9<br />

9<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

9<br />

9<br />

9<br />

8<br />

8<br />

8<br />

7<br />

7<br />

7<br />

4<br />

4<br />

2<br />

2<br />

7<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 2<br />

3<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

8<br />

8<br />

9<br />

9<br />

9<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

9<br />

9<br />

9<br />

8<br />

8<br />

8<br />

6<br />

5<br />

3<br />

2<br />

8<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 3<br />

4<br />

6<br />

6<br />

8<br />

9<br />

9<br />

9<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

9<br />

9<br />

9<br />

6<br />

6<br />

4<br />

3<br />

9<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 3<br />

5<br />

6<br />

8<br />

9<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

8<br />

6<br />

5<br />

3<br />

0<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 3<br />

5<br />

6<br />

8<br />

0<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

8<br />

6<br />

5<br />

3<br />

1<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 4<br />

6<br />

8<br />

0<br />

1<br />

1<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 4<br />

6<br />

8<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

0<br />

1<br />

8<br />

6<br />

4<br />

3<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 5<br />

7<br />

9<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

1<br />

1<br />

9<br />

7<br />

5<br />

4<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 5<br />

7<br />

9<br />

1<br />

1<br />

4<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

1<br />

1<br />

9<br />

7<br />

5<br />

5<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 6<br />

8<br />

0<br />

1<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

3<br />

1<br />

0<br />

1<br />

8<br />

6<br />

6<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 6<br />

8<br />

0<br />

1<br />

3<br />

1<br />

6<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

0<br />

2<br />

0<br />

2<br />

0<br />

2<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

3<br />

1<br />

0<br />

1<br />

8<br />

6<br />

0<br />

3<br />

9<br />

2<br />

8<br />

2<br />

7<br />

2<br />

6<br />

2<br />

5<br />

2<br />

4<br />

2<br />

3<br />

2<br />

2<br />

2<br />

1<br />

2<br />

0<br />

2<br />

9<br />

1<br />

8<br />

1<br />

7<br />

1<br />

6<br />

1<br />

5<br />

1<br />

4<br />

1<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1<br />

1<br />

1<br />

0<br />

1<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

2<br />

2<br />

4<br />

2<br />

4<br />

4<br />

2<br />

2<br />

4<br />

2<br />

4<br />

4<br />

2<br />

2<br />

4<br />

2<br />

4<br />

4<br />

2<br />

2<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

1<br />

2<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

1<br />

2<br />

3<br />

5<br />

3<br />

3<br />

5<br />

3<br />

5<br />

5<br />

3<br />

3<br />

5<br />

3<br />

5<br />

5<br />

3<br />

3<br />

5<br />

3<br />

5<br />

5<br />

3<br />

3<br />

5<br />

3<br />

2<br />

1<br />

1<br />

3<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

2<br />

2<br />

4<br />

6<br />

4<br />

4<br />

6<br />

4<br />

6<br />

6<br />

4<br />

4<br />

6<br />

4<br />

6<br />

6<br />

4<br />

4<br />

6<br />

4<br />

6<br />

6<br />

4<br />

4<br />

6<br />

4<br />

2<br />

2<br />

1<br />

4<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

2<br />

2<br />

5<br />

7<br />

5<br />

5<br />

7<br />

5<br />

7<br />

7<br />

5<br />

5<br />

7<br />

5<br />

7<br />

7<br />

5<br />

5<br />

7<br />

5<br />

7<br />

7<br />

5<br />

5<br />

7<br />

5<br />

2<br />

2<br />

1<br />

5<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 2<br />

3<br />

5<br />

6<br />

8<br />

6<br />

6<br />

8<br />

6<br />

8<br />

8<br />

6<br />

6<br />

8<br />

6<br />

8<br />

8<br />

6<br />

6<br />

8<br />

6<br />

8<br />

8<br />

6<br />

6<br />

8<br />

6<br />

5<br />

3<br />

2<br />

6<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 2<br />

3<br />

5<br />

7<br />

9<br />

7<br />

7<br />

9<br />

7<br />

9<br />

9<br />

7<br />

7<br />

9<br />

7<br />

9<br />

9<br />

7<br />

7<br />

9<br />

7<br />

9<br />

9<br />

7<br />

7<br />

9<br />

7<br />

5<br />

3<br />

2<br />

7<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 2<br />

3<br />

5<br />

8<br />

0<br />

1<br />

8<br />

8<br />

0<br />

1<br />

8<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

8<br />

8<br />

0<br />

1<br />

8<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

8<br />

8<br />

0<br />

1<br />

8<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

8<br />

8<br />

0<br />

1<br />

8<br />

5<br />

3<br />

2<br />

8<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 2<br />

3<br />

5<br />

9<br />

1<br />

1<br />

9<br />

9<br />

1<br />

1<br />

9<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

9<br />

9<br />

1<br />

1<br />

9<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

9<br />

9<br />

1<br />

1<br />

9<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

9<br />

9<br />

1<br />

1<br />

9<br />

5<br />

3<br />

2<br />

9<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 3<br />

4<br />

5<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

5<br />

4<br />

3<br />

0<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 3<br />

4<br />

8<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1<br />

1<br />

1<br />

8<br />

4<br />

3<br />

1<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 3<br />

6<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

4<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

4<br />

1<br />

2<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

4<br />

1<br />

2<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

4<br />

1<br />

2<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

4<br />

1<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

6<br />

3<br />

2<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 3<br />

6<br />

0<br />

1<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

3<br />

1<br />

0<br />

1<br />

6<br />

3<br />

3<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 5<br />

9<br />

3<br />

1<br />

4<br />

1<br />

6<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

6<br />

1<br />

4<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

6<br />

1<br />

4<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

6<br />

1<br />

4<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

6<br />

1<br />

4<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

5<br />

4<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 5<br />

9<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

7<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

7<br />

1<br />

5<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

7<br />

1<br />

5<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

7<br />

1<br />

5<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

7<br />

1<br />

5<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

5<br />

5<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 5<br />

9<br />

3<br />

1<br />

6<br />

1<br />

8<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

8<br />

1<br />

6<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

8<br />

1<br />

6<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

8<br />

1<br />

6<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

8<br />

1<br />

6<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

5<br />

6<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 5<br />

9<br />

3<br />

1<br />

7<br />

1<br />

9<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

9<br />

1<br />

7<br />

1<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

9<br />

1<br />

7<br />

1<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

9<br />

1<br />

7<br />

1<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

9<br />

1<br />

7<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

5<br />

24<br />

charts in km/h


0<br />

3<br />

9<br />

2<br />

8<br />

2<br />

7<br />

2<br />

6<br />

2<br />

5<br />

2<br />

4<br />

2<br />

3<br />

2<br />

2<br />

2<br />

1<br />

2<br />

0<br />

2<br />

9<br />

1<br />

8<br />

1<br />

7<br />

1<br />

6<br />

1<br />

5<br />

1<br />

4<br />

1<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1<br />

1<br />

1<br />

0<br />

1<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

1<br />

2<br />

3<br />

3<br />

3<br />

4<br />

4<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

4<br />

4<br />

3<br />

3<br />

4<br />

4<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

4<br />

4<br />

3<br />

3<br />

3<br />

2<br />

1<br />

1<br />

2<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

4<br />

5<br />

5<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

5<br />

5<br />

4<br />

4<br />

5<br />

5<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

5<br />

5<br />

4<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

1<br />

3<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

2<br />

2<br />

4<br />

5<br />

5<br />

6<br />

6<br />

7<br />

7<br />

7<br />

7<br />

6<br />

6<br />

5<br />

5<br />

6<br />

6<br />

7<br />

7<br />

7<br />

7<br />

6<br />

6<br />

5<br />

5<br />

4<br />

2<br />

2<br />

1<br />

4<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

2<br />

2<br />

5<br />

6<br />

6<br />

7<br />

7<br />

8<br />

8<br />

8<br />

8<br />

7<br />

7<br />

6<br />

6<br />

7<br />

7<br />

8<br />

8<br />

8<br />

8<br />

7<br />

7<br />

6<br />

6<br />

5<br />

2<br />

2<br />

1<br />

5<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 2<br />

3<br />

5<br />

6<br />

7<br />

7<br />

8<br />

8<br />

9<br />

9<br />

9<br />

9<br />

8<br />

8<br />

7<br />

7<br />

8<br />

8<br />

9<br />

9<br />

9<br />

9<br />

8<br />

8<br />

7<br />

7<br />

6<br />

5<br />

3<br />

2<br />

6<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 2<br />

3<br />

5<br />

7<br />

8<br />

8<br />

9<br />

9<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

9<br />

9<br />

8<br />

8<br />

9<br />

9<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

9<br />

9<br />

8<br />

8<br />

7<br />

5<br />

3<br />

2<br />

7<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 2<br />

3<br />

5<br />

8<br />

9<br />

9<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

9<br />

9<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

9<br />

9<br />

8<br />

5<br />

3<br />

2<br />

8<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 2<br />

3<br />

5<br />

9<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

9<br />

5<br />

3<br />

2<br />

9<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 3<br />

4<br />

5<br />

0<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

0<br />

1<br />

5<br />

4<br />

3<br />

0<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 3<br />

4<br />

8<br />

1<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

1<br />

1<br />

8<br />

4<br />

3<br />

1<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 3<br />

6<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

6<br />

3<br />

2<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 3<br />

6<br />

0<br />

1<br />

3<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

3<br />

1<br />

0<br />

1<br />

6<br />

3<br />

3<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 5<br />

9<br />

3<br />

1<br />

4<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

4<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

5<br />

4<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 5<br />

9<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

5<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

5<br />

5<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 5<br />

9<br />

3<br />

1<br />

6<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

6<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

5<br />

6<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 5<br />

9<br />

3<br />

1<br />

7<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

0<br />

2<br />

0<br />

2<br />

0<br />

2<br />

0<br />

2<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

0<br />

2<br />

0<br />

2<br />

0<br />

2<br />

0<br />

2<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

7<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

5<br />

0<br />

3<br />

9<br />

2<br />

8<br />

2<br />

7<br />

2<br />

6<br />

2<br />

5<br />

2<br />

4<br />

2<br />

3<br />

2<br />

2<br />

2<br />

1<br />

2<br />

0<br />

2<br />

9<br />

1<br />

8<br />

1<br />

7<br />

1<br />

6<br />

1<br />

5<br />

1<br />

4<br />

1<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1<br />

1<br />

1<br />

0<br />

1<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

1<br />

2<br />

3<br />

5<br />

1<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

5<br />

1<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

5<br />

1<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

5<br />

1<br />

1<br />

5<br />

3<br />

2<br />

1<br />

1<br />

2<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

1<br />

2<br />

3<br />

6<br />

2<br />

2<br />

6<br />

2<br />

6<br />

6<br />

2<br />

2<br />

6<br />

2<br />

6<br />

6<br />

2<br />

2<br />

6<br />

2<br />

6<br />

6<br />

2<br />

2<br />

6<br />

3<br />

2<br />

1<br />

1<br />

3<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

2<br />

2<br />

4<br />

7<br />

3<br />

3<br />

7<br />

3<br />

7<br />

7<br />

3<br />

3<br />

7<br />

3<br />

7<br />

7<br />

3<br />

3<br />

7<br />

3<br />

7<br />

7<br />

3<br />

3<br />

7<br />

4<br />

2<br />

2<br />

1<br />

4<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

2<br />

2<br />

5<br />

8<br />

4<br />

4<br />

8<br />

4<br />

8<br />

8<br />

4<br />

4<br />

8<br />

4<br />

8<br />

8<br />

4<br />

4<br />

8<br />

4<br />

8<br />

8<br />

4<br />

4<br />

8<br />

5<br />

2<br />

2<br />

1<br />

5<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 2<br />

3<br />

5<br />

6<br />

9<br />

5<br />

5<br />

9<br />

5<br />

9<br />

9<br />

5<br />

5<br />

9<br />

5<br />

9<br />

9<br />

5<br />

5<br />

9<br />

5<br />

9<br />

9<br />

5<br />

5<br />

9<br />

6<br />

5<br />

3<br />

2<br />

6<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 2<br />

3<br />

5<br />

7<br />

0<br />

1<br />

6<br />

6<br />

0<br />

1<br />

6<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

6<br />

6<br />

0<br />

1<br />

6<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

6<br />

6<br />

0<br />

1<br />

6<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

6<br />

6<br />

0<br />

1<br />

7<br />

5<br />

3<br />

2<br />

7<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 2<br />

3<br />

5<br />

8<br />

1<br />

1<br />

7<br />

7<br />

1<br />

1<br />

7<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

7<br />

7<br />

1<br />

1<br />

7<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

7<br />

7<br />

1<br />

1<br />

7<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

7<br />

7<br />

1<br />

1<br />

8<br />

5<br />

3<br />

2<br />

8<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 2<br />

3<br />

5<br />

9<br />

2<br />

1<br />

8<br />

8<br />

2<br />

1<br />

8<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

8<br />

8<br />

2<br />

1<br />

8<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

8<br />

8<br />

2<br />

1<br />

8<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

8<br />

8<br />

2<br />

1<br />

9<br />

5<br />

3<br />

2<br />

9<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 3<br />

4<br />

5<br />

0<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

9<br />

3<br />

1<br />

9<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

9<br />

3<br />

1<br />

9<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

9<br />

3<br />

1<br />

9<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

9<br />

3<br />

1<br />

0<br />

1<br />

5<br />

4<br />

3<br />

0<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 3<br />

4<br />

8<br />

1<br />

1<br />

4<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

4<br />

1<br />

0<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

4<br />

1<br />

0<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

4<br />

1<br />

0<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

4<br />

1<br />

1<br />

1<br />

8<br />

4<br />

3<br />

1<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 3<br />

6<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

5<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

5<br />

1<br />

1<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

5<br />

1<br />

1<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

5<br />

1<br />

1<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

5<br />

1<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

6<br />

3<br />

2<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 3<br />

6<br />

0<br />

1<br />

3<br />

1<br />

6<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

6<br />

1<br />

2<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

6<br />

1<br />

2<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

6<br />

1<br />

2<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

6<br />

1<br />

3<br />

1<br />

0<br />

1<br />

6<br />

3<br />

3<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 5<br />

9<br />

3<br />

1<br />

4<br />

1<br />

7<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

7<br />

1<br />

3<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

7<br />

1<br />

3<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

7<br />

1<br />

3<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

7<br />

1<br />

4<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

5<br />

4<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 5<br />

9<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

8<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

8<br />

1<br />

4<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

8<br />

1<br />

4<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

8<br />

1<br />

4<br />

1<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

8<br />

1<br />

5<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

5<br />

5<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 5<br />

9<br />

3<br />

1<br />

6<br />

1<br />

9<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

9<br />

1<br />

5<br />

1<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

9<br />

1<br />

5<br />

1<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

9<br />

1<br />

5<br />

1<br />

9<br />

1<br />

9<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

9<br />

1<br />

6<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

5<br />

6<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 5<br />

9<br />

3<br />

1<br />

7<br />

1<br />

0<br />

2<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

0<br />

2<br />

6<br />

1<br />

0<br />

2<br />

0<br />

2<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

0<br />

2<br />

6<br />

1<br />

0<br />

2<br />

0<br />

2<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

0<br />

2<br />

6<br />

1<br />

0<br />

2<br />

0<br />

2<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

0<br />

2<br />

7<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

5<br />

25


0<br />

3<br />

9<br />

2<br />

8<br />

2<br />

7<br />

2<br />

6<br />

2<br />

5<br />

2<br />

4<br />

2<br />

3<br />

2<br />

2<br />

2<br />

1<br />

2<br />

0<br />

2<br />

9<br />

1<br />

8<br />

1<br />

7<br />

1<br />

6<br />

1<br />

5<br />

1<br />

4<br />

1<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1<br />

1<br />

1<br />

0<br />

1<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

1<br />

2<br />

3<br />

5<br />

3<br />

3<br />

5<br />

3<br />

3<br />

5<br />

3<br />

3<br />

5<br />

3<br />

3<br />

5<br />

3<br />

3<br />

5<br />

3<br />

3<br />

5<br />

3<br />

3<br />

5<br />

3<br />

2<br />

1<br />

1<br />

2<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

1<br />

2<br />

3<br />

6<br />

4<br />

4<br />

6<br />

4<br />

4<br />

6<br />

4<br />

4<br />

6<br />

4<br />

4<br />

6<br />

4<br />

4<br />

6<br />

4<br />

4<br />

6<br />

4<br />

4<br />

6<br />

3<br />

2<br />

1<br />

1<br />

3<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

2<br />

2<br />

4<br />

7<br />

5<br />

5<br />

7<br />

5<br />

5<br />

7<br />

5<br />

5<br />

7<br />

5<br />

5<br />

7<br />

5<br />

5<br />

7<br />

5<br />

5<br />

7<br />

5<br />

5<br />

7<br />

4<br />

2<br />

2<br />

1<br />

4<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 1<br />

2<br />

2<br />

5<br />

8<br />

6<br />

6<br />

8<br />

6<br />

6<br />

8<br />

6<br />

6<br />

8<br />

6<br />

6<br />

8<br />

6<br />

6<br />

8<br />

6<br />

6<br />

8<br />

6<br />

6<br />

8<br />

5<br />

2<br />

2<br />

1<br />

5<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 2<br />

3<br />

5<br />

6<br />

9<br />

7<br />

7<br />

9<br />

7<br />

7<br />

9<br />

7<br />

7<br />

9<br />

7<br />

7<br />

9<br />

7<br />

7<br />

9<br />

7<br />

7<br />

9<br />

7<br />

7<br />

9<br />

6<br />

5<br />

3<br />

2<br />

6<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 2<br />

3<br />

5<br />

7<br />

0<br />

1<br />

8<br />

8<br />

0<br />

1<br />

8<br />

8<br />

0<br />

1<br />

8<br />

8<br />

0<br />

1<br />

8<br />

8<br />

0<br />

1<br />

8<br />

8<br />

0<br />

1<br />

8<br />

8<br />

0<br />

1<br />

8<br />

8<br />

0<br />

1<br />

7<br />

5<br />

3<br />

2<br />

7<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 2<br />

3<br />

5<br />

8<br />

1<br />

1<br />

9<br />

9<br />

1<br />

1<br />

9<br />

9<br />

1<br />

1<br />

9<br />

9<br />

1<br />

1<br />

9<br />

9<br />

1<br />

1<br />

9<br />

9<br />

1<br />

1<br />

9<br />

9<br />

1<br />

1<br />

9<br />

9<br />

1<br />

1<br />

8<br />

5<br />

3<br />

2<br />

8<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 2<br />

3<br />

5<br />

9<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

9<br />

5<br />

3<br />

2<br />

9<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 3<br />

4<br />

5<br />

0<br />

1<br />

3<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1<br />

0<br />

1<br />

5<br />

4<br />

3<br />

0<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 3<br />

4<br />

8<br />

1<br />

1<br />

4<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

4<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

4<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

4<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

4<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

4<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

4<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

4<br />

1<br />

1<br />

1<br />

8<br />

4<br />

3<br />

1<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 3<br />

6<br />

0<br />

1<br />

2<br />

1<br />

5<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

6<br />

3<br />

2<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 3<br />

6<br />

0<br />

1<br />

3<br />

1<br />

6<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

6<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

6<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

6<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

6<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

6<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

6<br />

1<br />

4<br />

1<br />

4<br />

1<br />

6<br />

1<br />

3<br />

1<br />

0<br />

1<br />

6<br />

3<br />

3<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 5<br />

9<br />

3<br />

1<br />

4<br />

1<br />

7<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

7<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

7<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

7<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

7<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

7<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

7<br />

1<br />

5<br />

1<br />

5<br />

1<br />

7<br />

1<br />

4<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

5<br />

4<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 5<br />

9<br />

3<br />

1<br />

5<br />

1<br />

8<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

8<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

8<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

8<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

8<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

8<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

8<br />

1<br />

6<br />

1<br />

6<br />

1<br />

8<br />

1<br />

5<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

5<br />

5<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 5<br />

9<br />

3<br />

1<br />

6<br />

1<br />

9<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

9<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

9<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

9<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

9<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

9<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

9<br />

1<br />

7<br />

1<br />

7<br />

1<br />

9<br />

1<br />

6<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

5<br />

6<br />

1<br />

l<br />

e<br />

v<br />

e<br />

L 5<br />

9<br />

3<br />

1<br />

7<br />

1<br />

0<br />

2<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

0<br />

2<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

0<br />

2<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

0<br />

2<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

0<br />

2<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

0<br />

2<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

0<br />

2<br />

8<br />

1<br />

8<br />

1<br />

0<br />

2<br />

7<br />

1<br />

3<br />

1<br />

9<br />

5<br />

26


TRAINEN MET HET RACE (WEDSTRIJD) PROGRAMMA<br />

Uw race (wedstrijd-) programma geeft u de mogelijkheid tot een wedstrijd op een<br />

gekozen snelheid.<br />

1.Als u het RACE (WEDSTRIJD) programma gekozen heeft, drukt u op de Enter-toets.<br />

U kunt het programma met toets 14 ook rechtstreeks kiezen.<br />

2.Kies met de + of de - SPEED (SNELHEIDS-) toets de gewenste snelheid van uw<br />

tegenstander em bevestig deze met Enter. Deze gekozen snelheid is de vooraf<br />

ingestelde snelheid waar u tegen moet rijden. Uw eigen snelheid kiest u nadat u het<br />

programma gestart heeft.<br />

3.Kies met de + of de - SPEED (SNELHEIDS-) toets de gewenste afstand.<br />

4.Kies uw gewicht en druk nu op de START toets.<br />

5.U kunt uw eigen snelheid tijdens het programma op elk gewenst moment veranderen.<br />

Let op het volgende: De trainingsduur is afhankelijk van de gekozen afstand en de<br />

snelheid. U kunt de weerstand tijdens het trainen veranderen met de + en de - toets<br />

resp. met de direcktkeuzetoetsen.<br />

In de bovenste rij van de weergave ziet u de positie van de computer en in de onderste<br />

rij ziet u uw eigen positie.<br />

Als u de computer verslaat, verschijnt op het display de tekst „TIME OVER“ en dan is<br />

het programma afgelopen.<br />

Als de computer de gekozen afstand het eerst beëindigt, loopt uw tijd door.<br />

27


TRAINEN MET HET GEBRUIKERSPROGRAMMA<br />

Het gebruikersprogramma biedt u de mogelijkheid, een eigen programma aan te<br />

maken en de trainingsgegevens op te slaan.<br />

1. Selecteer het gebruikersprogramma en bevestig uw keuze met Enter.<br />

2. Kies met de pijltoetsen de trainingstijd en druk opnieuw op Enter.<br />

3. Kies nu voor elk segment een weerstand en bevestig elke weerstand apart met<br />

Enter.<br />

4. Als u nu de weerstanden heeft ingevoerd, drukt u op de Start-toets en begint u<br />

met uw training. Het programma is nu opgeslagen.<br />

5. Om het programma te wissen en alle gegevens terug op nul te zetten, kiest u het<br />

programma (zie punt 1) en houdt u de Enter - toets gedurende ca. 5 seconden ingedrukt.<br />

6. Terwijl u traint met het gebruikersprogramma, kunt u de huidige weerstand veranderen.<br />

De wijziging wordt echter niet opgeslagen.<br />

28


Als u het HRC programma heeft gekozen, knippert 5 seconden later de hartslag-doelzone.<br />

Bereken nu met behulp van het doelhartslag-diagram op pagina 31 uw<br />

trainingshartslag. Toets deze vervolgens in met de + of de - toets.<br />

Als u uw trainingshartslag gekozen heeft, knippert na nog eens 5 seconden de tijd.<br />

Stel de gewenste trainingstijd in met de + of de - toets. Druk dan op de START - toets<br />

om met de training te beginnen.<br />

Tijdens de eerste 5 minuten van het hartslaggeregelde programma wordt u<br />

opgewarmd met een lichte weerstand. Daarna wordt de weerstand automatisch<br />

veranderd, totdat u uw trainingshartslag bereikt. De weerstand wordt constant<br />

gehouden, zolang u zich binnen uw trainingshartslagbereik bevindt (+/- 5 slagen).<br />

Als u huidige hartslag meer dan 25 slagen per minuut hoger is dan de ingestelde<br />

trainingshartslag, schakelt de loopband zich om veiligheidsredenen uit.<br />

Tijdens de laatste 5 minuten van het programma wordt de weerstand verminderd, om<br />

u de mogelijkheid te geven, de training geleidelijk te beëindigen.<br />

LET OP HET VOLGENDE: Het hartslaggeregelde programma werkt alleen met<br />

gebruikmaking van een borstband voor het meten van de hartslag.<br />

DE BORSTBAND AANBRENGEN EN DE ELEKTRODEN BEVOCHTIGEN<br />

29<br />

logo<br />

HRC-programma


Hartslag indicatiemogelijkheden<br />

Uw <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> hometrainer biedt u twee soorten polsmeting. U kunt kiezen uit<br />

een handpulsmeting en een telemetrische borstbandmeting.*<br />

HANDPULSMETING<br />

Leg uw handpalmen rechtstreeks op de handpulssensoren. Om een weergave op het<br />

scherm te krijgen, moet u beide handen op de sensoren leggen. Houd de sensoren<br />

niet te stevig vast, want ander wordt uw bloeddruk hoger. Houd de pulssensoren<br />

slechts zo lang vast, totdat uw hartslag in beeld verschijnt, anders krijgt u onregelmatigheden<br />

in de meting.<br />

Uw <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> hometrainer biedt u een telemetrische borstbandmeting.*<br />

TELEMETRISCHE BORSTBANDMETING *<br />

De hartslag wordt het meest nauwkeurig gemeten, als de borstbandzender rechtstreeks<br />

contact met de huid heeft. Bevochtig eerst de elektroden en breng de zender<br />

vervolgens rechtstreeks aan onder de borstspieren met het logo naar buiten toe. Stel<br />

de lengte van de elastische borstband zodanig in, dat de zender vast tegen de huid<br />

aanligt zonder echter onaangenaam te drukken. Meteen nadat u de borstband hebt<br />

omgedaan, straalt de zender de hartslagsignalen uit.<br />

* Borstband optioneel. U kunt elke Polar-compatibele borstband gebruiken.<br />

LET OP!<br />

Uw trainingstoestel is geen medische apparatuur. De meest uiteenlopende factoren<br />

kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagindicatie beïnvloeden. De hartslagindicatie<br />

is slechts bedoeld als hulpmiddel bij het trainen.<br />

30


Uw hartslagdoelzone is een procentueel bestanddeel van uw maximale hartslag. De<br />

doelzone varieert van mens tot mens, afhankelijk van de leeftijd, de<br />

trainingstoestand en de persoonlijke fitnessdoelen. De American Heart Association<br />

adviseert voor het trainen een hartslagbereik van 60 tot 70% van uw maximum hartslag.<br />

U vindt deze in het onderstaande diagram.<br />

VOORBEELD van een 42-jarige gebruiker: Zoek uw leeftijd op de verticale lijn van het<br />

diagram, volg dan de dienovereenkomstige leeftijdsbalk tot aan de balk van de doelhartslag.<br />

Resultaat: 60% van uw maximum hartslag = 108 slagen per minuut, 75%<br />

van uw maximum hartslag = 135 slagen per minuut.<br />

31<br />

Slagen per minuut<br />

HARTSLAG-DOELZONE<br />

Leeftijd<br />

Doelhartslag<br />

Diagram van de doelhartslag


FOUTEN LOKALISEREN<br />

<strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> - hometrainers zijn zodanig ontworpen, dat ze een lange levensduur<br />

hebben en gemakkelijk zijn in het gebruik. Toch moet u altijd eerst even op de volgende<br />

lijst kijken, als er een probleem mocht optreden.<br />

PROBLEEM: De console geeft niets weer.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Controleer of de consolekabel goed in de console is<br />

ingestoken.<br />

PROBLEEM: De hometrainer maakt een piepend of krakend geluid.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Draai alle schroeven goed vast en vet eventueel de<br />

schroefdraad in.<br />

PROBLEEM: U vindt de getoonde weerstand te hoog of te laag.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Houd de START toets ingedrukt totdat alle waarden op<br />

nul worden teruggezet en test de weerstand daarna opnieuw.<br />

Hartslagindicatie fouten lokaliseren<br />

PROBLEEM: De hartslag verschijnt niet.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Als u een borstband gebruikt, bestaat de kans dat de<br />

impuls tussen de huid en de borstband niet kan worden doorgestuurd. Maak de<br />

elektroden vochtig.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Controleer de plaats van de borstband.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Zorg er voor dat de afstand tussen de borstband en de<br />

console niet groter is dan 90 cm.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Controleer de batterij in uw borstband.<br />

32


PROBLEEM: De harstslagindicatie toont onregelmatigheden.<br />

MOGELIJKE OPLOSSING: Controleer de omgeving van de plaats waar u traint op<br />

mogelijke storingsbronnen zoals hoogspanningsleidingen voor uw voordeur, lopende<br />

motoren enz.<br />

Mogelijke oorzaken van fouten bij de handpulsmeting:<br />

• U houdt de handpulssensoren te stevig vast<br />

• U houdt de handpulssensoren te lang vast<br />

• U draagt een ring<br />

• Als u te hard ademt<br />

• Als uw handen koud of vochtig zijn<br />

• Bij zwaar astma<br />

• Bij arteriosclerose<br />

Let op: Voorts kan elektronische apparatuur als telefoons, motoren, CD-spelers of<br />

sterk licht in de directe omgeving storingen veroorzaken.<br />

33<br />

Als u het probleem met de bovenstaande punten niet kunt oplossen,<br />

neem dan contact op met uw dealer of met <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> - klantenservice,<br />

telefoonnummer +49 - (0)2234-433555.


Vaak gestelde vragen<br />

Zijn de geluiden van mijn semi-recumbent bike normaal?<br />

Onze hometrainers behoren tot de stilste trainingstoestellen op de markt, omdat zij<br />

zijn uitgerust met een frictieloze magneetrem en een snaaraandrijving. Wij gebruiken<br />

zeer hoogwaardige kogellagers en snaren om het ontstaan van geluiden tot een<br />

minimum te beperken.<br />

Vanwege het feit dat het weerstandssysteem op zich zo stil is, zijn mogelijk wel de<br />

zachte mechanische geluiden waarneembaar. Bij oudere modellen was het weerstandssysteem<br />

zo luid, dat u de mechanische geluiden natuurlijk niet kon horen. Deze<br />

mechanische geluiden zijn echter normaal. Alle bewegende delen als het vliegwiel, de<br />

snaren of de rollen maken een zacht geluid. Deze geluiden kunnen tijdens de training<br />

ook veranderen, als gevolg van de hitte zetten sommige delen uit.<br />

Waarom is mijn trainingstoestel luider dan het toestel dat in de<br />

showroom staat?<br />

Alle fitnesstoestellen lijken in de showroom stiller te zijn, omdat achtergrondgeluiden<br />

wezenlijk luider zijn dan bij u thuis. Bovendien absorbeert een vloerbedekking geluiden<br />

beter dan bijv. een laminaat- of tegelvloer. Soms helpt het al een beetje als u een rubberen<br />

mat onder het toestel legt. Als het trainingstoestel vlak tegen een muur aan<br />

staat, worden de geluiden door de muur sterker gereflecteerd.<br />

Hoe lang is de levensduur van de aandrijfsnaren?<br />

Met behulp van een computersimulatie hebben wij een onderhoudsvrije tijd voor de<br />

aandrijfsnaar berekend van enkele duizend uren. Intussen worden er highperformance<br />

snaren gebruikt, zoals ze bijv. ook gebruikt worden in motorfietsen.<br />

Kan ik mijn semi-recumbent bike gemakkelijk transporteren, als<br />

ik hem in elkaar gezet heb?<br />

Uw trainingstoestel is uitgerust met twee transportrollen op het voorframe. Daarmee<br />

kunt u het toestel gemakkelijk transporteren. Om u het regelmatig trainen gemakkelijker<br />

te maken, verdient het aanbeveling uw hometrainer in een aangename sfeer op<br />

te bouwen. Veel klanten zetten hem voor de televisie of de stereo-installatie.<br />

34


Raadpleeg eerst een arts voordat u met trainen begint.<br />

Hoe vaak?<br />

De American Heart Association adviseert drie- tot vier keer per week trainen, om uw<br />

systeem van hart en bloedvaten fit te houden. Als u gewicht en vet wilt kwijtraken,<br />

moet u nog vaker trainen. Het maakt niet uit of 3 of 6 dagen per week traint, maar<br />

maak van uw training een levenslange gewoonte. Veel mensen hebben succes met<br />

trainen, omdat zij een bepaald uur van de dag voor het trainen gereserveerd hebben.<br />

Het maakt niet uit of u 's morgens, 's middags of 's avonds traint. Belangrijk is wel dat<br />

u een uur van de dag kiest waarop u niet gestoord wordt. Een fitnessprogramma heeft<br />

alleen succes als u er een prioriteit in uw leven van maakt. Zet uw trainingstijden dus<br />

maar alvast in uw agenda.<br />

Hoe lang?<br />

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen van een aerobe training, verdient<br />

het aanbeveling, telkens tussen 24 en 32 minuten te trainen. Maar begin<br />

langzaam en voer de trainingsduur langzamerhand op. Als u dit jaar nog nauwelijks<br />

aan sport heeft gedaan, moet u uw training in het begin beperken tot minder dan 5<br />

minuten. Uw lichaam heeft tijd nodig om te wennen aan uw nieuwe activiteiten. Als<br />

uw trainingsdoel afvallen is, is een langere, minder intensieve training effectief. Een<br />

trainingsduur van 48 minuten is voor dergelijke resultaten een aanbevelenswaardig<br />

doel.<br />

Hoe intensief?<br />

De intensiteit hangt af van uw doelen. Als u zich met de <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> Bike wilt voorbereiden<br />

op een wedstrijd, moet de intensiteit natuurlijk hoger liggen dan wanneer u<br />

naar algemene fitness streeft. Maar ongeacht uw doelen, moet elke training in het<br />

begin minder intensief zijn. Aerobe training hoeft geen pijn te doen om er succes mee<br />

te boeken. Er zijn twee manieren om uw trainingssucces te meten. De eerste is het in<br />

de gaten houden van uw hartslag, de tweede is het analyseren van het bereikte vermoeidheidspeil.<br />

Vermoeidheidsniveau<br />

De tweede en eenvoudigste manier om uw trainingssucces te meten, is het analyseren<br />

van het bereikte vermoeidheidspeil. Als u tijdens het trainen zodanig buiten adem bent<br />

gekomen, dat u geen gesprek meer kunt voeren, heeft u een te hoge intensiteit<br />

gekozen. U moet zich tijdens het trainen goed voelen en niet uitgeput zijn. Als u buiten<br />

adem bent, wordt het tijd langzamer te gaan lopen. Let op de signalen van uw lichaam<br />

als u wilt voorkomen dat u zich te veel inspant.<br />

35<br />

Grondbeginselen bij het trainen


Schoonmaken en onderhoud<br />

Welke routinematige onderhoudsbeurten zijn noodzakelijk?<br />

Aangezien wij uitsluitend verzegelde kogellagers gebruiken, is smering absoluut niet<br />

nodig. Wel is het van belang, dat u na elke training het transpiratievocht van uw<br />

hometrainer moet afvegen.<br />

Hoe maak ik mijn trainingstoestel schoon?<br />

Gebruik a.u.b. geen chemische reinigingsmiddelen. Gebruik uitsluitend normale<br />

huishoudelijke reinigingsmiddelen.<br />

Telkens na gebruik (dagelijks)<br />

Zet de console uit en trek de stekker uit het stopcontact.<br />

LET OP!<br />

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint met de reiniging en gebruik uitsluitend<br />

vochtige doeken, nooit natte doeken.<br />

ELKE WEEK<br />

Het belangrijkste is, dat u het transpiratievocht en het stof van uw toestel afveegt.<br />

Bijzonder belangrijk is het reinigen van de rollen en de geleiderails, om geluiden of<br />

krassen te voorkomen.<br />

ELKE MAAND<br />

Controleer of alle schroeven goed zijn vastgedraaid.<br />

36


Eerst stretching:<br />

Voordat u met trainen begint, moet u eerst een paar minuten strekoefeningen doen.<br />

Die verbeteren uw beweeglijkheid en verminderen de kans op blessures. Voer de<br />

rekoefeningen met langzame en soepele bewegingen uit.<br />

Been strekken:<br />

Zet met één been een stap naar voren zodat u een halve meter van een muur vandaan<br />

staat en buig naar de muur toe. Steun met uw handoppervlakken tegen de<br />

muur aan. Druk tegen de muur en laat hierbij beide voetzolen op de grond staan.<br />

Houd de spanning vast en tel tot tien.<br />

Quadricepsoefening:<br />

Houdt u zich vast (bijv. aan een muur) om het evenwicht niet te verliezen. Neem uw<br />

linker enkel vast en druk hem tegen uw zitvlak aan. Tel tot tien. Daarna herhaalt u de<br />

oefening met uw rechter enkel.<br />

Tenen aanraken:<br />

Ga met uitgestrekte benen op de grond zitten. Buig uw bovenlichaam naar voren<br />

toe, totdat u met uw vingers uw tenen raakt. Houd uw kniegewricht hierbij gestrekt.<br />

Blijf gedurende tien seconden in deze houding zitten.<br />

Opwarmen:<br />

De eerste twee tot vijf minuten van de training moet u besteden aan opwarmen. Uw<br />

spieren moeten langzaam opgewarmd worden, om ze voor te bereiden op grotere<br />

belastingen. Bij het opwarmen kunt u gebruik maken van uw trainingstoestel door in<br />

het begin op een lage snelheid en een lage weerstand te gaan rijden.<br />

Afkoelen:<br />

Stop nooit abrupt met trainen. Een afkoelingsfase geeft uw systeem van hart en<br />

bloedvaten de kans, zich beter aan te passen aan de verminderde belasting. In de<br />

afkoelingsfase vermindert u langzaam maar zeker snelheid, zodat uw pols langzaam<br />

daalt. Na het afkoelen moet u de hierboven genoemde stretching-oefeningen herhalen,<br />

zodat u uw spieren los maakt en ontspant.<br />

37<br />

Stretching<br />

Opwarmen en afkoelen


Bereik uw fitnessdoelstellingen<br />

Een uiterst belangrijke manier om uw fitnessdoelstellingen te bereiken, is een op lange<br />

termijn lopend fitnessprogramma. Is uw hoofddoel gewichtsvermindering, spieropbouw<br />

of stressvermindering? Of wilt u zich voorbereiden op de zomeractiviteiten? Als<br />

u weet wat uw doelen zijn, zal het gemakkelijker voor u zijn, een fitnessprogramma te<br />

ontwikkelen waar u succes mee zult hebben. Hier enkele gangbare trainingsdoelen:<br />

• Gewichtsvermindering<br />

• Gewicht behouden<br />

• Uitzien en conditie verbeteren<br />

• Beenspieren krachtiger maken<br />

• Energieniveau verhogen<br />

• Beter slapen<br />

• Betere sportieve prestaties<br />

• Uithoudingsvermogen verbeteren<br />

• Stress verminderen<br />

Als dit mogelijk is, definieert u uw doelen zo exact mogelijk en schrijft u ze op. Hoe<br />

nauwkeuriger u te werk gaat, des te gemakkelijker kunt u later uw succes meten. Als<br />

u doelen op lange termijn heeft, verdeelt u ze onder in maandelijkse en wekelijkse doelen.<br />

Voor doelen op langere termijn heeft u meer zelfmotivatie nodig. Doelen op korte<br />

termijn zijn gemakkelijker te bereiken. De console van uw ellipstrainer levert u verschillende<br />

soorten informatie, die u gebruiken kunt om uw trainingssucces te berekenen.<br />

De trainingsduur is hierbij een bijzonder belangrijke en nuttige functie.<br />

Houd een trainingsdagboek bij<br />

Kopieer de week- en maandplannen op de volgende pagina's, om uw trainingsvooruitgang<br />

te kunnen documenteren. Na verloop van tijd zult u met trots kunnen<br />

terugkijken op uw trainingsresultaten.<br />

38


39<br />

Week Weekdoel :<br />

Dag Datum Afstand Calorieën Tijd Notities<br />

Zondag<br />

Maandag<br />

Dinsdag<br />

Woensdag<br />

Donderdag<br />

Vrijdag<br />

Zaterdag<br />

Week In totaal:<br />

Week Weekdoel :<br />

Dag Datum Afstand Calorieën Tijd Notities<br />

Zondag<br />

Maandag<br />

Dinsdag<br />

Woensdag<br />

Donderdag<br />

Vrijdag<br />

Zaterdag<br />

Week In totaal:<br />

Weekplan


Maand Maanddoel<br />

Week Afstand Calorieën Tijd<br />

Maand in totaal:<br />

Maand Maanddoel<br />

Week Afstand Calorieën Tijd<br />

Maand in totaal:<br />

Maandplan<br />

40


Alle informatie over onze garantiebepalingen vindt u op de garantie- & servicekaart.<br />

Als die mocht ontbreken, kunt u er een aanvragen op het telefoonnummer<br />

+49 (0)2234-433550.<br />

41<br />

Garantiebepalingen


D:<br />

Entsorgungshinweis<br />

<strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong>/Vision <strong>Fitness</strong> - Produkte sind receyclebar. Führen Sie das gerät am<br />

Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).<br />

GB:<br />

Waste Disposal <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong>/Vision <strong>Fitness</strong> products are recyclable. At the end if its<br />

useful life please dispose of this article correctly and safely ( local refuse sites).<br />

F:<br />

Remarque relative à la gestion des dèchets Les produits <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong>/Vision <strong>Fitness</strong><br />

sont recyclables. A la fin sa durrèe d‘utilisation, remettez I´appareil à un centre de gestion<br />

de dèchets correct (collecte locale).<br />

NL:<br />

Verwijderingsaanwijzing <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong>/Vision <strong>Fitness</strong> producten zijn recycleerbaar.<br />

Breng het apparaat aan het einde van de gebruiksduur naar een vakkundig<br />

verzamelpunt voor recycling.<br />

E:<br />

Informaciones para la evacuaciòn Los productos de <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong>/Vision <strong>Fitness</strong> son<br />

riciclables. Cuando se termina la vida ùtil de un aparato o una màquina, entrèguelos<br />

an una impresa local de eleiminaciòn de residuos para su reciclaje.<br />

I:<br />

Indicazione sullo smaltimento I prodotti <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong>/Vision <strong>Fitness</strong> sono reciclabill.<br />

Quando I‘apparecchio non servirà più, portatelo in un apposito punto di raccolta della<br />

Vostra città (Punti di raccolta comunall).<br />

PL:<br />

Wskazòwka dotyczàca usuwania odpadòw. Producty firmy <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong>/Vision<br />

<strong>Fitness</strong> podlegajà recyklingowi. Pod koniec okresu o‘ywalnoÈcl pros‘z oddac urzàdzenie<br />

do wlaÈciwego punkto usuwania odpadòw (lokalny punkt zbiorczy).


Contact<br />

Style <strong>Fitness</strong> GmbH<br />

Elisabethstr. 2<br />

D-50226 Frechen<br />

Algemene informatie:<br />

Telefoon: 02234-43355-0<br />

E-mail: info@horizonfitness.de<br />

Technische hotline:<br />

Telefoon: 02234-43355-5<br />

E-mail: service@horizonfitness.de<br />

Telefax: 02234-43355-1<br />

Internet: www.horizonfitness.de

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!