25.04.2013 Views

Andes 2 3 Bedienungsanleitung dutch Seite1 - Horizon Fitness

Andes 2 3 Bedienungsanleitung dutch Seite1 - Horizon Fitness

Andes 2 3 Bedienungsanleitung dutch Seite1 - Horizon Fitness

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Elliptical Trainer<br />

Gebruiksaanwijzing<br />

VOOR MODEL:<br />

<strong>Andes</strong> 2<br />

<strong>Andes</strong> 3<br />

821E_Rev.1.1.indd 1 2/09/09 08:55:02 AM


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES<br />

BEWAAR DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES A.U.B.<br />

Houdt u zich bij gebruikmaking van een elektrisch apparaat altijd aan de volgende instructies:<br />

Lees de gebruiksaanwijzing volledig door voordat u de Elliptical Trainer gaat gebruiken. De<br />

eigenaar dient er voor te zorgen, dat alle gebruikers van de Elliptical Trainer ingelicht zijn over alle<br />

waarschuwings- en veiligheidsinstructies. Als u na het doorlezen van de onderhavige gebruiksaanwijzing<br />

nog vragen mocht hebben, bel dan a.u.b. het telefoonnummer van <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong><br />

dat u op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing vindt.<br />

LET OP<br />

OM DE KANS OP VERBRANDINGEN, VUUR, STROOMSTOTEN OF<br />

LICHAMELIJK LETSEL TE BEPERKEN:<br />

• Als u tijdens het trainen pijn in de borst krijgt, misselijk wordt, duizelig wordt of in ademnood komt, moet u<br />

onmiddellijk stoppen met trainen en naar een arts gaan.<br />

• Train op een aangenaam tempo. Loop niet op dit toestel met meer dan 80 omw./minuut.<br />

• Om beter uw evenwicht te houden, moet u de handgrepen tijdens het trainen en bij het op- en afstappen<br />

stevig vasthouden.<br />

• Draag geen wijde kleding, die op de een of andere manier kunnen blijven hangen aan onderdelen van het<br />

toestel.<br />

• Draai de pedaalarmen niet met de hand.<br />

• Zorg er vóór gebruik voor dat de handgrepen goed vast zitten.<br />

• Zorg er voor dat er geen voorwerpen in openingen vallen.<br />

• Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact voor u er mee gaat schuiven of het toestel gaat reinigen.<br />

Reinig de oppervlakken alleen zeep en een vochtige doek, gebruik nooit oplosmiddelen (zie Onderhoud).<br />

• De Elliptical Trainer mag niet gebruikt worden door personen die zwaarder zijn dan 135 kilogram. Als dit<br />

wel gebeurt, vervalt de garantie.<br />

• Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik. Gebruik het toestel niet voor commerciële doeleinden.<br />

Als dit wel gebeurt, vervalt de garantie.<br />

• Gebruik het toestel niet in garages, veranda’s, zwembaden, badkamers, carports of buitenshuis. Als dit wel<br />

gebeurt, vervalt de garantie.<br />

• Gebruik het toestel alleen op de in deze gebruiksaanwijzing beschreven wijze.<br />

• Houd de staande voet schoon en droog.<br />

• Ga voorzichtig te werk als u op het toestel stapt of er van afstapt. Zorg er voor dat het pedaal dat u<br />

gebruikt om op of af te stappen, in de laagste stand staat.<br />

• Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel een onderhoudsbeurt geeft.<br />

• Dit toestel voldoet aan de norm EN 957-1/-9HA.<br />

Huisdieren en kinderen onder de 12 jaar moeten altijd op een veiligheidsafstand van 3 meter<br />

van de Elliptical Trainer blijven.<br />

Kinderen onder de 12 jaar mogen het toestel in geen geval gebruiken.<br />

Kinderen boven de 12 jaar mogen het toestel alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.<br />

U dient er absoluut op te letten, dat de Elliptical Trainer alleen wordt gebruikt in ruimten met kamertemperatuur.<br />

Als het toestel wordt blootgesteld aan lagere temperaturen of aan hoge vochtigheid, moet u eerst<br />

wachten totdat het toestel kamertemperatuur heeft bereikt voordat u het gaat gebruiken. Als u dit advies niet<br />

opvolgt, bestaat de kans dat de elektronica van het toestel voortijdig uitvalt.<br />

VÓÓR HET GEBRUIK<br />

GEFELICITEERD met uw nieuwe Elliptical Trainer! U heeft een belangrijke stap gezet in de richting van<br />

een regelmatig fitnessprogramma! Uw fitnesstoestel is een belangrijke en uiterst efficiënte mijlpaal op weg<br />

naar uw fitnessdoeleinden. Regelmatig trainen op dit trainingstoestel kan uw levenskwaliteit in veel<br />

opzichten verbeteren.<br />

DE GEZONDHEIDSVOORDELEN VAN HET TRAINEN VAN UW UITHOUDINGSVERMOGEN:<br />

• Gewichtsverlies<br />

• Een gezonder hart<br />

• Uw spieren worden sterker en strakker<br />

• Meer energie in het leven van alledag<br />

U kunt echter alleen gebruik maken van deze voordelen als u regelmatig<br />

traint. Met uw nieuwe fitnesstoestel neemt u de hindernissen gemakkelijker,<br />

die u er anders aan gehinderd zouden hebben uw uithoudingsvermogen<br />

te trainen. Zelfs sneeuw, regen en duisternis zijn in de toekomst<br />

geen belemmering meer voor uw training. In deze gebruiksaanwijzing<br />

krijgt u basisinformatie voor een start in uw eigen fitnessprogramma.<br />

DE ELLIPTICAL TRAINER PLAATSEN<br />

Plaats de Elliptical Trainer op een vlakke ondergrond. Achter het trainingstoestel<br />

moet een vrije ruimte zijn van 2 meter, aan beide zijden een vrije<br />

ruimte van 1 meter en voor de bike een vrije ruimte van 30 cm voor de<br />

stroomkabel (afbeelding rechts). Zet de Elliptical Trainer niet voor afzuiginstallaties<br />

of ventilatieopeningen. Zet het toestel niet in een garage,<br />

een overdekte binnenhof, in de buurt van water of buitenshuis.<br />

4 5<br />

1 m<br />

2 m<br />

30 cm<br />

1 m


IN ELKAAR KLAPPEN<br />

Let op het volgende: Het is belangrijk dat u de volgende stappen exact volgt.<br />

Stap 1: Breng de pedaalarmen in de juiste positie. Dit kunt u op twee manieren doen. Zet<br />

ofwel de linker of de rechter pedaalarm zo ver mogelijk naar achteren op de geleiderail.<br />

Stap 2: Til de pedaalarm die zich nu in de achterste positie bevindt samen op met geleiderail.<br />

Stap 3: Laat de vergrendelingspen in het midden van de pedaalarm in het vergrendelingsmechanisme<br />

achteraan op de geleiderail vastklikken.<br />

Stap 4: Herhaal stap 2 en 3 aan de andere kant. Voor deze zijde moet echter de vergrendelingspen<br />

aan het uiteinde van de pedaalarm gebruikt worden.<br />

OPENKLAPPEN<br />

Let op het volgende: Het is belangrijk dat u de volgende stappen exact volgt.<br />

Stap 1: Ga naast het toestel staan en pak de linker pedaalarm en de linker geleiderail<br />

stevig vast. Druk op de ontgrendelingsknop (achteraan op de geleiderail) en laat de pedaalarm<br />

en de geleiderail langzaam omlaag glijden.<br />

Stap 2: Herhaal stap 1 aan de rechterkant.<br />

DE ELLIPTICAL TRAINER GEBRUIKEN<br />

STROOM<br />

U sluit uw programmeerbare Elliptical Trainer met een stroomkabel op het stopcontact aan.<br />

De stroomaansluiting bevindt zich aan de voorzijde van uw toestel, in de buurt van de<br />

staande voet.<br />

6 7<br />

LET OP<br />

LET OP<br />

STAND VAN DE VOETEN<br />

Gebruik de Elliptical Trainer niet, als de stroomkabel of de stekker beschadigd<br />

is. Gebruik de Elliptical Trainer niet, als hij niet volgens de<br />

voorschriften werkt.<br />

TRANSPORT<br />

Uw Elliptical Trainer is uitgerust met transportrollen, die<br />

in de voorste staande voet zijn ingebouwd. Neem de<br />

consolestang in ingeklapte positie vast, kantel het<br />

toestel naar u toe en rol het over de grond.<br />

Onze trainingstoestellen zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardige<br />

elementen en kunnen tot 150 kilogram wegen. Wees dus voorzichtig en<br />

laat u zich desnoods bij het transport helpen door iemand anders.<br />

Als u uw voeten helemaal vooraan op de voetpedalen zet, verhoogt u daarmee de traphoogte. Uw<br />

training is te vergelijken met het trainen op een steptrainer. Als u uw voeten helemaal achteraan op<br />

de voetpedalen zet, verlaagt u daarmee de traphoogte. Zo heeft u een glijdend gevoel, net zoals<br />

waneer u gemakkelijk wandelt of loopt.<br />

U kunt op uw Elliptical Trainer zowel vooruit als achteruit trappen. Hierdoor kunt u uw training<br />

variëren en doelgericht bepaalde spiergroepen trainen, bijvoorbeeld de dijbeen- of kuitspieren.


8<br />

<strong>Andes</strong> 2 console<br />

A. Toetsenfunctie<br />

PROGRAMMA-OVERZICHT<br />

HANDMATIG /<br />

PROGRAMMA /<br />

GEBRUIKER<br />

TPM-/ SNELHEID<br />

AFSTAND<br />

PROGRAMMA'S<br />

(P1 – P12)<br />

OP NUL ZETTEN<br />

START / STOP<br />

FITNESSLEVEL<br />

B. Consoleweergave<br />

INSTELLING<br />

HANDMATIG<br />

CONSOLE-<br />

WEERGAVE<br />

INVOER-<br />

MOGELIJKHEID<br />

1 ~ 16<br />

WEERSTAND<br />

(± 1 LEVEL)<br />

GEHEUGEN<br />

JA NEE<br />

PROGRAMMA P1 ~ P12 1 ~ 12 JA NEE<br />

GEBRUIKER<br />

(PROGRAMMA)<br />

TIJD<br />

U1 ~ U4 JA NEE<br />

0:00 ~ 99:59<br />

MINU SEC<br />

MINU SEC<br />

0:00 ~ 99:00<br />

± 1 MINU<br />

JA JA<br />

WEERSTAND<br />

NUL-<br />

STAND BESCHRIJVING<br />

GESLACHT<br />

HARTSLAG<br />

CALORIEËN<br />

DRAAI- / DRUKKNOP:<br />

• Druk op ENTER om uw<br />

instellingen te bevestigen<br />

• Kies met UP het<br />

programmaoverzicht &<br />

verhoog uw waarden<br />

• Kies met DOWN het<br />

programmaoverzicht & verlaag<br />

uw waarden<br />

Kies een weerstandsgraad van 1 ~ 16<br />

1. P1 ~ P12;<br />

2. Het door u gekozen programma verschijnt op de dot-matrix.<br />

3. Kies emt de draaiknop een programma en bevestig met<br />

ENTER.<br />

4. Na de programmakeuze kunt u met de draaiknop<br />

de weerstand aanpassen. Bevestig met ENTER en toets<br />

de door u gewenste trainingsduur in.<br />

1. De gebruiker kan de programmasegmenten zelf samenstellen<br />

met de draaiknop. Bevestig met de Entertoets.<br />

1. Tijd verschijnt doorlopend in beeld.<br />

2. Als de tijd aflopend in beeld verschijnt, eindigt de training bij<br />

0.<br />

SNELHEID 0.0 ~ 99.9 km/u NEE NEE NEE Toont de huidige snelheid<br />

TPM<br />

0 ~ 15 ~ 99 NEE NEE NEE Toont het huidge aantal omwentelingen per minuut.<br />

AFSTAND<br />

20-50-150 (KG)<br />

GEWICHT<br />

40-100-350 (LB)<br />

±1<br />

HART-<br />

SLAG-<br />

WEERGAVE<br />

0.0 ~ 99.9<br />

KM (ML)<br />

CALORIEËN 0 ~ 999 CAL<br />

GESLACHT<br />

LEEFTIJD<br />

GROOTTE<br />

AAN / UIT<br />

C. Eerste stappen<br />

0.0 ~ 99.90<br />

± 0.1 stappen<br />

0 ~ 990<br />

± 10<br />

JA JA<br />

JA<br />

JA<br />

JA NEE<br />

10 -25 -99<br />

100 -160 -200<br />

±1 JA NEE<br />

(CM)<br />

40 -60 -80 (INCH)<br />

±1 JA NEE<br />

JA NEE<br />

NEE NEE NEE<br />

1. Toont uw afgelegde afstand.<br />

2. Als de afstand aflopend in beeld verschijnt, eindigt de training<br />

bij 0.<br />

1. Toont het aantal door u verbrande calorieën.<br />

2. Als de calorieënaflopend in beeld verschijnen, eindigt de<br />

training bij 0.<br />

Kies uw geslacht (man/vouw)<br />

Vooraf ingestelde leeftijd is 25.<br />

Vooraf ingestelde grootte (H.T.) is 160cm (60inch)<br />

Vooraf ingesteld gewicht (W.T.) is 50 kg<br />

(100LB)<br />

1. Weergave knippert bij hoge hartslag snel en bij lage hartslag<br />

langzaam.<br />

2. Als er geen hartslag is, verschijnt er geen symbool in beeld.<br />

1. INSCHAKELEN<br />

Zorg er voor dat u de juiste adapter gebruikt (6V / 500mA).<br />

2. GEBRUIKER / PROGRAMMA / LEEFTIJD / GROOTTE / GEWICHT<br />

Kies een gebruiker en toets uw leeftijd, grootte en gewicht in. Deze gegevens zijn nodig om uw<br />

trainingsresultaat te berekenen.<br />

3. HANDMATIG / PROGRAMMA'S / GEBRUIKER<br />

U kunt kiezen uit verschillende trainingsprogramma's. Lees hierover meer op de volgende pagina bij<br />

PROGRAMMAOVERZICHT.<br />

4. HANDMATIG / PROGRAMMA'S / GEBRUIKER BEVESTIGEN<br />

Bevestig uw instellingen.<br />

5. TIJD / AFSTAND / CALORIEEN / HARTSLAG<br />

Voer de door u gewenste trainingswaarden in die tijdens het trainen teruggeteld moeten worden. Als u<br />

geen cijfers intoetst zal de console uw trainingscijfers vanaf nul tellen.<br />

6. ENTER / UP / DOWN<br />

Met UP kunt u uw waarden verhogen. Met DOWN kunt u uw waarden verlagen. Druk op ENTER om<br />

uw invoer te bevestigen<br />

7. RECOVERY<br />

Druk na het trainen op de RECOVERY-toets en de computer zal aan de hand van uw trainingscijfers<br />

uw fitnesslevel berekenen.<br />

9


TRAININGSADVIEZEN<br />

TIPS STRETCHING<br />

VOORDAT U BEGINT MET EEN TRAININGSPROGRAMMA, MOET U ALTIJD EERST UW HUISARTS<br />

RAADPLEGEN.<br />

HOE VAAK? (Trainingsfrequentie)<br />

De Amerikaanse associatie van cardiologen adviseert om minstens 3 tot 4 maal per week te trainen om uw<br />

hart fit te houden. Als u een ander doel heeft, bijv. uw gewicht of lichaamsvet te verminderen, zult u uw doel<br />

sneller bereiken als u vaker traint. Ongeacht het feit of u 3 of 6 dagen per week traint, moet u er naar streven<br />

om van sport een levenslange gewoonte te maken. Veel mensen houden met succes een fitnessprogramma<br />

vol, als ze een bepaald uur van de dag voor sport reserveren. Dat kan ‘s morgens zijn vóór het<br />

ontbijt, tijdens de middagpauze of ’s avonds bij het tv kijken. De routine is belangrijker dan het tijdstip. Het<br />

is bovendien zeer belangrijk dat u op het gekozen tijdstip niet gestoord wordt. Om uw fitnessprogramma vol<br />

te kunnen houden, moet het een prioriteit in uw leven worden. Neem dus snel uw agenda en een potlood<br />

en noteer uw trainingstijden voor de volgende maand!<br />

HOE LANG? (Trainingsduur)<br />

Voor het trainen van uw uithoudingsvermogen moet de duur van uw trainingseenheden tussen 24 en 60<br />

minuten liggen. Maar begin langzaam en voer de trainingsduur stapje voor stapje op. Als u de afgelopen<br />

jaren niet sportief actief geweest bent, is het beter als uw trainingsduur in het begin 5 minuten bedraagt. Uw<br />

lichaam heeft tijd nodig om te wennen aan de training. Als u er naar streeft om uw gewicht te verminderen,<br />

is het zinvol de trainingsduur op te voeren, maar wel te trainen met een lage weerstandsgraad. Een trainingsduur<br />

van 48 minuten en langer is het meest geschikt om af te nemen.<br />

HOE INTENSIEF? (Trainingsintensiteit)<br />

Hoe intensief u uw training plant, hangt ook af van uw doelstellingen. Als u uw trainingstoestel gebruikt om<br />

uzelf voor te bereiden op een marathon, zult u waarschijnlijk harder trainen dan wanneer u „alleen maar“ uw<br />

fitness wilt verbeteren. Ongeacht uw doelstellingen op lange termijn moet u altijd langzaam beginnen met<br />

trainen. Cardiovasculaire training hoeft geen pijn te doen, als u iets goeds voor uw lichaam wilt doen! Er zijn<br />

twee mogelijkheden om uw trainingsintensiteit te meten. U meet uw hartslag ofwel met de pulssensoren of<br />

met een overal verkrijgbare draadloze polsmeter, of u beoordeelt het waarneembare niveau van de lichamelijke<br />

inspanning (en dat is gemakkelijker dan het klinkt).<br />

HET WAARNEEMBARE NIVEAU VAN DE LICHAMELIJKE INSPANNING<br />

De trainingsintensiteit kan gemakkelijk gemeten worden door het waarneembare niveau van de lichamelijke<br />

inspanning te beoordelen. Als u tijdens het trainen zodanig buiten adem raakt, dat u geen normaal gesprek<br />

meer kunt voeren, traint u te hard.<br />

DOE STRETCHING VÓÓR HET TRAINEN<br />

Wij adviseren u, vóór het trainen eerst gedurende enkele minuten een paar lichte stretching-oefeningen te<br />

doen. Hierdoor bent u beweeglijker tijdens het trainen en vermindert u de kans op blessures. Ga bij alle<br />

stretching-oefeningen voorzichtig te werk. De oefeningen mogen niet pijnlijk zijn. Zorg er voor dat u de<br />

oefeningen niet ongecontroleerd afbreekt, maar keer langzaam terug naar de uitgangspositie.<br />

2. DE DIJSPIEREN STRETCHEN<br />

Ga tegen een muur staan, til uw linker been op, neem<br />

met uw linker hand uw linker enkel vast en trek uw voet<br />

gedurende 15 seconden tegen uw dijbeen aan.<br />

Herhaal de oefening met uw rechter been en uw<br />

rechter hand.<br />

1. DE KUITSPIEREN STRETCHEN<br />

Ga vlak voor een muur staan. De punt van uw linker voet moet<br />

ongeveer 45 cm van de muur vandaan staan en de rechter voet<br />

moet ongeveer 30 cm van de andere voet verwijderd zijn. Steun met<br />

beide handoppervlakken tegen de muur aan. Houd de zool van uw<br />

voet helemaal op de grond en blijf gedurende 15 seconden in deze<br />

stand staan. Keer langzaam terug naar uw uitgangspositie.<br />

Verander van been en herhaal de oefening.<br />

3. DE BENEN EN DE ONDERSTE RUGSPIEREN STRETCHEN<br />

Ga met gesloten benen op de grond zitten en strek uw armen zo<br />

ver mogelijk recht naar voren toe. Buig uw knieën niet. Strek uw<br />

vingers helemaal naar uw tenen toe en houd ze gedurende 15<br />

seconden vast. Keer langzaam terug naar uw uitgangspositie en<br />

ga rechtop zitten. Herhaal de oefening eenmaal.<br />

16 17


TIPS<br />

TIPS<br />

HET BELANG VAN EEN OPWARMINGS-<br />

EN EEN AFKOELINGSFASE<br />

OPWARMEN<br />

U moet zichzelf de eerste 2 tot 5 minuten opwarmen. Bij het opwarmen maakt u uw spieren los en bereidt<br />

u zich voor op de intensieve training. Zorg er voor dat u zichzelf op het toestel op een laag tempo opwarmt.<br />

Uw posslag moet tijdens het opwarmen langzaam maar zeker de doelhartslag bereiken.<br />

AFKOELEN<br />

Stop nooit abrupt met trainen! Een afkoelingsfase van 3 tot 5 minuten geeft uw hart de kans zich langzaam<br />

aan te passen aan het feit dat er minder inspanning van geëist wordt. Zorg er voor dat u tijdens de afkoelingsfase<br />

op een laag tempo werkt, zodat uw hartslag langzamer kan worden. Herhaal de in het bovenstaande<br />

beschreven stretchingoefeningen na de afkoelingsfase en maak uw spieren los.<br />

BEREIK UW FITNESSDOELEN<br />

Een belangrijke stap bij het opstellen van een langlopend fitnessprogramma is het vastleggen van de punten<br />

die u zichzelf ten doel stelt. Is uw hoofddoel gewichtsvermindering? Een verbetering van de spiertonus?<br />

Verlaging van het stresspeil? Een voorbereiding op de loopwedstrijden in het voorjaar? Als u weet wat uw<br />

doelstellingen zijn, is het voor gemakkelijker een effectief trainingsprogramma op te stellen. Zo zouden uw<br />

trainingsdoeleinden en de trainingsintensiteit er uit kunnen zien:<br />

• Gewichtsvermindering: geringere trainingsintensiteit, maar een langere trainingsduur<br />

• De spieren sterker en strakker maken: intervaltraining, afwisselen tussen een hoge en een lage trainingsintensiteit<br />

• Meer energie in het dagelijks leven: vaker dagelijks trainen<br />

• Betere sportieve prestaties: hoge trainingsintensiteit<br />

• Beter uithoudingsvermogen: middelmatig intensief, langer trainen<br />

Definieer uw doelstellingen zo nauwkeurig en meetbaar mogelijk en zet uw doelstellingen vervolgens op<br />

papier. Hoe nauwkeuriger u uw doelstellingen definieert, des te gemakkelijker zult u vooruitgang boeken. Als<br />

u doelen op lange termijn heeft, moet u ze onderverdelen in maandelijkse en wekelijkse etappedoelen.<br />

Doelstellingen op lange termijn motiveren u wellicht onvoldoende. Doelen op korte termijn zijn gemakkelijker<br />

te bereiken. U kunt op de console verschillende gegevens in beeld brengen (afstand, calorieënverbruik, trainingsduur),<br />

om te zien hoe u vooruitgang boekt.<br />

Trainingsdagboek<br />

Kopieer de week- en maandtabellen op de volgende pagina's. Begin nu met het bijhouden van een eigen<br />

trainingsdagboek. Op die manier kunt u later met voldoening terugkijken op de door u geabsolveerde trainingseenheid.<br />

U ziet hoe ver u gekomen bent en waar u ooit begonnen bent.<br />

WEEKTABEL<br />

WEEK NR. WEEKDOEL<br />

WEKELIJKS TOTAAL<br />

18 19<br />

DAG<br />

ZONDAG<br />

MAANDAG<br />

DINSDAG<br />

WOENSDAG<br />

DONDERDAG<br />

VRIJDAG<br />

ZATERDAG<br />

D A T U M AFSTAND CALORIEËN TIJD COMMENTAREN<br />

WEEK NR. WEEKDOEL<br />

DAG<br />

ZONDAG<br />

MAANDAG<br />

DINSDAG<br />

WOENSDAG<br />

DONDERDAG<br />

VRIJDAG<br />

ZATERDAG<br />

WEKELIJKS TOTAAL<br />

D A T U M AFSTAND CALORIEËN TIJD COMMENTAREN<br />

WEEK NR. WEEKDOEL<br />

DAG<br />

ZONDAG<br />

MAANDAG<br />

DINSDAG<br />

WOENSDAG<br />

DONDERDAG<br />

VRIJDAG<br />

ZATERDAG<br />

WEKELIJKS TOTAAL<br />

D A T U M AFSTAND CALORIEËN TIJD COMMENTAREN


MAANDTABEL<br />

MAAND MAANDDOEL<br />

WEEK NR. AFSTAND CALORIEË N TIJD<br />

MAANDELIJKS TOTAAL<br />

MAAND MAANDDOEL<br />

WEEK NR. AFSTAND CALORIEË N TIJD<br />

MAANDELIJKS TOTAAL<br />

MAAND MAANDDOEL<br />

WEEK NR. AFSTAND CALORIEË N TIJD<br />

MAANDELIJKS TOTAAL<br />

FOUTEN LOKALISEREN<br />

Uw <strong>Horizon</strong> Elliptical Trainer is ontworpen voor langdurig eenvoudig gebruik. Als er toch een probleem<br />

mocht ontstaan, probeer dan dit probleem op te lossen met behulp van de onderstaande lijst waarmee u<br />

fouten kunt lokaliseren en verhelpen.<br />

Probleem: De console werkt niet.<br />

Oplossing: Controleer het volgende:<br />

• Is de stroom/netkabel goed aangesloten. Controleer de zekering.<br />

• Gebruikt u de juiste adapter? Gebruik uitsluitend de door <strong>Horizon</strong> gefabriceerde en goedgekeurde<br />

adapters.<br />

• Is de adapter goed ingestoken en is hij ook niet beschadigd of vastgeklemd?<br />

• Is de Aan/Uit-schakelaar aangezet (hoeft niet voor alle modellen te gelden)?<br />

• Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder de console en controleer alle<br />

verbindingen op de console. Zorg er voor dat er niets beschadigd of vastgeklemd is.<br />

Probleem: De console werkt, maar tijd/toeren per minuut verschijnt niet in beeld.<br />

Oplossing: Controleer het volgende:<br />

• Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder de console en controleer alle<br />

verbindingen op de console. Zorg er voor dat er niets beschadigd of vastgeklemd is.<br />

• Als u het probleem met de bovenstaande stap niet kunt oplossen, bestaat de kans dat de snelheidssensor<br />

en/of de magneet weggevallen of beschadigd is/zijn.<br />

Probleem: Het weerstandslevel is verkeerd, ofwel te sterk of te zwak.<br />

Oplossing: Controleer het volgende:<br />

• Gebruikt u de juiste adapter? Gebruik uitsluitend de door <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> gefabriceerde en<br />

goedgekeurde adapters.<br />

• De console moet teruggezet worden op nul. Zo kan de vooraf ingestelde weerstand bereikt worden. Start<br />

de console en controleer de weerstand.<br />

Probleem: De rolwielen laten deeltjes achter op de geleiderail.<br />

Oplossing: Controleer het volgende:<br />

• Dit zijn normale slijtageverschijnselen. Veeg gewoon met een vochtige doek over de rolwielen en de<br />

geleiderail.<br />

Probleem: De Elliptical Trainer maakt een klikkend of piepend geluid.<br />

Oplossing: Controleer het volgende:<br />

• Het toestel staat op een vlakke ondergrond.<br />

• Verwijder alle schroeven, die u bij de montage gebruikt heeft, vet de contactpunten in en draai alle<br />

schroeven weer vast.<br />

20 21


FOUTEN LOKALISEREN HARTSLAG VEELVULDIG GESTELDE VRAGEN OVER HET TOESTEL<br />

Probleem: De hartslagweergave werkt niet.<br />

Oplossing: Verwijder de console en controleer of alle hartslagkabels goed op de console zijn aangesloten.<br />

In de volgende omstandigheden kunnen verkeerde cijfers gemeten worden:<br />

• U grijpt de grijpstangen te stevig vast. Houd de grijpstangen niet te stevig vast als uw handen op de<br />

pulssensoren liggen.<br />

• Constante bewegingen en trillingen, omdat u tijdens de hele training uw handen op de pulssensoren laat<br />

rusten. Als er verkeerde gegevens worden aangegeven, moet u uw handen op de pulssensoren leggen<br />

totdat uw hartslag wordt aangegeven. Niet langer.<br />

• Als u tijdens het trainen zwaar ademhaalt.<br />

• Als u ringen draagt.<br />

• Als u handen droog of koud zijn. Wrijf in uw handen om ze vochtig te maken of op te warmen.<br />

• Bij hartritmestoringen.<br />

• Bij arteriosclerose of doorbloedingsstoringen van de kransslagaders.<br />

• Als u veel eelt op uw handen heeft.<br />

OPMERKING: Controleer of er bronnen in de buurt van de plaats waar u traint zijn die storingen kunnen<br />

veroorzaken, bijv. TL-buizen, computers, schrikdraad, alarminstallaties of installaties met grote motoren.<br />

Deze apparaten kunnen voor verkeerde indicaties zorgen.<br />

Als u het probleem aan de hand van de bovenstaande mogelijke oplossingen niet kunt verhelpen, gebruik<br />

het toestel dan niet meer en schakel het uit.<br />

Als u onze service of uw dealer opbelt, heeft u waarschijnlijk de volgende informatie nodig. Noteer vóór het<br />

gesprek de volgende gegevens:<br />

• de naam van het model<br />

• het serienummer<br />

• de datum van aanschaf (kassabon of credit-cardspecificatie)<br />

Om uw toestel een onderhoudsbeurt te kunnen geven, zal <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> u waarschijnlijk een aantal<br />

gedetailleerde vragen stellen over de ontstane problemen. Dat kunnen de volgende vragen zijn:<br />

• Sinds wanneer bestaat het probleem?<br />

• Treedt dit probleem elke keer op als u het toestel gebruikt? Bij elke gebruiker?<br />

• Als er sprake is van een geluid: hoort u dit geluid aan de voorkant of aan de achterkant van het toestel?<br />

Wat voor soort geluid is het (bijv. kloppen, schuren, piepen, zoemen)?<br />

• Heeft u een probleem met de weerstand? Is de weerstand altijd te hoog of te laag? Verandert de weerstand<br />

als u de toetsen voor de weerstand indrukt? Verandert de weerstand als u traint?<br />

• Is het toestel gesmeerd en onderhouden volgens het onderhoudsplan?<br />

• Treedt het probleem op als u de armstangen gebruikt of niet gebruikt?<br />

Door de antwoorden op deze vragen zullen de technici in staat zijn, de vereiste reserveonderdelen te<br />

bestellen en u de technische ondersteuning te geven, die nodig is om u en uw <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong> Elliptical<br />

Trainer weer aan het lopen te krijgen!<br />

Zijn de geluiden, die het toestel maakt, normaal?<br />

Onze trainingstoestellen behoren tot de stilste op de markt, omdat zij zijn uitgerust met een<br />

snaaraandrijving en een frictieloze magneetweerstand. Wij gebruiken kogellagers en riemen van<br />

de allerbeste kwaliteit om ongewenste geluiden tot een minimum te beperken. Het is echter<br />

mogelijk dat u ondanks een geringe wrijving toch andere lichte mechanische geluiden hoort. In<br />

tegenstelling tot verouderde technologieën maken onze toestellen geen ventilatie-, wrijvingsriem-<br />

of schakelgeluiden om dergelijke geluiden te onderdrukken. Mechanische geluiden die ook met<br />

tussenpozen kunnen optreden, zijn normaal en ontstaan door de niet onaanzienlijke hoeveelheid<br />

energie van het snel ronddraaiende vliegwiel. Kogellagers, riemen en andere draaiende delen<br />

kunnen geluiden veroorzaken, die versterkt worden door het frame en de behuizing. Ook is het<br />

normaal, als geluiden tijdens het trainen enigszins veranderen. Dit komt doordat de afzonderlijke<br />

delen uitzetten als gevolg van de warmte.<br />

Waarom is mijn hometrainer luider dan die bij de dealer?<br />

Alle fitnesstoestellen lijken in een grote showroom zachter te zijn, omdat daar altijd meer achtergrondgeluiden<br />

voorkomen dan bij u thuis. Bovendien ontstaan er op een tapijt minder vibraties<br />

dan op een houten vloer of een parketvloer. Als u uw hometrainer in de buurt van een muur staat,<br />

hoort u bovendien meer geluiden als gevolg van weerkaatsing van het geluid. Een goed middel<br />

tegen vloervibraties zijn onderlegmatten.<br />

Hoe lang is de levensduur van de riem?<br />

Uit onze tests is gebleken dat een feilloos gebruik zonder onderhoud ook na enkele duizenden<br />

uren nog mogelijk is. Deze riemen staan bijvoorbeeld op motorfietsen bloot aan veel hogere<br />

belastingen.<br />

Kan ik de Elliptical Trainer beter verschuiven als ik hem gemonteerd heb?<br />

Uw <strong>Horizon</strong> Elliptical Trainer heeft aan de voorzijde ingebouwde transportrollen. U kunt uw toestel<br />

heel gemakkelijk voortbewegen op de voorste transportrollen. Het is belangrijk dat u uw <strong>Horizon</strong><br />

Elliptical Trainer plaatst in een passende, aangename ruimte. Uw toestel neemt slechts weinig<br />

plaats in beslag. Veel klanten zetten hun trainingstoestel voor de televisie of voor een venster. Zet<br />

uw trainingstoestel echter niet in een kelder die nog maar half af is. Om er voor te zorgen dat de<br />

training een dagelijkse, gewenste bezigheid wordt, moet uw trainingstoestel in een ruimte staan<br />

die aangenaam voor u is.<br />

Kan ik achteruit trappen op mijn Elliptical Trainer?<br />

U kunt zowel vooruit als achteruit trappen, zodat u bepaalde spiergroepen doelgerichter kunt<br />

trainen.<br />

22 23


D:<br />

Entsorgungshinweis <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong>/Vision <strong>Fitness</strong> - Produkte sind receyclebar. Führen<br />

Sie das gerät am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche<br />

Sammelstelle).<br />

GB:<br />

Waste Disposal <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong>/Vision <strong>Fitness</strong> products are recyclable. At the end if its<br />

useful lifeplease dispose of this article correctly and safely ( local refuse sites).<br />

F:<br />

Remarque relative à la gestion des dèchets Les produits <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong>/Vision<strong>Fitness</strong><br />

sont recyclables. A la fin sa durrèed‘utilisation, remettez I´appareil à un centre de gestion<br />

de dèchets correct (collectelocale).<br />

NL:<br />

Verwijderingsaanwijzing<strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong>/Vision <strong>Fitness</strong> producten zijn recycleerbaar.<br />

Breng het apparaataan het einde van de gebruiksduur naar een vaekundig verzampelbunt<br />

voorrecycling.<br />

E:<br />

Informaciones para la evacuaciònLos productos de <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong>/Vision <strong>Fitness</strong> son<br />

riciclables. Cuando se terminala vida ùtil de un aparato o una màquina, entrèguelos an<br />

una impresa local deeleiminaciòn de residuos para su reciclaje.<br />

I:<br />

Indicazione sullo smaltimentoI prodotti <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong>/Vision <strong>Fitness</strong> sono reciclabill.<br />

Quando I‘apparecchionon servirà più, portatelo in un apposito punto di raccolta della<br />

Vostra città(Punti di raccolta comunall).<br />

PL:<br />

Wskazòwka dotyczàca usuwania odpadòw.Producty firmy <strong>Horizon</strong> <strong>Fitness</strong>/Vision <strong>Fitness</strong><br />

podlegajà recyklingowi. Pod koniecokresu o‘ywalnoÈcl pros‘z oddac urzàdzenie do<br />

wlaÈciwego punkto usuwaniaodpadòw (lokalny punkt zbiorczy).


STYLE FITNESS GmbH<br />

Europaallee 51<br />

D-50226 Frechen<br />

Algemene informatie:<br />

Telefoon +49-(0)2234-9997-100<br />

Fax +49-(0)2234-9997-200<br />

E-mail: info@stylefitness.de<br />

Technische hotline:<br />

Telefoon +49-(0)2234-9997-500<br />

E-mail: service@stylefitness.de<br />

www.stylefitness.de

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!