Stadskrant juli-augustus 2011 - Stad Kortrijk

kortrijk.be

Stadskrant juli-augustus 2011 - Stad Kortrijk

A a l b e k e

B e l l e g e m

B i s s e g e m

H e u l e

K o o i g e m

K o r t r i j k

M a r k e

R o l l e g e m

aan het woord

De Stroom

pz vlaS

23 wijkinspecteurs

vakantietipS

Zustersteden

StadSkrant

KortrijK

juli-augustus 2011 • wordt maandelijks gratis verspreid • met 7 bladzijden UiT in Kortrijk

met

uitneembare

brochure

“zomer in

KorTrijK”

zomer

vaKantie

in eigen stad


w w w . k o r t r i j k . b e

In deze Stadskrant:

en verder:

• Het raadsel van de dodo > 3

• Vroeger en nu > 10

• Achter deze gevel schuilt > 12

Kortrijk Kort > 17

• De Mensen > 19

Stadskiekjes > 27

2 | StadSkrant kortrijk

Jeroen Marijsse droomt dat Kortrijk zich

de meest toegankelijke stad van Vlaanderen

kan noemen. Als coördinator van

De Stroom gaat hij op zoek naar een antwoord

op specifieke vrijetijds- of vormingsvragen.

Lees meer op p. 4-5.

De wijkinspecteur is al jarenlang een vertrouwd

figuur in het straatbeeld. Hij/zij is

als het ware de oren en ogen van de politie.

Maak kennis met de verantwoordelijke

voor jouw buurt op p. 6-7.

Heb je nog geen concrete reisplannen?

Dan loont het de moeite om één van

de Kortrijkse zustersteden te verkennen.

Maak je keuze op p. 8-9.

OC De Neerbeek krijgt binnenkort een volledige

facelift. De aanpassingen aan het

ontmoetingscentrum moeten een oplossing

bieden voor een aantal beperkingen op

de huidige site. Bekijk het ontwerp op p. 11.

Heb je nood aan rust na een druk werkjaar?

Dan moet je beslist intekenen op de vele

wandel-, fiets- of boottochten in de stad. Je

leest er meer over op p. 13-16.

Je kinderen hebben pech als ze dachten

dat ze de hele zomer konden rondlummelen.

Daar krijgen ze de kans niet voor, met

een reusachtig pakket sport, cultuur en

avontuur waar ze rijkelijk uit kunnen kiezen.

Blader snel naar p. 20.

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan

huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie,

Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 39.500 exemplaren | Foto cover: Patrick Holderbeke | Klachten over de bedeling? Neem contact op

met het Team Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? De redactie verneemt het graag via stadskrant@kortrijk.be.

Vrijwilliger Van de maand

Paul Breye

De laatste jaren zijn buurt- en straatfeesten duidelijk

in opmars. Het is de ideale gelegenheid om je buren op

een andere manier te leren kennen. De stad biedt al heel

wat ondersteuning, maar uiteindelijk zorgen de vele

vrijwillige medewerkers voor de goede afloop van het

feest. Één van die helpende handen is Paul Breye. Hij is

al meer dan tien jaar actief als vrijwilliger.

Zomaar in een buurt wonen zonder engagement, is niet aan

Paul besteed. Hij kwam in 1994 in Kortrijk wonen en raakte via

de toenmalige gebiedswerker actief betrokken bij de buurtwerking

van Overleie. Hij draaide onder meer mee in het

wijkproject van theater Antigone. Paul was overigens vijf jaar

voorzitter van het oudercomité van het Sint-Amandscollege

Noord. Later rolde hij in de vzw Kre-aktief waar hij intussen

voorzitter is. “Kre-aktief is een vrijwilligersorganisatie die sinds

2001 kansarme kinderen en jongeren wil steunen in hun vrijetijdsbesteding.

Om dit te kunnen doen, helpen we aan de bar

tijdens het Student Welcome Concert en verkopen we ontbijtpakketten

voor vaderdag.” Ook in zijn eigen buurt steekt Paul

graag een tandje bij. Sinds vorig jaar organiseert hij samen met

enkele buren een ‘buurbecue’. “Het concept is eenvoudig. Iedereen

brengt zijn eigen vlees mee om op de barbecue te leggen,

wij zorgen voor de groenten en de drank. Het is immers

de gezelligheid die telt!”

, Wil je ook een buurtfeest op poten zetten? Neem dan een kijkje op

www.kortrijk.be/tipsvoororganisatoren. Wil je liever meedraaien als

vrijwilliger bij Kre-aktief? Surf dan naar www.kreaktief.be

1777

1777

vrijwilligers

verdraaid

GOeD


Het mysterie van de dodo

De organisatoren van de Savery-expo hebben oog voor de

noden van de jongste bezoekers. Het Broelmuseum gaf

opdracht aan de vzw Rijms om een spannend familieparkoers te

bedenken voor kinderen, ouders en grootouders.

Het spel ‘Het raadsel van de dodo’ is bestemd

voor kinderen van 9 tot 12 jaar.

een gekke wetenschapper die een geheim

onderzoek voert, heeft de hulp van de kinderen

nodig. Zij zijn de wetenschappersschilders

die het mysterie van de dodo

moeten ontrafelen. Deze vogel is lang

geleden uitgestorven. Gehuld in een schilderskiel

onderzoeken zij de schilderijen van

Roelandt Savery om te achterhalen hoe die

rare vogel er eigenlijk uitzag. Kinderen tot

12 jaar nemen gratis deel aan het spel. Hun

ouders en/of begeleiders betalen 8 euro

(inclusief toegangsticket expo Savery).

55-plussers tellen 5 euro neer. Wie jonger

is dan 26 geniet van het tarief van 1 euro.

Deelnemers aan het spel waren alvast

enthousiast. Het Broelmuseum noteerde

volgende reacties: “Keitof spel”, “Heel leuke

muziek waarop wij mochten dansen”, “Sjiek

en ’t is jammer dat het al voorbij was” en

“Wij krijgen zelfs een kadootje achteraf’.

in de ban van de dodo

Blikvanger op de Roelandt Saverystentoonstelling

is de opgezette dodo. Neder-

landse zeevaarders deden in de 16e eeuw

een ontdekking op Mauritius: een vreemd

en komisch gebekte vogel die niet kon vliegen.

Zij brachten het domme dier als rariteit

mee naar europa. Daarmee bezegelden ze

het trieste lot van de vogel. Op het einde

van de 17e eeuw was hij al uitgestorven.

Gelukkig heeft Roelandt Savery de dodo

veel geschilderd. Het dier diende als inspiratiebron

voor Alice in Wonderland, Harry Potter

en Ice Age. In engeland en Berlijn kan de

dodo bogen op heuse fanclubs.

, 056 27 77 80 of

broelmuseum@kortrijk.be

De Stadskrant geeft drie families de

kans om dit spel gratis te spelen en zo

de expo kosteloos te bezoeken. Stuur

tegen woensdag 6 juli een mailtje

met onderwerp ‘het raadsel van de

dodo’ naar broelmuseum@kortrijk.be.

De medewerkers van het

museum brengen de

drie winnaars persoonlijk

op de hoogte.

WIN

m u s e a

winnaars

fotowedstrijd

In mei lanceerde de Stadskrant een

oproep om communie- of lentefeestfoto’s

met een Kortrijkse achtergrond

in te sturen. We kregen

heel wat leuke inzendingen binnen

waaruit de juryleden onderstaande

foto’s kozen als top drie. De winnaars

ontvangen eerstdaags een

speelbon ter waarde van 10 euro.

Wil je alle ingezonden foto’s herbekijken?

Surf dan naar www.kortrijk.

be/stadskrantwedstrijd.

Wie geregeld aan P Appel voorbij rijdt,

kent ongetwijfeld deze graffititekening.

copyright: Dominique Hellin

Nina geniet van de eerste lentezon in

het Koning Albertpark. Op de achtergrond

zie je de Dambrug.

copyright: Frederik Gheysen

De Kortrijkse spoorweg leent zich

uitstekend voor foto’s met een mooi

diepteperspectief.

copyright: Vic Debonne

StadSkrant kortrijk | 3


vrijwilligers

verdraaid

GOeD

4 | StadSkrant kortrijk

De Stroom vult

vrijetijdsvragen in

“Met de doelgroep – volwassenen en jongeren met een

beperking - gaan wij met de stroom mee inzake het vrijetijds-

en vormingsaanbod. Maar wij roeien ook tegen die stroom op.

Wij boksen op tegen de hardnekkige vooroordelen die over de

gasten bestaan. Wij blijven uitdagen en zetten ons af tegen de

hype van de special events voor personen met een beperking.

Wij ijveren voor een zo groot mogelijke toegankelijkheid”,

aldus een besliste Jeroen Marijsse, coördinator van De Stroom.

“De Stroom gaat samen met de persoon

met een beperking op zoek naar een antwoord

op zijn specifieke vrijetijds- of vormingsvraag.

Bijvoorbeeld: een dame van

40 wil overdag zwemmen en is van plan

om te voet naar het zwembad te gaan.

Samen met haar pluizen wij de verschillende

mogelijkheden uit en indien nodig

vergezelt een vrijwilliger haar bij de eerste

zwembeurt. Zo kan die dame haar

drempelvrees overwinnen”, steekt Jeroen

Marijsse van wal.

© Foto Hol


“De rode draad is zo

gewoon mogelijk”

samen op reis

“De vrijetijdsvragen zijn divers: van het kiezen

van een theatervoorstelling, over het

bestellen van de toegangskaartjes voor

een cultureel evenement tot het boeken

en organiseren van een vakantie naar

Schotland. In dat laatste geval bereiden

een vrijwilliger en de persoon met de beperking

samen de reis grondig voor. Uiteraard

zorgen wij ervoor dat het klikt tussen

de vrijwilliger en diegene die op stap wil.

en daarbij staat die laatste steeds centraal.

Voor alle duidelijkheid: de persoon met

een beperking gaat op reis, de vrijwilliger

gaat mee om hem bij te staan”.

Zo gewoon mogelijK

De Stroom organiseert zelf een vrijetijdsaanbod.

“De rode draad daarbij is ‘zo gewoon

mogelijk’. Met onze activiteiten willen

wij waar het kan aansluiting vinden op het

reguliere aanbod. een treffend voorbeeld is

de Mediaclub. De deelnemers hebben de

keuze tussen film, bowlen, eten, dansen of

een culturele activiteit. Als zij beslissen de

Italiaanse keuken uit te proberen, dan gaan

wij in groepjes van maximum 8 personen

in verschillende Italiaanse restaurants uiteten.

Wij boeken nooit onder De Stroom,

maar gebruiken de naam van één van de

participanten of vrijwilligers. Wij zitten in

het restaurantgedeelte en niet in één of ander

achterzaaltje. Wij vragen geen speciale

behandeling. Wij willen op een zo gewoon

mogelijke manier genieten van ons avondje

uit. Uitzondering daarop is ons café Oprit

234 waar de deelnemers op vrijdag- en

zaterdagavond elkaar in een vertrouwelijke

sfeer en veilige omgeving ontmoeten voor

een glaasje en een gemoedelijke babbel”,

benadrukt Jeroen Marijsse.

spelen is de boodschap

Deze filosofie trekt de coördinator door

naar de speelpleinwerking. “In samenwerking

met Team Jeugd van de stad Kortrijk

en de Warande organiseren wij elke

schoolvakantie Wasper in de Warande.

Onze opdracht bestaat er niet in om een

speciaal aanbod te creëren, maar wel om

iedereen zo gemakkelijk mogelijk te laten

deelnemen aan de bestaande activiteiten.

Onze kinderen zijn speelbeesten. Wij vertrekken

vanuit het spel, niet vanuit de beperking.

Onze monitoren geven extra uitleg

en ondersteuning bij het spel. Spelen

en nog eens spelen, dat is de boodschap.

In Wevelgem bieden wij een aangepaste

speelpleinwerking aan, Kasper, maar het is

de bedoeling dat die ingebed wordt in de

gewone werking”.

toeganKelijKe evenementen

Ook volwassenen moeten de kans krijgen

om zoveel mogelijk in te pikken op het

bestaande vrijetijdsaanbod. “Ik heb mijn

bedenkingen bij de hype die ontstaan is

rond de special events voor personen met

een beperking. Waarom de bestaande initiatieven

niet toegankelijk maken? Veel organisatoren

zetten de deuren al wijd open

voor de doelgroep, denk maar aan Dranouter,

Werchter, Pukkelpop, Couleur Café. Ook

andere regionale en lokale evenementen

leveren inspanningen op om hun evenement

toegankelijk te maken: verlaagde

balies voor aankoop van drankbonnetjes,

ringleiding voor slechthorenden, assistentie

waar nodig, aangepaste parkeerplaatsen,...

Wij moeten met de sector bedenken

hoe wij personen met een beperking kunnen

uitdagen om aan de events deel te nemen.

Ook de communicatie kan beter. Flyers

of affiches vermelden niet altijd dat het

evenement toegankelijk is. Nochtans zou

je op die manier de drempelvrees van veel

personen met een beperking wegwerken”,

aldus Jeroen Marijsse.

vrijwilligers

Vrijwilligers spelen een cruciale rol in De

Stroom. “Het is heel simpel: onze werking

valt of staat met vrijwilligers. Met vijf beroepskrachten

alleen redden wij het niet.

Wij tellen een 100-tal actieve vrijwilligers

met een harde kern van een 40-tal perso-

“Bij ons kan je

op duizend en

één manieren als

vrijwilliger aan de slag”

a a n H e t w o o r d

nen. Bij ons kan je op duizend en één manieren

als vrijwilliger aan de slag: als barverantwoordelijke,

als logistiek vrijwilliger,

individuele begeleider, noem maar op! De

meesten zetten de stap naar vrijwilligerswerk

om hun sociaal netwerk te verruimen.

Ook voor de deelnemers zelf scheppen de

vrijwilligers ontmoetingskansen”, besluit de

coördinator.

, www.destroom.be, 056 35 30 17

© Foto Hol

toegankelijke stad

Jeroen Marijsse droomt dat Kortrijk

zich de meest toegankelijke stad van

Vlaanderen kan noemen. De Stroom

zat samen met de Stedelijke Adviesraad

voor Personen met een Handicap

en de stad Kortrijk en zorgde

ervoor dat de evenementen tijdens

juli en augustus voor iedereen toegankelijk

zijn. Het ziet er naar uit dat

Kortrijk de begeerde titel kan verzilveren.

Tijdens het feestweekend van

9 en 10 juli is er onder andere een

toegankelijke gezinszoektocht in de

binnenstad, staan toegankelijkheidsstewards

paraat om assistentie te

bieden tijdens de optredens van Will

Tura en Natalia. een tolk vertaalt deze

concerten in Vlaamse Gebarentaal,

ringleiding en een rolstoelpodium

zijn voorzien. Voornoemde voorzieningen

zijn ook voorhanden tijdens

de evenementen in juli en augustus.

StadSkrant kortrijk | 5


P Z V l a s

24 wijken, 23 wijkinspecteurs

De kans is groot dat je hem of haar al eens door je straat hebt zien fietsen. Of misschien klopte

hij/zij ooit al bij je aan? De wijkinspecteur is al jarenlang een vertrouwd figuur in het straatbeeld.

De wijkinspecteur staat in voor de politionele

aanwezigheid in je buurt en is het eerste

aanspreekpunt als er problemen zijn. Hij of zij

staat in voor de nazorg bij een inbraak of diefstal

met geweld, spoort criminele activiteiten

op, controleert een adreswijziging, bemiddelt

bij een burenruzie, meldt schade aan het

wegdek of detecteert elk geval van sluikstorten.

Bovendien vervult de wijkinspecteur een

belangrijke preventieve rol. Hij of zij is vaak de

schakel tussen buurtbewoners en instanties

zoals de huisvestingsdienst of sociale instellingen.

Ken je de bevoegde persoon voor

jouw buurt nog niet? Hou dan zeker onderstaande

contactgegevens bij.

, www.pzvlas.be, rubriek ‘wijkwerking’

1. omgeving grote marKt

• Bekaert els

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60

• Contactpunt: Politiewinkel, St. Jansstraat 9

2. omgeving gerechtshof

• Degroote Rik

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60

• Contactpunt: Stadhuis dienst Burgerzaken,

Grote Markt 54

3. omgeving overleie

• Knockaert Nancy

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60

• Contactpunt: Buurtcentrum Overleie,

Overleiestraat 47

4. omgeving st. jan

• Samijn Rik

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60

• Contactpunt: Poortgebouw V-Tex, Pieter

Deconincklaan 23a

5. omgeving plein-buda

• Vandaele Debora

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60

• Contactpunt: Politiewinkel, St. Jansstraat 9

6 | StadSkrant kortrijk

6. omgeving brugsesteenweg

• Tanghe Philippe

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60

7. omgeving gentsesteenweg

• Verstraete Hans

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60

• Contactpunt: Buurtlokaal ’t Juwelierke,

Juweliersplein

8. omgeving dr. snellaertstraat

• Vermaut Jean-Marie

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60

• Contactpunt: Buildings III-Hofsteden,

Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan

52/02

9. omgeving doorniKsewijK

• Vandemeulebroucke Jean-Pierre

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60

• Contactpunt: Serres Dubbele Haagjes,

St. Denijsestraat 156-158

10. omgeving burgemeester gillonlaan

• Cael Marjolein

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60

• Contactpunt: Buurtbibliotheek Blauwe

Poort, Halenplein 8

11. omgeving lange munte

• Messiaen Luc

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60

• Contactpunt: Buurthuis De Lange Munte,

Lange Munteplein 7

12. omgeving ’t hoge

• Derde Johan

• St.-Amandslaan 26

056 27 12 60

13. omgeving marKsesteenweg/pottelberg

en omgeving loofstraat

• Gheldof Pol

• St.-Amandslaan 26

056 27 12 60

• Contactpunt: Rusthuis St. Jozef,

Condédreef 16

14. bellegem/Kooigem

• Clement Hilde

• Bellegemsestraat 107, Bellegem

056 20 48 29

• Molentjesstraat 1, Kooigem – 056 45 55 60

15. aalbeKe/rollegem

• Defever Nathalie

• Moeskroensesteenweg 69, Aalbeke

056 43 09 52

• Tombroekstraat 2, Rollegem – 056 27 77 66

16. omgeving marKesteert

• Tytgat Ronny

• Hellestraat 6, Marke – 056 24 08 23

17. omgeving rodenburg/baliestraat

• Pauwels eddy

• Hellestraat 6, Marke – 056 24 08 23

18. omgeving bissegemplaats

• Vanholme Iris

• Bissegemplaats 8, Bissegem – 056 35 53 95

19. omgeving gullegemsesteenweg

• Monserez Katrien

• Bissegemplaats 8, Bissegem – 056 35 53 95

20. omgeving KortrijKsestraat/

heule watermolen

• Huysentruyt Frank

• Lagaeplein 24, Heule – 056 24 06 30

21. omgeving disgracht/Kransvijver

• Folens Gina

• Lagaeplein 24, Heule – 056 24 06 30

22. omgeving heuleplaats/ringlaan

• Deprez Hans

• Lagaeplein 24, Heule – 056 24 06 30

23. sint-Katrien

• Maus Steven

• Weggevoerdenplein 1/01, Kuurne

056 36 58 60

• Contactpunt: Buurthuis ’t Senter,

St. Katrienplein 14 in Kuurne


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Politiezone Vlas

Kortrijk - Kuurne - Lendelede

Het wijkkantoor in de St.-Amandslaan 26 in Kortrijk is iedere werkdag open van 8 tot 12 uur en

van 13 tot 17 uur. De wijkinspecteurs in de deelgemeenten zijn gehuisvest in de oud-gemeentehuizen

of de ontmoetingscentra. Je kan er elke werkdag terecht van 8.30 tot 10 uur. Daarnaast

houden de wijkinspecteurs één tot twee keer per week spreekuur in de elf contactpunten

in Kortrijk. Je maakt hiervoor best vooraf een afspraak op het nummer 056 27 12 60.

19

20

21

22

23

P Z V l a s

PZ Vlas beZorgt je een

ZorgeloZe Vakantie

Met een aantal eenvoudige voorzorgmaatregelen

vertrek je een

pak geruster op reis. De politiezone

Vlas voorziet onder meer woningtoezicht

en kompasbandjes.

Kompasbandje

Plan je een dagje uit met je kroost?

Haal dan voor je vertrek een aantal gratis

kompasbandjes af in de Politiewinkel

in de Sint-Jansstraat. Op het bandje

noteer je de naam van je kind samen

met een telefoonnummer of de naam

van je hotel. Zo kunnen omstaanders

jou gemakkelijk bereiken als je zoon of

dochter verloren loopt. De politie raadt

wel aan om nooit je thuisadres op het

bandje te schrijven. Op die manier vermijd

je dat criminelen bruikbare gegevens

in handen krijgen.

afweZigheidstoeZicht

De dienst preventie van de politiezone

Vlas stelt bovendien alles in het werk

om je woning te bewaken tijdens je

afwezigheid. Vertrek je op reis of ben je

om een andere reden voor lange tijd

het huis uit, vraag dan afwezigheidstoezicht

aan bij de politiezone Vlas. Dit

houdt in dat een politieambtenaar op

onregelmatige tijdstippen een kijkje

neemt rond je woning. Voorwaarde is

Politiezone Vlas

wel dat er Kortrijk niemand - Kuurne - Lendelede thuis is en dat dit

een tijdelijke situatie is. Interesse? Vul

dan minstens één week voor je vertrek

het formulier in via het e-loket op

www.pzvlas.be. een papieren versie

van het aanvraagformulier kan je afhalen

bij het politiekantoor in je buurt.

, www.pzvlas.be

StadSkrant kortrijk | 7


V a k a n t i e t i P s

Bezoek eens een zusterstad!

Heb je nog geen concrete reisplannen? Dan loont het de moeite om één van de Kortrijkse

zustersteden te verkennen: Bad Godesberg (Duitsland, sinds 1964), Frascati (Italië, sinds 1967),

Saint-Cloud (Frankrijk, sinds 1993) en Windsor-Maidenhead (Groot-Brittannië, sinds 1981).

BAD GODeSBeRG

Bad Godesberg was vroeger een zelfstandige

stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-

8 | StadSkrant kortrijk

Westfalen. Sinds 1969 is het een chique

stadsdeel van Bonn. Toen Bonn nog de

hoofdstad van Duitsland was, telde Bad

Godesberg talrijke buitenlandse ambassades.

Bad Godesberg ligt aan de linkeroever

van de Rijn, tegenover het Zevengebergte.

De uitkijktoren Godesburg, een restant van

één van de eerste Rijn-kastelen uit 1210,

domineert de skyline. De toren is nu een

restaurant met een panoramisch zicht op

de Rijn. In het gezellige centrum kan je flaneren

langs de vele winkels, restaurants,

cafeetjes en terrasjes. een boottocht op

de Rijn is een originele manier om de stad

te ontdekken. De rivier is het decor voor

‘Rhein in Flammen’, een jaarlijks zomers

spektakel van vuurwerk, klank- en lichtspel.

Op een boogscheut ligt Bonn met onder

andere volgende culturele toppers: het

Beethovenhauss, het Museum Alexander

Koening (een zoölogisch museum), de

Munsterkathedraal, … .

FRASCATI

Frascati ligt op een half uurtje sporen van

Rome, tegen de noordwestelijke helling

van de Albaanse heuvels. Het european

Space Research Institute is er gevestigd.

Frascati maakt deel uit van de Castelli


Romani, een groepering van historische

dorpen. De stad is befaamd door haar typische

witte wijn en de beroemde 16e

eeuwse villa’s die de Romeinse aristocratie

liet bouwen. De Villa Aldobrandini, ook Belvedere

genoemd, is de bekendste. De stad

bevindt zich in een wijnstreek. Je kan er

vele authentieke wijnkelders - osteria - bezoeken

en van de typische witte huiswijn

en de lokale specialiteiten proeven. De cultuurliefhebber

kan zijn hart ophalen in Tusculum

op zowat 6 km van Frascati. Ruïnes

herinneren je aan de Klassieke Oudheid:

een amfitheater, een goed bewaard Grieks

theater, de onderbouw van de villa van Tiberius,

waterleidingen en citernen.

windSor-maidenhead

Windsor-Maidenhead maakt deel uit van

het engelse graafschap Berkshire en is

een fraaie stad langs de Thames. Door de

nabijheid van Londen (45 km) profileerde

Windsor-Maidenhead zich vroeger als een

belangrijke stopplaats voor reizigers. Nu

is deze plek een charmante voorstad met

een prima winkelcentrum met vele pubs

en restaurants. Windsor-Maidenhead geniet

bekendheid door Windsor Castle, één

van de indrukwekkende officiële residenties

van de Britse koninklijke familie. Windsor

Castle is al 900 jaar lang het grootste

nog bewoonde kasteel van de wereld. Het

kasteel is omringd door het Windsor Great

Park. De ‘Long Walk’, een 5 kilometer lange

weg, verbindt het kasteel met het park.

een aanrader voor de allerjongste toeristen

is Legoland waar je bekende gebouwen

kan bewonderen die uit kleine legostukjes

opgetrokken zijn. Je moet zeker een kijkje

nemen in de Windsor Guild Hall en het

prestigieuze eton College. Nabij Windsor

bevindt zich Ascot, de beroemde renbaan

voor paardenraces. Vooral de excentrieke

hoofdtooisels van de dames trekken dan

de aandacht. In de onmiddellijke omgeving

kan je onder andere Clivedon bezoeken.

Deze villa, die in het bezit is van de National

Trust, behoorde ooit toe aan Nancy

Astor en speelde een prominente rol in het

Profumo-schandaal. Blikvangers zijn de tuinen

en de bossen. een wandeling langs de

Thames brengt je in pittoreske dorpjes als

Cookham, Marlow en Bray. Uiteraard is de

rivier de plek bij uitstek voor waterrecreatie.

Saint-cloud

Saint-Cloud is gelegen op 5 km ten westen

van Parijs. In de 16e eeuw bouwde men er

het Kasteel van Saint-Cloud, waar ondermeer

Marie-Antoinette, Napoleon Bonaparte

en Napoleon III hun intrek namen.

Het kasteel brandde af tijdens het Beleg

van Parijs in 1870. Alleen het park rond het

V a k a n t i e t i P s

kasteel en enkele bijgebouwen zijn overgebleven.

In het Parc de Saint-Cloud vinden

geregeld rockconcerten plaats. Je kan

er ook de beeldengroep ‘La France couronnant

l’Art en l’Industrie’ bewonderen. Je

kan er ook een klein museum bezoeken.

Aan de hand van maquettes, meubels en

schilderijen krijg je een idee van hoe het

kasteel eruit zag. Vlakbij heb je ook het Nationaal

Keramiek en Porselein museum van

Sèvres waar men nog op ambachtelijke

wijze werkt. Op de heuvel van Saint-Cloud

heb je een fraai uitzicht op Parijs. Dat is

trouwens één van de grootste troeven van

Saint-Cloud: je bevindt je dichtbij de meest

prestigieuze monumenten en bezienswaardigheden

van de Franse hoofdstad.

Ook Versailles ligt vlakbij.

weetje

erkende Kortrijkse verenigingen die

(met hun leden) een bezoek brengen

aan één van de jumelagesteden hebben

recht op een stedelijke vergoeding.

Je dient best op tijd je aanvraag

in bij het College van Burgemeester

en Schepenen.

ProVincie bundelt beiaardconcerten

Wie van beiaardconcerten houdt, zal zeker inspiratie opdoen in de Beiaardbrochure

2011 die de provincie West-Vlaanderen samenstelde.

Deze publicatie geeft een overzicht van alle West-Vlaamse beiaardconcerten die deze

zomer op het programma staan. Ook de muziekuitvoeringen van de zeven Noord-Franse

beiaarden zijn in de brochure opgenomen. Je kan de uitgave gratis op de kop tikken bij

alle toeristische diensten van gemeenten en steden die over een beiaard beschikken, in

alle kustgemeenten en bij beiaardiers of organisatoren van concerten. Ook bij de provinciale

dienst Cultuur kan je terecht: kristof.noe@west-vlaanderen.be of 050 40 34 04.

StadSkrant kortrijk | 9


V ir bo

e g e r e n n u

oProeP

De rubriek ‘Vroeger en nu’ is een vertrouwd item in deze Stadskrant. Voor

deze rubriek hebben wij uiteraard leuke kiekjes van weleer nodig. Heb jij nog

foto’s uit de oude doos die een plaats verdienen in deze rubriek? Stuur ze dan

in hoge resolutie naar stadskrant@kortrijk.be.

10 | StadSkrant kortrijk

en toen

was er...

negentienhonderd ZesenZeventig

In het voorjaar van 1976 begon men

met de aanleg van de huidige Romeinselaan.

Daarvoor gingen diverse panden

tegen de vlakte. Aan de westkant van de

Veemarkt kwamen vier huizen onder de

sloophamer terecht. In de richting van het

Plein verdwenen delen van de Keer der

Kleine Sint-Jansstraat, de Twaalf Apostelenstraat

en Stompaershoek. Op de hoek

van de Voorstraat en de Langemeersstraat

stond het rusthuis Sint-Jozef, in de

volksmond ‘oudmanhuis’ of ‘kadulkot’ genoemd.

Dit rusthuis uit 1839 werd reeds

in 1968 afgebroken. Deze instelling bood

onderdak aan zowat 300 bejaarden. Achter

het braakliggend stuk grond zie je nog

de kapel die bij het rusthuis hoorde. Deze

kapel ontsnapte uiteindelijk ook niet aan

de afbraak. De plannen voorzagen ook de

sloop van het fraaie huis in empirestijl op

de hoek van het Plein. Dit ging gelukkig

niet door. De sigarenwinkel er rechtover

moest er wel aan geloven en ruimde in

1975 plaats voor een afdeling van het

Sint-Niklaasinstituut.

tweeduiZend en elf

Na de aanleg van de Romeinselaan bouwde

het OCMW in 1979-1980 de serviceflats

Ten Olme. De eerste bewoners namen er

hun intrek in 1983. Op 20 november 1986

opende het dienstencentrum De Zonnewijzer

officieel de deuren. De Zonnewijzer

is daarmee de senior van de Kortrijkse

dienstencentra van het OCMW. Deze

centra geven informatie en advies, organiseren

allerlei aciviteiten en bieden een

uitgebreide dienstverlening aan. Ze zijn

eveneens een plaats voor ontmoeting,

het uitbouwen van een sociaal netwerk

en ontspanning. De bouw van het winkelcentrum

K in Kortrijk zorgde ervoor dat de

Romeinselaan een ander uitzicht kreeg.

De ondergrondse garage van het centrum

is immers bereikbaar via drie tunnels

met onder andere een in- en uitrit via de

Romeinselaan.


Herinrichting OC De Neerbeek

‘Meer ruimte voor Bissegem’, zo luidde de titel van het artikel

waarin de Stadskrant het masterplan voor Bissegem uit de

doeken deed. In een eerste fase neemt de stad OC De Neerbeek

onder handen. Urbain architectencollectief uit Ledeberg is

aangesteld om die herinrichting uit te werken.

Het gebouw, dat ondertussen meer dan 20

jaar oud is, krijgt binnenkort een volledige

facelift. De aanpassingen aan het ontmoetingscentrum

moeten overigens een oplossing

bieden voor een aantal beperkingen

op de huidige site.

efficiënt werKen

Wijkagenten, bibliotheekmedewerkers,

personeel van het OC en de dienst burgerzaken

zitten op dit moment nog steeds

verspreid over het ontmoetingscentrum en

het oud gemeentehuis. Om hun werking

te centraliseren, wil de stad de voormalige

brandweerkazerne aan het Vlaswaagplein

herinrichten tot een dienstencentrum. Alle

publieksdiensten en de gebiedswerker zullen

daar hun kantoor krijgen. er komt bovendien

een zaaltje voor vergaderingen en

kleine evenementen. Het dienstgebouw

komt hiermee opnieuw geografisch in het

centrum van Bissegem te liggen. Het definitieve

ontwerp moet klaar zijn tegen het

najaar van 2011. De werken starten in 2012.

, www.bissegem.be

gratis naar film

oVer mobiliteitsPlan

Het nieuwe mobiliteitsplan van de stad is klaar. Ben je benieuwd welke plannen de

komende jaren op het getouw staan, maar zie je er tegen op om pakken ingewikkelde

lectuur te verslinden? Reserveer dan vlug een plaatsje voor de gratis filmvoorstelling

op vrijdag 9 september om 20 uur in de Kortrijkse Schouwburg. In een 20 minuten

durende voorstelling krijg je een overzicht van alle nieuwigheden die de stad in de

nabije toekomst wil realiseren. Om het geheel luchtig te houden, deed de stad een

beroep op de acteurs van de Kortrijkse Revue. Zij zorgen ervoor dat alle projecten in

mensentaal vertaald worden. Na de film kan je nog even napraten in de foyer van de

Schouwburg. Het stadsbestuur trakteert jou graag op een drankje.

, Inschrijven voor de gratis première kan op het nummer 056 27 83 00. Gereserveerde kaarten kan je tijdens de

openingsuren afhalen bij de directie Mobiliteit en Infrastructuur, Grote Markt 54 (behalve maandagavond).

w e r k e n

NIeuWe troef voor

kuNsteNeIlaNd Buda

Buda is meer dan ooit een kunsteneiland

waar internationale kunstenaars

in alle rust hun ding kunnen

doen. naast de Budascoop en de

Budatoren krijgen de artiesten er

binnenkort een extra faciliteit bij:

de Budafabriek. met de financiële

steun van de europese Unie startte

de stad onlangs met de werken aan

deze nieuwe kunstenfabriek.

Het moet een plek worden waar

productontwikkelaars, ontwerpers,

kunstenaars en studenten elkaar ontmoeten,

nieuwe ideeën uitdenken of

prototypes ontwikkelen. In het pand is

eveneens een ruimte voorzien om (internationale)

lezingen te organiseren.

Bovendien zullen kunstenaars er hun

ontwerpen en ideeën kunnen voorstellen

in een grote expositieruimte.

twee ingrepen

De voormalige textielloods Desmet-

Dejaeghere wordt hiertoe volledig

gerenoveerd. enerzijds wil men veel

meer lichtinval creëren door de bouw

van een grote vide in het hart van het

gebouw. Anderzijds moet een nieuwe

inkomhal aan de straatzijde het

complex beter zichtbaar maken. De

ruwbouwwerken zijn ondertussen

gestart, de afwerking moet klaar zijn

tegen midden 2012. Als alles volgens

plan verloopt, kunnen de eerste kunstenaars

in de zomer van 2012 het

gebouw in gebruik nemen.

StadSkrant kortrijk | 11


k n a P P l e k j e

Achter deze gevel schuilt…

Elke stad heeft van die verborgen parels, die zelfs de eigen inwoners amper kennen. Het

Baggaertshof is zo’n plek. Het is een kleine oase van rust, pal in het centrum en de jongste jaren

omgeven door grote infrastructuurwerken. De toegang is een onopvallend deurtje aan de Sint-

Jansstraat 37, in de schaduw van het winkelcentrum K. Je loopt er zo voorbij. En dat is zonde.

Het Baggaertshof dateert van 1638. Het besloten

hof met dertien kleine huisjes werd

gesticht door Josijne Baggaert. Haar vader

Willem was een welgesteld man en een tijdlang

schepen van Kortrijk, die zijn dochters

een mooie erfenis had nagelaten. Naast de

dertien huisjes bevat het Baggaertshof een

kapel, een tuin, een pomp en een toilet.

striKte voorwaarden

In 1643 werd het hof geschonken aan de

stad, maar wel onder strikte voorwaarden.

De huisjes mochten alleen bewoond

worden door weduwen of jonge vrouwen

van onbesproken gedrag. Zij moesten in

armoede nederig de kost verdienen met

spinnen, naaien of ander handwerk. Bovenal

moesten de bewoonsters kuis zijn

en ’s avonds altijd op tijd binnen zijn. Ze

12 | StadSkrant kortrijk

moesten de klok luiden en elke avond in

de kapel bidden voor de ziel van hun weldoeners,

zijnde Josijne Baggaert en haar

zussen Katriene en Willemyne. Op die

manier verzekerden de dochters Baggaert

zich van een mooie plaats in de hemel.

beschermd monument

Vandaag is het Baggaertshof een beschermd

monument. De laatste bewoonster

verliet het hof in 1975. De jaren daarop

werd het grondig gerestaureerd. Het Baggaertshof

ademt de 17e eeuw. De schilderachtige

huisjes zijn amper 2,5 meter hoog.

eén huisje is helemaal hersteld in zijn oorspronkelijke

staat. Het telt maar één kamer,

waarin bijna alles moest gebeuren: eten,

koken, wassen, slapen en werken. Valluiken

geven toegang tot het zoldertje onder het

pannendak en het keldertje. Verder is er een

open haard en een nis met een bedsponde.

Ook de tuin is een bezoek waard. Je vindt er

een van de zeldzame witte moerbeibomen

in Vlaanderen. In 1981 werd een medicinale

kruidentuin aangelegd. er zijn meer dan 300

verschillende geneeskruiden aangeplant,

die ’s zomers heerlijk geuren. Vergeet ook

niet de kapel even binnen te lopen. Centraal

staat het beeld van O.L.Vrouw-ten-Olme uit

1628. Naar verluidt heeft het Mariabeeld al

meerdere mirakels teweeggebracht, vooral

bij mensen met zenuwziekten, stuipen,

koorts en andere kwalen. Maar wees gerust,

ook nuchtere lieden vinden in het Baggaertshof

rust en verpozing.

, Iedereen is welkom tussen 14 en 18 uur

(gesloten op maandag, vrijdag en feestdagen).

KortrijKs dialectwoord van de maand: tefrente

verschillende; kè t’eu ool tefrente kjir’n gezei en ge verstoat het nog nie = ik heb het u al verschillende keren gezegd en ge verstaat het

nog niet. (Kortrijks dialect, Robert Huysentruyt)

© Foto Hol


Toerist in eigen stad

Vertik je het om deze

zomer in de file te staan

op de Route du Soleil?

Laat de bagagekoffers dan

maar op zolder staan, ruil

je hotelkamer voor een

tentje in je tuin en snuif de

vakantiesfeer op in je eigen

stad. Wedden dat je je geen

moment verveelt?

In deze uitneembare brochure ‘Zomer in

Kortrijk’ vind je alvast een handig overzicht

van alle grote en minder grote

zomerevenementen die plaatsvinden

in juli en augustus. Van zonsopgang

tot zonsondergang serveert Kortrijk je

een mix van sfeervolle markten, gratis

optredens en gezellige pleintjesfeesten.

Dat muziek hierbij centraal staat, zal

iedereen geweten hebben. Zowel de

finalisten van Idool als gevestigde waarden

Will Tura en Nathalia maken hun opwachting

in de binnenstad. Fans van Peter

Van de Veire en Miguel Wiels kunnen

meebrullen met een arsenaal Vlaamse

Klassiekers op de Grote Markt en alsof

dat nog niet genoeg is, pakt de Vlasmarkt

uit met een heuse Vlamsmarkt.

Heb je eerder nood aan wat rust na

een druk werkjaar? Dan moet je beslist

intekenen op de vele wandel-, fiets- of

boottochten in de stad. Je leest er meer

over op de volgende bladzijden.

Zomer in

KortrijK

eeN CReMe VAN eeN ZOMeR !

t o e r i s m e

© Foto boa

StadSkrant kortrijk | 13


t o e r i s m e

Fietsen en wandelen

in ‘Leiestreek West’

Enkele jaren geleden doken overal in het landschap mysterieuze groen-witte borden met nummers

op. Vraag je je nog steeds af waar die borden voor dienen, dan moet je dringend kennismaken met

het knooppuntnetwerk.

Speciaal voor de Stadskrantlezer stippelde

de redactie een wandeltocht van 7,5 kilometer

uit in Bellegem. Voor de fietsers selecteerden

we een kuitenbijter van 40 kilometer.

Knooppuntroute: praKtisch

Gewapend met pen en papier kan je voortaan

zelf een hoogstpersoonlijke fiets- of

wandelroute uitstippelen. Je beslist vooraf

hoe lang of kort je je tocht wil maken en

noteert simpelweg de nummers van de

Hou je ervan om Kortrijk en de streek op

een bijzondere manier te verkennen?

Doe dat met de ‘Oude Tjalk’, het oudste

schip dat onder de Belgische vlag vaart.

Vroeger werd dit omgebouwde vrachtschip

voortgetrokken langs de jaagpaden,

vandaag charmeert deze eeuweling

als passagiersschip. Ter gelegenheid

van de 150e verjaardag van het kanaal

14 | StadSkrant kortrijk

knooppunten waar je langs wil passeren. Is

er tijdens je rit of wandeltocht onweer op

komst, dan kan je je parcours heel eenvoudig

inkorten door enkele knooppunten weg

te laten. In de Leiestreek vind je maar liefst

200 van die genummerde knooppunten.

route samenstellen

Wie het fietsen à la carte zelf eens wil uitproberen,

kan een route samenstellen

op www.fietsnet.be/routeplanner. Volg je

Varen en fietsen oP en langs het kanaal

Bossuit-Kortrijk kan je deelnemen aan een

verteldag op en langs het water. Samen met

een streekverteller fiets je van Kortrijk naar

Bossuit om nadien terug te keren met de

Oude Tjalk. Het verloop van de dag kan je

nalezen op www.toerismekortrijk.be.

, Kostprijs: €30/p.p. (huur fiets, boottocht, belegde

broodjes en een drankje inbegrepen)

liever een uitgestippelde route, dan kan

je een bestaande fiets- of wandelroute

volgen. een box met West-Vlaamse routes

kost 30 euro, voor een aparte kaart tel je 6

euro neer. Alle routes zijn te koop bij Toerisme

Kortrijk in het Begijnhofpark.

, Toerisme Kortrijk, 056 27 78 40 of

toerisme@kortrijk.be

, Een overzicht van alle fietsnetwerkkaarten

Leiestreek West vind je op www.westtoer.be

© Foto david samyn


Fietsroute Leieboorden

en 150 jaar Kanaal

• Start- en stopplaats: Begijnhofpark, Kortrijk (knooppunt 29)

• Afstand: 40 km

• Knooppuntroute: 29 – 28 – 35 – 43 – 42 – 44 – 56 – 45 – 46 – 57 – 58 – 67 – 59

– 49 – 36 – 20 – 21 – 22 – 9 – 10 – 19 – 18 – 28 – 29

• Is 40 km wat te veel, dan kan je de route als volgt inkorten:

20 km: 29 – 28 – 35 – 43 – 42 – 44 – 56 – 45 – 46 – 57 – 58 – 48 – 47 – 49 – 36 – 29

10 km: 29 – 36 – 20 – 19 – 18 – 28 – 29

Routebeschrijving:

Starten doe je aan het Streekbezoekerscentrum voor de Leiestreek. Deze imposante

hal herbergt Toerisme Kortrijk en Kortrijk 1302, waar je het verhaal over de

belangrijkste veldslag in de Kortrijkse geschiedenis opnieuw kan beleven. eenmaal

op weg passeer je de Speyetoren en de Ingelborchtoren, beter bekend

als de Broeltorens, die Kortrijk haar typische stadssilhouet geven. Bij aankomst

op het Buda-eiland maak je kennis met de Budatoren en het Broelmuseum.

Tot 11 september kan je er de tentoonstelling Roelandt Savery meepikken. Je

fietst nadien verder langs de vernieuwde Leieboorden met zeven nieuwe bruggen.

Pauze nodig? Hou dan halt in het Koning Albertpark. even verderop kom

je terecht in het natuurdomein De Gavers en de site Transfo. Langs de oude

spoorwegbedding Trimaardzate bereik je Goed Ten Nieuwenhove op de grens

tussen Lauwe en Marke. Via het Preshoekbos keer je op je stappen terug tot je

opnieuw het centrum van Kortrijk bereikt. eindigen doe je aan de skatebowl en

het nieuw aangelegde stadsstrand Budapark.

Wandelroute met

prachtige vergezichten

• Start- en stopplaats: Bellegemplaats, Bellegem

• Afstand: 7,5 km

• Knooppuntroute: 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 7 – 6 – 4 – 38 – 2 – 1

Routebeschrijving:

Je start deze wandeling aan de Sint-Amanduskerk op Bellegemplaats. Rustige

plattelandswegen brengen je langs uitgestrekte weilanden, historische vierkantshoeven

en oude kappelletjes tot bij de Walleweg. Via de Priesteragestraat en de

Aubettestraat kom je vervolgens in het Ooievaarsnest terecht. Neem tijdens deze

tocht zeker de tijd om van de prachtige panorama’s te genieten. Iets verderop, in

de Processiestraat, kom je voorbij het Goed ter Linde, beter bekend als het Casteelken

van Belleghem. De eerste omwalling om het pand omsloot het later door de

Geuzen in brand gestoken kasteel, de tweede wal omvat het kasteel en de hoeve

samen. Het poortgebouw is overigens het oudste en historisch meest belangrijke

hoevegebouw. Vanaf Goed ter Linde wandel je nog iets meer dan één kilometer

vooraleer je opnieuw de kerktoren van de Sint-Amanduskerk ziet opdoemen.

© Foto david samyn

© Foto david samyn

t o e r i s m e

© ©

Zomer in

KortrijK

eeN CReMe VAN eeN ZOMeR !

StadSkrant kortrijk | 15


t o e r i s m e

Fiets- en wandelroutes door Kortrijk

Wil je de mooiste plekjes van Kortrijk en haar omgeving ontdekken? Haal dan je stalen ros uit de schuur

of trek je beste stapschoenen aan. De Stadskrant geeft je alvast een overzicht van de mooiste routes.

Benieuwd? Haal dan de bijhorende fiets- of wandelkaart af bij Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark.

goedendagroute

• Start: Toerisme Kortrijk

• Afstand: 45 km

• Kostprijs kaart: € 2

• Langs de Leie zet je koers naar groendomein

De Gavers in Harelbeke. Via het

kanaal Bossuit-Kortrijk beland je in het

Vlasmuseum en het Argendaalbos.

Vlastocht

• Start: Toerisme Kortrijk

• Afstand: 40,3 km

• Kostprijs kaart: € 3

• Van Bissegem, over Gullegem tot Lauwe

aanschouw je vlasrelicten als roterijen,

weverijen en vlasschuren.

kanaal bossuit-kortrijk

• Start: Toerisme Kortrijk

• Afstand: 45,5 km

• Kostprijs kaart: € 3

• Al fietsend maak je kennis met het 15 kilometer

lange kanaal Bossuit-Kortrijk dat

halfweg de 19e eeuw volledig met hand

en schop werd gegraven.

traPPen langs geVels

• Start: Toerisme Kortrijk

• Afstand: korte tocht in het stadscentrum

• Kostprijs kaart: gratis

• Je doorkruist verschillende woonstraten

en wijken in Kortrijk die typisch zijn voor

een bepaalde bouwperiode.

was het nu ’50 of ’60?

• Start: Toerisme Kortrijk

• Afstand: korte tocht in het stadscentrum

• Kostprijs kaart: gratis

• Je fietst langs de naoorlogse modernistische

architectuur in al zijn vormen.

mountainbikeroute boerhoVen

• Start: Sportcampus Lange Munte

• Afstand: 37,5 km, 38 km of 39 km

• Kostprijs kaart: € 2,50

• Zowel beginnende als getrainde kuiten

veroveren langs deze route de glooiingen

van Zwevegem, Kortrijk en Spiere-Helkijn.

16 | StadSkrant kortrijk

mountainbikeroute sjouwers

• Start: SC Olympiadeplein in Marke

• Afstand: 41,5 km

• Kostprijs kaart: € 2,50

• Mag het iets steviger? Ontdek dan de mysterieuze

streek van de sjouwers of seizoensarbeiders

en slinger langs de Franse grens.

10.000 staPPen door kortrijk

• Start: Toerisme Kortrijk

• Afstand: 7,5 km

• Kostprijs kaart: € 1,50

• Werk aan je gezondheid terwijl je alle Kortrijkse

highlights netjes op een rijtje gepresenteerd

krijgt. Kortrijk 1302, de Broeltorens,

de Skatebowl, de Groeningepoort en

het Begijnhof, je passeert ze één voor één.

erfgoed ‘een stad Vol sPoren’

• Start: Toerisme Kortrijk

• Afstand: 2,9 km

• Kostprijs kaart: € 2

• Deze leuke route in het historisch hart

van de stad laat je kennismaken met de

voornaamste monumenten en erfgoedparels

die Kortrijk rijk is.

TUSSeN ONS GeZeGD...

architectuur/designwandeling

• Start: Toerisme Kortrijk

• Afstand: 5 km

• Kostprijs kaart: € 1,5

• Deze route brengt je tot bij de meest

stijlvolle gebouwen, pleinen en parken

van Kortrijk. De wandeling houdt ook

halt bij enkele interieur- en designzaken.

netwerk ‘land Van mortagne’

• Kostprijs kaart: € 6

• Dit wandelnetwerk telt maar liefst 120

knooppunten, goed voor 150 km wandelplezier.

Zo kan je in de vierhoek Bellegem,

Zwevegem, Bossuit en Spiere-

Helkijn zelf je route uitstippelen langs de

mooiste wandelpaden.

wandelgids: langs kortrijkse

buurt- en Voetwegen

• Kostprijs: € 2

• De wandelgids omvat maar liefst 12

wandelingen die je via kleine, onbekende

wegen de streek grondig leren

kennen. Van Heule over Kortrijk tot Aalbeke.


OPeNINGSTIJDeN TIJDeNS

zomervakantie

feestdagen

Naar aanleiding van de feestdagen op 11

en 21 juli, 15 augustus en de brugdag op

22 juli sluiten de stadsdiensten de deuren.

KortrijKs verlof

• Baliediensten stadhuis - Grote Markt 54

In juli en augustus zijn de baliediensten

op zaterdagvoormiddag gesloten. Op zaterdag

2, 9 en 16 juli en 27 augustus zijn de

diensten Burgerzaken, Financiën (stadskas)

en Parko open van 9 tot 11.30 uur.

Van 25 juli tot en met 19 augustus is het

stadhuis enkel open op weekdagen van 9

tot 12.30 uur. Vanaf maandag 22 augustus

is er opnieuw volledige dienstverlening.

• Dienst bevolking in de deelgemeenten

De dienst bevolking in de deelgemeenten

is gesloten van donderdag 21 juli tot

en met zaterdag 20 augustus.

• Centrale bibliotheek en jeugdbibliotheek

- Leiestraat 30

In juli en augustus zijn de centrale bibliotheek

en jeugdbibliotheek tijdens weekdagen

open van 10 tot 18.30 uur. Op zaterdag

kan je er terecht van 10 tot 16 uur.

De bib sluit de deuren op 11 en 21 juli en

op 15 augustus.

• Buurtbibliotheken

De buurtbibliotheken sluiten de deuren

van 1 tot en met 15 augustus.

• Directie Sport Lange Munte - Bad Godesberglaan

22

Tot woensdag 20 juli kan je de receptie

bereiken van 8.30 tot 17 uur. Van 25 juli tot

en met 12 augustus zijn het secretariaat

en het onthaal open van 8.30 tot 12 uur.

Het zwembad Magdalena sluit tijdens

juli en augustus de deuren. De zomerregeling

van het openluchtzwembad en

de zwembaden Mimosa en Lagaeplein

vind je terug op www.kortrijk.be/sport of

bel naar 056 27 80 00.

• recuperatieparken

Alle recuperatieparken sluiten de deuren

op 11 en 21 juli en op 15 augustus. Denk

je eraan dat maandag altijd een sluitingsdag

is? Bijkomend gelden de volgende

sluitingsperioden voor diverse recuperatieparken:

- Maandagweg: op 2 juli en van 1 tot en

met 8 augustus

- Rollegemseweg: van 25 juli tot en met

1 augustus

- Lage Dreef: van 8 tot en met 15 augustus

• jeugdontmoetingscentrum joC

Filips van den elzaslaan 35

Het secretariaat van het jeugdontmoetingscentrum

is elke werkdag open (*)

van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

De uitleendienst is open op maandag-,

woensdag- en vrijdagnamiddag van 14

tot 17 uur.

(*) Van 21 juli tot en met 15 augustus sluiten

zowel het jeugdontmoetingscentrum

als de uitleendienst de deuren.

• Het Sociaal Huis en OCMW

Budastraat 27

Het Sociaal Huis en het OCMW zijn van

maandag 22 juli tot en met vrijdag 12

augustus elke werkdag enkel in de voormiddag

open van 8.30 tot 11.30 uur. In

de namiddag blijft het Sociaal Huis en de

sociale dienst telefonisch bereikbaar op

het nummer 056 24 42 22 en wordt er

gewerkt op afspraak. Je kan steeds mailen

naar info@sociaalhuiskortrijk.be. In

de deelgemeenten Rollegem, Aalbeke

en Marke sluit het Sociaal Huis de deuren

tijdens die periode.

• Zitdag in het Sociaal Huis voor personen

met een handicap

Tijdens de zomervakantie vindt de zitdag

plaats op 15 juli en 19 augustus. Vanaf

september geldt de normale regeling

(elke derde vrijdag van de maand van

9.30 uur tot 11.30 uur).

• Consultaties Wetswinkel

Tijdens de maand augustus vinden er geen

consultaties van de Wetswinkel plaats in

de conciërgewoning van het stadhuis.

k o r t r i j k k o r t

STADSINFO BINNeNKORT

in de buS

De Stadsinfo 2011-2012 belandt binnenkort

in je brievenbus. Deze handige gids

boordevol nuttige adressen, telefoonnummers

en websites verdient een plaatsje bij

je telefoon. Mocht je de gids tegen midden

juli nog niet ontvangen hebben, dan kan

je dat melden op communicatie@kortrijk.

be of 056 27 87 98. Je kan vanaf die datum

ook een exemplaar ophalen aan de balie

van het stadhuis, Grote Markt 54.

STeL Je BeZOeK AAN HeT

TeAM BURGeRZAKeN NIeT UIT

De baliemedewerkers van het team Burgerzaken

in het stadhuis moeten af en toe bezoekers

teleurstellen. er valt nu éénmaal niet

te tornen aan de wachttijden om bepaalde

documenten (kids-ID, reispas en pin- of pukcode)

te verkrijgen. Kregen je reisplannen

vorm, raadpleeg dan www.diplomatie.belgium.be

om na te gaan welke documenten

StadSkrant kortrijk | 17


k o r t r i j k k o r t

vereist zijn en koppel daar meteen je bezoek

aan het team Burgerzaken aan vast. Levert

je zoektocht tussen de paperassen naar

je pin- of pukcode niets op, dan kan je via

het e-loket op de website (www.kortrijk.

be/producten/aanvraag-nieuwe-pincode)

een nieuwe code aanvragen. Om de code

in dienst te stellen, ga je langs bij de balie

Burgerzaken (waar de code toekomt). Wees

op tijd, want bij een spoedprocedure lopen

de prijzen op tussen €106 en €177. Als je

vandaag een reispas aanvraagt omdat je

vannacht of morgen op reis vertrekt, dan

brengt de spoedprocedure jammer genoeg

geen soelaas. Behoed je dus voor een laattijdige

aanvraag!

AAN De SLAG IN De TUIN

VAN eeN ANDeR?

De Werkwinkel Kortrijk gaat op zoek naar

gemotiveerde burgers (handige klussers

en groene vingers) om werkjes uit te voeren

bij (meestal oudere) particulieren met

een laag inkomen in Kortrijk en de deelgemeenten.

Heb jij nog wat tijd vrij na

het klussen in je eigen huis of tuin? Ben jij

minstens twee jaar uitkeringsgerechtigd

werkloos (- 45 jaar) of minstens 6 maand

uitkeringsgerechtigd werkloos (+ 45 jaar)

of krijg je een leefloon van het OCMW?

Neem dan contact op met de Werkwinkel

en engageer je voor een nieuwe uitdaging.

Je ontvangt een belastingsvrije verplaatsings-

en uurvergoeding.

, Werkwinkel Kortrijk, Koning Albertstraat 12,

056 26 67 84 of dienstenloket@skynet.be,

www.pwakortrijk.be

18 | StadSkrant kortrijk

eLKe DRUPPeL TeLT!

Dat het voorjaar extreem droog was, zal

iedereen beamen. Tussen het zaaimoment

en nu viel er in West-Vlaanderen zo’n 95 liter

water per vierkante meter te weinig. Hoog

tijd dus om je een aantal waterbesparende

tips te verklappen:

• Geef je planten enkel (regen)water als

het langdurig droog is. Liever één keer

per week een kwartier, dan elke dag vijf

minuutjes. De planten zullen dieper wortelen

en zo minder gevoelig zijn voor de

droogte.

• Begiet bij voorkeur ‘s ochtends of ‘s

avonds laat. Het water verdampt dan

niet zo snel. Bovendien voorkom je dat

de waterdruppels je planten bij hevige

zonneschijn verschroeien.

• Besproei je gazon niet. Na een periode

van droogte herpakt het zich sneller dan

je denkt. een grasmaaibeurt op zo’n 3 cm

hoogte beschermt je gras trouwens beter

tegen droogte.

• De grond opharken en hakken is even

goed als twee keer water geven. Zo

breek je de harde laag en blijft de grond

luchtig en vochtig. Dat het onkruid op

die manier geen kans krijgt, is mooi meegenomen.

• Veeg je trottoir, oprit en paden schoon

in plaats van ze met de tuinslang af te

spuiten.

Biodivers hoekje

Opnieuw vonden we in het stadsgroen

Marionetten een schitterende

plant : een Bijenorchis (Ophrys apifera).

Deze orchidee is in Vlaanderen

behoorlijk zeldzaam, ook al doet de

soort het vrij goed en wordt ze steeds

noordelijker aangetroffen. Deze

prachtige plant dankt haar naam aan

het bijzondere kleurenpatroon op

de lip van de bloem. Hiermee bootst

de plant het achterlijf van een vrouwelijke

bij na. Zo probeert ze mannetjesbijen

(maar ook andere insecten)

naar haar bloemen te verleiden voor

de bestuiving. Deze proberen te paren

met de bloem, waarbij ze zorgen

voor nageslacht voor de bloem zelf.

Bij het uitblijven van insectenbezoek

vindt aan het einde van de bloei zelfbestuiving

plaats. Orchideeën zijn

wettelijk beschermd; kijken mag,

plukken niet!


GeeRT MORLION

© Foto Hol

is eind april benoemd tot nieuwe deken

van het decanaat Kortrijk. De 57-jarige

Morlion volgt hiermee Marc Gesquière op

die eerder dit jaar uit het leven stapte. De

nieuwe deken is professor aan het Grootseminarie

in Brugge en verantwoordelijke

voor de opleiding van de diakens in het

bisdom Brugge. Daarnaast is hij actief als

geestelijk begeleider en vormingswerker.

Twee jaar na zijn priesterwijding (in 1978)

werd hij aangesteld als priester-leerkracht

aan het Vrij Land-en Tuinbouwinstituut,

het Vrij Technisch Instituut en het College

in Torhout. Hij was bovendien jarenlang

actief als proost van KSA Lo, diocesaan

VKSJ-proost van de Jim en proost van de

Torhoutse Landelijke Gilde en KVLV Sint-

Pieters. Behalve deken in Kortrijk bekleedt

Geert Morlion ook een functie als moderator

van de federatie Kortrijk-Groeninge.

PATRICK DeJONCKHeeRe

won onlangs het Belgisch Kampioenschap

katapultschieten. Hij haalde het van meervoudig

Belgisch kampioen Rudi Kelchtermans

en europees kampioen Luc Driessen.

Dat de 53-jarige Heulenaar de eerste plaats

zou behalen, had niemand verwacht. De

kersverse kampioen is nog maar vier jaar aangesloten

bij een katapultclub. “Ik ben wel al

24 jaar lid van een pistoolschuttersclub. Daar

heb ik geleerd om mijn zenuwen onder controle

te houden”, begint Patrick. “Ik ontdekte

het katapult- of schietlapschieten eerder toevallig

op het internet en wou het zelf ook eens

proberen. Het vraagt wat oefening, maar met

een vaste hand kom je al heel ver. Het is de

bedoeling om met een knikker ronde plaatjes

omver te schieten vanop een afstand van 10

meter. Ik hou van de sport omdat alles heel

eerlijk verloopt: je schiet raak of je mist. Daar

bestaat geen discussie over.”

louiSe deSchryver

behaalde de eerste plaats in de Olyfran

Olympiade. Deze taalwedstrijd peilt naar

de kennis van de Franse taal bij leerlingen

uit het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Ze worden hiervoor onderverdeeld in verschillende

categorieën, volgens leeftijd en

taalregime. Meer dan zesduizend jongeren

uit tientallen Vlaamse scholen namen

deel aan de schriftelijke selectieproeven.

De 16-jarige Louise plaatste zich met 89%

voor de mondelinge klassementsproef in

de Universiteit van Hasselt. Daar behaalde

ze uiteindelijk de eerste plaats bij de Nederlandstaligen.

Naast heel wat romans en

kunstboeken kreeg Louise ook enkele filmtickets

van Kinepolis. Haar vrienden van de

vierde Latijnse in De Pleinschool Leiekant

zijn alvast apetrots op hun klasgenote.

Ken je stad! WIN

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan een kaartje met de oplossing naar: Stadskrant

Wedstrijd, Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be. De redactie

mag tien lezers gelukkig maken met een geschenkpakket met verschillende confituren.

De winnaars van de vorige editie herkenden de beelden in de Kalvariestraat 33 in Marke: Aude

Storme, Marke – Lacombe Christiane, Marke – Kevin De Cuyper, Marke – Sylvie Vergote, Kortrijk

Frans Gheysen, Marke – Ignace Couckuyt, Moorsele – Rose-Anne Bogaert, Rollegem – Alice Beghin,

Marke – Elien Stock, Rollegem – Ludovic Savic, Kortrijk.

d e m e n s e n

StadSkrant kortrijk | 19


1 juli tot 31 augustus 2011

ZoMErtENtooNStEllINGEN

Woelige wateren en een

schilderachtige stad

Een snuifje cultuur op een zwoele zomerdag,

moet kunnen. Je hoeft niet elke dag de

hangmat in, dat gaat ook vervelen. Roelandt

Savery en het kanaal Bossuit-Kortrijk – dat

de Leie en de Schelde verbindt – nodigen je

uit om hun geschiedenis te ontdekken. Door

Savery geïnspireerde hedendaagse kunstenaars

creëren nieuw werk op verrassende locaties

en het Vlasmuseum licht de sluier van

zijn verborgen kantjes.

De pest in het paradijs

Schilder roelandt Savery werd 435 jaar geleden

in kortrijk geboren. op de vlucht voor religieuze

onverdraagzaamheid trokken zijn protestantse

ouders en de pas vierjarige roelandt naar Nederland.

En toch is kortrijk zijn beroemde telg

nooit vergeten.

toen Savery ter wereld kwam, zaten onze contreien

in een turbulente maalstroom, een periode

die wordt belicht in de tentoonstelling ‘Kortrijk,

woelige stad 1580-1680’. Het was een

tijd vol pestdoden, godsdienstwaanzin en heksenprocessen,

maar ook een tijdperk waarin de

kunstambachten tot volle bloei kwamen. je reis

terug in de tijd start in kortrijk 1302, daarna

kun je met een kaart uit 1641 de stad in trekken.

roelandt Savery is trouwens geen overblijfsel uit

het verleden, maar inspireert nog steeds hedendaagse

kunstenaars. Ga maar eens kijken naar

‘Paradise Lost Paradise’, een kunstenparcours

in de stad, met werk van onder meer Melanie

Bonajo (Nl), Nadia Naveau (B) en Honoré

d' o (B)... De binnen- en buitenlandse kunstenaars

werken rond het verlangen naar perfectie

en schoonheid, om zo een glimp van het paradijs

op te vangen. Curator is vzw Pony Attack.

R ‘Kortrijk, woelige stad 1580-1680’ | Gratis |

Museum Kortrijk 1302, Begijnhofpark-Houtmarkt

| 056 27 78 50 | www.kortrijk1302.be |

Wandeling ‘Sanderus achterna’ € 2

R ‘Paradise Lost Paradise’ | 2 juli-28 augustus |

gratis | diverse locaties in het stadscentrum |

opening: 2 juli, Begijnhofpark vanaf 18 uur |

paradiselostparadise.blogspot.com

20 | StadSkrant kortrijk

20 | UiT IN kortrIjk

Het water stroomt,

het kanaal blijft

Iets meer dan 150 jaar geleden werd het kanaal

Bossuit-kortrijk officieel ingehuldigd. Drie jaar

lang werd er gegraven en toen het kanaal af was,

had het meteen een positief effect op de streek:

ondernemingen ontkiemden en floreerden en

aan de oevers rezen nieuwe woonwijken op. ook

in de toekomst zal het kanaal ongetwijfeld zijn

belangrijke rol blijven spelen.

In de historische havenloods aan de Groeningekaai

krijg je unieke documenten en foto’s te

zien en op zeven stopplaatsen langs het water

borrelen verleden en toekomst uit het water op.

R Do-zo: 14-18 uur | gratis | Havenloods Groeningekaai

| 056 27 74 24 | www.erfgoedcelkortrijk.be

mEt agEnDa

Van 1 JuLi tot

31 auguStuS 2011

© Quinny by Henrik Vibskov

‘Petje af!’ voor frulletjes

en prulletjes

In de reeks ‘Verborgen kanten van het Vlasmuseum’

worden tijdens de zomermaanden een

pak leuke textielaccessoires opgediept. In niet

zo lang vervlogen tijden was geen enkele outfit

compleet zonder. Zakdoekjes en waaiers, sierlijke

parasols of paraplu’s, hoge hoeden en kanten

mutsjes, chique of gewoontjes… ze gaven extra

cachet aan het uiterlijke vertoon en hadden

maar één doel: opvallen.

R Di-vr: 9-12.30 en 13.30-18 uur |

za-zo: 14-18 uur | € 6 | Vlasmuseum, Etienne

Sabbelaan 4 | 056 21 01 38

www.vlasmuseum.be


CUltUUr EN SPort Voor DE kIDS

een bodemloze

koffer vol

speelplezier

Je kinderen hebben pech als ze dachten dat

ze de hele zomer konden rondlummelen.

Daar krijgen ze de kans gewoon niet voor,

met een reusachtig pakket sport, cultuur

en avontuur waar ze rijkelijk uit kunnen

kiezen. Jou vriendelijk aangeboden door de

verzamelde stadsdiensten.

Zo is er het grote aanbod zomerkampen voor

alle tuimelaars, creatievelingen en whizzkids.

Het hele aanbod vind je op www.kortrijk.be/

sport; alle info krijg je ook op 056 27 80 00.

Met Vlieg op ontdekking

De drie kortrijkse musea nemen opnieuw deel

aan de Vliegzomeractie van Cultuurnet

Vlaanderen, bedoeld voor alle kinderen tot 12

jaar en hun familie. Haal je beste speurneus boven

en ga op zoek naar de schatjes van Vlieg.

In het Broelmuseum fladdert Vlieg bijvoorbeeld

vrolijk rond in het dierenparadijs van roelandt

Savery. In het Vlasmuseum is zijn favoriete kledingstuk

verdwenen en in kortrijk 1302 ontmoet

je een schat van een heks.

R Deelnemen is gratis. Alle info krijg je op

www.broelmuseum.be, www.vlasmuseum en

www.kortrijk1302.be of via 056 27 77 80.

Spel zonder grenzen

· team jeugd zet het deksel van zijn bodemloze

speelkoffer weer open voor twee maanden

zorgeloos plezier. In de zomer rijdt de Pretmobiel

opnieuw uit, op zoek naar een leuke

speelplek. Elke week – behalve eind juli – is hij

van maandag tot vrijdag op een andere locatie

te vinden, zoals het Van raemdonckpark, het

Blauwe Poortpark en het Pradopark. onder

begeleiding van enthousiaste monitoren mo-

gen de kinderen de hele namiddag ravotten of

knutselen.

R Inschrijven vooraf is niet nodig, kom gewoon

langs. Info: www.kortrijk.be/pretmobiel

056 27 73 76.

· Grabbelen in een ton vol plezier, dat kan

sinds jaar en dag met de Grabbelpas: het visum

voor kinderen van 4 tot 12 jaar naar een

speelparadijs waar ze kunnen koken, knutselen,

uitstapjes maken, theater zien enzovoort.

R Op www.kortrijk.be/grabbelpaswerking staat

het volledige aanbod. Info: 056 27 73 44.

· Speelpleinwerking Wasper zet De Warande

elke weekdag van de zomervakantie op

stelten. In de voormiddag kunnen de kinderen

kiezen uit verschillende activiteiten. In de

namiddag boksen ze samen met de monitoren

hun eigen spel in elkaar. De Warande vind

je langs de Heirweg 132 in Heule.

R Info: www.kortrijk.be/wasper – 056 27 73 70.

Pubers op het podium

Ben je tussen 12 en 16 jaar en klaar voor een

portie kunst tijdens je vakantie? Dan mag je het

unieke zomerkamp ‘Bud@ction’ niet missen –

een organisatie van het autonoom gemeentebedrijf

BUDA, kunstencentrum BUDA, Muziekcentrum

track*, Passerelle, team jeugd en Theater Antigone.

Van 16 tot 19 augustus werk je met een coach

aan een voorstelling. De discipline – film, muziek,

dans of theater – mag je zelf kiezen. De vierde dag

zet je alles op punt, met als kers op de taart een

optreden voor elkaar, je vrienden en familie.

Het laatste anderhalf uur van elke dag kan je

bovendien een leuk extraatje meepikken, zoals

gaming Xl, graffiti spuiten, skaten of een film

bekijken in Budascoop.

R Info en inschrijvingen:

www.kortrijk.be/budaction – 056 27 74 91

1 juli tot 31 augustus 2011

PrEMIèrECoNCErt

OzarK Henry

BrenGT VrienDen Mee

ozark – Piet Goddaer – Henry is een wereldburger

en voelt zich even goed in zijn nopjes in

Parijs, Berlijn en New York als in kortrijk. Zijn

geboorte- en woonplaats krijgt wel de eer van

een heuse première. In de schouwburg start hij

zijn R akoestische theatertournee ‘Ozark Henry

plays Ozark Henry 4 Hands’, die later onder

meer nog in de AB in Brussel neerstrijkt. Hij

doet een greep uit zijn rijke oeuvre, geperst op

zes wonderlijke platen, maar hier gespeeld op

twee piano’s.

om dit feestje niet alleen te moeten vieren,

nodigt Goddaer enkele van zijn favoriete opkomende

artiesten uit. Beeldend kunstenaar ante

Timmermans uit Ninove bijvoorbeeld, die

mag exposeren in de Benedengalerie, met een

vernissage op 22 september. Marble Sounds –

dat vorig jaar in ‘Focus knack’ bestempeld werd

als één van de drie Belgische beloftes voor 2010

en live een grootse indruk maakt – speelt op

woensdag een afterconcert in het Arenatheater.

Voor en na ozark Henry ten slotte draait dj

Mustik plaatjes. Hoewel, dat klinkt een beetje

denigrerend, want Mustik heeft het draaien stevig

in de vingers en beschikt over een immense

collectie vinylplaten. Hij heeft een eigenzinnige

maar toch beluisterbare voorkeur voor exotica,

freestyle en fusion.

R ‘Ozark Henry plays Ozark Henry 4 Hands’

wo 21 en do 22 september om 20.15 uur

Tickets van € 22 tot € 30 | 056 23 98 50

www.cultuurcentrumkortrijk.be

R Marble Sounds | wo 21 september om 22 uur |

Arenatheater | Gratis

R Dj Mustik | wo 21 en do 22 september, voor en

na het concert van Ozark Henry | Foyer | Gratis

StadSkrant kortrijk | 21

UiT IN kortrIjk | 21


1 juli tot 31 augustus 2011

oUtDoorSPortEVENEMENtEN IN DE ZoMEr

Het dak

gaat eraf

De Basketbal Summertour, een kwarttriatlon

door de centrumstraten, het Belgisch

kampioenschap duatlon en natuurlijk Kortrijk

Koerse… Jep, het begrip ‘sportieve zomer’

is in Kortrijk zeker op zijn plaats.

Lopen, fietsen en zwemmen

in de stad

Duatleten en triatleten bij de vleet op de kortrijkse

wegen, tijdens het weekend van 2 en 3

juli. op zaterdag om 11 uur start het BK duatlon.

Bedrijven kunnen in de namiddag hun

meest sportieve medewerkers afvaardigen voor

de bedrijvenduatlon. ook individuele recreanten

mogen dan hun loopschoenen aantrekken

en hun fietsbanden oppompen.

Zondag komen zwemmen en een pak loop- en

fietskilometers erbij, met om 11 uur een triatlon

voor bedrijven en individuele sporters. ’s

Namiddag wordt de A-wedstrijd kwarttriatlon

afgelegd.

R Info: 0477 77 09 81

22 | StadSkrant kortrijk

22 | UiT IN kortrIjk

Basketbal Summertour

De ‘3-on-3 Summertour’ is de opvolger van

‘Coast to Coast’, de zomerse roadtrip van de

Vlaamse Basketballiga (VBl). op zaterdag 16

juli strijkt de tour neer op de esplanade aan k

in kortrijk. Iedereen die ouder is dan 12 jaar,

kan deelnemen aan het ‘drie tegen drie’-tornooi.

Daarvoor schrijf je best vooraf in op de website

van de VBl. jong geleerd is oud gedaan: om het

uur vinden gratis initiaties basketbal plaats voor

kinderen en kleuters.

R Alle info krijg je op 0485 61 05 94 en

www.vlaamsebasketballiga.be.

Kortrijk Koerse

op 11 augustus staan wielerliefhebbers in eigen

stad weer oog in oog met hun helden. De

Doorniksewijk wordt voor ‘Kortrijk Koerse’

opnieuw gepimpt tot een uitdagende wielerpiste.

om 14 uur starten de juniores aan café De

Blauwpoort. om 17 uur zet het profpeloton zich

op gang voor 27 ronden van 3,3 kilometer, met

aankomst aan café Au Casino.

R Info: 0475 36 65 39

Cultuur

aan huis

De kaarten zijn geschud, de puzzel gelegd: Ck*,

het kortrijkse Cultuurcentrum, heeft een sprankelend

nieuw seizoen samengesteld vol grote

kleppers en verrassende ontdekkingen. En dat

aanbod komen de programmatoren graag bij jou

aan huis toelichten, gewapend met leuke anekdotes,

beeld- en geluidsfragmenten. jij nodigt

vrienden, buren of collega’s uit, zorgt voor een

hapje en een drankje en Ck* doet de rest. Zie het

als een cultureel verantwoorde ‘tupperwareavond’.

Als gastheer of -vrouw krijg je nog een

leuke attentie van Ck* ook. Met al die persoonlijke

info op zak kan je een abonnement samenstellen

dat helemaal op jouw maat is en al aan je

verwachtingen voldoet.

De toelichtingen aan huis worden gepland tussen

14 juni en 15 juli en van 22 augustus

tot 16 september.

R Info: 056 23 98 50

www.cultuurcentrumkortrijk.be

‘ooIt GEMISt’

BUDa spoelt het

filmseizoen terug

Net als vorige zomer krijg je van kunstencentrum

BUDA de kans om tijdens je vakantie je

filmachterstand – opgelopen wegens ‘te drukbezet,

geen tijd wegens te veel werk’ en wat voor

smoesjes ook – in te halen. De meest prikkelende,

niet te missen films van het voorbije seizoen

worden hernomen in de drie Buda-filmzalen,

aangevuld met nieuwe zomerreleases, de prijsbeesten

uit Cannes, enkele cultfilms en eenmalige

vertoningen. Elke avond krijg je om 20.15 uur

de keuze uit drie films. Een greep? ‘Black Swan’,

‘The tree of life’, ‘Pina’, ‘Blue Valentine’, ‘Thirteen

Assassins’ en ‘rango’.

R Programma en info:

www.budakortrijk.be |056 22 10 01


Win !

met de fietsnetwerkkaart

‘Leiestreek West’ en

de wandelnetwerkkaart ‘Land van

mortagne’ kan je zelf je fiets- of

wandeltocht samenstellen.

Wij hebben hiervan vijf pakketjes

klaarliggen, die de jouwe kunnen

zijn als je het antwoord kent op

deze vraag:

Het wandelnetwerk ‘Land van Mortagne’

doorkruist onder meer twee Kortrijkse

deelgemeenten. Welke zijn dat?

Mail je antwoord op donderdag

7 juli naar toerisme@kortrijk.be.

Vijf winnende mailers worden

persoonlijk verwittigd.

VriJDaG 1 JULi

FEStIVAl | FeSTiVaL Van VerWOnDerinG/HUMOrOLOGie

| zie p.13 | tem 3 juli |

Het beste van hedendaags circus, visuele en

muzikale humor, allerlei andere vormen van

podiumkunsten, het publiek verwonderen, verbazen

en verrassen. | vrij 20u30, za 15u, zo 12u |

€ 30 | o.C. Marke | 056 23 98 55 |

www.humorologie.be

MUZIEk | TOrenMUzieK zOMer 2011 |

zie p.13 | iedere vrijdagavond tem 26 augustus |

ludo Geloen, luc rombouts, Yf Bourry; Erik

Desimpelaere, Stefano Colletti, karen oberfeld,

Erik Vandevoort, Eddy Mariën,tom Van Peer,

koen Cosaert | 20u | Belfort of Sint-Maartenstoren

| 056 27 78 40 | www.kortrijk.be/toerisme

zaTerDaG 2 JULi

FEStIVAl | KanaaL FeSTiVaL | zie p.13 |

ook op 3 juli | Botenparade, tentoonstelling,

wandelingen ism West-Vlaamse Gidsenkring,

Foyer Dansant en tal van socio-culturele activiteiten

| kanaal | gebiedswerking@kortrijk.be |

www.kanaalfestival.be

MUZIEk | OPeninG KUnSTParCOUrS ParaDiSe

LOST ParaDiSe | met zang, muziek,

visuals, performance van Spathena: Athena, llewellynn

en janneke raaphorst, Mary and Me, bal-

Baard, Delegation de la red, Cornelia Van lierop |

17u30-22u15 | gratis | o.-l.-Vrouwekerk en Begijnhofpark

| paradiselostparadise.blogspot.com

CoNCErt | CaFé-CHanTanT: BeM Bra-

SiL | Braziliaanse groep, bossanova, volksmuziek,

samba, reggae. | 20u15 |gratis | o.C. De

Vonke Heule (bij mooi weer Vonketuin!) | 056

24 06 20 | www.devonke.be

WANDElING | KinDernaTUUrWanDe-

LinG ‘LeVen in WaTer’ | 14u30 | Hof te

Coucx | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijk@

telenet.be

DIVErS | BOnK V - Dé HeULSe KinDer-

en TienerHaPPeninG | oenanthe, Accou's

animatie, j.P. Mertens, Fantasio, Cirkanto, Willem

tell, Theater kadans,...| 14u | € 5 | o.C. De

Vonke Heule | 056 24 06 20 | www.devonke.be

WANDElING | STaDSWanDeLinG MeT

GiDS | zie p.13 | ook op 13 augustus | 14u30 |

€ 2,5 | toerisme kortrijk | toerisme@kortrijk.be

SPort | BeLGiSCH KaMPiOenSCHaP

DUaTLOn | 11u | S.C. lange Munte | 0477

77 09 81 | www.ktdc.be

zOnDaG 3 JULi

DIVErS | FieTSFeeST LeieSTreeK 2011 |

zie p.13 | op het fietsnetwerk geniet je op verschillende

halteplaatsen van de couleur locale,

een lekker hapje, drankje of leuke animatie en

maak je kennis met het rijke verleden van onze

streek. De tochten van kortrijk staan volledig in

het teken van 150 jaar kanaal Bossuit-kortrijk. |

9u | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 |

www.toerisme-leiestreek.be

1 juli tot 31 augustus 2011

SPort | KWarT TriaTLOn a-WeDSTriJD |

15 u | S.C lange Munte | 0477 77 09 81 |

www.ktdc.be

DIVErS | BezOeK De HiSTOriSCHe za-

Len Van HeT STaDHUiS |zie p.13 | tem

30 aug | speciaal toegankelijk voor toeristen,

met gids: de prachtige schepenzaal en raadzaal

met de 16 e eeuwse gebeeldhouwde schouwen |

di-do-zo 15-17u | gratis | Historisch stadhuis |

056 27 78 40 | toerisme@kortrijk.be

DinSDaG 5 JULi

DIVErS | LeKKer Varen en FieTSen

n.a.V. 150 Jr KanaaL BOSSUiT-KOr-

TriJK |zie p.13 | tem 8 juli | met een streekverteller

fietsen van kortrijk naar Bossuit, terugkeer

met de 'oude tjalk' | € 30 | Sluis 9 |

056 24 99 95 | www.toerisme-leiestreek.be/

boottochten

MUZIEk | 3 DayS OF P-FUnK | tem 7 juli |

topsaxofonist en kortrijkzaan Frank Deruytter

brengt met zijn Frank Deruytter P-Funk Express

én guests het muziekcafé aan het swingen gedurende

deze 3-daagse | 21u | Muziekcafé track* |

056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be

WANDElING |"in HeT GULDen SPOOr

Van VrOUWen" MeT GiDS | zie p.13 |

14u30 | € 2,5 | toerisme kortrijk | 056 27 78

40 | toerisme@kortrijk.be

WOenSDaG 6 JULi

DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-

FeSTiVaL | ook op 7 juli in o.C. De Vonke

Heule | seniorenvoorstelling, groepen uit Polen,

tsjechië, Servië | 14u | € 6 | o.C. De Neerbeek

Bissegem | 056 21 17 40 | nuyttensmicheline@

hotmail.com

VriJDaG 8 JULi

DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-

FeSTiVaL: FOLKaVOnD | 20u | gratis |

o.C. De Neerbeek Bissegem | 056 37 31 67 |

stevennuyttens@hotmail.com

StadSkrant kortrijk | 23

UiT IN kortrIjk | 23


1 juli tot 31 augustus 2011

MUZIEk | BeGiJnHOFCOnCerT 'JaCqUeS

COryn'| avontuurlijk programma van

Erik Desimpelaere (piano), David Desimpelaere

(contrabas), roeland Henkens (trompet), Stijn

Demuynck (slagwerk) met werk van G. Bottesini,

G. Enescu, F. Proto, W. Henderickx, C. Bolling

en E. Desimpelaere. | 20u |€ 15 (ADD)/12

(VVk)/5(student) | Concertstudio | 056 21 79

66 | begijnhofconcert@telenet.be

zaTerDaG 9 JULi

DIVErS | KOM UiT Je KOT |zie p.13 |

tem 10 juli |camping, spel zonder grenzen, de

Plan(k)trekkers, muziek, fotozoektocht, aperitiefconcert

kHE Aalbeke | 14u30 | speelplein

ledeganck Aalbeke | www.aalbeke.be/komuitjekot

WANDElING | PLanTeninVenTariSa-

Tie Van De neerBeeKVaLLei | Piet Missiaen

| 14u | parking rietput Bissegem| 056

20 51 77 | www.plantenwerkgroep.be

lEZING | LiTeraire KrOeGenTOCHT |

met Brecht Soenen, Wendy Mulder, tine Moniek,

Thomas Viaene (Cinépalace); Ingrid Spilliaert (De

Skuute); Christian raes, Surinx Achilles M. (De

Middenstand); Eddy D'Haenens (De komedie);

Axel Bouts (teaterkaffee) | 17u | Gratis | 0475

87 80 18 | www.kortrijk.be/verenigingen

DANS | CHiLDren OF ParaDiSe | Geïnspireerd

op jacques Prévert’s scenario voor de

film van Marcel Carné, brengt josé Martinez

het Parijs van de 19 e eeuw tot leven en onthult

een magische en mysterieuze wereld. Marcolivier

Dupin zorgt voor de muzikale begeleiding

| 19u15 | € 20/17 | kinepolis kortrijk |

www.kinepolis.com

DIVErS | HariBOSPeeLDOrP en PO-

DiUM | zie p.13 | Animatie voor jonge

gezinnen met Bartje van Schuifaf | Grote

Markt en Schouwburgplein. | 056 27 87 90 |

www.zomerinkortrijk.be

FEStIVAl | KOrTriJK COnGé, een zin-

DerenDe naCHT Van zOnSOnDer-

GanG TOT zOnSOPGanG | zie p.13 | roger

Bernat: ‘Publiek domein (het grootste gezelschapsspel

ter wereld) 20u15 | Unsane + Arend

Pinoy + kortrijkse skaters 21u30 | Blades on vinyl

22u30 | tina c from tennessee 23u | Miike

takashi (jP), The Great Yokai War 23u30 |

24 | | StadSkrant UiT IN kortrIjk kortrijk

Hong kong Dong middernacht | love Boat

Party 1u | ochtendglorenconcert met lyenn

4u50 | Albertpark | 056 22 10 01 |

www.kortrijkcongé.be

Hong Kong Dong

WANDElING |'KOrTriJK aLS MiDDeLeeUWSe

STaD' MeT GiDS | zie p.13 | 14u30

| € 2,5 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 |

toerisme@kortrijk.be

MUZIEk | VLaMSMarKT MeT O.a.FLiP

KOWLier | zie p. 13 | podium voor jong lokaal

talent gecombineerd met een vlammend optreden

van Flip kowlier | 18u | Vlasmarkt | 056

27 87 90 | www.zomerinkortrijk.be

Brothers On The Run

DIVErS | GezinSzOeKTOCHT: De OP-

STanD Van De WaTerDUiVeLS |zie p.13 |

kortrijk heeft iets met water: de verhouding van

onze stad met het water is verstoord, de loop

van de leie wordt aangepast, ondergrondse watervoorraden

zijn leeggepompt, de waterduivels

pikken het niet langer en dagen de bevolking uit

en dreigen met waterrampen. Een oproep aan

ploegen van 2 tot 6 p. voor een geanimeerd, bangelijk

stadsspel met diverse kunstenaars en acteurs

| Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 |

www.zomerinkortrijk.be

DIVErS | BOOTTOCHTen MeT De OUDe

TJaLK | zie p.13 | ook op 10 juli, 13 en 14 augustus

| ontbijten op het water / Picknickvaren /

Verwenkoffietocht / Bubbels op het water |

9u30 – 12u – 14u30 - 17u | € 20/25/20/25 |

Aanlegsteiger Guido Gezellepad | 056 27 78 40 |

www.toerisme-leiestreek.be/boottochten

DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-

FeSTiVaL | galavoorstelling, groepen uit Polen,

tsjechië, Servië | 20u | € 10 | o.C. De Vonke

Heule | 056 24 06 20 | masselis.stefaan@

skynet.be

zOnDaG 10 JULi

MUZIEk | WiLL TUra in COnCerT en

naTaLia | zie p.13 | band met 6 muzikanten

en de Heavy Horns met 4 blazers brengen de

Grote Markt ongetwijfeld in beweging! | 17u30 |

Grote Markt | 056 27 87 90 | www.kortrijkzomer.be

DIVErS | 5 e eDiTie BiG JUMP | zie p. 13 |

15u | kortrijkse kanoclub, Visserskaai 1 | 056

36 28 04 | www.bigjump.be

MaanDaG 11 JULi

WANDElING | 'GULDenSPOrenWan-

DeLinG' MeT GiDS | zie p.13 | ook op

22 aug | 14u30 | € 2,5 | toerisme kortrijk

| 056 27 78 40 | toerisme@kortrijk.be

DOnDerDaG 14 JULi

WANDElING | 'erOP en erOnDer' MeT

GiDS |zie p.13 | ook op 27 aug. | 14u30 | € 2,5 |

toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme@

kortrijk.be

VriJDaG 15 JULi

FEStIVAl |'HeULe COnzee' | o.a. sumoworstelen,

kinderdorp, plaatselijke dj’s, verrassingsacts,

… | 17u30 | gratis | Heuleplaats |

Griffioen Heule

zaTerDaG 16 JULi

WANDElING | 'MeTaMOrFOSe Van een

STaD' MeT GiDS | zie p.13 | 14u30 | € 2,5 |

toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme@

kortrijk.be

SPort | BaSKeTBaL 3-On-3 SUMMer-

TOUr | 3 tegen 3 tornooien voor +12 jarigen |

esplanade k in kortrijk, kant Veemarkt | 0485

61 05 94 | www.vlaamsebasketballiga.be


DinSDaG 19 JULi

WANDElING | "VerraSSenD HOOG-

KOrTriJK" MeT GiDS | zie p.13 | 14u30 | €

2,5 | Vlasmuseum | 056 27 78 40 | toerisme@

kortrijk.be

VriJDaG 22 JULi

FEStIVAl | SHaDOWPLay FeSTiVaL |

tem 24 juli | Gothic- en new wave-bands |

€ 79 | kortrijk Xpo | 056 61 36 84 |

info@theblackcave.be

zaTerDaG 23 JULi

MUZIEk | iDOOL On TOUr - zOMer 2011 |

zie p.13 | 5 finalisten van VtM ‘Idool 2011’ met

5-koppige live band.| 20u | Grote Markt | 056

27 87 90 | www.zomerinkortrijk.be

WANDElING | 'O-DierBaar KOrTriJK'

MeT GiDS | zie p.13 | 14u30 | € 2,5 |

toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme@

kortrijk.be

DOnDerDaG 28 JULi

WANDElING | 'Van PaSSanTenHUizen

en HOSPiTaLen' MeT GiDS |zie p. 13 |

14u30 | € 2,5 | toerisme kortrijk | 056 27 78

40 | toerisme@kortrijk.be

zaTerDaG 30 JULi

WANDElING | 'De COeneWanDeLinG'

MeT GiDS |zie p.13 | 14u30 | € 2,5 | toerisme

kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme@kortrijk.be

zOnDaG 31 JULi

MUZIEk | anne KOMT naar Je TOe! zO-

MerTOUr 2011, PreSenTaTie Gene THO-

MaS | zie p.13 | spetterende zomershow van

7 artiesten met hun grootste hits | 20u | Grote

Markt | 056 27 74 20 | www.zomerinkortrijk.be

DinSDaG 2 aUGUSTUS

© David Samyn

WANDElING | 'BeLUiKenWanDeLinG'

MeT GiDS |zie p.13 | 14u30 | € 2,5 | toerisme

kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme@

kortrijk.be

DIVErS | KinDVrienDeLiJKe BOOT-

TOCHT KOrTriJK- inGeLMUnSTer-

KOrTriJK |zie p.13 | bezoek familiepark Aviflora,

of het kasteel van Ingelmunster. | 9u30 |

€ 15 per betalende volwassene vaart er 1 kind

gratis | Aanlegsteiger bij de kasteelbrug | 056 27

78 40 | www.toerisme-leiestreek.be/boottochten

zaTerDaG 6 aUGUSTUS

MUZIEk | CaFé FLaManD: PeTer Van De

Veire, MiGUeL WieLS en GaSTen | zie

p.13 | 50 jaar geleden stond Bobbejaan Schoepen

op nr 1 met Grijze Haren, 1 jaar later scoorde

Will tura met Eenzaam Zonder jou…de officieuze

start van de commerciële Vlaamse muziek |

Grote Markt | 056 27 87 90 | www.zomerinkortrijk.be

WANDElING | 'HeDenDaaGSe arCHi-

TeCTUUrWanDeLinG' MeT GiDS |zie

p.13 | 14u30 | € 2,5 | toerisme kortrijk | 056

27 78 40 | toerisme@kortrijk.be

DOnDerDaG 11 aUGUSTUS

WANDElING | 'MeTaMOrFOSe Van een

STaD' MeT GiDS | zie p.13 | 14u30 | € 2,5 |

toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme@

kortrijk.be

SPort | KOrTriJK KOerSe JUniOreS

en PrOFS | 14u en 17u | Doorniksewijk |

0475 36 65 39

zOnDaG 14 aUGUSTUS

WANDElING | naTUUrTUin DeSLOOVere:

een OnTDeKKinG | Els Verhaest | 9u30 |

ingang tuin, einde Dr. Snellaertstraat | 056

20 05 10 | natuurpuntkortrijk@telenet.be

DinSDaG 16 aUGUSTUS

WANDElING | 'De rOzenTUin' MeT GiDS |

zie p. 13 | 14u30 | € 2,5 | rozentuin, ’t Hoge-

Doorniksesteenweg | 056 27 78 40 | toerisme@

kortrijk.be

zaTerDaG 20 aUGUSTUS

MUZIEk | OPenLUCHTCOnCerT De

WiLFrieDS | zie p.13 | Akoestische set vol

verrassende covers o.m. van Bowie, lou reed,

Neil Young, Milo, Stash… | 20u | gratis | o.C.

rollegem | 056 23 98 55

FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p.13 |

met o.a. Belle Perrez, After latinoparty |

Schouwburgplein | www.zomercarnaval.be

zOnDaG 21 aUGUSTUS

FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p.13 |

met o.a. Boogie Boy | binnenstad |

www.zomercarnaval.be

WANDElING | VLinDerS OP De VenninG |

jan Desmet | Augustus biedt nog altijd veel

moois aan vlinders, insecten, bloeiende planten.

Voor vele vlinders biedt de vlindertuin een overdaad

aan voedsel. | 14u30, niet bij regenweer! |

ingang Vlindertuin Venning | 056 20 05 10 |

natuurpuntkortrijk@telenet.be

1 juli tot 31 augustus 2011

WANDElING | FaMiLiaLe naTUUrWan-

DeLinG | i.s.m. Natuur.koepel vzw en Plantenwerkgroep.

rollegem heeft een schat aan

wandelwegen, tussen weilanden en akkers en

aandacht voor wilde planten in de bermen. |

Willy Herreman | 14u30 | Sint-Antonius Abtkerk

rollegem | 056/ 21 82 72 | www.plantenwerkgroep.be

WOenSDaG 24 aUGUSTUS

DIVErS | OOGSTFeeST | voor 4 tot 12 jarigen,

inschrijven o.C. De Vonke Heule of team

jeugd | 10u | € 5 | o.C. De Vonke Heule | 056

24 06 20 | www.devonke.be

VriJDaG 26 aUGUSTUS

DIVErS | rOLLOFeeSTen | zie p.13 |

tem 28 aug. | Dorpsfeest met o.a. avond-

en rommelmarkt, 2-urenloop, fietsrally,

hondenwandeling,gekke fietsen, optredens van

Frank Valentino, les Folles de Gand, Get ready,

john Dennis, tony Cabana, Hits on tours, Willy

Sommers… | centrum rollegem | 056 22 62 53 |

www.rollo.be

zaTerDaG 27 aUGUSTUS

MUZIEk | 9 e eDiTie VLaanDeren zinGT |

zie p. 13 | meezingevenement waar iedereen

vedette is | 20u | gratis | Veemarkt | 056

27 87 90 | demeyere.bernard@skynet.be |

www.vlaanderenzingt.be/kortrijk

SPort | HanDBaL GULDenSPOrenCUP |

9u | S.C. lange Munte | 0476 96 32 23 |

www.apolloon.be

zOnDaG 28 aUGUSTUS

© David Samyn

DIVErS | 22 e VLaSTreFFen, MOTOren

riJDen VOOr HeT GOeDe DOeL | zie p.

13 | start kinepolis, Poperinge, Dadizele, in

colonne naar kortrijk, afsluiter feest Schouwburgplein

| € 10 | 0478 31 66 79 | www.vlastreffen.be

StadSkrant kortrijk | 25

UiT IN kortrIjk | 25


1 juli tot 31 augustus 2011

EXPo

EXPo | KOrTriJK, WOeLiGe STaD 1580-

1680 | De 17 e eeuw in beeld en verhaal | dizo

10-18u | Museum kortrijk 1302 | 056 27

78 50 | www.kortrijk.be + De SCHaTTen

Van VLieG in KOrTriJK 1302 | In de

tijdelijke tentoonstelling "kortrijk, woelige

stad. 1580-1680" gaat het onder meer over

brandstapels, duivels en heksen. Daar ga je op

zoek naar de 'schat van een heks'. Welke echte

muntschatten zijn hier te zien? Welke hoofdzonden

mocht je toen zeker niet begaan? Speel

in de kinderhoek en zet een helm op! In het doeboekje

komt je eigen handtekening... in bloed. |

www.uitmetvlieg.be

EXPo | PeTJe aF! | Chique of casual, hip

of braaf, elegant of nonchalant, met lintjes

of strikjes. Accesoires leggen de persoonlijke

toets waar we allemaal van houden, ook vroeger

smukten heren en dames hun outfit op

met leuke accenten die hun status of look benadrukten.

| 9-12u30 en 13u30-18u, za-zo 14-

18u | € 3/2/gratis(


© Foto Hol © Foto Hol © Foto Hol

ruil eenS een plant

s t a d s k i e k j e s

‘Meer groen, ’t zou deugd doen’ was de slogan

van de Dag van het Park op zaterdag 28

mei in ’t Plein. Dat dachten deze dames ook

toen ze hun zorgzaam gekoesterde plantjes

in ruil gaven tijdens de ruilbeurs. Je kon er

niet alleen een nieuw fris plantje mee naar

huis nemen, maar ook deelnemen aan een

waaier van activiteiten: een fietszoektocht,

de gegidste wandeling ‘Groen en ander

moois’ en de werkateliers ‘tuinieren in potten’

en ‘zaaikistjes timmeren’. De fanfare Rat

Ka Bay Bal zorgde voor de muzikale noot. De

allerjongsten konden kiezen uit kindergrime

en een springkasteel.

SINT-NIKLAASINSTITUUT STRAFSTe

School van het land

Radiozender MNM ging de voorbije weken

op zoek naar de Strafste School van Vlaanderen.

Het Sint-Niklaasinstituut kon de felbegeerde

titel en wisselbeker binnenhalen. De

creatieve leerlingen en leerkrachten toverden

de school om tot een luchthaven in de kleuren

van de radiozender. De jury, bestaande uit

Tom De Cock, Kate Ryan en Uwamungu Cornelus,

was behoorlijk onder de indruk. Na de

bekendmaking van de overwinning verkeerden

de leerlingen urenlang in feeststemming.

Ze gingen uit de bol met een heuse beachparty

vol zon, zand en muziek.

FLANeReN OP ZONDAGSMATINee

Zeven zondagen lang is het Sint-Amandsplein

het decor voor de Zondagmatinee.

De trouwe bezoekers weten dat ze op

een gezellige drukte en talrijke activiteiten

kunnen rekenen. Blikvanger van elke Zondagmatinee

is de rommelmarkt. Je kan er

urenlang flaneren langs de verschillende

kraampjes op zoek naar die ene lamp of

dat ene boek dat je verzameling volledig

maakt. Muziek en aangepaste animatie

vormen eveneens de vaste ingrediënten

van dit wekelijks gebeuren.

Stadskrant zoekt leuke foto’s

Ben jij één van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen én hou jij daarbij jouw fototoestel in de aanslag?

Stuur dan je foto’s in hoge resolutie naar stadskrant@kortrijk.be. Misschien ontdek je de kiekjes wel op deze pagina. Maar niet alleen

de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw foto’s. Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken.

StadSkrant kortrijk | 27


s t a d s k i e k j e s

Sinksen 11 was voltreffer

Je kon tijdens de jaarlijkse Sinksenfeesten opnieuw op de koppen lopen in de binnenstad. Op zondag 12 en maandag 13 juni konden de

talrijke bezoekers zich vergapen aan internationaal straattheater, flaneren en snuisteren op de rommelmarkt of één van de vele concerten

meepikken. Andere vaste waarden waren KortRijk aan Culturen, de kinderanimatie in het Begijnhofpark en Kortrijk Loopt. Meer dan

drieduizend sportievelingen trokken de loopschoenen aan. een recordaantal van 1.515 dames schreef zich in voor de Weekend Knack

Ladies Run, een loopwedstrijd van 5 of 11 kilometer waar enkel vrouwen mogen aan deelnemen.

28 | StadSkrant kortrijk

© Foto Hol

More magazines by this user
Similar magazines