30.04.2013 Views

Stadskrant juli-augustus 2011 - Stad Kortrijk

Stadskrant juli-augustus 2011 - Stad Kortrijk

Stadskrant juli-augustus 2011 - Stad Kortrijk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A a l b e k e<br />

B e l l e g e m<br />

B i s s e g e m<br />

H e u l e<br />

K o o i g e m<br />

K o r t r i j k<br />

M a r k e<br />

R o l l e g e m<br />

aan het woord<br />

De Stroom<br />

pz vlaS<br />

23 wijkinspecteurs<br />

vakantietipS<br />

Zustersteden<br />

<strong>Stad</strong>Skrant<br />

KortrijK<br />

<strong>juli</strong>-<strong>augustus</strong> <strong>2011</strong> • wordt maandelijks gratis verspreid • met 7 bladzijden UiT in <strong>Kortrijk</strong><br />

met<br />

uitneembare<br />

brochure<br />

“zomer in<br />

KorTrijK”<br />

zomer<br />

vaKantie<br />

in eigen stad


w w w . k o r t r i j k . b e<br />

In deze <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong>:<br />

en verder:<br />

• Het raadsel van de dodo > 3<br />

• Vroeger en nu > 10<br />

• Achter deze gevel schuilt > 12<br />

• <strong>Kortrijk</strong> Kort > 17<br />

• De Mensen > 19<br />

• <strong>Stad</strong>skiekjes > 27<br />

2 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

Jeroen Marijsse droomt dat <strong>Kortrijk</strong> zich<br />

de meest toegankelijke stad van Vlaanderen<br />

kan noemen. Als coördinator van<br />

De Stroom gaat hij op zoek naar een antwoord<br />

op specifieke vrijetijds- of vormingsvragen.<br />

Lees meer op p. 4-5.<br />

De wijkinspecteur is al jarenlang een vertrouwd<br />

figuur in het straatbeeld. Hij/zij is<br />

als het ware de oren en ogen van de politie.<br />

Maak kennis met de verantwoordelijke<br />

voor jouw buurt op p. 6-7.<br />

Heb je nog geen concrete reisplannen?<br />

Dan loont het de moeite om één van<br />

de <strong>Kortrijk</strong>se zustersteden te verkennen.<br />

Maak je keuze op p. 8-9.<br />

OC De Neerbeek krijgt binnenkort een volledige<br />

facelift. De aanpassingen aan het<br />

ontmoetingscentrum moeten een oplossing<br />

bieden voor een aantal beperkingen op<br />

de huidige site. Bekijk het ontwerp op p. 11.<br />

Heb je nood aan rust na een druk werkjaar?<br />

Dan moet je beslist intekenen op de vele<br />

wandel-, fiets- of boottochten in de stad. Je<br />

leest er meer over op p. 13-16.<br />

Je kinderen hebben pech als ze dachten<br />

dat ze de hele zomer konden rondlummelen.<br />

Daar krijgen ze de kans niet voor, met<br />

een reusachtig pakket sport, cultuur en<br />

avontuur waar ze rijkelijk uit kunnen kiezen.<br />

Blader snel naar p. 20.<br />

<strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> <strong>Kortrijk</strong> is het officiële stadsmagazine van de stad <strong>Kortrijk</strong>, verschijnt maandelijks (behalve in <strong>augustus</strong>) en wordt gratis huis aan<br />

huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, <strong>Kortrijk</strong> | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie,<br />

Grote Markt 54, 8500 <strong>Kortrijk</strong> | Oplage: 39.500 exemplaren | Foto cover: Patrick Holderbeke | Klachten over de bedeling? Neem contact op<br />

met het Team Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? De redactie verneemt het graag via stadskrant@kortrijk.be.<br />

Vrijwilliger Van de maand<br />

Paul Breye<br />

De laatste jaren zijn buurt- en straatfeesten duidelijk<br />

in opmars. Het is de ideale gelegenheid om je buren op<br />

een andere manier te leren kennen. De stad biedt al heel<br />

wat ondersteuning, maar uiteindelijk zorgen de vele<br />

vrijwillige medewerkers voor de goede afloop van het<br />

feest. Één van die helpende handen is Paul Breye. Hij is<br />

al meer dan tien jaar actief als vrijwilliger.<br />

Zomaar in een buurt wonen zonder engagement, is niet aan<br />

Paul besteed. Hij kwam in 1994 in <strong>Kortrijk</strong> wonen en raakte via<br />

de toenmalige gebiedswerker actief betrokken bij de buurtwerking<br />

van Overleie. Hij draaide onder meer mee in het<br />

wijkproject van theater Antigone. Paul was overigens vijf jaar<br />

voorzitter van het oudercomité van het Sint-Amandscollege<br />

Noord. Later rolde hij in de vzw Kre-aktief waar hij intussen<br />

voorzitter is. “Kre-aktief is een vrijwilligersorganisatie die sinds<br />

2001 kansarme kinderen en jongeren wil steunen in hun vrijetijdsbesteding.<br />

Om dit te kunnen doen, helpen we aan de bar<br />

tijdens het Student Welcome Concert en verkopen we ontbijtpakketten<br />

voor vaderdag.” Ook in zijn eigen buurt steekt Paul<br />

graag een tandje bij. Sinds vorig jaar organiseert hij samen met<br />

enkele buren een ‘buurbecue’. “Het concept is eenvoudig. Iedereen<br />

brengt zijn eigen vlees mee om op de barbecue te leggen,<br />

wij zorgen voor de groenten en de drank. Het is immers<br />

de gezelligheid die telt!”<br />

, Wil je ook een buurtfeest op poten zetten? Neem dan een kijkje op<br />

www.kortrijk.be/tipsvoororganisatoren. Wil je liever meedraaien als<br />

vrijwilliger bij Kre-aktief? Surf dan naar www.kreaktief.be<br />

1777<br />

1777<br />

vrijwilligers<br />

verdraaid<br />

GOeD


Het mysterie van de dodo<br />

De organisatoren van de Savery-expo hebben oog voor de<br />

noden van de jongste bezoekers. Het Broelmuseum gaf<br />

opdracht aan de vzw Rijms om een spannend familieparkoers te<br />

bedenken voor kinderen, ouders en grootouders.<br />

Het spel ‘Het raadsel van de dodo’ is bestemd<br />

voor kinderen van 9 tot 12 jaar.<br />

een gekke wetenschapper die een geheim<br />

onderzoek voert, heeft de hulp van de kinderen<br />

nodig. Zij zijn de wetenschappersschilders<br />

die het mysterie van de dodo<br />

moeten ontrafelen. Deze vogel is lang<br />

geleden uitgestorven. Gehuld in een schilderskiel<br />

onderzoeken zij de schilderijen van<br />

Roelandt Savery om te achterhalen hoe die<br />

rare vogel er eigenlijk uitzag. Kinderen tot<br />

12 jaar nemen gratis deel aan het spel. Hun<br />

ouders en/of begeleiders betalen 8 euro<br />

(inclusief toegangsticket expo Savery).<br />

55-plussers tellen 5 euro neer. Wie jonger<br />

is dan 26 geniet van het tarief van 1 euro.<br />

Deelnemers aan het spel waren alvast<br />

enthousiast. Het Broelmuseum noteerde<br />

volgende reacties: “Keitof spel”, “Heel leuke<br />

muziek waarop wij mochten dansen”, “Sjiek<br />

en ’t is jammer dat het al voorbij was” en<br />

“Wij krijgen zelfs een kadootje achteraf’.<br />

in de ban van de dodo<br />

Blikvanger op de Roelandt Saverystentoonstelling<br />

is de opgezette dodo. Neder-<br />

landse zeevaarders deden in de 16e eeuw<br />

een ontdekking op Mauritius: een vreemd<br />

en komisch gebekte vogel die niet kon vliegen.<br />

Zij brachten het domme dier als rariteit<br />

mee naar europa. Daarmee bezegelden ze<br />

het trieste lot van de vogel. Op het einde<br />

van de 17e eeuw was hij al uitgestorven.<br />

Gelukkig heeft Roelandt Savery de dodo<br />

veel geschilderd. Het dier diende als inspiratiebron<br />

voor Alice in Wonderland, Harry Potter<br />

en Ice Age. In engeland en Berlijn kan de<br />

dodo bogen op heuse fanclubs.<br />

, 056 27 77 80 of<br />

broelmuseum@kortrijk.be<br />

De <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> geeft drie families de<br />

kans om dit spel gratis te spelen en zo<br />

de expo kosteloos te bezoeken. Stuur<br />

tegen woensdag 6 <strong>juli</strong> een mailtje<br />

met onderwerp ‘het raadsel van de<br />

dodo’ naar broelmuseum@kortrijk.be.<br />

De medewerkers van het<br />

museum brengen de<br />

drie winnaars persoonlijk<br />

op de hoogte.<br />

WIN<br />

m u s e a<br />

winnaars<br />

fotowedstrijd<br />

In mei lanceerde de <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> een<br />

oproep om communie- of lentefeestfoto’s<br />

met een <strong>Kortrijk</strong>se achtergrond<br />

in te sturen. We kregen<br />

heel wat leuke inzendingen binnen<br />

waaruit de juryleden onderstaande<br />

foto’s kozen als top drie. De winnaars<br />

ontvangen eerstdaags een<br />

speelbon ter waarde van 10 euro.<br />

Wil je alle ingezonden foto’s herbekijken?<br />

Surf dan naar www.kortrijk.<br />

be/stadskrantwedstrijd.<br />

Wie geregeld aan P Appel voorbij rijdt,<br />

kent ongetwijfeld deze graffititekening.<br />

copyright: Dominique Hellin<br />

Nina geniet van de eerste lentezon in<br />

het Koning Albertpark. Op de achtergrond<br />

zie je de Dambrug.<br />

copyright: Frederik Gheysen<br />

De <strong>Kortrijk</strong>se spoorweg leent zich<br />

uitstekend voor foto’s met een mooi<br />

diepteperspectief.<br />

copyright: Vic Debonne<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 3


vrijwilligers<br />

verdraaid<br />

GOeD<br />

4 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

De Stroom vult<br />

vrijetijdsvragen in<br />

“Met de doelgroep – volwassenen en jongeren met een<br />

beperking - gaan wij met de stroom mee inzake het vrijetijds-<br />

en vormingsaanbod. Maar wij roeien ook tegen die stroom op.<br />

Wij boksen op tegen de hardnekkige vooroordelen die over de<br />

gasten bestaan. Wij blijven uitdagen en zetten ons af tegen de<br />

hype van de special events voor personen met een beperking.<br />

Wij ijveren voor een zo groot mogelijke toegankelijkheid”,<br />

aldus een besliste Jeroen Marijsse, coördinator van De Stroom.<br />

“De Stroom gaat samen met de persoon<br />

met een beperking op zoek naar een antwoord<br />

op zijn specifieke vrijetijds- of vormingsvraag.<br />

Bijvoorbeeld: een dame van<br />

40 wil overdag zwemmen en is van plan<br />

om te voet naar het zwembad te gaan.<br />

Samen met haar pluizen wij de verschillende<br />

mogelijkheden uit en indien nodig<br />

vergezelt een vrijwilliger haar bij de eerste<br />

zwembeurt. Zo kan die dame haar<br />

drempelvrees overwinnen”, steekt Jeroen<br />

Marijsse van wal.<br />

© Foto Hol


“De rode draad is zo<br />

gewoon mogelijk”<br />

samen op reis<br />

“De vrijetijdsvragen zijn divers: van het kiezen<br />

van een theatervoorstelling, over het<br />

bestellen van de toegangskaartjes voor<br />

een cultureel evenement tot het boeken<br />

en organiseren van een vakantie naar<br />

Schotland. In dat laatste geval bereiden<br />

een vrijwilliger en de persoon met de beperking<br />

samen de reis grondig voor. Uiteraard<br />

zorgen wij ervoor dat het klikt tussen<br />

de vrijwilliger en diegene die op stap wil.<br />

en daarbij staat die laatste steeds centraal.<br />

Voor alle duidelijkheid: de persoon met<br />

een beperking gaat op reis, de vrijwilliger<br />

gaat mee om hem bij te staan”.<br />

Zo gewoon mogelijK<br />

De Stroom organiseert zelf een vrijetijdsaanbod.<br />

“De rode draad daarbij is ‘zo gewoon<br />

mogelijk’. Met onze activiteiten willen<br />

wij waar het kan aansluiting vinden op het<br />

reguliere aanbod. een treffend voorbeeld is<br />

de Mediaclub. De deelnemers hebben de<br />

keuze tussen film, bowlen, eten, dansen of<br />

een culturele activiteit. Als zij beslissen de<br />

Italiaanse keuken uit te proberen, dan gaan<br />

wij in groepjes van maximum 8 personen<br />

in verschillende Italiaanse restaurants uiteten.<br />

Wij boeken nooit onder De Stroom,<br />

maar gebruiken de naam van één van de<br />

participanten of vrijwilligers. Wij zitten in<br />

het restaurantgedeelte en niet in één of ander<br />

achterzaaltje. Wij vragen geen speciale<br />

behandeling. Wij willen op een zo gewoon<br />

mogelijke manier genieten van ons avondje<br />

uit. Uitzondering daarop is ons café Oprit<br />

234 waar de deelnemers op vrijdag- en<br />

zaterdagavond elkaar in een vertrouwelijke<br />

sfeer en veilige omgeving ontmoeten voor<br />

een glaasje en een gemoedelijke babbel”,<br />

benadrukt Jeroen Marijsse.<br />

spelen is de boodschap<br />

Deze filosofie trekt de coördinator door<br />

naar de speelpleinwerking. “In samenwerking<br />

met Team Jeugd van de stad <strong>Kortrijk</strong><br />

en de Warande organiseren wij elke<br />

schoolvakantie Wasper in de Warande.<br />

Onze opdracht bestaat er niet in om een<br />

speciaal aanbod te creëren, maar wel om<br />

iedereen zo gemakkelijk mogelijk te laten<br />

deelnemen aan de bestaande activiteiten.<br />

Onze kinderen zijn speelbeesten. Wij vertrekken<br />

vanuit het spel, niet vanuit de beperking.<br />

Onze monitoren geven extra uitleg<br />

en ondersteuning bij het spel. Spelen<br />

en nog eens spelen, dat is de boodschap.<br />

In Wevelgem bieden wij een aangepaste<br />

speelpleinwerking aan, Kasper, maar het is<br />

de bedoeling dat die ingebed wordt in de<br />

gewone werking”.<br />

toeganKelijKe evenementen<br />

Ook volwassenen moeten de kans krijgen<br />

om zoveel mogelijk in te pikken op het<br />

bestaande vrijetijdsaanbod. “Ik heb mijn<br />

bedenkingen bij de hype die ontstaan is<br />

rond de special events voor personen met<br />

een beperking. Waarom de bestaande initiatieven<br />

niet toegankelijk maken? Veel organisatoren<br />

zetten de deuren al wijd open<br />

voor de doelgroep, denk maar aan Dranouter,<br />

Werchter, Pukkelpop, Couleur Café. Ook<br />

andere regionale en lokale evenementen<br />

leveren inspanningen op om hun evenement<br />

toegankelijk te maken: verlaagde<br />

balies voor aankoop van drankbonnetjes,<br />

ringleiding voor slechthorenden, assistentie<br />

waar nodig, aangepaste parkeerplaatsen,...<br />

Wij moeten met de sector bedenken<br />

hoe wij personen met een beperking kunnen<br />

uitdagen om aan de events deel te nemen.<br />

Ook de communicatie kan beter. Flyers<br />

of affiches vermelden niet altijd dat het<br />

evenement toegankelijk is. Nochtans zou<br />

je op die manier de drempelvrees van veel<br />

personen met een beperking wegwerken”,<br />

aldus Jeroen Marijsse.<br />

vrijwilligers<br />

Vrijwilligers spelen een cruciale rol in De<br />

Stroom. “Het is heel simpel: onze werking<br />

valt of staat met vrijwilligers. Met vijf beroepskrachten<br />

alleen redden wij het niet.<br />

Wij tellen een 100-tal actieve vrijwilligers<br />

met een harde kern van een 40-tal perso-<br />

“Bij ons kan je<br />

op duizend en<br />

één manieren als<br />

vrijwilliger aan de slag”<br />

a a n H e t w o o r d<br />

nen. Bij ons kan je op duizend en één manieren<br />

als vrijwilliger aan de slag: als barverantwoordelijke,<br />

als logistiek vrijwilliger,<br />

individuele begeleider, noem maar op! De<br />

meesten zetten de stap naar vrijwilligerswerk<br />

om hun sociaal netwerk te verruimen.<br />

Ook voor de deelnemers zelf scheppen de<br />

vrijwilligers ontmoetingskansen”, besluit de<br />

coördinator.<br />

, www.destroom.be, 056 35 30 17<br />

© Foto Hol<br />

toegankelijke stad<br />

Jeroen Marijsse droomt dat <strong>Kortrijk</strong><br />

zich de meest toegankelijke stad van<br />

Vlaanderen kan noemen. De Stroom<br />

zat samen met de Stedelijke Adviesraad<br />

voor Personen met een Handicap<br />

en de stad <strong>Kortrijk</strong> en zorgde<br />

ervoor dat de evenementen tijdens<br />

<strong>juli</strong> en <strong>augustus</strong> voor iedereen toegankelijk<br />

zijn. Het ziet er naar uit dat<br />

<strong>Kortrijk</strong> de begeerde titel kan verzilveren.<br />

Tijdens het feestweekend van<br />

9 en 10 <strong>juli</strong> is er onder andere een<br />

toegankelijke gezinszoektocht in de<br />

binnenstad, staan toegankelijkheidsstewards<br />

paraat om assistentie te<br />

bieden tijdens de optredens van Will<br />

Tura en Natalia. een tolk vertaalt deze<br />

concerten in Vlaamse Gebarentaal,<br />

ringleiding en een rolstoelpodium<br />

zijn voorzien. Voornoemde voorzieningen<br />

zijn ook voorhanden tijdens<br />

de evenementen in <strong>juli</strong> en <strong>augustus</strong>.<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 5


P Z V l a s<br />

24 wijken, 23 wijkinspecteurs<br />

De kans is groot dat je hem of haar al eens door je straat hebt zien fietsen. Of misschien klopte<br />

hij/zij ooit al bij je aan? De wijkinspecteur is al jarenlang een vertrouwd figuur in het straatbeeld.<br />

De wijkinspecteur staat in voor de politionele<br />

aanwezigheid in je buurt en is het eerste<br />

aanspreekpunt als er problemen zijn. Hij of zij<br />

staat in voor de nazorg bij een inbraak of diefstal<br />

met geweld, spoort criminele activiteiten<br />

op, controleert een adreswijziging, bemiddelt<br />

bij een burenruzie, meldt schade aan het<br />

wegdek of detecteert elk geval van sluikstorten.<br />

Bovendien vervult de wijkinspecteur een<br />

belangrijke preventieve rol. Hij of zij is vaak de<br />

schakel tussen buurtbewoners en instanties<br />

zoals de huisvestingsdienst of sociale instellingen.<br />

Ken je de bevoegde persoon voor<br />

jouw buurt nog niet? Hou dan zeker onderstaande<br />

contactgegevens bij.<br />

, www.pzvlas.be, rubriek ‘wijkwerking’<br />

1. omgeving grote marKt<br />

• Bekaert els<br />

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60<br />

• Contactpunt: Politiewinkel, St. Jansstraat 9<br />

2. omgeving gerechtshof<br />

• Degroote Rik<br />

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60<br />

• Contactpunt: <strong>Stad</strong>huis dienst Burgerzaken,<br />

Grote Markt 54<br />

3. omgeving overleie<br />

• Knockaert Nancy<br />

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60<br />

• Contactpunt: Buurtcentrum Overleie,<br />

Overleiestraat 47<br />

4. omgeving st. jan<br />

• Samijn Rik<br />

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60<br />

• Contactpunt: Poortgebouw V-Tex, Pieter<br />

Deconincklaan 23a<br />

5. omgeving plein-buda<br />

• Vandaele Debora<br />

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60<br />

• Contactpunt: Politiewinkel, St. Jansstraat 9<br />

6 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

6. omgeving brugsesteenweg<br />

• Tanghe Philippe<br />

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60<br />

7. omgeving gentsesteenweg<br />

• Verstraete Hans<br />

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60<br />

• Contactpunt: Buurtlokaal ’t Juwelierke,<br />

Juweliersplein<br />

8. omgeving dr. snellaertstraat<br />

• Vermaut Jean-Marie<br />

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60<br />

• Contactpunt: Buildings III-Hofsteden,<br />

Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan<br />

52/02<br />

9. omgeving doorniKsewijK<br />

• Vandemeulebroucke Jean-Pierre<br />

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60<br />

• Contactpunt: Serres Dubbele Haagjes,<br />

St. Denijsestraat 156-158<br />

10. omgeving burgemeester gillonlaan<br />

• Cael Marjolein<br />

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60<br />

• Contactpunt: Buurtbibliotheek Blauwe<br />

Poort, Halenplein 8<br />

11. omgeving lange munte<br />

• Messiaen Luc<br />

• St.-Amandslaan 26 – 056 27 12 60<br />

• Contactpunt: Buurthuis De Lange Munte,<br />

Lange Munteplein 7<br />

12. omgeving ’t hoge<br />

• Derde Johan<br />

• St.-Amandslaan 26<br />

056 27 12 60<br />

13. omgeving marKsesteenweg/pottelberg<br />

en omgeving loofstraat<br />

• Gheldof Pol<br />

• St.-Amandslaan 26<br />

056 27 12 60<br />

• Contactpunt: Rusthuis St. Jozef,<br />

Condédreef 16<br />

14. bellegem/Kooigem<br />

• Clement Hilde<br />

• Bellegemsestraat 107, Bellegem<br />

056 20 48 29<br />

• Molentjesstraat 1, Kooigem – 056 45 55 60<br />

15. aalbeKe/rollegem<br />

• Defever Nathalie<br />

• Moeskroensesteenweg 69, Aalbeke<br />

056 43 09 52<br />

• Tombroekstraat 2, Rollegem – 056 27 77 66<br />

16. omgeving marKesteert<br />

• Tytgat Ronny<br />

• Hellestraat 6, Marke – 056 24 08 23<br />

17. omgeving rodenburg/baliestraat<br />

• Pauwels eddy<br />

• Hellestraat 6, Marke – 056 24 08 23<br />

18. omgeving bissegemplaats<br />

• Vanholme Iris<br />

• Bissegemplaats 8, Bissegem – 056 35 53 95<br />

19. omgeving gullegemsesteenweg<br />

• Monserez Katrien<br />

• Bissegemplaats 8, Bissegem – 056 35 53 95<br />

20. omgeving KortrijKsestraat/<br />

heule watermolen<br />

• Huysentruyt Frank<br />

• Lagaeplein 24, Heule – 056 24 06 30<br />

21. omgeving disgracht/Kransvijver<br />

• Folens Gina<br />

• Lagaeplein 24, Heule – 056 24 06 30<br />

22. omgeving heuleplaats/ringlaan<br />

• Deprez Hans<br />

• Lagaeplein 24, Heule – 056 24 06 30<br />

23. sint-Katrien<br />

• Maus Steven<br />

• Weggevoerdenplein 1/01, Kuurne<br />

056 36 58 60<br />

• Contactpunt: Buurthuis ’t Senter,<br />

St. Katrienplein 14 in Kuurne


1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

Politiezone Vlas<br />

<strong>Kortrijk</strong> - Kuurne - Lendelede<br />

Het wijkkantoor in de St.-Amandslaan 26 in <strong>Kortrijk</strong> is iedere werkdag open van 8 tot 12 uur en<br />

van 13 tot 17 uur. De wijkinspecteurs in de deelgemeenten zijn gehuisvest in de oud-gemeentehuizen<br />

of de ontmoetingscentra. Je kan er elke werkdag terecht van 8.30 tot 10 uur. Daarnaast<br />

houden de wijkinspecteurs één tot twee keer per week spreekuur in de elf contactpunten<br />

in <strong>Kortrijk</strong>. Je maakt hiervoor best vooraf een afspraak op het nummer 056 27 12 60.<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

P Z V l a s<br />

PZ Vlas beZorgt je een<br />

ZorgeloZe Vakantie<br />

Met een aantal eenvoudige voorzorgmaatregelen<br />

vertrek je een<br />

pak geruster op reis. De politiezone<br />

Vlas voorziet onder meer woningtoezicht<br />

en kompasbandjes.<br />

Kompasbandje<br />

Plan je een dagje uit met je kroost?<br />

Haal dan voor je vertrek een aantal gratis<br />

kompasbandjes af in de Politiewinkel<br />

in de Sint-Jansstraat. Op het bandje<br />

noteer je de naam van je kind samen<br />

met een telefoonnummer of de naam<br />

van je hotel. Zo kunnen omstaanders<br />

jou gemakkelijk bereiken als je zoon of<br />

dochter verloren loopt. De politie raadt<br />

wel aan om nooit je thuisadres op het<br />

bandje te schrijven. Op die manier vermijd<br />

je dat criminelen bruikbare gegevens<br />

in handen krijgen.<br />

afweZigheidstoeZicht<br />

De dienst preventie van de politiezone<br />

Vlas stelt bovendien alles in het werk<br />

om je woning te bewaken tijdens je<br />

afwezigheid. Vertrek je op reis of ben je<br />

om een andere reden voor lange tijd<br />

het huis uit, vraag dan afwezigheidstoezicht<br />

aan bij de politiezone Vlas. Dit<br />

houdt in dat een politieambtenaar op<br />

onregelmatige tijdstippen een kijkje<br />

neemt rond je woning. Voorwaarde is<br />

Politiezone Vlas<br />

wel dat er <strong>Kortrijk</strong> niemand - Kuurne - Lendelede thuis is en dat dit<br />

een tijdelijke situatie is. Interesse? Vul<br />

dan minstens één week voor je vertrek<br />

het formulier in via het e-loket op<br />

www.pzvlas.be. een papieren versie<br />

van het aanvraagformulier kan je afhalen<br />

bij het politiekantoor in je buurt.<br />

, www.pzvlas.be<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 7


V a k a n t i e t i P s<br />

Bezoek eens een zusterstad!<br />

Heb je nog geen concrete reisplannen? Dan loont het de moeite om één van de <strong>Kortrijk</strong>se<br />

zustersteden te verkennen: Bad Godesberg (Duitsland, sinds 1964), Frascati (Italië, sinds 1967),<br />

Saint-Cloud (Frankrijk, sinds 1993) en Windsor-Maidenhead (Groot-Brittannië, sinds 1981).<br />

BAD GODeSBeRG<br />

Bad Godesberg was vroeger een zelfstandige<br />

stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-<br />

8 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

Westfalen. Sinds 1969 is het een chique<br />

stadsdeel van Bonn. Toen Bonn nog de<br />

hoofdstad van Duitsland was, telde Bad<br />

Godesberg talrijke buitenlandse ambassades.<br />

Bad Godesberg ligt aan de linkeroever<br />

van de Rijn, tegenover het Zevengebergte.<br />

De uitkijktoren Godesburg, een restant van<br />

één van de eerste Rijn-kastelen uit 1210,<br />

domineert de skyline. De toren is nu een<br />

restaurant met een panoramisch zicht op<br />

de Rijn. In het gezellige centrum kan je flaneren<br />

langs de vele winkels, restaurants,<br />

cafeetjes en terrasjes. een boottocht op<br />

de Rijn is een originele manier om de stad<br />

te ontdekken. De rivier is het decor voor<br />

‘Rhein in Flammen’, een jaarlijks zomers<br />

spektakel van vuurwerk, klank- en lichtspel.<br />

Op een boogscheut ligt Bonn met onder<br />

andere volgende culturele toppers: het<br />

Beethovenhauss, het Museum Alexander<br />

Koening (een zoölogisch museum), de<br />

Munsterkathedraal, … .<br />

FRASCATI<br />

Frascati ligt op een half uurtje sporen van<br />

Rome, tegen de noordwestelijke helling<br />

van de Albaanse heuvels. Het european<br />

Space Research Institute is er gevestigd.<br />

Frascati maakt deel uit van de Castelli


Romani, een groepering van historische<br />

dorpen. De stad is befaamd door haar typische<br />

witte wijn en de beroemde 16e<br />

eeuwse villa’s die de Romeinse aristocratie<br />

liet bouwen. De Villa Aldobrandini, ook Belvedere<br />

genoemd, is de bekendste. De stad<br />

bevindt zich in een wijnstreek. Je kan er<br />

vele authentieke wijnkelders - osteria - bezoeken<br />

en van de typische witte huiswijn<br />

en de lokale specialiteiten proeven. De cultuurliefhebber<br />

kan zijn hart ophalen in Tusculum<br />

op zowat 6 km van Frascati. Ruïnes<br />

herinneren je aan de Klassieke Oudheid:<br />

een amfitheater, een goed bewaard Grieks<br />

theater, de onderbouw van de villa van Tiberius,<br />

waterleidingen en citernen.<br />

windSor-maidenhead<br />

Windsor-Maidenhead maakt deel uit van<br />

het engelse graafschap Berkshire en is<br />

een fraaie stad langs de Thames. Door de<br />

nabijheid van Londen (45 km) profileerde<br />

Windsor-Maidenhead zich vroeger als een<br />

belangrijke stopplaats voor reizigers. Nu<br />

is deze plek een charmante voorstad met<br />

een prima winkelcentrum met vele pubs<br />

en restaurants. Windsor-Maidenhead geniet<br />

bekendheid door Windsor Castle, één<br />

van de indrukwekkende officiële residenties<br />

van de Britse koninklijke familie. Windsor<br />

Castle is al 900 jaar lang het grootste<br />

nog bewoonde kasteel van de wereld. Het<br />

kasteel is omringd door het Windsor Great<br />

Park. De ‘Long Walk’, een 5 kilometer lange<br />

weg, verbindt het kasteel met het park.<br />

een aanrader voor de allerjongste toeristen<br />

is Legoland waar je bekende gebouwen<br />

kan bewonderen die uit kleine legostukjes<br />

opgetrokken zijn. Je moet zeker een kijkje<br />

nemen in de Windsor Guild Hall en het<br />

prestigieuze eton College. Nabij Windsor<br />

bevindt zich Ascot, de beroemde renbaan<br />

voor paardenraces. Vooral de excentrieke<br />

hoofdtooisels van de dames trekken dan<br />

de aandacht. In de onmiddellijke omgeving<br />

kan je onder andere Clivedon bezoeken.<br />

Deze villa, die in het bezit is van de National<br />

Trust, behoorde ooit toe aan Nancy<br />

Astor en speelde een prominente rol in het<br />

Profumo-schandaal. Blikvangers zijn de tuinen<br />

en de bossen. een wandeling langs de<br />

Thames brengt je in pittoreske dorpjes als<br />

Cookham, Marlow en Bray. Uiteraard is de<br />

rivier de plek bij uitstek voor waterrecreatie.<br />

Saint-cloud<br />

Saint-Cloud is gelegen op 5 km ten westen<br />

van Parijs. In de 16e eeuw bouwde men er<br />

het Kasteel van Saint-Cloud, waar ondermeer<br />

Marie-Antoinette, Napoleon Bonaparte<br />

en Napoleon III hun intrek namen.<br />

Het kasteel brandde af tijdens het Beleg<br />

van Parijs in 1870. Alleen het park rond het<br />

V a k a n t i e t i P s<br />

kasteel en enkele bijgebouwen zijn overgebleven.<br />

In het Parc de Saint-Cloud vinden<br />

geregeld rockconcerten plaats. Je kan<br />

er ook de beeldengroep ‘La France couronnant<br />

l’Art en l’Industrie’ bewonderen. Je<br />

kan er ook een klein museum bezoeken.<br />

Aan de hand van maquettes, meubels en<br />

schilderijen krijg je een idee van hoe het<br />

kasteel eruit zag. Vlakbij heb je ook het Nationaal<br />

Keramiek en Porselein museum van<br />

Sèvres waar men nog op ambachtelijke<br />

wijze werkt. Op de heuvel van Saint-Cloud<br />

heb je een fraai uitzicht op Parijs. Dat is<br />

trouwens één van de grootste troeven van<br />

Saint-Cloud: je bevindt je dichtbij de meest<br />

prestigieuze monumenten en bezienswaardigheden<br />

van de Franse hoofdstad.<br />

Ook Versailles ligt vlakbij.<br />

weetje<br />

erkende <strong>Kortrijk</strong>se verenigingen die<br />

(met hun leden) een bezoek brengen<br />

aan één van de jumelagesteden hebben<br />

recht op een stedelijke vergoeding.<br />

Je dient best op tijd je aanvraag<br />

in bij het College van Burgemeester<br />

en Schepenen.<br />

ProVincie bundelt beiaardconcerten<br />

Wie van beiaardconcerten houdt, zal zeker inspiratie opdoen in de Beiaardbrochure<br />

<strong>2011</strong> die de provincie West-Vlaanderen samenstelde.<br />

Deze publicatie geeft een overzicht van alle West-Vlaamse beiaardconcerten die deze<br />

zomer op het programma staan. Ook de muziekuitvoeringen van de zeven Noord-Franse<br />

beiaarden zijn in de brochure opgenomen. Je kan de uitgave gratis op de kop tikken bij<br />

alle toeristische diensten van gemeenten en steden die over een beiaard beschikken, in<br />

alle kustgemeenten en bij beiaardiers of organisatoren van concerten. Ook bij de provinciale<br />

dienst Cultuur kan je terecht: kristof.noe@west-vlaanderen.be of 050 40 34 04.<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 9


V ir bo<br />

e g e r e n n u<br />

oProeP<br />

De rubriek ‘Vroeger en nu’ is een vertrouwd item in deze <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong>. Voor<br />

deze rubriek hebben wij uiteraard leuke kiekjes van weleer nodig. Heb jij nog<br />

foto’s uit de oude doos die een plaats verdienen in deze rubriek? Stuur ze dan<br />

in hoge resolutie naar stadskrant@kortrijk.be.<br />

10 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

en toen<br />

was er...<br />

negentienhonderd ZesenZeventig<br />

In het voorjaar van 1976 begon men<br />

met de aanleg van de huidige Romeinselaan.<br />

Daarvoor gingen diverse panden<br />

tegen de vlakte. Aan de westkant van de<br />

Veemarkt kwamen vier huizen onder de<br />

sloophamer terecht. In de richting van het<br />

Plein verdwenen delen van de Keer der<br />

Kleine Sint-Jansstraat, de Twaalf Apostelenstraat<br />

en Stompaershoek. Op de hoek<br />

van de Voorstraat en de Langemeersstraat<br />

stond het rusthuis Sint-Jozef, in de<br />

volksmond ‘oudmanhuis’ of ‘kadulkot’ genoemd.<br />

Dit rusthuis uit 1839 werd reeds<br />

in 1968 afgebroken. Deze instelling bood<br />

onderdak aan zowat 300 bejaarden. Achter<br />

het braakliggend stuk grond zie je nog<br />

de kapel die bij het rusthuis hoorde. Deze<br />

kapel ontsnapte uiteindelijk ook niet aan<br />

de afbraak. De plannen voorzagen ook de<br />

sloop van het fraaie huis in empirestijl op<br />

de hoek van het Plein. Dit ging gelukkig<br />

niet door. De sigarenwinkel er rechtover<br />

moest er wel aan geloven en ruimde in<br />

1975 plaats voor een afdeling van het<br />

Sint-Niklaasinstituut.<br />

tweeduiZend en elf<br />

Na de aanleg van de Romeinselaan bouwde<br />

het OCMW in 1979-1980 de serviceflats<br />

Ten Olme. De eerste bewoners namen er<br />

hun intrek in 1983. Op 20 november 1986<br />

opende het dienstencentrum De Zonnewijzer<br />

officieel de deuren. De Zonnewijzer<br />

is daarmee de senior van de <strong>Kortrijk</strong>se<br />

dienstencentra van het OCMW. Deze<br />

centra geven informatie en advies, organiseren<br />

allerlei aciviteiten en bieden een<br />

uitgebreide dienstverlening aan. Ze zijn<br />

eveneens een plaats voor ontmoeting,<br />

het uitbouwen van een sociaal netwerk<br />

en ontspanning. De bouw van het winkelcentrum<br />

K in <strong>Kortrijk</strong> zorgde ervoor dat de<br />

Romeinselaan een ander uitzicht kreeg.<br />

De ondergrondse garage van het centrum<br />

is immers bereikbaar via drie tunnels<br />

met onder andere een in- en uitrit via de<br />

Romeinselaan.


Herinrichting OC De Neerbeek<br />

‘Meer ruimte voor Bissegem’, zo luidde de titel van het artikel<br />

waarin de <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> het masterplan voor Bissegem uit de<br />

doeken deed. In een eerste fase neemt de stad OC De Neerbeek<br />

onder handen. Urbain architectencollectief uit Ledeberg is<br />

aangesteld om die herinrichting uit te werken.<br />

Het gebouw, dat ondertussen meer dan 20<br />

jaar oud is, krijgt binnenkort een volledige<br />

facelift. De aanpassingen aan het ontmoetingscentrum<br />

moeten overigens een oplossing<br />

bieden voor een aantal beperkingen<br />

op de huidige site.<br />

efficiënt werKen<br />

Wijkagenten, bibliotheekmedewerkers,<br />

personeel van het OC en de dienst burgerzaken<br />

zitten op dit moment nog steeds<br />

verspreid over het ontmoetingscentrum en<br />

het oud gemeentehuis. Om hun werking<br />

te centraliseren, wil de stad de voormalige<br />

brandweerkazerne aan het Vlaswaagplein<br />

herinrichten tot een dienstencentrum. Alle<br />

publieksdiensten en de gebiedswerker zullen<br />

daar hun kantoor krijgen. er komt bovendien<br />

een zaaltje voor vergaderingen en<br />

kleine evenementen. Het dienstgebouw<br />

komt hiermee opnieuw geografisch in het<br />

centrum van Bissegem te liggen. Het definitieve<br />

ontwerp moet klaar zijn tegen het<br />

najaar van <strong>2011</strong>. De werken starten in 2012.<br />

, www.bissegem.be<br />

gratis naar film<br />

oVer mobiliteitsPlan<br />

Het nieuwe mobiliteitsplan van de stad is klaar. Ben je benieuwd welke plannen de<br />

komende jaren op het getouw staan, maar zie je er tegen op om pakken ingewikkelde<br />

lectuur te verslinden? Reserveer dan vlug een plaatsje voor de gratis filmvoorstelling<br />

op vrijdag 9 september om 20 uur in de <strong>Kortrijk</strong>se Schouwburg. In een 20 minuten<br />

durende voorstelling krijg je een overzicht van alle nieuwigheden die de stad in de<br />

nabije toekomst wil realiseren. Om het geheel luchtig te houden, deed de stad een<br />

beroep op de acteurs van de <strong>Kortrijk</strong>se Revue. Zij zorgen ervoor dat alle projecten in<br />

mensentaal vertaald worden. Na de film kan je nog even napraten in de foyer van de<br />

Schouwburg. Het stadsbestuur trakteert jou graag op een drankje.<br />

, Inschrijven voor de gratis première kan op het nummer 056 27 83 00. Gereserveerde kaarten kan je tijdens de<br />

openingsuren afhalen bij de directie Mobiliteit en Infrastructuur, Grote Markt 54 (behalve maandagavond).<br />

w e r k e n<br />

NIeuWe troef voor<br />

kuNsteNeIlaNd Buda<br />

Buda is meer dan ooit een kunsteneiland<br />

waar internationale kunstenaars<br />

in alle rust hun ding kunnen<br />

doen. naast de Budascoop en de<br />

Budatoren krijgen de artiesten er<br />

binnenkort een extra faciliteit bij:<br />

de Budafabriek. met de financiële<br />

steun van de europese Unie startte<br />

de stad onlangs met de werken aan<br />

deze nieuwe kunstenfabriek.<br />

Het moet een plek worden waar<br />

productontwikkelaars, ontwerpers,<br />

kunstenaars en studenten elkaar ontmoeten,<br />

nieuwe ideeën uitdenken of<br />

prototypes ontwikkelen. In het pand is<br />

eveneens een ruimte voorzien om (internationale)<br />

lezingen te organiseren.<br />

Bovendien zullen kunstenaars er hun<br />

ontwerpen en ideeën kunnen voorstellen<br />

in een grote expositieruimte.<br />

twee ingrepen<br />

De voormalige textielloods Desmet-<br />

Dejaeghere wordt hiertoe volledig<br />

gerenoveerd. enerzijds wil men veel<br />

meer lichtinval creëren door de bouw<br />

van een grote vide in het hart van het<br />

gebouw. Anderzijds moet een nieuwe<br />

inkomhal aan de straatzijde het<br />

complex beter zichtbaar maken. De<br />

ruwbouwwerken zijn ondertussen<br />

gestart, de afwerking moet klaar zijn<br />

tegen midden 2012. Als alles volgens<br />

plan verloopt, kunnen de eerste kunstenaars<br />

in de zomer van 2012 het<br />

gebouw in gebruik nemen.<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 11


k n a P P l e k j e<br />

Achter deze gevel schuilt…<br />

Elke stad heeft van die verborgen parels, die zelfs de eigen inwoners amper kennen. Het<br />

Baggaertshof is zo’n plek. Het is een kleine oase van rust, pal in het centrum en de jongste jaren<br />

omgeven door grote infrastructuurwerken. De toegang is een onopvallend deurtje aan de Sint-<br />

Jansstraat 37, in de schaduw van het winkelcentrum K. Je loopt er zo voorbij. En dat is zonde.<br />

Het Baggaertshof dateert van 1638. Het besloten<br />

hof met dertien kleine huisjes werd<br />

gesticht door Josijne Baggaert. Haar vader<br />

Willem was een welgesteld man en een tijdlang<br />

schepen van <strong>Kortrijk</strong>, die zijn dochters<br />

een mooie erfenis had nagelaten. Naast de<br />

dertien huisjes bevat het Baggaertshof een<br />

kapel, een tuin, een pomp en een toilet.<br />

striKte voorwaarden<br />

In 1643 werd het hof geschonken aan de<br />

stad, maar wel onder strikte voorwaarden.<br />

De huisjes mochten alleen bewoond<br />

worden door weduwen of jonge vrouwen<br />

van onbesproken gedrag. Zij moesten in<br />

armoede nederig de kost verdienen met<br />

spinnen, naaien of ander handwerk. Bovenal<br />

moesten de bewoonsters kuis zijn<br />

en ’s avonds altijd op tijd binnen zijn. Ze<br />

12 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

moesten de klok luiden en elke avond in<br />

de kapel bidden voor de ziel van hun weldoeners,<br />

zijnde Josijne Baggaert en haar<br />

zussen Katriene en Willemyne. Op die<br />

manier verzekerden de dochters Baggaert<br />

zich van een mooie plaats in de hemel.<br />

beschermd monument<br />

Vandaag is het Baggaertshof een beschermd<br />

monument. De laatste bewoonster<br />

verliet het hof in 1975. De jaren daarop<br />

werd het grondig gerestaureerd. Het Baggaertshof<br />

ademt de 17e eeuw. De schilderachtige<br />

huisjes zijn amper 2,5 meter hoog.<br />

eén huisje is helemaal hersteld in zijn oorspronkelijke<br />

staat. Het telt maar één kamer,<br />

waarin bijna alles moest gebeuren: eten,<br />

koken, wassen, slapen en werken. Valluiken<br />

geven toegang tot het zoldertje onder het<br />

pannendak en het keldertje. Verder is er een<br />

open haard en een nis met een bedsponde.<br />

Ook de tuin is een bezoek waard. Je vindt er<br />

een van de zeldzame witte moerbeibomen<br />

in Vlaanderen. In 1981 werd een medicinale<br />

kruidentuin aangelegd. er zijn meer dan 300<br />

verschillende geneeskruiden aangeplant,<br />

die ’s zomers heerlijk geuren. Vergeet ook<br />

niet de kapel even binnen te lopen. Centraal<br />

staat het beeld van O.L.Vrouw-ten-Olme uit<br />

1628. Naar verluidt heeft het Mariabeeld al<br />

meerdere mirakels teweeggebracht, vooral<br />

bij mensen met zenuwziekten, stuipen,<br />

koorts en andere kwalen. Maar wees gerust,<br />

ook nuchtere lieden vinden in het Baggaertshof<br />

rust en verpozing.<br />

, Iedereen is welkom tussen 14 en 18 uur<br />

(gesloten op maandag, vrijdag en feestdagen).<br />

KortrijKs dialectwoord van de maand: tefrente<br />

verschillende; kè t’eu ool tefrente kjir’n gezei en ge verstoat het nog nie = ik heb het u al verschillende keren gezegd en ge verstaat het<br />

nog niet. (<strong>Kortrijk</strong>s dialect, Robert Huysentruyt)<br />

© Foto Hol


Toerist in eigen stad<br />

Vertik je het om deze<br />

zomer in de file te staan<br />

op de Route du Soleil?<br />

Laat de bagagekoffers dan<br />

maar op zolder staan, ruil<br />

je hotelkamer voor een<br />

tentje in je tuin en snuif de<br />

vakantiesfeer op in je eigen<br />

stad. Wedden dat je je geen<br />

moment verveelt?<br />

In deze uitneembare brochure ‘Zomer in<br />

<strong>Kortrijk</strong>’ vind je alvast een handig overzicht<br />

van alle grote en minder grote<br />

zomerevenementen die plaatsvinden<br />

in <strong>juli</strong> en <strong>augustus</strong>. Van zonsopgang<br />

tot zonsondergang serveert <strong>Kortrijk</strong> je<br />

een mix van sfeervolle markten, gratis<br />

optredens en gezellige pleintjesfeesten.<br />

Dat muziek hierbij centraal staat, zal<br />

iedereen geweten hebben. Zowel de<br />

finalisten van Idool als gevestigde waarden<br />

Will Tura en Nathalia maken hun opwachting<br />

in de binnenstad. Fans van Peter<br />

Van de Veire en Miguel Wiels kunnen<br />

meebrullen met een arsenaal Vlaamse<br />

Klassiekers op de Grote Markt en alsof<br />

dat nog niet genoeg is, pakt de Vlasmarkt<br />

uit met een heuse Vlamsmarkt.<br />

Heb je eerder nood aan wat rust na<br />

een druk werkjaar? Dan moet je beslist<br />

intekenen op de vele wandel-, fiets- of<br />

boottochten in de stad. Je leest er meer<br />

over op de volgende bladzijden.<br />

Zomer in<br />

KortrijK<br />

eeN CReMe VAN eeN ZOMeR !<br />

t o e r i s m e<br />

© Foto boa<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 13


t o e r i s m e<br />

Fietsen en wandelen<br />

in ‘Leiestreek West’<br />

Enkele jaren geleden doken overal in het landschap mysterieuze groen-witte borden met nummers<br />

op. Vraag je je nog steeds af waar die borden voor dienen, dan moet je dringend kennismaken met<br />

het knooppuntnetwerk.<br />

Speciaal voor de <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong>lezer stippelde<br />

de redactie een wandeltocht van 7,5 kilometer<br />

uit in Bellegem. Voor de fietsers selecteerden<br />

we een kuitenbijter van 40 kilometer.<br />

Knooppuntroute: praKtisch<br />

Gewapend met pen en papier kan je voortaan<br />

zelf een hoogstpersoonlijke fiets- of<br />

wandelroute uitstippelen. Je beslist vooraf<br />

hoe lang of kort je je tocht wil maken en<br />

noteert simpelweg de nummers van de<br />

Hou je ervan om <strong>Kortrijk</strong> en de streek op<br />

een bijzondere manier te verkennen?<br />

Doe dat met de ‘Oude Tjalk’, het oudste<br />

schip dat onder de Belgische vlag vaart.<br />

Vroeger werd dit omgebouwde vrachtschip<br />

voortgetrokken langs de jaagpaden,<br />

vandaag charmeert deze eeuweling<br />

als passagiersschip. Ter gelegenheid<br />

van de 150e verjaardag van het kanaal<br />

14 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

knooppunten waar je langs wil passeren. Is<br />

er tijdens je rit of wandeltocht onweer op<br />

komst, dan kan je je parcours heel eenvoudig<br />

inkorten door enkele knooppunten weg<br />

te laten. In de Leiestreek vind je maar liefst<br />

200 van die genummerde knooppunten.<br />

route samenstellen<br />

Wie het fietsen à la carte zelf eens wil uitproberen,<br />

kan een route samenstellen<br />

op www.fietsnet.be/routeplanner. Volg je<br />

Varen en fietsen oP en langs het kanaal<br />

Bossuit-<strong>Kortrijk</strong> kan je deelnemen aan een<br />

verteldag op en langs het water. Samen met<br />

een streekverteller fiets je van <strong>Kortrijk</strong> naar<br />

Bossuit om nadien terug te keren met de<br />

Oude Tjalk. Het verloop van de dag kan je<br />

nalezen op www.toerismekortrijk.be.<br />

, Kostprijs: €30/p.p. (huur fiets, boottocht, belegde<br />

broodjes en een drankje inbegrepen)<br />

liever een uitgestippelde route, dan kan<br />

je een bestaande fiets- of wandelroute<br />

volgen. een box met West-Vlaamse routes<br />

kost 30 euro, voor een aparte kaart tel je 6<br />

euro neer. Alle routes zijn te koop bij Toerisme<br />

<strong>Kortrijk</strong> in het Begijnhofpark.<br />

, Toerisme <strong>Kortrijk</strong>, 056 27 78 40 of<br />

toerisme@kortrijk.be<br />

, Een overzicht van alle fietsnetwerkkaarten<br />

Leiestreek West vind je op www.westtoer.be<br />

© Foto david samyn


Fietsroute Leieboorden<br />

en 150 jaar Kanaal<br />

• Start- en stopplaats: Begijnhofpark, <strong>Kortrijk</strong> (knooppunt 29)<br />

• Afstand: 40 km<br />

• Knooppuntroute: 29 – 28 – 35 – 43 – 42 – 44 – 56 – 45 – 46 – 57 – 58 – 67 – 59<br />

– 49 – 36 – 20 – 21 – 22 – 9 – 10 – 19 – 18 – 28 – 29<br />

• Is 40 km wat te veel, dan kan je de route als volgt inkorten:<br />

20 km: 29 – 28 – 35 – 43 – 42 – 44 – 56 – 45 – 46 – 57 – 58 – 48 – 47 – 49 – 36 – 29<br />

10 km: 29 – 36 – 20 – 19 – 18 – 28 – 29<br />

Routebeschrijving:<br />

Starten doe je aan het Streekbezoekerscentrum voor de Leiestreek. Deze imposante<br />

hal herbergt Toerisme <strong>Kortrijk</strong> en <strong>Kortrijk</strong> 1302, waar je het verhaal over de<br />

belangrijkste veldslag in de <strong>Kortrijk</strong>se geschiedenis opnieuw kan beleven. eenmaal<br />

op weg passeer je de Speyetoren en de Ingelborchtoren, beter bekend<br />

als de Broeltorens, die <strong>Kortrijk</strong> haar typische stadssilhouet geven. Bij aankomst<br />

op het Buda-eiland maak je kennis met de Budatoren en het Broelmuseum.<br />

Tot 11 september kan je er de tentoonstelling Roelandt Savery meepikken. Je<br />

fietst nadien verder langs de vernieuwde Leieboorden met zeven nieuwe bruggen.<br />

Pauze nodig? Hou dan halt in het Koning Albertpark. even verderop kom<br />

je terecht in het natuurdomein De Gavers en de site Transfo. Langs de oude<br />

spoorwegbedding Trimaardzate bereik je Goed Ten Nieuwenhove op de grens<br />

tussen Lauwe en Marke. Via het Preshoekbos keer je op je stappen terug tot je<br />

opnieuw het centrum van <strong>Kortrijk</strong> bereikt. eindigen doe je aan de skatebowl en<br />

het nieuw aangelegde stadsstrand Budapark.<br />

Wandelroute met<br />

prachtige vergezichten<br />

• Start- en stopplaats: Bellegemplaats, Bellegem<br />

• Afstand: 7,5 km<br />

• Knooppuntroute: 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 7 – 6 – 4 – 38 – 2 – 1<br />

Routebeschrijving:<br />

Je start deze wandeling aan de Sint-Amanduskerk op Bellegemplaats. Rustige<br />

plattelandswegen brengen je langs uitgestrekte weilanden, historische vierkantshoeven<br />

en oude kappelletjes tot bij de Walleweg. Via de Priesteragestraat en de<br />

Aubettestraat kom je vervolgens in het Ooievaarsnest terecht. Neem tijdens deze<br />

tocht zeker de tijd om van de prachtige panorama’s te genieten. Iets verderop, in<br />

de Processiestraat, kom je voorbij het Goed ter Linde, beter bekend als het Casteelken<br />

van Belleghem. De eerste omwalling om het pand omsloot het later door de<br />

Geuzen in brand gestoken kasteel, de tweede wal omvat het kasteel en de hoeve<br />

samen. Het poortgebouw is overigens het oudste en historisch meest belangrijke<br />

hoevegebouw. Vanaf Goed ter Linde wandel je nog iets meer dan één kilometer<br />

vooraleer je opnieuw de kerktoren van de Sint-Amanduskerk ziet opdoemen.<br />

© Foto david samyn<br />

© Foto david samyn<br />

t o e r i s m e<br />

© ©<br />

Zomer in<br />

KortrijK<br />

eeN CReMe VAN eeN ZOMeR !<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 15


t o e r i s m e<br />

Fiets- en wandelroutes door <strong>Kortrijk</strong><br />

Wil je de mooiste plekjes van <strong>Kortrijk</strong> en haar omgeving ontdekken? Haal dan je stalen ros uit de schuur<br />

of trek je beste stapschoenen aan. De <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> geeft je alvast een overzicht van de mooiste routes.<br />

Benieuwd? Haal dan de bijhorende fiets- of wandelkaart af bij Toerisme <strong>Kortrijk</strong> in het Begijnhofpark.<br />

goedendagroute<br />

• Start: Toerisme <strong>Kortrijk</strong><br />

• Afstand: 45 km<br />

• Kostprijs kaart: € 2<br />

• Langs de Leie zet je koers naar groendomein<br />

De Gavers in Harelbeke. Via het<br />

kanaal Bossuit-<strong>Kortrijk</strong> beland je in het<br />

Vlasmuseum en het Argendaalbos.<br />

Vlastocht<br />

• Start: Toerisme <strong>Kortrijk</strong><br />

• Afstand: 40,3 km<br />

• Kostprijs kaart: € 3<br />

• Van Bissegem, over Gullegem tot Lauwe<br />

aanschouw je vlasrelicten als roterijen,<br />

weverijen en vlasschuren.<br />

kanaal bossuit-kortrijk<br />

• Start: Toerisme <strong>Kortrijk</strong><br />

• Afstand: 45,5 km<br />

• Kostprijs kaart: € 3<br />

• Al fietsend maak je kennis met het 15 kilometer<br />

lange kanaal Bossuit-<strong>Kortrijk</strong> dat<br />

halfweg de 19e eeuw volledig met hand<br />

en schop werd gegraven.<br />

traPPen langs geVels<br />

• Start: Toerisme <strong>Kortrijk</strong><br />

• Afstand: korte tocht in het stadscentrum<br />

• Kostprijs kaart: gratis<br />

• Je doorkruist verschillende woonstraten<br />

en wijken in <strong>Kortrijk</strong> die typisch zijn voor<br />

een bepaalde bouwperiode.<br />

was het nu ’50 of ’60?<br />

• Start: Toerisme <strong>Kortrijk</strong><br />

• Afstand: korte tocht in het stadscentrum<br />

• Kostprijs kaart: gratis<br />

• Je fietst langs de naoorlogse modernistische<br />

architectuur in al zijn vormen.<br />

mountainbikeroute boerhoVen<br />

• Start: Sportcampus Lange Munte<br />

• Afstand: 37,5 km, 38 km of 39 km<br />

• Kostprijs kaart: € 2,50<br />

• Zowel beginnende als getrainde kuiten<br />

veroveren langs deze route de glooiingen<br />

van Zwevegem, <strong>Kortrijk</strong> en Spiere-Helkijn.<br />

16 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

mountainbikeroute sjouwers<br />

• Start: SC Olympiadeplein in Marke<br />

• Afstand: 41,5 km<br />

• Kostprijs kaart: € 2,50<br />

• Mag het iets steviger? Ontdek dan de mysterieuze<br />

streek van de sjouwers of seizoensarbeiders<br />

en slinger langs de Franse grens.<br />

10.000 staPPen door kortrijk<br />

• Start: Toerisme <strong>Kortrijk</strong><br />

• Afstand: 7,5 km<br />

• Kostprijs kaart: € 1,50<br />

• Werk aan je gezondheid terwijl je alle <strong>Kortrijk</strong>se<br />

highlights netjes op een rijtje gepresenteerd<br />

krijgt. <strong>Kortrijk</strong> 1302, de Broeltorens,<br />

de Skatebowl, de Groeningepoort en<br />

het Begijnhof, je passeert ze één voor één.<br />

erfgoed ‘een stad Vol sPoren’<br />

• Start: Toerisme <strong>Kortrijk</strong><br />

• Afstand: 2,9 km<br />

• Kostprijs kaart: € 2<br />

• Deze leuke route in het historisch hart<br />

van de stad laat je kennismaken met de<br />

voornaamste monumenten en erfgoedparels<br />

die <strong>Kortrijk</strong> rijk is.<br />

TUSSeN ONS GeZeGD...<br />

architectuur/designwandeling<br />

• Start: Toerisme <strong>Kortrijk</strong><br />

• Afstand: 5 km<br />

• Kostprijs kaart: € 1,5<br />

• Deze route brengt je tot bij de meest<br />

stijlvolle gebouwen, pleinen en parken<br />

van <strong>Kortrijk</strong>. De wandeling houdt ook<br />

halt bij enkele interieur- en designzaken.<br />

netwerk ‘land Van mortagne’<br />

• Kostprijs kaart: € 6<br />

• Dit wandelnetwerk telt maar liefst 120<br />

knooppunten, goed voor 150 km wandelplezier.<br />

Zo kan je in de vierhoek Bellegem,<br />

Zwevegem, Bossuit en Spiere-<br />

Helkijn zelf je route uitstippelen langs de<br />

mooiste wandelpaden.<br />

wandelgids: langs kortrijkse<br />

buurt- en Voetwegen<br />

• Kostprijs: € 2<br />

• De wandelgids omvat maar liefst 12<br />

wandelingen die je via kleine, onbekende<br />

wegen de streek grondig leren<br />

kennen. Van Heule over <strong>Kortrijk</strong> tot Aalbeke.


OPeNINGSTIJDeN TIJDeNS<br />

zomervakantie<br />

feestdagen<br />

Naar aanleiding van de feestdagen op 11<br />

en 21 <strong>juli</strong>, 15 <strong>augustus</strong> en de brugdag op<br />

22 <strong>juli</strong> sluiten de stadsdiensten de deuren.<br />

KortrijKs verlof<br />

• Baliediensten stadhuis - Grote Markt 54<br />

In <strong>juli</strong> en <strong>augustus</strong> zijn de baliediensten<br />

op zaterdagvoormiddag gesloten. Op zaterdag<br />

2, 9 en 16 <strong>juli</strong> en 27 <strong>augustus</strong> zijn de<br />

diensten Burgerzaken, Financiën (stadskas)<br />

en Parko open van 9 tot 11.30 uur.<br />

Van 25 <strong>juli</strong> tot en met 19 <strong>augustus</strong> is het<br />

stadhuis enkel open op weekdagen van 9<br />

tot 12.30 uur. Vanaf maandag 22 <strong>augustus</strong><br />

is er opnieuw volledige dienstverlening.<br />

• Dienst bevolking in de deelgemeenten<br />

De dienst bevolking in de deelgemeenten<br />

is gesloten van donderdag 21 <strong>juli</strong> tot<br />

en met zaterdag 20 <strong>augustus</strong>.<br />

• Centrale bibliotheek en jeugdbibliotheek<br />

- Leiestraat 30<br />

In <strong>juli</strong> en <strong>augustus</strong> zijn de centrale bibliotheek<br />

en jeugdbibliotheek tijdens weekdagen<br />

open van 10 tot 18.30 uur. Op zaterdag<br />

kan je er terecht van 10 tot 16 uur.<br />

De bib sluit de deuren op 11 en 21 <strong>juli</strong> en<br />

op 15 <strong>augustus</strong>.<br />

• Buurtbibliotheken<br />

De buurtbibliotheken sluiten de deuren<br />

van 1 tot en met 15 <strong>augustus</strong>.<br />

• Directie Sport Lange Munte - Bad Godesberglaan<br />

22<br />

Tot woensdag 20 <strong>juli</strong> kan je de receptie<br />

bereiken van 8.30 tot 17 uur. Van 25 <strong>juli</strong> tot<br />

en met 12 <strong>augustus</strong> zijn het secretariaat<br />

en het onthaal open van 8.30 tot 12 uur.<br />

Het zwembad Magdalena sluit tijdens<br />

<strong>juli</strong> en <strong>augustus</strong> de deuren. De zomerregeling<br />

van het openluchtzwembad en<br />

de zwembaden Mimosa en Lagaeplein<br />

vind je terug op www.kortrijk.be/sport of<br />

bel naar 056 27 80 00.<br />

• recuperatieparken<br />

Alle recuperatieparken sluiten de deuren<br />

op 11 en 21 <strong>juli</strong> en op 15 <strong>augustus</strong>. Denk<br />

je eraan dat maandag altijd een sluitingsdag<br />

is? Bijkomend gelden de volgende<br />

sluitingsperioden voor diverse recuperatieparken:<br />

- Maandagweg: op 2 <strong>juli</strong> en van 1 tot en<br />

met 8 <strong>augustus</strong><br />

- Rollegemseweg: van 25 <strong>juli</strong> tot en met<br />

1 <strong>augustus</strong><br />

- Lage Dreef: van 8 tot en met 15 <strong>augustus</strong><br />

• jeugdontmoetingscentrum joC<br />

Filips van den elzaslaan 35<br />

Het secretariaat van het jeugdontmoetingscentrum<br />

is elke werkdag open (*)<br />

van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.<br />

De uitleendienst is open op maandag-,<br />

woensdag- en vrijdagnamiddag van 14<br />

tot 17 uur.<br />

(*) Van 21 <strong>juli</strong> tot en met 15 <strong>augustus</strong> sluiten<br />

zowel het jeugdontmoetingscentrum<br />

als de uitleendienst de deuren.<br />

• Het Sociaal Huis en OCMW<br />

Budastraat 27<br />

Het Sociaal Huis en het OCMW zijn van<br />

maandag 22 <strong>juli</strong> tot en met vrijdag 12<br />

<strong>augustus</strong> elke werkdag enkel in de voormiddag<br />

open van 8.30 tot 11.30 uur. In<br />

de namiddag blijft het Sociaal Huis en de<br />

sociale dienst telefonisch bereikbaar op<br />

het nummer 056 24 42 22 en wordt er<br />

gewerkt op afspraak. Je kan steeds mailen<br />

naar info@sociaalhuiskortrijk.be. In<br />

de deelgemeenten Rollegem, Aalbeke<br />

en Marke sluit het Sociaal Huis de deuren<br />

tijdens die periode.<br />

• Zitdag in het Sociaal Huis voor personen<br />

met een handicap<br />

Tijdens de zomervakantie vindt de zitdag<br />

plaats op 15 <strong>juli</strong> en 19 <strong>augustus</strong>. Vanaf<br />

september geldt de normale regeling<br />

(elke derde vrijdag van de maand van<br />

9.30 uur tot 11.30 uur).<br />

• Consultaties Wetswinkel<br />

Tijdens de maand <strong>augustus</strong> vinden er geen<br />

consultaties van de Wetswinkel plaats in<br />

de conciërgewoning van het stadhuis.<br />

k o r t r i j k k o r t<br />

STADSINFO BINNeNKORT<br />

in de buS<br />

De <strong>Stad</strong>sinfo <strong>2011</strong>-2012 belandt binnenkort<br />

in je brievenbus. Deze handige gids<br />

boordevol nuttige adressen, telefoonnummers<br />

en websites verdient een plaatsje bij<br />

je telefoon. Mocht je de gids tegen midden<br />

<strong>juli</strong> nog niet ontvangen hebben, dan kan<br />

je dat melden op communicatie@kortrijk.<br />

be of 056 27 87 98. Je kan vanaf die datum<br />

ook een exemplaar ophalen aan de balie<br />

van het stadhuis, Grote Markt 54.<br />

STeL Je BeZOeK AAN HeT<br />

TeAM BURGeRZAKeN NIeT UIT<br />

De baliemedewerkers van het team Burgerzaken<br />

in het stadhuis moeten af en toe bezoekers<br />

teleurstellen. er valt nu éénmaal niet<br />

te tornen aan de wachttijden om bepaalde<br />

documenten (kids-ID, reispas en pin- of pukcode)<br />

te verkrijgen. Kregen je reisplannen<br />

vorm, raadpleeg dan www.diplomatie.belgium.be<br />

om na te gaan welke documenten<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 17


k o r t r i j k k o r t<br />

vereist zijn en koppel daar meteen je bezoek<br />

aan het team Burgerzaken aan vast. Levert<br />

je zoektocht tussen de paperassen naar<br />

je pin- of pukcode niets op, dan kan je via<br />

het e-loket op de website (www.kortrijk.<br />

be/producten/aanvraag-nieuwe-pincode)<br />

een nieuwe code aanvragen. Om de code<br />

in dienst te stellen, ga je langs bij de balie<br />

Burgerzaken (waar de code toekomt). Wees<br />

op tijd, want bij een spoedprocedure lopen<br />

de prijzen op tussen €106 en €177. Als je<br />

vandaag een reispas aanvraagt omdat je<br />

vannacht of morgen op reis vertrekt, dan<br />

brengt de spoedprocedure jammer genoeg<br />

geen soelaas. Behoed je dus voor een laattijdige<br />

aanvraag!<br />

AAN De SLAG IN De TUIN<br />

VAN eeN ANDeR?<br />

De Werkwinkel <strong>Kortrijk</strong> gaat op zoek naar<br />

gemotiveerde burgers (handige klussers<br />

en groene vingers) om werkjes uit te voeren<br />

bij (meestal oudere) particulieren met<br />

een laag inkomen in <strong>Kortrijk</strong> en de deelgemeenten.<br />

Heb jij nog wat tijd vrij na<br />

het klussen in je eigen huis of tuin? Ben jij<br />

minstens twee jaar uitkeringsgerechtigd<br />

werkloos (- 45 jaar) of minstens 6 maand<br />

uitkeringsgerechtigd werkloos (+ 45 jaar)<br />

of krijg je een leefloon van het OCMW?<br />

Neem dan contact op met de Werkwinkel<br />

en engageer je voor een nieuwe uitdaging.<br />

Je ontvangt een belastingsvrije verplaatsings-<br />

en uurvergoeding.<br />

, Werkwinkel <strong>Kortrijk</strong>, Koning Albertstraat 12,<br />

056 26 67 84 of dienstenloket@skynet.be,<br />

www.pwakortrijk.be<br />

18 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

eLKe DRUPPeL TeLT!<br />

Dat het voorjaar extreem droog was, zal<br />

iedereen beamen. Tussen het zaaimoment<br />

en nu viel er in West-Vlaanderen zo’n 95 liter<br />

water per vierkante meter te weinig. Hoog<br />

tijd dus om je een aantal waterbesparende<br />

tips te verklappen:<br />

• Geef je planten enkel (regen)water als<br />

het langdurig droog is. Liever één keer<br />

per week een kwartier, dan elke dag vijf<br />

minuutjes. De planten zullen dieper wortelen<br />

en zo minder gevoelig zijn voor de<br />

droogte.<br />

• Begiet bij voorkeur ‘s ochtends of ‘s<br />

avonds laat. Het water verdampt dan<br />

niet zo snel. Bovendien voorkom je dat<br />

de waterdruppels je planten bij hevige<br />

zonneschijn verschroeien.<br />

• Besproei je gazon niet. Na een periode<br />

van droogte herpakt het zich sneller dan<br />

je denkt. een grasmaaibeurt op zo’n 3 cm<br />

hoogte beschermt je gras trouwens beter<br />

tegen droogte.<br />

• De grond opharken en hakken is even<br />

goed als twee keer water geven. Zo<br />

breek je de harde laag en blijft de grond<br />

luchtig en vochtig. Dat het onkruid op<br />

die manier geen kans krijgt, is mooi meegenomen.<br />

• Veeg je trottoir, oprit en paden schoon<br />

in plaats van ze met de tuinslang af te<br />

spuiten.<br />

Biodivers hoekje<br />

Opnieuw vonden we in het stadsgroen<br />

Marionetten een schitterende<br />

plant : een Bijenorchis (Ophrys apifera).<br />

Deze orchidee is in Vlaanderen<br />

behoorlijk zeldzaam, ook al doet de<br />

soort het vrij goed en wordt ze steeds<br />

noordelijker aangetroffen. Deze<br />

prachtige plant dankt haar naam aan<br />

het bijzondere kleurenpatroon op<br />

de lip van de bloem. Hiermee bootst<br />

de plant het achterlijf van een vrouwelijke<br />

bij na. Zo probeert ze mannetjesbijen<br />

(maar ook andere insecten)<br />

naar haar bloemen te verleiden voor<br />

de bestuiving. Deze proberen te paren<br />

met de bloem, waarbij ze zorgen<br />

voor nageslacht voor de bloem zelf.<br />

Bij het uitblijven van insectenbezoek<br />

vindt aan het einde van de bloei zelfbestuiving<br />

plaats. Orchideeën zijn<br />

wettelijk beschermd; kijken mag,<br />

plukken niet!


GeeRT MORLION<br />

© Foto Hol<br />

is eind april benoemd tot nieuwe deken<br />

van het decanaat <strong>Kortrijk</strong>. De 57-jarige<br />

Morlion volgt hiermee Marc Gesquière op<br />

die eerder dit jaar uit het leven stapte. De<br />

nieuwe deken is professor aan het Grootseminarie<br />

in Brugge en verantwoordelijke<br />

voor de opleiding van de diakens in het<br />

bisdom Brugge. Daarnaast is hij actief als<br />

geestelijk begeleider en vormingswerker.<br />

Twee jaar na zijn priesterwijding (in 1978)<br />

werd hij aangesteld als priester-leerkracht<br />

aan het Vrij Land-en Tuinbouwinstituut,<br />

het Vrij Technisch Instituut en het College<br />

in Torhout. Hij was bovendien jarenlang<br />

actief als proost van KSA Lo, diocesaan<br />

VKSJ-proost van de Jim en proost van de<br />

Torhoutse Landelijke Gilde en KVLV Sint-<br />

Pieters. Behalve deken in <strong>Kortrijk</strong> bekleedt<br />

Geert Morlion ook een functie als moderator<br />

van de federatie <strong>Kortrijk</strong>-Groeninge.<br />

PATRICK DeJONCKHeeRe<br />

won onlangs het Belgisch Kampioenschap<br />

katapultschieten. Hij haalde het van meervoudig<br />

Belgisch kampioen Rudi Kelchtermans<br />

en europees kampioen Luc Driessen.<br />

Dat de 53-jarige Heulenaar de eerste plaats<br />

zou behalen, had niemand verwacht. De<br />

kersverse kampioen is nog maar vier jaar aangesloten<br />

bij een katapultclub. “Ik ben wel al<br />

24 jaar lid van een pistoolschuttersclub. Daar<br />

heb ik geleerd om mijn zenuwen onder controle<br />

te houden”, begint Patrick. “Ik ontdekte<br />

het katapult- of schietlapschieten eerder toevallig<br />

op het internet en wou het zelf ook eens<br />

proberen. Het vraagt wat oefening, maar met<br />

een vaste hand kom je al heel ver. Het is de<br />

bedoeling om met een knikker ronde plaatjes<br />

omver te schieten vanop een afstand van 10<br />

meter. Ik hou van de sport omdat alles heel<br />

eerlijk verloopt: je schiet raak of je mist. Daar<br />

bestaat geen discussie over.”<br />

louiSe deSchryver<br />

behaalde de eerste plaats in de Olyfran<br />

Olympiade. Deze taalwedstrijd peilt naar<br />

de kennis van de Franse taal bij leerlingen<br />

uit het secundair onderwijs in Vlaanderen.<br />

Ze worden hiervoor onderverdeeld in verschillende<br />

categorieën, volgens leeftijd en<br />

taalregime. Meer dan zesduizend jongeren<br />

uit tientallen Vlaamse scholen namen<br />

deel aan de schriftelijke selectieproeven.<br />

De 16-jarige Louise plaatste zich met 89%<br />

voor de mondelinge klassementsproef in<br />

de Universiteit van Hasselt. Daar behaalde<br />

ze uiteindelijk de eerste plaats bij de Nederlandstaligen.<br />

Naast heel wat romans en<br />

kunstboeken kreeg Louise ook enkele filmtickets<br />

van Kinepolis. Haar vrienden van de<br />

vierde Latijnse in De Pleinschool Leiekant<br />

zijn alvast apetrots op hun klasgenote.<br />

Ken je stad! WIN<br />

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan een kaartje met de oplossing naar: <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong><br />

Wedstrijd, Grote Markt 54 in <strong>Kortrijk</strong> of mail naar stadskrant@kortrijk.be. De redactie<br />

mag tien lezers gelukkig maken met een geschenkpakket met verschillende confituren.<br />

De winnaars van de vorige editie herkenden de beelden in de Kalvariestraat 33 in Marke: Aude<br />

Storme, Marke – Lacombe Christiane, Marke – Kevin De Cuyper, Marke – Sylvie Vergote, <strong>Kortrijk</strong> –<br />

Frans Gheysen, Marke – Ignace Couckuyt, Moorsele – Rose-Anne Bogaert, Rollegem – Alice Beghin,<br />

Marke – Elien Stock, Rollegem – Ludovic Savic, <strong>Kortrijk</strong>.<br />

d e m e n s e n<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 19


1 <strong>juli</strong> tot 31 <strong>augustus</strong> <strong>2011</strong><br />

ZoMErtENtooNStEllINGEN<br />

Woelige wateren en een<br />

schilderachtige stad<br />

Een snuifje cultuur op een zwoele zomerdag,<br />

moet kunnen. Je hoeft niet elke dag de<br />

hangmat in, dat gaat ook vervelen. Roelandt<br />

Savery en het kanaal Bossuit-<strong>Kortrijk</strong> – dat<br />

de Leie en de Schelde verbindt – nodigen je<br />

uit om hun geschiedenis te ontdekken. Door<br />

Savery geïnspireerde hedendaagse kunstenaars<br />

creëren nieuw werk op verrassende locaties<br />

en het Vlasmuseum licht de sluier van<br />

zijn verborgen kantjes.<br />

De pest in het paradijs<br />

Schilder roelandt Savery werd 435 jaar geleden<br />

in kortrijk geboren. op de vlucht voor religieuze<br />

onverdraagzaamheid trokken zijn protestantse<br />

ouders en de pas vierjarige roelandt naar Nederland.<br />

En toch is kortrijk zijn beroemde telg<br />

nooit vergeten.<br />

toen Savery ter wereld kwam, zaten onze contreien<br />

in een turbulente maalstroom, een periode<br />

die wordt belicht in de tentoonstelling ‘<strong>Kortrijk</strong>,<br />

woelige stad 1580-1680’. Het was een<br />

tijd vol pestdoden, godsdienstwaanzin en heksenprocessen,<br />

maar ook een tijdperk waarin de<br />

kunstambachten tot volle bloei kwamen. je reis<br />

terug in de tijd start in kortrijk 1302, daarna<br />

kun je met een kaart uit 1641 de stad in trekken.<br />

roelandt Savery is trouwens geen overblijfsel uit<br />

het verleden, maar inspireert nog steeds hedendaagse<br />

kunstenaars. Ga maar eens kijken naar<br />

‘Paradise Lost Paradise’, een kunstenparcours<br />

in de stad, met werk van onder meer Melanie<br />

Bonajo (Nl), Nadia Naveau (B) en Honoré<br />

d' o (B)... De binnen- en buitenlandse kunstenaars<br />

werken rond het verlangen naar perfectie<br />

en schoonheid, om zo een glimp van het paradijs<br />

op te vangen. Curator is vzw Pony Attack.<br />

R ‘<strong>Kortrijk</strong>, woelige stad 1580-1680’ | Gratis |<br />

Museum <strong>Kortrijk</strong> 1302, Begijnhofpark-Houtmarkt<br />

| 056 27 78 50 | www.kortrijk1302.be |<br />

Wandeling ‘Sanderus achterna’ € 2<br />

R ‘Paradise Lost Paradise’ | 2 <strong>juli</strong>-28 <strong>augustus</strong> |<br />

gratis | diverse locaties in het stadscentrum |<br />

opening: 2 <strong>juli</strong>, Begijnhofpark vanaf 18 uur |<br />

paradiselostparadise.blogspot.com<br />

20 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

20 | UiT IN kortrIjk<br />

Het water stroomt,<br />

het kanaal blijft<br />

Iets meer dan 150 jaar geleden werd het kanaal<br />

Bossuit-kortrijk officieel ingehuldigd. Drie jaar<br />

lang werd er gegraven en toen het kanaal af was,<br />

had het meteen een positief effect op de streek:<br />

ondernemingen ontkiemden en floreerden en<br />

aan de oevers rezen nieuwe woonwijken op. ook<br />

in de toekomst zal het kanaal ongetwijfeld zijn<br />

belangrijke rol blijven spelen.<br />

In de historische havenloods aan de Groeningekaai<br />

krijg je unieke documenten en foto’s te<br />

zien en op zeven stopplaatsen langs het water<br />

borrelen verleden en toekomst uit het water op.<br />

R Do-zo: 14-18 uur | gratis | Havenloods Groeningekaai<br />

| 056 27 74 24 | www.erfgoedcelkortrijk.be<br />

mEt agEnDa<br />

Van 1 JuLi tot<br />

31 auguStuS <strong>2011</strong><br />

© Quinny by Henrik Vibskov<br />

‘Petje af!’ voor frulletjes<br />

en prulletjes<br />

In de reeks ‘Verborgen kanten van het Vlasmuseum’<br />

worden tijdens de zomermaanden een<br />

pak leuke textielaccessoires opgediept. In niet<br />

zo lang vervlogen tijden was geen enkele outfit<br />

compleet zonder. Zakdoekjes en waaiers, sierlijke<br />

parasols of paraplu’s, hoge hoeden en kanten<br />

mutsjes, chique of gewoontjes… ze gaven extra<br />

cachet aan het uiterlijke vertoon en hadden<br />

maar één doel: opvallen.<br />

R Di-vr: 9-12.30 en 13.30-18 uur |<br />

za-zo: 14-18 uur | € 6 | Vlasmuseum, Etienne<br />

Sabbelaan 4 | 056 21 01 38<br />

www.vlasmuseum.be


CUltUUr EN SPort Voor DE kIDS<br />

een bodemloze<br />

koffer vol<br />

speelplezier<br />

Je kinderen hebben pech als ze dachten dat<br />

ze de hele zomer konden rondlummelen.<br />

Daar krijgen ze de kans gewoon niet voor,<br />

met een reusachtig pakket sport, cultuur<br />

en avontuur waar ze rijkelijk uit kunnen<br />

kiezen. Jou vriendelijk aangeboden door de<br />

verzamelde stadsdiensten.<br />

Zo is er het grote aanbod zomerkampen voor<br />

alle tuimelaars, creatievelingen en whizzkids.<br />

Het hele aanbod vind je op www.kortrijk.be/<br />

sport; alle info krijg je ook op 056 27 80 00.<br />

Met Vlieg op ontdekking<br />

De drie kortrijkse musea nemen opnieuw deel<br />

aan de Vliegzomeractie van Cultuurnet<br />

Vlaanderen, bedoeld voor alle kinderen tot 12<br />

jaar en hun familie. Haal je beste speurneus boven<br />

en ga op zoek naar de schatjes van Vlieg.<br />

In het Broelmuseum fladdert Vlieg bijvoorbeeld<br />

vrolijk rond in het dierenparadijs van roelandt<br />

Savery. In het Vlasmuseum is zijn favoriete kledingstuk<br />

verdwenen en in kortrijk 1302 ontmoet<br />

je een schat van een heks.<br />

R Deelnemen is gratis. Alle info krijg je op<br />

www.broelmuseum.be, www.vlasmuseum en<br />

www.kortrijk1302.be of via 056 27 77 80.<br />

Spel zonder grenzen<br />

· team jeugd zet het deksel van zijn bodemloze<br />

speelkoffer weer open voor twee maanden<br />

zorgeloos plezier. In de zomer rijdt de Pretmobiel<br />

opnieuw uit, op zoek naar een leuke<br />

speelplek. Elke week – behalve eind <strong>juli</strong> – is hij<br />

van maandag tot vrijdag op een andere locatie<br />

te vinden, zoals het Van raemdonckpark, het<br />

Blauwe Poortpark en het Pradopark. onder<br />

begeleiding van enthousiaste monitoren mo-<br />

gen de kinderen de hele namiddag ravotten of<br />

knutselen.<br />

R Inschrijven vooraf is niet nodig, kom gewoon<br />

langs. Info: www.kortrijk.be/pretmobiel<br />

056 27 73 76.<br />

· Grabbelen in een ton vol plezier, dat kan<br />

sinds jaar en dag met de Grabbelpas: het visum<br />

voor kinderen van 4 tot 12 jaar naar een<br />

speelparadijs waar ze kunnen koken, knutselen,<br />

uitstapjes maken, theater zien enzovoort.<br />

R Op www.kortrijk.be/grabbelpaswerking staat<br />

het volledige aanbod. Info: 056 27 73 44.<br />

· Speelpleinwerking Wasper zet De Warande<br />

elke weekdag van de zomervakantie op<br />

stelten. In de voormiddag kunnen de kinderen<br />

kiezen uit verschillende activiteiten. In de<br />

namiddag boksen ze samen met de monitoren<br />

hun eigen spel in elkaar. De Warande vind<br />

je langs de Heirweg 132 in Heule.<br />

R Info: www.kortrijk.be/wasper – 056 27 73 70.<br />

Pubers op het podium<br />

Ben je tussen 12 en 16 jaar en klaar voor een<br />

portie kunst tijdens je vakantie? Dan mag je het<br />

unieke zomerkamp ‘Bud@ction’ niet missen –<br />

een organisatie van het autonoom gemeentebedrijf<br />

BUDA, kunstencentrum BUDA, Muziekcentrum<br />

track*, Passerelle, team jeugd en Theater Antigone.<br />

Van 16 tot 19 <strong>augustus</strong> werk je met een coach<br />

aan een voorstelling. De discipline – film, muziek,<br />

dans of theater – mag je zelf kiezen. De vierde dag<br />

zet je alles op punt, met als kers op de taart een<br />

optreden voor elkaar, je vrienden en familie.<br />

Het laatste anderhalf uur van elke dag kan je<br />

bovendien een leuk extraatje meepikken, zoals<br />

gaming Xl, graffiti spuiten, skaten of een film<br />

bekijken in Budascoop.<br />

R Info en inschrijvingen:<br />

www.kortrijk.be/budaction – 056 27 74 91<br />

1 <strong>juli</strong> tot 31 <strong>augustus</strong> <strong>2011</strong><br />

PrEMIèrECoNCErt<br />

OzarK Henry<br />

BrenGT VrienDen Mee<br />

ozark – Piet Goddaer – Henry is een wereldburger<br />

en voelt zich even goed in zijn nopjes in<br />

Parijs, Berlijn en New York als in kortrijk. Zijn<br />

geboorte- en woonplaats krijgt wel de eer van<br />

een heuse première. In de schouwburg start hij<br />

zijn R akoestische theatertournee ‘Ozark Henry<br />

plays Ozark Henry 4 Hands’, die later onder<br />

meer nog in de AB in Brussel neerstrijkt. Hij<br />

doet een greep uit zijn rijke oeuvre, geperst op<br />

zes wonderlijke platen, maar hier gespeeld op<br />

twee piano’s.<br />

om dit feestje niet alleen te moeten vieren,<br />

nodigt Goddaer enkele van zijn favoriete opkomende<br />

artiesten uit. Beeldend kunstenaar ante<br />

Timmermans uit Ninove bijvoorbeeld, die<br />

mag exposeren in de Benedengalerie, met een<br />

vernissage op 22 september. Marble Sounds –<br />

dat vorig jaar in ‘Focus knack’ bestempeld werd<br />

als één van de drie Belgische beloftes voor 2010<br />

en live een grootse indruk maakt – speelt op<br />

woensdag een afterconcert in het Arenatheater.<br />

Voor en na ozark Henry ten slotte draait dj<br />

Mustik plaatjes. Hoewel, dat klinkt een beetje<br />

denigrerend, want Mustik heeft het draaien stevig<br />

in de vingers en beschikt over een immense<br />

collectie vinylplaten. Hij heeft een eigenzinnige<br />

maar toch beluisterbare voorkeur voor exotica,<br />

freestyle en fusion.<br />

R ‘Ozark Henry plays Ozark Henry 4 Hands’<br />

wo 21 en do 22 september om 20.15 uur<br />

Tickets van € 22 tot € 30 | 056 23 98 50<br />

www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

R Marble Sounds | wo 21 september om 22 uur |<br />

Arenatheater | Gratis<br />

R Dj Mustik | wo 21 en do 22 september, voor en<br />

na het concert van Ozark Henry | Foyer | Gratis<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 21<br />

UiT IN kortrIjk | 21


1 <strong>juli</strong> tot 31 <strong>augustus</strong> <strong>2011</strong><br />

oUtDoorSPortEVENEMENtEN IN DE ZoMEr<br />

Het dak<br />

gaat eraf<br />

De Basketbal Summertour, een kwarttriatlon<br />

door de centrumstraten, het Belgisch<br />

kampioenschap duatlon en natuurlijk <strong>Kortrijk</strong><br />

Koerse… Jep, het begrip ‘sportieve zomer’<br />

is in <strong>Kortrijk</strong> zeker op zijn plaats.<br />

Lopen, fietsen en zwemmen<br />

in de stad<br />

Duatleten en triatleten bij de vleet op de kortrijkse<br />

wegen, tijdens het weekend van 2 en 3<br />

<strong>juli</strong>. op zaterdag om 11 uur start het BK duatlon.<br />

Bedrijven kunnen in de namiddag hun<br />

meest sportieve medewerkers afvaardigen voor<br />

de bedrijvenduatlon. ook individuele recreanten<br />

mogen dan hun loopschoenen aantrekken<br />

en hun fietsbanden oppompen.<br />

Zondag komen zwemmen en een pak loop- en<br />

fietskilometers erbij, met om 11 uur een triatlon<br />

voor bedrijven en individuele sporters. ’s<br />

Namiddag wordt de A-wedstrijd kwarttriatlon<br />

afgelegd.<br />

R Info: 0477 77 09 81<br />

22 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

22 | UiT IN kortrIjk<br />

Basketbal Summertour<br />

De ‘3-on-3 Summertour’ is de opvolger van<br />

‘Coast to Coast’, de zomerse roadtrip van de<br />

Vlaamse Basketballiga (VBl). op zaterdag 16<br />

<strong>juli</strong> strijkt de tour neer op de esplanade aan k<br />

in kortrijk. Iedereen die ouder is dan 12 jaar,<br />

kan deelnemen aan het ‘drie tegen drie’-tornooi.<br />

Daarvoor schrijf je best vooraf in op de website<br />

van de VBl. jong geleerd is oud gedaan: om het<br />

uur vinden gratis initiaties basketbal plaats voor<br />

kinderen en kleuters.<br />

R Alle info krijg je op 0485 61 05 94 en<br />

www.vlaamsebasketballiga.be.<br />

<strong>Kortrijk</strong> Koerse<br />

op 11 <strong>augustus</strong> staan wielerliefhebbers in eigen<br />

stad weer oog in oog met hun helden. De<br />

Doorniksewijk wordt voor ‘<strong>Kortrijk</strong> Koerse’<br />

opnieuw gepimpt tot een uitdagende wielerpiste.<br />

om 14 uur starten de juniores aan café De<br />

Blauwpoort. om 17 uur zet het profpeloton zich<br />

op gang voor 27 ronden van 3,3 kilometer, met<br />

aankomst aan café Au Casino.<br />

R Info: 0475 36 65 39<br />

Cultuur<br />

aan huis<br />

De kaarten zijn geschud, de puzzel gelegd: Ck*,<br />

het kortrijkse Cultuurcentrum, heeft een sprankelend<br />

nieuw seizoen samengesteld vol grote<br />

kleppers en verrassende ontdekkingen. En dat<br />

aanbod komen de programmatoren graag bij jou<br />

aan huis toelichten, gewapend met leuke anekdotes,<br />

beeld- en geluidsfragmenten. jij nodigt<br />

vrienden, buren of collega’s uit, zorgt voor een<br />

hapje en een drankje en Ck* doet de rest. Zie het<br />

als een cultureel verantwoorde ‘tupperwareavond’.<br />

Als gastheer of -vrouw krijg je nog een<br />

leuke attentie van Ck* ook. Met al die persoonlijke<br />

info op zak kan je een abonnement samenstellen<br />

dat helemaal op jouw maat is en al aan je<br />

verwachtingen voldoet.<br />

De toelichtingen aan huis worden gepland tussen<br />

14 juni en 15 <strong>juli</strong> en van 22 <strong>augustus</strong><br />

tot 16 september.<br />

R Info: 056 23 98 50<br />

www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

‘ooIt GEMISt’<br />

BUDa spoelt het<br />

filmseizoen terug<br />

Net als vorige zomer krijg je van kunstencentrum<br />

BUDA de kans om tijdens je vakantie je<br />

filmachterstand – opgelopen wegens ‘te drukbezet,<br />

geen tijd wegens te veel werk’ en wat voor<br />

smoesjes ook – in te halen. De meest prikkelende,<br />

niet te missen films van het voorbije seizoen<br />

worden hernomen in de drie Buda-filmzalen,<br />

aangevuld met nieuwe zomerreleases, de prijsbeesten<br />

uit Cannes, enkele cultfilms en eenmalige<br />

vertoningen. Elke avond krijg je om 20.15 uur<br />

de keuze uit drie films. Een greep? ‘Black Swan’,<br />

‘The tree of life’, ‘Pina’, ‘Blue Valentine’, ‘Thirteen<br />

Assassins’ en ‘rango’.<br />

R Programma en info:<br />

www.budakortrijk.be |056 22 10 01


Win !<br />

met de fietsnetwerkkaart<br />

‘Leiestreek West’ en<br />

de wandelnetwerkkaart ‘Land van<br />

mortagne’ kan je zelf je fiets- of<br />

wandeltocht samenstellen.<br />

Wij hebben hiervan vijf pakketjes<br />

klaarliggen, die de jouwe kunnen<br />

zijn als je het antwoord kent op<br />

deze vraag:<br />

Het wandelnetwerk ‘Land van Mortagne’<br />

doorkruist onder meer twee <strong>Kortrijk</strong>se<br />

deelgemeenten. Welke zijn dat?<br />

Mail je antwoord op donderdag<br />

7 <strong>juli</strong> naar toerisme@kortrijk.be.<br />

Vijf winnende mailers worden<br />

persoonlijk verwittigd.<br />

VriJDaG 1 JULi<br />

FEStIVAl | FeSTiVaL Van VerWOnDerinG/HUMOrOLOGie<br />

| zie p.13 | tem 3 <strong>juli</strong> |<br />

Het beste van hedendaags circus, visuele en<br />

muzikale humor, allerlei andere vormen van<br />

podiumkunsten, het publiek verwonderen, verbazen<br />

en verrassen. | vrij 20u30, za 15u, zo 12u |<br />

€ 30 | o.C. Marke | 056 23 98 55 |<br />

www.humorologie.be<br />

MUZIEk | TOrenMUzieK zOMer <strong>2011</strong> |<br />

zie p.13 | iedere vrijdagavond tem 26 <strong>augustus</strong> |<br />

ludo Geloen, luc rombouts, Yf Bourry; Erik<br />

Desimpelaere, Stefano Colletti, karen oberfeld,<br />

Erik Vandevoort, Eddy Mariën,tom Van Peer,<br />

koen Cosaert | 20u | Belfort of Sint-Maartenstoren<br />

| 056 27 78 40 | www.kortrijk.be/toerisme<br />

zaTerDaG 2 JULi<br />

FEStIVAl | KanaaL FeSTiVaL | zie p.13 |<br />

ook op 3 <strong>juli</strong> | Botenparade, tentoonstelling,<br />

wandelingen ism West-Vlaamse Gidsenkring,<br />

Foyer Dansant en tal van socio-culturele activiteiten<br />

| kanaal | gebiedswerking@kortrijk.be |<br />

www.kanaalfestival.be<br />

MUZIEk | OPeninG KUnSTParCOUrS ParaDiSe<br />

LOST ParaDiSe | met zang, muziek,<br />

visuals, performance van Spathena: Athena, llewellynn<br />

en janneke raaphorst, Mary and Me, bal-<br />

Baard, Delegation de la red, Cornelia Van lierop |<br />

17u30-22u15 | gratis | o.-l.-Vrouwekerk en Begijnhofpark<br />

| paradiselostparadise.blogspot.com<br />

CoNCErt | CaFé-CHanTanT: BeM Bra-<br />

SiL | Braziliaanse groep, bossanova, volksmuziek,<br />

samba, reggae. | 20u15 |gratis | o.C. De<br />

Vonke Heule (bij mooi weer Vonketuin!) | 056<br />

24 06 20 | www.devonke.be<br />

WANDElING | KinDernaTUUrWanDe-<br />

LinG ‘LeVen in WaTer’ | 14u30 | Hof te<br />

Coucx | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijk@<br />

telenet.be<br />

DIVErS | BOnK V - Dé HeULSe KinDer-<br />

en TienerHaPPeninG | oenanthe, Accou's<br />

animatie, j.P. Mertens, Fantasio, Cirkanto, Willem<br />

tell, Theater kadans,...| 14u | € 5 | o.C. De<br />

Vonke Heule | 056 24 06 20 | www.devonke.be<br />

WANDElING | STaDSWanDeLinG MeT<br />

GiDS | zie p.13 | ook op 13 <strong>augustus</strong> | 14u30 |<br />

€ 2,5 | toerisme kortrijk | toerisme@kortrijk.be<br />

SPort | BeLGiSCH KaMPiOenSCHaP<br />

DUaTLOn | 11u | S.C. lange Munte | 0477<br />

77 09 81 | www.ktdc.be<br />

zOnDaG 3 JULi<br />

DIVErS | FieTSFeeST LeieSTreeK <strong>2011</strong> |<br />

zie p.13 | op het fietsnetwerk geniet je op verschillende<br />

halteplaatsen van de couleur locale,<br />

een lekker hapje, drankje of leuke animatie en<br />

maak je kennis met het rijke verleden van onze<br />

streek. De tochten van kortrijk staan volledig in<br />

het teken van 150 jaar kanaal Bossuit-kortrijk. |<br />

9u | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 |<br />

www.toerisme-leiestreek.be<br />

1 <strong>juli</strong> tot 31 <strong>augustus</strong> <strong>2011</strong><br />

SPort | KWarT TriaTLOn a-WeDSTriJD |<br />

15 u | S.C lange Munte | 0477 77 09 81 |<br />

www.ktdc.be<br />

DIVErS | BezOeK De HiSTOriSCHe za-<br />

Len Van HeT STaDHUiS |zie p.13 | tem<br />

30 aug | speciaal toegankelijk voor toeristen,<br />

met gids: de prachtige schepenzaal en raadzaal<br />

met de 16 e eeuwse gebeeldhouwde schouwen |<br />

di-do-zo 15-17u | gratis | Historisch stadhuis |<br />

056 27 78 40 | toerisme@kortrijk.be<br />

DinSDaG 5 JULi<br />

DIVErS | LeKKer Varen en FieTSen<br />

n.a.V. 150 Jr KanaaL BOSSUiT-KOr-<br />

TriJK |zie p.13 | tem 8 <strong>juli</strong> | met een streekverteller<br />

fietsen van kortrijk naar Bossuit, terugkeer<br />

met de 'oude tjalk' | € 30 | Sluis 9 |<br />

056 24 99 95 | www.toerisme-leiestreek.be/<br />

boottochten<br />

MUZIEk | 3 DayS OF P-FUnK | tem 7 <strong>juli</strong> |<br />

topsaxofonist en kortrijkzaan Frank Deruytter<br />

brengt met zijn Frank Deruytter P-Funk Express<br />

én guests het muziekcafé aan het swingen gedurende<br />

deze 3-daagse | 21u | Muziekcafé track* |<br />

056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be<br />

WANDElING |"in HeT GULDen SPOOr<br />

Van VrOUWen" MeT GiDS | zie p.13 |<br />

14u30 | € 2,5 | toerisme kortrijk | 056 27 78<br />

40 | toerisme@kortrijk.be<br />

WOenSDaG 6 JULi<br />

DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-<br />

FeSTiVaL | ook op 7 <strong>juli</strong> in o.C. De Vonke<br />

Heule | seniorenvoorstelling, groepen uit Polen,<br />

tsjechië, Servië | 14u | € 6 | o.C. De Neerbeek<br />

Bissegem | 056 21 17 40 | nuyttensmicheline@<br />

hotmail.com<br />

VriJDaG 8 JULi<br />

DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-<br />

FeSTiVaL: FOLKaVOnD | 20u | gratis |<br />

o.C. De Neerbeek Bissegem | 056 37 31 67 |<br />

stevennuyttens@hotmail.com<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 23<br />

UiT IN kortrIjk | 23


1 <strong>juli</strong> tot 31 <strong>augustus</strong> <strong>2011</strong><br />

MUZIEk | BeGiJnHOFCOnCerT 'JaCqUeS<br />

COryn'| avontuurlijk programma van<br />

Erik Desimpelaere (piano), David Desimpelaere<br />

(contrabas), roeland Henkens (trompet), Stijn<br />

Demuynck (slagwerk) met werk van G. Bottesini,<br />

G. Enescu, F. Proto, W. Henderickx, C. Bolling<br />

en E. Desimpelaere. | 20u |€ 15 (ADD)/12<br />

(VVk)/5(student) | Concertstudio | 056 21 79<br />

66 | begijnhofconcert@telenet.be<br />

zaTerDaG 9 JULi<br />

DIVErS | KOM UiT Je KOT |zie p.13 |<br />

tem 10 <strong>juli</strong> |camping, spel zonder grenzen, de<br />

Plan(k)trekkers, muziek, fotozoektocht, aperitiefconcert<br />

kHE Aalbeke | 14u30 | speelplein<br />

ledeganck Aalbeke | www.aalbeke.be/komuitjekot<br />

WANDElING | PLanTeninVenTariSa-<br />

Tie Van De neerBeeKVaLLei | Piet Missiaen<br />

| 14u | parking rietput Bissegem| 056<br />

20 51 77 | www.plantenwerkgroep.be<br />

lEZING | LiTeraire KrOeGenTOCHT |<br />

met Brecht Soenen, Wendy Mulder, tine Moniek,<br />

Thomas Viaene (Cinépalace); Ingrid Spilliaert (De<br />

Skuute); Christian raes, Surinx Achilles M. (De<br />

Middenstand); Eddy D'Haenens (De komedie);<br />

Axel Bouts (teaterkaffee) | 17u | Gratis | 0475<br />

87 80 18 | www.kortrijk.be/verenigingen<br />

DANS | CHiLDren OF ParaDiSe | Geïnspireerd<br />

op jacques Prévert’s scenario voor de<br />

film van Marcel Carné, brengt josé Martinez<br />

het Parijs van de 19 e eeuw tot leven en onthult<br />

een magische en mysterieuze wereld. Marcolivier<br />

Dupin zorgt voor de muzikale begeleiding<br />

| 19u15 | € 20/17 | kinepolis kortrijk |<br />

www.kinepolis.com<br />

DIVErS | HariBOSPeeLDOrP en PO-<br />

DiUM | zie p.13 | Animatie voor jonge<br />

gezinnen met Bartje van Schuifaf | Grote<br />

Markt en Schouwburgplein. | 056 27 87 90 |<br />

www.zomerinkortrijk.be<br />

FEStIVAl | KOrTriJK COnGé, een zin-<br />

DerenDe naCHT Van zOnSOnDer-<br />

GanG TOT zOnSOPGanG | zie p.13 | roger<br />

Bernat: ‘Publiek domein (het grootste gezelschapsspel<br />

ter wereld) 20u15 | Unsane + Arend<br />

Pinoy + kortrijkse skaters 21u30 | Blades on vinyl<br />

22u30 | tina c from tennessee 23u | Miike<br />

takashi (jP), The Great Yokai War 23u30 |<br />

24 | | <strong>Stad</strong>Skrant UiT IN kortrIjk kortrijk<br />

Hong kong Dong middernacht | love Boat<br />

Party 1u | ochtendglorenconcert met lyenn<br />

4u50 | Albertpark | 056 22 10 01 |<br />

www.kortrijkcongé.be<br />

Hong Kong Dong<br />

WANDElING |'KOrTriJK aLS MiDDeLeeUWSe<br />

STaD' MeT GiDS | zie p.13 | 14u30<br />

| € 2,5 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 |<br />

toerisme@kortrijk.be<br />

MUZIEk | VLaMSMarKT MeT O.a.FLiP<br />

KOWLier | zie p. 13 | podium voor jong lokaal<br />

talent gecombineerd met een vlammend optreden<br />

van Flip kowlier | 18u | Vlasmarkt | 056<br />

27 87 90 | www.zomerinkortrijk.be<br />

Brothers On The Run<br />

DIVErS | GezinSzOeKTOCHT: De OP-<br />

STanD Van De WaTerDUiVeLS |zie p.13 |<br />

kortrijk heeft iets met water: de verhouding van<br />

onze stad met het water is verstoord, de loop<br />

van de leie wordt aangepast, ondergrondse watervoorraden<br />

zijn leeggepompt, de waterduivels<br />

pikken het niet langer en dagen de bevolking uit<br />

en dreigen met waterrampen. Een oproep aan<br />

ploegen van 2 tot 6 p. voor een geanimeerd, bangelijk<br />

stadsspel met diverse kunstenaars en acteurs<br />

| Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 |<br />

www.zomerinkortrijk.be<br />

DIVErS | BOOTTOCHTen MeT De OUDe<br />

TJaLK | zie p.13 | ook op 10 <strong>juli</strong>, 13 en 14 <strong>augustus</strong><br />

| ontbijten op het water / Picknickvaren /<br />

Verwenkoffietocht / Bubbels op het water |<br />

9u30 – 12u – 14u30 - 17u | € 20/25/20/25 |<br />

Aanlegsteiger Guido Gezellepad | 056 27 78 40 |<br />

www.toerisme-leiestreek.be/boottochten<br />

DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-<br />

FeSTiVaL | galavoorstelling, groepen uit Polen,<br />

tsjechië, Servië | 20u | € 10 | o.C. De Vonke<br />

Heule | 056 24 06 20 | masselis.stefaan@<br />

skynet.be<br />

zOnDaG 10 JULi<br />

MUZIEk | WiLL TUra in COnCerT en<br />

naTaLia | zie p.13 | band met 6 muzikanten<br />

en de Heavy Horns met 4 blazers brengen de<br />

Grote Markt ongetwijfeld in beweging! | 17u30 |<br />

Grote Markt | 056 27 87 90 | www.kortrijkzomer.be<br />

DIVErS | 5 e eDiTie BiG JUMP | zie p. 13 |<br />

15u | kortrijkse kanoclub, Visserskaai 1 | 056<br />

36 28 04 | www.bigjump.be<br />

MaanDaG 11 JULi<br />

WANDElING | 'GULDenSPOrenWan-<br />

DeLinG' MeT GiDS | zie p.13 | ook op<br />

22 aug | 14u30 | € 2,5 | toerisme kortrijk<br />

| 056 27 78 40 | toerisme@kortrijk.be<br />

DOnDerDaG 14 JULi<br />

WANDElING | 'erOP en erOnDer' MeT<br />

GiDS |zie p.13 | ook op 27 aug. | 14u30 | € 2,5 |<br />

toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme@<br />

kortrijk.be<br />

VriJDaG 15 JULi<br />

FEStIVAl |'HeULe COnzee' | o.a. sumoworstelen,<br />

kinderdorp, plaatselijke dj’s, verrassingsacts,<br />

… | 17u30 | gratis | Heuleplaats |<br />

Griffioen Heule<br />

zaTerDaG 16 JULi<br />

WANDElING | 'MeTaMOrFOSe Van een<br />

STaD' MeT GiDS | zie p.13 | 14u30 | € 2,5 |<br />

toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme@<br />

kortrijk.be<br />

SPort | BaSKeTBaL 3-On-3 SUMMer-<br />

TOUr | 3 tegen 3 tornooien voor +12 jarigen |<br />

esplanade k in kortrijk, kant Veemarkt | 0485<br />

61 05 94 | www.vlaamsebasketballiga.be


DinSDaG 19 JULi<br />

WANDElING | "VerraSSenD HOOG-<br />

KOrTriJK" MeT GiDS | zie p.13 | 14u30 | €<br />

2,5 | Vlasmuseum | 056 27 78 40 | toerisme@<br />

kortrijk.be<br />

VriJDaG 22 JULi<br />

FEStIVAl | SHaDOWPLay FeSTiVaL |<br />

tem 24 <strong>juli</strong> | Gothic- en new wave-bands |<br />

€ 79 | kortrijk Xpo | 056 61 36 84 |<br />

info@theblackcave.be<br />

zaTerDaG 23 JULi<br />

MUZIEk | iDOOL On TOUr - zOMer <strong>2011</strong> |<br />

zie p.13 | 5 finalisten van VtM ‘Idool <strong>2011</strong>’ met<br />

5-koppige live band.| 20u | Grote Markt | 056<br />

27 87 90 | www.zomerinkortrijk.be<br />

WANDElING | 'O-DierBaar KOrTriJK'<br />

MeT GiDS | zie p.13 | 14u30 | € 2,5 |<br />

toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme@<br />

kortrijk.be<br />

DOnDerDaG 28 JULi<br />

WANDElING | 'Van PaSSanTenHUizen<br />

en HOSPiTaLen' MeT GiDS |zie p. 13 |<br />

14u30 | € 2,5 | toerisme kortrijk | 056 27 78<br />

40 | toerisme@kortrijk.be<br />

zaTerDaG 30 JULi<br />

WANDElING | 'De COeneWanDeLinG'<br />

MeT GiDS |zie p.13 | 14u30 | € 2,5 | toerisme<br />

kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme@kortrijk.be<br />

zOnDaG 31 JULi<br />

MUZIEk | anne KOMT naar Je TOe! zO-<br />

MerTOUr <strong>2011</strong>, PreSenTaTie Gene THO-<br />

MaS | zie p.13 | spetterende zomershow van<br />

7 artiesten met hun grootste hits | 20u | Grote<br />

Markt | 056 27 74 20 | www.zomerinkortrijk.be<br />

DinSDaG 2 aUGUSTUS<br />

© David Samyn<br />

WANDElING | 'BeLUiKenWanDeLinG'<br />

MeT GiDS |zie p.13 | 14u30 | € 2,5 | toerisme<br />

kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme@<br />

kortrijk.be<br />

DIVErS | KinDVrienDeLiJKe BOOT-<br />

TOCHT KOrTriJK- inGeLMUnSTer-<br />

KOrTriJK |zie p.13 | bezoek familiepark Aviflora,<br />

of het kasteel van Ingelmunster. | 9u30 |<br />

€ 15 per betalende volwassene vaart er 1 kind<br />

gratis | Aanlegsteiger bij de kasteelbrug | 056 27<br />

78 40 | www.toerisme-leiestreek.be/boottochten<br />

zaTerDaG 6 aUGUSTUS<br />

MUZIEk | CaFé FLaManD: PeTer Van De<br />

Veire, MiGUeL WieLS en GaSTen | zie<br />

p.13 | 50 jaar geleden stond Bobbejaan Schoepen<br />

op nr 1 met Grijze Haren, 1 jaar later scoorde<br />

Will tura met Eenzaam Zonder jou…de officieuze<br />

start van de commerciële Vlaamse muziek |<br />

Grote Markt | 056 27 87 90 | www.zomerinkortrijk.be<br />

WANDElING | 'HeDenDaaGSe arCHi-<br />

TeCTUUrWanDeLinG' MeT GiDS |zie<br />

p.13 | 14u30 | € 2,5 | toerisme kortrijk | 056<br />

27 78 40 | toerisme@kortrijk.be<br />

DOnDerDaG 11 aUGUSTUS<br />

WANDElING | 'MeTaMOrFOSe Van een<br />

STaD' MeT GiDS | zie p.13 | 14u30 | € 2,5 |<br />

toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme@<br />

kortrijk.be<br />

SPort | KOrTriJK KOerSe JUniOreS<br />

en PrOFS | 14u en 17u | Doorniksewijk |<br />

0475 36 65 39<br />

zOnDaG 14 aUGUSTUS<br />

WANDElING | naTUUrTUin DeSLOOVere:<br />

een OnTDeKKinG | Els Verhaest | 9u30 |<br />

ingang tuin, einde Dr. Snellaertstraat | 056<br />

20 05 10 | natuurpuntkortrijk@telenet.be<br />

DinSDaG 16 aUGUSTUS<br />

WANDElING | 'De rOzenTUin' MeT GiDS |<br />

zie p. 13 | 14u30 | € 2,5 | rozentuin, ’t Hoge-<br />

Doorniksesteenweg | 056 27 78 40 | toerisme@<br />

kortrijk.be<br />

zaTerDaG 20 aUGUSTUS<br />

MUZIEk | OPenLUCHTCOnCerT De<br />

WiLFrieDS | zie p.13 | Akoestische set vol<br />

verrassende covers o.m. van Bowie, lou reed,<br />

Neil Young, Milo, Stash… | 20u | gratis | o.C.<br />

rollegem | 056 23 98 55<br />

FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p.13 |<br />

met o.a. Belle Perrez, After latinoparty |<br />

Schouwburgplein | www.zomercarnaval.be<br />

zOnDaG 21 aUGUSTUS<br />

FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p.13 |<br />

met o.a. Boogie Boy | binnenstad |<br />

www.zomercarnaval.be<br />

WANDElING | VLinDerS OP De VenninG |<br />

jan Desmet | Augustus biedt nog altijd veel<br />

moois aan vlinders, insecten, bloeiende planten.<br />

Voor vele vlinders biedt de vlindertuin een overdaad<br />

aan voedsel. | 14u30, niet bij regenweer! |<br />

ingang Vlindertuin Venning | 056 20 05 10 |<br />

natuurpuntkortrijk@telenet.be<br />

1 <strong>juli</strong> tot 31 <strong>augustus</strong> <strong>2011</strong><br />

WANDElING | FaMiLiaLe naTUUrWan-<br />

DeLinG | i.s.m. Natuur.koepel vzw en Plantenwerkgroep.<br />

rollegem heeft een schat aan<br />

wandelwegen, tussen weilanden en akkers en<br />

aandacht voor wilde planten in de bermen. |<br />

Willy Herreman | 14u30 | Sint-Antonius Abtkerk<br />

rollegem | 056/ 21 82 72 | www.plantenwerkgroep.be<br />

WOenSDaG 24 aUGUSTUS<br />

DIVErS | OOGSTFeeST | voor 4 tot 12 jarigen,<br />

inschrijven o.C. De Vonke Heule of team<br />

jeugd | 10u | € 5 | o.C. De Vonke Heule | 056<br />

24 06 20 | www.devonke.be<br />

VriJDaG 26 aUGUSTUS<br />

DIVErS | rOLLOFeeSTen | zie p.13 |<br />

tem 28 aug. | Dorpsfeest met o.a. avond-<br />

en rommelmarkt, 2-urenloop, fietsrally,<br />

hondenwandeling,gekke fietsen, optredens van<br />

Frank Valentino, les Folles de Gand, Get ready,<br />

john Dennis, tony Cabana, Hits on tours, Willy<br />

Sommers… | centrum rollegem | 056 22 62 53 |<br />

www.rollo.be<br />

zaTerDaG 27 aUGUSTUS<br />

MUZIEk | 9 e eDiTie VLaanDeren zinGT |<br />

zie p. 13 | meezingevenement waar iedereen<br />

vedette is | 20u | gratis | Veemarkt | 056<br />

27 87 90 | demeyere.bernard@skynet.be |<br />

www.vlaanderenzingt.be/kortrijk<br />

SPort | HanDBaL GULDenSPOrenCUP |<br />

9u | S.C. lange Munte | 0476 96 32 23 |<br />

www.apolloon.be<br />

zOnDaG 28 aUGUSTUS<br />

© David Samyn<br />

DIVErS | 22 e VLaSTreFFen, MOTOren<br />

riJDen VOOr HeT GOeDe DOeL | zie p.<br />

13 | start kinepolis, Poperinge, Dadizele, in<br />

colonne naar kortrijk, afsluiter feest Schouwburgplein<br />

| € 10 | 0478 31 66 79 | www.vlastreffen.be<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 25<br />

UiT IN kortrIjk | 25


1 <strong>juli</strong> tot 31 <strong>augustus</strong> <strong>2011</strong><br />

EXPo<br />

EXPo | KOrTriJK, WOeLiGe STaD 1580-<br />

1680 | De 17 e eeuw in beeld en verhaal | dizo<br />

10-18u | Museum kortrijk 1302 | 056 27<br />

78 50 | www.kortrijk.be + De SCHaTTen<br />

Van VLieG in KOrTriJK 1302 | In de<br />

tijdelijke tentoonstelling "kortrijk, woelige<br />

stad. 1580-1680" gaat het onder meer over<br />

brandstapels, duivels en heksen. Daar ga je op<br />

zoek naar de 'schat van een heks'. Welke echte<br />

muntschatten zijn hier te zien? Welke hoofdzonden<br />

mocht je toen zeker niet begaan? Speel<br />

in de kinderhoek en zet een helm op! In het doeboekje<br />

komt je eigen handtekening... in bloed. |<br />

www.uitmetvlieg.be<br />

EXPo | PeTJe aF! | Chique of casual, hip<br />

of braaf, elegant of nonchalant, met lintjes<br />

of strikjes. Accesoires leggen de persoonlijke<br />

toets waar we allemaal van houden, ook vroeger<br />

smukten heren en dames hun outfit op<br />

met leuke accenten die hun status of look benadrukten.<br />

| 9-12u30 en 13u30-18u, za-zo 14-<br />

18u | € 3/2/gratis(


© Foto Hol © Foto Hol © Foto Hol<br />

ruil eenS een plant<br />

s t a d s k i e k j e s<br />

‘Meer groen, ’t zou deugd doen’ was de slogan<br />

van de Dag van het Park op zaterdag 28<br />

mei in ’t Plein. Dat dachten deze dames ook<br />

toen ze hun zorgzaam gekoesterde plantjes<br />

in ruil gaven tijdens de ruilbeurs. Je kon er<br />

niet alleen een nieuw fris plantje mee naar<br />

huis nemen, maar ook deelnemen aan een<br />

waaier van activiteiten: een fietszoektocht,<br />

de gegidste wandeling ‘Groen en ander<br />

moois’ en de werkateliers ‘tuinieren in potten’<br />

en ‘zaaikistjes timmeren’. De fanfare Rat<br />

Ka Bay Bal zorgde voor de muzikale noot. De<br />

allerjongsten konden kiezen uit kindergrime<br />

en een springkasteel.<br />

SINT-NIKLAASINSTITUUT STRAFSTe<br />

School van het land<br />

Radiozender MNM ging de voorbije weken<br />

op zoek naar de Strafste School van Vlaanderen.<br />

Het Sint-Niklaasinstituut kon de felbegeerde<br />

titel en wisselbeker binnenhalen. De<br />

creatieve leerlingen en leerkrachten toverden<br />

de school om tot een luchthaven in de kleuren<br />

van de radiozender. De jury, bestaande uit<br />

Tom De Cock, Kate Ryan en Uwamungu Cornelus,<br />

was behoorlijk onder de indruk. Na de<br />

bekendmaking van de overwinning verkeerden<br />

de leerlingen urenlang in feeststemming.<br />

Ze gingen uit de bol met een heuse beachparty<br />

vol zon, zand en muziek.<br />

FLANeReN OP ZONDAGSMATINee<br />

Zeven zondagen lang is het Sint-Amandsplein<br />

het decor voor de Zondagmatinee.<br />

De trouwe bezoekers weten dat ze op<br />

een gezellige drukte en talrijke activiteiten<br />

kunnen rekenen. Blikvanger van elke Zondagmatinee<br />

is de rommelmarkt. Je kan er<br />

urenlang flaneren langs de verschillende<br />

kraampjes op zoek naar die ene lamp of<br />

dat ene boek dat je verzameling volledig<br />

maakt. Muziek en aangepaste animatie<br />

vormen eveneens de vaste ingrediënten<br />

van dit wekelijks gebeuren.<br />

<strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> zoekt leuke foto’s<br />

Ben jij één van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen én hou jij daarbij jouw fototoestel in de aanslag?<br />

Stuur dan je foto’s in hoge resolutie naar stadskrant@kortrijk.be. Misschien ontdek je de kiekjes wel op deze pagina. Maar niet alleen<br />

de <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> maakt dankbaar gebruik van jouw foto’s. Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken.<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 27


s t a d s k i e k j e s<br />

Sinksen 11 was voltreffer<br />

Je kon tijdens de jaarlijkse Sinksenfeesten opnieuw op de koppen lopen in de binnenstad. Op zondag 12 en maandag 13 juni konden de<br />

talrijke bezoekers zich vergapen aan internationaal straattheater, flaneren en snuisteren op de rommelmarkt of één van de vele concerten<br />

meepikken. Andere vaste waarden waren KortRijk aan Culturen, de kinderanimatie in het Begijnhofpark en <strong>Kortrijk</strong> Loopt. Meer dan<br />

drieduizend sportievelingen trokken de loopschoenen aan. een recordaantal van 1.515 dames schreef zich in voor de Weekend Knack<br />

Ladies Run, een loopwedstrijd van 5 of 11 kilometer waar enkel vrouwen mogen aan deelnemen.<br />

28 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

© Foto Hol

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!