Lees hier de openbare les van Bert Pol

tabularasa.consultancy.eu

Lees hier de openbare les van Bert Pol

“MAAK ONS

MAAR LEKKER

BANG”

pag

15

hoofdstuk 3

Doorwerking in de

praktijk: de verkeerde

psychologische mechanismen

activeren

lectoraat

Overheidscommunicatie

3 / DOORWERKING IN DE PRAKTIJK:

DE VERKEERDE PSYCHOLOGISCHE

MECHANISMEN ACTIVEREN

openbare les

Tussen professoren

en professionals

Ik keer nu terug naar mijn centrale stelling dat de communicatieadviseur

een essentieel deel van zijn ambacht heeft verleerd,

in die zin dat hij de aansluiting met de sociale psychologie is

kwijtgeraakt en van beïnvloeding niets meer weet.

Hoe erg is dit nu allemaal voor de praktijk van de overheidscommunicatie?

Een van de problemen is dat overheidsspots vrijwel uitsluitend

zijn gebaseerd op leuke, verrassende creatieve ideeën. Als je die

spots confronteert met actuele psychologische inzichten, moet

helaas gevreesd worden dat ze in nogal wat gevallen hoogstwaarschijnlijk

de verkeerde psychologische mechanismen activeren.

Concreet komt dat erop neer dat ze het verkeerde gedrag

oproepen. Ik gebruik hier de term hoogstwaarschijnlijk, omdat het

eigenlijke gedrag niet gemeten wordt in de jaarlijkse evaluatieonderzoeken

van de Rijksvoorlichtingsdienst. Wel de gedragsintentie,

maar die zegt weinig over het eigenlijke gedrag. Die

beperking tot het meten van de gedragsintentie is wel begrijpelijk

(want het meten van de daadwerkelijke gedragsverandering is erg

arbeidsintensief), maar ook onbevredigend. Een van de projecten

van het lectoraat overheidscommunicatie is het, bij acceptabele

kosten, ontwikkelen van een systematiek om toch zicht te krijgen

op die daadwerkelijke gedragseffecten.

Ik geef een paar voorbeelden uit een grotere hoeveelheid.

Campagne Stemmen Provinciale Staten

Zo was er de spot die ons tussen 5 februari en 7 maart 2007

probeerde over te halen om te gaan stemmen voor Provinciale

Staten. De strekking van het televisiespotje was: “Bij programma’s

als Dancing with the Stars en de X-factor brengen miljoenen kijkers

graag hun stem uit op hun favoriete deelnemers. Maar de verkiezingen

voor de Provinciale Staten leveren weinig stemmen op,

Similar magazines