01.05.2013 Views

Sociaal Jaarverslag 2008 - Koopmans

Sociaal Jaarverslag 2008 - Koopmans

Sociaal Jaarverslag 2008 - Koopmans

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong>


Inhoud<br />

Terugblik<br />

• ‘We kunnen zeker tevreden zijn’ 3<br />

Personele aangelegenheden<br />

• Jannes Beltman over de VCA: ‘Herhalingsexamen was pittig’ 4<br />

• Anke Gaveel over afscheid Erna ten Hove: ‘Ik heb altijd met plezier met haar gewerkt’ 5<br />

• Jan Mulder en Peter Kuiperij over afscheid Harry Meijer:‘Harry was het cement van <strong>Koopmans</strong>’ 6<br />

• Albert Kamphuis en Gerard Hannink over bouw schuur Wichard Weggen:<br />

‘Het was een bijzondere klus’ 8<br />

• In memoriam - Wichard Weggen 8<br />

• Personeelsfunctionaris Jan Mulder: ‘Leerlingen staan bij <strong>Koopmans</strong> hoog in het vaandel’ 9<br />

Arbeidsomstandigheden<br />

• Personeelsfunctionaris Marieke Smit over preventie: ‘Wees zuinig op je gezondheid’ 11<br />

Personeelsvereniging<br />

• Gert Paul Bonhof, voorzitter van de personeelsvereniging: ‘We mikken op verjonging’ 12<br />

Ondernemingsraad<br />

• Arjan Osinga, lid Ondernemingsraad: ‘Als OR-lid heb je invloed’ 13<br />

• <strong>Jaarverslag</strong> van de OR 14<br />

Een actief managementteam<br />

• Frank Geurts en Wasim Haji: ‘Het nieuwe MT is een echt team’ 16<br />

<strong>Koopmans</strong> Bouw Apeldoorn<br />

• Eric Groothuis en Lodewijk Kappelle, directie <strong>Koopmans</strong> Bouw Apeldoorn:<br />

‘Slim bouwen in tijden van recessie’ 17<br />

• John Wilms en Gerrit de Jong: ‘Deken Doyshuis is mooi visitekaartje’ 18<br />

<strong>Koopmans</strong> Bouw Emmeloord<br />

• Henk Havinga en Wasim Haji: ‘<strong>Koopmans</strong> Bouw Emmeloord staat op de rails’ 19<br />

• Henk Zoer en Jan Vogelzang van <strong>Koopmans</strong> Bouw Emmeloord:<br />

‘Nieuwbouw MCFE huzarenstukje’ 20<br />

<strong>Koopmans</strong> Bouw Enschede<br />

• Marco Prins en Johan Baan van <strong>Koopmans</strong> Bouw Enschede: ‘We blijven optimistisch’ 21<br />

• Ronnie Spoelder en Jan Willem Nijkamp over Twekkelerveld:<br />

‘Buurt blij met start bouw winkelcentrum’ 22<br />

<strong>Koopmans</strong> Service & Onderhoud<br />

• Frank Geurts en Gerrit Keuper van <strong>Koopmans</strong> Service & Onderhoud:<br />

‘Uitgroeien tot het pareltje van <strong>Koopmans</strong>’ 23<br />

<strong>Koopmans</strong> Projecten<br />

• Wybe van der Hoek en Tom Schreurs van <strong>Koopmans</strong> Projecten: ‘Crisis biedt ook kansen’ 24<br />

• Gerard Nijkamp over Waterfront Harderwijk: ‘We gaan proberen het proces te versnellen’ 25<br />

Inkoop<br />

• Erik Elzink en Evert Korbee van Inkoop: ‘Het frame staat er’ 26<br />

Sluiting Materieeldienst<br />

• Bennie Nijmeijer over de sluiting van de Materieeldienst: ‘We waren met stomheid geslagen’ 27<br />

Financiën<br />

• Riëtte Kloppenberg van de financiële administratie: ‘Invoering Bis.net interessante klus’ 28<br />

Vooruitblik<br />

• ‘Orderportefeuille hoopgevend’ 29<br />

Projectenlijst 30<br />

COlOFOn<br />

Projecten omslag, van boven naar beneden: De Verwondering, Columbuskwartier – Almere. Bibliotheek, school en woontoren<br />

– Stadskanaal. Weidevenne – Purmerend. Fotografie: Hans Boersma, Robert Kuipers, Harry Noback Architectuurfotografie<br />

en anderen Teksten: Jan Smit – Zwolle. Vormgeving en druk: Drukkerij Weevers – Vorden.


‘ W e k u n n e n z e k e r t e v r e d e n z i j n ’<br />

Terugblik<br />

mentniveau maar ook elders in het bedrijf. Directeur<br />

Gerrit-Jan Nijenhuis heeft <strong>Koopmans</strong> verlaten. Zijn<br />

positie werd opgevuld door Eric Groothuis, die daardoor<br />

sindsdien een dubbelrol vervult – Eric is ook<br />

directeur van de vestiging Apeldoorn. Ook commercieel<br />

directeur Hans Stieber vertrok. De afdeling Inkoop<br />

kampte met onderbezetting. Door ziekte en door het<br />

tragische overlijden van inkoper Wichard Weggen (zie<br />

pagina 8 van dit sociaal jaarverslag) beschikte <strong>Koopmans</strong><br />

in het tweede kwartaal nog maar over één inkoper.<br />

In de loop van het jaar zijn de vacatures ingevuld.<br />

Op managementniveau kwamen Frank Geurts (directeur<br />

<strong>Koopmans</strong> Service & Onderhoud) en Tom Schreurs<br />

(adjunct-directeur <strong>Koopmans</strong> Projecten) <strong>Koopmans</strong><br />

versterken. Het aantal bouwplaatsmedewerkers is<br />

eveneens op peil. Het aanbod is toegenomen – van<br />

ervaren vaklieden, maar ook van leerlingen en andere<br />

schoolverlaters – dat biedt <strong>Koopmans</strong> de mogelijkheid<br />

scherper te selecteren. <strong>Koopmans</strong> hecht veel waarde<br />

aan goede bouwplaatsmedewerkers. De ervaring leert<br />

dat vaklieden die bij <strong>Koopmans</strong> in dienst zijn een grotere<br />

betrokkenheid tonen. Ze zijn de ogen en oren van<br />

je bedrijf.<br />

Al met al was <strong>2008</strong> volgens Hans Smit in veel opzichten<br />

een jaar om met een positief gevoel op terug<br />

te kijken. ‘Als je de omzet en het rendement ziet en je<br />

ziet hoe de organisatie er voor staat, kunnen we zeker<br />

tevreden zijn.’<br />

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

Voor <strong>Koopmans</strong> was <strong>2008</strong> een goed jaar. Omzet en rendement waren volgens verwachting. Een opmerkelijke prestatie<br />

in deze moeilijke tijd.<br />

Iets van over zee, ver van ons. Zo zag algemeen directeur<br />

Hans Smit tot na de zomervakantie de kredietcrisis.<br />

Hij was niet de enige. Halverwege de tweede helft van<br />

het jaar draaide de wind. Sommige opdrachtgevers<br />

kregen financiële problemen, de verkoop van nieuwbouwhuizen<br />

liep terug en de omzetgroei kwam onder<br />

druk te staan. ‘Je moet natuurlijk altijd zorgen voor<br />

een goed gevulde orderportefeuille. Anderhalf keer de<br />

gewenste omzet is normaal. Maar door de crisis viel er<br />

ineens omzet weg. Je moest nóg meer opdrachten hebben’,<br />

schetst Hans Smit. In die missie is <strong>Koopmans</strong><br />

geslaagd. De voorspelde omzet van 180 miljoen is gehaald<br />

en ook het rendement is volgens verwachting.<br />

Daar zag het in de eerste helft van het jaar niet naar<br />

uit. Door de hoge olie- en staalprijzen en de stijging van<br />

de lonen stonden de winstmarges onder druk. <strong>Koopmans</strong><br />

kon die prijsstijgingen niet doorberekenen aan<br />

opdrachtgevers. De daling van de grondstoffenprijzen<br />

in de tweede helft van het jaar gaf weer lucht.<br />

Voorzorgsmaatregelen<br />

Echt goed overzien in hoeverre de crisis <strong>Koopmans</strong><br />

zou raken, konden Hans Smit en mededirecteur Eric<br />

Groothuis vorig jaar nog niet. Maar ze troffen wel<br />

alvast de nodige voorzorgsmaatregelen. De plannen<br />

voor nieuwe huisvesting voor de vestigingen Apeldoorn<br />

en Emmeloord en die voor de uitbreiding van<br />

het hoofdkantoor in Enschede werden bevroren. Ook<br />

kwam er een vacaturestop. Andere maatregelen waren:<br />

een terughoudend loonbeleid, het afstoten van onroerend<br />

goed en een verscherpt debiteurenbeleid.<br />

Verder is er nog meer tijd en energie gestoken in het<br />

verwerven van nieuwe opdrachten. Dat heeft geresulteerd<br />

in een aantal mooie opdrachten. Zo gaat de<br />

vestiging Emmeloord bijvoorbeeld meedoen aan de<br />

bouw van het provinciehuis Friesland en aan een project<br />

dat onder meer de nieuwbouw omvat van het Fries<br />

Museum. Twee omvangrijke, prestigieuze opdrachten.<br />

Tot de opdrachten die <strong>Koopmans</strong> verder kunnen brengen<br />

behoort ook de bouw van het Ravelijncomplex,<br />

een groot project op het terrein van de Universiteit<br />

Twente in Enschede. De vestiging Enschede bouwt dit<br />

project samen met Van Dijk Bouw uit Hardenberg. Het<br />

gaat om een zogeheten design, construct & buildopdracht,<br />

waarbij de bouwcombinatie vanaf het begin<br />

meedenkt met de opdrachtgever. ‘Een veelbelovende<br />

bouwmethode’, schetst mededirecteur Eric Groothuis.<br />

‘Je toegevoegde waarde als aannemer neemt toe. Dat<br />

is van groot belang. Opdrachtgevers en ontwikkelaars<br />

willen steeds meer worden ontzorgd. Ze willen zekerheid.<br />

Die kunnen wij bieden.’<br />

Vacatures opgevuld<br />

De kredietcrisis had voor <strong>Koopmans</strong> ook een positieve<br />

kant. De krapte op de arbeidsmarkt verdween als<br />

sneeuw voor de zon. Die schaarste speelde het bedrijf<br />

in de eerste zes maanden nogal parten. Op manage-<br />

Eric groothuis (l) en Hans Smit<br />

KEngETAllEn <strong>2008</strong><br />

Omzet in mln 183,5<br />

Netto winst in mln 5,3<br />

TErugBlIK<br />

3


4<br />

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

J a n n e s B e l t m a n o v e r d e V C A<br />

‘Herhalingsexamen was pittig’<br />

Omdat de geldigheid binnenkort verstrijkt, moeten veel <strong>Koopmans</strong>medewerkers deze maanden op herhaling voor<br />

hun certificaat Veiligheids Checklist Aannemers (VCA). Dat gaat niet iedereen even gemakkelijk af, weet PZ-coördinator<br />

Jan Mulder. Zijn devies: een goede voorbereiding is het halve werk.<br />

13 woningen Isengard Het Fetlaer, Deventer<br />

PErSOnElE AAngElEgEnHEDEn<br />

Een groenwit pasje met achterop een pasfoto. Op het<br />

eerste oog niets bijzonders. De meeste mensen grossieren<br />

erin (bankpassen, ANWB-pas, kortingspassen et<br />

cetera). Maar eigenaar Jannes Beltman, timmerman<br />

bij <strong>Koopmans</strong>, tovert het kleinood vol trots uit zijn<br />

portemonnee. Geen wonder. Het kostte hem de nodige<br />

moeite het pasje te krijgen. Meer dan hij had verwacht.<br />

Het pasje is het certificaat Veiligheids Checklist<br />

Aannemers (VCA) – VCA Basis, bestemd voor bouwplaatsmedewerkers<br />

om precies te zijn. Tien jaar geleden<br />

slaagde Jannes in een keer. Op herhaling, eind<br />

vorig jaar, deed hij er twee keer over. ‘Best pittig’, zo<br />

omschrijft Jannes het herhalingsexamen. En dan vooral<br />

de eerste editie. ‘Je krijgt veertig vragen. Die halen<br />

ze uit een stapel van duizend. Als je pech hebt, krijg je<br />

veel moeilijke vragen. Dat was dit keer het geval’, luidt<br />

zijn overtuiging. Dertien van de veertig vragen beantwoordde<br />

Jannes fout, één meer dan toegestaan. De<br />

tweede keer slaagde hij wel. Met vlag en wimpel.<br />

Op herhaling<br />

Jannes Beltman was een van de ongeveer 350 <strong>Koopmans</strong>collega’s<br />

die deze dagen in twee periodes – van<br />

november <strong>2008</strong> tot april 2009 of van november 2009<br />

tot april 2010 – op herhaling moeten voor het VCAdiploma.<br />

Eind jaren negentig werd dit kwaliteitscertificaat<br />

gelanceerd. Een prima initiatief, vond de toenmalige<br />

<strong>Koopmans</strong>directie. Dus volgden de meeste werknemers<br />

de cursus. Met succes. Maar het certificaat is slechts<br />

tien jaar geldig. Oftewel: het personeel moet opnieuw<br />

aan de studie – 200 bouwplaatsmedewerkers voor VCA<br />

Basis en 150 leidinggevenden voor VCA Vol. Eenvoudige<br />

materie als: hoe houd je veilig een hamer vast?, tot:<br />

hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen?<br />

Ter voorbereiding krijgen de medewerkers een lesboek<br />

thuisgestuurd. Dan is er de cursus – de eerste keer<br />

tweedaags, dit keer, bij de herhaling, een dag. Die<br />

vindt plaats in Apeldoorn en Nieuwleusen of bij Koop-<br />

mans Enschede. De cursusdag wordt afgesloten met<br />

het examen.<br />

Veruit de meeste deelnemers slagen in een keer. Maar<br />

er zijn er ook die zich verkijken. Mensen met examenvrees<br />

bijvoorbeeld, vertelt PZ-coördinator bouwplaatsmedewerkers<br />

Jan Mulder. ‘s Ochtends op de cursusdag<br />

is het allemaal nog oude jongens krentenbrood.<br />

De sfeer is ontspannen, er wordt flink gelachen. Maar<br />

in de loop van de dag neemt de vermoeidheid toe.<br />

Normaal werken die jongens op de bouw, nu zitten ze<br />

de hele dag met hun neus in de boeken. Dat zijn ze<br />

niet gewend. ‘s Middags stapt er dan plotseling ook<br />

nog iemand met een verzegelde envelop het lokaal<br />

binnen. Dan wordt het menens. Daar is niet iedereen<br />

tegen bestand.’<br />

goede voorbereiding<br />

Mulders advies: ‘Bereid je voor, neem de cursus serieus.<br />

Léés het boek. Je hebt er profijt van. Doe een<br />

paar proefexamens, te vinden op de website. En – last<br />

but not least – lees de vragen goed en neem de tijd.’<br />

Tips waar Jannes Beltman goed naar heeft geluisterd.<br />

Dat geldt voor veruit de meeste collega’s; van de ongeveer<br />

honderd die inmiddels op herhaling zijn geweest,<br />

slaagden er slechts drie niet in een keer. Twee<br />

van hen, onder wie Jannes Beltman, zaten in de eerste<br />

groep, wat Jannes’ vermoeden versterkt dat die groep<br />

relatief moeilijke vragen kreeg voorgeschoteld. Jannes:<br />

‘Zie je wel, dat dacht ik al!’ Hij heeft zich gerevancheerd.<br />

Maar goed ook. ‘VCA is momenteel talk of<br />

the town. Overal hebben ze het erover. Tot op het<br />

voetbalveld toe’, vertelt Jannes. Een collega slaagde<br />

niet voor het herexamen. Die krijgt binnenkort een<br />

nieuwe kans.<br />

Jannes Beltman


A n k e G a v e e l o v e r a f s c h e i d E r n a t e n H o v e<br />

‘Ik heb altijd met plezier met haar gewerkt’<br />

Het vertrek van Erna ten Hove in juli was een aderlating voor <strong>Koopmans</strong> Bouw. Anke gaveel, dertien jaar<br />

lang haar rechterhand, over de samenwerking met en het afscheid van een markante directiesecretaresse.<br />

Een groots afscheid? Nee, daar zat Erna ten Hove,<br />

hoofd van het secretariaat, na 27 jaar bij <strong>Koopmans</strong><br />

niet op te wachten. Erna (60) stond niet graag in het<br />

middelpunt van de belangstelling. Maar zo gemakkelijk<br />

zou ze niet wegkomen, besloten Anke Gaveel en<br />

haar collega’s. De zondag voor het officiële afscheid<br />

toog de hele afdeling naar Amsterdam. In alle vroegte,<br />

per trein. Voor twee excursies onder deskundige<br />

begeleiding door de binnenstad, ‘s ochtends per fiets<br />

en ‘s middags met de benenwagen. De dag werd afgesloten<br />

met een diner in ‘Grand Café-Restaurant<br />

1 e klas’ op het Centraal Station. Een geslaagde missie.<br />

‘We hebben veel gelachen. De Jordaan, de grachten,<br />

de Wallen: overal zijn we geweest. Iedereen heeft genoten.<br />

Ook Erna. Ze vond het geweldig’, blikt Anke<br />

tevreden terug.<br />

Een afdelingsuitstapje naar Amsterdam, Erna verdiende<br />

het, meent Anke. In de jaren dat ze bij <strong>Koopmans</strong><br />

werkte, was ze van onschatbare waarde voor het bedrijf.<br />

Alleen al haar enorme kennis is legendarisch.<br />

Anke: ‘Ze was een soort wandelend archief. Het komt<br />

nog regelmatig voor dat je denkt van: hé, hoe zat dat<br />

ook al weer. Als Erna er nog was geweest, had ze het<br />

vast geweten.’<br />

Perfectionisme<br />

Minstens zo vermaard waren Erna’s perfectionisme en<br />

haar arbeidsethos. Ze regelde zaken tot in de puntjes.<br />

Geen slechte eigenschap voor een directiesecretaresse,<br />

maar ook wel eens vermoeiend. Vooral voor Erna zelf.<br />

Zomaar een dag vrij nemen, deed ze bijvoorbeeld zelden,<br />

uit angst dat dingen fout zouden gaan. Toen ze<br />

vorig jaar, in het zicht van de finish, toch een verlofdag<br />

opnam, reageerden haar collega’s (‘Is Erna vrij?!’)<br />

zeer verbaasd.<br />

Ze deed het met plezier, haar werk bij <strong>Koopmans</strong>. In<br />

het begin als secretaresse van Herman Sleiderink. Een<br />

periode waarin ze niet alleen het secretariaat bestierde,<br />

maar ook actief was op andere gebieden als PZ,<br />

de salarisadministratie en de organisatie van feesten<br />

en andere festiviteiten. Vervolgens werkte Erna als di-<br />

FunCTIEVErDElIng<br />

BOuWPlAATSMEDEWErKErS<br />

Timmerman<br />

(inclusief onderhoudstimmerman)<br />

Metselaar<br />

158<br />

(inclusief onderhoudsmetselaar) 14<br />

Cascowerker 12<br />

Hulpvakman 4<br />

Overig 4<br />

Totaal bouwplaatsmedewerkers 192<br />

rectiesecretaresse voor Dick<br />

Tuitert en Hans Visschedijk.<br />

Twee heren waarmee ze op<br />

culinair en kunstgebied meer<br />

gemeen had. De laatste vijf<br />

jaar was ze steun en toeverlaat<br />

van de huidige directie onder<br />

leiding van Hans Smit.<br />

receptie<br />

Diezelfde Hans Smit trakteerde<br />

Erna tijdens haar officiële afscheid<br />

op woensdag 2 juli op<br />

een mooie afscheidstoespraak.<br />

Naast haar perfectionisme en<br />

enorme toewijding noemde hij<br />

onder meer haar snelheid.<br />

Snelheid in het werk: telefoongesprekken<br />

hield ze kort, zo Erna ten Hove<br />

kort dat de gesprekspartners<br />

zich soms vol verbazing achter de oren krabden.Terwijl<br />

ze nog midden in een zin zaten, had Erna alweer opgelegd.<br />

En snelheid op de weg: bij files pakte ze regelmatig<br />

de vluchtstrook om toch maar op tijd op het<br />

werk te zijn. Ruimte voor andere optredens was er<br />

niet tijdens de receptie. Vast op aandringen van Erna,<br />

dachten de collega’s. Anke Gaveel: ‘In de belangstelling<br />

staan was nu eenmaal niet haar ding.’ Al snel<br />

bleek de ware reden. Haar afscheid viel samen met<br />

dat van Harry Meijer, een andere <strong>Koopmans</strong>coryfee.<br />

Harry ontving een Koninklijke onderscheiding. Een gebeurtenis<br />

(zie elders in dit sociaal jaarverslag) die nogal<br />

wat tijd vergde.<br />

Als het aan Erna had gelegen, was ze misschien wel<br />

helemaal met stille trom vertrokken, denkt Anke. Dat<br />

is niet gelukt. Sterker, de collega’s zijn na het afscheid<br />

al weer bij Erna langs geweest. Om het glasservies in<br />

te drinken dat zij Erna in Amsterdam cadeau hebben<br />

gedaan. Een weerzien waaraan Anke met weemoed<br />

terugdenkt. ‘Ik heb altijd met veel plezier met Erna<br />

samengewerkt.’<br />

gEMIDDElD AAnTAl<br />

MEDEWErKErS<br />

Bouwplaatsmedewerkers 180<br />

UTA-medewerkers 187<br />

Totaal 367<br />

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

PErSOnElE AAngElEgEnHEDEn<br />

5


6<br />

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

J a n M u l d e r e n P e t e r K u i p e r i j o v e r a f s c h e i d H a r r y M e i j e r<br />

‘Harry was het cement van <strong>Koopmans</strong>’<br />

Met een Koninklijke onderscheiding nam Harry Meijer op 2 juli afscheid van <strong>Koopmans</strong>. De PZ-functionaris kreeg het<br />

lintje voor zijn enorme inzet voor het bedrijf en op sociaal maatschappelijk en sportief terrein. Maar Harry was ook<br />

een gewaardeerde collega. Jan Mulder en Peter Kuiperij, twee andere <strong>Koopmans</strong>veteranen, over hun ervaringen met<br />

de gedecoreerde.<br />

Peter Kuiperij<br />

PErSOnElE AAngElEgEnHEDEn<br />

Of Harry humor had? Nou en of. Jan Mulder schudt<br />

de anekdotes zo uit zijn mouw. Hoe Harry collega’s op<br />

de gang een rolberoerte kon bezorgen door hen, als<br />

ze de handen vol hadden, iets toe te werpen en te<br />

roepen: vang! Jan: ‘Harry werkte hard, maar was ook<br />

een echte animator, het cement van <strong>Koopmans</strong>.’<br />

Harry is Harry Meijer, in 43 jaar bij <strong>Koopmans</strong> Bouw<br />

opgeklommen van werkenadministrateur tot hoofd<br />

personeelszaken bouwplaatsmedewerkers. Op 2 juli<br />

nam Harry afscheid van <strong>Koopmans</strong>, tegelijk met directiesecretaresse<br />

Erna ten Hove. De receptie werd druk<br />

bezocht. Tussen de vijf- en zeshonderd mensen, voornamelijk<br />

<strong>Koopmans</strong>collega’s en oud-collega’s zwaaiden<br />

de twee <strong>Koopmans</strong>iconen uit.<br />

Verrassing<br />

Hoogtepunt van de dag was de uitreiking van een<br />

Koninklijke onderscheiding door Piet Zoon, de burge-<br />

SCHOlIng<br />

BOuWPlAATSMEDEWErKErS<br />

Aanhangwagentraining (rijbewijs E achter B) 1<br />

Verwerken van bladlood 22<br />

Vakstappenplan 10<br />

Waterdichte aansluitingen 2<br />

Uitvoeringstechniek en verwerkingseisen<br />

(metselsteen en wandelementen) 1<br />

Betontechniek 16<br />

Houtrot sanering (Windows Care Systems) 45<br />

Cursus leermeester 5<br />

SPT 4<br />

VCA 18<br />

BHV 13<br />

Totaal aantal dagen 137<br />

meester van Raalte, Harry’s woonplaats. Harry zelf wist<br />

van niets. Pas toen <strong>Koopmans</strong>directeur Hans Smit de<br />

naam van de burgemeester noemde, kreeg hij door<br />

wat er stond te gebeuren.<br />

Harry Meijer kreeg de onderscheiding (Lid in de Orde<br />

van Oranje-Nassau) vanwege zijn grote maatschappelijke<br />

betrokkenheid. Hij was naast zijn werk op tal van<br />

andere terreinen binnen <strong>Koopmans</strong> actief. Bijvoorbeeld<br />

als bestuurslid van PVK, de personeelsvereniging<br />

die in 1985 op zijn initiatief werd opgericht. Ook<br />

stond hij aan de basis van de <strong>Koopmans</strong>koop, het personeelsblad<br />

waarvan hij 25 jaar redactielid is geweest.<br />

En mede op zijn aandringen kreeg <strong>Koopmans</strong> in 1975<br />

een ondernemingsraad. Ook buiten <strong>Koopmans</strong> deed<br />

Harry veel voor de samenleving. Hij begeleidde buiten-<br />

OPlEIDIngEn En CurSuSSEn<br />

uTA-MEDEWErKErS<br />

Bouw en Techniek<br />

Bouwplaatsmanagement<br />

Werkorganisatie<br />

Uitvoering<br />

Projectmatig werken<br />

Bouwkunde<br />

Betonconstructies<br />

Persoonlijke vaardigheden<br />

Adviesvaardigheden<br />

ABO (interne TBI-cursus)<br />

VABO (interne TBI-cursus)<br />

Leidinggeven<br />

Kopersbegeleiding<br />

Onderhandelen<br />

Gespreksvaardigheden<br />

Automatisering<br />

Outlook<br />

Power Project 8.3<br />

Prinsys<br />

Overig<br />

BHV<br />

VCA<br />

Bedrijfskunde<br />

Functioneren en Beoordelen<br />

Wetruimtelijke ordening en Grondexploitatie<br />

OR-training<br />

Arbo-coördinatie uitvoeringsfase


32 woningen Weidevenne, Purmerend<br />

landse jongeren bij hun integratie. Ook is Harry vanaf<br />

1965 volop actief voor voetbalvereniging Rohda Raalte,<br />

onder meer in diverse bestuursfuncties, als lid van<br />

de jeugdcommissie en als scout. Daarnaast is hij binnen<br />

de KNVB district Oost vanaf de start in 1997 lid<br />

van de Fair Play Commissie, inmiddels uitgebouwd tot<br />

de Molestatie & Fair Play Commissie. Wat betreft Jan<br />

Mulder en timmerman Peter Kuiperij, twee collega’s<br />

die Harry lang hebben meegemaakt, heeft Harry de<br />

onderscheiding verdiend. Peter, die Harry al 31 jaar<br />

kent: ‘Harry is zeer sociaal. Hij kan zich goed in mensen<br />

inleven. Ik ben er bijvoorbeeld anderhalf jaar wegens<br />

ziekte uitgeweest. Dan stond Harry regelmatig aan de<br />

deur. Vaak ‘s avonds. Kwam hij even een praatje maken.<br />

Heel attent. Hij wist zelfs de naam van je vrouw<br />

en die van je kinderen.’ Die kennis kwam Harry goed<br />

van pas. Jan, die Harry is opgevolgd als PZ-coördinator<br />

bouwplaatsmedewerkers, herinnert zich hoe Harry op<br />

een personeelsfeest eens twee hem onbekenden aansprak<br />

met de vraag wie zij waren. Het duo wist niet<br />

wat te antwoorden. Al snel bleek waarom: ze hadden<br />

niets te zoeken op het feest.<br />

Aansprekende persoon<br />

Als spin in het web maakte Harry graag gebruik van<br />

zijn <strong>Koopmans</strong>netwerk. Daar kunnen Peter en Jan<br />

Harry Meijer<br />

over meepraten. Voetballiefhebber Peter, woonachtig<br />

in Doetinchem, vertelt hoe hij op een avond door<br />

Harry werd gebeld. Of hij een thuiswedstrijd van het<br />

tweede van De Graafschap wilde gaan bekijken. In<br />

dat team speelde een talent dat Rohda Raalte graag<br />

wilde inlijven. Lichtelijk verbaasd gaf Peter aan het<br />

verzoek gehoor. ‘Ik heb Harry ‘s avonds gebeld. Gezegd<br />

dat die jongen best aardig kon voetballen. Hij is<br />

nog bij Rohda gaan spelen ook, heb ik later begrepen.’<br />

Jan werd door Harry gepolst om lid te worden<br />

van de OR. Hij weet nog precies hoe dat ging. Of Jan<br />

wel eens had gedacht aan de OR; hij zou er heel geschikt<br />

voor zijn … Jan: ‘Dan voel je je gevleid. Harry<br />

Meijer was een zeer aansprekende persoon. Als hij dat<br />

zei, kon je niet meer weigeren.’<br />

FunCTIEVErDElIng<br />

uTA-MEDEWErKErS<br />

Directie/management/staf 14<br />

Projectvoorbereiding<br />

Projectcoördinatie 9<br />

Calculatie 13<br />

Planbureau 4<br />

Inkoop 4<br />

Uitvoering<br />

Projectleiding 14<br />

Uitvoering 36<br />

Project- en werkvoorbereiding 37<br />

Service & Onderhoud<br />

Kwaliteit 4<br />

Kopersbegeleiding 6<br />

Nazorg en onderhoud 12<br />

Personeelszaken 5<br />

Receptie/secretariaat/facilitaire dienst 21<br />

Administratie 17<br />

Automatisering 2<br />

Commerciële zaken 4<br />

Projectontwikkeling 7<br />

Materieelbeheer 1<br />

Totaal uTA-medewerkers 210<br />

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

PErSOnElE AAngElEgEnHEDEn<br />

7


8<br />

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

A l b e r t K a m p h u i s e n G e r a r d H a n n i n k o v e r b o u w s c h u u r W i c h a r d W e g g e n<br />

‘Het was een bijzondere klus’<br />

Dinsdag 29 januari werd <strong>Koopmans</strong> opgeschrikt door het plotselinge overlijden van inkoper Wichard Weggen. Om de<br />

pijn voor het thuisfront enigszins te verzachten, voltooiden twee collega’s de bouw van de schuur waaraan Wichard<br />

voor zijn overlijden was begonnen. Een geste die werd gewaardeerd.<br />

PErSOnElE AAngElEgEnHEDEn<br />

Lidwien ten Brinke, hoofd PZ bij <strong>Koopmans</strong>, weet nog<br />

goed waar ze zat toen het bericht haar bereikte: middenin<br />

een sollicitatiegesprek. Een van de receptionistes<br />

stond aan de deur. Of Lidwien even aan de telefoon<br />

wilde komen. Het was dringend. Anita Weggen<br />

aan de lijn. Wichard, haar man, was zojuist overleden.<br />

Lidwien: ‘Ik schrok enorm, ik wist niet wat ik hoorde.<br />

Op maandag had ik Wichard hier nog rond zien lopen.’<br />

Wichard Weggen overleed thuis in bed. Een<br />

hartstilstand werd de 45-jarige <strong>Koopmans</strong>medewerker<br />

fataal. Een enorme klap voor Anita en dochter Leontien.<br />

De afscheidsbijeenkomst werd druk bezocht.<br />

Hoewel Wichard nog maar pas bij <strong>Koopmans</strong> werkte<br />

– zie het In Memoriam elders op deze pagina – gaven<br />

ook diverse collega’s acte de presence. Onder hen de<br />

mensen van Inkoop. PZ bood namens <strong>Koopmans</strong> waar<br />

mogelijk hulp bij de afhandeling van zaken als het<br />

pensioen en verzekeringen.<br />

globaal plan<br />

Een paar weken na de crematie kreeg Lidwien wederom<br />

een telefoontje van Anita. Ze had een probleem,<br />

vertelde ze. Wichard was voor zijn overlijden begonnen<br />

met de bouw van een schuur. Nu hadden familie en<br />

vrienden wel aangeboden die klus af te maken, maar<br />

dat wilde Anita eigenlijk liever niet. Als vrienden langskwamen,<br />

wilde ze praten. Of <strong>Koopmans</strong> daarin nog<br />

iets kon betekenen. Lidwien legde de vraag voor aan<br />

directeur Hans Smit. Hans Smit was het ermee eens dat<br />

<strong>Koopmans</strong> hierin ondersteuning kon bieden. Na de<br />

bouwvak was het zover. Albert Kamphuis en Gerard<br />

Hannink, twee ervaren vaklieden van Service & Onderhoud,<br />

togen naar huize Weggen in Haaksbergen. Voor<br />

een bijzondere klus. Dat laatste gold zeker voor Gerard<br />

Hannink. Anita en Wichard waren voor hem geen onbekenden.<br />

Anita is bevriend met de zus van Gerard.<br />

‘Op verjaardagen maakten we wel eens een praatje.<br />

Toch wel een raar idee dat dat nu niet meer kan’, vindt<br />

Gerard. Wat de twee mannen in Haaksbergen aantrof-<br />

gerard Hannink (l) en Albert Kamphuis<br />

fen was niet veel meer dan een fundering. Er was<br />

slechts een globaal plan. Op advies van Gerard en Albert<br />

zijn er een paar kleine dingen gewijzigd. Zo is de<br />

deur verplaatst en de carport vergroot. Over het resultaat<br />

was Anita zeer te spreken.<br />

Dankbrief<br />

Natuurlijk ging het tussen de bouwwerkzaamheden<br />

door ook over Wichard. Albert Kamphuis: ‘Anita had<br />

het er soms best moeilijk mee. Maar ze was blij dat<br />

we er waren; dat we de schuur hebben afgemaakt zoals<br />

Wichard het had gewild.’<br />

Bij het bouwen hebben de twee S&O-cracks duidelijk<br />

hun best gedaan. Materiaal – een kozijn, een deur –<br />

namen ze mee van huis. Bijzonder? ‘Welnee’, zegt<br />

Gerard Hannink. ‘We hebben de schuur gemaakt zoals<br />

we dat ook voor onszelf zouden hebben gedaan.<br />

Dat is heel normaal. Zo doen wij dat.’<br />

Na zes weken was de klus geklaard. Als dank kregen<br />

Gerard en Albert van Anita een flesje drank cadeau.<br />

Verder stuurde ze <strong>Koopmans</strong> een brief. Daarin bedankte<br />

ze beide mannen voor hun hulp ‘op alle fronten’.<br />

Anita heeft, schreef ze, de steun en toewijding<br />

vanuit <strong>Koopmans</strong> als erg bijzonder ervaren. Haar slotzin:<br />

‘Wichard zei al: Ik zit nu bij een goed en degelijk<br />

bedrijf.’ Daar kan Anita zich helemaal in vinden.<br />

Wichard Weggen is op 1 oktober 2007 bij <strong>Koopmans</strong> Bouw in dienst getreden<br />

in de functie van inkoper voor de vestiging Enschede.<br />

Op de vroege ochtend van 29 januari <strong>2008</strong> is Wichard plotseling aan een<br />

hartstilstand overleden. Hij was nog maar 45 jaar oud. Wichard liet zijn vrouw<br />

Anita en dochter Leontien met veel verdriet achter.<br />

De afscheidsbijeenkomst op zondag 3 februari was indrukwekkend, met foto’s<br />

en verhalen van een jonge, actieve en sportief wandelende Wichard. Er waren<br />

veel collega’s aanwezig.<br />

Wij herinneren ons Wichard als een gedreven, communicatieve, positief ingestelde<br />

medewerker, die zich de kennis en ervaring van de bouwsector in korte tijd eigen<br />

maakte. Daarnaast was Wichard een goede collega.<br />

Lidwien ten Brinke<br />

In memoriam - Wichard Weggen


P e r s o n e e l s f u n c t i o n a r i s J a n M u l d e r<br />

‘Leerlingen staan bij <strong>Koopmans</strong> hoog in het vaandel’<br />

Frank van Ark (21) is aan de late kant. Hij was druk<br />

aan het werk, op Schuytgraaf, een woningbouwproject<br />

van <strong>Koopmans</strong> Bouw Enschede in Arnhem waar<br />

hij als leerling-bouwvakker is gestationeerd. Zeker,<br />

Frank wist van de interviewafspraak, maar was even<br />

de tijd vergeten, verontschuldigt hij zich.<br />

Frank heeft het naar zijn zin bij <strong>Koopmans</strong>. Hij werkt<br />

er met plezier. ‘Het zijn leuke mensen. Ze leggen alles<br />

duidelijk uit, waardoor je het snel snapt.’ Dat heeft<br />

Frank wel eens anders meegemaakt. Het bouwbedrijf<br />

waar hij na zijn VMBO begon liet leerlingen gewoon<br />

aanmodderen. Sterker: de leerling Frank kreeg op een<br />

gegeven moment zelf een leerling om te begeleiden.<br />

Voor Frank de druppel die hem deed besluiten dit bedrijf<br />

te verlaten. Anderhalf jaar zit Frank inmiddels bij<br />

<strong>Koopmans</strong>. Hij leert er het vak in het kader van de Beroeps<br />

Begeleidende Leerweg (BBL), een opleidingstraject<br />

dat jongeren klaarstoomt voor een baan in de<br />

bouw. Dat betekent vier dagen per week werken en<br />

een dag naar school, in het geval van Frank het ROC<br />

Apeldoorn. In totaal vier jaar duurt de BBL. Eerst twee<br />

jaar primair, dan twee jaar voortgezet. Daarna is de<br />

leerling volwaardig metselaar of timmerman (Timmerman<br />

1). Al die tijd zijn leerlingen in dienst van een<br />

door de branche gefinancierd opleidingsbedrijf. Bij<br />

Frank is dat Bouwstarters in Apeldoorn. Frank moet<br />

nog een half jaar. Dan is hij gediplomeerd metselaar<br />

(primair), timmerman (primair en voortgezet) en assistent-uitvoerder.<br />

Het liefst treedt hij daarna bij <strong>Koopmans</strong><br />

in dienst.<br />

lEEFTIJDSOPBOuW PEr 31-12-<strong>2008</strong><br />

DIEnSTJArEn PEr 31-12-<strong>2008</strong><br />

Verjongen<br />

Frank heeft de afgelopen anderhalf jaar goed gepresteerd.<br />

Dat is ook waarom <strong>Koopmans</strong> graag met leerling-bouwvakkers<br />

werkt. ‘Je weet na vier jaar precies<br />

wat je aan ze hebt’, schetst personeelsfunctionaris Jan<br />

Mulder.<br />

Jan Mulder is bij <strong>Koopmans</strong> belast met de begeleiding<br />

van leerlingen. Een belangrijke taak, omdat <strong>Koopmans</strong><br />

graag wil verjongen, de gemiddelde leeftijd van de<br />

ongeveer tweehonderd bouwplaatsmedewerkers is<br />

met 46 jaar aan de hoge kant. Regelmatig gaat een<br />

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

<strong>Koopmans</strong> Bouwgroep besteedt veel aandacht aan het opleiden van leerling-bouwvakkers. Ze worden goed begeleid<br />

en krijgen volop doorgroeimogelijkheden. Dat werpt zijn vruchten af.<br />

Frank van Ark<br />

Bouwplaatsmedewerkers uTA-medewerkers<br />

Jonger dan 20 jaar 0 0<br />

20 – 29 jaar 26 29<br />

30 – 39 jaar 30 53<br />

40 – 49 jaar 36 66<br />

50 – 59 jaar 92 54<br />

60 jaar en ouder 8 8<br />

Totaal 192 210<br />

Bouwplaatsmedewerkers uTA-medewerkers<br />

Minder dan 1 jaar 4 30<br />

1 – 2 jaar 21 39<br />

3 – 5 jaar 30 32<br />

6 – 10 jaar 20 29<br />

11 – 15 jaar 31 21<br />

16 – 20 jaar 35 19<br />

21 jaar en meer 51 40<br />

Totaal 192 210<br />

PErSOnElE AAngElEgEnHEDEn<br />

9


<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

10<br />

42 appartementen en supermarkt Oostersingel, leeuwarden<br />

van de ervaren vaklieden met vroegpensioen. Leerlingen<br />

die de opleiding hebben afgerond en binnen<br />

<strong>Koopmans</strong> passen, kunnen die plaatsen opvullen.<br />

Naast Frank zijn er momenteel nog 21 leerlingen binnen<br />

<strong>Koopmans</strong> actief. Zij zijn afkomstig van zeven verschillende<br />

opleidingsbedrijven, waaronder Bouwstarters<br />

en SSB Enschede. De leerlingen krijgen bij<br />

<strong>Koopmans</strong> allemaal een eigen leermeester toegewezen,<br />

een ervaren vakman die daartoe een speciale opleiding<br />

heeft gevolgd. De leermeester begeleidt de<br />

jonge bouwvakker en onderhoudt contact met het<br />

opleidingsbedrijf. Ook komt er regelmatig iemand van<br />

de opleiding een kijkje nemen op de bouwplaats.<br />

JuBIlEA En VrOEgPEnSIOEn <strong>2008</strong><br />

MuTATIES In HET PErSOnEElSBESTAnD<br />

rEDEnEn uIT DIEnST TrEDEn<br />

Pittige opleiding<br />

Een afsluitend examen kent het BBL niet, wel zijn er<br />

tussentijdse tests. Soms best lastig, die opdrachten,<br />

vindt Frank. Vooral theorietests vallen hem zwaar. ‘Ik<br />

ben nu eenmaal niet zo’n studiebol, ik werk liever met<br />

mijn handen.’ Maar Frank laat zich daardoor niet ontmoedigen.<br />

Ambitieus als hij is, wil Frank verder studeren,<br />

voor uitvoerder. Een opleiding die nog eens twee<br />

jaar in beslag neemt en gedeeltelijk naast het werk in<br />

de avonduren wordt gegeven. Een pittige opleiding,<br />

weet Frank. Maar hij heeft het er graag voor over. ‘Als<br />

je iets wilt bereiken, moet je daarvoor nu eenmaal<br />

dingen aan de kant zetten.’<br />

Bouwplaatsmedewerkers uTA-medewerkers<br />

Koper (12½ jaar) 19 6<br />

Zilver (25 jaar) 2 1<br />

Vroegpensioen 6 6<br />

Bouwplaatsmedewerkers uTA-medewerkers<br />

Aantal medewerkers<br />

per 31-12-2007 167 164<br />

Af: uit dienst 21 25<br />

Bij: in dienst 46 71<br />

Per 31-12-<strong>2008</strong> 192 210<br />

NB. Alle cijfers zijn inclusief collega’s De Vries Emmeloord (per 01-01-<strong>2008</strong> in dienst van <strong>Koopmans</strong> Bouw).<br />

Bouwplaatsmedewerkers uTA-medewerkers<br />

Verzoek werknemer 6 16<br />

Verzoek werkgever 7 3<br />

Naar vroegpensioen 8 4<br />

WIA 0 1<br />

Overleden 0 1<br />

Totaal 21 25


P e r s o n e e l s f u n c t i o n a r i s M a r i e k e S m i t o v e r p r e v e n t i e<br />

‘Wees zuinig op je gezondheid’<br />

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

Doe effe gezond! Met die slogan begon <strong>Koopmans</strong> vorig jaar een campagne om het personeel te attenderen op een<br />

gezonde leefwijze. Het bedrijf wil daarbij graag helpen, benadrukt personeelsfunctionaris Marieke Smit. ‘Als het kan<br />

zijn we iedereen graag ten dienste.’<br />

Ook in de bouw leven werknemers niet altijd even gezond.<br />

Vroeg op, korte nachten en het soms gure weer<br />

in voor- en najaar doen een behoorlijk beroep op de<br />

weerstand. Dan is het belangrijk om zoveel mogelijk te<br />

doen om het lichaam te helpen gezond te blijven. Veel<br />

van wat we dagelijks doen - bewust of onbewust -<br />

heeft invloed. Neem eten. Op de bouwplaats is vet eten<br />

populair. Friet, frikadellen, schnitzels als deurmatten,<br />

Marieke Smit, personeelsfunctionaris bij <strong>Koopmans</strong>,<br />

heeft ze allemaal voorbij zien komen. ‘In een geval gingen<br />

de schnitzels rechtstreeks uit de diepvries, húp in<br />

de magnetron en vervolgens uitgedroogd in de frituurpan,<br />

waar ze zich als een spons vol vet zogen.’ Op<br />

sommige plekken is het een vaste vrijdagtraditie, die<br />

schnitzels. En tradities zijn er om in ere te houden, beseft<br />

Marieke. Verbieden? Dat niet. ‘Betuttelen heeft<br />

geen zin; daar zijn we veel te eigenwijs voor.’ Maar<br />

Marieke wil wel dat de snackliefhebber beseft wát hij<br />

eet. En hoe vaak. Dat het verorberen van zo’n schnitzel<br />

de gezondheid niet ten goede komt, is geen verrassing.<br />

Datzelfde geldt voor roken, alcohol en ongezonde<br />

stress. Marieke: ‘We willen het bewustzijn doen toenemen.<br />

Bewustzijn vormt de sleutel tot gedragsverandering.<br />

Die kun je niet afdwingen. Dat komt van binnenuit.<br />

Vette hap kan best, maar alles met mate en in<br />

combinatie met gezonde dingen: verse groenten en<br />

fruit, sporten en voldoende nachtrust.’<br />

Preventie<br />

Als werkgever biedt <strong>Koopmans</strong> bij die bewustwording<br />

de helpende hand. Door te informeren en waar mogelijk<br />

te helpen met preventieve maatregelen. Dat kan<br />

variëren van simpele aanpassingen of advies op de<br />

werkplek, bij iemand met rug- of nekklachten. Marieke<br />

Smit: ‘Naast de Periodieke Keuring via de Stichting<br />

Arbouw (de PAGO) geeft zo’n onderzoek heel specifiek<br />

aan hoe het met je gezondheid staat. Bloeddruk,<br />

Marieke Smit<br />

De allerlaatste pakjes sigaretten<br />

longfunctie, algemene lichamelijke risico’s, het komt<br />

dan ineens een stuk dichterbij.’ Tot de preventieve<br />

hulp om de gezondheid te verbeteren behoren ook de<br />

gratis griepprik en de begin 2009 gegeven cursus<br />

stoppen met roken. Die cursus is niet nieuw. In 2004,<br />

het jaar waarin roken op het werk werd verboden,<br />

bood <strong>Koopmans</strong> personeelsleden en hun partners ook<br />

al de gelegenheid op kosten van het bedrijf via het Allen<br />

Carr ®-instituut van het roken af te komen. De gratis<br />

griepprik sloeg minder aan. Minder dan 25 mensen<br />

bezochten daarvoor de bedrijfsarts.<br />

Schroom<br />

Een goede gezondheid is niet alleen belangrijk voor<br />

<strong>Koopmans</strong> – denk aan het ziekteverzuim – maar ook<br />

voor de werknemer zelf. ‘Gezond zijn betekent dat je<br />

lekkerder in je vel zit, meer van het leven kunt genieten.<br />

Je moet jezelf de moeite waard vinden om je gedrag<br />

te willen veranderen, of dat nu over voeding<br />

gaat of over de manier waarop je omgaat met frustraties<br />

of stress. Veranderen is niet altijd even gemakkelijk.<br />

Een patatje of sigaretje is erg verleidelijk. Dat<br />

vraagt om een serieuze portie wilskracht en overtuiging<br />

vanuit jezelf.’ Marieke Smit en de andere mensen<br />

van personeelszaken zijn hun collega’s daarbij graag<br />

van dienst. ‘Het moet natuurlijk niet te gek worden.<br />

Een verwarmd voetenbankje zit er niet in. En voor iedereen<br />

bij hem of haar in de buurt een fitnessabonnement<br />

regelen, lukt evenmin. Maar verder geldt:<br />

schroom niet.’ Mocht iemand zich toch bezwaard voelen<br />

naar PZ te stappen, dan biedt het open spreekuur<br />

van de bedrijfsarts wellicht soelaas. Marieke: ‘Een afspraak<br />

met de bedrijfsarts is zo gemaakt. Dat kan ook<br />

buiten personeelszaken om.’ ArBEIDSOMSTAnDIgHEDEn<br />

11


<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

PErSOnEElSVErEnIgIng<br />

12<br />

G e r t P a u l B o n h o f , v o o r z i t t e r v a n d e p e r s o n e e l s v e r e n i g i n g<br />

‘We mikken op verjonging’<br />

Voor de personeelsvereniging van <strong>Koopmans</strong> (PVK) stond <strong>2008</strong> in het teken van vernieuwing. Van het bestuur én van<br />

de activiteiten. ‘We willen kijken of we meer jongeren kunnen trekken’, zegt gert Paul Bonhof, de kersverse preses.<br />

Deelnemers aan de motortoertocht Enthousiaste klootschieters<br />

Gert Paul, werkzaam als projectleider bij <strong>Koopmans</strong><br />

Bouw Apeldoorn, nam tijdens de jaarvergadering de<br />

voorzittershamer over van Henk Oosterveld. Op een<br />

voorwaarde: dat Henk een keer per jaar zich zou blijven<br />

inzetten ten behoeve van het sinterklaasfeest.<br />

‘Niet dat ik dat niet zou willen, maar Henk heeft veel<br />

ervaring’, licht Gert Paul toe. Henk Oosterveld ging<br />

met die deal akkoord.<br />

Naast Gert Paul kreeg de PVK vorig jaar nog drie nieuwe<br />

bestuursleden: Thomas Takkenberg van <strong>Koopmans</strong><br />

Bouw Enschede en René Goossens en Bert Hoving,<br />

beide werkzaam in Emmeloord (voorheen bouwbedrijf<br />

De Vries), waar zij ook al bestuurslid waren van de<br />

personeelsvereniging. Tot de PVK-bestuurders die vertrokken<br />

behoorden, naast Henk Oosterveld: Harry Meijer<br />

en Henny Effing. Zij gingen alle drie met vroegpensioen.<br />

In totaal telt het bestuur nu acht leden.<br />

goed voorbeeld<br />

Gevolg van deze veranderingen: het bestuur is aanzienlijk<br />

verjongd. Wat niet betekent dat het roer nu<br />

om gaat. Gert Paul Bonhof: ‘Het oude bestuur deed<br />

het voortreffelijk. Daar kunnen wij een puntje aan zuigen.<br />

Bovendien, al hadden we gewild, de activiteitenagenda<br />

wordt aan het begin van het jaar bepaald.<br />

Er viel dus voor <strong>2008</strong> weinig te veranderen.’<br />

Gezien de grote animo was er ook geen noodzaak om<br />

de koers te verleggen. Het jaarfeest, motorrijden en<br />

klootschieten – vorig jaar voor het eerst op dezelfde<br />

Mooi weer tijdens de familiedag<br />

dag gepland – de familiefietsdag, de seniorendag, het<br />

sinterklaasfeest: alle activiteiten mochten zich in <strong>2008</strong><br />

als vanouds op veel belangstelling verheugen. Matig<br />

daarentegen was de interesse voor de jaarlijkse tennisen<br />

squashavond. Twee van de vier gereserveerde banen<br />

bleven onbespeeld. Voor het nieuwe bestuur reden<br />

tot bezinning. Gert Paul: ‘Je moet zien te<br />

voorkomen dat je in een soort sleur terechtkomt.’ Uitkomst<br />

van die evaluatie: tennis en squash verdwijnen<br />

met ingang van dit jaar van de agenda. Bowlen, in<br />

<strong>2008</strong> door omstandigheden uitgevallen, keert terug.<br />

Maar naast het bowlen kunnen de leden diezelfde<br />

avond kiezen uit twee nieuwe activiteiten: karten en laserquest,<br />

een spel waarbij de deelnemers elkaar met<br />

een laserpistool te lijf gaan. Met die twee laatste activiteiten<br />

wil de PVK vooral jongere collega’s mobiliseren.<br />

Wandeltocht hondenbezitters<br />

Mogelijk introduceert de personeelsvereniging de komende<br />

tijd nog een novum. Gert Paul Bonhof: ‘Laatst<br />

zei iemand tegen mij: veel mensen bij <strong>Koopmans</strong> hebben<br />

een hond. Zou het voor de PVK niet leuk zijn een<br />

keer per jaar een wandeltocht voor hondenbezitters te<br />

organiseren?’ Hartstikke leuk, vindt de nieuwe voorzitter.<br />

Bij de volgende bestuursvergadering wil hij dit<br />

idee voorleggen. Al beseft Gert Paul wel dat de PVK<br />

niet te veel hooi op haar vork moet nemen. ‘We organiseren<br />

best veel. Daar gaat behoorlijk wat werk in zitten.’<br />

Maar tot nu toe heeft hij geen spijt. ‘Ik vind het<br />

leuk om te doen. Het is natuurlijk eerst best een beetje<br />

wennen. Je moet je weg zien te vinden. Mensen als<br />

Harry Meijer kenden alles en iedereen.’ Om een voorbeeld<br />

te noemen: stel een collega wordt langdurig<br />

ziek. Wat is de rol van de PVK in zo’n situatie? Niemand<br />

van de bestuursleden die er het fijne van wist.<br />

Inmiddels weet Gert Paul het antwoord. Bij bruiloften,<br />

geboorten en langdurige ziektes gaat er mede namens<br />

de PVK een kaart of een kleine attentie naar de<br />

betrokken collega. In speciale gevallen laat Gert Paul<br />

of een van de andere bestuursleden persoonlijk zijn of<br />

haar gezicht zien. De nieuwe voorzitter doet het met<br />

plezier. ‘Het moet natuurlijk niet te gek worden, maar<br />

als het te combineren valt, zeg ik: waarom niet?’


A r j a n O s i n g a , l i d O n d e r n e m i n g s r a a d<br />

‘Als OR-lid heb je invloed’<br />

Het belangrijkste onderwerp<br />

dat de OR<br />

vorig jaar heeft behandeld?<br />

‘Pff’, daar<br />

moet Arjan Osinga<br />

even over nadenken.<br />

Natuurlijk: er is tijdens<br />

de vergaderingen over<br />

heel wat zaken gesproken,<br />

maar echt<br />

lastige onderwerpen,<br />

nee. Dat heeft hij wel<br />

eens anders meegemaakt.<br />

Arjan, werkzaam bij<br />

Arjan Osinga<br />

<strong>Koopmans</strong> Bouw Emmeloord<br />

als timmerman,<br />

is afkomstig van bouwbedrijf De Vries. Daar begon<br />

hij vijftien jaar geleden als leerling-timmerman.<br />

Zeven jaar OR-ervaring heeft hij inmiddels, waarvan<br />

zes jaar bij De Vries en een bij <strong>Koopmans</strong>. Een wereld<br />

van verschil, vindt Arjan. ‘Bij De Vries was het altijd wij<br />

tegen de directie. Bij <strong>Koopmans</strong> is het veel gemoedelijker.’<br />

Vergaderen op locatie<br />

Arjan Osinga is niet de enige die de overgang maakte<br />

van de OR van De Vries naar die van <strong>Koopmans</strong>. Michel<br />

Pel en Feike Agema vergezelden hem. Pel is in de<br />

loop van het jaar echter vertrokken naar een ander<br />

bouwbedrijf. Zijn plek is overgenomen door Nick<br />

Blauw van <strong>Koopmans</strong> Bouw Emmeloord.<br />

Verder heeft Peter Kuiperij de OR verlaten. In totaal<br />

bestaat het bestuur daardoor uit elf leden.<br />

Elf keer kwam de OR vorig jaar bijeen, zes keer met<br />

de directie, vijf keer zonder. Een van de onderwerpen<br />

die ter tafel kwamen was de in 2007 onder het personeel<br />

gehouden OR-enquête. De uitkomsten van die<br />

enquête hebben de OR doen besluiten haar werkwijze<br />

enigszins aan te passen. Om meer voeding uit het bedrijf<br />

te krijgen, heeft de OR besloten meer te vergaderen<br />

op de vestigingen en op de bouwlocaties. Vooraf-<br />

gaand aan die vergaderingen leggen de leden hun oor<br />

te luister bij het aanwezige personeel. Verder komt op<br />

alle kantoren en bouwplaatsen naast de poster met<br />

de gezichten van OR-leden een overzicht te hangen<br />

waarop staat wanneer en op welke bouwplaats of op<br />

welk kantoor er wordt vergaderd.<br />

In de tweede helft van het jaar is de OR met het nieuwe<br />

vergaderschema begonnen. Veel input hebben de<br />

locatiebezoeken tot nu toe niet opgeleverd. Waar dat<br />

aan ligt, Arjan heeft geen idee. ‘Misschien ís er gewoon<br />

niet zoveel waar de OR zich over moet buigen.<br />

Bij <strong>Koopmans</strong> worden problemen goed opgelost.’<br />

Sanctiebeleid<br />

De OR boog zich eveneens over het sanctiebeleid in<br />

het kader van de VCA (Veiligheids Checklist Aannemers).<br />

Uitvoerders en projectleiders kunnen medewerkers<br />

in vervolg aanspreken als zij zich niet aan de regels<br />

houden. Blijkt de medewerker hardnekkig, dan<br />

volgt een waarschuwing en in het uiterste geval, volgen<br />

disciplinaire maatregelen. Eveneens is onderzocht<br />

of het mogelijk was bouwplaatsmedewerkers meer<br />

samen te laten reizen, dit in verband met de hoge<br />

brandstofkosten en de reiskosten. Ook kreeg de OR<br />

vragen over de autoregeling. Sommige UTA-medewerkers<br />

beklaagden zich over de vergoedingen. Die waren<br />

volgens hen door de hoge brandstofprijzen niet<br />

langer kostendekkend. Door de daling van de olieprijzen<br />

is dit probleem inmiddels minder urgent. Bovendien<br />

heeft de OR in overleg met de directie besloten<br />

dat het geen collectief probleem betreft. Werknemers<br />

die problemen hebben met de kilometervergoeding<br />

kunnen terecht bij Tjark Pot, zodat daar op individuele<br />

basis uitleg gegeven kan worden. Verder is de strategische<br />

notitie van <strong>Koopmans</strong> Bouwgroep voor 2009-<br />

2011 behandeld. Daarover zijn door de OR een aantal<br />

kritische vragen gesteld aan de directie.<br />

Eind dit jaar zijn er nieuwe OR-verkiezingen. Als het<br />

aan Arjan Osinga ligt, gaat hij in ieder geval nog een<br />

termijn door. Hij vindt het OR-werk nog steeds leuk<br />

om te doen. ‘Je hoort wat meer en je hebt toch een<br />

beetje invloed.’<br />

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

Ook als lid van de Ondernemingsraad is de overgang van De Vries naar <strong>Koopmans</strong> een verademing, vindt Or-lid Arjan<br />

Osinga. ‘Bij <strong>Koopmans</strong> is het veel gemoedelijker.’<br />

ZIEKTEVErZuIM In %<br />

Bouwplaatsmedewerkers 5,2%<br />

UTA-medewerkers 4,3%<br />

Gemiddeld 4,7%<br />

<strong>2008</strong> 2007 2006 2005 2004<br />

Landelijk nnb 4,4% 4,4% 4,3% 4,3%<br />

Landelijk Bouwnijverheid nnb 4,6% 4,3% 4,7% 4,7%<br />

<strong>Koopmans</strong> Bouwgroep 4,7% 4,0% 4,1% 4,2% 4,5%<br />

OnDErnEMIngSrAAD<br />

13


<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

De ondernemingsraad<br />

14<br />

<strong>Jaarverslag</strong> van de OR<br />

Voor u ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad van <strong>Koopmans</strong> Bouwgroep over het jaar <strong>2008</strong>. Het is voor de Or<br />

een rustig jaar geweest in vergelijking met het jaar 2007, waar we te maken hadden met de integratie van de vestiging<br />

Emmeloord.<br />

OnDErnEMIngSrAAD<br />

Samenstelling van de ondernemingsraad<br />

In <strong>2008</strong> hebben de volgende personen zitting gehad<br />

in de ondernemingsraad<br />

Kiesgroep 1:<br />

Feike Agema<br />

Jan Busschers COR-lid<br />

Erik Eskes VGM commissie<br />

Peter Kuiperij PR commissie<br />

Arjan Osinga VGM commissie<br />

Rob Scheffer CAO commissie<br />

Kiesgroep 2:<br />

Nick Blauw (vanaf juni 2009) CAO commissie<br />

Peter Grootenhuis secretaris<br />

Gert Hutten voorzitter<br />

Heleen Lodeweeg-Voerman 2e secretaris<br />

Andre Nijzink VGM commissie<br />

Michel Pel (tot juni 2009) CAO commissie<br />

Jan Siemerink CAO commissie<br />

Michel Pel is in mei veranderd van werkgever en de<br />

ondernemingsraad heeft Nick Blauw uit Emmeloord<br />

bereid gevonden om zijn plaats over te nemen. Aan<br />

het eind van het jaar heeft Peter Kuiperij aangegeven<br />

per direct te stoppen met de ondernemingsraad. In<br />

overleg is besloten om hier geen aanvulling voor te regelen.<br />

Dit is voor het minimum aantal benodigde<br />

raadslieden namelijk niet noodzakelijk.<br />

Vergaderingen<br />

In <strong>2008</strong> zijn er vijf ondernemingsraadsvergaderingen<br />

gehouden. Bij deze vergaderingen zijn alleen de ondernemingsraadslieden<br />

aanwezig. Twee van de vijf<br />

vergaderingen hebben plaatsgevonden op een bouwplaats.<br />

Er is een bezoek gebracht aan de 20 woningen<br />

aan de Laak in Zutphen en het project Schuytgraaf in<br />

Arnhem.<br />

De overlegvergadering met de ondernemingsraadslieden<br />

en de directie hebben vijf keer plaatsgevonden.<br />

Alle keren op het kantoor te Enschede.<br />

ZIEKTEVErZuIM En Duur <strong>2008</strong><br />

Duur Bouw uTA Totaal %<br />

0 t/m 4 dagen 101 105 206 56%<br />

5 t/m 14 dagen 74 30 104 28%<br />

15 t/m 29 dagen 11 9 20 5%<br />

30 t/m 64 dagen 11 8 19 5%<br />

65 t/m 149 dagen 9 6 15 4%<br />

> 149 dagen 3 3 6 2%<br />

Totaal 209 161 370 100%


AAnTAl MElDIngEn En VErZuIMDuur PEr AArD VAn HET VErZuIM<br />

Aantal meldingen <strong>2008</strong> Aantal verzuimdagen <strong>2008</strong><br />

Aard van verzuim Bouw uTA Totaal % <strong>2008</strong> Bouw uTA Totaal % <strong>2008</strong><br />

1. hart- en vaatziekten 3 4 7 2% 111 212 323 6%<br />

2. rugklachten 16 7 23 6% 331 51 382 8%<br />

3. psychische klachten 6 5 11 3% 50 357 407 8%<br />

4. griep + luchtwegen 54 73 127 34% 299 285 584 12%<br />

5. ledemaatklachten 38 9 47 13% 1032 96 1128 22%<br />

6. maag- en darmklachten 33 24 57 15% 337 160 497 10%<br />

7. overige klachten 38 35 73 20% 466 988 1454* 29%<br />

8. bedrijfsongeval * 11 1 12 3% 93 26 119 2%<br />

9. verkeersongeval 1 1 2 1% 2 3 5 0%<br />

10. sportongeval 4 2 6 2% 34 25 59 1%<br />

11. huisongeval 5 - 5 1% 109 - 109 2%<br />

Totaal 209 161 370 100% 2864 2203 5067 100%<br />

BEDrIJFSOngEVAllEn: AArD En ErnST VAn HET lETSEl<br />

Soort letsel Aantal ongevallen Aantal verzuimdagen<br />

Fractuur / kneuzing 5 22<br />

Snijwond 3* 41<br />

Verrekking / scheuring 4 49<br />

Overig 1 7<br />

Totaal 13 119<br />

Analyse ongevallen: Er was driemaal sprake van een bedrijfsongeval waarbij een medewerker<br />

van een onderaannemer was betrokken.<br />

*1 bedrijfsongeval was zonder verzuim<br />

Jan Busschers heeft alle vergadering van de COR bijgewoond<br />

namens <strong>Koopmans</strong>.<br />

Naast de vergadering heeft de ondernemingsraad met<br />

alleen de ondernemingsraadslieden een tweedaagse<br />

cursus vergadertechnieken gevolgd.<br />

De belangrijkste onderwerpen voor<br />

de ondernemingsraad in <strong>2008</strong><br />

In het jaar <strong>2008</strong> is er geen beroep gedaan op het adviesrecht<br />

en het instemmingsrecht. Al met al is <strong>2008</strong><br />

een rustig jaar geweest waarbij vanaf 1 januari de integratie<br />

van <strong>Koopmans</strong> Bouw Emmeloord definitief<br />

was. Er is dit jaar aandacht geweest voor het sluiten<br />

van de Enschedese vestiging van de Materieeldienst<br />

Bergambacht. De materieeldienst maakte al geen onderdeel<br />

meer uit van <strong>Koopmans</strong> Bouwgroep. Het veranderde<br />

beleid van de kledingpakketten is dit jaar geevalueerd<br />

en daaruit zijn afspraken naar voren<br />

gekomen die momenteel worden gehanteerd. Er is<br />

aandacht gevraagd voor de scholingsdagen van het<br />

cao-personeel en voor de richtlijnen van het vorstverlet.<br />

Het ziekteverzuim heeft dit jaar extra aandacht<br />

gehad in verband met de stijging ten opzichte van<br />

voorgaande jaren. Het op locatie verzorgen van de<br />

griepprik is geëvalueerd. Daarnaast is gesproken over<br />

het financiële jaarverslag van 2007, de strategische<br />

notitie en het beleidsplan voor <strong>2008</strong>-2011.<br />

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

Bibliotheek, school en woontoren, Stadskanaal OnDErnEMIngSrAAD<br />

15


<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

16<br />

F r a n k G e u r t s e n W a s i m H a j i<br />

‘Het nieuwe MT is een echt team’<br />

Door de komst van een aantal nieuwe directieleden is het managementteam van <strong>Koopmans</strong> vorig jaar uitgebreid.<br />

Frank geurts en Wasim Haji, twee frisse gezichten binnen de club, over het nieuwe MT.<br />

Frank geurts (l) en Wasim Haji<br />

EEn ACTIEF MAnAgEMEnTTEAM<br />

De groei van het MT begon al in 2007 met het besluit<br />

om per vestiging over te stappen op een tweehoofdige<br />

leiding. Met de promotie van Eric Groothuis tot directielid<br />

van <strong>Koopmans</strong> Bouwgroep, de komst van Tom<br />

Schreurs als adjunct-directeur Projecten en die van<br />

Frank Geurts als directeur Service & Onderhoud telt<br />

het MT inmiddels veertien leden (dertien mannen en<br />

Lidwien ten Brinke, hoofd PZ, als enige vrouw). Voor<br />

buitenstaanders een grote groep. Maar in de praktijk<br />

functioneert het nieuwe MT uitstekend, vertellen Frank<br />

Geurts en Wasim Haji, twee van de nieuwe MT-leden.<br />

Frank: ‘De vergaderingen lopen soepel. Mede dankzij<br />

de goede voorbereiding en de sturende leiding van de<br />

VErDElIng OMZET <strong>2008</strong><br />

Woningbouw 64%<br />

Utiliteit 28%<br />

Renovatie en groot onderhoud 5%<br />

Onderhoud en service 3%<br />

Totaal 100%<br />

voorzitter (directeur Hans Smit).’ Wat niet betekent dat<br />

er geen tijd is om dieper op bepaalde agendapunten in<br />

te gaan’, vult Wasim aan. ‘Iedereen krijgt voldoende<br />

ruimte voor eigen inbreng. En Hans lokt soms discussies<br />

uit. Maar hij laat het nooit uit de hand lopen.’<br />

Aangenaam verrast<br />

Wasim Haji (42), directielid van <strong>Koopmans</strong> Bouw Emmeloord,<br />

is geen nieuwkomer binnen <strong>Koopmans</strong>. Hij<br />

was voor hij tot het MT toetrad achtereenvolgens<br />

werkzaam bij <strong>Koopmans</strong> Apeldoorn en op de nieuwe<br />

vestiging in Emmeloord, als hoofd productie. Frank<br />

Geurts (51), voorheen algemeen directeur bij Inter-<br />

Bouwconsult, is nieuw. De eerste maanden bij <strong>Koopmans</strong><br />

hebben Frank aangenaam verrast. ‘<strong>Koopmans</strong> is<br />

een gedegen organisatie. Je krijgt veel ondersteuning,<br />

ook uit de rest van de organisatie. Zit je bijvoorbeeld<br />

in een aannemingfase, dan zijn de collega’s van PZ en<br />

CZ altijd bereid om je te helpen.’ Diezelfde collegialiteit<br />

proeft hij ook in het MT. ‘We vormen een echt<br />

team. We houden elkaar op de hoogte van onze<br />

werkzaamheden en hebben inzicht in elkaars agenda,<br />

zodat je weet van: hé, die gaat morgen daar heen,<br />

dan heb ik nog een tip of, andersom: misschien kan<br />

die collega daar ook voor mij iets betekenen.’ Frank<br />

heeft voor hij bij <strong>Koopmans</strong> in dienst trad wel eens anders<br />

meegemaakt. ‘Dat iedereen op zijn eigen eiland zit<br />

en niets voor elkaar over heeft. Daar heb ik een ongelofelijke<br />

hekel aan’, zegt hij.<br />

Kwetsbaar opstellen<br />

De goede onderlinge chemie binnen het MT biedt nog<br />

een voordeel. Wasim Haji: ‘Je kunt je kwetsbaar opstellen.<br />

Als ik met een bepaald probleem zit, durf ik<br />

dat gerust in de groep te gooien. Zo bied je de anderen<br />

de kans om je te helpen. Dat is een duidelijke<br />

meerwaarde van dit MT.’ Zijn er nog zaken die kunnen<br />

verbeteren? Is herintroductie van de heidesessies<br />

misschien een goed idee? Ja, knikken beide managers.<br />

Om elkaar op informele wijze beter te leren kennen,<br />

maar ook ‘Als er iets belangrijks speelt waar <strong>Koopmans</strong><br />

mee te maken krijgt; de kredietcrisis om maar<br />

eens wat te noemen’, suggereert Wasim.<br />

OPDrACHTEn In <strong>2008</strong><br />

Eigen ontwikkeling 41%<br />

Bouwteam 45%<br />

Aanbestedingen 14%<br />

Totaal 100%


E r i c G r o o t h u i s e n L o d e w i j k K a p p e l l e , d i r e c t i e K o o p m a n s B o u w A p e l d o o r n<br />

‘Slim bouwen in tijden van recessie’<br />

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

De kredietcrisis vraagt om een goed gevulde orderportefeuille, maar ook om bouwconcepten met een grotere toegevoegde<br />

waarde. <strong>Koopmans</strong> Bouw Apeldoorn heeft daarmee inmiddels de nodige ervaring opgedaan. Die komt nu<br />

goed van pas, menen de vestigingsdirecteuren Eric groothuis en lodewijk Kappelle.<br />

Voor <strong>Koopmans</strong> Bouw Apeldoorn was <strong>2008</strong> een<br />

vreemd jaar. Tot oktober liep alles vrij normaal, maar<br />

door de kredietcrisis leek het of er aan de laatste drie<br />

maanden geen eind kwam. ‘Het laatste kwartaal kostte<br />

meer energie dan de eerste drie kwartalen bij<br />

elkaar’, blikt directeur Lodewijk Kappelle terug. Vooral<br />

de gedaalde vraag naar koopwoningen speelde de<br />

<strong>Koopmans</strong>vestiging parten. Lodewijk Kappelle, vorig<br />

jaar 25 jaar in dienst: ‘Daar waar je dacht: we hebben<br />

die opdracht, kreeg je ineens te horen dat hij werd<br />

opgeschoven.’<br />

Maar niet getreurd: de beoogde omzet van zowel woningbouw,<br />

utiliteitsbouw als groot onderhoud is gehaald.<br />

Mede dankzij de extra inspanning. Mededirecteur<br />

Eric Groothuis: ‘In plaats van honderd procent<br />

moesten we honderdvijftig procent opdrachten in portefeuille<br />

hebben. Daarop hebben we gelukkig goed<br />

geanticipeerd.’ De doelstellingen bleven overeind.<br />

Echter, opdrachtgevers zijn nu meer geneigd werken<br />

aan te besteden om zo meer concurrentie uit te lokken.<br />

Maar ook daar heeft <strong>Koopmans</strong> Bouw Apeldoorn<br />

zich tegen gewapend. ‘Je kunt jezelf onderscheiden<br />

door te zorgen voor meer toegevoegde waarde’, vertelt<br />

Eric Groothuis. Daarmee doelt de vorig jaar tevens<br />

tot de directie van <strong>Koopmans</strong> Bouwgroep toegetreden<br />

directeur op een bouwmodel als design & build. Bij dit<br />

bouwconcept is één enkele partij verantwoordelijk<br />

voor het ontwerp en voor de uitvoering van een<br />

project. De ontwikkelaar/opdrachtgever heeft één<br />

aanspreekpunt en sluit één contract af. Door het afstemmen<br />

van het ontwerp op de uitvoering is de uitvoerende<br />

partij in staat fouten te minimaliseren en de<br />

bouwkosten laag te houden. Daarnaast is er ruimte<br />

voor nieuwe technologieën.<br />

lean and mean<br />

‘Design & build kan ver gaan, van ontwerp tot onderhoud’,<br />

legt Eric Groothuis uit. ‘Dat willen opdrachtgevers<br />

graag, vooral de overheid. Ze willen een afgebakend<br />

financieel risico en lean and mean zijn.’<br />

<strong>Koopmans</strong> Bouw Apeldoorn werkte volgens het design<br />

& buildmodel bij de bouw van het onlangs opgeleverde<br />

kantoorgebouw van bijna 6000 m² voor de<br />

Rijksgebouwendienst op het RIVM-terrein in Bilthoven.<br />

Een geslaagde test. Ook SurPlus ® valt volgens beide<br />

directeuren onder de initiatieven die kansrijk zijn in<br />

deze moeilijke tijd. SurPlus ® is een door <strong>Koopmans</strong><br />

ontwikkeld en inmiddels op diverse locaties beproefde<br />

methode die de mogelijkheid biedt te bouwen voor<br />

een scherpe prijs en met meer variatie. Lodewijk Kappelle:<br />

‘Met SurPlus ® kun je op voorraad voor de toekomst<br />

bouwen, het biedt grotere keuzevrijheid.’<br />

<strong>Koopmans</strong> Bouw Apeldoorn startte vorig jaar met een<br />

nieuw woningbouwproject volgens het SurPlus ®model<br />

in het Homeruskwartier in Almere. Daar bouwt<br />

Eric groothuis (l) en lodewijk Kappelle<br />

de vestiging 125 woningen en 77 appartementen voor<br />

Y Am Home. Ook is begonnen met de bouw van 102<br />

appartementen in Terwijde (Leidsche Rijn) voor het<br />

BPF. Verder gaat <strong>Koopmans</strong> Bouw Apeldoorn in Apeldoorn<br />

zelf op het terrein van de voormalige Spartafabriek<br />

luxe appartementen bouwen en worden voorbereidingen<br />

getroffen voor de realisatie van 2500 m²<br />

commercieel vastgoed in Gouda.<br />

Woningen Fetlaer gewild<br />

Tot de vorig jaar opgeleverde projecten behoorden die<br />

in Almere (Noorderplassen en Boszicht, 114 woningen<br />

in totaal), 129 woningen in Harderwijk, 39 appartementen<br />

in Zeewolde, nog eens 28 in Soest en 13 woningen<br />

in Deventer (Fetlaer). Voor deze laatste huizen,<br />

die bewoners eerst kunnen huren met het recht op<br />

koop, bestaat in deze tijd veel belangstelling. Ook<br />

werden diverse renovatieprojecten afgerond, onder<br />

meer in Harderwijk (38 woningen) en in Apeldoorn<br />

(Metaalbuurt, 144 woningen). In Moordrecht ten slotte<br />

realiseerde <strong>Koopmans</strong> Bouw Apeldoorn een bedrijfsgebouw<br />

voor Frimex Retail Services. Aan de personele<br />

kant had <strong>Koopmans</strong> Bouw Apeldoorn te<br />

maken met onderbezetting op de afdeling inkoop.<br />

Mede door de komst van Evert Korbee en Hilko Wiltinge,<br />

respectievelijk hoofd inkoop en inkoper voor<br />

<strong>Koopmans</strong> Apeldoorn en Emmeloord, is dit probleem<br />

in de loop van het jaar grotendeels opgelost. Ook verwelkomde<br />

de vestiging Apeldoorn twee nieuwe werkvoorbereiders:<br />

Martijn Reukers en Jeroen Haijes, die<br />

eerder stage liep in Apeldoorn. Om de onderlinge<br />

band op de vestiging te verstevigen organiseerde<br />

<strong>Koopmans</strong> Bouw Apeldoorn onder meer een eigen<br />

vakantieborrel en een drakenbootrace.<br />

KOOPMAnS BOuW APElDOOrn<br />

17


<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

KOOPMAnS BOuW APElDOOrn<br />

18<br />

J o h n W i l m s e n G e r r i t d e J o n g<br />

‘Deken Doyshuis is mooi visitekaartje’<br />

Op een markante plek in het centrum van Deventer werkt <strong>Koopmans</strong> onder het toeziend oog van oudheidkundigen<br />

aan de reconstructie en nieuwbouw van het ruim zeven eeuwen oude Deken Doyshuis. Een complex, maar uniek project.<br />

‘Dit is once in a lifetime’, schetst hoofduitvoerder John Wilms.<br />

gerrit de Jong (l) en John Wilms<br />

De ‘bouwkeet’ is bepaald geen alledaagse: een oud<br />

herenhuis aan de Hofstraat in de binnenstad van<br />

Deventer, voor een normale keet was geen plek. De<br />

procedure om toegang te krijgen tot de ‘keet’ is al even<br />

bijzonder. Wie de schaft- of kantoorruimte op de eerste<br />

verdieping wil betreden, krijgt vanuit het raam de aan<br />

een touw geknoopte voordeursleutel aangereikt.<br />

Het project is er naar. In het hart van Deventer, naast<br />

de Grote of Lebuinuskerk, werkt <strong>Koopmans</strong> sinds september<br />

2007 aan de restauratie en nieuwbouw van<br />

het voormalige Deken Doyshuis. Een bijzonder werk.<br />

Vanwege de grote oudheidkundige waarde en de ligging<br />

aan de rand van het historische centrum. Maar<br />

liefst veertig jaar heeft het geduurd voordat er een<br />

juiste invulling was gevonden van dit braakliggende<br />

terrein, in de volksmond bekend als ‘de rotte kies’.<br />

Oudste muur van nederland<br />

Het project bestaat uit vijf delen. Belangrijkste onderdeel<br />

is de reconstructie van het Deken Doyshuis, de<br />

voormalige woning van Peter Doys, de deken van het<br />

kapittel van de Grote of Lebuinuskerk. Van dit in 1300<br />

gebouwde huis, dat in de loop der jaren onder meer<br />

dienst deed als drukkerij, apotheek en koekbakkerij,<br />

stond nog maar een deel overeind: de voorgevel. Deze<br />

ongeveer 45 cm dikke, gotische trapgevel is daarmee<br />

de oudste gemetselde muur van Nederland en dus<br />

van groot historisch belang. De andere onderdelen<br />

zijn de restauratie van twee rijksmonumenten, de<br />

nieuwbouw van horeca op de begane grond die doorloopt<br />

in de monumentale panden en de bouw van zes<br />

stadswoningen. ‘Een leuk en boeiend project’, vindt<br />

timmerman Gerrit de Jong. ‘Maar ook een lastige<br />

klus’, vult hoofduitvoerder John Wilms aan. ‘De bouwtekeningen<br />

wijzigen nogal eens. Dat is niet altijd even<br />

handig.’ John, Gerrit en de andere <strong>Koopmans</strong>mede-<br />

werkers begonnen ruim anderhalf jaar geleden met<br />

de sloop van het Deken Doys Huis. Hoewel, sloop, demonteren<br />

lijkt beter op zijn plaats. De historische gevel<br />

die in een stalen juk bijna een meter uit het lood<br />

stond, moest blijven staan. Gerrit: ’Je loopt op eieren.<br />

Iedereen keek mee, archeologen, oudheidkundigen,<br />

mensen van Monumentenzorg, noem maar op.’<br />

gouden munt<br />

De toeschouwers kwamen aan hun trekken. Restanten<br />

van muren, kloostermoppen, een oude munt van<br />

goud: er werd van alles ontdekt. Genoeg om de bouw<br />

af en toe gedeeltelijk stil te leggen, zodat de archeologen<br />

en oudheidkundigen in alle rust hun werk konden<br />

doen. Ook dit vergde nogal eens aanpassingen in<br />

de planning. Het resultaat tot nu toe mag er zijn. De<br />

gevel is prachtig gerestaureerd en blijft goed zichtbaar.<br />

De ruim zevenhonderd jaar oude muur vormt de<br />

blikvanger van de glazen entree van het toekomstige<br />

horeca-etablissement. Ook aan de restauratie van de<br />

twee andere historische panden levert <strong>Koopmans</strong> een<br />

bijdrage. Kozijnen, dorpels, panelen: alle houten onderdelen<br />

zijn opnieuw gemaakt in de werkplaats van<br />

<strong>Koopmans</strong> Service & Onderhoud Deventer. Daarmee is<br />

het Deken Doyshuis voor <strong>Koopmans</strong> een mooi visitekaartje,<br />

meent John. ‘Dit project valt op; er staat<br />

regelmatig iets over in de krant.’ Die media-aandacht<br />

kunnen John en Gerrit wel begrijpen. Ook voor hen is<br />

het bepaald geen alledaags werk. John: ‘Dit is once in<br />

a life time, denk ik.’<br />

John Wilms in het pand


H e n k H a v i n g a e n W a s i m H a j i<br />

‘<strong>Koopmans</strong> Bouw Emmeloord staat op de rails’<br />

Wasim Haji (l) en Henk Havinga<br />

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

Zo snel mogelijk Bouwbedrijf De Vries omtoveren tot <strong>Koopmans</strong> Bouw Emmeloord. Dat was in <strong>2008</strong> dé opdracht voor<br />

Henk Havinga en Wasim Haji, de kersverse directie van deze nieuwe <strong>Koopmans</strong>vestiging. Een missie die lijkt geslaagd.<br />

‘Waar we nu staan, daar mogen we trots op zijn.’<br />

Veel tijd om terug te kijken op <strong>2008</strong> hebben ze tot nu<br />

toe niet gehad. De metamorfose van Bouwbedrijf De<br />

Vries tot <strong>Koopmans</strong> Bouw Emmeloord slokte alle aandacht<br />

op. Maar de glimlach die op hun gezichten verschijnt<br />

als hen wordt gevraagd wat voor jaar het was,<br />

is veelzeggend. Henk Havinga en Wasim Haji, de twee<br />

directeuren van <strong>Koopmans</strong> Bouw Emmeloord, zijn tevreden.<br />

Wasim: ‘Dit geeft een kick. Dat geldt, denk ik,<br />

niet alleen voor de directie, maar voor ons allemaal.’<br />

Henk en Wasim hebben sinds begin vorig jaar de leiding<br />

over <strong>Koopmans</strong> Bouw Emmeloord, een vestiging<br />

die tot 1 januari <strong>2008</strong> door het leven ging als De Vries.<br />

Dit bouwbedrijf raakte in 2007 zwaar in de problemen<br />

en werd, mede vanwege zijn relatief geringe omvang,<br />

aan <strong>Koopmans</strong> toebedeeld.<br />

Huzarenstukje<br />

Maar om De Vries om te turnen in een volwaardige<br />

<strong>Koopmans</strong>telg, moest er veel gebeuren. De automatisering,<br />

de administratie, de rapportage: de hele structuur<br />

van het bedrijf ging overhoop. En dat alles in zo<br />

kort mogelijke tijd. Immers, wilde de nieuwe vestiging<br />

een rol van betekenis spelen, dan was ISO-certificering<br />

een must. De auditering voor dit keurmerk vond<br />

plaats in juni. Bedrijven die het ISO-certificaat willen<br />

hebben moeten al drie maanden hebben gewerkt volgens<br />

de ISO-normen. Met andere woorden: al vanaf 1<br />

maart moest <strong>Koopmans</strong> Bouw Emmeloord aan alle eisen<br />

voldoen. Dat is gelukt. Met de steun van alle medewerkers.<br />

Een huzarenstukje, meent Henk Havinga.<br />

‘Vergeet een ding niet: dit zijn allemaal mensen die<br />

een behoorlijke klap hebben gehad. Ze verkeerden<br />

lange tijd in onzekerheid over hun toekomst. Dat<br />

maakt het extra knap.’ De ISO-certificering maakte<br />

het <strong>Koopmans</strong> Bouw Emmeloord mogelijk mee te dingen<br />

naar nieuwe opdrachten. Mooie opdrachten als<br />

de bouw van het provinciehuis van Friesland in Leeuwarden<br />

en het Nieuw Zaailand, een project in dezelfde<br />

stad dat onder meer de bouw van het nieuwe Fries<br />

Museum omvat. Dat deed de vestiging in Emmeloord<br />

niet alleen. <strong>Koopmans</strong> Bouw Emmeloord schreef zich<br />

in als combinatie, samen met Friso en BAM. Daar ging<br />

heel wat voorbereiding aan vooraf. Neem alleen al het<br />

provinciehuis; een aanbesteding waarmee een groot<br />

aantal calculatoren zeven weken druk zijn geweest.<br />

Die inspanning werd beloond. In beide gevallen kwam<br />

de combinatie als winnaar uit de bus.<br />

Voor <strong>Koopmans</strong> een flinke opsteker. De totale bouwsom<br />

voor beide projecten bedraagt een kleine honderd<br />

miljoen euro, waarvan een derde voor <strong>Koopmans</strong>.<br />

‘Daar zijn we zeker tot eind 2011 druk mee’,<br />

voorziet Henk Havinga. Hij is blij is met de omvangrijke<br />

opdrachten. ‘Grote werken in bouwcombinatie betekenen<br />

nu eenmaal meer rust en spreiding van risico’s’,<br />

licht hij toe.<br />

nieuw aandachtsgebied<br />

Emmeloord kan de opdrachten goed gebruiken. Door<br />

de kredietcrisis stagneert niet alleen de bouw van<br />

koopwoningen, maar ook die van kantoren en fabriekshallen.<br />

Voor de directie aanleiding meer te focussen<br />

op renovatie en groot onderhoud. Reden: de<br />

polder is ongeveer vijftig jaar oud, waardoor de markt<br />

voor dergelijke opdrachten zal toenemen. Daar wil<br />

<strong>Koopmans</strong> Bouw Emmeloord graag een graantje van<br />

meepikken.<br />

Had de crisis ook invloed op de resultaten? Nauwelijks.<br />

<strong>2008</strong> pakte voor wat de omzet betreft weliswaar<br />

minder goed uit, maar dat had een andere oorzaak.<br />

Verscheidene projecten van De Vries vielen in de nieuwe<br />

opzet in de regio’s Apeldoorn en Enschede en dus<br />

niet onder de omzet van Emmeloord. Maar dat is niet<br />

belangrijk, meent Wasim Haji: ‘Als <strong>Koopmans</strong> Bouwgroep<br />

het werk zo effectief en efficiënt mogelijk organiseren:<br />

daar gaat het om. Niet om welke vestiging de<br />

meeste omzet draait.’<br />

Wasim hecht meer waarde aan de kruisbestuiving van<br />

Emmeloord met de rest van <strong>Koopmans</strong>. Hij is blij met<br />

de geslaagde integratie, ook op het personele vlak. Zo<br />

waren tijdens de nieuwjaarsreceptie op het hoofdkantoor<br />

in Enschede flink wat mensen uit Emmeloord<br />

aanwezig. Dat doet beide heren deugd. Henk Havinga:<br />

‘Enschede-Emmeloord is toch al snel anderhalf uur<br />

met de auto. En dat keer twee. Dan moet je er dus<br />

best wat voor over hebben.’<br />

KOOPMAnS BOuW EMMElOOrD<br />

19


<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

20<br />

H e n k Z o e r e n J a n V o g e l z a n g v a n K o o p m a n s B o u w E m m e l o o r d<br />

‘Nieuwbouw MCFE huzarenstukje’<br />

In nog geen half jaar tijd bouwt <strong>Koopmans</strong> Bouw Emmeloord in Almere een nieuwe fabriekshal met kantoor voor heftruckfabrikant<br />

MCFE. Een lastige klus, vanwege de grote tijdsdruk. ‘Maar we gaan het halen’, voorspellen Henk Zoer<br />

en Jan Vogelzang, twee ervaren timmerlieden die samen met hoofduitvoerder Cees van den Enden de bouw in goede<br />

banen leiden.<br />

MCFE, Almere<br />

KOOPMAnS BOuW EMMElOOrD<br />

Twee mannen zijn hoog in de lucht bezig met het installeren<br />

van enorme stalen balken. Bepaald geen<br />

aangename klus, het waait en de temperatuur ligt net<br />

boven het vriespunt. Ze moeten wel. Tijd om beter<br />

weer af te wachten, is er niet. De balken vormen het<br />

geraamte van een 5300 m² grote bedrijfshal die <strong>Koopmans</strong><br />

Bouw Emmeloord samen met een 1500 meter<br />

groot kantoor voor Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe<br />

(MCFE) bouwt op industrieterrein De Vaart in Almere.<br />

Een bijzondere opdracht. MCFE is belangrijk<br />

voor Almere. Bovendien moet de klus snel worden geklaard.<br />

MCFE, dat vorkheftrucks produceert met de<br />

merken Mitsubishi en Caterpillar, is met 650 werknemers<br />

een van de grootste werkgever in Almere. De<br />

productie bedraagt zo’n 14.000 trucks per jaar. Maar<br />

de vraag is zo groot dat uitbreiding van het nu al<br />

66.000 m² grote complex gewenst was. Wás, want de<br />

kredietcrisis heeft de vraag doen afnemen. Sterker,<br />

door de gedaalde vraag zijn er tijdelijke banen geschrapt<br />

en ging het personeel in februari een week<br />

verplicht met verlof.<br />

geen vorstverlet<br />

Vervelend, die maatregelen, maar voor MCFE geen reden<br />

af te zien van nieuwbouw. Integendeel. Het concern<br />

verwacht dat de markt eind dit jaar weer aantrekt.<br />

En dan moet de nieuwe hal volop in gebruik<br />

zijn. Ingericht en al. Vandaar dat de nieuwbouw medio<br />

maart moet worden opgeleverd. ‘De werkdruk is<br />

hoog’, vertelt voorman-timmerman Henk Zoer. ‘Hier<br />

geldt tijd is tijd.’ Dat is geen loze kreet, weet Henk,<br />

die voor hij bij <strong>Koopmans</strong> in dienst kwam bij elkaar 35<br />

jaar bij De Vries heeft gewerkt. Pas nog kon een aannemer<br />

die voor dezelfde opdrachtgever werkte en een<br />

paar weken achter liep op de planning de boel oppakken<br />

en vertrekken. Gelukkig ligt de bouw van dit project<br />

wel op schema. Dit ondanks de late aanlevering<br />

van de bouwtekeningen. Er is tijdens de vorstperiode<br />

gewoon doorgewerkt. ‘Soms best koud, maar als je je<br />

goed kleedt en aan het werk blijft, merk je er niet zo-<br />

Welwillende houding<br />

De eerste paal van het project werd geslagen op 23<br />

september. Inmiddels is de bouw een stuk verder. Het<br />

stalen skelet van de hal is bijna klaar. Dan moeten het<br />

dak en de dakbedekking erop en kan de vloer worden<br />

gestort. Veruit het meeste werk vergt het drie verdiepingen<br />

hoge kantoor. Het casco stond er binnen vier<br />

weken, maar de afwerking neemt meer tijd in beslag.<br />

Ook komt er nog een lift in dit pand, van Mitsubishi<br />

uiteraard. Bijzonder is verder dat het gebouw wordt<br />

verwarmd met aardwarmte. Om dat voor elkaar te<br />

krijgen moet op het terrein nog een 150 meter diepe<br />

bron worden geboord.<br />

Ondanks de tijdsdruk hebben Henk en Jan er alle vertrouwen<br />

in dat het kantoor in maart kan worden opgeleverd.<br />

(De hal wordt later opgeleverd.) Opsteker<br />

daarbij is de welwillende houding van de gemeente<br />

en andere instanties. Als grote werkgever heeft MCFE<br />

duidelijk een streepje voor. Henk: ‘Je hebt de vergunning<br />

nog niet aangevraagd, of hij ligt er al, zo blij zijn<br />

ze met dit bedrijf.’<br />

Dat MCFE onlangs ook nog eens werd uitgeroepen<br />

tot het Almeerse bedrijf van het jaar <strong>2008</strong> en daarom<br />

binnenkort mag meedoen aan de verkiezing van beste<br />

onderneming in de hele provincie, wekt dan ook geen<br />

verbazing in de <strong>Koopmans</strong>keet.<br />

veel van’, zegt timmerman Jan Vogelzang. Henk Zoer (l) en Jan Vogelzang


M a r c o P r i n s e n J o h a n B a a n v a n K o o p m a n s B o u w E n s c h e d e<br />

‘We blijven optimistisch’<br />

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

<strong>Koopmans</strong> Bouw Enschede presteerde vorig jaar boven verwachting. En ook voor 2009 ziet de orderportefeuille er<br />

gunstig uit. ‘We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.’<br />

In totaal behaalde de vestiging Enschede in <strong>2008</strong> een<br />

omzet van 60 miljoen euro. Dat was aanzienlijk meer<br />

dan verwacht. De vooruitzichten zijn eveneens gunstig.<br />

Veel van de in <strong>2008</strong> opgestarte projecten lopen<br />

dit jaar en in 2010 deels door. Daardoor ziet ook 2009<br />

er positief uit. <strong>Koopmans</strong> Bouw Enschede haalde een<br />

aantal mooie opdrachten binnen. Tot die belangrijke<br />

nieuwe werken behoren de nieuwbouw van verzorgingstehuis<br />

Sutfene in Zutphen, de nieuwbouw en renovatie<br />

van winkelcentrum Twekkelerveld in Enschede<br />

en de bouw van het Ravelijncomplex op het terrein<br />

van de Universiteit Twente. Dit laatste project liep een<br />

half jaar vertraging op door de vondst van dwergvleermuizen,<br />

een beschermde diersoort. Om verder te mogen<br />

slopen moest eerst een ontheffingsvergunning<br />

worden aangevraagd.<br />

De invloed van de kredietcrisis is bij deze projecten gelukkig<br />

niet merkbaar. Dat ligt anders bij de verkoop<br />

van de laatste woningen in het Almeerse Columbusproject.<br />

Tot aan het begin van de crisis liep de verkoop<br />

van huizen in deze tweede woonwijk van Almere<br />

Poort uitstekend. Vooral jonge gezinnen wilden zich<br />

graag vestigen in deze duurzame, gevarieerde, kindvriendelijke<br />

wijk.<br />

Meer groot onderhoud en renovatie<br />

Echter, in moeilijke tijden biedt de woningbouw ook<br />

kansen. Niet alleen op het gebied van nieuwbouw,<br />

maar ook in het groot onderhoud en renovatieprojecten,<br />

meent hoofd planvoorbereiding Johan Baan. ‘Je<br />

ziet dat woningcorporaties nieuwbouwprojecten uitstellen.<br />

Ze gaan eerder renoveren. Voor dat soort grote<br />

klussen hebben wij uitstekende projectteams binnen<br />

onze vestiging. Daarom gaan we op dit gebied<br />

actiever opdrachten werven.’ De vestiging Enschede<br />

wil op jaarbasis meerdere van dit soort projecten gaan<br />

Johan Baan (l) en Marco Prins<br />

100 woningen en 54 appartementen Cascade, Enschede<br />

uitvoeren. Dat zou een welkome aanvulling zijn op de<br />

orderportefeuille voor de komende jaren.<br />

Op het personele vlak waren er vooral de nodige veranderingen<br />

in de eerste helft van het jaar. Door het<br />

vertrek van Gerrit-Jan Nijenhuis, directeur <strong>Koopmans</strong><br />

Bouw Enschede en directeur van <strong>Koopmans</strong> Bouwgroep,<br />

kwam directeur Marco Prins, pas sinds 2006<br />

werkzaam bij <strong>Koopmans</strong>, er in de vestigingsdirectie<br />

van <strong>Koopmans</strong> Bouw Enschede tijdelijk alleen voor te<br />

staan. Na de bouwvak kreeg Marco steun van Johan<br />

Baan. Johan nam als hoofd planvoorbereiding de projecten<br />

in voorbereiding op zich. Ook geeft hij sturing<br />

aan het team van projectcoördinatoren. Daarnaast ondersteunt<br />

Johan Marco bij zijn directietaken.<br />

Bezetting op peil<br />

Naast de promotie van Johan Baan is bij <strong>Koopmans</strong><br />

Bouw Enschede ook invulling gegeven aan de vacatures<br />

van met name hoofduitvoerder en werkvoorbereiders.<br />

Verder kent de vestiging sinds vorig jaar een<br />

nieuwe functie, die van afdelingshoofd werkvoorbereiding.<br />

Deze positie wordt vervuld door voormalig<br />

projectleider Peter Palmen. Marco Prins is blij met de<br />

versterking. ‘Met de veranderingen zijn we voorzien<br />

van de juiste bezetting.’ De leiding van de vestiging<br />

Enschede beseft dat de inmiddels ingezette crisis ook<br />

niet aan <strong>Koopmans</strong> voorbij zal gaan. Onderling wordt<br />

daar zeker over gesproken. In de eerste weken van<br />

het nieuwe jaar informeerden sommige medewerkers<br />

bijvoorbeeld of er straks voor hen nog wel weer een<br />

nieuw aansluitend project was. Ze lazen zoveel negatieve<br />

verhalen... Vooralsnog is er volgens beide heren<br />

echter geen reden tot ongerustheid. Marco: ‘We blijven<br />

optimistisch. Met een gezonde organisatie en de<br />

volledige inzet van al onze medewerkers zien we op<br />

dit moment de toekomst met vertrouwen tegemoet.’<br />

KOOPMAnS BOuW EnSCHEDE<br />

21


<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

22<br />

R o n n i e S p o e l d e r e n J a n W i l l e m N i j k a m p o v e r Tw e k k e l e r v e l d<br />

‘Buurt blij met start bouw winkelcentrum’<br />

Midden in de Enschedese wijk Twekkelerveld is <strong>Koopmans</strong> Bouw Enschede vorig jaar begonnen met de bouw en renovatie<br />

van het winkelcentrum. Een uitdagende klus met veel constructieve hoogstandjes.<br />

Winkelcentrum en 83 appartementen Twekkelerveld, Enschede<br />

KOOPMAnS BOuW EnSCHEDE<br />

Een reusachtige gele bouwkraan zwenkt door het<br />

luchtruim. Beneden treffen ijzervlechters voorbereidingen<br />

voor het wapenen van het kelderdek. Ook de andere<br />

vaklieden zijn druk aan het werk. Hier, in het hart<br />

van de naoorlogse Enschedese wijk Twekkelerveld,<br />

moet medio 2010 een grotendeels nieuw winkelcentrum<br />

zijn verrezen. Tot vreugde van de buurt, vertelt<br />

hoofduitvoerder Ronnie Spoelder, die de opdracht namens<br />

<strong>Koopmans</strong> Bouw Enschede in goede banen<br />

leidt. ‘De wijk was toe aan iets nieuws.’<br />

De bewoners hebben er even op moeten wachten,<br />

maar begin november vorig jaar was het dan toch zover:<br />

het project kon beginnen. Een mix van nieuwbouw<br />

en renovatie. Een klein deel van het oude winkelcentrum<br />

is blijven staan en wordt opgeknapt door<br />

<strong>Koopmans</strong> Service & Onderhoud. De rest is gesloopt.<br />

Blauw plastic, bedoeld om de zijkanten van winkels en<br />

woningen die nog overeind staan te beschermen,<br />

markeert op twee plekken de grens van de sloop.<br />

Storten vloer parkeerkelder<br />

De nieuwbouw begon met het storten van de vloer<br />

voor de parkeerkelder. Een enorme klus. In een dag<br />

moest maar liefst 1700 m³ beton (150 vrachtwagens)<br />

worden verwerkt. Vooraf werden omwonenden geïnformeerd.<br />

‘Een deel van de openbare weg moest worden<br />

afgesloten. Je maakt lawaai. Dat geeft toch overlast’,<br />

verduidelijkt timmerman Jan Willem Nijkamp.<br />

‘s Ochtends om half vier arriveerde de eerste truck.<br />

Vier uur ‘s middags was de klus geklaard en kon het<br />

afwerken (‘vlinderen’) beginnen. Over anderhalf jaar<br />

(345 werkbare dagen) moet het project worden opgeleverd.<br />

Dan beschikt Twekkelerveld over een nieuw<br />

hart. Een centrum met op de begane grond ongeveer<br />

6200 m² winkelruimte – voor onder meer een Albert<br />

Heijn en een Lidl – met daarboven 83 huurappartementen.<br />

Een deel van die appartementen wordt gehuisvest<br />

in een acht etages hoge woontoren. Die<br />

komt te staan op een van de hoeken van het complex.<br />

Vanuit die 33 meter hoge toren hebben bewoners<br />

straks prachtig uitzicht over de stad. Aanvankelijk was<br />

een deel van de appartementen bedoeld voor de verkoop.<br />

Maar door de kredietcrisis heeft opdrachtgever<br />

DnA, een combinatie van woningcorporatie Domein<br />

en AM Wonen, dit plan laten varen. Ronnie Spoelder<br />

vindt het een boeiend project. ‘Constructief zit er veel<br />

in. Poeren en balken, kolommen: daar houd ik wel<br />

van. Begrijp me niet verkeerd: woningbouw kan ook<br />

leuk zijn, maar dit is iets gevarieerder. Wat dat betreft<br />

ben ik toch een echte utiliteitsman.’<br />

leerling-bouwplaats<br />

Mede omdat het project in bouwkundig opzicht interessant<br />

is, is Twekkelerveld ook in beeld als leerlingbouwplaats.<br />

Dat betekent dat er naast allround timmerlieden<br />

als Jan Willem Nijkamp ook een aantal<br />

leerling-timmerlieden en een stagiair van de BBL-4<br />

richting bouwkunde actief zijn. Tot nu toe loopt de<br />

bouw volgens planning. September 2010 moet het<br />

project zijn afgerond, inclusief de renovatie van het<br />

gedeelte van het winkelcentrum dat is blijven staan.<br />

Na de renovatie moet dit oude deel goed aansluiten<br />

op de nieuwbouw. Om dat te bereiken moet tijdens<br />

die opknapbeurt behoorlijk wat werk worden verricht.<br />

Niet alleen de kozijnen, deuren en ramen moeten<br />

worden vervangen, ook moeten de schoorstenen worden<br />

verwijderd, de gevels worden gestuukt en moeten<br />

er nieuwe luifels worden geplaatst. Ronnie Spoelder<br />

heeft er alle vertrouwen in dat ook de collega’s van<br />

Service & Onderhoud die opdracht goed en op tijd<br />

voltooien.<br />

Jan Willem nijkamp (l) en ronnie Spoelder


F r a n k G e u r t s e n G e r r i t K e u p e r v a n K o o p m a n s S e r v i c e & O n d e r h o u d<br />

‘Uitgroeien tot het pareltje van <strong>Koopmans</strong>’<br />

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

Bouwen houdt niet op bij de oplevering, maar pas bij de sloop. Dat is de missie van <strong>Koopmans</strong> Service & Onderhoud.<br />

Kansen volop, menen Frank geurts en gerrit Keuper, die leiding geven aan deze ambitieuze <strong>Koopmans</strong>dochter.<br />

Kopers begeleiden, klachten oplossen, kleine bouwprojecten<br />

uitvoeren, nazorg bieden en onderhoudswerk<br />

verrichten voor vastgoedbezitters. Tot voor twee<br />

jaar geleden waren dat grosso modo de kernactiviteiten<br />

van <strong>Koopmans</strong> Service & Onderhoud. Belangrijke<br />

activiteiten – daar niet van. Maar <strong>Koopmans</strong> Service &<br />

Onderhoud was min of meer een verlengstuk van<br />

<strong>Koopmans</strong> Bouw. Tot voor twee jaar geleden. <strong>Koopmans</strong><br />

Service & Onderhoud had meer in zijn mars,<br />

meende adjunct-directeur Gerrit Keuper, die zich daarbij<br />

wist gesteund door de directie van <strong>Koopmans</strong><br />

Bouwgroep. Eerste stap: van <strong>Koopmans</strong> Service &<br />

Onderhoud een zelfstandig bedrijf maken, ondergebracht<br />

in een aparte bv. Twee jaar na dato is die zelfstandige<br />

onderneming een feit. Om de verdere<br />

ambities in te vullen, kreeg Gerrit Keuper eind vorig<br />

jaar versterking in de persoon van directeur Frank<br />

Geurts. Zij stippelden de afgelopen maanden de weg<br />

uit die <strong>Koopmans</strong> Service & Onderhoud moet bewandelen<br />

om te kunnen uitgroeien tot ‘het pareltje van<br />

<strong>Koopmans</strong>’.<br />

Onderhoud en beheer speerpunt<br />

Veruit de belangrijkste markt waarop beide managers<br />

mikken is die van onderhoud en beheer voor derden.<br />

Bedrijven, woningcorporaties, ziekenhuizen, scholen<br />

en tal van andere organisaties besteden het onderhoud<br />

en/of beheer van hun vastgoed steeds vaker uit.<br />

Dat kan variëren van het verhelpen van technische<br />

klachten tot mutatieonderhoud en planmatig onderhoud.<br />

<strong>Koopmans</strong> Service & Onderhoud kan en wil die<br />

zorg graag uit handen nemen. ‘Voor bedrijven en andere<br />

organisaties is dat ideaal’, schetst Frank Geurts.<br />

‘Voor hen is vastgoed geen kernactiviteit, voor ons<br />

wel. Wij kunnen desnoods voor de hele levensduur<br />

voor een vaste prijs het onderhoud doen. De organisatie<br />

weet dan precies waar het aan toe is.’ ‘Ook voor<br />

projectontwikkelaars en andere aanbieders van nieuwbouwwoningen<br />

is zo’n aanbod interessant’, vult Gerrit<br />

Keuper aan. ‘Wij zeggen: voor tien, vijftien of dertig<br />

jaar doen wij voor u beheer en onderhoud, als een<br />

soort verlengde garantie. Een Vereniging van Eigenaren<br />

wordt bijna overbodig.’ <strong>Koopmans</strong> Service & Onderhoud<br />

mikt bij deze nieuwe vorm van dienstverlening<br />

niet alleen op bouwkundig, maar ook op<br />

technisch onderhoud. Daartoe gaat <strong>Koopmans</strong> Service<br />

& Onderhoud samenwerken met TBI-zusterbedrijven<br />

als Wolter & Dros en Croon Elektrotechniek.<br />

landelijk netwerk<br />

Het werkgebied strekt zich uit tot heel Nederland. Om<br />

dat te kunnen bestrijken werkt <strong>Koopmans</strong> Service &<br />

Onderhoud samen met collega-bedrijven. ‘We zijn<br />

vorig jaar een pilot begonnen voor de Rijksgebouwendienst’,<br />

aldus Frank Geurts. ‘Die loopt goed. Datzelfde<br />

netwerk kunnen we ook inzetten voor andere klus-<br />

Frank geurts (l) en gerrit Keuper<br />

sen.’ Ook op andere gebieden ziet <strong>Koopmans</strong> Service<br />

& Onderhoud interessante markten; die voor energiebesparing<br />

bijvoorbeeld. Frank Geurts: ‘Woningcorporaties<br />

zitten met 2½ miljoen woningen met een te<br />

laag energielabel. Door extra isolatie en technische<br />

maatregelen als het installeren van een klimaatbeheersingsysteem<br />

willen ze daar iets aan gaan doen. In eerste<br />

instantie gaat het om 500.000 woningen. Die<br />

moeten voor 2011 worden aangepakt. Daar willen wij<br />

met andere TBI-bedrijven op inspelen.’<br />

Al deze initiatieven moeten de komende jaren leiden<br />

tot een gestage groei van omzet en rendement. Ook<br />

vorig jaar zat de omzet al in de lift. Vooral de bouw<br />

van kleine utiliteitsprojecten deed de omzet toenemen.<br />

Andere hoogtepunten waren de toekenning van<br />

het keurmerk Klantgericht Bouwen vanwege de goede<br />

prestaties in <strong>2008</strong> en de verdere professionalisering<br />

van de kopersbegeleiding. Deze afdeling introduceerde<br />

vorig jaar een novum: de schouw van een koopwoning<br />

voorafgaand aan de definitieve oplevering.<br />

Gerrit Keuper: ‘Zo kun je zaken eerder verhelpen. En<br />

het werkt gemakkelijker. Dingen repareren als de<br />

mensen er al wonen, is toch lastig.’ Ook heeft de afdeling<br />

kwaliteit vorig jaar goede vorderingen gemaakt<br />

met het projectmatig rapporteren over kwaliteit en<br />

het op poten zetten van de Kennisbank.<br />

Op personeelsgebied is <strong>Koopmans</strong> Service & Onderhoud<br />

volgens beide heren op de gewenste sterkte.<br />

Dat is volgens Frank Geurts van groot belang. ‘Om alle<br />

plannen goed te kunnen uitvoeren, heb je mensen<br />

nodig die breed inzetbaar zijn. Die hebben we.’<br />

KOOPMAnS SErVICE & OnDErHOuD<br />

23


<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

24<br />

W y b e v a n d e r H o e k e n To m S c h r e u r s v a n K o o p m a n s P r o j e c t e n<br />

‘Crisis biedt ook kansen’<br />

De kredietcrisis dwingt projectontwikkelaars tot voorzichtigheid. Dat geldt ook voor <strong>Koopmans</strong> Projecten. Directeur<br />

Wybe van der Hoek blijft optimistisch. ‘Maar we kijken momenteel wel heel behoedzaam naar wát we op de markt<br />

brengen.’<br />

Tom Schreurs (l) en Wybe van der Hoek<br />

KOOPMAnS PrOJECTEn<br />

Voor projectontwikkelaars was <strong>2008</strong> geen gemakkelijk<br />

jaar. Bij <strong>Koopmans</strong> Projecten, de ontwikkelaars binnen<br />

<strong>Koopmans</strong> Bouwgroep, weten ze daar alles van.<br />

De kredietcrisis maakt het lastig nieuwe projecten van<br />

de grond te tillen. Maar van paniek is geen sprake. De<br />

crisis biedt ook kansen. ‘Dit prikkelt tot innovatie. Je<br />

wordt kritischer; let meer op de prijsstelling. Je wordt<br />

actief op nieuwe markten. Dat kost veel mens- en<br />

denkkracht, maar het is ook uitdagend’, schetst directeur<br />

Wybe van der Hoek. Ondanks de verslechterde<br />

marktomstandigheden heeft <strong>Koopmans</strong> Projecten een<br />

goed jaar achter de rug. De doelstelling voor renderende<br />

bouwproductie is ruim gehaald. Columbuskwartier,<br />

het grote woningbouwproject in Almere,<br />

leverde hieraan een goede bijdrage.<br />

Meer tenders<br />

Ook werd een aantal mooie nieuwe opdrachten binnengehaald.<br />

Een daarvan is die voor de herontwikkeling<br />

van het terrein met opstallen op de Brewinc-locatie<br />

in Doetinchem. In opdracht van de gemeente<br />

ontwikkelt en bouwt <strong>Koopmans</strong> in combinatie met<br />

WAM&VanDuren op deze locatie een cultureel informatief<br />

centrum van 5.000 tot 6.000 m² dat onderdak<br />

biedt aan een bibliotheek, het streekarchief, het Centrum<br />

Beeldende Kunst, een speel-o-theek en een<br />

grand café. Eerder in het jaar deed <strong>Koopmans</strong> met<br />

succes een gooi naar een opdracht voor de ontwikkeling<br />

en bouw van 150 woningen in Kloosterkamp-Zuid<br />

in Duiven. <strong>Koopmans</strong> Projecten kreeg beide opdrachten<br />

via een tender, een soort aanbesteding, maar dan<br />

voor de bouw en voor de ontwikkeling van vastgoed<br />

en de openbare ruimte ineen. Volgens Wybe van der<br />

Hoek zal het aantal werken dat wordt gegund via tenders<br />

de komende tijd toenemen. <strong>Koopmans</strong> Projecten<br />

blijft echter voorzichtig met tenders. ‘Het moet wel financieel<br />

verantwoord blijven. Bovendien vergt een<br />

tender veel werk. Krijg je de opdracht niet, dan is al<br />

het werk voor niets geweest.’ <strong>Koopmans</strong> Projecten<br />

heeft nog voldoende projecten in de portefeuille. Interessante,<br />

veelbelovende projecten, maar in de huidige<br />

markt is het lastig deze te ontwikkelen. Beleggers, financiers<br />

en kopers staan niet te trappelen. Voordeel is<br />

dat <strong>Koopmans</strong> onderdeel uit maakt van TBI. TBI heeft<br />

een solide naam.<br />

risico’s spreiden<br />

<strong>Koopmans</strong> Projecten blijft nieuwe projecten ontwikkelen.<br />

Daar profiteert het hele bedrijf van. Immers,<br />

<strong>Koopmans</strong> Projecten genereert werk voor <strong>Koopmans</strong><br />

Bouw. Om te voorkomen dat <strong>Koopmans</strong> te grote risico’s<br />

loopt is een aantal creatieve oplossingen bedacht.<br />

Voor de ontwikkeling van nieuwe woningprojecten<br />

vormt <strong>Koopmans</strong> Projecten bijvoorbeeld allianties met<br />

woningcorporaties. Deze partners delen in het rendement.<br />

Lukt het niet om alle woningen te verkopen,<br />

dan doet de corporatie deze in de verhuur.<br />

Het bedenken en ontwikkelen van al deze initiatieven<br />

vergt tijd en inspanning. Gelukkig kreeg <strong>Koopmans</strong><br />

Projecten vorig jaar versterking. Tom Schreurs kwam<br />

per 1 september de gelederen versterken als adjunctdirecteur.<br />

Een andere nieuwkomer was junior ontwikkelaar<br />

Niek Schipper. Op het secretariaat vertrok<br />

Daniëlle ter Haar. Zij ging naar het vestigingssecretariaat<br />

van <strong>Koopmans</strong> Bouw Enschede. Haar plaats is ingenomen<br />

door Leonie Geels. De nieuwkomers zijn<br />

nog vrij jong. Dat komt goed uit, bij <strong>Koopmans</strong> Projecten<br />

was de gemiddelde leeftijd relatief hoog. Omdat<br />

er de komende jaren meer medewerkers met<br />

(vroeg)pensioen gaan, wil <strong>Koopmans</strong> Projecten blijven<br />

verjongen. <strong>Koopmans</strong> Projecten bestaat inmiddels uit<br />

tien medewerkers. Een kleine, geoliede club, meent<br />

Wybe van der Hoek. ‘Wij zijn lean and mean. We besteden<br />

veel werkzaamheden uit. Dat is in deze tijd een<br />

groot voordeel.’<br />

24 appartementen reine, De Verwondering, Almere


G e r a r d N i j k a m p o v e r W a t e r f r o n t H a r d e r w i j k<br />

‘We gaan proberen het proces te versnellen’<br />

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

Waterfront Harderwijk, het grootste project in de geschiedenis van <strong>Koopmans</strong>, loopt opnieuw vertraging op. Tot<br />

teleurstelling van gerard nijkamp.<br />

Acht jaar is het project in ontwikkeling en dit jaar zou<br />

het dan toch eindelijk gaan gebeuren: de start van de<br />

bouw van Waterfront Harderwijk, de ingrijpende metamorfose<br />

van de vroegere Zuiderzeestad aan de kant<br />

van het Veluwemeer. Maar weer ging het mis. Natuurorganisaties<br />

protesteerden tegen de komst van het<br />

nieuwe bedrijventerrein. Met succes. Het bestemmingsplan<br />

moet eerst worden aangepast. Dat neemt<br />

naar verwachting al snel een jaar in beslag. ‘Doodzonde’,<br />

vindt Gerard Nijkamp.<br />

Gerard is sinds vier jaar als ontwikkelingsmanager bij<br />

<strong>Koopmans</strong> Projecten betrokken bij het Waterfront.<br />

<strong>Koopmans</strong> Projecten maakt samen met TBI-zusterbedrijf<br />

Synchroon en baggeraar Boskalis deel uit van het<br />

nieuwe bouwconsortium. Gerard zit niet bij de pakken<br />

neer. Strijdvaardig: ‘We gaan proberen het proces<br />

te versnellen. Dat is ook in het belang van de gemeente,<br />

die de exploitatie sluitend wil houden.’<br />

Hanzestad onwaardig<br />

Een snelle start van het project is geen overbodige<br />

luxe. Vanaf de waterkant gezien verdient het stadsbeeld<br />

van Harderwijk, zeker in de zomermaanden, bepaald<br />

geen schoonheidsprijs. Een verpauperd industrieterrein,<br />

een enorme parkeerplaats voor de fraaie<br />

stadsmuur en files met auto’s van dagjesmensen en<br />

Dolfinariumbezoekers passen niet in het karakteristieke<br />

beeld van een Hanzestad. Het stadsbestuur is die<br />

mening ook toegedaan. De toenemende verkeersdrukte<br />

deed het bestuur medio jaren negentig besluiten<br />

dat er iets moest gebeuren. De N302, de provinciale<br />

weg aan de noordkant van Harderwijk, krijgt een<br />

nieuwe aftakking naar het centrum. Later zijn die<br />

plannen uitgebreid. Waterfront Harderwijk, het uiteindelijke<br />

resultaat, mag er zijn. De boulevard wordt<br />

meer dan twee keer zo lang, er komen twee parkeergarages,<br />

een nieuwe binnenhaven, een strandeiland,<br />

Waterfront, Harderwijk<br />

gerard nijkamp<br />

een watersportboulevard en volop ruimte voor ontspanning.<br />

Ook verhuist het oude industrieterrein naar<br />

een nieuw, verder van het centrum gelegen nog op te<br />

spuiten stuk land aan de rand van het Veluwemeer.<br />

Het project wordt uitgevoerd in drie fasen. De eerste<br />

fase betreft het opspuiten van 24 hectare grond voor<br />

het industrieterrein en de inrichting van het honderd<br />

hectare grote natuurgebied Mheenelanden. De tweede<br />

fase begint met de aanleg van het strandeiland en<br />

de nieuwe jachthaven. Vervolgens start de bouw van<br />

het onroerend goed (ruim achthonderd woningen,<br />

twee parkeergarages, winkels, een theater en diverse<br />

horecagelegenheden waaronder mogelijk een hotel).<br />

Deze tweede fase is gegund aan het Consortium<br />

waarvan <strong>Koopmans</strong> deel uitmaakt. In de derde fase<br />

volgen nog eens ruim zevenhonderd woningen op het<br />

oude industrieterrein.<br />

lange doorlooptijd<br />

In totaal is met de metamorfose een investering gemoeid<br />

van ongeveer 250 miljoen euro. Het aandeel van<br />

<strong>Koopmans</strong> is vijftig procent. Daarmee is Waterfront<br />

Harderwijk het grootste project in de geschiedenis van<br />

<strong>Koopmans</strong>. Alleen al de bouw van de tweede fase<br />

heeft een doorlooptijd van zeven jaar. Gerard Nijkamp<br />

is, ondanks de vertraging, dan ook nog steeds enthousiast:<br />

‘Het blijft een prachtproject; het mooiste waaraan<br />

ik ooit heb gewerkt en zal werken. Want als het zo<br />

door gaat, ben ik er nog wel tien jaar mee bezig.’ Relativerend:<br />

‘Ach, dat heb je nu eenmaal vaak bij dit soort<br />

megaprojecten. Er zijn veel belanghebbenden. Al die<br />

partijen op een lijn krijgen, vraagt veel tijd en energie.’<br />

Maar dát de bouw ergens eind volgend jaar begint,<br />

daarvan is Gerard overtuigd. Hij is er klaar voor.<br />

KOOPMAnSP rOJECTEn<br />

25


<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

26<br />

E r i k E l z i n k e n E v e r t K o r b e e v a n I n k o o p<br />

‘Het frame staat er’<br />

Door een tragische samenloop van omstandigheden raakte de afdeling inkoop vorig jaar zwaar onderbezet. Mede<br />

door versterking van buiten is de inkoopafdeling inmiddels weer op sterkte. Erik Elzink en Evert Korbee over een<br />

moeilijke periode. ‘We moesten bijna weer bij nul beginnen.’<br />

Evert Korbee (l) en Erik Elzink<br />

InKOOP<br />

Revalideren na een ernstige ziekte vergt energie, véél<br />

energie, zowel fysiek als mentaal. Dat gaat niet samen<br />

met fulltime werken. Toch had hoofd inkoop Erik Elzink<br />

het er soms best even moeilijk mee: dat hij aan<br />

het revalideren was, terwijl zijn ‘goed draaiende afdeling’<br />

in korte tijd terugviel naar ‘bijna nul’.<br />

Begrijpelijk, maar de problemen die inkoop begin vorig<br />

jaar troffen, waren groot en niet zomaar op te lossen.<br />

De afdeling kreeg te maken met de wet van<br />

Murphy. Naast de ziekte van Erik Elzink was er het<br />

plotselinge, tragische overlijden van inkoper Wichard<br />

Weggen. En Michel Pel, die net was geswitcht van calculatie<br />

naar inkoop, vertrok. De enige inkoper die<br />

overbleef was Alfred Brinker. Aan hem de taak de afdeling<br />

te ‘runnen’, samen met de secretaresses Linda<br />

Maulany en Paula Lenferink. ‘Een onmogelijke taak’,<br />

beaamt de inmiddels grotendeels herstelde Erik Elzink.<br />

‘Want die personele mutaties stonden niet op zich.<br />

Mede door de overname van De Vries is <strong>Koopmans</strong><br />

vorig jaar flink gegroeid. En we zitten ineens op drie<br />

locaties. Kortom, inkoop kreeg het steeds drukker.’<br />

Met steun uit het hele bedrijf – werkvoorbereiders,<br />

projectvoorbereiders, projectleiders en bedrijfsleiders –<br />

is de afdeling de moeilijke maanden doorgekomen.<br />

Inmiddels is inkoop weer op sterkte. Erik werkt weer<br />

bijna fulltime en <strong>Koopmans</strong> contracteerde twee ervaren<br />

krachten van buiten: Hilko Wiltinge en Evert Korbee.<br />

Hilko is de nieuwe inkoper voor Apeldoorn en<br />

Emmeloord, Evert hoofd inkoop voor diezelfde vestigingen.<br />

Het frame staat. Maar dat wil niet zeggen dat inkoop<br />

weer honderd procent draait. ‘We moeten nog een<br />

hele inhaalslag maken’, aldus Erik. ‘Je moet het zo<br />

zien: er is een soort noodverband aangelegd. Procedures<br />

werden niet meer nageleefd, afspraken niet<br />

meer allemaal op papier gezet. Je moet wat… Maar<br />

daardoor raak je het overzicht kwijt. Dat geldt ook<br />

voor de leveranciers en onderaannemers. Die weten<br />

niet meer bij wie ze nu moeten zijn. Al die dingen<br />

moeten we weer zelf organiseren. Dat doe je niet in<br />

een paar maanden. Dat kost tijd.’ Hoeveel tijd? Evert<br />

Korbee: ‘Het zou mooi zijn wanneer we de inkoopactiviteiten<br />

eind dit jaar weer onder controle hebben.’<br />

Voor inkoop was <strong>2008</strong> helemaal een vreemd jaar.<br />

Naast de problemen op personeelsgebied kreeg de afdeling<br />

ook nog eens te maken met forse prijsschommelingen.<br />

Voor de kredietcrisis waren veel grondstoffen<br />

(staal, hout, kunststof) extreem duur, daarna<br />

daalden ze fors.<br />

De kredietcrisis maakt het werken voor inkopers op<br />

een punt ook iets gemakkelijker. Evert Korbee: ‘In de<br />

eerste helft van het jaar was het soms moeilijk om<br />

überhaupt een offerte te krijgen. Nu weten leveranciers<br />

en onderaannemers ons weer te vinden.’<br />

Evert mag bij <strong>Koopmans</strong> dan niet direct in een gespreid<br />

bedje zijn terechtgekomen, hij is blij met zijn<br />

keuze. Met Erik kan hij het uitstekend vinden. ‘We<br />

hebben dezelfde filosofie, dezelfde mentaliteit en dezelfde<br />

soort ethiek.’ En, wil Evert Korbee benadrukken,<br />

ook de rest van het bedrijf voelt voor hem als een<br />

warm bad. ‘Het draait niet om werken alleen, de menselijke<br />

maat is ook belangrijk. Als je kijkt hoe er met<br />

Erik wordt omgegaan en hoe met het plotselinge<br />

overlijden van een Wichard Weggen, en je denkt: stel<br />

mij overkomt ooit eens iets ergs, dan is dat toch een<br />

prettige gedachte.’ Woorden waarin Erik zich helemaal<br />

kan vinden.<br />

35 appartementen, Metaalbuurt, Apeldoorn


B e n n i e N i j m e i j e r o v e r d e s l u i t i n g v a n d e M a t e r i e e l d i e n s t<br />

‘We waren met stomheid geslagen’<br />

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

De opheffing van de Materieeldienst Enschede kwam voor de medewerkers zeer onverwacht. Bennie nijmeijer, tot de<br />

sluiting plaatsvervangend hoofd, heeft het er nog steeds moeilijk mee. ‘We waren bijna familie.’<br />

Bennie Nijmeijer kan het zich nog goed herinneren.<br />

Hoe directeur Jos Mulkens van Materieeldienst Bergambacht<br />

(MDB) vlak voor kerst 2007 naar Enschede<br />

toog om hem en de 26 collega’s van de dependance<br />

Enschede toe te spreken. ‘Er was een studie gedaan.<br />

Daar zou hij iets over komen vertellen. Dachten wij.’<br />

Dat klopte. Maar de boodschap was anders dan verwacht.<br />

De vestiging Enschede zou worden gesloten.<br />

Uiterlijk 1 oktober <strong>2008</strong>, verkondigde Mulkens. ‘We<br />

waren met stomheid geslagen. Allemaal. Eerst bleef<br />

het stil. Toen kwamen de emoties. Sommigen waren<br />

boos.’ Begrijpelijk, die emoties. Voor slechts 5 van de<br />

27 medewerkers was plaats in Bergambacht. Daarnaast<br />

speelde ook nog: ‘We waren bijna familie. Je ging voor<br />

elkaar door het vuur. Ziektes, echtscheidingen: alles besprak<br />

je met elkaar. Dat werd ons nu dus afgenomen’,<br />

vertelt Bennie Nijmeijer.<br />

Bedrijfseconomische motieven<br />

Ruim 29 jaar werkte Bennie bij de materieeldienst.<br />

Eerst in Glanerbrug, de plaats waar <strong>Koopmans</strong> is begonnen<br />

en sinds de verhuizing in 1999 in Enschede,<br />

als plaatsvervangend hoofd. Tot de overname door TBI<br />

was de dienst onderdeel van <strong>Koopmans</strong>, daarna van<br />

MDB, een andere dochter van TBI. Met dien verstande<br />

dat de MBD-dochter gevestigd bleef in Enschede. Bedrijfseconomische<br />

motieven vormden de reden om<br />

daaraan vorig jaar een eind te maken. Door de gehele<br />

materieelvoorziening in Bergambacht te concentreren<br />

zou de efficiency en daarmee de resultaten flink verbeteren.<br />

Iets wat Bennie Nijmeijer nog steeds betwijfelt.<br />

‘Het is maar net hoe je het bekijkt. We draaiden<br />

goed, kregen regelmatig een pluim. We werden gewaardeerd.<br />

Omdat we goed werk leverden. Stel we<br />

leverden een bouwlift, dan ging die met de monteur<br />

mee en de monteur ging pas weer naar huis als de lift<br />

goed geïnstalleerd stond. Dat gaat tegenwoordig<br />

anders. De monteur en de lift komen apart met de nodige<br />

afstemrisico’s.’ ‘Bovendien’, vervolgt Bennie, ‘waren<br />

wij er van uitgegaan dat Enschede zou blijven bestaan.<br />

Dan voel je je toch een beetje in de kou gezet.’<br />

Ontmantelen van de kraan<br />

De medewerkers van de materieeldienst in Enschede<br />

gemis voor <strong>Koopmans</strong><br />

Het protest en de emoties haalden uiteindelijk weinig<br />

uit. De directie van MDB zette de plannen door. Na<br />

langdurig overleg kwam er een sociaal plan. De meeste<br />

werknemers zijn uiteindelijk goed terechtgekomen,<br />

onder meer bij <strong>Koopmans</strong> en bij branchegenoot Volker<br />

Wessels. Twee blijven vanuit hun huis voor MDB<br />

werken, vier gingen met vroegpensioen. Onder hen<br />

Harry ter Huurne, hoofd van de dienst.<br />

‘Harry heeft de boel in dertig jaar opgebouwd. Nu<br />

moest hij als laatste de deur weer achter zich dicht<br />

trekken. Zoiets wens je niemand toe.’ Bennie vond<br />

onderdak bij <strong>Koopmans</strong>, als medewerker van het<br />

planbureau. Daar is hij naar eigen zeggen uitstekend<br />

opgevangen. Maar de sluiting blijft voor hem moeilijk.<br />

Een ervaring die volgens Bennie binnen <strong>Koopmans</strong><br />

door veel mensen wordt gedeeld. ‘Bergambacht ligt<br />

nu eenmaal niet naast de deur. En het serviceniveau is<br />

er ook anders. Jullie waren toch meer servicegericht,<br />

hoor ik regelmatig. Dat doet me deugd.’<br />

Bennie nijmeijer<br />

SluITIng MATErIEElDIEnST<br />

27


<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

28<br />

R i ë t t e K l o p p e n b e r g v a n d e f i n a n c i ë l e a d m i n i s t r a t i e<br />

‘Invoering Bis.net interessante klus’<br />

na een lange aanloop is <strong>Koopmans</strong> eind vorig jaar begonnen met de invoering van het nieuwe softwareprogramma<br />

Bis.net. Een pittige klus, meent riëtte Kloppenberg van de financiële administratie. ‘Maar uiteindelijk is iedereen overtuigd<br />

van de efficiencywinst.’<br />

riëtte Kloppenberg<br />

FInAnCIËn<br />

Riëtte kan het weten. Zij was de tweede helft van het<br />

jaar vrijgesteld om de invoering van Bis.net op haar<br />

afdeling in goede banen te leiden. Op 1 december<br />

was het zover: bij de ontwikkelings- en bouwcombinaties<br />

kon <strong>Koopmans</strong> met het nieuwe programma<br />

aan de slag. Binnen <strong>Koopmans</strong> zelf wordt Bis.net sinds<br />

1 januari dit jaar gebruikt. Althans, grotendeels. Nog<br />

niet alle modulen zijn actief, maar dat zal binnenkort<br />

veranderen. ‘We hebben gekozen voor een gefaseerde<br />

invoering. Bewust’, vertelt Riëtte. ‘Sommige mensen<br />

zijn huiverig voor nieuwe programmatuur. Onbekend<br />

maakt nu eenmaal onbemind. Hoe moet ik<br />

coderen? Hoe moet dit, hoe moet dat?, vragen ze zich<br />

af. Ze raken in paniek. Dat wilden we voorkomen.’<br />

Efficiencyverbetering<br />

<strong>Koopmans</strong> heeft goede ervaring met de gefaseerde<br />

invoering van automatiseringssystemen. In 2006 werd<br />

begonnen met de vervanging van Lotus Notes. Dit<br />

programma, waarin onder meer relatiegegevens werden<br />

bewaard, maakte plaats voor het speciaal voor de<br />

bouwwereld geschreven en door TBI-zusterbedrijven<br />

beproefde DigiOffice. Een hele verbetering. DigiOffice<br />

registreert niet alleen relaties, maar ook projectinformatie<br />

en alle in- en uitgaande documenten, waardoor<br />

één keer invoeren volstaat. Bis.net, dat in de plaats is<br />

gekomen van de oude Baansoftware, kan uitstekend<br />

met DigiOffice communiceren. En Bis.net heeft raakvlakken<br />

met bijna alle afdelingen binnen <strong>Koopmans</strong>:<br />

projectrealisatie, de financiële administratie, kopersbegeleiding,<br />

service & onderhoud, inkoop en de loon- en<br />

salarisadministratie. Resultaat voor <strong>Koopmans</strong>: flinke<br />

efficiencyverbetering. Die verbetering had wel de nodige<br />

voeten in de aarde. ‘Bis.net is maatwerk’, aldus<br />

Riëtte. ‘Je begin met het inventariseren van de behoeften.<br />

Daarmee ga je naar Piramide, de leverancier.<br />

Die doet een voorstel. Vervolgens komt er een testfase<br />

waarin alle handelingen uitgebreid worden getest.’<br />

Dat testen gebeurde in een speciale ruimte bij Service<br />

& Onderhoud. Op 13 november was de generale repetitie.<br />

Alle werkgroepen deden mee. Die dag verliep<br />

goed. ‘Uiteindelijk hebben we toen met ons allen gezegd:<br />

we gaan het doen.’ Voor Riëtte was het werk<br />

daarmee niet af. Ze schreef een handleiding voor haar<br />

collega’s en leerde hen hoe met het systeem om te<br />

gaan. Dat is gelukt. Niet dat de collega’s Bis.net nu allemaal<br />

perfect onder de knie hebben – vooral na een<br />

nieuwe demonstratiemiddag weten ze Riëtte te vinden<br />

- maar het gaat steeds beter. Inmiddels is iedereen<br />

op de afdeling volgens haar overtuigd van de efficiencywinst.<br />

Verder uitkristalliseren<br />

Biedt het nieuwe automatiseringssysteem alleen maar<br />

voordelen? Er zijn volgens Riëtte nog een paar minpuntjes.<br />

Maar daar staan veel voordelen tegenover. Er<br />

is minder kans op fouten. Neem de controle op de<br />

geldigheid van de gegevens voor de Wet Ketenaansprakelijkheid.<br />

Dat doet Bis.net automatisch. Of de<br />

koppeling met de inkoopmodule IMS. Het afgesloten<br />

inkoopcontract wordt ingelezen in Bis en vervolgens<br />

worden de inkoopfacturen hierop afgeboekt. Dat<br />

scheelt de administratie veel werk.<br />

Al met al een interessante opdracht, de invoering van<br />

Bis.net, besluit Riëtte. ‘Met Bis.net hebben we een begin<br />

gemaakt met nieuwe mogelijkheden van informatieverschaffing<br />

bij <strong>Koopmans</strong>. Mogelijkheden op het<br />

gebied van koppelingen met bijvoorbeeld andere programmatuur<br />

voor projectontwikkeling, overzichten<br />

ten bate van interne en externe rapportering en het<br />

exporteren en importeren van digitale bestanden,<br />

denk aan inkoopfacturen. Maar dit moeten we allemaal<br />

nog verder uitkristalliseren. De klus is nog lang<br />

niet geklaard.’<br />

PrO/VMBO school, Kampen


‘ O r d e r p o r t e f e u i l l e h o o p g e v e n d ’<br />

Vooruitblik<br />

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2008</strong><br />

Voor <strong>Koopmans</strong> zijn de vooruitzichten voor 2009 redelijk positief, ondanks de economisch moeilijke tijden. De orderportefeuille<br />

is goed gevuld. Voor de verdere toekomst blijft waakzaamheid geboden, meent directeur Hans Smit.<br />

‘niemand weet waar het exact naartoe gaat.’<br />

De honderden <strong>Koopmans</strong>medewerkers die algemeen<br />

directeur Hans Smit begin dit jaar tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst<br />

hoorden speechen, zullen met een<br />

goed gevoel huiswaarts zijn gekeerd. Van de in 2009<br />

te realiseren productieomzet was al een groot deel<br />

‘hard’, vertelde Hans Smit. Niet gek bij een omzetdoelstelling<br />

van 185 miljoen euro. Maar er was nog<br />

niet geproost of de omzetgroei begon iets af te zwakken.<br />

De bouwsector kreeg last van de tegenvallende<br />

economie. Woningbouwprojecten werden afgeblazen<br />

of opgeschort, ontwikkelaars kregen problemen met<br />

de financiering, kopers raakten nerveus.<br />

Niet dat Hans Smit en mededirecteur Eric Groothuis<br />

het nu ineens somber in zien. ‘We hebben nog steeds<br />

een goed gevulde omzetportefeuille. Maar we zijn<br />

nog niet honderd procent bezet. Om de doelstelling<br />

te halen moet er nog wel wat bij.’<br />

Eric groothuis<br />

Troeven<br />

<strong>Koopmans</strong> heeft een aantal troeven om een iets mindere<br />

periode goed door te komen. Zo hebben de verschillende<br />

vestigingen en afdelingen de laatste jaren<br />

veel ervaring opgedaan met nieuwe manieren van<br />

bouwen. <strong>Koopmans</strong> is bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling<br />

van een SurPlus ®-passiefhuis, een klimaatneutrale<br />

woning. Met zo’n huis slaat de onderneming<br />

drie vliegen in een klap: <strong>Koopmans</strong> bouwt duurzaam,<br />

goedkoop én flexibel. Voor dat soort woningen bestaat<br />

momenteel veel belangstelling. Betere risicobeheersing<br />

is een andere troef. Binnen TBI is een speciaal<br />

model gemaakt waarmee onverwachte verrassingen<br />

tijdens de bouw kunnen worden teruggedrongen.<br />

Mocht er iets fout gaan, dan kan er tijdig worden ingegrepen.<br />

Zo dalen de faalkosten en kan <strong>Koopmans</strong><br />

goedkoper werken. Dat is erg belangrijk in deze tijd.<br />

Ook het feit dat <strong>Koopmans</strong> deel uitmaakt van TBI is<br />

volgens beide heren in deze periode een pre. Hans<br />

4 appartementen en 4 bedrijfsruimten, Domino,<br />

De Verwondering, Almere<br />

Smit: ‘TBI is een solide, degelijk bedrijf. Daar kunnen<br />

wij goed mee voor de dag komen. En dat is niet alles.<br />

We werken steeds meer samen met zusterbedrijven<br />

binnen de holding. We kijken bijvoorbeeld of we gezamenlijk<br />

kunnen opereren met Synchroon, Voorbij,<br />

Hevo, WTH, Wolter & Dros en Croon Elektrotechniek.’<br />

Want de kredietcrisis mag dan de gemoederen bezig<br />

houden, in 2009 zijn er binnen <strong>Koopmans</strong> meer zaken<br />

die aandacht vragen. Op automatiseringsgebied is<br />

<strong>Koopmans</strong> overgestapt op Bis.net. En dit jaar is alle<br />

computerapparatuur vervangen. Dat is nodig omdat<br />

binnen TBI alle programmatuur gecentraliseerd is. Een<br />

enorme klus, maar de voordelen zijn groot. Met een<br />

speciale toegangscode kunnen alle medewerkers op<br />

elke werkplek inloggen op het <strong>Koopmans</strong>netwerk. Is<br />

<strong>Koopmans</strong> klaar voor de toekomst? Daarover durven<br />

Hans Smit en Eric Groothuis op dit moment nog niet<br />

zoveel te zeggen. ‘Niemand weet waar het exact naartoe<br />

gaat. De concurrentie is groot, maar we zijn positief<br />

over onze eigen kracht. Uiteraard zal de crisis ons<br />

ook raken. Maar als we alert blijven, topkwaliteit en<br />

service blijven leveren en we zetten samen de schouders<br />

eronder, dan kan ook 2009 voor <strong>Koopmans</strong> een<br />

mooi jaar worden.’<br />

Hans Smit<br />

VOOruITBlIK<br />

29


O P g E l E V E r D E W E r K E n 2 0 0 8<br />

WOnIngBOuW<br />

66 woningen Boszicht, Buitenpark, Stripheldenbuurt,<br />

Almere<br />

128 woningen en appartementen Dichterskwartier,<br />

Harderwijk<br />

20 woningen aan de Laak, Leesten-Oost, Zutphen<br />

100 woningen en 54 appartementen Cascade, Enschede*<br />

13 woningen Het Fetlaer, Deventer*<br />

42 appartementen en supermarkt Oostersingel,<br />

Leeuwarden<br />

46 woningen Avenue Almare, Golden Mile, Almere<br />

423 woningen en 6 ateliers, Nieuw Grunder, Bijlmer,<br />

Amsterdam-Zuidoost*<br />

35 appartementen, Metaalbuurt, Apeldoorn*<br />

27 woningen en 13 zorgappartementen, woonboerderijen<br />

Klöpperhoeve, Graven Es, Oldenzaal<br />

Winkelcentrum en 23 appartementen, De Eschmarke,<br />

Enschede*<br />

139 woningen De Ploen-Zuid, Duiven*<br />

36 woningen en 22 appartementen, Golden Mile, Almere<br />

28 appartementen Klimop, Soest<br />

39 appartementen Luxor, Zeewolde<br />

3 woningen Livingstone, Enschede<br />

32 woningen Weidevenne, Purmerend<br />

30 appartementen Mercuristraat, Emmeloord<br />

2 villa’s, IJlst<br />

136 woningen groot onderhoud, Droo-Zuid, Duiven<br />

Restauratie 116 woningen, Metaalbuurt, Apeldoorn*<br />

100 woningen groot onderhoud, Haaksbergen<br />

Restauratie 38 monumentale woningen, Harderwijk<br />

Winkelpand met parkeervoorzieningen, Nijverdal<br />

Bedrijfsgebouw Frimex, Moordrecht<br />

Bedrijfspand Classic Jaap en Profile Tyrecenter, Dalfsen<br />

Multifunctioneel Centrum, IJsselstein<br />

Herontwikkeling Gebouw C (Pilot Raamcontract Standaard<br />

Inbouwpakket), Delft<br />

Gemeentekantoor en 10 appartementen, Winterswijk<br />

Kantoor Van Merksteijn, Almelo*<br />

Kantoorpand en bedrijfsruimte Croon Elektrotechniek,<br />

Enschede*<br />

Uitbreiding en renovatie kantoor Ons Huis, Enschede<br />

Bibliotheek, school en woontoren, Stadskanaal<br />

PrO/VMBO school, Kampen<br />

30<br />

<strong>Koopmans</strong> Projecten b.v., Enschede / Bouwfonds<br />

Ontwikkeling Regio Noord-West, Haarlem<br />

<strong>Koopmans</strong> Projecten b.v., Enschede / AM Wonen, Zwolle<br />

Ontwikkelcombinatie Woonbedrijf ieder1-<strong>Koopmans</strong> vof,<br />

Enschede<br />

Bouwcombinatie E-2000, Enschede / Woningcorporatie<br />

Domijn, Enschede<br />

O’NijKo v.o.f., Enschede<br />

Syntrus Achmea Vastgoed, Amsterdam /<br />

Poiesz Supermarkten B.V., Sneek<br />

Kanters Projektontwikkeling, Barendrecht<br />

Delta Forte, Amsterdam / Ymere, Amsterdam /<br />

Woningstichting Rochdale, Amsterdam<br />

Woningstichting De Goede Woning, Apeldoorn<br />

De Woonplaats Woningcorporatie, Enschede<br />

ING Real Estate Development, Den Haag<br />

Trebbe Projecten b.v., Enschede / Vivare, Arnhem<br />

Syntrus Achmea Vastgoed, Amsterdam<br />

De Alliantie Ontwikkeling, Amersfoort<br />

Stichting Woonpalet Zeewolde, Zeewolde<br />

Livingstone Building Industry, Breda<br />

Era Bouw B.V., Zoetermeer<br />

Mercatus Woondiensten, Emmeloord<br />

Familie Wiersma en familie Smit, IJlst<br />

rEnOVATIE, HErSTruCTurErIng, grOOT OnDErHOuD<br />

uTIlITEITSBOuW<br />

* in combinatie<br />

Vivare, Arnhem<br />

Woningstichting De Goede Woning, Apeldoorn<br />

Woongroep Twente, Hengelo<br />

UWOON, Harderwijk<br />

<strong>Koopmans</strong> Projecten b.v., Enschede<br />

<strong>Koopmans</strong> Projecten b.v., Enschede<br />

ClassicJaap, Dalfsen<br />

IJsselsteinse Woningbouwvereniging, IJsselstein<br />

Rijksgebouwendienst, Den Haag<br />

Victoria Winterswijk B.V., Winterswijk<br />

Van Merksteijn International, Almelo<br />

Croon Elektrotechniek B.V., Enschede<br />

Wooncorporatie Ons Huis, Enschede<br />

Bemog Projectontwikkeling B.V., Zwolle<br />

Stichting Huisvesting VMBO, Kampen<br />

Atelier Dutch, Almere / Okra Landschapsarchitecten,<br />

Utrecht<br />

KOW Stedenbouw, Den Haag<br />

A12 architecten BNA, Veenendaal<br />

Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen, Hengelo<br />

Maas Architecten, Lochem<br />

Wijbenga Architecten en Adviseurs, Sneek<br />

Inbo Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten,<br />

Amsterdam<br />

Archiment, Rijssen / Pattynama Ahaus Architectuur, Huizen<br />

/ Steenhuis Bukman Architecten, Delft<br />

HM Architecten, Amsterdam<br />

Inbo Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten,<br />

Amsterdam<br />

S333 Architecture + Urbanism, Amsterdam<br />

MTD Landschapsarchitecten, Den Bosch / Daad<br />

Architecten, Beilen<br />

Loof & van Stigt Architecten, Amsterdam<br />

Bureau voor Architektuur & R.O. Martini, Amersfoort<br />

SVP Architectuur en Stedenbouw, Amersfoort<br />

Livingstone Building Industry, Breda<br />

Piet Boon Studio, Oostzaan<br />

Bureau voor Architectuur & R.O. Martini, Groningen<br />

Wijbenga Architecten en Adviseurs, Sneek<br />

Factor Architecten, Duiven<br />

HMADP vof BNA, Amsterdam<br />

Woongroep Twente, Hengelo<br />

B.A.S. Dijkhof, Klarenbeek<br />

Wijbenga Architecten en Adviseurs, Sneek<br />

NN architecten bna, Rotterdam<br />

P&H Architecten, Driebergen-Rijsenburg<br />

WAS Architecten, IJsselstein<br />

Rijksgebouwendienst, Den Haag<br />

O III Architecten, Amsterdam<br />

Van der Linde Architecten, Zutphen<br />

Van der Linde Architecten, Zutphen<br />

Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen, Hengelo<br />

Klein Architecten, Groningen<br />

VVKH Architecten, Leiden


O n D E r H A n D E n W E r K E n 2 0 0 8<br />

WOnIngBOuW<br />

18 wooneenheden en 2 appartementen Zozijn, Leesten-<br />

Oost, Zutphen<br />

98 woningen en 15 appartementen Kloosterkamp,<br />

Duiven*<br />

463 Woningen De Verwondering, Columbuskwartier,<br />

Almere<br />

50 appartementen Eekmaat, Enschede*<br />

107 woningen Parklane, Schuytgraaf, Arnhem<br />

Winkelcentrum en 83 appartementen Twekkelerveld,<br />

Enschede<br />

62 appartementen Zernikeborgh, Hengelo<br />

4 groepswoningen Hessegracht, Doesburg*<br />

102 appartementen, kinderdagverblijf, parkeervoorziening,<br />

Terwijde, Utrecht<br />

18 + 8 woningen Metaalbuurt, Apeldoorn*<br />

43 appartementen Parkkwartier Zuidcluster, Zeewolde<br />

20 woningen Isola Domenica, Noorderplassen, Almere<br />

27 appartementen en Aldi winkel Keiserplein, Doesburg*<br />

Restauratie en nieuwbouw Lange Bisschopstraat/Kleine<br />

Poot, Deventer<br />

75 woningen groot onderhoud Juliana- en<br />

Spanbeddestraat, Haaksbergen<br />

62 woningen groot onderhoud, Pierik, Zwolle<br />

Restauratie Huize Rosorum, Arnhem<br />

Renovatie Poldertoren, Emmeloord<br />

Openbare basisschool en bijzondere basisschool De<br />

Verwondering, Columbuskwartier Almere<br />

Multifunctionele accommodatie De Verwondering,<br />

Columbuskwartier Almere<br />

Zorgcentrum Sutfene, Zutphen<br />

Ravelijn-complex, Universiteit Twente, Enschede*<br />

Verblijfsgebouw en Schoolgebouw Justitiële<br />

Jeugdinrichting Rentray, Rekken*<br />

Kantoor RIVM locatie G22, Bilthoven<br />

Bedrijfspand Kuiken UEC, Roosendaal<br />

Kantoor en bedrijfshal Mitsubishi Caterpillar Forklift<br />

Europe bv, Almere<br />

Bioscoop en horecagelegenheid, Emmeloord<br />

Herinrichting RWS Boompjes, Gebouwen De Maas en De<br />

Nieuwe Maas, Rotterdam<br />

* in combinatie<br />

<strong>Koopmans</strong> Projecten b.v., Enschede<br />

<strong>Koopmans</strong> Projecten b.v., Enschede / Vivare, Arnhem<br />

Ontwikkelingscombinatie De Verwondering vof, Enschede<br />

(<strong>Koopmans</strong> Projecten b.v., Enschede en Ymere,<br />

Amsterdam)<br />

Bouwcombinatie E-2000, Enschede<br />

AM Wonen Noord-Oost, Zwolle<br />

DNA vof, Zwolle<br />

rEnOVATIE, HErSTruCTurErIng, grOOT OnDErHOuD<br />

uTIlITEITSBOuW<br />

restauratie 38 monumentale woningen,<br />

Harderwijk<br />

Hengelose Bouwstichting Ons Belang, Hengelo<br />

Stichting Woonservice IJsselland, Doesburg<br />

BPF Bouwinvest, Amsterdam<br />

Woningstichting De Goede Woning, Apeldoorn<br />

De Alliantie Ontwikkeling, Amersfoort<br />

Zondag Ontwikkeling BV, Rhenen<br />

Stichting Woonservice IJsselland, Doesburg<br />

Gemeente Deventer, Deventer<br />

Woongroep Twente, Hengelo<br />

Woningstichting SWZ, Zwolle<br />

Vesteda Project BV, Maastricht / Attent, De Steeg<br />

Provast, Den Haag<br />

<strong>Koopmans</strong> Projecten b.v., Enschede<br />

<strong>Koopmans</strong> Projecten b.v., Enschede<br />

Stichting Sutfene, Zutphen / Woonbedrijf ieder1, Deventer<br />

Vastgoed Groep Drienerlo, Enschede<br />

Justitiële Jeugdinrichting Rentray, Rekken<br />

Rijksgebouwendienst, Den Haag<br />

Kuiken Vastgoed b.v., Emmeloord<br />

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe bv, Almere<br />

Provast, Den Haag<br />

Rijksgebouwendienst, Den Haag<br />

gemeentekantoor en 10 appartementen,<br />

Winterswijk<br />

Sacon, Zwolle<br />

Beltman Architecten, Enschede<br />

Han van Zwieten Architecten BNA, Amersfoort / Inbo<br />

Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten, Woudenberg<br />

Dok Architecten, Amsterdam<br />

Architectenbureau Ellerman Lucas van Vugt, Rijswijk<br />

Beltman Architecten, Enschede<br />

van Wylick Architecten, Eindhoven<br />

IAA Architecten, Enschede<br />

Ruimplan Architecten, Zeist<br />

HM Architecten, Amsterdam<br />

Atelier Kingma & van Mameren, Schiedam<br />

Schippers Architecten / Adviseurs, Den Haag<br />

IAA Architecten, Enschede<br />

Architectenbureau Fritz, Bussum<br />

Woongroep Twente, Hengelo<br />

Aequo Architects, Zwolle<br />

Geesink Weusten Architecten, Arnhem<br />

Architectuurcentrale Thijs Asselbergs, Haarlem<br />

Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen, Hengelo /<br />

Inbo Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten,<br />

Woudenberg<br />

Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen, Hengelo<br />

IAA Architecten, Enschede<br />

MAS Architectuur, Hengelo<br />

IAA Architecten, Almelo<br />

Beltman Architecten, Enschede<br />

Wijbenga Architecten en Adviseurs, Sneek<br />

Oebele Hoekstra Architecten bna, Almere<br />

Meyer en Van Schooten Architecten, Amsterdam<br />

Rijksgebouwendienst, Den Haag<br />

27 woningen en 13 zorgappartementen,<br />

Klöpperhoeve, graven Es, Oldenzaal


Onderneming TBI bouwgroep<br />

<strong>Koopmans</strong> Bouwgroep is onderdeel van TBI, een vooraanstaand concern in vastgoed, bouw en techniek.<br />

TBI onderscheidt zich door haar bijzondere eigendomsstructuur met indirect een onafhankelijke stichting<br />

als enige aandeelhouder. Het concern is, gemeten naar bedrijfsopbrengsten, het derde techniek- en vierde<br />

bouwconcern in Nederland.<br />

TBI vormt een herkenbaar netwerk van ondernemingen met een eigen identiteit en legt het ondernemerschap<br />

zo laag mogelijk in de organisatie.<br />

<strong>Koopmans</strong> Bouwgroep b.v.<br />

Enschede<br />

<strong>Koopmans</strong> Bouwgroep b.v.<br />

<strong>Koopmans</strong> Bouw b.v.<br />

<strong>Koopmans</strong> Projecten b.v.<br />

Marssteden 66<br />

7547 TD Enschede<br />

Postbus 461<br />

7500 AL Enschede<br />

Telefoon 053 – 4 600 600<br />

Fax 053 – 4 600 622<br />

<strong>Koopmans</strong> Service & Onderhoud b.v.<br />

Staalsteden 34<br />

7547 TA Enschede<br />

Postbus 461<br />

7500 AL Enschede<br />

Telefoon 088 – 6 004 600<br />

Fax 088 – 6 004 698<br />

<strong>Koopmans</strong> Bouwgroep b.v.<br />

<strong>Koopmans</strong> Projecten b.v. <strong>Koopmans</strong> Bouw b.v. <strong>Koopmans</strong> Service & Onderhoud b.v.<br />

www.koopmans.nl<br />

Apeldoorn<br />

<strong>Koopmans</strong> Bouw b.v.<br />

Lage Kamp 13-15<br />

7317 AT Apeldoorn<br />

Postbus 4124<br />

7320 AC Apeldoorn<br />

Telefoon 055 – 5 222 341<br />

Fax 055 – 5 220 033<br />

Emmeloord<br />

<strong>Koopmans</strong> Bouw b.v.<br />

Nagelerweg 5<br />

8304 AB Emmeloord<br />

Postbus 104<br />

8300 AC Emmeloord<br />

Telefoon: 0527 - 631 150<br />

Fax: 0527 - 631 188<br />

Deventer<br />

Vestiging Enschede Vestiging Apeldoorn Vestiging Emmeloord<br />

Enschede<br />

Deventer<br />

<strong>Koopmans</strong> Service & Onderhoud b.v.<br />

Scheepvaartstraat 25006<br />

7411 MB Deventer<br />

Postbus 12<br />

7400 AA Deventer<br />

Telefoon 088 – 6 004 600<br />

Fax 088 – 6 004 699<br />

www.koopmans.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!