Views
4 years ago

Digitale versie - Afbeeldinge ende Levens beschryvinge van de ...

Digitale versie - Afbeeldinge ende Levens beschryvinge van de ...

Digitale versie - Afbeeldinge ende Levens beschryvinge van de

Samengesteld door Wim Schmelzer In samenwerking met de Historische Bibliotheek van Jan Lute te Egmond 2002 Digitale versie Bijgewerkt in 2012 1

 • Page 2 and 3: 2 De aanleiding tot het schrijven v
 • Page 4 and 5: Inhoudsopgave Internetversie Op dit
 • Page 6 and 7: Verantwoording Met de uitvinding va
 • Page 8 and 9: Beziet de lezer de Inhoudsopgave in
 • Page 10 and 11: Veel verhalen werden doorverteld in
 • Page 12 and 13: Voorwoord Dit boek, zoals het hier
 • Page 14 and 15: Fol 1v Rabbout † 792 Staalblauw h
 • Page 16 and 17: (W.A. Beelaerts. Heer Dirk Woutersz
 • Page 18 and 19: geëerd ook door vele groten. Had d
 • Page 20 and 21: overmits die doot van myn genadighe
 • Page 22 and 23: Gouda en Reinier Snoy samen, en dat
 • Page 24 and 25: goeder trouw geschied is, is een vr
 • Page 26 and 27: doopvont gehouden door de infante I
 • Page 28 and 29: In vertaling: Ik vond in een met de
 • Page 30 and 31: DE WAARDE VAN DIT HANDSCHRIFT Uit a
 • Page 32 and 33: In het vorige hoofdstuk is Leon De
 • Page 34 and 35: Kornelis van Alkemade (1654-1737) w
 • Page 36 and 37: De originele Franstalige afschrijvi
 • Page 38 and 39: gebruik als representatieve ontvang
 • Page 40 and 41: ONZE BRONNEN Kronieken liggen voor
 • Page 42 and 43: een gedachtenismis op een bepaalde
 • Page 44 and 45: ALGEMENE KRONIEKEN Hierin staat de
 • Page 46 and 47: Het Utrechtse handschrift. De schri
 • Page 48 and 49: Een wel heel bijzondere kroniek is
 • Page 50 and 51: Index van J. Danckaert: Opsculum de
 • Page 52 and 53:

  Dat er vóór 1562 weinig gelijkend

 • Page 54 and 55:

  Enige tijd later zien we de z.g. De

 • Page 56 and 57:

  Al eerder heb ik aangegeven dat men

 • Page 58 and 59:

  Hieronder een overzicht van de door

 • Page 60 and 61:

  Zo verkondigden zij niet alleen de

 • Page 62 and 63:

  Het gebruik van kleurstoffen zal ze

 • Page 64 and 65:

  Een langgerekte hut op het principe

 • Page 66 and 67:

  De belangrijkste schakel tussen de

 • Page 68 and 69:

  Op dringend verzoek van graaf Hago

 • Page 70 and 71:

  De Friese Koningen hadden hun Rijk

 • Page 72 and 73:

  Hfdst. 10 - Bl. 14 72 Hiernaast Wes

 • Page 74 and 75:

  Het definitieve einde van het Fries

 • Page 76 and 77:

  Zie Bl. 03 Merovingen Chlodovech II

 • Page 78 and 79:

  Karel de Grote o 742 (48) ~1 Hirmit

 • Page 80 and 81:

  In dit hoofdstuk heb ik een aantal

 • Page 82 and 83:

  De Friese Prinsen. Saxo . . Adel 24

 • Page 84 and 85:

  Conclusie Tabbo, de laatste Friese

 • Page 86 and 87:

  Conclusie Op Bl. 04 zagen we dat de

 • Page 88 and 89:

  Stamboom Heren van Egmont voor 1200

 • Page 90 and 91:

  C Bl. 27 Barwout I † 10-11-1093 x

 • Page 92 and 93:

  Hfdst. 12 C Bl. 11 Wouter I x Kleme

 • Page 94 and 95:

  F Bl. 02 *1: Niet te verwarren met

 • Page 96 and 97:

  K Bl. 05 Willem † na 1410 x Macht

 • Page 98 and 99:

  M Bl. 07 Arnhold † 23-02-1473 x C

 • Page 100 and 101:

  O Bl. 09 Josina † 30-11-1485 x ni

 • Page 102 and 103:

  P Bl. 10 Philips Lod. † 16-03-168

 • Page 104 and 105:

  Dirk III/I v/a 863 Graaf v. (Hollan

 • Page 106 and 107:

  Henegouwse Huis (Avesnes) Zie Bl. 0

 • Page 108 and 109:

  Philips II Heer der Nederlanden v/a

 • Page 110 and 111:

  Datum Naam Hfdst. Omschrijving vlg.

 • Page 112 and 113:

  Datum Naam Hfdst. Omschrijving vlg.

 • Page 114 and 115:

  33 34 35 38 41 42 43 44 45 45-1 33V

 • Page 116 and 117:

  Noorder Toren 2 Paradijs 1 In Crypt

 • Page 118 and 119:

  13-09-1208 Wouter I v. Egmont (38)

 • Page 120 and 121:

  Zoals uit bovenstaande reconstructi

 • Page 122 and 123:

  de aanvoerders de mogelijkheid te h

 • Page 124 and 125:

  Plompebladwapens worden ook in vers

 • Page 126 and 127:

  Het Keperwapen. Woutersz. beschrijf

 • Page 128 and 129:

  1 28 Wolbrant I † 868 2 29 Radbou

 • Page 130 and 131:

  Een andere categorie vormen de fami

 • Page 132 and 133:

  Het zegel verschafte de oorkonde in

 • Page 134 and 135:

  de inhoud ervan opnieuw te onderzoe

 • Page 136 and 137:

  In die Abdie aen die noortsyde van

 • Page 138 and 139:

  52 Johan IV sterft in 1557 in Ferra

 • Page 140 and 141:

  Overzicht van de op de portretten g

 • Page 142 and 143:

  Het Gulden Vlies Deze orde werd op

 • Page 144 and 145:

  Wel moeten de Friese Hertogen/Stadh

 • Page 146 and 147:

  In 919 was Dodo dus 35 jaar. Hij la

 • Page 148 and 149:

  Betwijfeld kan worden of Wouter I (

 • Page 150 and 151:

  Veel schilderijen die gebaseerd zij

 • Page 152 and 153:

  Egmond Binnen ter plaatse van de Ab

 • Page 154 and 155:

  Ysselstein Het kasteel Ysselstein k

 • Page 156 and 157:

  Hoog- en Aartswoude Twee Heerlijkhe

 • Page 158 and 159:

  Sottegem in Vlaanderen Sottegem was

 • Page 160 and 161:

  Montagne In het departement Nord Ca

 • Page 162 and 163:

  Op deze bladzijde heb ik de belangr

 • Page 164 and 165:

  voor het leven en zelfs erfelijk be

 • Page 166 and 167:

  eoordeling voorgelegd. Deze deed na

 • Page 168 and 169:

  in de zaken van het klooster te bet

 • Page 170 and 171:

  de Abt in leen te ontvangen, dat hi

 • Page 172 and 173:

  vergeten en ging men het ‘vertale

 • Page 174 and 175:

  Woutersz. fol. 1 (53) De Heraut Hfd

 • Page 176 and 177:

  v/d Schelling De Heraut van Wapenen

 • Page 178 and 179:

  stadt van Coelen te beleggen. Ende

 • Page 180 and 181:

  gesuvert hadde, heeft hy God gedanc

 • Page 182 and 183:

  Vrieslant of Nedersaxenlant v.a. 33

 • Page 184 and 185:

  Radbodus II / I Hertog van Frisiae

 • Page 186 and 187:

  v. Alkemade Nr. 1 Radbodus II / I H

 • Page 188 and 189:

  Radboutkerkhof Het grondstuk te Rin

 • Page 190 and 191:

  Radbodus II / I Afschrift van het o

 • Page 192 and 193:

  Oudheden en Gestichten van Vrieslan

 • Page 194 and 195:

  voor den Heidenschen Godsdienst gey

 • Page 196 and 197:

  anderen, die de roem van dit geslag

 • Page 198 and 199:

  Conclusie Bezien we voorgaande stam

 • Page 200 and 201:

  zonen. Daaruit volgt dat Adgillus I

 • Page 202 and 203:

  Garbrant I Onderschrift: “IN tJae

 • Page 204 and 205:

  v/d Schelling Garbrant de Ie zoon v

 • Page 206 and 207:

  *5: Rudolf was Drempelwachter aan d

 • Page 208 and 209:

  Wolbrant I Onderschrift: “IN tJae

 • Page 210 and 211:

  v/d Schelling Wollebrant de Ie. jon

 • Page 212 and 213:

  duysent vransche cronen ende sal no

 • Page 214 and 215:

  Brussels handschrift 18307. Het Bru

 • Page 216 and 217:

  Brussel 18307. Wolbrand, second fil

 • Page 218 and 219:

  Radbout II Onderschrift: “IN tJae

 • Page 220 and 221:

  v/d Schelling Radbout de IIe van di

 • Page 222 and 223:

  Radbout II Noten: *9 04-08-889 Koni

 • Page 224 and 225:

  Dodo I 5e Heer van Egmont. van: 919

 • Page 226 and 227:

  v. Alkemade Nr. 5 Dodo I Opschrift:

 • Page 228 and 229:

  Dodo I Noten: *16 939 Opstand van e

 • Page 230 and 231:

  Walengier I Onderschrift: “IN tJa

 • Page 232 and 233:

  v/d Schelling Walengier eerste zoon

 • Page 234 and 235:

  Dodo II 7e Heer van Egmont. van: 10

 • Page 236 and 237:

  Dodo II Opschrift: Dodo 2 fils de W

 • Page 238 and 239:

  Barwout I 8e Heer van Egmont. van:

 • Page 240 and 241:

  Barwout I Opschrift: 8 Barwout I fi

 • Page 242 and 243:

  Barwout II 9e Heer van Egmont. van:

 • Page 244 and 245:

  Barwout II Opschrift: Barwout 2, fi

 • Page 246 and 247:

  Barwout I x H. v. Oestervant † 11

 • Page 248 and 249:

  Detmold L3 Nr. 429 fol. 127 + 127V.

 • Page 250 and 251:

  gebruikend. Maar aangezien die Berw

 • Page 252 and 253:

  Barwout Dodensoen Omtrent Barwout D

 • Page 254 and 255:

  Conclusie Barwout Dodensoen wordt,

 • Page 256 and 257:

  Aalbert (Allaert) I 10e Heer van Eg

 • Page 258 and 259:

  Aalbert (Allaert) I Opschrift: Albe

 • Page 260 and 261:

  Brussel 6049 fol. 123. Allardus, fi

 • Page 262 and 263:

  Willem I Heer v. Egmont † 1234 Be

 • Page 264 and 265:

  Dodo III (11e) Heer van Egmont (zaa

 • Page 266 and 267:

  Dodo III Opschrift: 11 Dodo 3 frere

 • Page 268 and 269:

  verwerven hier na is gestelt dodo v

 • Page 270 and 271:

  dat Wouter de Ie een zoon was van A

 • Page 272 and 273:

  Wouter I † 12-12-1208 x Clementia

 • Page 274 and 275:

  Niet alleen bij de kronieken komen

 • Page 276 and 277:

  Dek. Nr. I Wouter I (Kwade Wouter)

 • Page 278 and 279:

  Wouter I Opschrift: gautier i du no

 • Page 280 and 281:

  van Hollant, mer heeft ontboden hee

 • Page 282 and 283:

  Wouter I Noten: *11 1203 Graaf Dirk

 • Page 284 and 285:

  Gerrit I Onderschrift: “IN tJaer

 • Page 286 and 287:

  Gerrit I Opschrift: egmont guilluam

 • Page 288 and 289:

  Detmold L3 Nr. 429 fol. 128V. Dese

 • Page 290 and 291:

  Abt Lubbert komt niet voor in de po

 • Page 292 and 293:

  Wouter II Onderschrift: “IN tJaer

 • Page 294 and 295:

  Wouter II Opschrift: Opschrift: 14

 • Page 296 and 297:

  Brussel 6049 fol. 123 1 . Iste Walt

 • Page 298 and 299:

  Willem I Onderschrift: “IN tJaer

 • Page 300 and 301:

  Willem I Opschrift: 15 Gautier dEgm

 • Page 302 and 303:

  Brussel 6049 fol. 124. Wilhelmus, f

 • Page 304 and 305:

  Willem I Noten: *19 20-09-1224 Nico

 • Page 306 and 307:

  Gerrit II Onderschrift: “IN tJaer

 • Page 308 and 309:

  v/d Schelling Gerard de IIe Zoon va

 • Page 310 and 311:

  Brussel 6049 fol. 124 1 . Gerardus

 • Page 312 and 313:

  Willem II Onderschrift: “IN tJaer

 • Page 314 and 315:

  v/d Schelling Willem de IIe, Zoon v

 • Page 316 and 317:

  Volgens dott. G.M. Piazza van het S

 • Page 318 and 319:

  Willem II Noten: *8 08-10-1248 Krij

 • Page 320 and 321:

  Willem II Noten: *54 29-04-1283 Wil

 • Page 322 and 323:

  Willem II Noten: *97 1303 Geschil o

 • Page 324 and 325:

  Willem II Conclusie Op grond van he

 • Page 326 and 327:

  Detmold L3. 429 fol. 130. Heer gher

 • Page 328 and 329:

  v/d Schelling Gerard de IIIe, Zoon

 • Page 330 and 331:

  Gerrit III Gerard zegelt met een ba

 • Page 332 and 333:

  Willem III Onderschrift: “IN tJae

 • Page 334 and 335:

  v/d Schelling Willem de IIIe, Zoon

 • Page 336 and 337:

  Dek. Nr. VIA Wouter III 20e Heer va

 • Page 338 and 339:

  Opschrift: 20 gautier3 fils de gera

 • Page 340 and 341:

  Brussel 6049 fol 1251. Walterus, fi

 • Page 342 and 343:

  Dek. Nr. VIIA Johan / Jan I 21e Hee

 • Page 344 and 345:

  Johan / Jan I Opschrift: 21 jean1,

 • Page 346 and 347:

  want sy begheerde van hem vyftich d

 • Page 348 and 349:

  Utrecht Nr. 7a. Dese heer Jan van E

 • Page 350 and 351:

  Johan / Jan I Noten: *18 06-07-1343

 • Page 352 and 353:

  Johan / Jan I Noten: nauw bij deze

 • Page 354 and 355:

  Johan / Jan I Hfdst. 47 - Bl. 13 35

 • Page 356 and 357:

  Johan / Jan I Hfdst. 47 - Bl. 15 35

 • Page 358 and 359:

  Johan / Jan I Een andere opmerkelij

 • Page 360 and 361:

  Dek. Nr. VIIIA Aarnoud / Arend I 22

 • Page 362 and 363:

  v. Alkemade Nr. 22 Aarnoud / Arend

 • Page 364 and 365:

  Brussel 6049 fol. 126. Arnoldus, fi

 • Page 366 and 367:

  Aarnoud / Arend I Noten: *8 14-07-1

 • Page 368 and 369:

  Aarnoud / Arend I Noten: Rotterdam.

 • Page 370 and 371:

  Aarnoud / Arend I Noten: leen was v

 • Page 372 and 373:

  Aarnoud / Arend I Noten: Aanvulling

 • Page 374 and 375:

  Johan / Jan II Onderschrift: “IN

 • Page 376 and 377:

  v/d Schelling Johan, de Zoon van Aa

 • Page 378 and 379:

  Brussel 18307. Jan, second du nom,

 • Page 380 and 381:

  Zegel 24-09-1437 Oorkonde: ARA Egm.

 • Page 382 and 383:

  Johan / Jan II Noten: *32 21-10-141

 • Page 384 and 385:

  Johan / Jan II Noten: *69 27-07-142

 • Page 386 and 387:

  Johan / Jan II Noten: *109 29-05-14

 • Page 388 and 389:

  Dek. Nr. XB Willem IV 24e Heer van

 • Page 390 and 391:

  Willem IV Opschrift: Guillaume, 4 f

 • Page 392 and 393:

  gewonnen heeft een enighe soen geno

 • Page 394 and 395:

  Graf te Grave. Hiernaast De tekenin

 • Page 396 and 397:

  Willem IV Kwartierstaat Verklaring

 • Page 398 and 399:

  Willem IV Noten: *39 1458 Eigenhand

 • Page 400 and 401:

  Zegel 06-01-1465 Oorkonde: ARA Nass

 • Page 402 and 403:

  Dek. Nr. XIB Johan / Jan III Manke

 • Page 404 and 405:

  Johan / Jan III Opschrift: jean 3,

 • Page 406 and 407:

  dochter van Waerdenberch, *1 daer h

 • Page 408 and 409:

  Florentius genuit Maximilianum ulti

 • Page 410 and 411:

  Johan / Jan III Noten: Heer Johan I

 • Page 412 and 413:

  Johan / Jan III Noten: *51 04-01-14

 • Page 414 and 415:

  Johan / Jan III Noten: *94 1505 †

 • Page 416 and 417:

  Johan / Jan III Hierboven Dit schil

 • Page 418 and 419:

  Naar aanleiding van het schilderij

 • Page 420 and 421:

  Bron: A. ten Bruggencate. Kwartiers

 • Page 422 and 423:

  Johan / Jan III Noten: *118 Hofmees

 • Page 424 and 425:

  Johan / Jan IV Hier mist een stukje

 • Page 426 and 427:

  v/d Schelling Johan de IVe zoon van

 • Page 428 and 429:

  Penning Bron: Kon. Penningkabinet I

 • Page 430 and 431:

  Johan / Jan IV Noten: *11 30-03-151

 • Page 432 and 433:

  Johan / Jan IV Bron: A. ten Bruggen

 • Page 434 and 435:

  Karel I Onderschrift: “IN tJaer o

 • Page 436 and 437:

  v/d Schelling Karel de Ie, Zoon van

 • Page 438 and 439:

  Lamoraal I Onderschrift: Die Edele

 • Page 440 and 441:

  Hierboven Heren v. Brederode volgen

 • Page 442 and 443:

  maniere van een brief, die iaen myn

 • Page 444 and 445:

  Lamoraal I Noten: *3 Kapitein van h

 • Page 446 and 447:

  Lamoraal I Noten: *65 13-07-1559 Br

 • Page 448 and 449:

  Lamoraal I Noten: *115 03-10-1566 B

 • Page 450 and 451:

  Lamoraal I Noten: Aanvullingen: *15

 • Page 452 and 453:

  Schilderij van **. Kon. Museum te B

 • Page 454 and 455:

  Schilderij van **. School van A. Mo

 • Page 456 and 457:

  Schilderij van **. Particulier bezi

 • Page 458 and 459:

  Schilderij van **. Kopie van een ou

 • Page 460 and 461:

  Hierboven Ontwerptekening van het b

 • Page 462 and 463:

  Gravure Verzameling d’Arras. Bibl

 • Page 464 and 465:

  Goethe schrijft een tragedie die in

 • Page 466 and 467:

  Philips (Willem) I Opschrift: PHili

 • Page 468 and 469:

  Philips (Willem) I Kwartierstaat Ve

 • Page 470 and 471:

  Dek. Nr. XIIID11 Lamoraal II 30e He

 • Page 472 and 473:

  v/d Schelling Lamoraal de IIe tweed

 • Page 474 and 475:

  Lamoraal II Noten: Anthonys Gerrits

 • Page 476 and 477:

  Dek. Nr. XIVF Karel II 31e Heer van

 • Page 478 and 479:

  v/d Schelling Karel de IIe jongste

 • Page 480 and 481:

  Dek. Nr. XVD Louis (Lodewijk Ernst)

 • Page 482 and 483:

  Louis (Lodewijk Ernst) v/d Schellin

 • Page 484 and 485:

  Louis (Lodewijk Ernst) Noten: *14 1

 • Page 486 and 487:

  Louis (Lodewijk Ernst) Hfdst. 58 -

 • Page 488 and 489:

  v. Alkemade Nr. 33 Philips II (Phil

 • Page 490 and 491:

  Philips II (Philips Lodewijk) Bruss

 • Page 492 and 493:

  Philips II (Philips Lodewijk) Hiero

 • Page 494 and 495:

  Opschrift: 34 louis erneste v. Alke

 • Page 496 and 497:

  Brussel 18307. .... comte d’Egmon

 • Page 498 and 499:

  v. Alkemade Nr. 35 Opschrift: 35 Pr

 • Page 500 and 501:

  Regelmatig worden de Historische Bi

 • Page 502 and 503:

  Naast deze titel bezaten zij ook he

 • Page 504 and 505:

  Op 22-01-1752 koopt Leopold Philips

 • Page 506 and 507:

  Zie Bl. 01 Philips Frans 1e Hertog

 • Page 508 and 509:

  In 1532 koopt zij een huis met tuin

 • Page 510 and 511:

  Hfdst. 13 *4 Bl. 05 Aelbrecht Tweed

 • Page 512 and 513:

  Hfdst. 13 Bl. 05 Stamboom zijtak va

 • Page 514 and 515:

  C Bl. 05 Adriaan x Agnes de Beer

 • Page 516 and 517:

  E Bl. 07 ? Hademan (Herman) x **

 • Page 518 and 519:

  Hfdst. 13 Bl. 08 Arnhold *1 v.a. 14

 • Page 520 and 521:

  C Bl. 11 Anna d. 05-02-1623 x Johan

 • Page 522 and 523:

  C Bl. 13 Carel x niet † jong Dek

 • Page 524 and 525:

  Hfdst. 13 Bl. 09 Frederik v.a. 1472

 • Page 526 and 527:

  Kwartierstaat Frederik v. Egmont, G

 • Page 528 and 529:

  Hfdst. 13 Bl. 06 Stamboom zijtak He

 • Page 530 and 531:

  Bastaardkinderen werden in vroeger

 • Page 532 and 533:

  A Bl. 02 IJsbrand Loef verm. 1394/

 • Page 534 and 535:

  Allert Jan zn. Groot *1 Bast. v. Ja

 • Page 536 and 537:

  4 Bl. 05 Jacob Siewert zn. Burg. v.

 • Page 538 and 539:

  6 Bl. 05 Jan Cornelis zn. x niet

 • Page 540 and 541:

  Hfdst. 13 Bl. 03 Dirck x ** Stamboo

 • Page 542 and 543:

  In Hoofdstuk 67 en 68 heb ik zoveel

 • Page 544 and 545:

  Stamboom van Rietwijk Hugo v. Rietw

 • Page 546 and 547:

  Stamboom van Rietwijk Bl. 32 Gerrit

 • Page 548 and 549:

  Stamboom van Rietwijk Bl. 34 Willem

 • Page 550 and 551:

  Stamboom van Rietwijk Bl. 34 Hugo v

 • Page 552 and 553:

  Stamboom van Rietwijk Hfdst. 69 - B

 • Page 554 and 555:

  Claes van Veen *1 x Sophia Gerritsd

 • Page 556 and 557:

  C Bl. 14 (Groote) Arend x Catharina

 • Page 558 and 559:

  D Bl. 16 Naamloos jong overleden **

 • Page 560 and 561:

  G Bl. 18 Jhr. Jacob Cornelis o 06-0

 • Page 562 and 563:

  Allard *6 verm. 1105/ 24 schenkt la

 • Page 564 and 565:

  B Bl. 22 Wouter verm. 1263/ 91 *1 x

 • Page 566 and 567:

  De twijfel overheersde; wáár de g

 • Page 568 and 569:

  B Bl. 27 Augustyn x ** † jong (

 • Page 570 and 571:

  D Bl. 29 Cornelis Jhr. o 02-05-1627

 • Page 572 and 573:

  D Bl. 31 Jan x Josina Grauwert dr.

 • Page 574 and 575:

  D Bl. 27 zoon woont in Haarlem x **

 • Page 576 and 577:

  F Bl. 34 Margaretha x niet † ** J

 • Page 578 and 579:

  Dit boek is gebaseerd op de afteken

 • Page 580 and 581:

  2 De Jutse Periode Uit het voorgaan

 • Page 582 and 583:

  de Kale dit vernemende was daarover

 • Page 584 and 585:

  4 Radbodus II/I als eerste Heer van

 • Page 586 and 587:

  Afbeeldinge ende Levensbeschrijving

 • Page 588 and 589:

  Elke publicatie is gebaseerd op ger

 • Page 590 and 591:

  Kroniek van Johannes de Beke. Chron

 • Page 592 and 593:

  Literatuuroverzicht Aa, A.J. van de

 • Page 594 and 595:

  Breuker, Ph. H. (red.) Negen eeuwen

 • Page 596 and 597:

  Geer tot Oudegein, J.J. (red.) Arch

 • Page 598 and 599:

  Jong, Dr. J. de De Koningin. Maria

 • Page 600 and 601:

  Obreen, H.G.A. Bijdr. t.d. kennis v

 • Page 602 and 603:

  Spiegel Historiael Maandblad v/a **

 • Page 604 and 605:

  Woordenlijst advent voorbereiding o

 • Page 606 and 607:

  ghewrect gewekt glosse toelichtende

 • Page 608 and 609:

  stong stond strang strand successoe

 • Page 610 and 611:

  Over de Heren van Egmont die in de

 • Page 612 and 613:

  Wouter I †13-09-1208 gen. de Kwad

 • Page 614 and 615:

  sinnerlicke dochter hadde Blancha M

 • Page 616 and 617:

  Wouter I †13-09-1208 gen. de Kwad

 • Page 618 and 619:

  Abt Lubbert II was niet de oom van

 • Page 620 and 621:

  Lubbert II † 05-08-1263. Hij werd

 • Page 622 and 623:

  Wouter II † 20-05-1224 x Malesma

 • Page 624 and 625:

  S. 40-4c. Lubbrecht *1 Hij wordt ge

 • Page 626 and 627:

  Voor Dirc van der Lane, zie ook Reg

 • Page 628 and 629:

  J.H. Verhoog schrijft in”Onvoltoo

 • Page 630 and 631:

  IJsbrand † ** v. Rynichem Mogelij

Download nu de digitale versie - LVD
lvdgroup.com
Digitale versie - De Linker Wang
linkerwang.nl
klik hier voor de digitale versie - Pesse
pesse.com
Proefschrift GEHEEL ingekorte versie 1.6 afbeeldingen 2 - RePub ...
repub.eur.nl
digitaal jaarverslag 2014 ombudsman pensioenen DEF versie 29 april
rickcrauwels
Het Lichtgroene Boekje digitaal versie 04 11 04 - Xs4all
guldemon.home.xs4all.nl
digitale versie downloaden - Opella
opella.nl
Digitale versie - De Linker Wang
linkerwang.nl
Digitale versie nulnummer - Ceder - CD&V
ceder.cdenv.be
digitale versie van de informatiemap downloaden - Tref & Co
trefenco.nl
de digitale versie van het jaarverslag - MEE Twente
meetwente.nl
Download de Nederlandse digitale versie - Nhtv
nhtv.nl
digitale versie downloaden via deze link (PDF) - FOV
fov.be
klik hier voor een digitale versie van fnip-nieuws met het zaalplan en ...
fnip.be
Klik hiej veur de digitale versie van ut Vastelaoves Blaedje 2012-2013
nachtegale.nl
Digitale versie - Vereniging Oud Valkenburg
oudvalkenburgzh.nl
de digitale versie - Beatrixpark
vriendenbeatrixpark.nl
digitale versie van het LPSEH
lpseh.nl
Klik hier voor de digitale versie
ovasten.nl
Bekijk hier de digitale versie - Stichting Wijkcommissie de ...
vossenstreek.nl
Klik hier voor de digitale versie - ChristenUnie Ede
ede.christenunie.nl
Klik hier voor een digitale versie van de sportproeven! - Brandweer ...
brandweerlommel.be
digitale versie van de nieuwsbrief downloaden - Gemeente Rijswijk
rijswijk.nl
A3 digitaal - Wat is nieuw in versie 2012 & updateprocedure
theearlywarningcompany.nl
Digitale versie 2011 September - Breda van Binnen
bredavanbinnen.nl
digitale versie van de afvalwijzer 2011 - Gemeente Sliedrecht
sliedrecht.nl
Digitale versie 2012 September - Breda van Binnen
bredavanbinnen.nl
Handleiding Digitale Getallenslang Activ versie 2.5 - Edumat
edumat.nl
Klik hier om de digitale versie (PDF) van dit boek te ... - Coos Huijsen
huijsen.nl
Bekijk het PDF bestand. - digitale bibliotheek voor de Nederlandse ...
dbnl.org