juli PDF

hk.kortenhoef.nl

juli PDF

.... ....

Omstreden molen aan, oo

g. -erste

- -

1111% jgall.p142dersjeVrlet2,2410%;..41tilz1110,,, j21.2 ■

.f - a *

t-

1 I


.,.'i.glillr's

.... :" .-


oeven

oud en jong

”Sc ie a

El

in

smiGraveland


Oudste

istilleerderij

en

likeurstokerij

in

t Gooi


,

P .de plaats waar vroeger

het distilleerketeltje —

schuilplaats van Bacchus

stond, prijkt nu een geprogrammeerde

wasauto-

- maat.' Een blinkende, real

american kitchen liet Toon Verhoeve

(57) bouwen op de plaats waar zijn

overgrootvader ruim anderhalve eeuw

geleden jenever stookte. Dat was in

's Graveland, Noordereinde 118. Voor

de deur van de distilleerderij annex

herberg keerde de paardetram —

pleisterplaats voor dorstige passagiers

— terwijl ook de voerlieden en

boeren ,en route naar de markt er

aanlegden voor een slokje „warmte".

De mooie kelkjes waarin nog een honderd

grams borrel werd geschonken

zijn helaas verloren gegaan, maar de

wand vol prachtige vaten en koperen

kranen bleef bewaard. Voorvader

Van Wageningen bracht de drankjes

per hondekar naar de klanten in

de omgeving. En dat alles is deze

maand 175 jaar geleden.

Toon Verhoeven, de jubilaris, heeft

een diep respect voor zijn voorouders.

Over zijn grootvader in het bijzonder

spreekt hij met diep ontzag.

Diens receptenboekje is voor hem de

bijbel in de stokerij. Het gaat nu allemaal

een tikje anders en wat grootser,

maar de principes bleven gehandhaafd.

Onverkort, want „mijn

grootvader dat was een kerel, meneer,

een prachtvent. Een man met

principes en die heb ik overgenomen.

Wat hij maakte was puur natuur.

Allemaal natuurlijke grondstoffen.

En wat natuur is, dat is mooi,

daar moet je niet aankomen, daar

moet je niet mee rommelen. Zijn gestookte

citroenjenever was zijn hobby

en zijn renommé. Puur natuur, me-

,neer. En nou denkt u misschien, wat

een opschepper, maar ik durf alles

en alles wat ik hier heb in te zetten

als iemand mij kan bewijzen dat ik

een kunstprodukt gebruik". Ook in

advertenties legt hij daar de nadruk

op. Als oudste distilleerderij in het

Gooi verschijnt hij enkele malen per

jaar in deze kolommen met een naar

een in een schoof koren „verpakte"

fles omkijkende patrijs.

Ook daarmee onderstreept hij de

relaties van zijn bedrijf met de natuur.

Moutwijnen, graanalcohol en uit

natuurlijke produkten getrokken extracten

zijn de componenten voor zijn

assortiment. „Wij werken hier niet

met essences, omdat ook de, hoe zal

ik het zeggen verantwoordelijkheid

voor de consument wordt ge-

- voeld. Elke partij graanalcohol, die

hier arriveert is voorzien van een

certificaat. Dat heb ik indertijd (3

januari 1946 stapte hij in de distilleerderij

binnen) bedongen bij de fabriek.

Ik weet nog goed: we hadden

hier toen een oudere accijnsambtenaar.

Hij draaide de dop van de eerste

drum, stak zijn vinger in de al-

. cohol en likte die af. „Da's zuivere,'

i'',Verhoéven". Dat was Méneer‘ Van

;' der Weerd uit Hilversum.

De dubbele

• n

In het, begin zat ik midden in de

'distributie. Alles op de bon. Een ellende

hoor, maar daar zijn we langzamerhand

uit gekomen. Mijn succes

werd toen de dubbele graanjenever.

Mijn specialiteit. Een jonge klare, die

licht drinkt. De componenten zijn:

graanalcohol; moutwijn — ook een

graanprodukt — en een tic jeneverbes.

Daar ben ik trots op. Mijn vader

heeft tot zijn 82-ste tot kort voor zijn

dood alle dagen zijn dubbele graantje

gepakt. Ik drink nooit in mijn werk,

maar als er hier thuis een fles opengaat

is het natuurlijk mijn eigen

„dubbele".

In oude genever, die maken we ook

hoor, zit meer mout-wijn en jenever.

bes. Hij is wat koppiger en de nadronk

valt zwaarder. Natuurlijk kan

ik een moutjenever maken en er een

etiket „jonge" opplakken, maar dat

verdom ik eeuwig.Wij werken met artikelen

voor de consumptie en die

moeten voldoen aan de hoogste kwa-

liteltseisen. Dat is je verantwoorde,

lijkheid.

. Sherry'

Na het succes van zijn dubbele

graanjeneyer signaleerde Toon Verhoeven,

dat de sherry in de smaak

kwam. „Als u ziet wat daarvan tijdens

recepties wordt getapt Toen

ik dat ontdekte dacht ik: daar moet

ik meer van weten. Ik ben toen

naar, Spanje gegaan. Met moeder op

de vrachtboot. Ik ben daar rond

gaan kijken. Ik heb er druiven geplukt

en in de bodega gewerkt en ik

ben met een Amontillado teruggekomen.

Die krijg ik hier op fust. Vanmorgen

zijn er juist weer drie vaten

aangekomen. Zal ik u direct laten

zien. Dat zijn miljardairs, die sherrykoningen,

wist u dat? Daar ben ik

een hele kleine jongen bij. Wat ik

omzet??? Nou houdt u het er maar

op dat ik per jaar enkele miljoenen

aan accijnzen en omzetbelasting betaal.

In het prettige hoor. Een leuke


ente. •:En .,als er ziekte Is In ',zo'n

horeca-bedrijf of andere tegenslag,

dan zetten we de aflossing gewoon

enige tijd stop. Ik moet welkom zijn

bij mijn klanten. Ze mogen niet denken:

daar heb je die boeman weer.

Ja, daar ben ik een rare kerel in,

maar als ik niet welkom ben, dan

verdom ik 't. Van één stelletje krijg

ik elk jaar een grote kist sigaren

en twee taarten. Dat is vaste prik.

Leuk hè?

Uit Brabant

De Verhoevens stammen uit Brabant.

Ze kwamen naar Ankeveen

voor de ontvening in Rijksdienst.

Toen zijn er een paar blijven hangen.

„Mijn vader zat niet in de

drank, nee. Vader had een grossierderij

in levensmiddelen en een brooden

banketbakkerij. Ik ben zelf als

slagersbediende begonnen, maar dat

had ik al snel bekeken, ik wilde

eigen baas zijn, zelf pionieren. Ik

heb toen een kist laten timmeren zo

. -c.

groot .als :deze =kamer Die, heb 3k

volgestouwd finet apparatuur uit de

• slagerij. Ik had • voor ;.'die ,;tijd •al

druk gecorrespondeerd met Curaçao

want daar wilde ik de conserven op

poten gaan zetten. Er waren beste

contacten met de gouverneur .en zo.

Ik was welkom. Toen ik aan wal

stapte kreeg ik echter te horen dat

iemand net voor mijn komst het monopolie

op de vleesimport uit Venezuela

'had versierd. Daar, zat ik. Met

een paar geiten en een enkel scharminkelig

koetje kon ik niets verdie--

nen. Ja, dat was een slecht avontuur.

Terug in Holland ben ik toch

in de conserven terecht gekomen. Bij

Unilever. Daar ben ik toch trots op.

Ik ben Unileverman. Eerst nog de

slagersvakschool gedaan. Met een

eerste prijs. Na Unilever stapte ik

over naar een andere levensmiddelenindustrie

tot ik tegen het eind van

de oorlog van mijn vader hoorde dat

onze familie de distilleerderij hier

van de hand wilde doen. Daar ben ik

toen meteen op ingesprongen en zo

is het begonnen. Samen met moeder.

Ach, meneer, zonder haar' was ik

nergens geweest. Ze heeft me gestimuleerd.

Altijd pal naast me gestaan.

Ik ging de baan op, zij deed de administratie

en de telefoon. En dan

hebben we ook nog tien kinderen.

Prachtig, zo'n stel. Zo hebben we de

zaak uitgebouwd. Ik heb nu een mooi

huis aan het Gardameer. Bootje erbij.

Geweldig Weet u wat jammer

is, dat ik niet al mijn klanten

meer kan bezoeken, want ik bedien

ze graag allemaal zelf".

Zijn vrouw, die thee komt brengen:

,Hij is een vertrouwensman geworden.

Dat heeft voor- maar ook nadelen,

want daardoor blijft hij langer

plakken, terwijl een vertegenwoordiger,

die minder binding heeft met

de klant in en uit gaat. Dat vertrouwen

kost tijd. Maar het tekent

hem wel".

Op zijn ziel

Hoe denkt nu iemand, die zelf sterke

drank fabriceert over alcoholmisbruik?

Toon Verhoeven: „Als ik een

dronken vent zie, op straat of in het

café dan gaat er wat door me heen,

dan trappen ze op mijn ziel, dan zou

ik wel door de grond willen zakken.

Het wordt nog erger als ze je kennen

en met dubbelslaande tong lallend laten

weten dat het jouw jenever is, die

hem zo goed smaakt." De gastheer

drukt dit onderwerp snel weg. Begrijpelijk.

Er zitten plezieriger en

heilzamer kanten aan de borrels. De

aspirinefabrikant kan ook geen nachten

wakker liggen over een overantwoord

gebruik van zijn doorgaans

heilzaam produkt.

Hoeveel jubilea zal de naam Verhoeven

nog meemaken? „Er zijn nog

geen jongens in de zaak, maar dat

komt misschien nog wel". De distilleerderij

en likeurstokerij, om louter

fiscale redenen opgesplitst in klasse

I (onveraccijnsd) en II (veraccijnsd)

— er gaat geen maatje van I naar

`'■

- L • ■•••••:".1-• ‘-

1- ,1•-71 of de schatkist ,pikt er zijn graan.

tje Van 'mee is in de nabije toe-

, .1comst aan expansie toe. Ruimte, die

"ergens in de gemeente gevonden zal

moeten worden, want het is moeilijk

voorstelbaar, dat de overheid een bedrijf

dat per traditie al zo lang aan

's Gravelend is verbonden, zal laten

schieten. De oudste in het Gooi, maar

ook dapper, want toen Toon Verhoeven

in het receptenboek van opa („U

mag het wel zien, maar niet inzien")

een drankje ontdekte dat hij naar

grootvaders aanwijzingen „pit" doopte

kwam hij in conflict met een zeer

aanzienlijke distillateur die zich van

dezelfde letters in een andere volgorde

bediende. Vrouwe Justitia zorgde

voor een compromis, want „pitje"

als merkartikel bleek wel een haalbare

zaak.

De heer Verhoeven komt uit het

gesprek naar voren als een humaan

man. Over zijn personeel: „Wie hier

is, gaat niet weg". In de oude herberg

met de zorgvuldig geconserveerde

vatenwand waar dagjesmensen

abusievelijk nog wel eens aankloppen

voor een kopje thee of een glaasje.

limo, hangt een oude prent met de

volgende tekst:

Uit Ceres' goud gewas

'wordt mijn edel nat gebrouwen

die 't met nzaete drinckt

en zal het nooyt berouwen".

Toon Verhoeven maakt niet de Indruk

dat hij er spijt van heeft...

Santjes!

Foto's:

PIETER B.

Midden links:

De heer Verhoeven eaet de

prachtige grote plugkraan

uit de kostelijke vatenwand

in zijn bedrijf.

Boven:

Achter een mooi geveltje:

„Schiedam" in 's Graveland.

Midden rechts:

Jonge Verhoevens als va-

kantiehulpen van vader aan

de bessenpers van hun

overgrootvader.

Onder:

Eeuwenoude oog (en tong),

strelende vatenwand.


. ..--..----.

. 0 1-_-_- -----

--t---=tr,_ --.:- KLy„... ...-42..---t,1-4.,-.

-~.-12.,"-....x.4.- -,,..,-• .---. ...~.e.Tej-

.. _.

' .?";

_ .

.,. --.

. ._. "- ".,._

:1— .:- -a- '..-7—: '...—.5-1----,/ - •tá,l5W--, -21.511L-~- ---,'' .. ' ." 4.--- :j-j "--.1.=----- :«&:- --''-i.

9,,,_.. -- '

, ': ..-.4,..77---, •adW'',

-.'~- ""


Spiegeltje, Spiegeltje in de plas, wie is I Spanderswoud beslist niet, maar er

de mooiste in het land. Buitenplaats valt iets van te maken als er iemand

komt met een half miljoen op zak. '

Buiten Maats Spanderswoud te hua-

Natuuismonumenteil verbetert

weilanden op, landgoed t

„Schending van natuurschoOn"

meent buurman jhr. Ro"ell

'S-GRAVELAND — Voor de man of vrouw die tenminste een half

miljoen op tafel kan leggen staat de vervallen buitenplaats Spanders-

, woud, te zien van liet Noordereind, te huur. Met de huurprijs zal het

: wel meevallen --',,eigenaar VereniOy tot behotid vak Natuurmonu-

1 cmenten heeft een schappelijks overeenkomst in hèt loofd naar wel

.wcrdtde huurder de verplichting opgelegd 't eertijds riante4 7e-eeuwse

•, buiten te restaureren, uiteraard zoveel mogelijk naar de rspronke-

, lijite staat. Over de rest van het buitengoed, zo'n 'ruim 10 ha2groot

heeft de huurder niets te zeggen, want dit blijft openbare WaUdelplaats

,, ,,yoor leden van de Vereniging. Naar verluidt zou er eengegadigde voor

,,, de buitenplaats zijn.

noodzaak bijkomende zaken in de vergunning

wijzigen".

Tegen het verlenen van de verguniiing

zal jonkheer Ron; in beroep gaan

bij de Kroon. •


=.r' ^0.'.• *.^^

Eet landgoed werd Indertijd overge- , waarmee betre*elijk' goede • ,trvarinnomen

'Skil 'een: Pooláe' eigenaar, 'die gen zijn opgedaan, wil, Natunrmonu-

' het had' ondergébraeht 'In de NV Maat- 'menten de weiden van Spanderswoud

schappij tot Exploitatie van Onroeren- verlagen. Het gaat om een gebied van

de Goederen Spanderswoud. Wegens naar schatting 45 ha. Ambtenaren van

een uitvloeisel van de oorlog nam de Rijkswaterstaat zullen aan de hand

rijksoverheid jarenlang het beheer van van een door Gedeputeerde Staten af-

het landgoed over. In het huis werden gegeven vergunning nauwlettend in de

bijvoorbeeld' woningzoekenden uit gaten houden tot hoever mag worden

's-Graveland ondergebracht. Toen de afgegraven.

Poolse landheer het genot van het bui- De grasmat en de humushoudende boten

weer kreeg, keerde`hij weliswaar vengrond moeten, zolang de afgraving

terug, maar bood korte tijd later Span- duurt, in depot worden opgeslagen en

derswoud te koop aan bij de Vereniging na voltooiing weer worden aange-

tot Behoud van Natuurmonumenten, bracht. Dan zal het eerste jaar toch

die nog twee buitenplaatsen — Hilver- nog wel een woestijnachtige vlakte

beek en Gooilust — In eigendom heeft. rondom de buitenplaats en tussen de

Het overgrote deel van het land- bossen zijn. Maar na een paar jaar

goed bestaat uit bobbelige weilanden, cultuur-technisch werk zullen de circa

die uit de aard van natuurschoon mis- honderd koeien, die thans door de twee

schien wel aantrekkelijk zijn, maar boeren worden geweid, weer kunnen te-

voor de koeien karige leveranciers van terugkeren. Wanneer het werk, dat

sappig gras zijn. De grond bestaat uit uiteraard door het verhandelen van

door elkaar „gehusseld" zand, dat zijn het afgegraven zand geld gaat opleve-

huidige structuur kreeg ten tijde van ren, zal worden aangevangen, kan niet

de zandafgravingen in vorige eeuwen. worden gezegd. „Het kan nog wel tien

Aangezien de grondwaterstand hier be- jaar duren", zegt de heer W. Eshuis,

trekkelijk laag is, krijgen gras en bo- beheerder van de drie landgoederen.

men in droge tijden te weinig voedsel.

Een verbetering reeds was een In het geweer

nieuw gemaal, dat met steun van de Tegen de voorgenomen afgraving is

provincie Noordholland door de 's-Gra- jonkheer ir. J. Wien. in het geweer gevelandse

Polder" kon worden gekomen. Sinds jaren is hij, voorzitter

plaatst. De grondwaterstand is aan- van de 's-Gravelandse Polder en CHUmerkelijk

verhoogd.

raadslid, een tegenstander van zandafgravingen

op de buitenplaatsen. Het

eerst ondervond Philips-Duphar dat zij

Dor land,

maar niet zó bulldozers kon inschakelen

achter Boekesteyn, de buitenplaats

Het kwam meermalen voor, dat het

die als laboratorium in gebruik Is.

gras verdorde. In plaats van het frisse

Eerst toen de vergunning binnen was

groen toonden de weilanden rode en

op het kantoor van het polderbestuur

gele tinten. Een boer, die zijn koeien

heeft

konden de machines met het versjou-

op een door bossen omzoomd

wen van grond beginnen. Over het ver-

weitje, schept zomers uit een vele medere

verloop van de afgraving, waarbij

ters diepe kuil water om zijn beesten

te drinken te geven.

enkele omstreden natuurgronden tenslotte

toch niet werden aangesproken,

Volgens de Vereniging heeft de bo-

hield de heer Roell contact met Philips

menstand ook te lijden van het gebrek

Duphar.

aan water. Alleen verlaging van de

Ook met de latere afgraving aan de

bodem is volgens Natuurmonumenten

Berensteinseweg hield de jonkheer zich

de remedie. Flora en fauna zullen er

bezig. „Een prachtige historische aar-

wel bij varen. Evenals enige jaren

den wal met jonge beuken werd geof-

geleden is gedaan op de terreinen van

ferd. Daarvoor kwam een brede sloot

Gooilust aan de Berensteinseweg,

in de plaats. Naar mijn mening is daar

werkelijk afbreuk gedaan aan het natuurschoon

en dat mag men toch niet

verwachten van een vereniging die het

behoud van natuurschoon in zijn vaandel

heeft geschreven", aldus jhr. Raell.

Schending

Zijn buitenplaats Sperwershof grenst

aan de weilanden van het landgoed

Spanderswoud. Hij voelt zich nu rechtstreeks

bij de afgravingsplannen betrokken,

want naar zijn mening komt

nu de waarde van zijn eigen bezit in

het geding.. ;,Afgraving is een regelrechte

schending van het natuurschoon.

Waarom doet Natuurschoon dit? Het is

gewoon een kwestie van geldmaken geworden.

Hoewel eronder de in of langs

de af te graven terreingedeelten aanwezige

bomen niet mag worden'afgegraven

is het gevaar niet 'denkbeeldig dat

het aanzien van de boomgroepen minder

zal worden". De heer, Roell wijst op

de aarden wal aan de Berensteinseweg.

„Daar stonden ook bomen en die zijn

toch omgekapt. Een hoofdingenieur van

Rijkswaterstaat mag naar gelang de


Twee blikseminslagen

in de Kerk-buurt.

Boerderij in het donker;

- boom gespleten /7/t

KORTENHOEF — Omstreeks twee

uur ontlastte zich een hevig onweer

boven de omgeving van Boer van de

B. in de Kerkbuurt gewekt door de

angstige roep van zijn kinderen, stapte

het bed uit om de kap van zijn

hooiberg te laten zakken. Nauwelijks

was hij weer binnen of de bliksem

sloeg in, en de boerderij was In het

duister gehuld.

'De stopcontacten - in het huis en

boenhok werden vernield en de dakrand

weggerukt. Gelukkig brak er geen

brand uit.

Toen de bui op de terugweg weer

passeerde, werd de Kerkbuurt wedec-

' om opgesdhrikt door een felle licht-

' flits en een harde donderslag. Een der

drie hoge wilgebomen bij de heer K.

- heeft het toen moeten ontgelden. De

stukken bast lagen over het grote terrein

verspreid. Vanaf een hoogte van

drie meter tot de grond werd de dikke

stam gespleten. ' -


Ter gedachtenis aan

PETRUS KETELAAR

weduwnaar van

CORNELIA WINDHORST

In 1872 werd hij te Ankeveen geboren. In 1967

werd hij in zijn geboorteplaats bediend, op

28 juni, en overleed er op 19 juli omringd door

zijn naaste familieleden tijdens het samen-bidden

met de parochiepriester. Zijn lichaam werd be-

graven op het St. Martinus-kerkhof te Ankeveen,

zijn geest moge rusten in God.

We kenden hem slechts als een oude man maar

we bedenken dat een oude man jong begonnen

is en in de loop der jaren zijn eigen leven heeft

opgebouwd. Petrus Ketelaar deed dat samen met

zijn bruid Cornelia Windhorst. En hij deed het

eenvoudig en eerlijk. Zijn zonen en dochters

diende hij tot voorbeeld, hij was uitmuntend

bezorgd voor zijn gezin, vooral voor zijn dochters.

Zijn geboortedorp heeft hij maar zelden verlaten

en in het buitenland is hij nooit geweest, maar

tevreden was hij wel. En wie kan hem dat nazeggen

? Laten 'we zijn nagedachtenis eren door

het hem na te doen.

Laat ons bidden,

Heer God, die ons deze goede rrizn in de wereld

hebt laten ontmoeten. verleen dat wij in ons

eigen leven iets mogen navolgen van zijn eenvoud

en vroomheid, van zijn bezorgdheid voor anderen

en zijn tevredenheid.

En moge Uw dienaar Petrus Ketelaar voortleven

in de vrede van Christus. Amen.


WERKBEZOEK B. E,/

's-GRAVELAND — Burgemeeste

3. D. Jansen en beide wethouders het_

ben gistermiddag een werkbezoek gebracht

aan de Korremof. Langs de

Bierkade is men bezig de eerste van

een drietal bassins te graven, waarop

de persleiding van de rinelwaterzulvering

zal worden aangesloten. De riolering

van de hele gemeente 's-Graveland

komt hier binnenkort op uit en

waarschijnlijk later ook die van Nederhorst

den Berg.

'"-Deze periode van droogte is Ideaal

om het zot uit te graven, zo vertelde

aannemer Meester. „De bodem is tamelijk

stevig. Maar we hebben het al een

keer gehad dat de grijper In het water

verdween".

De drie bakken worden elk 200 bij

23 nieter. Over drie maanden verwacht

de technische dienst dat het werk klaar

Is. Hiermee Is fase één van het rioleringsplan

voltooid.

De leiding van de zuivering naar de

opvangbassins staat als tweede punt

op het programma_ De gemeente heeft

echter nog niet alle grond in handen

Waarover deze leiding komt te lopen,

en de onderhandelingen zijn nog in volle

gang. Pas als deze tot een goed einde

zijn gekomen, kan het werk worden

begonnen.

4. .nycw. k\,1*.s k


KORREMOF


M.4


Albertus Hendrikus

Zijderveld

en

Willemijntje van der Vliet

hebben de eer u mede namens

wederzijdse ouders

kennis te geven van hun

voorgenomen huwelijk,

waarvan de voltrekking

D.V. zal plaatshebben op

vrijdag 4 augustus, des namiddags

13.45 uur ten gemeentehuize

te Vinkeveen.

Kerkelijke huwelijksinzegening

in de Ned. Herv. Kerk,

des namiddags 14.30 uur

'door de weleerwaarde heer

ds. A. Klein Kranenburg

van Vinkeveen.

Gelegenheid tot feliciteren:

Kortenhoef: 29 juli, Kortenhoefsedijk

85, na 20 uur;

Vinkeveen: 1 aug., Herv.

Ver.gebouw, na 20 uur.

Toekomstig adres:

Kortenhoefsedijk 86,

Kortenhoef.


•Heden overleed tot onze

diepe droefheid onze

lieve vader, behuwd-,

groot.. en overgroot_

vader

5

Krijn Voorn

weduwnaar van

Geurtje Bakker

in de ouderdom van 80 j.

Kortenhoef:

K. Voorn

J. Voorn-van Unen

Hilversum:

P. N. Voorn

T. Voorn-de Vink

Nederhorst den Berg:

G. Voorn

A. Voorn-

Oostenbroek

Kortenhoef:

W. van Rennes-

Voorn

J. van Rennes

S. Voorn •

J. Voorn-Vlug

P. H. Voorn

F. Voorn-van Rijn

Loenen:

F. Voorn

J. Voorn-Vlug

Kortenhoef:

H. P. Voorn

P. Voorn-Geurtzen

klein- en achter..

kleinkinderen

Kortenhoef, 30 juli 1967

Moleneind 7

De begrafenis zal plaats_

hebben woensdag 2 aug.

a.s. om 2.30 uur op de

algemene begraafplaats

te Kortenhoef. Vertrek

2.15 uur van het woon-

huis.

More magazines by this user
Similar magazines