Bijlage: Biomassavergistingsinstallaties in het landschap - Provincie ...

provinciegroningen.nl

Bijlage: Biomassavergistingsinstallaties in het landschap - Provincie ...

Inhoudsopgave

3 Analyse plaatsingsmogelijkheden in het

Groningse landschap 53

3.1 Aandijkingen en inpolderingen 55

3.2 Wierdenlandschap 59

3.3 Dijkenlandschap Lauwersmeer en Reitdiep 63

3.4 Wegdorpen landschap (klei) 67

3.5 Wegdorpen landschap (veen/houtsingels) 71

3.6 Wegdorpen landschap (overgangen klei, ven, zand) 75

3.7 Dijken landschap Oldambt 79

3.8 Veenkoloniaal landschap 83

3.9 Esdorpen landschap 87

3.10 Heideontginningslandschap 91

4 Locatieanalyse en kansen 95

4.1 Kansen vanuit beleid en landschapsanalyse 95

4.2 Kansen vanuit locatiefactoren 101

4.3 gecombineerde kansenkaart 109

5 Beleidsstrategieën 111

5.1 Toelatingsplanologie: 113

5.2 Ontwikkelingsplanologie of Pro-Actief beleid 125

6 Conclusies en aanbevelingen 137

Colofon 142

Biomassavergistingsinstallaties in het landschap | 5

More magazines by this user
Similar magazines