december - Hoeselt.Be

hoeselt.be

december - Hoeselt.Be

Hoeselt

gemeenteberichten

Eerste Provinciale bibliotheekkaart in Hoeselt

Dag van de burgemeester start met de Seniorennamiddag

’t KerstGerecht door KVG Hoeselt-Bilzen

Nieuwjaarsreceptie op het Dorpsplein! Dorpsplein

Let op! Wijziging huisvuilophaling!!!

De elektronische identiteitskaart of e-ID vanaf 6 januari

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 33 • december 2004 • Nr. 199*

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089-510310 • www.hoeselt.be

*Vorig nummer werd verkeerdelijk november 2004 Nr. 199 genummerd. Dit moest zijn: oktober 2004 Nr. 198.


2

Burgerlijke stand en bevolking

DE ELEKTRONISCHE

IDENTITEITSKAART

De gemeente Hoeselt start op 6 januari

2005 met het uitreiken van de

elektronische identiteitskaart (e-ID).

De federale regering besliste om alle

Belgen ouder dan 12 voor 2009 een

nieuwe e-ID te bezorgen.

De nieuwe identiteitskaart bevat een

elektronische chip waarop o.a. de

handtekening en het adres van de

houder van de kaart in digitale vorm

aanwezig zijn. Zo zullen de bevoegde

instanties kaartlezers aanschaffen

waardoor deze informatie kan afgelezen

worden. Bij adreswijzigingen moeten

de gemeenten en steden in de

toekomst dan ook geen nieuwe identiteitskaarten

meer afleveren. Het

adres wordt digitaal op de chip aangepast.

De kaart

De grootte van de e-ID is vergelijkbaar

met die van een traditionele bankkaart.

Kostprijs

De Federale overheid rekent aan de

lokale besturen 10 euro per identiteitskaart

aan. Het staat de steden en

gemeenten vrij om de prijs te bepalen,

die zij aan de inwoners doorrekenen.

Gemiddeld zullen inwoners 15 euro

moeten betalen. In Hoeselt is de prijs

voor een e-ID echter beperkt tot 12

euro.

Omschakeling

Bij de omschakeling van de huidige

identiteitskaart naar het elektronisch

model zal de burger geen hinder

ondervinden. De procedure voor de

vernieuwing van een e-ID is identiek

aan die van de vorige. De betrokkene

zal ook nu een oproepkaart in de bus

ontvangen. Men hoeft dus geen bijkomende

stappen te ondernemen.

Personen die onlangs nog een oude

identiteitskaart (zonder chip) ontvangen

hebben, dienen zich geen zorgen

te maken. Zij zullen als laatste opgeroepen

worden om over te gaan naar

een elektronische model. Op deze

manier zou iedere inwoner ouder dan

12 tegen 2009 in het bezit zijn van een

e-ID.

Info: Dienst Burgerzaken

Tel. 089 51 03 30

GEBOORTEN

Datum Naam dochter of zoon van

De volgende drie kinderen werden in het gemeentebericht van juni 2004 niet vermeld

Onze verontschuldiging voor deze spijtige vergissing

06-06-2004 Robbe VANSIGHEN Jurgen en Sabrina Klompers

14-06-2004 Sita LANGENAEKEN Rony en M.LouiseCoenegrachts

16-06-2004 Levi TRIBOLET Christophe en Yolanda Goossens

05-10-2004 Lotte THEWISSEN Bart en Greet Knaepen

13-10-2004 Dounia KIADI Mimoun en Saïda Santani

24-10-2004 Marieke VOES Christophe en Liesbet Snellinx

25-10-2004 Joke TIMMERMANS Philippe en Evi Cartenstadt

28-10-2004 Maité PETERS Bart en Patricia Snellinx

05-11-2004 Dylan VANDEBOSCH Julien en Greet Smellers

08-11-2004 Mathis DE PAEP Roland en Sandra Gole

27-11-2004 Irene KONINGS Peter en Anouska Vaesen

HUWELIJKEN

Datum Bruidegom en Bruid

11-11-2004 Christophe JANS en Sevy THIJS

16-11-2004 Arnaud HENSEN en Sheila PELLAERS

10-12-2004 Wim DEKENS en Lieve QUETS

10-12-2004 Benoit DEVUE en Sylvianne VROONEN

OVERLIJDENS

Datum Naam van de overledene

20-10-2004 Geert GEURTS Smisstraat 6B

22-10-2004 Jan MOMBEEK Bovenstraat 66

22-10-2004 Albert PINSART Nederstraat 5

22-10-2004 Lambertus WILLEMS Hulstraat 4

27-10-2004 Joseph HANSEN Romershovenstraat 182

29-10-2004 Alfred GOMMERS Bilzersteenweg 30A

31-10-2004 Anna BOELEN Tongersesteenweg 43

02-11-2004 Elisabeth LAMBRECHTS Rode Kruislaan 9

09-11-2004 Nicolas FESTJENS Nederstraat 1A

12-11-2004 Joseph SNELLINX Hulstraat 4

15-11-2004 Anna CROMMEN Vrijhernstraat 18

19-11-2004 Irène VANSPAUWEN Klaphoekstraat 60

26-11-2004 Théo BESSEMANS Bilzen

28-11-2004 Jean GIELKENS Nederstraat 85


UâÜzxÅxxáàxÜ TÇÇxààx fàâÄxÇá?

áv{xÑxÇxÇ jxÜÇxÜ etá~|Ç? Zâç g{|}á?

]Éá|Çt VtÑÜÉxÇá xÇ `|v{xÄ itÇÜÉç

ãxÇáxÇ |xwxÜxxÇ

{xxÄ ÑÜxàà|zx ~xÜáàwtzxÇ

xÇ xxÇ zxéÉÇw? äÜxâzwxäÉÄ xÇ áâvvxáäÉÄ

ECCHA

Voorwoord

IN DIT

NUMMER

burgerlijke stand en bevolking 2

Geboorten, huwelijken, overlijdens

Nieuwjaarswensen van het college

verkeer 4

Alcoholgebruik strenger aangepakt

Sociaal Maatschappelijk 5

Vrijwilligers gezocht

Voorkom griep

Hulp gezocht voor de Damiaanbouwkampen

Technische dienst 6

Reglement op de begraafplaatsen

Milieu 7

Boomplantactie 2005

Verkoop GFT-stickers

Wijziging huisvuilophaling!!!

EINDEJAARSACTIE UNIZO 11

Cover Story 12

Bibliotheekkaart ingevoerd!

Cultuur 14

Nieuwjaarsconcert Harmonie Hoeselt

en andere activiteiten

Sport 17

Heel wat activiteiten voor jong en oud

+ de sportkalender

Toerisme en Recreatie 18

Wandelingen

en andere aangename activiteiten

Jeugd 20

Het Jeugdwerkbeleidsplan

Varia 21

Eerste CD van Horlecante

Informatief 22

Openbaar onderzoek Gemeentelijk

Ruimtelijk Structuurplan

Huldigingen 23

Vier generaties

Eretekens bij St-Cecilia

50-jaar Pauli beton

Seniorendag

Diamant en goud in 2005

Het weten waard 28

Deze uitgave van de Gemeenteberichten kwam tot stand

dankzij Gaby Somers en Michel Vanroy .

Layout & druk: Giva Hoeselt

©2004 Gemeente Hoeselt

3


4

Verkeer

ALCOHOLGEBRUIK IN VERKEER STRENGER AANGEPAKT

Ik ben zat...en wie ben jij?

De lokale politie wil de komende maanden het gebruik van alcohol in het verkeer strenger aanpakken.

De ‘Gedragsmeting 2003’, uitgevoerd door het Belgische Instituut voor Verkeersveiligheid leert dat 3.31%

van de bestuurders in België onder invloed rijdt. Het zijn vooral de mannen die positief testen (4.3%

tegenover 1.2% vrouwen). De meeste dronken chauffeurs overschrijden de grens van 0.5 promille stevig.

Tweederde van hen heeft een alcoholgehalte van 0.8 promille.

Verder blijkt dat de jongeren het minst onder invloed van alcohol rijden. Dé problematische leeftijdsgroep

is die van 40 tot 54 jaar, zowel tijdens de week als in het weekend.

Januari tot medio februari: ‘Een gelukkig 2005! Gezondheid!’

Na de eindejaarsfeesten krijgen we de gekende ‘beste-wensen-feestjes’...

De laatste jaren is het zelfs gebruikelijk dat men medio februari nog zijn goede voornemens met

anderen deelt!

Met een aantal vrij eenvoudige maatregelen moet het overdreven alcoholgebruik tijdens deze periode

terug te dringen zijn:

* zo wordt er dagelijks tijdens elk politietoezicht minimaal vijfmaal een automobilist gevraagd te blazen (ook overdag);

* bij een aanrijding moeten alle betrokkenen blazen (ook overdag);

* praktisch elk weekend worden er korte alcoholcontroles gehouden (ook overdag);

* de omgeving van gelegenheden waar alcohol wordt geschonken wordt extra in de gaten gehouden.

Sleutel in contact: blazen!

Deze actie kent ook een preventieve zijde. Wij streven ernaar in te grijpen alvorens de potentiële

brokkenmakers zich gaan verplaatsen. Aan de ‘bijna-bestuurders’ leggen wij de maatregel 'aanstalten'

op.

Bij aanstalten tot sturen kan alleen een rijverbod worden opgelegd, naargelang van het geval, van 3 of

6 uur. Er is in dat geval geen mogelijkheid om een tweede ademanalyse te vragen en de bloedproef

kan niet worden opgelegd. Er wordt geen proces-verbaal opgesteld.

Speel zeker: als je rijd drink je niet !!!

Info: Raymond Collings – Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst

tel. 089 51 93 00 – e-mail: raymond.collings.8249@police.be.


GEZOCHT: VRIJWILLIGERS VOOR

MENSEN MET KANKER

De Vlaamse Liga tegen Kanker breidt vrijwilligersnetwerk gevoelig uit omdat steeds

meer kankerpatiënten individuele

* steun en opvang vragen en dit zowel in het ziekenhuis als in de thuisomgeving;

* wegwijs vragen in het aanbod van sociale voorzieningen, zelfhulpgroepen,

vervoersdiensten, gezinshulp, cursussen en infosessies.

De VLK is eveneens op zoek naar kantoorvrijwilligers die af en toe een handje kunnen

toesteken in het VLK-steunpunt in Hasselt. Het gaat dan concreet om onthaal,

telefoonpermanentie, en secretariaatswerk.

Voorkennis is niet vereist. Wel een goede dosis levenservaring en maturiteit, voldoende

inzet en engagement en veel luisterbereidheid en inlevingsvermogen. Voor

de kantoorvrijwilligers wordt bijkomend verwacht dat ze een basiskennis van Word

en Excel hebben.

Kandidaat-vrijwilligers krijgen uiteraard een degelijke opleiding die hen voorbereidt

op hun begeleidingstaak. Daarnaast komen alle VLK-vrijwilligers 10 keer per jaar

samen om ervaringen uit te wisselen en zich bij te scholen. De professionele coördinators

van de VLK zorgen vanuit de provinciale steunpunten voor dagelijkse

begeleiding en coaching.

Voor meer informatie kunnen kandidaat-vrijwilligers contact opnemen met de

Vlaamse Liga tegen Kanker op het nummer 070 22 55 25.

GRIEP... WIE NIET GEPRIKT IS, IS GEZIEN!

Sociaal maatschappelijk

Wat is griep?

Je hebt koorts, er lopen koude rillingen over je rug, je voelt je plots ziek met hoofdpijn, spierpijn en

gewrichtspijn, een rauwe keel, droge hoest... dan is er kans dat je griep hebt. Griep is echter niet

zo onschuldig als een banale verkoudheid. Griep wordt veroorzaakt door een virus en komt jaarlijks

terug in de wintermaanden. Het griepvirus kan een epidemie veroorzaken, omdat het heel

besmettelijk is. Dicht bij elkaar praten, hoesten of elkaar een hand geven kan al voldoende zijn om

het virus door te geven. De beste manier om griep te voorkomen is je op tijd laten vaccineren.

Voor wie is vaccinatie belangrijk?

Gezonde personen ondervinden weinig problemen van griep: na ongeveer een week

uitzieken zijn ze weer genezen. Personen met een verminderde weerstand lopen veel

meer gevaar om verwikkelingen te krijgen, die in sommige gevallen dodelijk zijn.

Griepvaccinatie is daarom ook sterk aangeraden voor:

* 65-plussers;

* personen met een zwakkere gezondheidstoestand: hart-, long- en diabetespatiënten;

* iedereen die de risicopersonen kan besmetten: personeel van verzorgingsinstellingen

en rusthuizen, mensen die in nauw contact komen met de risicopersonen, of met hen

onder hetzelfde dak wonen. Ook wanneer je een andere chronische ziekte hebt of

een bepaalde behandeling ondergaat, is het mogelijk dat je meer vatbaar bent voor

griep. Bespreek jouw risico daarom met je huisarts!

Wanneer vaccineren?

Je laat je best vaccineren tussen half oktober en half november. Het vaccin beschermt

pas na twee weken en werkt enkel gedurende één winterperiode. Elk jaar moet je dus

opnieuw een vaccin krijgen.

Hoe laten vaccineren?

Je kan het vaccin op voorschrift van je huisarts halen bij je apotheker. Bewaar het vaccin

meteen in je koelkast, anders wordt het waardeloos. Het griepvaccin kost maximaal 10

euro. De ziekteverzekering betaalt het griepvaccin. Een griepvaccinatie is elk jaar nodig!

DAMIAANBOUW-

KAMPEN:

EEN BOEIENDE

BELEVENIS IN EEN

ANDERE CULTUUR

Uit 40 jaar Damiaanactie in 15

verschillende ontwikkelingslanden

groeiden vanuit het vrijwilligerswerk

de bouwkampen. Ongeveer 550

enthousiaste vrijwilligers gingen in de

voorbije 12 jaar bouwen voor de

allerarmsten: lepra- en tuberculosepatiënten.

Als u ook een gezonde zin voor

avontuur hebt, als u een boeiend

contact wil met een andere cultuur,

als u gezond en jong van hart bent en

tussen de 18 en 70 jaar jong bent, dan

geven deze bouwkampen u een passend

antwoord. Met een infodag die

tot niets verplicht en met voorbereidende

weekends voor degenen die

vertrekken, bieden wij u een degelijke

voorbereiding hier en een stevige

begeleiding en ondersteuning in het

land van uw keuze. Er is geen bouwervaring

vereist.

In het groot verlof en in het najaar

2005 plannen wij weer bouwkampen

in India, Bangladesh, Laos of

China.

Voor meer informatie:

Carla Pouls

Opstraat 25a, 3960 BREE

Tel. 0497 87 32 01 of

Guido Van Meer

Sepulkrijnenlaan 71, 3500 HASSELT

Tel. 011 28 33 69

5


6

Technische dienst

REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

In vergaderingen van 25 maart 2004 (retributiereglement) en 29 april 2004 (politie- en huishoudelijk reglement) werd

het reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen door de gemeenteraad aangepast. Het aangepaste reglement is

van toepassing vanaf 1 mei 2004.

Op eenvoudig verzoek kan een afschrift van het volledige reglement op de begraafplaatsen bekomen worden bij de

dienst burgerzaken van de gemeente.

Voor meer inlichtingen kan men terecht bij de begrafenisondernemer of bij het gemeentebestuur, dienst burgerzaken

089 51 03 34.

Hier volgt een korte samenvatting met de meest nuttige informatie in verband met de toepassing van het reglement.

Verlenen van concessies

Alle concessies worden verleend voor een periode van 50 jaar en voor één of twee stoffelijke overschotten. (uitzondering

hierop: in een grafkelder kan de plaats van één niet verast lichaam ingenomen worden door vier asurnen)

Op vraag van een belanghebbende kan bij een tweede bijzetting een nieuwe concessie verleend worden voor 50

jaar. (Het niet opgebruikte gedeelte van de vorige concessie wordt dan terug betaald.)

BEGRAAFPLAATSEN

Concessie in volle grond

Kostprijs: 450 euro (retributie) + 6,5 euro (zegelrechten) = 456,5 euro.

Afmeting van de graftekens: 80 X 180 cm.

Concessie in grafkelder

Kostprijs: 450 euro (retributie) + 85 euro (grondwerken) + 250 euro

(kelder) + 6,5 euro (zegelrechten) = 791,5 euro.

Afmeting van de graftekens: 80 X 180 cm – hoogte max. 100 cm.

Concessie in columbariumzuil

Kostprijs: 450 euro (retributie) + 6,5 euro (zegelrechten) = 456,5 euro

(Inbegrepen de granieten afdekplaat (47 X 42 cm) en koperen naamplaatje).

Op de granieten afdekplaat kan een gravure en/of versiering aangebracht

worden. De versiering mag de omtrek van de plaat niet overschrijden.

De kostprijs van de gravure en eventuele versiering valt ten laste van de

nabestaanden.

Concessie in urnekelder

Kostprijs: 450 euro (retributie) + 335 euro (kelder + afdekplaat in

Jasberg graniet) + 6,5 euro (zegelrechten) = 791,5 euro.

Afmeting van de graftekens: 50 X 50 X 5 cm.

Op de granieten afdekplaat (dus niet ernaast!) kan een gravure

en/of versiering aangebracht worden. De versiering mag de omtrek

van de plaat niet overschrijden en mag niet hoger zijn dan 50 cm.

De kostprijs van de gravure en eventuele versiering valt ten laste van de

nabestaanden.

Bijkomende retributie

Een bijkomende retributie van 25 euro wordt aangerekend voor begraving

van personen die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of

vreemdelingenregister van de gemeente.

Het college van burgemeester en schepenen kan in bepaalde gevallen

een ontgraving toestaan. Hiervoor wordt een retributie van 25 euro

aangerekend.

Niet geconcedeerde begraving

Wanneer bij een overlijden geen concessie wordt aangegaan is de

gemeente gehouden de stoffelijke resten van een overledene 10 jaar

gratis te bewaren.

De verschillende mogelijkheden zijn:

Begraving in volle grond (slechte voor één persoon – afmeting der

grafsteen 80 X 180 cm).

Bewaring van de asurn in columbarium (slechts voor één persoon).

Uitstrooiing van de as in de strooiweide.

Als gevolg van de laatste wil van de overledene of op schriftelijk verzoek

van de rechtstreekse nabestaanden stelt de gemeente in geval

van crematie de asurn ter beschikking van de nabestaanden. Deze

kunnen de as bewaren of ze begraven of uitstrooien op een niet

openbare plaats.


Boomplantactie 12 maart 2005

De Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad en Orchis vzw organiseren, op 12 maart 2005,

de jaarlijkse boomplantactie. Het doel van deze actie is de promotie van het inheems,

streekeigen groen promoten en de ontwikkeling van de plaatselijke Hoeseltse natuur.

Orchis vzw zet zich in voor de Limburgse natuur, beheert natuurgebieden en organiseert

natuureducatieve wandelingen voor jong en oud. Orchis beheert in samenwerking

met de gemeente de vallei van de Gerlabeek in Werm, een natuurgebied in

volle ontwikkeling temidden van een agrarisch golvend landschap. Orchis heeft de

intentie om in de toekomst, in samenwerking met de gemeente, naast de natuurlijke

ontwikkeling dit gebied ook in functie van natuureducatie uit te bouwen. Door uw

plantgoed via de boomplantactie aan te kopen ondersteunt u mee de ontwikkeling

van de vallei van de Gerlabeek als een volwaardig natuurgebied!

HOLA ijvert voor het behoud, de verbetering en het herstel van de Hoeseltse natuur

en het Hoeseltse landschap door haar adviserende rol ten aanzien van het gemeentebestuur

en door haar informerende en sensibiliserende rol ten aanzien van de bevolking.

Deze boomplantactie is hiervan een mooi voorbeeld!

Draag uw steentje bij aan de ontwikkeling van de Hoeseltse natuur en

bestel nu uw inheems, streekeigen plantgoed via het bestelformulier

aan de achterkant van deze bladzijde.

HOE BESTELLEN?

Vul het bestelformulier in en bezorg het ten laatste op 28 januari 2005 aan de

gemeentelijke milieudienst, Dorpsstraat 9 te Hoeselt.

WAAR EN WANNEER AFHALEN?

Het plantgoed kan op zaterdag 12 maart 2005 tussen 9 en 11 uur ’s morgens afgehaald

worden aan het gemeentehuis, Dorpsstraat 17 te Hoeselt. CONTANTE BETALING IS

VEREIST!

(Indien u uw plantgoed niet op de voorziene datum, plaats en uur afhaalt, wordt een

meerprijs van 12,50 euro bovenop het bedrag van de bestelling aangerekend).

LID WORDEN VAN ORCHIS KAN OOK! (aankruisen op bestelformulier)

Steunend lid: 3 euro tot 10 euro; lid: 10 euro; erelid: 15 euro.

Indien u voor minstens 124 euro plantgoed bestelt, wordt je in 2005

gratis lid van Orchis.

Leden van Orchis genieten korting op de wandelbrochures van Orchis en ontvangen

mits een bijdrage van min. 10 euro vier keer per jaar het gelijknamige tijdschrift

‘Orchis’.

Een brochure met de beschrijving van het plantgoed is te verkrijgen tegen een vergoeding

van 2,50 euro bij Orchis vzw, St.-Gertrudisplein, 3740 Bilzen of door storting

van 4 euro op rek.nr. 000-0240468-05 (verzendingskosten inbegrepen).

Milieu

Verkoop van

GFT-stickers

(groene container)

dienstjaar 2005

In 2004 startte onze gemeente met

een speciale retributie voor de

ophaling van GFT(groente-, fruit- en

tuinafval).

Ook in 2005 dient uw groene container

voorzien te zijn van een GFTsticker.

Op zaterdag 11 december 2004,

zaterdag 18 december 2004 en

zaterdag 8 januari 2005 zijn de

loketten van de dienst burgerzaken

uitzonderlijk geopend voor de

aankoop van een GFT-sticker en dit

telkens van 9 uur tot 15 uur.

Op deze zaterdagen kan men enkel

voor de aankoop van een GFTsticker

bij de dienst burgerzaken

terecht.

Vanaf maandag 13 december 2004

zijn de stickers ook tijdens de week

verkrijgbaar op de dienst burgerzaken

tijdens de gewone openingsuren.

Deze staan vermeld op de laatste

pagina van het gemeentebericht.

Opgelet! De GFT-sticker is

enkel te koop op vertoon

van de groene badge van het

containerpark!

7


8

B E S T E L F O R M U L I E R

Naam: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Straat + nr.: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postnr. + gemeente: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

soort hoogte (cm) prijs/stuk (EURO) Aantal te betalen

1 bergvlier 60 - 80 0,70

2 berk 80 - 100 0,60

3 brem (in pot) 40 - 60 1,80

4 duindoorn 60 - 80 0,60

5 gaspeldoorn (in pot) 30 - 50 2,70

6 Gelderse roos 80 - 100 0,70

7 gele kornoelje 60 - 80 0,80

8 gewone es 60 - 80 0,60

9 gewone esdoorn 80 - 100 0,60

10 groene beuk 60 - 80 0,70

11 haagbeuk 60 - 80 0,60

12 hazelaar 60 - 80 0,60

13 hondsroos 60 - 80 0,70

14 hulst (in pot) 60 - 80 3,20

15 kardinaalsmuts 60 - 80 0,70

16 katjeswilg 60 - 80 0,60

17 klimop (in pot) 30 - 60 0,70

18 krentenboom 60 - 80 0,70

19 liguster 60 - 80 0,60

20 lijsterbes 80 - 100 0,60

21 linde 60 - 80 0,60

22 meidoorn 60 - 80 0,60

23 okkernoot 40 - 60 1,00

24 rode kornoelje 80 - 100 0,70

25 sleedoorn 60 - 80 0,60

26 tamme kastanje 60 - 80 0,80

27 valse acacia 80 - 100 0,60

28 veldesdoorn 60 - 80 0,60

29 veldiep 60 - 80 0,60

30 vlier 60 - 80 0,60

31 vogelkers 60 - 80 0,60

32 wegedoorn 60 - 80 0,60

33 wilde appel 60 - 80 0,70

34 wilde peer 60 - 80 0,70

35 wintereik 40 - 60 0,70

36 witte abeel 80 - 100 0,60

37 zoete kers 80 - 100 0,60

38 zomereik 60 - 80 0,60

39 zwarte els 60 - 80 0,60

40 lidmaatschap Orchis 10,00

Handtekening van de besteller: Totaal bedrag:


WIJZIGING OPHALING HUISHOUDELIJK AFVAL VANAF 2005

Milieu

Zoals reeds vermeld in de vorige ‘Gemeenteberichten’ zullen vanaf 1 januari 2005 een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd

worden in de ophaling van bepaalde afvalfracties.

De nieuwe ophaalregeling heeft als grote voordeel dat al de ophalingen (GFT, PMD, papier-karton en grijze huisvuilzak)

op VRIJDAG zullen gebeuren.

Opgelet: Vanaf 2005 verspringen we ook even van ophaalweek. In de weken waarin nu het GFT en PMD wordt ingezameld zal de

grijze huisvuilzak worden opgehaald, en omgekeerd. Om de periode tussen de ophalingen van dezelfde fractie te beperken, zijn een

aantal extra ophalingen voorzien.

GFT en PMD

Vanaf 2005 zal de ophaling van het GFT en PMD SAMEN op vrijdag gebeuren. U dient dus de groene container en de blauwe zak

op dezelfde dag buiten te zetten. Als overgangsmaatregel is er een extra GFT-inzameling voorzien op 4 januari 2005 en een extra inzameling

van PMD op 7 januari 2005.

Ophaaldata GFT (groene container) Ophaaldata PMD (blauwe zak)

* 21 december 2004 * 24 december 2004

* 4 januari 2005 (extra ophaling) * 7 januari 2005 (extra ophaling)

* 14 januari 2005 * 14 januari 2005

* 28 januari 2005 * 28 januari 2005

* ... * ...

HUISVUIL

Ook de ophaling van de grijze huisvuilzak zal vanaf 2005 op vrijdag gebeuren, maar dan in de andere week dan voor het GFT en PMD.

Als overgangsmaatregel is er eveneens een extra inzameling op 7 januari 2005.

Ophaaldata huisvuil (grijze zak)

* 28 december 2004

* 7 januari 2005 (extra ophaling)

* 21 januari 2005

* 4 februari 2005

* ...

PAPIER-KARTON

Tenslotte zal vanaf 2005 ook de maandelijkse inzameling van papier-karton op vrijdag gebeuren en dit in de 3e volle week van elke

maand (1e keer op 21 januari 2005).

AANDACHT! NUTTIGE WEETJES...

* In de nieuwe Afvalkalender die midden december in uw brievenbus zal vallen, staan de nieuwe ophaaldata nauwkeurig

vermeld. Hou hem goed bij de hand!

* Het jaarlijkse afvalboekje zal vervangen worden door een periodieke uitgave van een intercommunale afvalkrant, dat

4 maal per jaar zal verschijnen. De kranten zullen actuele informatie bevatten over het voorkomen en de selectieve inzameling

van de verschillende afvalfracties.

* Indien u een volledig overzicht wilt behouden van alle info over de afvalfracties (preventietips, scheidingsregels, .... ) is het aangeraden

om het Afvalboekje 2004 voorlopig nog bij te houden!!!

* Alle afvalfracties mogen buitengezet worden de avond voor de ophaling vanaf 20 uur.

OPHALINGEN GROOT HUISVUIL EN SNOEIHOUT IN 2005

Ophaling groot huisvuil Ophaling snoeihout

Woensdag 6 april Woensdag 23 maart

Woensdag 5 oktober Woensdag 23 november

9


10

Eindejaarsactie UNIZO


Eindejaarsactie UNIZO

11


12

Cover Story

De eerste Provinciale bib

Provinciaal Bibliotheeksysteem

Limburg (PBS)

Tot heden werken de openbare bibliotheken

met een eigen lokaal bibliotheeksysteem.

Door een beperkte

technische, organisatorische en financiële

draagkracht kunnen de meeste

bibliotheken deze technologische uitdagingen

echter niet in hun eentje aan.

Daarom is het Provinciebestuur van

Limburg als eerste in Vlaanderen

gestart met de realisatie van het PBS.

Het PBS heeft tot doel de organisatie

en de werkprocessen in de lokale bibliotheken

te vereenvoudigen, de

samenwerking tussen de bibliotheken

te stimuleren en de dienstverlening

aan de bibliotheekbezoeker te verbeteren.

De bibliotheek van Hoeselt is de

eerste aangeslotenene van Limburg.

Hierdoor kunnen de gebruikers van

thuis uit de catalogus van hun bilbiotheek

raadplegen alsook de catalogi

van de aangesloten bibiotheken. In

2004 zijn dat Hoeselt, Hasselt,

Provinciale Bibliotheek Hasselt en

Borgloon. In 2005 zullen nog bijkomen:

Gingelom, Wellen, Kortessem,

Leopoldsburg, Tongeren, Maaseik,

Heers, Ham, Sint-Truiden, Herk-de-

Stad, Lummen en Tessenderlo.

De Provinciale

bibliotheekkaart

Met deze bibliotheekkaart kunnen de

bibliotheekbezoekers gebruik maken

van de bibliotheken die reeds aangesloten

zijn op het PBS. Zij kunnen de

catalogi raadplegen in de bibliotheek

en op internet. Het aanbod zal dus

steeds groter worden naargelang de

andere bibliotheken van Limburg aansluiten.

Bovendien kan de gebruiker

van thuis uit een document, dat door

een andere gebruiker uitgeleend is,

zelf reserveren en zijn uitgeleende

documenten maximaal 2 maal verlengen.

Op termijn kan men dan met

deze lidkaart boeken, cd's of dvd's

ontlenen in elke aangesloten bibliotheek

zonder extra lidgeld te moeten

betalen.


Cover Story

liotheekkaart in Hoeselt

OPENINGSTIJDEN

Maandag van 10 u tot 12 u

Dinsdag van 18 u tot 12 u

Woensdag van 14 u tot 16 u

Donderdag van 18 u tot 20 u

Vrijdag van 18 u tot 20 u

Maandag van 10 u tot 12 u

Informatie

U krijgt uw Provinciale bibliotheekkaart

bij het eerstvolgende bezoek aan

de bibliotheek, zij is gratis maar bij verlies

betaal je 2,50 euro. Onder de 18

jaar betaal je geen lidgeld. Vanaf 18 jaar

kost een jaarabonnement 5,00 euro en

voor de 60-plussers 2,50 euro. Voor de

helft van deze prijzen kan men ook

een halfjaarlijks abonnement krijgen.

Naam van de lener

13


14

Cultuur

INFO C.C. TER KOMMEN

Tel. 089 41 63 58

Fax. 089 50 26 47

e-mail info@terkommen.be

ACTIVITEITEN-

KALENDER

C.C. TER KOMMEN

– GROTE ZAAL

JANUARI

Di 04-01 Kerstfeest Chiromeisjes

Hoeselt

Wo 05-01 Bloedinzameling

Rode Kruis

Za 08 + zo 09-01

Nieuwjaarsconcert Kon.

Harmonie St. Cecilia

Wo 12-01 Film: Catch that girl

Do 13-01 Ledenvergadering K.B.G.

Za 15-01 Nieuwjaarsreceptie

Hoeseltse Treinclub

Zo 16-01 Eetdag K.V.G.

Di 18-01 Nieuwjaarsreceptie

gemeentelijke adviesraden

Do 20-01 Seniorennamiddag

Burgemeester

Za 22-01 Fuif K.J. O.L.Vrouw

Zo 23-01 Eetdag Missiewerkkring

Di 25-01 Dansinstuif K.B.G.

Vr 28-01 Dankfeest K.V.G.

Za 29-01 Muziek: Uit volle borst

met het huisorkest

Zo 30-01 Ruilbeurs Hoeseltse

Treinclub

FEBRUARI

Wo 02-02 Film: Pietje Bell 1

Do 03-02 Info-avond: toelichting

gemeentelijk ruimtelijk

structuurplan

Vr 04-02 Kienen IKSO

Za 05-02 Fuif De Lustige Trappers

Di 08-02 Carnavalsbal Isola

Do 10-02 Ledenvergadering K.B.G.

Vr 11-02 Huldiging cultuur-

en sportverdienstelijken

Zo 13-02 Eetdag T.T.C.

Vr 18 + za 19-02 Theater: Dagboek

van een puber – H.T.G.

Zo 20-02 Eetdag K.S.V.

Vr 25 + za 26-02 Theater: Dagboek

van een puber – H.T.G.

Zo 27-02 Hibernatreffen

MC Hoeselt

EIGEN PROGRAMMATIE C.C. TER KOMMEN

WOENSDAG 12 JANUARI 2005 – 14 uur

FILM: CATCH THAT GIRL

Deense speelfilm van Hans Fabian Wullenweber, 2001.

Nederlands ondertiteld.

De 13-jarige Ida en haar vader hebben een grote passie

voor bergbeklimmen.

Na een ongeluk raakt vader verlamd, maar er is geen geld voor een dure operatie.

Toch is Ida vastbesloten haar vader te helpen en bedenkt ze een spectaculair plan om,

met de hulp van twee goede vrienden Sebatian en Jonas, de best bewaakte Deense

bank te beroven...

Leeftijd: vanaf 8 jaar

Tickets: 2 euro

ZATERDAG 29 JANUARI 2005 - 20.15 uur

MUZIEK: UIT VOLLE BORST MET HET HUISORKEST

GROOT-HOESELT ZINGT

Het huisorkest brengt u het echte Vlaamse werk van o.a. Will Tura, Johan Verminnen,

Louis Neefs, Wim Decraene, Nicole & Hugo, maar ook De Mens, The Scene, De

Kreuners, Clouseau, CPEX ... passeren de revue.

De teksten worden geprojecteerd op groot scherm, zodat het publiek ‘uit volle borst’

kan meezingen.

Het huisorkest bestaat uit 9 rasmuzikanten: Stoy Stoffelen, Bert Candries, Johan

Vandendriessche, Paul Flush, Lieve Deschepper en Geert Minten. Deze namen doen bij

sommigen zeker een belletje rinkelen: Notenclub, Johan Verminnen, Pitti Pollak, De

Laatste Showband ...

Als je graag zingt, mag je dit zeker niet missen!

Tickets: 5 euro – reducties 4 euro

Deze activiteit gaat door i.s.m. de Cultuurraad; de opbrengst is t.v.v. de actie

‘Kom op tegen Kanker’


WOENSDAG 02 FEBRUARI 2005 – 14 uur

KINDERFILM: PIETJE BELL 1

Pietje Bell zet met zijn dwaze avonturen steeds weer

de stad op stelten en haalt keer op keer de voorpagina

van de kranten.

Sommigen spreken er schande van, de anderen –

zoals zijn vriend Sproet – vinden hem een echte held.

Jozef Geelman, de nare zoon van de drogist en stiekeme

aanbidder van Pietje’s zus, is zijn grootste vijand. Hij

vindt dat er aan al die schandelijke streken dringend

een einde moet komen.

Leeftijd: vanaf 8jaar

Tickets: 2 euro

WORDT VERWACHT

Dagboek van een puber (of: Brighton Beach Memoirs)

Een pakkend-leuke tragi-komedi van de Amerikaanse schrijver Neil Simon.

Regie: Roland Ramaekers

Met: Geroen Rubens, Monique Moers, Bea Vangertruyden, Joke Hellemans,

Met: Pedro Tielens, Liesbeth Grootaers en Marc Hellemans

Een sterk toneelwerk van een beroemd auteur, soms aangrijpend, dan weer grappig.

Een 15-jarige jongen bekijkt de New Yorkse wereld rondom zich door een zorgeloze bril

en dat tegen de achtergrond van een dreigende wereldoorlog.

Kortom, alweer zeker de moeite waard ...

Met dit toneelstuk neemt het HTG deel aan het Tweejaarlijks Provinciaal Toneeltornooi

georganiseerd door de Provincie Limburg en vzw Opendoek Limburg in de categorie

Gouden Doek.

Op 18, 19, 25 en 26 februari 2005 ... alhier

FOTOTENTOONSTELLINGEN IN DE VERGADERLOKAAL 1

VAN C.C. TER KOMMEN

7 januari tot 9 februari 2005:

THIERRY DE KONINCK:

BELCHIQUE

11 februari tot 9 maart 2005:

BRIGITTE GRIGNET:

NOW AND THEN

Foto: Thierry De Koninck

Cultuur

Activiteiten KAV

Hoeselt-Centrum

Januari 2005

Di 11 : Kookclub groep 1 :

Wokken les 3

Do 20: Kookclub groep 2 :

Wokken les 3

Di 25 : Demonstratie : “Uit de

oosterse keuken: Dim Sums”

Februari 2005

Di 8 : Kookclub groep 1 :

Wokken les 4

Do 10 : Kookclub groep 2 :

Wokken les 4

Wo 16 : Wijnproefavond in de

Wereldwinkel i.s.m. KWB

Activiteiten KAV

O.L.Vrouw Hoeselt

Januari 2005

Wo 26 : Aromatherapie

Februari 2005

Wo 2 : Zalig slapen, fris ontwaken

Info KAV Centrum:

Wouters Rita, tel. 089 51 19 31

Buysmans Annie, tel. 089 51 16 58

Info O.L.Vrouw:

Tuerlinckx Liliane, tel. 089 41 69 52

Wouters Simone, tel. 089 41 35 29

15


16

Cultuur

’t KerstGeRecht

Musical

Driejaarlijks organiseert KVG (Katholieke vereniging

voor Gehandicapten) Hoeselt-Bilzen

een grootse massamusical. Eerder waren het

Meer-Min en Hemels, dit jaar wordt het een

onvervalste kerstmusical met als titel ’t

Kerstgerecht.

Hoe kan een kerstdiner het thema van een musical zijn? Of bedoelen we met ’t

Kerst-Gerecht het justitieapparaat? Of beiden?

Een armoeizaaiersrestaurant met een baas aan lager wal... onschuldigen in de cel voor

een willekeurige aanhouding... zes vrienden, na een braspartij, verdwaald in een luguber

bos waarin mysterieuze dingen gebeuren... en ... een grootvader vertelt aan zijn

kleinkinderen... Uiteindelijk is het kerstmis.

U ziet het: het is een aangrijpend, mysterieus, spannend alsook vertederend verhaal.

Op het podium staan voor u 50 personen met een handicap, samen met 80 figuranten

en solisten, een veertig-koppig vierstemmig gemengd koor en een combo

met 8 muzikanten.

Met deze opvoering wordt bewezen dat personen met een handicap de evenknie

zijn van validen, ook op het podium. Ze grijpen met beide handen de kans om op de

bühne actief te zijn en niet altijd als passieve toeschouwers in de zaal te zitten.

De auteur van ’t KerstGeRecht is, net zoals de vorige musicals één van de leden van

KVG: Rudi Thys. De regie is in handen van René Meers. Victor Crommen neemt de

algemene musicale leiding voor zijn rekening.

’t KerstGeRecht wordt opgevoerd in CC Ter Kommen

dinsdag 28 december 2004 om 20 uur

woensdag 29 december 2004 om 20 uur

donderdag 30 december 2004 om 20 uur

Tickets kan u bestellen bij Plessers-Huls: 089 41 40 10

De musical wordt ook opgevoerd in De Kimpel in Bilzen (4, 5, 12 december), De

Velinx in Tongeren (10 december) en in het CC van Hasselt (19 december).


VLAAMSE ZWEMWEEK

Tijdens de Vlaamse Zwemweek, van 14 t.e.m.21 november, namen een 1.000 tal enthousiaste

zwemmers deel aan de gratis aangeboden activiteiten. Onder andere op woensdag 17 november

bekampten de leerlingen van de 3e graad van het basisonderwijs groot-Hoeselt klassikaal

elkaar tijdens de swimmathon.

De uitslag:

1. Alt-Hoeselt 3e graad 5. Romershoven 3e graad

2. O.L.Vrouw parochie 3e graad 6. Werm 3e graad

3. Centrum 6e leerjaar A 7. Centrum 5e leerjaar B

4. Centrum 6e leerjaar B 8. Centrum 5e leerjaar A

ZWEMBAD TER KOMMEN ‘VOOR IEDER WAT WILS’

1. Openingsuren

vrij zwemmen schooljaar schoolvakanties

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 19.00-20.00 14.00-20.00

woensdag 17.00-20.00 14.00-20.00

zondag 08.30-11.30 08.30-11.30

gesloten tijdens het Kerstverlof (van vrijdag 24.12.04 tem zondag 9.01.05)

2. Zwemfeestjes

Zaterdagnamiddag kan u het zwembad reserveren voor zwemfeestjes. Reserveren in het zwembad

3. Gratis zwemmen op je verjaardag

Op vertoon van je identiteitskaart mag je gratis zwemmen op je verjaardag.

4. Groepszwemmen

Groepen kunnen het zwembad privé reserveren. Reserveren in het zwembad

5. Vrij zwemmen voor personen met een handicap

Elke vrijdag van 18.15 tot 18.45 uur wordt het zwembad gereserveerd voor personen met een handicap.

Reserveren in het zwembad.

6. Aktiviteiten

Heeft u interesse voor onderstaande activiteiten, neem altijd eerst contact op met het zwembad.

6.1. K-SPORT: zwemacademie

- watergewenning: voor kleuters geboren in 2000 (start 7-5-05)

- kleuterzwemmen: aanleren schoolslag voor kleuters geboren in 1999 (volzet)

- zwemtraining: voor jongens en meisjes geboren in 96-97-98 (volzet)

6.2. Zwemlessen voor personen met een handicap

doelgroep kinderen vanaf ongeveer 8 jaar tot ongeveer 18 jaar

voor mentaal en fysisch gehandicapten van het type 1 en 2 buitengewoon L.O.

en opleidingsvorm 1 en 2 secundair onderwijs.

dag en uur vrijdag 17.30 tot 18.15 uur

programma afhankelijk van de vraag geven we van watergewenning tot echte zwemlessen,

we geven de lessen in zeer kleine groepjes met extra aandacht voor het individu

timing 1 x wekelijks

inschrijven geïnteresseerden nemen contact op met de sportdienst Hoeselt

6.3. Zwemlessen voor kinderen van het lager onderwijs

doelgroep kinderen vanaf 6 jaar die niet in de zwemacademie terecht kunnen

dag en uur elke dinsdag van 18.00-18.45 uur

timing 1 x wekelijks

6.4. Zwemlessen voor volwassenen

doelgroep vanaf 16 jaar

dag en uur elke donderdag van 18.00-18.45 uur

timing 1 x wekelijks

6.5. Aquagym

doelgroep vanaf 16 jaar

dag en uur elke woensdag van 20.00-20.45 uur

timing 1 x wekelijks, beurtenkaarten (=meedoen wanneer het je past)

6.6. Aquagym senioren

doelgroep 50+

dag en uur elke donderdag van 16.00-16.45 uur

timing 1 x wekelijks, beurtenkaarten (=meedoen wanneer het je past)

Sport

HULDIGING SPORT-

KAMPIOENEN

Het bestuur van de sportraad m.m.v. het

gemeentebestuur organiseert jaarlijks de

huldiging van de Hoeseltse sportkampioenen.

Samen met de cultuurraad die

een cultuur- en sociaalverdienstelijke in de

bloemen zet, vindt deze gezamenlijke

hulde plaats op vrijdag 11 februari 2005 in

het gemeenschapscentrum Ter Kommen

Hoeselt. Het bestuur van de sportraad zal

vanaf dit jaar de volgende trofeeën uitreiken.

- trofee van sportverdienste.

- sportman, sportvrouw en een sportclub.

- beloftevolle jongere.

- trofee sportrecreant en recreatieve sportclub.

Kandidaten kunnen de behaalde prestaties

tijdens het sportseizoen 2003-2004

bekend maken aan de sportdienst voor

10 januari 2005

FITNESS

Meer bewegen kan dagelijks in de spiegelzaal

van sportcentrum Ter Kommen.

Vanaf 14 jaar kan u deelnemen aan de

verschillende groepslessen. Voor dames

die willen starten zijn de lessen FIGUUR-

TRAINING en BODYSTEP een aanrader.

Goede voornemens voor 2005 ?

Inschrijven kan steeds ter plaatse vanaf 10

januari. Met een 15- of 40- beurtenkaart

bepaalt u zelf wanneer u komt sporten.

Ma 10.00 B B B

21.00 FIGUURTRAINING

Di 19.45 AEROBICS

20.30 B B B

Wo 19.30 BODYSTEP

20.30 B B B

Do 20.00 FIGUURTRAINING

21.00 CONDITIETRAINING

Vr 20.00 BODYSTEP

21.00 B B B

CONDITIETRAINING

Gratis probeerles op donderdag 6

januari om 21.00 uur.

Onze nieuwe lessenreeks CONDITIE-

TRAINING brengt u terug vanaf de

basics met een oefenprogramma dat

zowel voor heren als voor dames

geschikt is. Eenvoud, plezier én maximaal

resultaat zijn de troeven. Deze

opbouwende groepstraining brengt

u in vorm en verbetert uw uithoudingsvermogen.

Start op donderdag 13 januari 2005 van

21.00-22.00 uur

Deelname 20 euro / trimester (10 lessen)

Inschrijven ter plaatse – grote zaal sportcentrum

Ter Kommen.

17


18

Sport

K-SPORT

De onderstaande K-SPORT-activiteiten starten opnieuw na het Kerstverlof.

sportacademie vanaf maandag 10 januari 05

zwemacademie vanaf zaterdag 8 januari 05

zig-zag vanaf vrijdag 14 januari 05

kinderdans vanaf maandag 10 januari 05

jumpy-bumpy vanaf dinsdag 11 januari 05

Alle info en inschrijvingen: sportdienst Hoeselt

Tel. 089-49 16 03 - Fax 089-49 29 45 - E-mail: sportdienst.hoeselt@pandora.be

SCHOOLSPORT

1. Trefbaltornooi

Woensdag 26 januari 05 - 3e en 4e leerjaar van het basisonderwijs groot-

Hoeselt - sporthal Ter Kommen van 13.00 tot 15.00 uur. Supporters op post!

2. mini-handbaltornooi

Woensdag 16 februari 05 - 5e en 6e leerjaar basisonderwijs groot-Hoeselt -

sporthal Ter Kommen van 13.00 tot 15.00 uur. Supporters op post!

KOMPETITIEKALENDER JANUARI-FEBRUARI

dag datum aanvang sporttak activiteit afdeling locatie

ma 3 januari 19.00 zaalvoetbal Eagles Hoeselt 2 – SK Eigenbilzen 4° prov. C Ter Kommen

vrij 7 januari 21.00 zaalvoetbal ZVK Hoeselt 94 – Cafétaria St Truiden 2° prov. B Ter Kommen

zat 8 januari - golfbiljart Sombrero – Café Welkom Demervallei café Sombrero

vrij 14 januari - golfbiljart Sombrero – ABC Demervallei café Sombrero

vrij 14 januari 21.10 zaalvoetbal ZVC Isola – FP Houthalen Genk 1° nationale Ter Kommen

zat 15 januari - golfbiljart Sombrero – Halve Weg Bilzen 2 Demervallei café Sombrero

zat 15 januari 14.00 tafeltennis TTC Tamara A – Centre A 1° nationale dames A lokaal TTC Tamara

zat 15 januari 14.00 tafeltennis TTC Tamara B – Virton B 2° nationale A dames B lokaal TTC Tamara

zat 15 januari 14.00 tafeltennis TTC Tamara C – Herckenrode B landelijke A dames C lokaal TTC Tamara

zat 15 januari 19.00 tafeltennis TTC Tamara A – Herckenrode B landelijke A heren A lokaal TTC Tamara

zat 15 januari 15.00 voetbal Citroen Steegen – BM Knapen 1° bedrijfsbond terrein Bilzerstraat

zon 16 januari 10.00 tafeltennis Provinciaal Kampioenschap - Ter Kommen

vrij 21 januari - golfbiljart Sombrero – Roes Boys Demervallei café Sombrero

vrij 21 januari 20.00 zaalvoetbal ’t Koffiehuisje – Bilzen United 4° prov. C Ter Kommen

vrij 21 januari 21.00 zaalvoetbal ZVK Hoeselt 94 – MB Ordingen 2° prov. B Ter Kommen

ma 24 januari 19.00 zaalvoetbal Eagles Hoeselt 2 – ‘t Koffiehuisje 4° prov. C Ter Kommen

zat 26 januari - golfbiljart Sombrero – Equador kanne Demervallei café Sombrero

vrij 28 januari 21.10 zaalvoetbal ZVC Isola – ZVK Borgerhout 1° nationale Ter Kommen

zat 29 januari - golfbiljart Sombrero – Ganzenbroek Diepenbeek Demervallei café Sombrero

zat 29 januari 14.00 tafeltennis TTC Tamara A – DonBosco Tournai A 1° nationale dames A lokaal TTC Tamara

zat 29 januari 14.00 tafeltennis TTC Tamara B – K. Vedrinamur B 2° nationale A dames B lokaal TTC Tamara

zat 29 januari 14.00 tafeltennis TTC Tamara C – Atelia Gent B landelijke A dames C lokaal TTC Tamara

zat 29 januari 19.00 tafeltennis TTC Tamara A – Atelia Gent C landelijke A heren A lokaal TTC Tamara

zat 29 januari 15.00 voetbal Citroen Steegen – VC Melaer 1° bedrijfsbond terrein Bilzerstraat

zat 29 januari 17.00 volleybal VC Hoevoc – Mentor Eksel A 3° prov. heren A Ter Kommen

zat 29 januari 20.00 volleybal AVC Alt-Hoeselt – Reynaert Riemst 4° prov. D Ter Kommen

vrij 4 februari 20.00 zaalvoetbal ’t Koffiehuisje – De Schom Genk S 4° prov. C Ter Kommen

vrij 4 februari 21.00 zaalvoetbal ZVK Hoeselt 94 – Borgloon 88 2° prov. B Ter Kommen

zat 5 februari 17.00 volleybal VC Hoevoc – V.T.I. Hasselt C 3° prov. heren A Ter Kommen

ma 7 februari 19.00 zaalvoetbal Eagles Hoeselt 2 – Fortuna Diepenbeek 4° prov. C Ter Kommen

don 10 februari 20.00 volleybal Horevoc – KWB Vol Guigoven 3° prov. heren C Ter Kommen

vrij 11 februari - golfbiljart Sombrero – Door Weer en Wind Demervallei café Sombrero

zat 12 februari 15.00 voetbal Citroen Steegen – FC Berg 1° bedrijfsbond terrein Bilzerstraat

zat 12 februari 17.00 volleybal VC Hoevoc – Vieuvoc Schaffen 3° prov. heren A Ter Kommen

vrij 18 februari 21.10 zaalvoetbal ZVC Isola – Kickers Gilly 1° nationale Ter Kommen

zat 19 februari 14.00 tafeltennis TTC Tamara A – Neufville Senne A 1° nationale dames A lokaal TTC Tamara

zat 19 februari 14.00 tafeltennis TTC Tamara B – Minerois B 2° nationale A dames B lokaal TTC Tamara

zat 19 februari 19.00 tafeltennis TTC Tamara A – Lipalet A landelijke A heren A lokaal TTC Tamara

vrij 25 februari - golfbiljart Sombrero – Maasgalm Demervallei café Sombrero

vrij 25 februari 20.00 zaalvoetbal ’t Koffiehuisje – Primus Waltwilder 4° prov. C Ter Kommen

vrij 25 februari 21.00 zaalvoetbal ZVK Hoeselt 94 – Toetis Piringen 2° prov. B Ter Kommen

zat 26 februari 14.00 tafeltennis TTC Tamara A – Avia A 1° nationale dames A lokaal TTC Tamara

zat 26 februari 14.00 tafeltennis TTC Tamara B – Mepp Stegeta A 2° nationale A dames B lokaal TTC Tamara

zat 26 februari 14.00 tafeltennis TTC Tamara C – AFP Kobelco C landelijke A dames C lokaal TTC Tamara

zat 26 februari 19.00 tafeltennis TTC Tamara A – AFP Kobelco B landelijke A heren A lokaal TTC Tamara

zat 26 februari 20.15 volleybal AVC Alt-Hoeselt – VC Omob 2° prov. heren B Ter Kommen

zat 26 februari 20.00 volleybal AVC Alt-Hoeselt – CS Kortessen 4° prov. D Ter Kommen


125-JAAR HET BELANG VAN LIMBURG

op zaterdag 30 en zondag 31 oktober en maandag 1 november.

De viering 125-jaar HBvL werd een onvergetelijk spetterend feest. Meer dan 30.000

geïnteresseerden brachten een bezoek aan de Grenslandhallen in Hasselt.

De 44 Limburgse gemeenten verzamelden

in de EthiasArena en boden de bezoekers

het beste van hun gemeente.

Hoeselt werd gepresenteerd met 70.000

foto’s op een gemeenteplan!

De afbeeldingen werden met een computerprogramma

gesorteerd, zodat de

wegen, bos- en woongebieden zichtbaar

werden op de kaart.

De origineelste uitwerking, zo luidde het in

de Arena !!!

KERSTSPEL

door Kon. Harmonie Sint-Lambertus Alt-Hoeselt.

Zondag 26 december om 19 uur in de Parochiekerk Alt-Hoeselt

met Luc Voncken en gevarieerde muzikale omlijsting.

Inkom: 3 euro, inclusief een hartverwarmend hapje en drankje.

Info: 012 23 49 13

NIEUWJAARSRECEPTIE

VOOR GANS DE BEVOLKING

DANKBAAR ONTMOETEN

zondag 2 januari op het Dorpsplein van 11 uur tot 13 uur

door het gemeentebestuur van Hoeselt i.s.m. VCD-Hoeselt

NIEUWJAARSCONCERT 2005 - 15de editie

het gemengd koor ‘Den Blanckaert’ Mopertingen, ‘Het Hoeselts Mannenkoor’,

NC Concertband – presentatie Fred Brouwers

Zaterdag 8 januari om 20 uur – zondag 9 januari om 15 uur

Vrijdag 14 januari om 20 uur – zaterdag 15 januari om 20 uur

in CC De Kimpel, Bilzen

Kaarten: Fred Liebens, tel. 089 41 57 77 of www.nieuwjaarsconcert

Ter gelegenheid van het derde lustrum van het Nieuwjaarsconcert werd een gloednieuwe full-CD

opgenomen in de befaamde Galacystudios te Mol. Hij is verkrijgbaar vanaf december bij alle

koorleden en verschillende verkooppunten in de buurt.

RESTAURANTDAG

door duivenmaatschappij De Vrede Romershoven.

Zondag 20 februari in de Parochiezaal te Romershoven

van 11.30 uur tot 14 uur en van 17 uur tot 20.30 uur.

Inlichtingen: Paul Bex, tel. 089 41 20 88

GROTE KIENNAMIDDAG

t.v.v. Zanggroep Aveland.

Zondag 23 januari in zaal Nederheem O.L.Vrouwparochie Hoeselt.

Aanvang 14 uur - Hoofdprijs waardebon STOOKOLIE t.w.v. 250 euro.

Toerisme en recreatie

WANDELINGEN

DOORNTRIPPERS

Zo 2-01 Wandelen te Hoeselt -

8 km of 2 uur

Vertrek Parking Post om 14 uur

Zo 9-01 Wandelen te Rutten – 8 km (*)

zo 16-01 Wandelen te Zutendaal – 8 km (*)

zo 23-01 Wandelen te Hoeselt,

herdenkingstocht - 8 km

Vertrek Parking Post om 14 uur

zo 30-01 Wandelen te Opgrimbie –

9 km

zo 06-02 Wandelen te Piringen – 8 km

zo 13-02 Wandelen in de Ardennen –

16 km (enkel voor leden)

zo 20-02 Wandelen te Heers – 9 km

zo 27-02 Wandelen te Lummen - 8km

zo 06-03 Wandelen te St.Geertrui,

NL.(enkel voor leden)

(*) Vertrek Parking Post om 13.30 uur

ROMELARENTOCHT

Door wandelclub De Rommelaar VL 082

Zaterdag 26 februari

Afstanden: 4 – 6 – 11 km

Plaats: St.-Hubertuszaal te

St.-Huibrechts-Hern

Start van 8 uur tot 15 uur.

Inlichtingen:

Paula Lambrechts, tel. 08951 40 50

TENTOONSTELLING

GEMEENTEHUIS

De tentoonstelling van Mady Thijssen

wordt verlengd tot eind januari.

Loop gerust eens binnen in het

gemeentehuis, tijdens de openingsuren,

en geniet van de prachtige

werkjes!!!!

19


20

Jeugd

Activiteitenkalender Jeugdhuis X:

Januari:

Vrij 07: Nieuwjaarsreceptie

Za 15: Stand up comedy

Za 22: Gezelschapsspelletjesavond

Nog te verwachten: Lunapark @ X

Februari:

Za 5: Quintin Tarantino Avond

Woe 9: Dag van de 16-jarigen

Vrij 11: ‘70/’80/’90 fuif

Zat 19: Winterwandeling

Vrij 25: Optreden

Swap ZuiL

In het voorjaar van dit jaar werd een nieuwe intergemeentelijke samenwerking gevormd met de gemeenten Hoeselt, Bilzen, Riemst

en Tongeren ivm tienerwerking.

De bedoeling van Swap ZuiL (Zuid Limburg) is om samen op regelmatige basis activiteiten te organiseren voor tieners van 13-16 jaar.

Ook in 2005 staan al heel wat activiteiten gepland.

In de paasvakantie doen we mee aan de Provinciale Jeugdsportdag “Sportkicks”, die plaatsvindt op donderdag 31 maart in Hoeselt

en plannen we een uitstap naar Bobbejaanland.

In de zomervakantie zijn er al vier activiteiten gepland waaronder een bezoek aan Six Flaggs, het Zilvermeer in Mol en als

afsluitende activiteit de End Summer day in Hoeselt.

De enige voorwaarde om mee te doen is dat je een swappas koopt bij de jeugddienst aan 2,50 euro. Zo ben je ook verzekerd bij

alle aktiviteiten.

Alle Hoeseltse 13-16 jarigen ontvangen zeker nog een folder met het volledige programma en deelname prijzen.

We houden je op de hoogte!!

Jeugdwerkbeleidsplan (JWBP) 2005-2007

Dit jaar werd er door de stuurgroep JWBP hard gewerkt aan het JWBP 2005-2007.

In het JWBP staat beschreven op welke manier het jeugdbeleid gaat gevoerd worden voor de jaren 2005, 2006 en 2007. Dit is een

heel belangrijk document, want hieraan zijn heel wat subsidies verbonden van de Vlaamse Gemeenschap.

De georganiseerde jeugd zoals jeugdverenigingen en jeugdhuis zijn hier doorgaans goed van op de hoogte, maar ongebonden jongeren

ongetwijfeld veel minder.

Daarom zal vanaf januari het JWBP 2005-2007 op de gemeentelijke site geplaatst worden (www.hoeselt.be/jeugd) zodat iedereen

kan lezen wat we de komende drie jaren van plan zijn in Hoeselt. Je kan natuurlijk ook altijd terecht bij de jeugddienst met vragen hieromtrent.


HORLECANTE VIERT EERSTE LUSTRUM

MET CD.

Vijf jaar geleden werd zangkoor Horlecante, allen oud-Demerklokjes, boven de doopvont

gehouden. Toenmalig dirigent Paul Achten nam ook nu de leiding over van dit

gemengd koor van jonge mensen. Wim Houtackers is sinds enkele jaren de nieuwe

toetsenman.

Na vijf jaar hard werken bouwde Horlecante een uitgebreid repertorium op, waaruit de

koorleden zelf de 16 CD-nummers kozen. Het werd een mix van: pop, gospel, kleinkunst,

licht klassiek, volksliederen uit vele landen, eurovisiesuccessen en zelfs het

Hoeselts dialect kwam aan bod.

Deze CD, in een fris modern

kleedje, werd opgenomen in

Studio Soundhouse in Hoeselt.

Enkele weken geleden werd de

CD, voor een eivolle feestzaal in

het WPC, officieel voorgesteld

aan het grote publiek.

Ze is verkrijgbaar bij alle koorleden

of bij Sylvie Putzeys,

Lindekapelstraat 8, Hoeselt,

na 18 uur, tel. 089 51 19 83,

voor de prijs van 10 EUR.

Een mooi geschenk onder de

kerstboom!

LIKONA ORGANISEERT

VEERTIENDE CONTACTDAG

Op zaterdag 15 januari 2005 organiseert

de Limburgse Koepel voor Natuurstudie

(LIKONA) haar jaarlijkse contactdag in

het Limburgs Universitair Centrum

(LUC), , gebouw D in Diepenbeek.

Voor het volledige programma van de contactdag (korte mededelingen, voordrachten

binnen de werkgroepvergaderingen, en een overzicht van de posters) kan men terecht

op de LIKONA-website.

Iedereen is van harte uitgenodigd! Inschrijven is noodzakelijk!

Voor inlichtingen en inschrijvingen kan men tijdens de kantooruren terecht bij het

LIKONA-secretariaat in Het Groene Huis, tel. 011 26 54 62, fax 011 26 54 55,

e-mail: likona@limburg.be, internet: http//www.limburg.be/likona/

Varia

GROOT

NEDERLANDS

DICTEE

2005

Op zaterdag 19 februari

2005 vinden overal in

Vlaanderen - en in het buitenland

– de preselecties

plaats van het 11 de Groot

Nederlands Dictee van het

Davidsfonds en Knack, de

grootste taalwedstrijd

voor jongeren en volwassenen.

Deelnemen loont ook

dit keer beslist de moeite:

Meer inlichtingen?

Haal de folder in het

gemeentehuis of surf naar

www.davidsfonds.be

Nationaal Secretariaat:

Blijde Inkomststraat 79-81

te Leuven, tel. 016 31 06 00.

Oorlogsherinneringen

Het boek 'Oorlogsherinneringen'

van René

Stulens is nog steeds te

verkrijgen bij drukkerij

Hellinx, Dorpsstraat 39.

Een aardig eindejaarsgeschenkje!

21


22

Huldigingen

INTERELECTRA -

KLANTENDIENST

GESLOTEN

De klantendienst van Interelectra is gesloten

van 24 t.e.m. 31 december 2004.

Voor informatie over elektriciteit, aardgas

en kabeltelevisie kunt u altijd terecht op

de infolijn: 011 72 20 20.

Voor het melden van storingen, bel de

storingslijn: 011 72 20 40. U kunt tijdens

deze periode ook terecht in de

energiewinkels:

Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 32.

Genk, Winterslagstraat 40/10.

Openingsuren: van 8 tot 12 uur en van 13

tot 16.30 uur.

Vanaf 3 januari 2005 kunt u wekelijks (telkens

op maandag van 13 tot 14 uur)

opnieuw terecht bij de klantendienst van

Interelectra in uw gemeente.

RIJBEWIJS B

De plaatselijke KWB-afdeling biedt aan:

een lessenreeks over het verkeersreglement

ter voorbereiding op het theoretisch

examen voor het behalen van een

voorlopig rijbewijs B: 6 avondsessies van

+/- 2.30 uur. Start op woensdag 12

januari en vervolgens op 14, 19, 21, 26

en 28 januari 2005.

Aanvang telkens om 19.30 uur.

Lokatie: parochielokalen (2 & 3),

Dorpsstraat 35, Hoeselt

(achter de bibliotheek).

Meer info bij:

Albert Thijs, O.-L.-Vrouwstraat 25,

3730 Hoeselt, tel. 089 41 24 01

Johny Lowet, Groenstraat 36A,

3730 Hoeselt, tel. 0474 75 04 11

Alle geïnteresseerden zijn

welkom!

STEMPELCONTROLE

Vanaf januari 2005 zal de stempelcontrole

op vaste dagen doorgaan; o.a. op

de 3de, 7de en 26ste van de maand. De

stempelcontrole gebeurt in de hal van

het cultureel centrum. De tussentijdse

stempelcontroles blijven doorgaan in

de werkwinkel.

Gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan

HOESELT: openbaar onderzoek

In 1977 is de gemeente Hoeselt gestart met de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk

structuurplan. Het structuurplan is een beleidsdocument dat een ruimtelijke

visie weergeeft op lange termijn. Het structuurplan beschrijft het beleid met betrekking

tot de open ruimte (natuur, landschap, landbouw), nederzettingsstructuur

(woonbeleid), economische activiteiten (bedrijvigheid), lijninfrastructuur (wegen,

fietspaden, openbaar vervoer) en overige functies (recreatie, ...).

Het structuurplan is geen vervanging van de huidige gewestplannen maar een visie

over het ruimtelijk beleid naar de toekomst toe. Daardoor worden in het plan ook

geen bodembestemmingen vastgelegd per perceel. Dit is enkel mogelijk door

het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen, na de goedkeuring van het structuurplan

(zie deel bindende bepalingen).

In het structuurplan van Hoeselt worden volgende aandachtspunten vooropgesteld:

- het verhogen van de eigenheid van de kernen en van het dorpslbeeld als

Haspengouwse gemeente

- de ontwikkeling van het centrum van Hoeselt

- het handhaven van de bedrijvigheid in Hoeselt

- veilige verkeerscirculatie

- landbouw en natuurontwikkeling

- landschap en toerisme

- ...

Tijdens de gemeenteraad van 4 november 2004 werd het ontwerp van het

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorlopig vastgesteld. Vervolgens start de officiële

procedure ter goedkeuring van het document door de provincie Limburg.

De eerste fase van deze procedure is het openbaar onderzoek waarbij iedereen

opmerkingen of bezwaarschriften kan indienen met betrekking tot het emeentelijjk

ruimtelijk structuurplan.

Het openbaar onderzoek zal plaatsvinden van 22 november 2004 t.e.m. 21 februari

2005. Gedurende deze periode kan iedereen bezwaren of opmerkingen indienen

over het structuurplan op volgend adres:

Secretariaat GECORO, Gemeente Hoeselt, Dorpsstraat 17, 3730

Hoeselt

Het structuurplan ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst ROP tijdens de openingsuren

van het gemeentehuis. De bundels kunnen ook geraadpleegd worden via

de website www.hoeselt.be

Voor alle geïnteresseerden is er eveneens een informatievergadering voorzien, die zal

plaatsvinden op donderdag 3 februari 2005 om 19 uur in het Gemeenschapscentrum

te Hoeselt.


11- NOVEMBER

VIERING

Naar jaarlijkse gewoonte werd op 11

november hulde gebracht aan de

Hoeseltse gesneuvelden uit beide

Wereldoorlogen. De plechtigheid ging

door aan het standbeeld in Hoeselt centrum

in aanwezigheid van de Hoeseltse

Oud-strijders, het schepencollege, een

delegatie van de luchtmacht Saffraanberg

uit Sint-Truiden en een groot aantal

Hoeselaren.

De koninklijke Harmonie St.-Cecilia en de

Hoeseltse schoolkinderen o.l.v. Johan

Gerits zorgden voor de muzikale

omlijsting.

VIER GENERATIES

Mevrouw Paula Claesen,

Georgette Thijs

Sophie Vanmuysen

Karlien Boyen

ERETEKENS VOOR VERDIENSTELIJKE LEDEN

KONINKLIJKE HARMONIE ST.-CECILIA

Huldigingen

Vrijdag 3 december vierde de K.H. St-Cecilia Hoeselt haar verdienstelijke leden op het jaarlijkse ledenfeest. Zes muzikanten en

bestuursleden kregen een ereteken opgespeld omdat ze al 5 of 10 jaar deel uitmaken van de succesvolle Hoeseltse muziekvereniging.

Bestuurslid Edmond Claesen ontving zelfs het kristallen

Vlamo-ereteken voor 15 jaar lidmaatschap. Raymond Slegers

ten slotte werd gehuldigd voor zijn 35-jarig jubileum in de

harmonie en ontving daarvoor het parel ereteken van Vlamo.

(Foto links): Alle gehuldigden samen met voorzitter Herman

Merken, secretaris Ludwig Thijssen en de Vlamo-afgevaardigden

Johny Cleuren en Valentin Nassen.

(Foto rechts): Raymond Slegers

23


24

Huldigingen

FLUORISERENDE VEILIGHEIDSVESTJES

VOOR DE HOESELTSE SCHOOLKINDE-

REN!

Nu de dagen steeds korter en donkerder worden betekent dit ook dat het

voor de kinderen gevaarlijker wordt om zich in het verkeer te bewegen.

Om dat de Hoeseltse scholen de veiligheid van de kinderen hoog in het

vaandel dragen, kozen zij ervoor alle kinderen een fluoriserend veiligheidsvestje

aan te bieden. Het dragen van dergelijke vestjes verhoogt de zichtbaarheid

van de zwakke weggebruikers en heeft automatisch invloed op

het rijgedrag, zeker wanneer ze in groep gedragen worden.

Dit initiatief kwam tot stand mede dank zij de sponsoring van de Rotaryclub

Bilzen.

ZIEKENZORG ALT-HOESELT VIERT

25-JARIG BESTAAN.

Zaterdag 4 december vierden de leden van Ziekenzorg Alt-Hoeselt hun 25jarig

bestaan.

De feest voor de leden begon om 11uur in de Altenaar. Er werd een dankviering

opgedragen door diaken Jos Roosen. Daarna volgde een gezellige

receptie met aansluitend een heerlijk feestmaal. ’s Namiddag werden ook

de andere Hoeseltse Ziekenzorgkernen, afgevaardigden van CM-Limburg,

burgemeester Annette Stulens en schepen Guy Thijs verwelkomd.

En ook Sinterklaas en Zwarte Piet waren van de partij om Ziekenzorg Alt-

Hoeselt te feliciteren. Proficiat!!!

KBG ALT -HOESELT SLUIT WERKING

2004 SUCCESVOL AF

KBG Alt-Hoeselt met haar 106 leden blikte even terug in het jaar 2004.

In totaal werden er 127 activiteiten ingericht waarvoor niet minder dan 2.196

deelnemers. Op hun programma stonden ontspanningsnamiddagen, turnen

en dansen, wandelingen, gespreksnamiddagen, vergaderingen,

Een minder goed moment in 2004 was het overlijden van voorzitter

Jérome Palmans in januari. De leegte blijft, de functie werd overgenomen

door Ludo Hex.

Op de foto: voorzitter Ludo Hex, penningmeester marcel Waeytens,

bestuurslid Maria Collas samen met enkele vaste deelneemsters aan de traditionele

ontspanningsnamiddag op donderdag.


50 JAAR PAULI BETON

Op 26 november 2004 hielden de gebroeders Pauli een receptie naar aanleiding

van het 50 jarige bestaan van hun betonactiviteiten.

Zaakvoerder Nicolas getuigt...

‘Momenteel telt het bedrijf een 25-tal werknemers en produceert het jaarlijks

100 000den vierkante meters vloerelementen en miljoenen metselstenen.

Dat komt overeen met een drieduizendtal woningen per jaar.’

In 1954 werd het handelsregister opgevraagd te Tongeren op naam van

mijn vader Leo Pauli en zonen. De eerste maanden werkten we na onze

uren wanneer onze dagtaak bij toenmalig betonfabrikant Beuls in

Zutendaal erop zat.

De vraag naar blokken werd in de najaren van de oorlog echter zo groot

dat iedereen geleidelijk voltijds voor eigen rekening kon werken. Ik was

Huldigingen

De gebroeders Pauli; Nicolas, Henri, Pascal, Jef en Louis

samen met de burgemeesters van Hoeselt en Bilzen.

toen 20, Henri 23. Pascal, de jongste van de bende, was toen 10 maar groeide mee in het bedrijf samen met Jef, toen 17 en Louis, toen

12. In die tijd namen we het risico om onze melkkoe om te ruilen voor een triltafel. Met deze triltafel produceerden we de eerste

betonblokken in onze achtertuin op de Dulgaard te Munsterbilzen. Na enkele jaren noeste arbeid kochten we een vrachtwagen en de

bal ging aan het rollen. Eind jaren zestig startten we met vloerelementen, welfsels in gewapend beton. In 1980 breidden we uit naar

het industrieterrein te Hoeselt. Een riskante operatie in die economische crisisjaren maar we haalden het.

Ondertussen zette de tweede generatie zijn eerste stappen op ‘het Werk’. Griet startte als trots afgestudeerde op ‘het Bureel’ met

mij. Eind jaren tachtig werd het familiebedrijf ‘verstevigd met Jean-Marie, Bart en Steven.’

Eén van de opvolgers, Steven, vertelt: ‘Om aan de vraag te voldoen werd er continu geïnvesteerd in volautomatische productieinstallaties.

Onze grote troef is vooral flexibiliteit als familiebedrijf. Wij denken mee met onze klanten om kwalitatief duurzame producten

aan te bieden en dit tegen een budgetvriendelijke prijs. Wij vinden het onze voornaamste taak om de spreekwoordelijke baksteen

in de maag goed verteerbaar te maken voor de bouwers. In de nabije toekomst staat vooral een gevoelige uitbreiding van onze

productiecapaciteit. vloerelementen op het programma, alsook een ingrijpende kwaliteitsverbetering van onze metselstenen. Het

kwaliteitskeurmerk BENOR garandeert topproducten voor onze klanten. Elke dag werken wij, samen met onze medewerkers aan de

leuze ‘bouwen met kwaliteit, bij Pauli een zekerheid.’

Langs deze weg willen wij de familie Pauli van harte feliciteren en hen nog heel veel succes toewensen! Proficiat.

25


26

Huldigingen

Huldiging Werm

Op 17 november 2004 om 15 uur werd door de Geschied- en Heemkundige

Kring Werm, samen met het gemeentebestuur, overgegaan tot de (her)inhuldiging

van het monument ter nagedachtenis van Sgt Jean DOSSOGNE (2de Regt

Carabiniers) en Sdt Gaston MEULEMEESTER (14de Regt Artillerie). Beide militairen

vonden bij hun terugtocht uit Veldwezelt, de dood op 11 mei 1940 langs de

‘Nieuwe baan’. Deel uitmakend van een konvooi van drie voertuigen, werd hun

voertuig aldaar onder vuur genomen. Tijdens deze plechtigheid werd overgegaan

tot het voorlezen van een kleine boodschap. Als dank voor de goede zorgen vanwege

de Wermse bevolking, gelieve hieronder een schrijven te willen vinden van

Jean DOSSOGNE’s zuster, Louise-Marie (86 jaar).

Als zuster van Sergeant Jean DOSSOGNE – 2de Carabiniers/4de Cie –

gesneuveld te WERM (Hoeselt) op 11 mei 1940, dank ik: het College van

Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hoeselt, in het bijzonder

Dhr P. BAERTEN, Voorzitter van de Heemkundige Kring van Werm

(Hoeselt), zijn secretaris Cdt TONNEAU Luc, de leden van de

Heemkundige Kring alsook de Commissie voor Verkeersveiligheid welke

zijn instemming betuigde bij dit emotionele initiatief.

De oprichting van het gedenkteken ter herinnering aan 2 slachtoffers van

de oorlog 40-45: een Waal, Sgt J. DOSSOGNE en een Vlaming, zijn

chauffeur, Sdt G. MEULEMEESTER kan hen enkel eren. Dat de solidariteit

van de slachtoffers in de dood aan België, in diepere zin, een Vaderland

weergeven dat EEN en ONONTBINDBAAR is. Mijn ouderdom en mijn

gezondheidstoestand laten mij niet toe, tot mijn grote spijt, deel te nemen

aan de inhuldigingsplechtigheid. Gelieve mij hiervoor te verontschuldigen.

Ik maak tevens van deze gelegenheid gebruik om de Wermse bevolking

te danken, die, in 1940, het graf van mijn broer onderhouden hebben en

voorzien hebben van bloemen in afwachting van zijn overbrenging, in

oktober, naar Jambes (Namur) waar hij geboren is. Dank aan hen die,

door hun aanwezigheid alhier, op deze dag, getuigen aan de herinnering

welke zijn brengen aan hen die hun jeugd, hun leven en hun familie offerden

voor het Vaderland.

Ik ben op deze dag, met jullie verenigd in gedachten en in mijn hart.

M.L. DOSSOGNE

Zuster van Sgt J. DOSSOGNE


Dag van de Burgemeester

SENIORENDAG

donderdag 20 januari van 14 tot 17 uur in Ter Kommen

Naar jaarlijkse gewoonte heet burgemeester Annette Stulens de senioren en zieken van

harte welkom op haar vierde seniorendag.

De namiddag start om 14 uur met een optreden van Jos Roofthooft, alias boer Vandeput.

Daarna kan er bij een heerlijk tasje koffie met lekkere taart weer wat bijgepraat worden.

Ook aan de niet mobiele senioren in de rusthuizen zal er taart gebracht worden!

Voor de bediening mogen wij rekenen op vrijwilligers van NIEUW en onze brandweer.

VAN HARTE WELKOM !!!

DIAMANT EN GOUD IN 2005

Vieren hun diamanten bruiloft

Slechten Julius en Milissen Maria

03-02-1945

Huygen Jacobus en Jolling Anna

08-06-1945

Vandebroeck Nikolaas en Meuwissen Maria

21-09-1945

Jehaes Adam en Verjans Maria

20-10-1945

hun gouden bruiloft

Jans François en Hayen Julia

09-04-1955

Vergauwen André en Tkocz Margareta

12-04-1955

Stevens Henri en Jamaer Elza

12-04-1955

Thys Hubert en Jacobs Josephina

16-04-1955

Moens Thomas en Croughs Maria

13-05-1955

Schoefs Jean en Broux Marie

14-05-1955

Blezer Alfons en Gelissen Johanna

24-05-1955

Hansen Lambertus en Knaepen Marie

28-05-1955

Boelen Jozef en Jolling Paula

01-06-1955

Lemmens Gerardus en Claesen Theresia

11-06-1955

Noben Louis enWellecan Hermine

09-07-1955

Cordens Gerard en Jorissen Jeannette

20-07-1955

Huldigingen

Thewissen Willy en Erkens Maria

20-07-1955

Timmermans Jean en Snellinx Yvonne

13-08-1955

Gommers Gerard en Jehaes Josée

16-08-1955

Colson Julien en Blocken Jozefina

27-08-1955

Hansen Joseph en Martens Julia

31-08-1955

Martens George en Withofs Catharina

03-09-1955

Lemmens Ludovicus en Jehaes Lucia

15-10-1955

Jaspers Jan en Fourrier Christina

26-10-1955

Jorissen Lucien en Van Assche Lea

31-12-1955

27


28

Het weten waard

Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

Cultureel Centrum 089 41 63 58

Sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische Wegendienst 089 51 03 46

OCMW 089 51 88 10

PWA 089 51 48 69

loket VDAB 089 51 10 28

Bibliotheek 089 41 38 46

E-mail aan de gemeente

Naast de persoonlijke emailadressen van de

medewerkers kan je volgende emailadressen

gebruiken om berichten te mailen aan de

diverse diensten van de gemeente:

secretaris@hoeselt.be

ontvanger@hoeselt.be

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

burgerzaken@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

gemeenteberichten@hoeselt.be

verkeerscommissie@hoeselt.be

inf@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

technischedienst@hoeselt.be

wegendienst@hoeselt.be

groendienst@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

bibliotheek@hoeselt.be

jeugddienst@hoeselt.be

jeugdraad@hoeselt.be

cultuurdienst@hoeselt.be

cultuurweb@hoeselt.be

hoeseltzomert@hoeselt.be

activiteitenkalender@hoeselt.be

ccterkommen@hoeselt.be

sportdienst.hoeselt@pandora.be

politie@hoeselt.be

info@ocmwhoeselt.be

PAPIEROPHALING Voortaan op vrijdag

Vrijdag 21 januari

Vrijdag 25 februari

OPHALING KERSTDENNEN

woensdag 12 januari 2005

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

Centraal oproepnummer

0900 84 840

ALARMNUMMER

BRANDWEER 100

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011-85 03 00

Zitdagen burgemeester

en schepenen

Burgemeester Annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

Schepen Josiane CAPROENS

VRIJDAG van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloer (rechts)

e-mail: josiane.caproens@hoeselt.be

Schepen Michel VANROY

OP AFSPRAAK

Gelieve hiervoor het secretariaat te

contacteren op het tel. nr. 089 51 03 10 (12)

e-mail: michel..vanroy@hoeselt.be

VOLGENDE GEMEENTEBERICHTEN

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half FEBRUARI.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het college van burgemeester en schepenen vóór vrijdag 21 januari.

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE

DIENSTEN

GEMEENTEHUIS gewone uurregeling

maandag 09.00-12.00 13.00-17.00

dinsdag - 16.00-19.00

woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00

donderdag 09.00-12.00 16.00-19.00

vrijdag 09.00-12.00 -

POLITIE

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, Schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling

maandag 08.00-12.00 12.30-16.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-14.00 -

CONTAINERPARK

winteruurregeling (van 1 oktober tot en met 31 maart)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 12.30-16.15

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag 10.00-12.00 -

dinsdag - 18.00-20.00

woensdag 14.00-16.00 -

donderdag - 18.00-20.00

vrijdag - 18.00-20.00

zaterdag 10.00-12.00 -

Sluitingsdagen gemeentehuis

Sluitingsdagen containerpark

Carnavalverlof

* GEMEENTEHUIS

maandag 7 februari namiddag gesloten

dinsdag 8 februari namiddag gesloten

* TECHNISCHE DIENST

maandag 7 februari ganse dag gesloten

Opgelet !

Het containerpark is open

op maandag 7 februari

More magazines by this user
Similar magazines