Views
4 years ago

Breinlyn - Brainline

Breinlyn - Brainline

Breinlyn Skoolgereedheid evaluering Naam: ____________________________ Datums : 20__/__/__ tot 20__ /__/__ Merk met 'n . nog nie gereed, gereed, NIE VERBALE EVALUERING gereed goed genoeg baie goed 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11.1 6.11.2 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 7. Algemene ontwikkeling Emosionele ontwikkeling Sosiale ontwikkeling Analise Assosiasie Balans Diskriminasie Dominansie Figuurgrond Fyn motoriese bewegings Groot motoriese bewegings Korttermyngeheue Lateraliteit en rigtingsin Liggaamsbeeld Liggaamsbeeld Middellyn Oogbewegings Posisie in die ruimte Sintese Sluiting Volgorde Vormkonstantheid Gesyferdheid VERBALE EVALUERING 8. Taalontwikkeling TOTAAL L / R oog L / R hand © Breinlyn 2003. Hierdie dokument mag slegs gebruik word vir dir onderrig van bona fide intekenaars van Breinlyn. Enige ander gebruik van hierdie dokument hetsy in aangepasde formaat sal ‘n skending van kopiereg meebring en geregtelike stappe sal teen oortreders geneem word. Saamgestel deur Joey du Plooy / Illustrasies - Cora Barnard / (012) 543-5000 2 L / R voet

Breinlyn SKOOLGEREEDHEID EVALUERING Die doel van hierdie evaluering is in besonder om verkennend, ondersoekend en waarnemend vas te stel of 'n leerder skoolryp en/of skoolgereed is. Voordat evaluering geskied moet vasgestel word of die leerder nie die een of ander fisiese gebrek het nie bv. ten opsigte van sy gehoor, gesig, konsentrasie, ens. Indien daar probleme is, moet dit eers reggestel word voordat hierdie evaluering gedoen word. Die evaluering moet oor 'n tydperk van 'n paar dae in 'n rustige, ontspanne atmosfeer geskied verkieslik in die oggend. Die eerste gedeelte van hierdie evaluering naamlik 1. Algemene ontwikkeling 2. Emosionele ontwikkeling en 3. Sosiale ontwikkeling moet voltooi word deur 'n persoon wat die leerder baie goed ken verkieslik 'n ouer. Toetsresultate moet oorgedra word na die evalueringsblaai sodat 'n globale beeld van die leerder se skoolgereedheid duidelik sigbaar is. © Breinlyn 2003. Hierdie dokument mag slegs gebruik word vir dir onderrig van bona fide intekenaars van Breinlyn. Enige ander gebruik van hierdie dokument hetsy in aangepasde formaat sal ‘n skending van kopiereg meebring en geregtelike stappe sal teen oortreders geneem word. Saamgestel deur Joey du Plooy / Illustrasies - Cora Barnard / (012) 543-5000 3

Ken jou diensregte en verantwoordelikhede
SEB se invloed op grondpryse SEB se invloed op grondpryse
Graad 1 - 3 - DWA Home Page
Senwes Scenario Augustus 2011 Finaal.indd
Service to manage wildlife disease - AFGRI
Download - 24.com
everything maths and science - C2B2A
Stamboek Elite • Breeding objectives • Die Boerboel ... - SA Stamboek
Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai - LitNet
Proe die verskil www.henties.co.za - agripromo.co.za
Volstruishandleiding - Department of Agriculture: Western Cape
Uitgegee deur: Die Bedryfsvereniging vir Verantwoordelike - ARA
Geef het scherm weer. - Utax
ProAgri 132 Januarie web volledig.pdf
< > = π ± ÷ ½ ¼ ¾ ∑{< > = π ± ÷ ½ ¼ ¾ ∑{< > = π ± ÷ ½ ¼ ... - 24.com
Stop die geweld teen vroue - Desert Soul