Implantaten

degeneesheerspecialist.be

Implantaten

IMPLANTATEN Art. 35bis pag. 47

officieuze coördinatie

__________________________________________________________________________________________________

"K.B. 20.2.2004" (in werking 1.3.2004)

"§ 10ter. Naargelang het gebruikte materiaal kunnen de verstrekkingen

687455 - 687466, 732373 - 732384 en 732594 - 732605 gecumuleerd

worden. De verstrekking 732373 - 732384 mag echter enkel worden

aangerekend indien ernaast de arteriële greffen (a. mamaria) ook veneuze

(v. saphena) worden gebruikt."

"K.B. 4.5.2004" (in werking 1.7.2004)

"§ 10quater. In de verstrekking 687610 - 687621 stelt de term

«cellsaving » de procedure voor waarbij tijdens het opzuigen verloren

bloed ogenblikkelijk vermengd wordt met een anticoagulans, waarna het

wordt gefilterd in een reservoir. Vanuit dit reservoir wordt het bloed via een

pomp naar een centrifuge gebracht waar cellen van het plasma

gescheiden worden. Het residuele plasma tussen de cellen wordt dan

weggewassen, waarna de celmassa aan de patiënt kan worden

teruggegeven al dan niet gebruik makend van een filter."

"K.B. 6.4.2010" (in werking 1.6.2010)

"De verstrekking 687610-687621 kan slechts éénmaal per ingreep worden

aangerekend."

"K.B. 4.5.2004" (in werking 1.7.2004)

"§ 10quinquies. De verstrekking 687271 - 687282 kan slechts éénmaal

per ingreep worden vergoed."

"K.B. 4.5.2004" (in werking 1.7.2004)

"§ 10sexies. De verstrekking 687293 - 687304 kan slechts éénmaal per

ingreep worden vergoed."

"K.B. 4.5.2004" (in werking 1.7.2004)

"§ 10septies. De verstrekkingen 687514 - 687525 en 687256 - 687260

kunnen slechts eenmaal per ingreep worden vergoed. Die verstrekkingen

moeten beschouwd worden als een forfait dat geldt voor eenzelfde

doorlopende periode van elektrosystolisch stimuleren van het hart."

"K.B. 17.8.2007" (in werking 1.11.2007)

"§ 10octies. De verstrekkingen 697572-697583, 697594-697605, 697616-

697620, 697631-697642 en 697653-697664 worden enkel vergoed in een

verpleeginrichting, die beschikt over de door de bevoegde overheid

verleende erkenning voor het zorgprogramma « cardiale pathologie » E.

De verstrekking 697631-697642 wordt enkel vergoed in een

verpleeginrichting die tevens beschikt over het deelprogramma B3 van het

zorgprogramma « cardiale pathologie » B.

Het volledig ingevuld gestandaardiseerd registratieformulier (clinical data

report), waarvan het model wordt goedgekeurd door het Comité van de

verzekering voor geneeskundige verzorging, op voorstel van de

Technische raad voor implantaten, wordt door de geneesheer-specialist

bezorgd aan de « Belgian Working Group on Cardiac Pacing and

Electrophysiology (BWGCPE) » voor peer-review. De modaliteiten waarop

die gegevens aan de BWGCPE worden bezorgd, worden opgesteld door

de BWGCPE, de Technische Raad voor Implantaten en de Dienst voor

Geneeskundige Verzorging.

__________________________________________________________________________________________________

Versie in werking sinds 01/07/2010

Similar magazines